חולין דף סג. א

עוף הנקרא "שקיטנא", במינים דללהן מה דינו?

בצבעו אדום בצבעו ירוק
באריכי שקי מותר - וסימנך: מורזמא אסור - וסימנך: ירוקין פסולים
בגוץ בשוקיו אסור - וסימנך: ננוס ----

על מי נאמר, ולמה?

"צדקדתך כהררי אל"
- על נמלה
"משפטיך תהום רבה"
- על שַלַך
ללשון מורי ברש"י שיש לה חיות כמו בריה גדולה שעושה משפט גם בדגים שבתהום רבה
ללישנא אחרינא ברש"י שמזונותיה מזומנים לה בלא טורח שטורח לו לבקש בתהום את מזונותיו

מה הן החילוקים בין שמות העופות הכתובים בויקרא (תורת כהנים) לדברים (משנה תורה).

בתורת כהנים במשנה תורה
1 דאה ראה
2 איה איה דיה
3 "למינה" כתוב א"איה" "למינה" כתוב א"דיה"
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף