עוד דיונים על הדף
1. וסת 2. רש״י ד"ה לא כדברי זה ועוד
דיונים על הדף - נדה ב

משולם שואל:

מהו ההגדרה הברורה בעברית למילה- וסת?.

האם נכון המשפט לומר:הרגל קבוע לזמן מסוים?(כגון זמן בחודש זמן מסוים בחדש על פי תאריך זמן מסוים שקופצת וכו")

משולם, בית שמש ישראל

הכולל משיב:

שלום,

למלה 'וסת' שתי משמעויות: האחת - נוהג רגיל, הרגל (לאו דווקא אחת לזמן קבוע). והשנייה - אורח הנשים, הפרשת הדם המחזורית. גם במקרים שהדימום אינו קבוע הוא נקרא 'וסת' מפני שמדובר בדימום הרגיל לנשים.

בברכה,

יוסי בן ארזה

משולם שואל:

קודם כל תודה על התשובה

אם כן מהו דברי הגמ בדף ס: שאומרת -תבדוק עצמה בשיעור וסת?(ועוד מקומות) שהכוונה שם היא מייד

מעניין לדעת מהו המקור שעליו התבססו חז״ל באומרם מילה זו

תודה מראש,

משולם

הכולל משיב:

שלום משולם,

לא הבנתי את שאלתך. אדרבה, מהביטוי 'שיעור וסת' מוכח שהמלה וסת הושאלה לעצם ראיית דם הנידה, ולאו דווקא לקביעות והרגילות שלו.

דומני שמקור המלה הוא בשפה הארמית, 'וסתא'.

בברכה,

יוסי