עוד דיונים על הדף
1. הערות על תחילת המסכת 2. רש״י ד״ה בעיטה 3. אב ותולדה
4. הבער או אש 5. מחייב 6. השור והבור
דיונים על הדף - בבא קמא ב

שמואל דוד שואל:

בבא קמא דף ב: רש״י ד״ה בעיטה - שבעטה ברגליה ושברה את הכלים ואהכי הוו תולדה דקרן דכוונתן להזיק כי קרן ואין הנאה להזיקה כי קרן ואין הזיקו מצוי תדיר והלכך הוו כי קרן ״דכל אימת דלא הועדה בב"ד ג' פעמים בכך אינה משלמת נזק שלם״

צ״ב במש״כ רש״י בסו״ד ״דכל אימת דלא הועדה״ כו׳ לכאורה מה ענין העדאה לכאן, והכי הול״ל והלכך הוו כקרן ומשלם חצי נזק ותו לא.

שמואל דוד ברקוביץ, לייקווד, ארה"ב

הכולל משיב:

רש"י רוצה להשמיענו בתחילת המסכת את הדין שקרן עד ג' פעמים היא תמה ומשלמת חצי נזק, אך לאחר מיכן כבר אינו משונה לה ומשלם נ"ש.

(אם ברצונך לקבל במייל מדי יום ירושלמי מבואר על מסכת בבא קמא, תוכל להצטרף לרשימת התפוצה, במייל: yossibenarza@gmail.com)

כל טוב.

יוסי בן ארזה