דיונים על הדף - נדה כ

שמואל שואל:

מרטו מיניה פורתא כו' צ"ע האיך קרעו בגדו בלי רשות?

שמואל דוד

לייקווד

הכולל משיב:

מדוע להניח שעשו שלא ברשות? עשו ברשות ושילמו.

יוסי בן ארזה