עוד דיונים על הדף
1. רש"- שנים חסירין בקיץ 2. אור עיבורו 3. סיפור עם רבי
דיונים על הדף - ערכין ט

אהרן מרצבך שואל:

רש"י כ' שמול השניים המלאים שבחורף עושים שנים חסירין בקיץ, ומציין את הדוגמא של ניסן אייר.

ולא הבנתי - כיצד יתכן ששני חודשים אלה יהיו חסירים, הרי באופן זה לא יוכל להיות ו' סיון חג השבועות שהרי יהיה רק היום ה-49?

אהרן מרצבך, שעלבים ישראל

הכולל משיב:

לא הבנתי השאלה: מה הבעיה אם יחול חג השבועות בז' בסיון?

י. בן ארזה

כולל עיון הדף