english
1)

רש"י: שיהא אותו הזרע ממך ולא מאשה אחרת: מנין שבאו לשלול אשה אחרת?

1.

גור אריה: יכלו לומר "היי לאלפי רבבה" והוסיפו "אַת" לומר 'אַת ולא אחרת'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים