english
1)

רש"י: לפי שהיה בטוח בזכותו של אברהם: עדין קשה למה לא שאל לפני שנתן?

1.

גור אריה: הוא התכוון לרמוז לה רמזים במשקל הבקע ובצמידים (כפי שנתבאר בפסוק כב), וכשראה שהעת ראויה והשעה מצלחת- עשה מיד את הרמז.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים