דיונים על הדף - ביצה ד

טולידנו ישראל שואל:

איך לר' אסי מסתפק אי מותר ביום שני הרי בד' ו ר' אסי רצה להתיר עירוב משום דזה קדושה ב' קדושות כדאמר לו רבינא

ישראל טולידנו

בית וגן, ירושלים

הכולל משיב:

שלום וברכה

ראשית, בדף ד' מדובר על אמורא בדור הראשון, החולק על רב, ואילו בדף ו' מדובר על רב אסי (אשי) שהיה בסוף האמוראים, בתקופת רבינא.

ולגוף השאלה, יתכן שבדף ו' רב אסי ענה לרבינא לפי דעתו, אפילו לדעתך שאתה סובר שבשני י"ט של גלויות אפשר להניח עירוב על תנאי, אך לא בשני ימים של ראש השנה.

בברכה,

יוסי בן ארזה