סוטה דף מח. א

הבתים שבנה שלמה, האם נבנו מאבנים שלמות כמו שהוצאו מההר, או סותתו בברזל?

בית המקדש ביתו של שלמה אבני החושן והאפוד
לר' יהודה כמו שהוצאו מההר ע"י השמיר גוררו במגירת הברזל [1] נכתב בהם ע"י השמיר
לר' נחמיה גוררו במגירת הברזל גוררו במגירת הברזל נכתב בהם ע"י השמיר
לרבי כמו שהוצאו מההר ע"י השמיר גוררו במגירת הברזל נכתב בהם ע"י השמיר
-------------------------------------------------

[1] אף שמהמשך לשון הגמ' בדברי רבי משמע שבא להכריע במחלוקתם שהיא בין באבני בית המקש ובין באבני ביתו של שלמה, אין הדבר כן דודאי ביתו של שלמה נבנה ע"י מגירות הברזל וכמו שכתוב להדיא (במלכים א', ז:ט) "כָּל אֵלֶּה אֲבָנִים יְקָרֹת כְּמִדֹּת גָּזִית מְגֹרָרוֹת בַּמְּגֵרָה מִבַּיִת וּמִחוּץ", וע"ע בכסף משנה (פ"א מהלכות בית הבחירה ה"ח) ובמהר"י קורקוס שם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף