דיונים על הדף - עבודה זרה ב

יהודה בנצלוביץ שואל:

ראשית אודה לכם על החיבור הנפלא שנתוודעתי אליו דרך תוכנת אוצר החכמה, ממש חיבור נפלא מלא טעם וחן, הלוואי וילמדו מכם המלקטים למיניהם כיצד ללקט ולערוך חומר בצורה נאותה!

אני כעת עוסק במסכת עבודה זרה דף ב: מובא שם פירוש בשם 'אמת ליעקב' (ואתחנן ד מד), שהטעם שהתורה נקראת 'זאת' הוא משום שהתורה היא נצחית ואינה משתנית לפי תקופות ככל חוקות הגוים וכו'.

אודה לכם מאוד אם תכתבו לי היכן נמצא פירוש זה, ולאיזה 'אמת ליעקב' הכוונה, (באוצה"ח יש כמה ספרים בשם זה, ולא מצאתי).

בתקוה להיענות, ובהוקרה רבה מאוד!

יהודה בנצלוביץ

הכולל משיב:

יישר כחך למילים החמים, יהודה. בע"ה נעביר אותם לר' יוסי בן ארזה, האברך שלנו שמחבר ספרי יוסף דעת.

כוונת ר' יוסי הוא לספרו של ר' יעקב קמנצקי על התורה. המחבר כתב ספרים נפלאים ומעניינים על התורה והש"ס, ור' יוסי מרבה לצטטו. הספרים על הש"ס הועלו לאוצר החכמה בגירסה האחרונה, ויתכן שגם הכרך על התורה נמצא שם כבר.

בברכה,

מרדכי קורנפלד

כולל עיון הדף