סנהדרין דף צ"א ע"ב

מתע יהיה אור הלבנה שבעתיים והחמה וכו', ומתי חפרה הלבנה ובושה החמה?

בימות המשיח בעולם הבא
לרב חסדא יהיה שבעתים וכו' לא תחשב מנוגה הצדיקים
לשמואל יהיה כמו עכשיו במחנה צדיקים: יהיה שבעתים וכו'
במחנה שכינה: לא תחשב מנוגה זיו השכינה

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף