דיונים על הדף - בבא קמא ד

אהרן ברכה שואל:

וצ"ב דרש"י הסביר [בריש פירקין והכא] דנקרא אב לענין נזקין, דוקא אם מוזכר בפסוק. אולם שוכר אינו מוזכר אלא נלמד משומר שכר, ומטמא, מדמע ומנסך אינן מוזכרין בפסוק, כמ"ש רש"י. וצ"ב.

הקטן אהרן ברכה הי"ו, ק"ק מילאן יע"א, איטליא

הכולל משיב:

שוכר מפורש בקרא בשמות (כ"ב י"ד) ואע"ג שאינה מפורש בקרא אם משלם על גניבה ואבידה כשומר שכר או רק על פשיעה כשומר חנם, מ"מ עצם המזיק מפורש בקרא.

ולענין מטמא ומדמע ומנסך כבר פירש רש"י דשם המזיק הוא נזק, ואינם אבות חדשים אלא כולהו בכלל נזק.

דוב פרידמן