דיונים על הדף - מעילה כג

אלי ברמן שואל:

במחזור העשירי למדנו מסכתות תמיד, מידות וקינים (משניות). הפעם אני רואה שלא לומדים אותם. למה? מי הוא זה שמחליט?

אלי ברמן

בית שמש

הכולל משיב:

.גם הפעם המשניות באו בחשבון הדף היומי. בעצם הם היו במחזור הראשון גם כן. מה שהטעה אותך הוא כנראה העובדה שמסכתות אלו אין להם דפים בפני עצמם, אלא הם ממוספרים כחלק ממסכת מעילה. גמרא מעילה מסתיימת בדף כב, ודפים כג עד לז הם המשניות שהזכרת

בסימניות של הכולל המסכת נקראת "מעילה וכו'" לרמז שיש בו גם מסכתות אחרות

בהצלחה

מרדכי קורנפלד