דיונים על הדף - מנחות נט

שמואל שואל:

הגשה - מוגש

מה הטעם בשינוי הלשון?

שמואל ,

לייקווד

הכולל משיב:

כדי שהסימן יהיה נוח ושגור על הלשון נוקטים את הצורה המתאימה למלים הסמוכות: "צורה והגשה"; "בלול, בלוג, מוגש".

יוסי בן ארזה