דיונים על הדף - עבודה זרה יד

דן שואל:

כבוד הרב,

אני לא מבין את דעת רב בדף יד: האם כבוד הרב יכול להסביר לי. תודה, אני מחכה לתירוץ.

דן

הכולל משיב:

רב סובר שמקומות שונות היו מנהגים שונים בענין ייחוד ומכירה, והכל היה תלוי באם אנשי המקום חשבו שהנכרים חשודים על הרביעה. לכן, במקום שנהגו למכור מכיון שלא היו חשודים על הרביעה, התירו גם לייחד. במקום שאסרו אפי' לייחד, אסרו גם למכור.

בברכת התורה,

יעקב מנטרוז