english
1)

רש"י: שנתי - לשון שינה: למה לא כתוב 'שינתי' ביו"ד?

1.

גור אריה: דרך היו"ד להיות נופלת.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים