דיונים על הדף - עבודה זרה נא

דן שואל:

בדף נב: הבנתי מההו''א של הברייתא לגבי אחז שאפשר לטהר כלי של ע''ז במקוה. האם הרב יכול לומר לי אם הבנתי טוב, כי זה מוזר בעניי.

דן, אשדוד

הכולל משיב:

ההוה אמינא של הברייתא הוא שכלי של הקדש שהשתמשו בו לע"ז יכול ליטהר ע"י טבילה במקוה ומשיחה בשמן המשחה. טעם הדבר הוא מפני שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ומכיון שהכלי של הקדש, לא היה אחז יכול לאוסרם מדאורייתא. (אין דין זה שייך לכלי שהיה שלו כשעבדו.)

הצלחה רבה,

יעקב מנטרוז