יומא דף לח: א

היכן מצאנו רמז בתורה למה שאמרו רבנן (היינו שלמה במשלי) זכר צדיק וגו'?

היכן הרמז בתורה?
"זכר צדיק לברכה" מאברהם, שכיון שהזכירו ברכו
"שם רשעים ירקב" מאנשי סדום, שכיון שהזכירם הזכיר את רשעותם

מה הן הדרשות שיש לדרוש מהפסוק (שמואל א', ב:ט) "רגלי חסדיו ישמור"?

מה הן הדרשות? כיצד מתפרשת תיבת "רגלי"?
א. בשביל צדיק אחד מתקיים כל העולם רגלי - לשון בשביל
ב. כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא רגלי - לשון סוף
ג. באה לידו עבירה פעם א' ב' ואינו חוטא שוב אינו חוטא רגלי - לשון פעמים
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף