חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


סדר קדשים במחזור הנוכחי הוקדש לע"נ
הרבנית העניא מייזלס ע"ה
ואמה
הרבנית הינדא טרעס ע"ה
קישורים לבכורות
דף ז (7)

12TH CYCLE DEDICATION

BECHOROS 7 (24 Cheshvan) - dedicated by Dr. Moshe and Rivkie Snow in memory of Rivkie's father, the Manostrishtcher Rebbi, Hagaon Rav Yitzchak Yoel ben Harav Gedaliah Aharon Rabinowitz Ztz"l, Rav of Kehilas Nachalas Yehoshua in Canarsie, NY. A personification of the Torah scholar of old, the Ukranian-born Rebbi lived most of his life in the United States where his warm ways changed many lives.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: