דיונים על הדף - תענית יד

tuvya marcus asked (in Hebrew):

כתוב בגמרא שאין אדם חשוב נופל אא"כ הוא כמו יהושוע (רשי שם - שיודעין שנענים) איך ב"א לדעת לכתחילה שייענה?

tuvya marcus, jerusalem, israel

The Kollel replies:

אולי הכוונה שרגיל שנענה בתפילתו, אבל אינו יודע בודאות אם עתה ייענה. ולכן כתוב 'נענה' ולא 'יענה'. כדאי לבדוק עוד במפרשים.

י. בן ארזה