12th CYCLE DEDICATION
 
SHEKALIM 15 (5 Sivan) - Dedicated l'Zecher Nishmas Reb Chaim Aryeh ben Aharon Stern Z'L by Shmuel Gut of Brooklyn, N.Y.

שקלים דף טו: א

היכן היה הארון בחורבן הבית, ומנין?

היכן היה הארון? ומנין?
לתנא דמתניתין נגנז תחת לשכת דיר העצים כך היתה מסורת בידם מאבותם
תני בשם ר' אליעזר גלה עמהם לבבל דכתיב "לא יותר דבר" [1]
לר' שמעון בן לקיש נגנז בקדש הקדשים דכתיב "ויאריכו הבדים" וגו' [2]

כמה ארונות היו ומה היה מונח בהם?

כמה ארונות? מה היה מונח בהם? היכן היו מונחים?
לר' יהודה
בן לקיש
שני
ארונות
היו [3]
א) שהתורה נתונה בו - ס"ת שכתב משה, והלחות השלמות
ב) שבו מונחות שברי לוחות
א) היה מונח באהל מועד
ב) היה נוסע לפניהם במדבר, ויוצא עמהם למלחמה
לרבנן ארון אחד [4] התורה, לוחות ראשונות ושניות היה מונח באהל מועד [5]

-------------------------------------------------

[1] כתיב (מלכים ב', כ:יז) "הִנֵּה יָמִים בָּאִים וְנִשָּׂא כָּל אֲשֶׁר בְּבֵיתֶךָ וַאֲשֶׁר אָצְרוּ אֲבֹתֶיךָ עַד הַיּוֹם הַזֶּה בָּבֶלָה לֹא יִוָּתֵר דָּבָר אָמַר ה' ", ופירושו, שלא יותר שום כלי גם לא הארון שהדברות (-דבר) בתוכו. וכן כתוב (דברי הימים ב', לו:י) "וְלִתְשׁוּבַת הַשָּׁנָה שָׁלַח הַמֶּלֶךְ נְבוּכַדְנֶאצַּר וַיְבִאֵהוּ בָבֶלָה עִם כְּלֵי חֶמְדַּת בֵּית ה' " , וזה הארון שמונח בו כלי חמדה שהיא התורה.

[2] כתיב (מלכים א', ח:ח) "וַיַּאֲרִכוּ הַבַּדִּים וַיֵּרָאוּ רָאשֵׁי הַבַּדִּים מִן הַקֹּדֶשׁ עַל פְּנֵי הַדְּבִיר וְלֹא יֵרָאוּ הַחוּצָה וַיִּהְיוּ שָׁם עַד הַיּוֹם הַזֶּה", מדכתיב "עד היום הזה" משמע שגם אחר החורבן הארון עוד גנוז במקומו - בקודש הקדשים.

[3] ארון אחד הוא הארון עץ שעשה משה (דברים י:ה) "וָאֵפֶן וָאֵרֵד מִן הָהָר וָאָשִׂם אֶת הַלֻּחֹת בָּאָרוֹן אֲשֶׁר עָשִׂיתִי וַיִּהְיוּ שָׁם". והארון השני היה הארון שעשה בצלאל מזהב בעשיית המשכן. ולפי דעת זו שהיו שני ארונות, הארון העץ של משה בו היו שברי לוחות והוא זה שהיה יוצא ובא לפניהם במדבר ובמלחמה. והארון הזהב היה באהל מועד במשכן, ובו היו הלוחות שלמות והס"ת.

[4] והיינו הארון שעשה בצלאל, ולפ"ז הארון עץ שעשה משה היה לזמן עד שנעשה הארון של משכן מזהב, ושוב לא השתמשו בארון העץ של משה.

[5] ופעם אחת יצא למלחמה בימי עלי, ונשבה על ידי הפלשתים.

עוד חומר לימוד על הדף