english
1)

רש"י: שלא יהא נבהל להשיב: מה פרוש הדברים?

1.

גור אריה: ה' נכנס עמו בדברים לטובתו- כדי שלא יבהל, וישוב בתשובה.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים