הגאון רבי מאיר שפירא
הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל
דברי הג"ר מאיר שפירא על מדינה יהודית,
מתוך דבריו בנעילת הכנסיה הגדולה השניה, וינה תרפ"ט

שנינו בדיני ברכת המזון: כל האומר 'מנחיל הארצות' ה"ז בור, כל שלא אמר ברית ותורה בברכת הארץ לא יצא ידי חובתו, ע"כ

מי שמפזר ברכותיו על פני כל הארצות ובגינן, מבלי להזכיר את ארץ חמדתנו, אינו אלא בור פשוט, כי מחוייבים אנו להזכיר את ארץ ישראל. ברם, לא ארץ ישראל בתור ארץ ומדינה גרידא. אינו יוצא ידי חובתו אלא מי שמתחיל להודות על 'ארץ חמדה טובה ורחבה' שהנחיל הקב"ה לאבותינו, ומזכיר גם את מתן התורה, מכיון שהארץ בלי תורה לא אומרת בשבילנו כלום. העיקר שצריכים להודות עליו לד' על שנתן לנו את ארץ ישראל יחד עם התורה.

ארץ ישראל בלי תורה אינה יכולה להיקרא בשם ארצו של העם היהודי, ק"ו לארצות אחרות בלי תורה שאינן באות בחשבון כלל. טועים הגורסים שיש לקבל ארץ אחרת כתחליף לארץ ישראל. הללו אין להם לא ארץ ישראל ולא תורה!

(רבי מאיר שפירא במשנה באומר ובמעש, אהרן סורסקי 1964)

הדף היומי

"הדף היומי" הוא מסגרת של לימוד התלמוד, דף ליום, שהחלה בר"ה תרפ"ד (11 בספטמבר 1923), ע"פ יזמתו של הגאון הרב מאיר שפירא זצ"ל. הרב מאיר שפירא, רבה של שאץ, פיעטרקוב, ואח"כ לובלין ונציגה של "אגודת ישראל" בפרלמנט הפולני, היה מהמנהיגים הדינמיים ביותר שראה עולם היהודי בתחילת המאה ה-20. למידע נוסף עליו לחץ כאן.

לצפות בסרטון התיעודי החדש על חייו ופעילותיו (באנגלית), לחץ כאן.

היהודים למדו את התלמוד מאז שחובר, לפני כ-1,500 שנה, אבל החידוש של יזמות הרב מאיר שפירא היתה לאחד את היהודים מכל קצוות העולם ע"י לימודו של אותו הדף של התלמודבכל מקום בעולם. בנוסף לכך, הקצב של לימוד דף ליום מאפשר אף ליהודי שאינו תלמיד חכם להגיע להישג העצום של סיום התלמוד כולו (על 2711 דפיו), במשך רק 7 שנים ושליש. לחץ כאן ללוח מחזור הדף-יומי לשנה הנוכחית.

הדף-יומי נלמד בדרך כלל עם חברותה או בקבוצות לימוד או בשיעור הנמסר ע"י רב, באופן אישי או באמצעים מקוונים. ללא ספק, מי שהצליח לסיים מחזור של דף היומי,יתחיל מחזור נוסף מחדש בהתלהבות ובחשק. כל החיים אינם מספיקים בשביל להיות בקי בכל מישורי התלמוד, ובכל חזרה של התלמוד מתחדשים ללומדים פנים נוספים.

כתב יד הגאון ר' מאיר שפירא
כתב יד הג"ר מאיר שפירא

רק אלו שיש להם רצון ומסירות חזקה להשלים את התלמוד מסוגלים אכן לסיים את המחזור בן ה-7 השנים. לשם כך דרושה משמעת רבה כדי להקצות זמן יומי ללימוד הגמרא, בכל תנאי מזג האוויר, גם כשיש אירועים משפחתיים, וגם בחופשים וכדומה.

התלמוד הוא הבסיס של היהדות המסורתית האותנטית. הוא עיקרה של התורה שבעל פה, והיסוד לספרות ההלכתית שעליה בנויים החיים תורניים. מי שמתמצא בתלמוד קונה לעצמו הבנה של ערכי היהדות והליכות חיים יהודיים, דבר שמוסיף משמעות לחייו היומיומיים בצורה אדירה.

מוכנים להתחיל?
אתר ה'פורום לקידום הדף היומי' מכיל המון חומר לימודי על הדף על מנת להקל עליך.

בהצלחה!

Dafyomi Advancement Forum homepage
דף הבית