Memorial
מסכת פסחים
דף סא (61)
מהדורת הרב חיים ב"ר פסח הלוי זצ"ל וילשנסקי
קישורים ליום ה' פרשת בא 21 ינו' 2021 -
ח' שבט תשפ"א

PESACHIM 61 (8 Shevat) - Dedicated in honor of the birthday of Gila Linzer.

ירושלמי
משולב להנ"ל
עוד קישורים ל

מסכת
פסחים


חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

אתר שומר שבת

כולל עיון הדף ע"ר, והמרכז לקידום הדף היומי, אסירי תודה לחבריו שקידמו את תכנות ועיצוב האתר בצורה משמעותית
גברת ג. קורנפלד, שמואל קובקס, אשר שור
הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה