חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים ליומא
דף כז (27)

PAST DEDICATIONS
 
YOMA 27 - sponsored by Avi and Esti Turkel. May they merit to have much Nachas from their son, Yakov, and to raise him l'Torah, l'Chupah and l'Ma'asim Tovim.
 
May Hashem send a Refu'ah Shelemah to Efrayim Henoch ben Yita and Ester Malkah bas Hudya Tovah.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: