14 נוב 2022

יום ב

כ חשון 5783

ברכות א

15 נוב 2022

יום ג

כא חשון 5783

ברכות ב

16 נוב 2022

יום ד

כב חשון 5783

ברכות ג

17 נוב 2022

יום ה

כג חשון 5783

ברכות ד

18 נוב 2022

יום ו

כד חשון 5783

ברכות ה

19 נוב 2022

שבת

כה חשון 5783

ברכות ו

20 נוב 2022

יום א

כו חשון 5783

ברכות ז

21 נוב 2022

יום ב

כז חשון 5783

ברכות ח

22 נוב 2022

יום ג

כח חשון 5783

ברכות ט

23 נוב 2022

יום ד

כט חשון 5783

ברכות י

24 נוב 2022

יום ה

ל חשון 5783

ברכות יא

25 נוב 2022

יום ו

א כסלו 5783

ברכות יב

26 נוב 2022

שבת

ב כסלו 5783

ברכות יג

27 נוב 2022

יום א

ג כסלו 5783

ברכות יד

28 נוב 2022

יום ב

ד כסלו 5783

ברכות טו

29 נוב 2022

יום ג

ה כסלו 5783

ברכות טז

30 נוב 2022

יום ד

ו כסלו 5783

ברכות יז

1 דצמ 2022

יום ה

ז כסלו 5783

ברכות יח

2 דצמ 2022

יום ו

ח כסלו 5783

ברכות יט

3 דצמ 2022

שבת

ט כסלו 5783

ברכות כ

4 דצמ 2022

יום א

י כסלו 5783

ברכות כא

5 דצמ 2022

יום ב

יא כסלו 5783

ברכות כב

6 דצמ 2022

יום ג

יב כסלו 5783

ברכות כג

7 דצמ 2022

יום ד

יג כסלו 5783

ברכות כד

8 דצמ 2022

יום ה

יד כסלו 5783

ברכות כה

9 דצמ 2022

יום ו

טו כסלו 5783

ברכות כו

10 דצמ 2022

שבת

טז כסלו 5783

ברכות כז

11 דצמ 2022

יום א

יז כסלו 5783

ברכות כח

12 דצמ 2022

יום ב

יח כסלו 5783

ברכות כט

13 דצמ 2022

יום ג

יט כסלו 5783

ברכות ל

14 דצמ 2022

יום ד

כ כסלו 5783

ברכות לא

15 דצמ 2022

יום ה

כא כסלו 5783

ברכות לב

16 דצמ 2022

יום ו

כב כסלו 5783

ברכות לג

17 דצמ 2022

שבת

כג כסלו 5783

ברכות לד

18 דצמ 2022

יום א

כד כסלו 5783

ברכות לה

19 דצמ 2022

יום ב

כה כסלו 5783

ברכות לו

20 דצמ 2022

יום ג

כו כסלו 5783

ברכות לז

21 דצמ 2022

יום ד

כז כסלו 5783

ברכות לח

22 דצמ 2022

יום ה

כח כסלו 5783

ברכות לט

23 דצמ 2022

יום ו

כט כסלו 5783

ברכות מ

24 דצמ 2022

שבת

ל כסלו 5783

ברכות מא

25 דצמ 2022

יום א

א טבת 5783

ברכות מב

26 דצמ 2022

יום ב

ב טבת 5783

ברכות מג

27 דצמ 2022

יום ג

ג טבת 5783

ברכות מד

28 דצמ 2022

יום ד

ד טבת 5783

ברכות מה

29 דצמ 2022

יום ה

ה טבת 5783

ברכות מו

30 דצמ 2022

יום ו

ו טבת 5783

ברכות מז

31 דצמ 2022

שבת

ז טבת 5783

ברכות מח

1 ינו 2023

יום א

ח טבת 5783

ברכות מט

2 ינו 2023

יום ב

ט טבת 5783

ברכות נ

3 ינו 2023

יום ג

י טבת 5783

ברכות נא

4 ינו 2023

יום ד

יא טבת 5783

ברכות נב

5 ינו 2023

יום ה

יב טבת 5783

ברכות נג

6 ינו 2023

יום ו

יג טבת 5783

ברכות נד

7 ינו 2023

שבת

יד טבת 5783

ברכות נה

8 ינו 2023

יום א

טו טבת 5783

ברכות נו

9 ינו 2023

יום ב

טז טבת 5783

ברכות נז

10 ינו 2023

יום ג

יז טבת 5783

ברכות נח

11 ינו 2023

יום ד

יח טבת 5783

ברכות נט

12 ינו 2023

יום ה

יט טבת 5783

ברכות ס

13 ינו 2023

יום ו

כ טבת 5783

ברכות סא

14 ינו 2023

שבת

כא טבת 5783

ברכות סב

15 ינו 2023

יום א

כב טבת 5783

ברכות סג

16 ינו 2023

יום ב

כג טבת 5783

ברכות סד

17 ינו 2023

יום ג

כד טבת 5783

ברכות סה

18 ינו 2023

יום ד

כה טבת 5783

ברכות סו

19 ינו 2023

יום ה

כו טבת 5783

ברכות סז

20 ינו 2023

יום ו

כז טבת 5783

ברכות סח

21 ינו 2023

שבת

כח טבת 5783

ברכות סט

22 ינו 2023

יום א

כט טבת 5783

ברכות ע

23 ינו 2023

יום ב

א שבט 5783

ברכות עא

24 ינו 2023

יום ג

ב שבט 5783

ברכות עב

25 ינו 2023

יום ד

ג שבט 5783

ברכות עג

26 ינו 2023

יום ה

ד שבט 5783

ברכות עד

27 ינו 2023

יום ו

ה שבט 5783

ברכות עה

28 ינו 2023

שבת

ו שבט 5783

ברכות עו

29 ינו 2023

יום א

ז שבט 5783

ברכות עז

30 ינו 2023

יום ב

ח שבט 5783

ברכות עח

31 ינו 2023

יום ג

ט שבט 5783

ברכות עט

1 פבר 2023

יום ד

י שבט 5783

ברכות פ

2 פבר 2023

יום ה

יא שבט 5783

ברכות פא

3 פבר 2023

יום ו

יב שבט 5783

ברכות פב

4 פבר 2023

שבת

יג שבט 5783

ברכות פג

5 פבר 2023

יום א

יד שבט 5783

ברכות פד

6 פבר 2023

יום ב

טו שבט 5783

ברכות פה

7 פבר 2023

יום ג

טז שבט 5783

ברכות פו

8 פבר 2023

יום ד

יז שבט 5783

ברכות פז

9 פבר 2023

יום ה

יח שבט 5783

ברכות פח

10 פבר 2023

יום ו

יט שבט 5783

ברכות פט

11 פבר 2023

שבת

כ שבט 5783

ברכות צ

12 פבר 2023

יום א

כא שבט 5783

ברכות צא

13 פבר 2023

יום ב

כב שבט 5783

ברכות צב

14 פבר 2023

יום ג

כג שבט 5783

ברכות צג

15 פבר 2023

יום ד

כד שבט 5783

ברכות צד

16 פבר 2023

יום ה

כה שבט 5783

פאה א

17 פבר 2023

יום ו

כו שבט 5783

פאה ב

18 פבר 2023

שבת

כז שבט 5783

פאה ג

19 פבר 2023

יום א

כח שבט 5783

פאה ד

20 פבר 2023

יום ב

כט שבט 5783

פאה ה

21 פבר 2023

יום ג

ל שבט 5783

פאה ו

22 פבר 2023

יום ד

א אדר 5783

פאה ז

23 פבר 2023

יום ה

ב אדר 5783

פאה ח

24 פבר 2023

יום ו

ג אדר 5783

פאה ט

25 פבר 2023

שבת

ד אדר 5783

פאה י

26 פבר 2023

יום א

ה אדר 5783

פאה יא

27 פבר 2023

יום ב

ו אדר 5783

פאה יב

28 פבר 2023

יום ג

ז אדר 5783

פאה יג

1 מרץ 2023

יום ד

ח אדר 5783

פאה יד

2 מרץ 2023

יום ה

ט אדר 5783

פאה טו

3 מרץ 2023

יום ו

י אדר 5783

פאה טז

4 מרץ 2023

שבת

יא אדר 5783

פאה יז

5 מרץ 2023

יום א

יב אדר 5783

פאה יח

6 מרץ 2023

יום ב

יג אדר 5783

פאה יט

7 מרץ 2023

יום ג

יד אדר 5783

פאה כ

8 מרץ 2023

יום ד

טו אדר 5783

פאה כא

9 מרץ 2023

יום ה

טז אדר 5783

פאה כב

10 מרץ 2023

יום ו

יז אדר 5783

פאה כג

11 מרץ 2023

שבת

יח אדר 5783

פאה כד

12 מרץ 2023

יום א

יט אדר 5783

פאה כה

13 מרץ 2023

יום ב

כ אדר 5783

פאה כו

14 מרץ 2023

יום ג

כא אדר 5783

פאה כז

15 מרץ 2023

יום ד

כב אדר 5783

פאה כח

16 מרץ 2023

יום ה

כג אדר 5783

פאה כט

17 מרץ 2023

יום ו

כד אדר 5783

פאה ל

18 מרץ 2023

שבת

כה אדר 5783

פאה לא

19 מרץ 2023

יום א

כו אדר 5783

פאה לב

20 מרץ 2023

יום ב

כז אדר 5783

פאה לג

21 מרץ 2023

יום ג

כח אדר 5783

פאה לד

22 מרץ 2023

יום ד

כט אדר 5783

פאה לה

23 מרץ 2023

יום ה

א ניסן 5783

פאה לו

24 מרץ 2023

יום ו

ב ניסן 5783

פאה לז

25 מרץ 2023

שבת

ג ניסן 5783

פאה לח

26 מרץ 2023

יום א

ד ניסן 5783

פאה לט

27 מרץ 2023

יום ב

ה ניסן 5783

פאה מ

28 מרץ 2023

יום ג

ו ניסן 5783

פאה מא

29 מרץ 2023

יום ד

ז ניסן 5783

פאה מב

30 מרץ 2023

יום ה

ח ניסן 5783

פאה מג

31 מרץ 2023

יום ו

ט ניסן 5783

פאה מד

1 אפר 2023

שבת

י ניסן 5783

פאה מה

2 אפר 2023

יום א

יא ניסן 5783

פאה מו

3 אפר 2023

יום ב

יב ניסן 5783

פאה מז

4 אפר 2023

יום ג

יג ניסן 5783

פאה מח

5 אפר 2023

יום ד

יד ניסן 5783

פאה מט

6 אפר 2023

יום ה

טו ניסן 5783

פאה נ

7 אפר 2023

יום ו

טז ניסן 5783

פאה נא

8 אפר 2023

שבת

יז ניסן 5783

פאה נב

9 אפר 2023

יום א

יח ניסן 5783

פאה נג

10 אפר 2023

יום ב

יט ניסן 5783

פאה נד

11 אפר 2023

יום ג

כ ניסן 5783

פאה נה

12 אפר 2023

יום ד

כא ניסן 5783

פאה נו

13 אפר 2023

יום ה

כב ניסן 5783

פאה נז

14 אפר 2023

יום ו

כג ניסן 5783

פאה נח

15 אפר 2023

שבת

כד ניסן 5783

פאה נט

16 אפר 2023

יום א

כה ניסן 5783

פאה ס

17 אפר 2023

יום ב

כו ניסן 5783

פאה סא

18 אפר 2023

יום ג

כז ניסן 5783

פאה סב

19 אפר 2023

יום ד

כח ניסן 5783

פאה סג

20 אפר 2023

יום ה

כט ניסן 5783

פאה סד

21 אפר 2023

יום ו

ל ניסן 5783

פאה סה

22 אפר 2023

שבת

א אייר 5783

פאה סו

23 אפר 2023

יום א

ב אייר 5783

פאה סז

24 אפר 2023

יום ב

ג אייר 5783

פאה סח

25 אפר 2023

יום ג

ד אייר 5783

פאה סט

26 אפר 2023

יום ד

ה אייר 5783

פאה ע

27 אפר 2023

יום ה

ו אייר 5783

פאה עא

28 אפר 2023

יום ו

ז אייר 5783

פאה עב

29 אפר 2023

שבת

ח אייר 5783

פאה עג

30 אפר 2023

יום א

ט אייר 5783

דמאי א

1 מאי 2023

יום ב

י אייר 5783

דמאי ב

2 מאי 2023

יום ג

יא אייר 5783

דמאי ג

3 מאי 2023

יום ד

יב אייר 5783

דמאי ד

4 מאי 2023

יום ה

יג אייר 5783

דמאי ה

5 מאי 2023

יום ו

יד אייר 5783

דמאי ו

6 מאי 2023

שבת

טו אייר 5783

דמאי ז

7 מאי 2023

יום א

טז אייר 5783

דמאי ח

8 מאי 2023

יום ב

יז אייר 5783

דמאי ט

9 מאי 2023

יום ג

יח אייר 5783

דמאי י

10 מאי 2023

יום ד

יט אייר 5783

דמאי יא

11 מאי 2023

יום ה

כ אייר 5783

דמאי יב

12 מאי 2023

יום ו

כא אייר 5783

דמאי יג

13 מאי 2023

שבת

כב אייר 5783

דמאי יד

14 מאי 2023

יום א

כג אייר 5783

דמאי טו

15 מאי 2023

יום ב

כד אייר 5783

דמאי טז

16 מאי 2023

יום ג

כה אייר 5783

דמאי יז

17 מאי 2023

יום ד

כו אייר 5783

דמאי יח

18 מאי 2023

יום ה

כז אייר 5783

דמאי יט

19 מאי 2023

יום ו

כח אייר 5783

דמאי כ

20 מאי 2023

שבת

כט אייר 5783

דמאי כא

21 מאי 2023

יום א

א סיון 5783

דמאי כב

22 מאי 2023

יום ב

ב סיון 5783

דמאי כג

23 מאי 2023

יום ג

ג סיון 5783

דמאי כד

24 מאי 2023

יום ד

ד סיון 5783

דמאי כה

25 מאי 2023

יום ה

ה סיון 5783

דמאי כו

26 מאי 2023

יום ו

ו סיון 5783

דמאי כז

27 מאי 2023

שבת

ז סיון 5783

דמאי כח

28 מאי 2023

יום א

ח סיון 5783

דמאי כט

29 מאי 2023

יום ב

ט סיון 5783

דמאי ל

30 מאי 2023

יום ג

י סיון 5783

דמאי לא

31 מאי 2023

יום ד

יא סיון 5783

דמאי לב

1 יונ 2023

יום ה

יב סיון 5783

דמאי לג

2 יונ 2023

יום ו

יג סיון 5783

דמאי לד

3 יונ 2023

שבת

יד סיון 5783

דמאי לה

4 יונ 2023

יום א

טו סיון 5783

דמאי לו

5 יונ 2023

יום ב

טז סיון 5783

דמאי לז

6 יונ 2023

יום ג

יז סיון 5783

דמאי לח

7 יונ 2023

יום ד

יח סיון 5783

דמאי לט

8 יונ 2023

יום ה

יט סיון 5783

דמאי מ

9 יונ 2023

יום ו

כ סיון 5783

דמאי מא

10 יונ 2023

שבת

כא סיון 5783

דמאי מב

11 יונ 2023

יום א

כב סיון 5783

דמאי מג

12 יונ 2023

יום ב

כג סיון 5783

דמאי מד

13 יונ 2023

יום ג

כד סיון 5783

דמאי מה

14 יונ 2023

יום ד

כה סיון 5783

דמאי מו

15 יונ 2023

יום ה

כו סיון 5783

דמאי מז

16 יונ 2023

יום ו

כז סיון 5783

דמאי מח

17 יונ 2023

שבת

כח סיון 5783

דמאי מט

18 יונ 2023

יום א

כט סיון 5783

דמאי נ

19 יונ 2023

יום ב

ל סיון 5783

דמאי נא

20 יונ 2023

יום ג

א תמוז 5783

דמאי נב

21 יונ 2023

יום ד

ב תמוז 5783

דמאי נג

22 יונ 2023

יום ה

ג תמוז 5783

דמאי נד

23 יונ 2023

יום ו

ד תמוז 5783

דמאי נה

24 יונ 2023

שבת

ה תמוז 5783

דמאי נו

25 יונ 2023

יום א

ו תמוז 5783

דמאי נז

26 יונ 2023

יום ב

ז תמוז 5783

דמאי נח

27 יונ 2023

יום ג

ח תמוז 5783

דמאי נט

28 יונ 2023

יום ד

ט תמוז 5783

דמאי ס

29 יונ 2023

יום ה

י תמוז 5783

דמאי סא

30 יונ 2023

יום ו

יא תמוז 5783

דמאי סב

1 יול 2023

שבת

יב תמוז 5783

דמאי סג

2 יול 2023

יום א

יג תמוז 5783

דמאי סד

3 יול 2023

יום ב

יד תמוז 5783

דמאי סה

4 יול 2023

יום ג

טו תמוז 5783

דמאי סו

5 יול 2023

יום ד

טז תמוז 5783

דמאי סז

6 יול 2023

יום ה

יז תמוז 5783

דמאי סח

7 יול 2023

יום ו

יח תמוז 5783

דמאי סט

8 יול 2023

שבת

יט תמוז 5783

דמאי ע

9 יול 2023

יום א

כ תמוז 5783

דמאי עא

10 יול 2023

יום ב

כא תמוז 5783

דמאי עב

11 יול 2023

יום ג

כב תמוז 5783

דמאי עג

12 יול 2023

יום ד

כג תמוז 5783

דמאי עד

13 יול 2023

יום ה

כד תמוז 5783

דמאי עה

14 יול 2023

יום ו

כה תמוז 5783

דמאי עו

15 יול 2023

שבת

כו תמוז 5783

דמאי עז

16 יול 2023

יום א

כז תמוז 5783

כלאים א

17 יול 2023

יום ב

כח תמוז 5783

כלאים ב

18 יול 2023

יום ג

כט תמוז 5783

כלאים ג

19 יול 2023

יום ד

א אב 5783

כלאים ד

20 יול 2023

יום ה

ב אב 5783

כלאים ה

21 יול 2023

יום ו

ג אב 5783

כלאים ו

22 יול 2023

שבת

ד אב 5783

כלאים ז

23 יול 2023

יום א

ה אב 5783

כלאים ח

24 יול 2023

יום ב

ו אב 5783

כלאים ט

25 יול 2023

יום ג

ז אב 5783

כלאים י

26 יול 2023

יום ד

ח אב 5783

כלאים יא

27 יול 2023

יום ה

ט אב 5783

כלאים יב

28 יול 2023

יום ו

י אב 5783

כלאים יג

29 יול 2023

שבת

יא אב 5783

כלאים יד

30 יול 2023

יום א

יב אב 5783

כלאים טו

31 יול 2023

יום ב

יג אב 5783

כלאים טז

1 אוג 2023

יום ג

יד אב 5783

כלאים יז

2 אוג 2023

יום ד

טו אב 5783

כלאים יח

3 אוג 2023

יום ה

טז אב 5783

כלאים יט

4 אוג 2023

יום ו

יז אב 5783

כלאים כ

5 אוג 2023

שבת

יח אב 5783

כלאים כא

6 אוג 2023

יום א

יט אב 5783

כלאים כב

7 אוג 2023

יום ב

כ אב 5783

כלאים כג

8 אוג 2023

יום ג

כא אב 5783

כלאים כד

9 אוג 2023

יום ד

כב אב 5783

כלאים כה

10 אוג 2023

יום ה

כג אב 5783

כלאים כו

11 אוג 2023

יום ו

כד אב 5783

כלאים כז

12 אוג 2023

שבת

כה אב 5783

כלאים כח

13 אוג 2023

יום א

כו אב 5783

כלאים כט

14 אוג 2023

יום ב

כז אב 5783

כלאים ל

15 אוג 2023

יום ג

כח אב 5783

כלאים לא

16 אוג 2023

יום ד

כט אב 5783

כלאים לב

17 אוג 2023

יום ה

ל אב 5783

כלאים לג

18 אוג 2023

יום ו

א אלול 5783

כלאים לד

19 אוג 2023

שבת

ב אלול 5783

כלאים לה

20 אוג 2023

יום א

ג אלול 5783

כלאים לו

21 אוג 2023

יום ב

ד אלול 5783

כלאים לז

22 אוג 2023

יום ג

ה אלול 5783

כלאים לח

23 אוג 2023

יום ד

ו אלול 5783

כלאים לט

24 אוג 2023

יום ה

ז אלול 5783

כלאים מ

25 אוג 2023

יום ו

ח אלול 5783

כלאים מא

26 אוג 2023

שבת

ט אלול 5783

כלאים מב

27 אוג 2023

יום א

י אלול 5783

כלאים מג

28 אוג 2023

יום ב

יא אלול 5783

כלאים מד

29 אוג 2023

יום ג

יב אלול 5783

כלאים מה

30 אוג 2023

יום ד

יג אלול 5783

כלאים מו

31 אוג 2023

יום ה

יד אלול 5783

כלאים מז

1 ספט 2023

יום ו

טו אלול 5783

כלאים מח

2 ספט 2023

שבת

טז אלול 5783

כלאים מט

3 ספט 2023

יום א

יז אלול 5783

כלאים נ

4 ספט 2023

יום ב

יח אלול 5783

כלאים נא

5 ספט 2023

יום ג

יט אלול 5783

כלאים נב

6 ספט 2023

יום ד

כ אלול 5783

כלאים נג

7 ספט 2023

יום ה

כא אלול 5783

כלאים נד

8 ספט 2023

יום ו

כב אלול 5783

כלאים נה

9 ספט 2023

שבת

כג אלול 5783

כלאים נו

10 ספט 2023

יום א

כד אלול 5783

כלאים נז

11 ספט 2023

יום ב

כה אלול 5783

כלאים נח

12 ספט 2023

יום ג

כו אלול 5783

כלאים נט

13 ספט 2023

יום ד

כז אלול 5783

כלאים ס

14 ספט 2023

יום ה

כח אלול 5783

כלאים סא

15 ספט 2023

יום ו

כט אלול 5783

כלאים סב

16 ספט 2023

שבת

א תשרי 5784

כלאים סג

17 ספט 2023

יום א

ב תשרי 5784

כלאים סד

18 ספט 2023

יום ב

ג תשרי 5784

כלאים סה

19 ספט 2023

יום ג

ד תשרי 5784

כלאים סו

20 ספט 2023

יום ד

ה תשרי 5784

כלאים סז

21 ספט 2023

יום ה

ו תשרי 5784

כלאים סח

22 ספט 2023

יום ו

ז תשרי 5784

כלאים סט

23 ספט 2023

שבת

ח תשרי 5784

כלאים ע

24 ספט 2023

יום א

ט תשרי 5784

כלאים עא

25 ספט 2023

יום ב

י תשרי 5784

כלאים עב

26 ספט 2023

יום ג

יא תשרי 5784

כלאים עג

27 ספט 2023

יום ד

יב תשרי 5784

כלאים עד

28 ספט 2023

יום ה

יג תשרי 5784

כלאים עה

29 ספט 2023

יום ו

יד תשרי 5784

כלאים עו

30 ספט 2023

שבת

טו תשרי 5784

כלאים עז

1 אוק 2023

יום א

טז תשרי 5784

כלאים עח

2 אוק 2023

יום ב

יז תשרי 5784

כלאים עט

3 אוק 2023

יום ג

יח תשרי 5784

כלאים פ

4 אוק 2023

יום ד

יט תשרי 5784

כלאים פא

5 אוק 2023

יום ה

כ תשרי 5784

כלאים פב

6 אוק 2023

יום ו

כא תשרי 5784

כלאים פג

7 אוק 2023

שבת

כב תשרי 5784

כלאים פד

8 אוק 2023

יום א

כג תשרי 5784

שביעית א

9 אוק 2023

יום ב

כד תשרי 5784

שביעית ב

10 אוק 2023

יום ג

כה תשרי 5784

שביעית ג

11 אוק 2023

יום ד

כו תשרי 5784

שביעית ד

12 אוק 2023

יום ה

כז תשרי 5784

שביעית ה

13 אוק 2023

יום ו

כח תשרי 5784

שביעית ו

14 אוק 2023

שבת

כט תשרי 5784

שביעית ז

15 אוק 2023

יום א

ל תשרי 5784

שביעית ח

16 אוק 2023

יום ב

א חשון 5784

שביעית ט

17 אוק 2023

יום ג

ב חשון 5784

שביעית י

18 אוק 2023

יום ד

ג חשון 5784

שביעית יא

19 אוק 2023

יום ה

ד חשון 5784

שביעית יב

20 אוק 2023

יום ו

ה חשון 5784

שביעית יג

21 אוק 2023

שבת

ו חשון 5784

שביעית יד

22 אוק 2023

יום א

ז חשון 5784

שביעית טו

23 אוק 2023

יום ב

ח חשון 5784

שביעית טז

24 אוק 2023

יום ג

ט חשון 5784

שביעית יז

25 אוק 2023

יום ד

י חשון 5784

שביעית יח

26 אוק 2023

יום ה

יא חשון 5784

שביעית יט

27 אוק 2023

יום ו

יב חשון 5784

שביעית כ

28 אוק 2023

שבת

יג חשון 5784

שביעית כא

29 אוק 2023

יום א

יד חשון 5784

שביעית כב

30 אוק 2023

יום ב

טו חשון 5784

שביעית כג

31 אוק 2023

יום ג

טז חשון 5784

שביעית כד

1 נוב 2023

יום ד

יז חשון 5784

שביעית כה

2 נוב 2023

יום ה

יח חשון 5784

שביעית כו

3 נוב 2023

יום ו

יט חשון 5784

שביעית כז

4 נוב 2023

שבת

כ חשון 5784

שביעית כח

5 נוב 2023

יום א

כא חשון 5784

שביעית כט

6 נוב 2023

יום ב

כב חשון 5784

שביעית ל

7 נוב 2023

יום ג

כג חשון 5784

שביעית לא

8 נוב 2023

יום ד

כד חשון 5784

שביעית לב

9 נוב 2023

יום ה

כה חשון 5784

שביעית לג

10 נוב 2023

יום ו

כו חשון 5784

שביעית לד

11 נוב 2023

שבת

כז חשון 5784

שביעית לה

12 נוב 2023

יום א

כח חשון 5784

שביעית לו

13 נוב 2023

יום ב

כט חשון 5784

שביעית לז

14 נוב 2023

יום ג

א כסלו 5784

שביעית לח

15 נוב 2023

יום ד

ב כסלו 5784

שביעית לט

16 נוב 2023

יום ה

ג כסלו 5784

שביעית מ

17 נוב 2023

יום ו

ד כסלו 5784

שביעית מא

18 נוב 2023

שבת

ה כסלו 5784

שביעית מב

19 נוב 2023

יום א

ו כסלו 5784

שביעית מג

20 נוב 2023

יום ב

ז כסלו 5784

שביעית מד

21 נוב 2023

יום ג

ח כסלו 5784

שביעית מה

22 נוב 2023

יום ד

ט כסלו 5784

שביעית מו

23 נוב 2023

יום ה

י כסלו 5784

שביעית מז

24 נוב 2023

יום ו

יא כסלו 5784

שביעית מח

25 נוב 2023

שבת

יב כסלו 5784

שביעית מט

26 נוב 2023

יום א

יג כסלו 5784

שביעית נ

27 נוב 2023

יום ב

יד כסלו 5784

שביעית נא

28 נוב 2023

יום ג

טו כסלו 5784

שביעית נב

29 נוב 2023

יום ד

טז כסלו 5784

שביעית נג

30 נוב 2023

יום ה

יז כסלו 5784

שביעית נד

1 דצמ 2023

יום ו

יח כסלו 5784

שביעית נה

2 דצמ 2023

שבת

יט כסלו 5784

שביעית נו

3 דצמ 2023

יום א

כ כסלו 5784

שביעית נז

4 דצמ 2023

יום ב

כא כסלו 5784

שביעית נח

5 דצמ 2023

יום ג

כב כסלו 5784

שביעית נט

6 דצמ 2023

יום ד

כג כסלו 5784

שביעית ס

7 דצמ 2023

יום ה

כד כסלו 5784

שביעית סא

8 דצמ 2023

יום ו

כה כסלו 5784

שביעית סב

9 דצמ 2023

שבת

כו כסלו 5784

שביעית סג

10 דצמ 2023

יום א

כז כסלו 5784

שביעית סד

11 דצמ 2023

יום ב

כח כסלו 5784

שביעית סה

12 דצמ 2023

יום ג

כט כסלו 5784

שביעית סו

13 דצמ 2023

יום ד

א טבת 5784

שביעית סז

14 דצמ 2023

יום ה

ב טבת 5784

שביעית סח

15 דצמ 2023

יום ו

ג טבת 5784

שביעית סט

16 דצמ 2023

שבת

ד טבת 5784

שביעית ע

17 דצמ 2023

יום א

ה טבת 5784

שביעית עא

18 דצמ 2023

יום ב

ו טבת 5784

שביעית עב

19 דצמ 2023

יום ג

ז טבת 5784

שביעית עג

20 דצמ 2023

יום ד

ח טבת 5784

שביעית עד

21 דצמ 2023

יום ה

ט טבת 5784

שביעית עה

22 דצמ 2023

יום ו

י טבת 5784

שביעית עו

23 דצמ 2023

שבת

יא טבת 5784

שביעית עז

24 דצמ 2023

יום א

יב טבת 5784

שביעית עח

25 דצמ 2023

יום ב

יג טבת 5784

שביעית עט

26 דצמ 2023

יום ג

יד טבת 5784

שביעית פ

27 דצמ 2023

יום ד

טו טבת 5784

שביעית פא

28 דצמ 2023

יום ה

טז טבת 5784

שביעית פב

29 דצמ 2023

יום ו

יז טבת 5784

שביעית פג

30 דצמ 2023

שבת

יח טבת 5784

שביעית פד

31 דצמ 2023

יום א

יט טבת 5784

שביעית פה

1 ינו 2024

יום ב

כ טבת 5784

שביעית פו

2 ינו 2024

יום ג

כא טבת 5784

שביעית פז

3 ינו 2024

יום ד

כב טבת 5784

תרומות א

4 ינו 2024

יום ה

כג טבת 5784

תרומות ב

5 ינו 2024

יום ו

כד טבת 5784

תרומות ג

6 ינו 2024

שבת

כה טבת 5784

תרומות ד

7 ינו 2024

יום א

כו טבת 5784

תרומות ה

8 ינו 2024

יום ב

כז טבת 5784

תרומות ו

9 ינו 2024

יום ג

כח טבת 5784

תרומות ז

10 ינו 2024

יום ד

כט טבת 5784

תרומות ח

11 ינו 2024

יום ה

א שבט 5784

תרומות ט

12 ינו 2024

יום ו

ב שבט 5784

תרומות י

13 ינו 2024

שבת

ג שבט 5784

תרומות יא

14 ינו 2024

יום א

ד שבט 5784

תרומות יב

15 ינו 2024

יום ב

ה שבט 5784

תרומות יג

16 ינו 2024

יום ג

ו שבט 5784

תרומות יד

17 ינו 2024

יום ד

ז שבט 5784

תרומות טו

18 ינו 2024

יום ה

ח שבט 5784

תרומות טז

19 ינו 2024

יום ו

ט שבט 5784

תרומות יז

20 ינו 2024

שבת

י שבט 5784

תרומות יח

21 ינו 2024

יום א

יא שבט 5784

תרומות יט

22 ינו 2024

יום ב

יב שבט 5784

תרומות כ

23 ינו 2024

יום ג

יג שבט 5784

תרומות כא

24 ינו 2024

יום ד

יד שבט 5784

תרומות כב

25 ינו 2024

יום ה

טו שבט 5784

תרומות כג

26 ינו 2024

יום ו

טז שבט 5784

תרומות כד

27 ינו 2024

שבת

יז שבט 5784

תרומות כה

28 ינו 2024

יום א

יח שבט 5784

תרומות כו

29 ינו 2024

יום ב

יט שבט 5784

תרומות כז

30 ינו 2024

יום ג

כ שבט 5784

תרומות כח

31 ינו 2024

יום ד

כא שבט 5784

תרומות כט

1 פבר 2024

יום ה

כב שבט 5784

תרומות ל

2 פבר 2024

יום ו

כג שבט 5784

תרומות לא

3 פבר 2024

שבת

כד שבט 5784

תרומות לב

4 פבר 2024

יום א

כה שבט 5784

תרומות לג

5 פבר 2024

יום ב

כו שבט 5784

תרומות לד

6 פבר 2024

יום ג

כז שבט 5784

תרומות לה

7 פבר 2024

יום ד

כח שבט 5784

תרומות לו

8 פבר 2024

יום ה

כט שבט 5784

תרומות לז

9 פבר 2024

יום ו

ל שבט 5784

תרומות לח

10 פבר 2024

שבת

א אדר א 5784

תרומות לט

11 פבר 2024

יום א

ב אדר א 5784

תרומות מ

12 פבר 2024

יום ב

ג אדר א 5784

תרומות מא

13 פבר 2024

יום ג

ד אדר א 5784

תרומות מב

14 פבר 2024

יום ד

ה אדר א 5784

תרומות מג

15 פבר 2024

יום ה

ו אדר א 5784

תרומות מד

16 פבר 2024

יום ו

ז אדר א 5784

תרומות מה

17 פבר 2024

שבת

ח אדר א 5784

תרומות מו

18 פבר 2024

יום א

ט אדר א 5784

תרומות מז

19 פבר 2024

יום ב

י אדר א 5784

תרומות מח

20 פבר 2024

יום ג

יא אדר א 5784

תרומות מט

21 פבר 2024

יום ד

יב אדר א 5784

תרומות נ

22 פבר 2024

יום ה

יג אדר א 5784

תרומות נא

23 פבר 2024

יום ו

יד אדר א 5784

תרומות נב

24 פבר 2024

שבת

טו אדר א 5784

תרומות נג

25 פבר 2024

יום א

טז אדר א 5784

תרומות נד

26 פבר 2024

יום ב

יז אדר א 5784

תרומות נה

27 פבר 2024

יום ג

יח אדר א 5784

תרומות נו

28 פבר 2024

יום ד

יט אדר א 5784

תרומות נז

29 פבר 2024

יום ה

כ אדר א 5784

תרומות נח

1 מרץ 2024

יום ו

כא אדר א 5784

תרומות נט

2 מרץ 2024

שבת

כב אדר א 5784

תרומות ס

3 מרץ 2024

יום א

כג אדר א 5784

תרומות סא

4 מרץ 2024

יום ב

כד אדר א 5784

תרומות סב

5 מרץ 2024

יום ג

כה אדר א 5784

תרומות סג

6 מרץ 2024

יום ד

כו אדר א 5784

תרומות סד

7 מרץ 2024

יום ה

כז אדר א 5784

תרומות סה

8 מרץ 2024

יום ו

כח אדר א 5784

תרומות סו

9 מרץ 2024

שבת

כט אדר א 5784

תרומות סז

10 מרץ 2024

יום א

ל אדר א 5784

תרומות סח

11 מרץ 2024

יום ב

א אדר ב 5784

תרומות סט

12 מרץ 2024

יום ג

ב אדר ב 5784

תרומות ע

13 מרץ 2024

יום ד

ג אדר ב 5784

תרומות עא

14 מרץ 2024

יום ה

ד אדר ב 5784

תרומות עב

15 מרץ 2024

יום ו

ה אדר ב 5784

תרומות עג

16 מרץ 2024

שבת

ו אדר ב 5784

תרומות עד

17 מרץ 2024

יום א

ז אדר ב 5784

תרומות עה

18 מרץ 2024

יום ב

ח אדר ב 5784

תרומות עו

19 מרץ 2024

יום ג

ט אדר ב 5784

תרומות עז

20 מרץ 2024

יום ד

י אדר ב 5784

תרומות עח

21 מרץ 2024

יום ה

יא אדר ב 5784

תרומות עט

22 מרץ 2024

יום ו

יב אדר ב 5784

תרומות פ

23 מרץ 2024

שבת

יג אדר ב 5784

תרומות פא

24 מרץ 2024

יום א

יד אדר ב 5784

תרומות פב

25 מרץ 2024

יום ב

טו אדר ב 5784

תרומות פג

26 מרץ 2024

יום ג

טז אדר ב 5784

תרומות פד

27 מרץ 2024

יום ד

יז אדר ב 5784

תרומות פה

28 מרץ 2024

יום ה

יח אדר ב 5784

תרומות פו

29 מרץ 2024

יום ו

יט אדר ב 5784

תרומות פז

30 מרץ 2024

שבת

כ אדר ב 5784

תרומות פח

31 מרץ 2024

יום א

כא אדר ב 5784

תרומות פט

1 אפר 2024

יום ב

כב אדר ב 5784

תרומות צ

2 אפר 2024

יום ג

כג אדר ב 5784

תרומות צא

3 אפר 2024

יום ד

כד אדר ב 5784

תרומות צב

4 אפר 2024

יום ה

כה אדר ב 5784

תרומות צג

5 אפר 2024

יום ו

כו אדר ב 5784

תרומות צד

6 אפר 2024

שבת

כז אדר ב 5784

תרומות צה

7 אפר 2024

יום א

כח אדר ב 5784

תרומות צו

8 אפר 2024

יום ב

כט אדר ב 5784

תרומות צז

9 אפר 2024

יום ג

א ניסן 5784

תרומות צח

10 אפר 2024

יום ד

ב ניסן 5784

תרומות צט

11 אפר 2024

יום ה

ג ניסן 5784

תרומות ק

12 אפר 2024

יום ו

ד ניסן 5784

תרומות קא

13 אפר 2024

שבת

ה ניסן 5784

תרומות קב

14 אפר 2024

יום א

ו ניסן 5784

תרומות קג

15 אפר 2024

יום ב

ז ניסן 5784

תרומות קד

16 אפר 2024

יום ג

ח ניסן 5784

תרומות קה

17 אפר 2024

יום ד

ט ניסן 5784

תרומות קו

18 אפר 2024

יום ה

י ניסן 5784

תרומות קז

19 אפר 2024

יום ו

יא ניסן 5784

מעשרות א

20 אפר 2024

שבת

יב ניסן 5784

מעשרות ב

21 אפר 2024

יום א

יג ניסן 5784

מעשרות ג

22 אפר 2024

יום ב

יד ניסן 5784

מעשרות ד

23 אפר 2024

יום ג

טו ניסן 5784

מעשרות ה

24 אפר 2024

יום ד

טז ניסן 5784

מעשרות ו

25 אפר 2024

יום ה

יז ניסן 5784

מעשרות ז

26 אפר 2024

יום ו

יח ניסן 5784

מעשרות ח

27 אפר 2024

שבת

יט ניסן 5784

מעשרות ט

28 אפר 2024

יום א

כ ניסן 5784

מעשרות י

29 אפר 2024

יום ב

כא ניסן 5784

מעשרות יא

30 אפר 2024

יום ג

כב ניסן 5784

מעשרות יב

1 מאי 2024

יום ד

כג ניסן 5784

מעשרות יג

2 מאי 2024

יום ה

כד ניסן 5784

מעשרות יד

3 מאי 2024

יום ו

כה ניסן 5784

מעשרות טו

4 מאי 2024

שבת

כו ניסן 5784

מעשרות טז

5 מאי 2024

יום א

כז ניסן 5784

מעשרות יז

6 מאי 2024

יום ב

כח ניסן 5784

מעשרות יח

7 מאי 2024

יום ג

כט ניסן 5784

מעשרות יט

8 מאי 2024

יום ד

ל ניסן 5784

מעשרות כ

9 מאי 2024

יום ה

א אייר 5784

מעשרות כא

10 מאי 2024

יום ו

ב אייר 5784

מעשרות כב

11 מאי 2024

שבת

ג אייר 5784

מעשרות כג

12 מאי 2024

יום א

ד אייר 5784

מעשרות כד

13 מאי 2024

יום ב

ה אייר 5784

מעשרות כה

14 מאי 2024

יום ג

ו אייר 5784

מעשרות כו

15 מאי 2024

יום ד

ז אייר 5784

מעשרות כז

16 מאי 2024

יום ה

ח אייר 5784

מעשרות כח

17 מאי 2024

יום ו

ט אייר 5784

מעשרות כט

18 מאי 2024

שבת

י אייר 5784

מעשרות ל

19 מאי 2024

יום א

יא אייר 5784

מעשרות לא

20 מאי 2024

יום ב

יב אייר 5784

מעשרות לב

21 מאי 2024

יום ג

יג אייר 5784

מעשרות לג

22 מאי 2024

יום ד

יד אייר 5784

מעשרות לד

23 מאי 2024

יום ה

טו אייר 5784

מעשרות לה

24 מאי 2024

יום ו

טז אייר 5784

מעשרות לו

25 מאי 2024

שבת

יז אייר 5784

מעשרות לז

26 מאי 2024

יום א

יח אייר 5784

מעשרות לח

27 מאי 2024

יום ב

יט אייר 5784

מעשרות לט

28 מאי 2024

יום ג

כ אייר 5784

מעשרות מ

29 מאי 2024

יום ד

כא אייר 5784

מעשרות מא

30 מאי 2024

יום ה

כב אייר 5784

מעשרות מב

31 מאי 2024

יום ו

כג אייר 5784

מעשרות מג

1 יונ 2024

שבת

כד אייר 5784

מעשרות מד

2 יונ 2024

יום א

כה אייר 5784

מעשרות מה

3 יונ 2024

יום ב

כו אייר 5784

מעשרות מו

4 יונ 2024

יום ג

כז אייר 5784

מעשר שני א

5 יונ 2024

יום ד

כח אייר 5784

מעשר שני ב

6 יונ 2024

יום ה

כט אייר 5784

מעשר שני ג

7 יונ 2024

יום ו

א סיון 5784

מעשר שני ד

8 יונ 2024

שבת

ב סיון 5784

מעשר שני ה

9 יונ 2024

יום א

ג סיון 5784

מעשר שני ו

10 יונ 2024

יום ב

ד סיון 5784

מעשר שני ז

11 יונ 2024

יום ג

ה סיון 5784

מעשר שני ח

12 יונ 2024

יום ד

ו סיון 5784

מעשר שני ט

13 יונ 2024

יום ה

ז סיון 5784

מעשר שני י

14 יונ 2024

יום ו

ח סיון 5784

מעשר שני יא

15 יונ 2024

שבת

ט סיון 5784

מעשר שני יב

16 יונ 2024

יום א

י סיון 5784

מעשר שני יג

17 יונ 2024

יום ב

יא סיון 5784

מעשר שני יד

18 יונ 2024

יום ג

יב סיון 5784

מעשר שני טו

19 יונ 2024

יום ד

יג סיון 5784

מעשר שני טז

20 יונ 2024

יום ה

יד סיון 5784

מעשר שני יז

21 יונ 2024

יום ו

טו סיון 5784

מעשר שני יח

22 יונ 2024

שבת

טז סיון 5784

מעשר שני יט

23 יונ 2024

יום א

יז סיון 5784

מעשר שני כ

24 יונ 2024

יום ב

יח סיון 5784

מעשר שני כא

25 יונ 2024

יום ג

יט סיון 5784

מעשר שני כב

26 יונ 2024

יום ד

כ סיון 5784

מעשר שני כג

27 יונ 2024

יום ה

כא סיון 5784

מעשר שני כד

28 יונ 2024

יום ו

כב סיון 5784

מעשר שני כה

29 יונ 2024

שבת

כג סיון 5784

מעשר שני כו

30 יונ 2024

יום א

כד סיון 5784

מעשר שני כז

1 יול 2024

יום ב

כה סיון 5784

מעשר שני כח

2 יול 2024

יום ג

כו סיון 5784

מעשר שני כט

3 יול 2024

יום ד

כז סיון 5784

מעשר שני ל

4 יול 2024

יום ה

כח סיון 5784

מעשר שני לא

5 יול 2024

יום ו

כט סיון 5784

מעשר שני לב

6 יול 2024

שבת

ל סיון 5784

מעשר שני לג

7 יול 2024

יום א

א תמוז 5784

מעשר שני לד

8 יול 2024

יום ב

ב תמוז 5784

מעשר שני לה

9 יול 2024

יום ג

ג תמוז 5784

מעשר שני לו

10 יול 2024

יום ד

ד תמוז 5784

מעשר שני לז

11 יול 2024

יום ה

ה תמוז 5784

מעשר שני לח

12 יול 2024

יום ו

ו תמוז 5784

מעשר שני לט

13 יול 2024

שבת

ז תמוז 5784

מעשר שני מ

14 יול 2024

יום א

ח תמוז 5784

מעשר שני מא

15 יול 2024

יום ב

ט תמוז 5784

מעשר שני מב

16 יול 2024

יום ג

י תמוז 5784

מעשר שני מג

17 יול 2024

יום ד

יא תמוז 5784

מעשר שני מד

18 יול 2024

יום ה

יב תמוז 5784

מעשר שני מה

19 יול 2024

יום ו

יג תמוז 5784

מעשר שני מו

20 יול 2024

שבת

יד תמוז 5784

מעשר שני מז

21 יול 2024

יום א

טו תמוז 5784

מעשר שני מח

22 יול 2024

יום ב

טז תמוז 5784

מעשר שני מט

23 יול 2024

יום ג

יז תמוז 5784

מעשר שני נ

24 יול 2024

יום ד

יח תמוז 5784

מעשר שני נא

25 יול 2024

יום ה

יט תמוז 5784

מעשר שני נב

26 יול 2024

יום ו

כ תמוז 5784

מעשר שני נג

27 יול 2024

שבת

כא תמוז 5784

מעשר שני נד

28 יול 2024

יום א

כב תמוז 5784

מעשר שני נה

29 יול 2024

יום ב

כג תמוז 5784

מעשר שני נו

30 יול 2024

יום ג

כד תמוז 5784

מעשר שני נז

31 יול 2024

יום ד

כה תמוז 5784

מעשר שני נח

1 אוג 2024

יום ה

כו תמוז 5784

מעשר שני נט

2 אוג 2024

יום ו

כז תמוז 5784

חלה א

3 אוג 2024

שבת

כח תמוז 5784

חלה ב

4 אוג 2024

יום א

כט תמוז 5784

חלה ג

5 אוג 2024

יום ב

א אב 5784

חלה ד

6 אוג 2024

יום ג

ב אב 5784

חלה ה

7 אוג 2024

יום ד

ג אב 5784

חלה ו

8 אוג 2024

יום ה

ד אב 5784

חלה ז

9 אוג 2024

יום ו

ה אב 5784

חלה ח

10 אוג 2024

שבת

ו אב 5784

חלה ט

11 אוג 2024

יום א

ז אב 5784

חלה י

12 אוג 2024

יום ב

ח אב 5784

חלה יא

13 אוג 2024

יום ג

ט אב 5784

חלה יב

14 אוג 2024

יום ד

י אב 5784

חלה יג

15 אוג 2024

יום ה

יא אב 5784

חלה יד

16 אוג 2024

יום ו

יב אב 5784

חלה טו

17 אוג 2024

שבת

יג אב 5784

חלה טז

18 אוג 2024

יום א

יד אב 5784

חלה יז

19 אוג 2024

יום ב

טו אב 5784

חלה יח

20 אוג 2024

יום ג

טז אב 5784

חלה יט

21 אוג 2024

יום ד

יז אב 5784

חלה כ

22 אוג 2024

יום ה

יח אב 5784

חלה כא

23 אוג 2024

יום ו

יט אב 5784

חלה כב

24 אוג 2024

שבת

כ אב 5784

חלה כג

25 אוג 2024

יום א

כא אב 5784

חלה כד

26 אוג 2024

יום ב

כב אב 5784

חלה כה

27 אוג 2024

יום ג

כג אב 5784

חלה כו

28 אוג 2024

יום ד

כד אב 5784

חלה כז

29 אוג 2024

יום ה

כה אב 5784

חלה כח

30 אוג 2024

יום ו

כו אב 5784

חלה כט

31 אוג 2024

שבת

כז אב 5784

חלה ל

1 ספט 2024

יום א

כח אב 5784

חלה לא

2 ספט 2024

יום ב

כט אב 5784

חלה לב

3 ספט 2024

יום ג

ל אב 5784

חלה לג

4 ספט 2024

יום ד

א אלול 5784

חלה לד

5 ספט 2024

יום ה

ב אלול 5784

חלה לה

6 ספט 2024

יום ו

ג אלול 5784

חלה לו

7 ספט 2024

שבת

ד אלול 5784

חלה לז

8 ספט 2024

יום א

ה אלול 5784

חלה לח

9 ספט 2024

יום ב

ו אלול 5784

חלה לט

10 ספט 2024

יום ג

ז אלול 5784

חלה מ

11 ספט 2024

יום ד

ח אלול 5784

חלה מא

12 ספט 2024

יום ה

ט אלול 5784

חלה מב

13 ספט 2024

יום ו

י אלול 5784

חלה מג

14 ספט 2024

שבת

יא אלול 5784

חלה מד

15 ספט 2024

יום א

יב אלול 5784

חלה מה

16 ספט 2024

יום ב

יג אלול 5784

חלה מו

17 ספט 2024

יום ג

יד אלול 5784

חלה מז

18 ספט 2024

יום ד

טו אלול 5784

חלה מח

19 ספט 2024

יום ה

טז אלול 5784

חלה מט

20 ספט 2024

יום ו

יז אלול 5784

ערלה א

21 ספט 2024

שבת

יח אלול 5784

ערלה ב

22 ספט 2024

יום א

יט אלול 5784

ערלה ג

23 ספט 2024

יום ב

כ אלול 5784

ערלה ד

24 ספט 2024

יום ג

כא אלול 5784

ערלה ה

25 ספט 2024

יום ד

כב אלול 5784

ערלה ו

26 ספט 2024

יום ה

כג אלול 5784

ערלה ז

27 ספט 2024

יום ו

כד אלול 5784

ערלה ח

28 ספט 2024

שבת

כה אלול 5784

ערלה ט

29 ספט 2024

יום א

כו אלול 5784

ערלה י

30 ספט 2024

יום ב

כז אלול 5784

ערלה יא

1 אוק 2024

יום ג

כח אלול 5784

ערלה יב

2 אוק 2024

יום ד

כט אלול 5784

ערלה יג

3 אוק 2024

יום ה

א תשרי 5785

ערלה יד

4 אוק 2024

יום ו

ב תשרי 5785

ערלה טו

5 אוק 2024

שבת

ג תשרי 5785

ערלה טז

6 אוק 2024

יום א

ד תשרי 5785

ערלה יז

7 אוק 2024

יום ב

ה תשרי 5785

ערלה יח

8 אוק 2024

יום ג

ו תשרי 5785

ערלה יט

9 אוק 2024

יום ד

ז תשרי 5785

ערלה כ

10 אוק 2024

יום ה

ח תשרי 5785

ערלה כא

11 אוק 2024

יום ו

ט תשרי 5785

ערלה כב

12 אוק 2024

שבת

י תשרי 5785

ערלה כג

13 אוק 2024

יום א

יא תשרי 5785

ערלה כד

14 אוק 2024

יום ב

יב תשרי 5785

ערלה כה

15 אוק 2024

יום ג

יג תשרי 5785

ערלה כו

16 אוק 2024

יום ד

יד תשרי 5785

ערלה כז

17 אוק 2024

יום ה

טו תשרי 5785

ערלה כח

18 אוק 2024

יום ו

טז תשרי 5785

ערלה כט

19 אוק 2024

שבת

יז תשרי 5785

ערלה ל

20 אוק 2024

יום א

יח תשרי 5785

ערלה לא

21 אוק 2024

יום ב

יט תשרי 5785

ערלה לב

22 אוק 2024

יום ג

כ תשרי 5785

ערלה לג

23 אוק 2024

יום ד

כא תשרי 5785

ערלה לד

24 אוק 2024

יום ה

כב תשרי 5785

ערלה לה

25 אוק 2024

יום ו

כג תשרי 5785

ערלה לו

26 אוק 2024

שבת

כד תשרי 5785

ערלה לז

27 אוק 2024

יום א

כה תשרי 5785

ערלה לח

28 אוק 2024

יום ב

כו תשרי 5785

ערלה לט

29 אוק 2024

יום ג

כז תשרי 5785

ערלה מ

30 אוק 2024

יום ד

כח תשרי 5785

ערלה מא

31 אוק 2024

יום ה

כט תשרי 5785

ערלה מב

1 נוב 2024

יום ו

ל תשרי 5785

ביכורים א

2 נוב 2024

שבת

א חשון 5785

ביכורים ב

3 נוב 2024

יום א

ב חשון 5785

ביכורים ג

4 נוב 2024

יום ב

ג חשון 5785

ביכורים ד

5 נוב 2024

יום ג

ד חשון 5785

ביכורים ה

6 נוב 2024

יום ד

ה חשון 5785

ביכורים ו

7 נוב 2024

יום ה

ו חשון 5785

ביכורים ז

8 נוב 2024

יום ו

ז חשון 5785

ביכורים ח

9 נוב 2024

שבת

ח חשון 5785

ביכורים ט

10 נוב 2024

יום א

ט חשון 5785

ביכורים י

11 נוב 2024

יום ב

י חשון 5785

ביכורים יא

12 נוב 2024

יום ג

יא חשון 5785

ביכורים יב

13 נוב 2024

יום ד

יב חשון 5785

ביכורים יג

14 נוב 2024

יום ה

יג חשון 5785

ביכורים יד

15 נוב 2024

יום ו

יד חשון 5785

ביכורים טו

16 נוב 2024

שבת

טו חשון 5785

ביכורים טז

17 נוב 2024

יום א

טז חשון 5785

ביכורים יז

18 נוב 2024

יום ב

יז חשון 5785

ביכורים יח

19 נוב 2024

יום ג

יח חשון 5785

ביכורים יט

20 נוב 2024

יום ד

יט חשון 5785

ביכורים כ

21 נוב 2024

יום ה

כ חשון 5785

ביכורים כא

22 נוב 2024

יום ו

כא חשון 5785

ביכורים כב

23 נוב 2024

שבת

כב חשון 5785

ביכורים כג

24 נוב 2024

יום א

כג חשון 5785

ביכורים כד

25 נוב 2024

יום ב

כד חשון 5785

ביכורים כה

26 נוב 2024

יום ג

כה חשון 5785

ביכורים כו

27 נוב 2024

יום ד

כו חשון 5785

שבת א

28 נוב 2024

יום ה

כז חשון 5785

שבת ב

29 נוב 2024

יום ו

כח חשון 5785

שבת ג

30 נוב 2024

שבת

כט חשון 5785

שבת ד

1 דצמ 2024

יום א

ל חשון 5785

שבת ה

2 דצמ 2024

יום ב

א כסלו 5785

שבת ו

3 דצמ 2024

יום ג

ב כסלו 5785

שבת ז

4 דצמ 2024

יום ד

ג כסלו 5785

שבת ח

5 דצמ 2024

יום ה

ד כסלו 5785

שבת ט

6 דצמ 2024

יום ו

ה כסלו 5785

שבת י

7 דצמ 2024

שבת

ו כסלו 5785

שבת יא

8 דצמ 2024

יום א

ז כסלו 5785

שבת יב

9 דצמ 2024

יום ב

ח כסלו 5785

שבת יג

10 דצמ 2024

יום ג

ט כסלו 5785

שבת יד

11 דצמ 2024

יום ד

י כסלו 5785

שבת טו

12 דצמ 2024

יום ה

יא כסלו 5785

שבת טז

13 דצמ 2024

יום ו

יב כסלו 5785

שבת יז

14 דצמ 2024

שבת

יג כסלו 5785

שבת יח

15 דצמ 2024

יום א

יד כסלו 5785

שבת יט

16 דצמ 2024

יום ב

טו כסלו 5785

שבת כ

17 דצמ 2024

יום ג

טז כסלו 5785

שבת כא

18 דצמ 2024

יום ד

יז כסלו 5785

שבת כב

19 דצמ 2024

יום ה

יח כסלו 5785

שבת כג

20 דצמ 2024

יום ו

יט כסלו 5785

שבת כד

21 דצמ 2024

שבת

כ כסלו 5785

שבת כה

22 דצמ 2024

יום א

כא כסלו 5785

שבת כו

23 דצמ 2024

יום ב

כב כסלו 5785

שבת כז

24 דצמ 2024

יום ג

כג כסלו 5785

שבת כח

25 דצמ 2024

יום ד

כד כסלו 5785

שבת כט

26 דצמ 2024

יום ה

כה כסלו 5785

שבת ל

27 דצמ 2024

יום ו

כו כסלו 5785

שבת לא

28 דצמ 2024

שבת

כז כסלו 5785

שבת לב

29 דצמ 2024

יום א

כח כסלו 5785

שבת לג

30 דצמ 2024

יום ב

כט כסלו 5785

שבת לד

31 דצמ 2024

יום ג

ל כסלו 5785

שבת לה

1 ינו 2025

יום ד

א טבת 5785

שבת לו

2 ינו 2025

יום ה

ב טבת 5785

שבת לז

3 ינו 2025

יום ו

ג טבת 5785

שבת לח

4 ינו 2025

שבת

ד טבת 5785

שבת לט

5 ינו 2025

יום א

ה טבת 5785

שבת מ

6 ינו 2025

יום ב

ו טבת 5785

שבת מא

7 ינו 2025

יום ג

ז טבת 5785

שבת מב

8 ינו 2025

יום ד

ח טבת 5785

שבת מג

9 ינו 2025

יום ה

ט טבת 5785

שבת מד

10 ינו 2025

יום ו

י טבת 5785

שבת מה

11 ינו 2025

שבת

יא טבת 5785

שבת מו

12 ינו 2025

יום א

יב טבת 5785

שבת מז

13 ינו 2025

יום ב

יג טבת 5785

שבת מח

14 ינו 2025

יום ג

יד טבת 5785

שבת מט

15 ינו 2025

יום ד

טו טבת 5785

שבת נ

16 ינו 2025

יום ה

טז טבת 5785

שבת נא

17 ינו 2025

יום ו

יז טבת 5785

שבת נב

18 ינו 2025

שבת

יח טבת 5785

שבת נג

19 ינו 2025

יום א

יט טבת 5785

שבת נד

20 ינו 2025

יום ב

כ טבת 5785

שבת נה

21 ינו 2025

יום ג

כא טבת 5785

שבת נו

22 ינו 2025

יום ד

כב טבת 5785

שבת נז

23 ינו 2025

יום ה

כג טבת 5785

שבת נח

24 ינו 2025

יום ו

כד טבת 5785

שבת נט

25 ינו 2025

שבת

כה טבת 5785

שבת ס

26 ינו 2025

יום א

כו טבת 5785

שבת סא

27 ינו 2025

יום ב

כז טבת 5785

שבת סב

28 ינו 2025

יום ג

כח טבת 5785

שבת סג

29 ינו 2025

יום ד

כט טבת 5785

שבת סד

30 ינו 2025

יום ה

א שבט 5785

שבת סה

31 ינו 2025

יום ו

ב שבט 5785

שבת סו

1 פבר 2025

שבת

ג שבט 5785

שבת סז

2 פבר 2025

יום א

ד שבט 5785

שבת סח

3 פבר 2025

יום ב

ה שבט 5785

שבת סט

4 פבר 2025

יום ג

ו שבט 5785

שבת ע

5 פבר 2025

יום ד

ז שבט 5785

שבת עא

6 פבר 2025

יום ה

ח שבט 5785

שבת עב

7 פבר 2025

יום ו

ט שבט 5785

שבת עג

8 פבר 2025

שבת

י שבט 5785

שבת עד

9 פבר 2025

יום א

יא שבט 5785

שבת עה

10 פבר 2025

יום ב

יב שבט 5785

שבת עו

11 פבר 2025

יום ג

יג שבט 5785

שבת עז

12 פבר 2025

יום ד

יד שבט 5785

שבת עח

13 פבר 2025

יום ה

טו שבט 5785

שבת עט

14 פבר 2025

יום ו

טז שבט 5785

שבת פ

15 פבר 2025

שבת

יז שבט 5785

שבת פא

16 פבר 2025

יום א

יח שבט 5785

שבת פב

17 פבר 2025

יום ב

יט שבט 5785

שבת פג

18 פבר 2025

יום ג

כ שבט 5785

שבת פד

19 פבר 2025

יום ד

כא שבט 5785

שבת פה

20 פבר 2025

יום ה

כב שבט 5785

שבת פו

21 פבר 2025

יום ו

כג שבט 5785

שבת פז

22 פבר 2025

שבת

כד שבט 5785

שבת פח

23 פבר 2025

יום א

כה שבט 5785

שבת פט

24 פבר 2025

יום ב

כו שבט 5785

שבת צ

25 פבר 2025

יום ג

כז שבט 5785

שבת צא

26 פבר 2025

יום ד

כח שבט 5785

שבת צב

27 פבר 2025

יום ה

כט שבט 5785

שבת צג

28 פבר 2025

יום ו

ל שבט 5785

שבת צד

1 מרץ 2025

שבת

א אדר 5785

שבת צה

2 מרץ 2025

יום א

ב אדר 5785

שבת צו

3 מרץ 2025

יום ב

ג אדר 5785

שבת צז

4 מרץ 2025

יום ג

ד אדר 5785

שבת צח

5 מרץ 2025

יום ד

ה אדר 5785

שבת צט

6 מרץ 2025

יום ה

ו אדר 5785

שבת ק

7 מרץ 2025

יום ו

ז אדר 5785

שבת קא

8 מרץ 2025

שבת

ח אדר 5785

שבת קב

9 מרץ 2025

יום א

ט אדר 5785

שבת קג

10 מרץ 2025

יום ב

י אדר 5785

שבת קד

11 מרץ 2025

יום ג

יא אדר 5785

שבת קה

12 מרץ 2025

יום ד

יב אדר 5785

שבת קו

13 מרץ 2025

יום ה

יג אדר 5785

שבת קז

14 מרץ 2025

יום ו

יד אדר 5785

שבת קח

15 מרץ 2025

שבת

טו אדר 5785

שבת קט

16 מרץ 2025

יום א

טז אדר 5785

שבת קי

17 מרץ 2025

יום ב

יז אדר 5785

שבת קיא

18 מרץ 2025

יום ג

יח אדר 5785

שבת קיב

19 מרץ 2025

יום ד

יט אדר 5785

שבת קיג

20 מרץ 2025

יום ה

כ אדר 5785

עירובין א

21 מרץ 2025

יום ו

כא אדר 5785

עירובין ב

22 מרץ 2025

שבת

כב אדר 5785

עירובין ג

23 מרץ 2025

יום א

כג אדר 5785

עירובין ד

24 מרץ 2025

יום ב

כד אדר 5785

עירובין ה

25 מרץ 2025

יום ג

כה אדר 5785

עירובין ו

26 מרץ 2025

יום ד

כו אדר 5785

עירובין ז

27 מרץ 2025

יום ה

כז אדר 5785

עירובין ח

28 מרץ 2025

יום ו

כח אדר 5785

עירובין ט

29 מרץ 2025

שבת

כט אדר 5785

עירובין י

30 מרץ 2025

יום א

א ניסן 5785

עירובין יא

31 מרץ 2025

יום ב

ב ניסן 5785

עירובין יב

1 אפר 2025

יום ג

ג ניסן 5785

עירובין יג

2 אפר 2025

יום ד

ד ניסן 5785

עירובין יד

3 אפר 2025

יום ה

ה ניסן 5785

עירובין טו

4 אפר 2025

יום ו

ו ניסן 5785

עירובין טז

5 אפר 2025

שבת

ז ניסן 5785

עירובין יז

6 אפר 2025

יום א

ח ניסן 5785

עירובין יח

7 אפר 2025

יום ב

ט ניסן 5785

עירובין יט

8 אפר 2025

יום ג

י ניסן 5785

עירובין כ

9 אפר 2025

יום ד

יא ניסן 5785

עירובין כא

10 אפר 2025

יום ה

יב ניסן 5785

עירובין כב

11 אפר 2025

יום ו

יג ניסן 5785

עירובין כג

12 אפר 2025

שבת

יד ניסן 5785

עירובין כד

13 אפר 2025

יום א

טו ניסן 5785

עירובין כה

14 אפר 2025

יום ב

טז ניסן 5785

עירובין כו

15 אפר 2025

יום ג

יז ניסן 5785

עירובין כז

16 אפר 2025

יום ד

יח ניסן 5785

עירובין כח

17 אפר 2025

יום ה

יט ניסן 5785

עירובין כט

18 אפר 2025

יום ו

כ ניסן 5785

עירובין ל

19 אפר 2025

שבת

כא ניסן 5785

עירובין לא

20 אפר 2025

יום א

כב ניסן 5785

עירובין לב

21 אפר 2025

יום ב

כג ניסן 5785

עירובין לג

22 אפר 2025

יום ג

כד ניסן 5785

עירובין לד

23 אפר 2025

יום ד

כה ניסן 5785

עירובין לה

24 אפר 2025

יום ה

כו ניסן 5785

עירובין לו

25 אפר 2025

יום ו

כז ניסן 5785

עירובין לז

26 אפר 2025

שבת

כח ניסן 5785

עירובין לח

27 אפר 2025

יום א

כט ניסן 5785

עירובין לט

28 אפר 2025

יום ב

ל ניסן 5785

עירובין מ

29 אפר 2025

יום ג

א אייר 5785

עירובין מא

30 אפר 2025

יום ד

ב אייר 5785

עירובין מב

1 מאי 2025

יום ה

ג אייר 5785

עירובין מג

2 מאי 2025

יום ו

ד אייר 5785

עירובין מד

3 מאי 2025

שבת

ה אייר 5785

עירובין מה

4 מאי 2025

יום א

ו אייר 5785

עירובין מו

5 מאי 2025

יום ב

ז אייר 5785

עירובין מז

6 מאי 2025

יום ג

ח אייר 5785

עירובין מח

7 מאי 2025

יום ד

ט אייר 5785

עירובין מט

8 מאי 2025

יום ה

י אייר 5785

עירובין נ

9 מאי 2025

יום ו

יא אייר 5785

עירובין נא

10 מאי 2025

שבת

יב אייר 5785

עירובין נב

11 מאי 2025

יום א

יג אייר 5785

עירובין נג

12 מאי 2025

יום ב

יד אייר 5785

עירובין נד

13 מאי 2025

יום ג

טו אייר 5785

עירובין נה

14 מאי 2025

יום ד

טז אייר 5785

עירובין נו

15 מאי 2025

יום ה

יז אייר 5785

עירובין נז

16 מאי 2025

יום ו

יח אייר 5785

עירובין נח

17 מאי 2025

שבת

יט אייר 5785

עירובין נט

18 מאי 2025

יום א

כ אייר 5785

עירובין ס

19 מאי 2025

יום ב

כא אייר 5785

עירובין סא

20 מאי 2025

יום ג

כב אייר 5785

עירובין סב

21 מאי 2025

יום ד

כג אייר 5785

עירובין סג

22 מאי 2025

יום ה

כד אייר 5785

עירובין סד

23 מאי 2025

יום ו

כה אייר 5785

עירובין סה

24 מאי 2025

שבת

כו אייר 5785

עירובין סו

25 מאי 2025

יום א

כז אייר 5785

עירובין סז

26 מאי 2025

יום ב

כח אייר 5785

עירובין סח

27 מאי 2025

יום ג

כט אייר 5785

עירובין סט

28 מאי 2025

יום ד

א סיון 5785

עירובין ע

29 מאי 2025

יום ה

ב סיון 5785

עירובין עא

30 מאי 2025

יום ו

ג סיון 5785

פסחים א

31 מאי 2025

שבת

ד סיון 5785

פסחים ב

1 יונ 2025

יום א

ה סיון 5785

פסחים ג

2 יונ 2025

יום ב

ו סיון 5785

פסחים ד

3 יונ 2025

יום ג

ז סיון 5785

פסחים ה

4 יונ 2025

יום ד

ח סיון 5785

פסחים ו

5 יונ 2025

יום ה

ט סיון 5785

פסחים ז

6 יונ 2025

יום ו

י סיון 5785

פסחים ח

7 יונ 2025

שבת

יא סיון 5785

פסחים ט

8 יונ 2025

יום א

יב סיון 5785

פסחים י

9 יונ 2025

יום ב

יג סיון 5785

פסחים יא

10 יונ 2025

יום ג

יד סיון 5785

פסחים יב

11 יונ 2025

יום ד

טו סיון 5785

פסחים יג

12 יונ 2025

יום ה

טז סיון 5785

פסחים יד

13 יונ 2025

יום ו

יז סיון 5785

פסחים טו

14 יונ 2025

שבת

יח סיון 5785

פסחים טז

15 יונ 2025

יום א

יט סיון 5785

פסחים יז

16 יונ 2025

יום ב

כ סיון 5785

פסחים יח

17 יונ 2025

יום ג

כא סיון 5785

פסחים יט

18 יונ 2025

יום ד

כב סיון 5785

פסחים כ

19 יונ 2025

יום ה

כג סיון 5785

פסחים כא

20 יונ 2025

יום ו

כד סיון 5785

פסחים כב

21 יונ 2025

שבת

כה סיון 5785

פסחים כג

22 יונ 2025

יום א

כו סיון 5785

פסחים כד

23 יונ 2025

יום ב

כז סיון 5785

פסחים כה

24 יונ 2025

יום ג

כח סיון 5785

פסחים כו

25 יונ 2025

יום ד

כט סיון 5785

פסחים כז

26 יונ 2025

יום ה

ל סיון 5785

פסחים כח

27 יונ 2025

יום ו

א תמוז 5785

פסחים כט

28 יונ 2025

שבת

ב תמוז 5785

פסחים ל

29 יונ 2025

יום א

ג תמוז 5785

פסחים לא

30 יונ 2025

יום ב

ד תמוז 5785

פסחים לב

1 יול 2025

יום ג

ה תמוז 5785

פסחים לג

2 יול 2025

יום ד

ו תמוז 5785

פסחים לד

3 יול 2025

יום ה

ז תמוז 5785

פסחים לה

4 יול 2025

יום ו

ח תמוז 5785

פסחים לו

5 יול 2025

שבת

ט תמוז 5785

פסחים לז

6 יול 2025

יום א

י תמוז 5785

פסחים לח

7 יול 2025

יום ב

יא תמוז 5785

פסחים לט

8 יול 2025

יום ג

יב תמוז 5785

פסחים מ

9 יול 2025

יום ד

יג תמוז 5785

פסחים מא

10 יול 2025

יום ה

יד תמוז 5785

פסחים מב

11 יול 2025

יום ו

טו תמוז 5785

פסחים מג

12 יול 2025

שבת

טז תמוז 5785

פסחים מד

13 יול 2025

יום א

יז תמוז 5785

פסחים מה

14 יול 2025

יום ב

יח תמוז 5785

פסחים מו

15 יול 2025

יום ג

יט תמוז 5785

פסחים מז

16 יול 2025

יום ד

כ תמוז 5785

פסחים מח

17 יול 2025

יום ה

כא תמוז 5785

פסחים מט

18 יול 2025

יום ו

כב תמוז 5785

פסחים נ

19 יול 2025

שבת

כג תמוז 5785

פסחים נא

20 יול 2025

יום א

כד תמוז 5785

פסחים נב

21 יול 2025

יום ב

כה תמוז 5785

פסחים נג

22 יול 2025

יום ג

כו תמוז 5785

פסחים נד

23 יול 2025

יום ד

כז תמוז 5785

פסחים נה

24 יול 2025

יום ה

כח תמוז 5785

פסחים נו

25 יול 2025

יום ו

כט תמוז 5785

פסחים נז

26 יול 2025

שבת

א אב 5785

פסחים נח

27 יול 2025

יום א

ב אב 5785

פסחים נט

28 יול 2025

יום ב

ג אב 5785

פסחים ס

29 יול 2025

יום ג

ד אב 5785

פסחים סא

30 יול 2025

יום ד

ה אב 5785

פסחים סב

31 יול 2025

יום ה

ו אב 5785

פסחים סג

1 אוג 2025

יום ו

ז אב 5785

פסחים סד

2 אוג 2025

שבת

ח אב 5785

פסחים סה

3 אוג 2025

יום א

ט אב 5785

פסחים סו

4 אוג 2025

יום ב

י אב 5785

פסחים סז

5 אוג 2025

יום ג

יא אב 5785

פסחים סח

6 אוג 2025

יום ד

יב אב 5785

פסחים סט

7 אוג 2025

יום ה

יג אב 5785

פסחים ע

8 אוג 2025

יום ו

יד אב 5785

פסחים עא

9 אוג 2025

שבת

טו אב 5785

פסחים עב

10 אוג 2025

יום א

טז אב 5785

פסחים עג

11 אוג 2025

יום ב

יז אב 5785

פסחים עד

12 אוג 2025

יום ג

יח אב 5785

פסחים עה

13 אוג 2025

יום ד

יט אב 5785

פסחים עו

14 אוג 2025

יום ה

כ אב 5785

פסחים עז

15 אוג 2025

יום ו

כא אב 5785

פסחים עח

16 אוג 2025

שבת

כב אב 5785

פסחים עט

17 אוג 2025

יום א

כג אב 5785

פסחים פ

18 אוג 2025

יום ב

כד אב 5785

פסחים פא

19 אוג 2025

יום ג

כה אב 5785

פסחים פב

20 אוג 2025

יום ד

כו אב 5785

פסחים פג

21 אוג 2025

יום ה

כז אב 5785

פסחים פד

22 אוג 2025

יום ו

כח אב 5785

פסחים פה

23 אוג 2025

שבת

כט אב 5785

פסחים פו

24 אוג 2025

יום א

ל אב 5785

שקלים א

25 אוג 2025

יום ב

א אלול 5785

שקלים ב

26 אוג 2025

יום ג

ב אלול 5785

שקלים ג

27 אוג 2025

יום ד

ג אלול 5785

שקלים ד

28 אוג 2025

יום ה

ד אלול 5785

שקלים ה

29 אוג 2025

יום ו

ה אלול 5785

שקלים ו

30 אוג 2025

שבת

ו אלול 5785

שקלים ז

31 אוג 2025

יום א

ז אלול 5785

שקלים ח

1 ספט 2025

יום ב

ח אלול 5785

שקלים ט

2 ספט 2025

יום ג

ט אלול 5785

שקלים י

3 ספט 2025

יום ד

י אלול 5785

שקלים יא

4 ספט 2025

יום ה

יא אלול 5785

שקלים יב

5 ספט 2025

יום ו

יב אלול 5785

שקלים יג

6 ספט 2025

שבת

יג אלול 5785

שקלים יד

7 ספט 2025

יום א

יד אלול 5785

שקלים טו

8 ספט 2025

יום ב

טו אלול 5785

שקלים טז

9 ספט 2025

יום ג

טז אלול 5785

שקלים יז

10 ספט 2025

יום ד

יז אלול 5785

שקלים יח

11 ספט 2025

יום ה

יח אלול 5785

שקלים יט

12 ספט 2025

יום ו

יט אלול 5785

שקלים כ

13 ספט 2025

שבת

כ אלול 5785

שקלים כא

14 ספט 2025

יום א

כא אלול 5785

שקלים כב

15 ספט 2025

יום ב

כב אלול 5785

שקלים כג

16 ספט 2025

יום ג

כג אלול 5785

שקלים כד

17 ספט 2025

יום ד

כד אלול 5785

שקלים כה

18 ספט 2025

יום ה

כה אלול 5785

שקלים כו

19 ספט 2025

יום ו

כו אלול 5785

שקלים כז

20 ספט 2025

שבת

כז אלול 5785

שקלים כח

21 ספט 2025

יום א

כח אלול 5785

שקלים כט

22 ספט 2025

יום ב

כט אלול 5785

שקלים ל

23 ספט 2025

יום ג

א תשרי 5786

שקלים לא

24 ספט 2025

יום ד

ב תשרי 5786

שקלים לב

25 ספט 2025

יום ה

ג תשרי 5786

שקלים לג

26 ספט 2025

יום ו

ד תשרי 5786

שקלים לד

27 ספט 2025

שבת

ה תשרי 5786

שקלים לה

28 ספט 2025

יום א

ו תשרי 5786

שקלים לו

29 ספט 2025

יום ב

ז תשרי 5786

שקלים לז

30 ספט 2025

יום ג

ח תשרי 5786

שקלים לח

1 אוק 2025

יום ד

ט תשרי 5786

שקלים לט

2 אוק 2025

יום ה

י תשרי 5786

שקלים מ

3 אוק 2025

יום ו

יא תשרי 5786

שקלים מא

4 אוק 2025

שבת

יב תשרי 5786

שקלים מב

5 אוק 2025

יום א

יג תשרי 5786

שקלים מג

6 אוק 2025

יום ב

יד תשרי 5786

שקלים מד

7 אוק 2025

יום ג

טו תשרי 5786

שקלים מה

8 אוק 2025

יום ד

טז תשרי 5786

שקלים מו

9 אוק 2025

יום ה

יז תשרי 5786

שקלים מז

10 אוק 2025

יום ו

יח תשרי 5786

שקלים מח

11 אוק 2025

שבת

יט תשרי 5786

שקלים מט

12 אוק 2025

יום א

כ תשרי 5786

שקלים נ

13 אוק 2025

יום ב

כא תשרי 5786

שקלים נא

14 אוק 2025

יום ג

כב תשרי 5786

שקלים נב

15 אוק 2025

יום ד

כג תשרי 5786

שקלים נג

16 אוק 2025

יום ה

כד תשרי 5786

שקלים נד

17 אוק 2025

יום ו

כה תשרי 5786

שקלים נה

18 אוק 2025

שבת

כו תשרי 5786

שקלים נו

19 אוק 2025

יום א

כז תשרי 5786

שקלים נז

20 אוק 2025

יום ב

כח תשרי 5786

שקלים נח

21 אוק 2025

יום ג

כט תשרי 5786

שקלים נט

22 אוק 2025

יום ד

ל תשרי 5786

שקלים ס

23 אוק 2025

יום ה

א חשון 5786

שקלים סא

24 אוק 2025

יום ו

ב חשון 5786

יומא א

25 אוק 2025

שבת

ג חשון 5786

יומא ב

26 אוק 2025

יום א

ד חשון 5786

יומא ג

27 אוק 2025

יום ב

ה חשון 5786

יומא ד

28 אוק 2025

יום ג

ו חשון 5786

יומא ה

29 אוק 2025

יום ד

ז חשון 5786

יומא ו

30 אוק 2025

יום ה

ח חשון 5786

יומא ז

31 אוק 2025

יום ו

ט חשון 5786

יומא ח

1 נוב 2025

שבת

י חשון 5786

יומא ט

2 נוב 2025

יום א

יא חשון 5786

יומא י

3 נוב 2025

יום ב

יב חשון 5786

יומא יא

4 נוב 2025

יום ג

יג חשון 5786

יומא יב

5 נוב 2025

יום ד

יד חשון 5786

יומא יג

6 נוב 2025

יום ה

טו חשון 5786

יומא יד

7 נוב 2025

יום ו

טז חשון 5786

יומא טו

8 נוב 2025

שבת

יז חשון 5786

יומא טז

9 נוב 2025

יום א

יח חשון 5786

יומא יז

10 נוב 2025

יום ב

יט חשון 5786

יומא יח

11 נוב 2025

יום ג

כ חשון 5786

יומא יט

12 נוב 2025

יום ד

כא חשון 5786

יומא כ

13 נוב 2025

יום ה

כב חשון 5786

יומא כא

14 נוב 2025

יום ו

כג חשון 5786

יומא כב

15 נוב 2025

שבת

כד חשון 5786

יומא כג

16 נוב 2025

יום א

כה חשון 5786

יומא כד

17 נוב 2025

יום ב

כו חשון 5786

יומא כה

18 נוב 2025

יום ג

כז חשון 5786

יומא כו

19 נוב 2025

יום ד

כח חשון 5786

יומא כז

20 נוב 2025

יום ה

כט חשון 5786

יומא כח

21 נוב 2025

יום ו

א כסלו 5786

יומא כט

22 נוב 2025

שבת

ב כסלו 5786

יומא ל

23 נוב 2025

יום א

ג כסלו 5786

יומא לא

24 נוב 2025

יום ב

ד כסלו 5786

יומא לב

25 נוב 2025

יום ג

ה כסלו 5786

יומא לג

26 נוב 2025

יום ד

ו כסלו 5786

יומא לד

27 נוב 2025

יום ה

ז כסלו 5786

יומא לה

28 נוב 2025

יום ו

ח כסלו 5786

יומא לו

29 נוב 2025

שבת

ט כסלו 5786

יומא לז

30 נוב 2025

יום א

י כסלו 5786

יומא לח

1 דצמ 2025

יום ב

יא כסלו 5786

יומא לט

2 דצמ 2025

יום ג

יב כסלו 5786

יומא מ

3 דצמ 2025

יום ד

יג כסלו 5786

יומא מא

4 דצמ 2025

יום ה

יד כסלו 5786

יומא מב

5 דצמ 2025

יום ו

טו כסלו 5786

יומא מג

6 דצמ 2025

שבת

טז כסלו 5786

יומא מד

7 דצמ 2025

יום א

יז כסלו 5786

יומא מה

8 דצמ 2025

יום ב

יח כסלו 5786

יומא מו

9 דצמ 2025

יום ג

יט כסלו 5786

יומא מז

10 דצמ 2025

יום ד

כ כסלו 5786

יומא מח

11 דצמ 2025

יום ה

כא כסלו 5786

יומא מט

12 דצמ 2025

יום ו

כב כסלו 5786

יומא נ

13 דצמ 2025

שבת

כג כסלו 5786

יומא נא

14 דצמ 2025

יום א

כד כסלו 5786

יומא נב

15 דצמ 2025

יום ב

כה כסלו 5786

יומא נג

16 דצמ 2025

יום ג

כו כסלו 5786

יומא נד

17 דצמ 2025

יום ד

כז כסלו 5786

יומא נה

18 דצמ 2025

יום ה

כח כסלו 5786

יומא נו

19 דצמ 2025

יום ו

כט כסלו 5786

יומא נז

20 דצמ 2025

שבת

ל כסלו 5786

סוכה א

21 דצמ 2025

יום א

א טבת 5786

סוכה ב

22 דצמ 2025

יום ב

ב טבת 5786

סוכה ג

23 דצמ 2025

יום ג

ג טבת 5786

סוכה ד

24 דצמ 2025

יום ד

ד טבת 5786

סוכה ה

25 דצמ 2025

יום ה

ה טבת 5786

סוכה ו

26 דצמ 2025

יום ו

ו טבת 5786

סוכה ז

27 דצמ 2025

שבת

ז טבת 5786

סוכה ח

28 דצמ 2025

יום א

ח טבת 5786

סוכה ט

29 דצמ 2025

יום ב

ט טבת 5786

סוכה י

30 דצמ 2025

יום ג

י טבת 5786

סוכה יא

31 דצמ 2025

יום ד

יא טבת 5786

סוכה יב

1 ינו 2026

יום ה

יב טבת 5786

סוכה יג

2 ינו 2026

יום ו

יג טבת 5786

סוכה יד

3 ינו 2026

שבת

יד טבת 5786

סוכה טו

4 ינו 2026

יום א

טו טבת 5786

סוכה טז

5 ינו 2026

יום ב

טז טבת 5786

סוכה יז

6 ינו 2026

יום ג

יז טבת 5786

סוכה יח

7 ינו 2026

יום ד

יח טבת 5786

סוכה יט

8 ינו 2026

יום ה

יט טבת 5786

סוכה כ

9 ינו 2026

יום ו

כ טבת 5786

סוכה כא

10 ינו 2026

שבת

כא טבת 5786

סוכה כב

11 ינו 2026

יום א

כב טבת 5786

סוכה כג

12 ינו 2026

יום ב

כג טבת 5786

סוכה כד

13 ינו 2026

יום ג

כד טבת 5786

סוכה כה

14 ינו 2026

יום ד

כה טבת 5786

סוכה כו

15 ינו 2026

יום ה

כו טבת 5786

סוכה כז

16 ינו 2026

יום ו

כז טבת 5786

סוכה כח

17 ינו 2026

שבת

כח טבת 5786

סוכה כט

18 ינו 2026

יום א

כט טבת 5786

סוכה ל

19 ינו 2026

יום ב

א שבט 5786

סוכה לא

20 ינו 2026

יום ג

ב שבט 5786

סוכה לב

21 ינו 2026

יום ד

ג שבט 5786

סוכה לג

22 ינו 2026

יום ה

ד שבט 5786

ביצה א

23 ינו 2026

יום ו

ה שבט 5786

ביצה ב

24 ינו 2026

שבת

ו שבט 5786

ביצה ג

25 ינו 2026

יום א

ז שבט 5786

ביצה ד

26 ינו 2026

יום ב

ח שבט 5786

ביצה ה

27 ינו 2026

יום ג

ט שבט 5786

ביצה ו

28 ינו 2026

יום ד

י שבט 5786

ביצה ז

29 ינו 2026

יום ה

יא שבט 5786

ביצה ח

30 ינו 2026

יום ו

יב שבט 5786

ביצה ט

31 ינו 2026

שבת

יג שבט 5786

ביצה י

1 פבר 2026

יום א

יד שבט 5786

ביצה יא

2 פבר 2026

יום ב

טו שבט 5786

ביצה יב

3 פבר 2026

יום ג

טז שבט 5786

ביצה יג

4 פבר 2026

יום ד

יז שבט 5786

ביצה יד

5 פבר 2026

יום ה

יח שבט 5786

ביצה טו

6 פבר 2026

יום ו

יט שבט 5786

ביצה טז

7 פבר 2026

שבת

כ שבט 5786

ביצה יז

8 פבר 2026

יום א

כא שבט 5786

ביצה יח

9 פבר 2026

יום ב

כב שבט 5786

ביצה יט

10 פבר 2026

יום ג

כג שבט 5786

ביצה כ

11 פבר 2026

יום ד

כד שבט 5786

ביצה כא

12 פבר 2026

יום ה

כה שבט 5786

ביצה כב

13 פבר 2026

יום ו

כו שבט 5786

ביצה כג

14 פבר 2026

שבת

כז שבט 5786

ביצה כד

15 פבר 2026

יום א

כח שבט 5786

ביצה כה

16 פבר 2026

יום ב

כט שבט 5786

ביצה כו

17 פבר 2026

יום ג

ל שבט 5786

ביצה כז

18 פבר 2026

יום ד

א אדר 5786

ביצה כח

19 פבר 2026

יום ה

ב אדר 5786

ביצה כט

20 פבר 2026

יום ו

ג אדר 5786

ביצה ל

21 פבר 2026

שבת

ד אדר 5786

ביצה לא

22 פבר 2026

יום א

ה אדר 5786

ביצה לב

23 פבר 2026

יום ב

ו אדר 5786

ביצה לג

24 פבר 2026

יום ג

ז אדר 5786

ביצה לד

25 פבר 2026

יום ד

ח אדר 5786

ביצה לה

26 פבר 2026

יום ה

ט אדר 5786

ביצה לו

27 פבר 2026

יום ו

י אדר 5786

ביצה לז

28 פבר 2026

שבת

יא אדר 5786

ביצה לח

1 מרץ 2026

יום א

יב אדר 5786

ביצה לט

2 מרץ 2026

יום ב

יג אדר 5786

ביצה מ

3 מרץ 2026

יום ג

יד אדר 5786

ביצה מא

4 מרץ 2026

יום ד

טו אדר 5786

ביצה מב

5 מרץ 2026

יום ה

טז אדר 5786

ביצה מג

6 מרץ 2026

יום ו

יז אדר 5786

ביצה מד

7 מרץ 2026

שבת

יח אדר 5786

ביצה מה

8 מרץ 2026

יום א

יט אדר 5786

ביצה מו

9 מרץ 2026

יום ב

כ אדר 5786

ביצה מז

10 מרץ 2026

יום ג

כא אדר 5786

ביצה מח

11 מרץ 2026

יום ד

כב אדר 5786

ביצה מט

12 מרץ 2026

יום ה

כג אדר 5786

ראש השנה א

13 מרץ 2026

יום ו

כד אדר 5786

ראש השנה ב

14 מרץ 2026

שבת

כה אדר 5786

ראש השנה ג

15 מרץ 2026

יום א

כו אדר 5786

ראש השנה ד

16 מרץ 2026

יום ב

כז אדר 5786

ראש השנה ה

17 מרץ 2026

יום ג

כח אדר 5786

ראש השנה ו

18 מרץ 2026

יום ד

כט אדר 5786

ראש השנה ז

19 מרץ 2026

יום ה

א ניסן 5786

ראש השנה ח

20 מרץ 2026

יום ו

ב ניסן 5786

ראש השנה ט

21 מרץ 2026

שבת

ג ניסן 5786

ראש השנה י

22 מרץ 2026

יום א

ד ניסן 5786

ראש השנה יא

23 מרץ 2026

יום ב

ה ניסן 5786

ראש השנה יב

24 מרץ 2026

יום ג

ו ניסן 5786

ראש השנה יג

25 מרץ 2026

יום ד

ז ניסן 5786

ראש השנה יד

26 מרץ 2026

יום ה

ח ניסן 5786

ראש השנה טו

27 מרץ 2026

יום ו

ט ניסן 5786

ראש השנה טז

28 מרץ 2026

שבת

י ניסן 5786

ראש השנה יז

29 מרץ 2026

יום א

יא ניסן 5786

ראש השנה יח

30 מרץ 2026

יום ב

יב ניסן 5786

ראש השנה יט

31 מרץ 2026

יום ג

יג ניסן 5786

ראש השנה כ

1 אפר 2026

יום ד

יד ניסן 5786

ראש השנה כא

2 אפר 2026

יום ה

טו ניסן 5786

ראש השנה כב

3 אפר 2026

יום ו

טז ניסן 5786

ראש השנה כג

4 אפר 2026

שבת

יז ניסן 5786

ראש השנה כד

5 אפר 2026

יום א

יח ניסן 5786

ראש השנה כה

6 אפר 2026

יום ב

יט ניסן 5786

ראש השנה כו

7 אפר 2026

יום ג

כ ניסן 5786

ראש השנה כז

8 אפר 2026

יום ד

כא ניסן 5786

תענית א

9 אפר 2026

יום ה

כב ניסן 5786

תענית ב

10 אפר 2026

יום ו

כג ניסן 5786

תענית ג

11 אפר 2026

שבת

כד ניסן 5786

תענית ד

12 אפר 2026

יום א

כה ניסן 5786

תענית ה

13 אפר 2026

יום ב

כו ניסן 5786

תענית ו

14 אפר 2026

יום ג

כז ניסן 5786

תענית ז

15 אפר 2026

יום ד

כח ניסן 5786

תענית ח

16 אפר 2026

יום ה

כט ניסן 5786

תענית ט

17 אפר 2026

יום ו

ל ניסן 5786

תענית י

18 אפר 2026

שבת

א אייר 5786

תענית יא

19 אפר 2026

יום א

ב אייר 5786

תענית יב

20 אפר 2026

יום ב

ג אייר 5786

תענית יג

21 אפר 2026

יום ג

ד אייר 5786

תענית יד

22 אפר 2026

יום ד

ה אייר 5786

תענית טו

23 אפר 2026

יום ה

ו אייר 5786

תענית טז

24 אפר 2026

יום ו

ז אייר 5786

תענית יז

25 אפר 2026

שבת

ח אייר 5786

תענית יח

26 אפר 2026

יום א

ט אייר 5786

תענית יט

27 אפר 2026

יום ב

י אייר 5786

תענית כ

28 אפר 2026

יום ג

יא אייר 5786

תענית כא

29 אפר 2026

יום ד

יב אייר 5786

תענית כב

30 אפר 2026

יום ה

יג אייר 5786

תענית כג

1 מאי 2026

יום ו

יד אייר 5786

תענית כד

2 מאי 2026

שבת

טו אייר 5786

תענית כה

3 מאי 2026

יום א

טז אייר 5786

תענית כו

4 מאי 2026

יום ב

יז אייר 5786

תענית כז

5 מאי 2026

יום ג

יח אייר 5786

תענית כח

6 מאי 2026

יום ד

יט אייר 5786

תענית כט

7 מאי 2026

יום ה

כ אייר 5786

תענית ל

8 מאי 2026

יום ו

כא אייר 5786

תענית לא

9 מאי 2026

שבת

כב אייר 5786

מגילה א

10 מאי 2026

יום א

כג אייר 5786

מגילה ב

11 מאי 2026

יום ב

כד אייר 5786

מגילה ג

12 מאי 2026

יום ג

כה אייר 5786

מגילה ד

13 מאי 2026

יום ד

כו אייר 5786

מגילה ה

14 מאי 2026

יום ה

כז אייר 5786

מגילה ו

15 מאי 2026

יום ו

כח אייר 5786

מגילה ז

16 מאי 2026

שבת

כט אייר 5786

מגילה ח

17 מאי 2026

יום א

א סיון 5786

מגילה ט

18 מאי 2026

יום ב

ב סיון 5786

מגילה י

19 מאי 2026

יום ג

ג סיון 5786

מגילה יא

20 מאי 2026

יום ד

ד סיון 5786

מגילה יב

21 מאי 2026

יום ה

ה סיון 5786

מגילה יג

22 מאי 2026

יום ו

ו סיון 5786

מגילה יד

23 מאי 2026

שבת

ז סיון 5786

מגילה טו

24 מאי 2026

יום א

ח סיון 5786

מגילה טז

25 מאי 2026

יום ב

ט סיון 5786

מגילה יז

26 מאי 2026

יום ג

י סיון 5786

מגילה יח

27 מאי 2026

יום ד

יא סיון 5786

מגילה יט

28 מאי 2026

יום ה

יב סיון 5786

מגילה כ

29 מאי 2026

יום ו

יג סיון 5786

מגילה כא

30 מאי 2026

שבת

יד סיון 5786

מגילה כב

31 מאי 2026

יום א

טו סיון 5786

מגילה כג

1 יונ 2026

יום ב

טז סיון 5786

מגילה כד

2 יונ 2026

יום ג

יז סיון 5786

מגילה כה

3 יונ 2026

יום ד

יח סיון 5786

מגילה כו

4 יונ 2026

יום ה

יט סיון 5786

מגילה כז

5 יונ 2026

יום ו

כ סיון 5786

מגילה כח

6 יונ 2026

שבת

כא סיון 5786

מגילה כט

7 יונ 2026

יום א

כב סיון 5786

מגילה ל

8 יונ 2026

יום ב

כג סיון 5786

מגילה לא

9 יונ 2026

יום ג

כד סיון 5786

מגילה לב

10 יונ 2026

יום ד

כה סיון 5786

מגילה לג

11 יונ 2026

יום ה

כו סיון 5786

מגילה לד

12 יונ 2026

יום ו

כז סיון 5786

מגילה לה

13 יונ 2026

שבת

כח סיון 5786

מגילה לו

14 יונ 2026

יום א

כט סיון 5786

מגילה לז

15 יונ 2026

יום ב

ל סיון 5786

מגילה לח

16 יונ 2026

יום ג

א תמוז 5786

מגילה לט

17 יונ 2026

יום ד

ב תמוז 5786

מגילה מ

18 יונ 2026

יום ה

ג תמוז 5786

מגילה מא

19 יונ 2026

יום ו

ד תמוז 5786

חגיגה א

20 יונ 2026

שבת

ה תמוז 5786

חגיגה ב

21 יונ 2026

יום א

ו תמוז 5786

חגיגה ג

22 יונ 2026

יום ב

ז תמוז 5786

חגיגה ד

23 יונ 2026

יום ג

ח תמוז 5786

חגיגה ה

24 יונ 2026

יום ד

ט תמוז 5786

חגיגה ו

25 יונ 2026

יום ה

י תמוז 5786

חגיגה ז

26 יונ 2026

יום ו

יא תמוז 5786

חגיגה ח

27 יונ 2026

שבת

יב תמוז 5786

חגיגה ט

28 יונ 2026

יום א

יג תמוז 5786

חגיגה י

29 יונ 2026

יום ב

יד תמוז 5786

חגיגה יא

30 יונ 2026

יום ג

טו תמוז 5786

חגיגה יב

1 יול 2026

יום ד

טז תמוז 5786

חגיגה יג

2 יול 2026

יום ה

יז תמוז 5786

חגיגה יד

3 יול 2026

יום ו

יח תמוז 5786

חגיגה טו

4 יול 2026

שבת

יט תמוז 5786

חגיגה טז

5 יול 2026

יום א

כ תמוז 5786

חגיגה יז

6 יול 2026

יום ב

כא תמוז 5786

חגיגה יח

7 יול 2026

יום ג

כב תמוז 5786

חגיגה יט

8 יול 2026

יום ד

כג תמוז 5786

חגיגה כ

9 יול 2026

יום ה

כד תמוז 5786

חגיגה כא

10 יול 2026

יום ו

כה תמוז 5786

חגיגה כב

11 יול 2026

שבת

כו תמוז 5786

חגיגה כג

12 יול 2026

יום א

כז תמוז 5786

חגיגה כד

13 יול 2026

יום ב

כח תמוז 5786

חגיגה כה

14 יול 2026

יום ג

כט תמוז 5786

חגיגה כו

15 יול 2026

יום ד

א אב 5786

חגיגה כז

16 יול 2026

יום ה

ב אב 5786

חגיגה כח

17 יול 2026

יום ו

ג אב 5786

מועד קטן א

18 יול 2026

שבת

ד אב 5786

מועד קטן ב

19 יול 2026

יום א

ה אב 5786

מועד קטן ג

20 יול 2026

יום ב

ו אב 5786

מועד קטן ד

21 יול 2026

יום ג

ז אב 5786

מועד קטן ה

22 יול 2026

יום ד

ח אב 5786

מועד קטן ו

23 יול 2026

יום ה

ט אב 5786

מועד קטן ז

24 יול 2026

יום ו

י אב 5786

מועד קטן ח

25 יול 2026

שבת

יא אב 5786

מועד קטן ט

26 יול 2026

יום א

יב אב 5786

מועד קטן י

27 יול 2026

יום ב

יג אב 5786

מועד קטן יא

28 יול 2026

יום ג

יד אב 5786

מועד קטן יב

29 יול 2026

יום ד

טו אב 5786

מועד קטן יג

30 יול 2026

יום ה

טז אב 5786

מועד קטן יד

31 יול 2026

יום ו

יז אב 5786

מועד קטן טו

1 אוג 2026

שבת

יח אב 5786

מועד קטן טז

2 אוג 2026

יום א

יט אב 5786

מועד קטן יז

3 אוג 2026

יום ב

כ אב 5786

מועד קטן יח

4 אוג 2026

יום ג

כא אב 5786

מועד קטן יט

5 אוג 2026

יום ד

כב אב 5786

מועד קטן כ

6 אוג 2026

יום ה

כג אב 5786

מועד קטן כא

7 אוג 2026

יום ו

כד אב 5786

מועד קטן כב

8 אוג 2026

שבת

כה אב 5786

מועד קטן כג

9 אוג 2026

יום א

כו אב 5786

יבמות א

10 אוג 2026

יום ב

כז אב 5786

יבמות ב

11 אוג 2026

יום ג

כח אב 5786

יבמות ג

12 אוג 2026

יום ד

כט אב 5786

יבמות ד

13 אוג 2026

יום ה

ל אב 5786

יבמות ה

14 אוג 2026

יום ו

א אלול 5786

יבמות ו

15 אוג 2026

שבת

ב אלול 5786

יבמות ז

16 אוג 2026

יום א

ג אלול 5786

יבמות ח

17 אוג 2026

יום ב

ד אלול 5786

יבמות ט

18 אוג 2026

יום ג

ה אלול 5786

יבמות י

19 אוג 2026

יום ד

ו אלול 5786

יבמות יא

20 אוג 2026

יום ה

ז אלול 5786

יבמות יב

21 אוג 2026

יום ו

ח אלול 5786

יבמות יג

22 אוג 2026

שבת

ט אלול 5786

יבמות יד

23 אוג 2026

יום א

י אלול 5786

יבמות טו

24 אוג 2026

יום ב

יא אלול 5786

יבמות טז

25 אוג 2026

יום ג

יב אלול 5786

יבמות יז

26 אוג 2026

יום ד

יג אלול 5786

יבמות יח

27 אוג 2026

יום ה

יד אלול 5786

יבמות יט

28 אוג 2026

יום ו

טו אלול 5786

יבמות כ

29 אוג 2026

שבת

טז אלול 5786

יבמות כא

30 אוג 2026

יום א

יז אלול 5786

יבמות כב

31 אוג 2026

יום ב

יח אלול 5786

יבמות כג

1 ספט 2026

יום ג

יט אלול 5786

יבמות כד

2 ספט 2026

יום ד

כ אלול 5786

יבמות כה

3 ספט 2026

יום ה

כא אלול 5786

יבמות כו

4 ספט 2026

יום ו

כב אלול 5786

יבמות כז

5 ספט 2026

שבת

כג אלול 5786

יבמות כח

6 ספט 2026

יום א

כד אלול 5786

יבמות כט

7 ספט 2026

יום ב

כה אלול 5786

יבמות ל

8 ספט 2026

יום ג

כו אלול 5786

יבמות לא

9 ספט 2026

יום ד

כז אלול 5786

יבמות לב

10 ספט 2026

יום ה

כח אלול 5786

יבמות לג

11 ספט 2026

יום ו

כט אלול 5786

יבמות לד

12 ספט 2026

שבת

א תשרי 5787

יבמות לה

13 ספט 2026

יום א

ב תשרי 5787

יבמות לו

14 ספט 2026

יום ב

ג תשרי 5787

יבמות לז

15 ספט 2026

יום ג

ד תשרי 5787

יבמות לח

16 ספט 2026

יום ד

ה תשרי 5787

יבמות לט

17 ספט 2026

יום ה

ו תשרי 5787

יבמות מ

18 ספט 2026

יום ו

ז תשרי 5787

יבמות מא

19 ספט 2026

שבת

ח תשרי 5787

יבמות מב

20 ספט 2026

יום א

ט תשרי 5787

יבמות מג

21 ספט 2026

יום ב

י תשרי 5787

יבמות מד

22 ספט 2026

יום ג

יא תשרי 5787

יבמות מה

23 ספט 2026

יום ד

יב תשרי 5787

יבמות מו

24 ספט 2026

יום ה

יג תשרי 5787

יבמות מז

25 ספט 2026

יום ו

יד תשרי 5787

יבמות מח

26 ספט 2026

שבת

טו תשרי 5787

יבמות מט

27 ספט 2026

יום א

טז תשרי 5787

יבמות נ

28 ספט 2026

יום ב

יז תשרי 5787

יבמות נא

29 ספט 2026

יום ג

יח תשרי 5787

יבמות נב

30 ספט 2026

יום ד

יט תשרי 5787

יבמות נג

1 אוק 2026

יום ה

כ תשרי 5787

יבמות נד

2 אוק 2026

יום ו

כא תשרי 5787

יבמות נה

3 אוק 2026

שבת

כב תשרי 5787

יבמות נו

4 אוק 2026

יום א

כג תשרי 5787

יבמות נז

5 אוק 2026

יום ב

כד תשרי 5787

יבמות נח

6 אוק 2026

יום ג

כה תשרי 5787

יבמות נט

7 אוק 2026

יום ד

כו תשרי 5787

יבמות ס

8 אוק 2026

יום ה

כז תשרי 5787

יבמות סא

9 אוק 2026

יום ו

כח תשרי 5787

יבמות סב

10 אוק 2026

שבת

כט תשרי 5787

יבמות סג

11 אוק 2026

יום א

ל תשרי 5787

יבמות סד

12 אוק 2026

יום ב

א חשון 5787

יבמות סה

13 אוק 2026

יום ג

ב חשון 5787

יבמות סו

14 אוק 2026

יום ד

ג חשון 5787

יבמות סז

15 אוק 2026

יום ה

ד חשון 5787

יבמות סח

16 אוק 2026

יום ו

ה חשון 5787

יבמות סט

17 אוק 2026

שבת

ו חשון 5787

יבמות ע

18 אוק 2026

יום א

ז חשון 5787

יבמות עא

19 אוק 2026

יום ב

ח חשון 5787

יבמות עב

20 אוק 2026

יום ג

ט חשון 5787

יבמות עג

21 אוק 2026

יום ד

י חשון 5787

יבמות עד

22 אוק 2026

יום ה

יא חשון 5787

יבמות עה

23 אוק 2026

יום ו

יב חשון 5787

יבמות עו

24 אוק 2026

שבת

יג חשון 5787

יבמות עז

25 אוק 2026

יום א

יד חשון 5787

יבמות עח

26 אוק 2026

יום ב

טו חשון 5787

יבמות עט

27 אוק 2026

יום ג

טז חשון 5787

יבמות פ

28 אוק 2026

יום ד

יז חשון 5787

יבמות פא

29 אוק 2026

יום ה

יח חשון 5787

יבמות פב

30 אוק 2026

יום ו

יט חשון 5787

יבמות פג

31 אוק 2026

שבת

כ חשון 5787

יבמות פד

1 נוב 2026

יום א

כא חשון 5787

יבמות פה

2 נוב 2026

יום ב

כב חשון 5787

יבמות פו

3 נוב 2026

יום ג

כג חשון 5787

יבמות פז

4 נוב 2026

יום ד

כד חשון 5787

יבמות פח

5 נוב 2026

יום ה

כה חשון 5787

כתובות א

6 נוב 2026

יום ו

כו חשון 5787

כתובות ב

7 נוב 2026

שבת

כז חשון 5787

כתובות ג

8 נוב 2026

יום א

כח חשון 5787

כתובות ד

9 נוב 2026

יום ב

כט חשון 5787

כתובות ה

10 נוב 2026

יום ג

ל חשון 5787

כתובות ו

11 נוב 2026

יום ד

א כסלו 5787

כתובות ז

12 נוב 2026

יום ה

ב כסלו 5787

כתובות ח

13 נוב 2026

יום ו

ג כסלו 5787

כתובות ט

14 נוב 2026

שבת

ד כסלו 5787

כתובות י

15 נוב 2026

יום א

ה כסלו 5787

כתובות יא

16 נוב 2026

יום ב

ו כסלו 5787

כתובות יב

17 נוב 2026

יום ג

ז כסלו 5787

כתובות יג

18 נוב 2026

יום ד

ח כסלו 5787

כתובות יד

19 נוב 2026

יום ה

ט כסלו 5787

כתובות טו

20 נוב 2026

יום ו

י כסלו 5787

כתובות טז

21 נוב 2026

שבת

יא כסלו 5787

כתובות יז

22 נוב 2026

יום א

יב כסלו 5787

כתובות יח

23 נוב 2026

יום ב

יג כסלו 5787

כתובות יט

24 נוב 2026

יום ג

יד כסלו 5787

כתובות כ

25 נוב 2026

יום ד

טו כסלו 5787

כתובות כא

26 נוב 2026

יום ה

טז כסלו 5787

כתובות כב

27 נוב 2026

יום ו

יז כסלו 5787

כתובות כג

28 נוב 2026

שבת

יח כסלו 5787

כתובות כד

29 נוב 2026

יום א

יט כסלו 5787

כתובות כה

30 נוב 2026

יום ב

כ כסלו 5787

כתובות כו

1 דצמ 2026

יום ג

כא כסלו 5787

כתובות כז

2 דצמ 2026

יום ד

כב כסלו 5787

כתובות כח

3 דצמ 2026

יום ה

כג כסלו 5787

כתובות כט

4 דצמ 2026

יום ו

כד כסלו 5787

כתובות ל

5 דצמ 2026

שבת

כה כסלו 5787

כתובות לא

6 דצמ 2026

יום א

כו כסלו 5787

כתובות לב

7 דצמ 2026

יום ב

כז כסלו 5787

כתובות לג

8 דצמ 2026

יום ג

כח כסלו 5787

כתובות לד

9 דצמ 2026

יום ד

כט כסלו 5787

כתובות לה

10 דצמ 2026

יום ה

ל כסלו 5787

כתובות לו

11 דצמ 2026

יום ו

א טבת 5787

כתובות לז

12 דצמ 2026

שבת

ב טבת 5787

כתובות לח

13 דצמ 2026

יום א

ג טבת 5787

כתובות לט

14 דצמ 2026

יום ב

ד טבת 5787

כתובות מ

15 דצמ 2026

יום ג

ה טבת 5787

כתובות מא

16 דצמ 2026

יום ד

ו טבת 5787

כתובות מב

17 דצמ 2026

יום ה

ז טבת 5787

כתובות מג

18 דצמ 2026

יום ו

ח טבת 5787

כתובות מד

19 דצמ 2026

שבת

ט טבת 5787

כתובות מה

20 דצמ 2026

יום א

י טבת 5787

כתובות מו

21 דצמ 2026

יום ב

יא טבת 5787

כתובות מז

22 דצמ 2026

יום ג

יב טבת 5787

כתובות מח

23 דצמ 2026

יום ד

יג טבת 5787

כתובות מט

24 דצמ 2026

יום ה

יד טבת 5787

כתובות נ

25 דצמ 2026

יום ו

טו טבת 5787

כתובות נא

26 דצמ 2026

שבת

טז טבת 5787

כתובות נב

27 דצמ 2026

יום א

יז טבת 5787

כתובות נג

28 דצמ 2026

יום ב

יח טבת 5787

כתובות נד

29 דצמ 2026

יום ג

יט טבת 5787

כתובות נה

30 דצמ 2026

יום ד

כ טבת 5787

כתובות נו

31 דצמ 2026

יום ה

כא טבת 5787

כתובות נז

1 ינו 2027

יום ו

כב טבת 5787

כתובות נח

2 ינו 2027

שבת

כג טבת 5787

כתובות נט

3 ינו 2027

יום א

כד טבת 5787

כתובות ס

4 ינו 2027

יום ב

כה טבת 5787

כתובות סא

5 ינו 2027

יום ג

כו טבת 5787

כתובות סב

6 ינו 2027

יום ד

כז טבת 5787

כתובות סג

7 ינו 2027

יום ה

כח טבת 5787

כתובות סד

8 ינו 2027

יום ו

כט טבת 5787

כתובות סה

9 ינו 2027

שבת

א שבט 5787

כתובות סו

10 ינו 2027

יום א

ב שבט 5787

כתובות סז

11 ינו 2027

יום ב

ג שבט 5787

כתובות סח

12 ינו 2027

יום ג

ד שבט 5787

כתובות סט

13 ינו 2027

יום ד

ה שבט 5787

כתובות ע

14 ינו 2027

יום ה

ו שבט 5787

כתובות עא

15 ינו 2027

יום ו

ז שבט 5787

כתובות עב

16 ינו 2027

שבת

ח שבט 5787

כתובות עג

17 ינו 2027

יום א

ט שבט 5787

כתובות עד

18 ינו 2027

יום ב

י שבט 5787

כתובות עה

19 ינו 2027

יום ג

יא שבט 5787

כתובות עו

20 ינו 2027

יום ד

יב שבט 5787

כתובות עז

21 ינו 2027

יום ה

יג שבט 5787

נדרים א

22 ינו 2027

יום ו

יד שבט 5787

נדרים ב

23 ינו 2027

שבת

טו שבט 5787

נדרים ג

24 ינו 2027

יום א

טז שבט 5787

נדרים ד

25 ינו 2027

יום ב

יז שבט 5787

נדרים ה

26 ינו 2027

יום ג

יח שבט 5787

נדרים ו

27 ינו 2027

יום ד

יט שבט 5787

נדרים ז

28 ינו 2027

יום ה

כ שבט 5787

נדרים ח

29 ינו 2027

יום ו

כא שבט 5787

נדרים ט

30 ינו 2027

שבת

כב שבט 5787

נדרים י

31 ינו 2027

יום א

כג שבט 5787

נדרים יא

1 פבר 2027

יום ב

כד שבט 5787

נדרים יב

2 פבר 2027

יום ג

כה שבט 5787

נדרים יג

3 פבר 2027

יום ד

כו שבט 5787

נדרים יד

4 פבר 2027

יום ה

כז שבט 5787

נדרים טו

5 פבר 2027

יום ו

כח שבט 5787

נדרים טז

6 פבר 2027

שבת

כט שבט 5787

נדרים יז

7 פבר 2027

יום א

ל שבט 5787

נדרים יח

8 פבר 2027

יום ב

א אדר א 5787

נדרים יט

9 פבר 2027

יום ג

ב אדר א 5787

נדרים כ

10 פבר 2027

יום ד

ג אדר א 5787

נדרים כא

11 פבר 2027

יום ה

ד אדר א 5787

נדרים כב

12 פבר 2027

יום ו

ה אדר א 5787

נדרים כג

13 פבר 2027

שבת

ו אדר א 5787

נדרים כד

14 פבר 2027

יום א

ז אדר א 5787

נדרים כה

15 פבר 2027

יום ב

ח אדר א 5787

נדרים כו

16 פבר 2027

יום ג

ט אדר א 5787

נדרים כז

17 פבר 2027

יום ד

י אדר א 5787

נדרים כח

18 פבר 2027

יום ה

יא אדר א 5787

נדרים כט

19 פבר 2027

יום ו

יב אדר א 5787

נדרים ל

20 פבר 2027

שבת

יג אדר א 5787

נדרים לא

21 פבר 2027

יום א

יד אדר א 5787

נדרים לב

22 פבר 2027

יום ב

טו אדר א 5787

נדרים לג

23 פבר 2027

יום ג

טז אדר א 5787

נדרים לד

24 פבר 2027

יום ד

יז אדר א 5787

נדרים לה

25 פבר 2027

יום ה

יח אדר א 5787

נדרים לו

26 פבר 2027

יום ו

יט אדר א 5787

נדרים לז

27 פבר 2027

שבת

כ אדר א 5787

נדרים לח

28 פבר 2027

יום א

כא אדר א 5787

נדרים לט

1 מרץ 2027

יום ב

כב אדר א 5787

נדרים מ

2 מרץ 2027

יום ג

כג אדר א 5787

נדרים מא

3 מרץ 2027

יום ד

כד אדר א 5787

נדרים מב

4 מרץ 2027

יום ה

כה אדר א 5787

נזיר א

5 מרץ 2027

יום ו

כו אדר א 5787

נזיר ב

6 מרץ 2027

שבת

כז אדר א 5787

נזיר ג

7 מרץ 2027

יום א

כח אדר א 5787

נזיר ד

8 מרץ 2027

יום ב

כט אדר א 5787

נזיר ה

9 מרץ 2027

יום ג

ל אדר א 5787

נזיר ו

10 מרץ 2027

יום ד

א אדר ב 5787

נזיר ז

11 מרץ 2027

יום ה

ב אדר ב 5787

נזיר ח

12 מרץ 2027

יום ו

ג אדר ב 5787

נזיר ט

13 מרץ 2027

שבת

ד אדר ב 5787

נזיר י

14 מרץ 2027

יום א

ה אדר ב 5787

נזיר יא

15 מרץ 2027

יום ב

ו אדר ב 5787

נזיר יב

16 מרץ 2027

יום ג

ז אדר ב 5787

נזיר יג

17 מרץ 2027

יום ד

ח אדר ב 5787

נזיר יד

18 מרץ 2027

יום ה

ט אדר ב 5787

נזיר טו

19 מרץ 2027

יום ו

י אדר ב 5787

נזיר טז

20 מרץ 2027

שבת

יא אדר ב 5787

נזיר יז

21 מרץ 2027

יום א

יב אדר ב 5787

נזיר יח

22 מרץ 2027

יום ב

יג אדר ב 5787

נזיר יט

23 מרץ 2027

יום ג

יד אדר ב 5787

נזיר כ

24 מרץ 2027

יום ד

טו אדר ב 5787

נזיר כא

25 מרץ 2027

יום ה

טז אדר ב 5787

נזיר כב

26 מרץ 2027

יום ו

יז אדר ב 5787

נזיר כג

27 מרץ 2027

שבת

יח אדר ב 5787

נזיר כד

28 מרץ 2027

יום א

יט אדר ב 5787

נזיר כה

29 מרץ 2027

יום ב

כ אדר ב 5787

נזיר כו

30 מרץ 2027

יום ג

כא אדר ב 5787

נזיר כז

31 מרץ 2027

יום ד

כב אדר ב 5787

נזיר כח

1 אפר 2027

יום ה

כג אדר ב 5787

נזיר כט

2 אפר 2027

יום ו

כד אדר ב 5787

נזיר ל

3 אפר 2027

שבת

כה אדר ב 5787

נזיר לא

4 אפר 2027

יום א

כו אדר ב 5787

נזיר לב

5 אפר 2027

יום ב

כז אדר ב 5787

נזיר לג

6 אפר 2027

יום ג

כח אדר ב 5787

נזיר לד

7 אפר 2027

יום ד

כט אדר ב 5787

נזיר לה

8 אפר 2027

יום ה

א ניסן 5787

נזיר לו

9 אפר 2027

יום ו

ב ניסן 5787

נזיר לז

10 אפר 2027

שבת

ג ניסן 5787

נזיר לח

11 אפר 2027

יום א

ד ניסן 5787

נזיר לט

12 אפר 2027

יום ב

ה ניסן 5787

נזיר מ

13 אפר 2027

יום ג

ו ניסן 5787

נזיר מא

14 אפר 2027

יום ד

ז ניסן 5787

נזיר מב

15 אפר 2027

יום ה

ח ניסן 5787

נזיר מג

16 אפר 2027

יום ו

ט ניסן 5787

נזיר מד

17 אפר 2027

שבת

י ניסן 5787

נזיר מה

18 אפר 2027

יום א

יא ניסן 5787

נזיר מו

19 אפר 2027

יום ב

יב ניסן 5787

נזיר מז

20 אפר 2027

יום ג

יג ניסן 5787

נזיר מח

21 אפר 2027

יום ד

יד ניסן 5787

נזיר מט

22 אפר 2027

יום ה

טו ניסן 5787

נזיר נ

23 אפר 2027

יום ו

טז ניסן 5787

נזיר נא

24 אפר 2027

שבת

יז ניסן 5787

נזיר נב

25 אפר 2027

יום א

יח ניסן 5787

נזיר נג

26 אפר 2027

יום ב

יט ניסן 5787

סוטה א

27 אפר 2027

יום ג

כ ניסן 5787

סוטה ב

28 אפר 2027

יום ד

כא ניסן 5787

סוטה ג

29 אפר 2027

יום ה

כב ניסן 5787

סוטה ד

30 אפר 2027

יום ו

כג ניסן 5787

סוטה ה

1 מאי 2027

שבת

כד ניסן 5787

סוטה ו

2 מאי 2027

יום א

כה ניסן 5787

סוטה ז

3 מאי 2027

יום ב

כו ניסן 5787

סוטה ח

4 מאי 2027

יום ג

כז ניסן 5787

סוטה ט

5 מאי 2027

יום ד

כח ניסן 5787

סוטה י

6 מאי 2027

יום ה

כט ניסן 5787

סוטה יא

7 מאי 2027

יום ו

ל ניסן 5787

סוטה יב

8 מאי 2027

שבת

א אייר 5787

סוטה יג

9 מאי 2027

יום א

ב אייר 5787

סוטה יד

10 מאי 2027

יום ב

ג אייר 5787

סוטה טו

11 מאי 2027

יום ג

ד אייר 5787

סוטה טז

12 מאי 2027

יום ד

ה אייר 5787

סוטה יז

13 מאי 2027

יום ה

ו אייר 5787

סוטה יח

14 מאי 2027

יום ו

ז אייר 5787

סוטה יט

15 מאי 2027

שבת

ח אייר 5787

סוטה כ

16 מאי 2027

יום א

ט אייר 5787

סוטה כא

17 מאי 2027

יום ב

י אייר 5787

סוטה כב

18 מאי 2027

יום ג

יא אייר 5787

סוטה כג

19 מאי 2027

יום ד

יב אייר 5787

סוטה כד

20 מאי 2027

יום ה

יג אייר 5787

סוטה כה

21 מאי 2027

יום ו

יד אייר 5787

סוטה כו

22 מאי 2027

שבת

טו אייר 5787

סוטה כז

23 מאי 2027

יום א

טז אייר 5787

סוטה כח

24 מאי 2027

יום ב

יז אייר 5787

סוטה כט

25 מאי 2027

יום ג

יח אייר 5787

סוטה ל

26 מאי 2027

יום ד

יט אייר 5787

סוטה לא

27 מאי 2027

יום ה

כ אייר 5787

סוטה לב

28 מאי 2027

יום ו

כא אייר 5787

סוטה לג

29 מאי 2027

שבת

כב אייר 5787

סוטה לד

30 מאי 2027

יום א

כג אייר 5787

סוטה לה

31 מאי 2027

יום ב

כד אייר 5787

סוטה לו

1 יונ 2027

יום ג

כה אייר 5787

סוטה לז

2 יונ 2027

יום ד

כו אייר 5787

סוטה לח

3 יונ 2027

יום ה

כז אייר 5787

סוטה לט

4 יונ 2027

יום ו

כח אייר 5787

סוטה מ

5 יונ 2027

שבת

כט אייר 5787

סוטה מא

6 יונ 2027

יום א

א סיון 5787

סוטה מב

7 יונ 2027

יום ב

ב סיון 5787

סוטה מג

8 יונ 2027

יום ג

ג סיון 5787

סוטה מד

9 יונ 2027

יום ד

ד סיון 5787

סוטה מה

10 יונ 2027

יום ה

ה סיון 5787

סוטה מו

11 יונ 2027

יום ו

ו סיון 5787

סוטה מז

12 יונ 2027

שבת

ז סיון 5787

סוטה מח

13 יונ 2027

יום א

ח סיון 5787

סוטה מט

14 יונ 2027

יום ב

ט סיון 5787

סוטה נ

15 יונ 2027

יום ג

י סיון 5787

סוטה נא

16 יונ 2027

יום ד

יא סיון 5787

סוטה נב

17 יונ 2027

יום ה

יב סיון 5787

גיטין א

18 יונ 2027

יום ו

יג סיון 5787

גיטין ב

19 יונ 2027

שבת

יד סיון 5787

גיטין ג

20 יונ 2027

יום א

טו סיון 5787

גיטין ד

21 יונ 2027

יום ב

טז סיון 5787

גיטין ה

22 יונ 2027

יום ג

יז סיון 5787

גיטין ו

23 יונ 2027

יום ד

יח סיון 5787

גיטין ז

24 יונ 2027

יום ה

יט סיון 5787

גיטין ח

25 יונ 2027

יום ו

כ סיון 5787

גיטין ט

26 יונ 2027

שבת

כא סיון 5787

גיטין י

27 יונ 2027

יום א

כב סיון 5787

גיטין יא

28 יונ 2027

יום ב

כג סיון 5787

גיטין יב

29 יונ 2027

יום ג

כד סיון 5787

גיטין יג

30 יונ 2027

יום ד

כה סיון 5787

גיטין יד

1 יול 2027

יום ה

כו סיון 5787

גיטין טו

2 יול 2027

יום ו

כז סיון 5787

גיטין טז

3 יול 2027

שבת

כח סיון 5787

גיטין יז

4 יול 2027

יום א

כט סיון 5787

גיטין יח

5 יול 2027

יום ב

ל סיון 5787

גיטין יט

6 יול 2027

יום ג

א תמוז 5787

גיטין כ

7 יול 2027

יום ד

ב תמוז 5787

גיטין כא

8 יול 2027

יום ה

ג תמוז 5787

גיטין כב

9 יול 2027

יום ו

ד תמוז 5787

גיטין כג

10 יול 2027

שבת

ה תמוז 5787

גיטין כד

11 יול 2027

יום א

ו תמוז 5787

גיטין כה

12 יול 2027

יום ב

ז תמוז 5787

גיטין כו

13 יול 2027

יום ג

ח תמוז 5787

גיטין כז

14 יול 2027

יום ד

ט תמוז 5787

גיטין כח

15 יול 2027

יום ה

י תמוז 5787

גיטין כט

16 יול 2027

יום ו

יא תמוז 5787

גיטין ל

17 יול 2027

שבת

יב תמוז 5787

גיטין לא

18 יול 2027

יום א

יג תמוז 5787

גיטין לב

19 יול 2027

יום ב

יד תמוז 5787

גיטין לג

20 יול 2027

יום ג

טו תמוז 5787

גיטין לד

21 יול 2027

יום ד

טז תמוז 5787

גיטין לה

22 יול 2027

יום ה

יז תמוז 5787

גיטין לו

23 יול 2027

יום ו

יח תמוז 5787

גיטין לז

24 יול 2027

שבת

יט תמוז 5787

גיטין לח

25 יול 2027

יום א

כ תמוז 5787

גיטין לט

26 יול 2027

יום ב

כא תמוז 5787

גיטין מ

27 יול 2027

יום ג

כב תמוז 5787

גיטין מא

28 יול 2027

יום ד

כג תמוז 5787

גיטין מב

29 יול 2027

יום ה

כד תמוז 5787

גיטין מג

30 יול 2027

יום ו

כה תמוז 5787

גיטין מד

31 יול 2027

שבת

כו תמוז 5787

גיטין מה

1 אוג 2027

יום א

כז תמוז 5787

גיטין מו

2 אוג 2027

יום ב

כח תמוז 5787

גיטין מז

3 אוג 2027

יום ג

כט תמוז 5787

גיטין מח

4 אוג 2027

יום ד

א אב 5787

גיטין מט

5 אוג 2027

יום ה

ב אב 5787

גיטין נ

6 אוג 2027

יום ו

ג אב 5787

גיטין נא

7 אוג 2027

שבת

ד אב 5787

גיטין נב

8 אוג 2027

יום א

ה אב 5787

גיטין נג

9 אוג 2027

יום ב

ו אב 5787

קדושין א

10 אוג 2027

יום ג

ז אב 5787

קדושין ב

11 אוג 2027

יום ד

ח אב 5787

קדושין ג

12 אוג 2027

יום ה

ט אב 5787

קדושין ד

13 אוג 2027

יום ו

י אב 5787

קדושין ה

14 אוג 2027

שבת

יא אב 5787

קדושין ו

15 אוג 2027

יום א

יב אב 5787

קדושין ז

16 אוג 2027

יום ב

יג אב 5787

קדושין ח

17 אוג 2027

יום ג

יד אב 5787

קדושין ט

18 אוג 2027

יום ד

טו אב 5787

קדושין י

19 אוג 2027

יום ה

טז אב 5787

קדושין יא

20 אוג 2027

יום ו

יז אב 5787

קדושין יב

21 אוג 2027

שבת

יח אב 5787

קדושין יג

22 אוג 2027

יום א

יט אב 5787

קדושין יד

23 אוג 2027

יום ב

כ אב 5787

קדושין טו

24 אוג 2027

יום ג

כא אב 5787

קדושין טז

25 אוג 2027

יום ד

כב אב 5787

קדושין יז

26 אוג 2027

יום ה

כג אב 5787

קדושין יח

27 אוג 2027

יום ו

כד אב 5787

קדושין יט

28 אוג 2027

שבת

כה אב 5787

קדושין כ

29 אוג 2027

יום א

כו אב 5787

קדושין כא

30 אוג 2027

יום ב

כז אב 5787

קדושין כב

31 אוג 2027

יום ג

כח אב 5787

קדושין כג

1 ספט 2027

יום ד

כט אב 5787

קדושין כד

2 ספט 2027

יום ה

ל אב 5787

קדושין כה

3 ספט 2027

יום ו

א אלול 5787

קדושין כו

4 ספט 2027

שבת

ב אלול 5787

קדושין כז

5 ספט 2027

יום א

ג אלול 5787

קדושין כח

6 ספט 2027

יום ב

ד אלול 5787

קדושין כט

7 ספט 2027

יום ג

ה אלול 5787

קדושין ל

8 ספט 2027

יום ד

ו אלול 5787

קדושין לא

9 ספט 2027

יום ה

ז אלול 5787

קדושין לב

10 ספט 2027

יום ו

ח אלול 5787

קדושין לג

11 ספט 2027

שבת

ט אלול 5787

קדושין לד

12 ספט 2027

יום א

י אלול 5787

קדושין לה

13 ספט 2027

יום ב

יא אלול 5787

קדושין לו

14 ספט 2027

יום ג

יב אלול 5787

קדושין לז

15 ספט 2027

יום ד

יג אלול 5787

קדושין לח

16 ספט 2027

יום ה

יד אלול 5787

קדושין לט

17 ספט 2027

יום ו

טו אלול 5787

קדושין מ

18 ספט 2027

שבת

טז אלול 5787

קדושין מא

19 ספט 2027

יום א

יז אלול 5787

קדושין מב

20 ספט 2027

יום ב

יח אלול 5787

קדושין מג

21 ספט 2027

יום ג

יט אלול 5787

קדושין מד

22 ספט 2027

יום ד

כ אלול 5787

קדושין מה

23 ספט 2027

יום ה

כא אלול 5787

קדושין מו

24 ספט 2027

יום ו

כב אלול 5787

קדושין מז

25 ספט 2027

שבת

כג אלול 5787

קדושין מח

26 ספט 2027

יום א

כד אלול 5787

קדושין מט

27 ספט 2027

יום ב

כה אלול 5787

קדושין נ

28 ספט 2027

יום ג

כו אלול 5787

קדושין נא

29 ספט 2027

יום ד

כז אלול 5787

קדושין נב

30 ספט 2027

יום ה

כח אלול 5787

קדושין נג

1 אוק 2027

יום ו

כט אלול 5787

בבא קמא א

2 אוק 2027

שבת

א תשרי 5788

בבא קמא ב

3 אוק 2027

יום א

ב תשרי 5788

בבא קמא ג

4 אוק 2027

יום ב

ג תשרי 5788

בבא קמא ד

5 אוק 2027

יום ג

ד תשרי 5788

בבא קמא ה

6 אוק 2027

יום ד

ה תשרי 5788

בבא קמא ו

7 אוק 2027

יום ה

ו תשרי 5788

בבא קמא ז

8 אוק 2027

יום ו

ז תשרי 5788

בבא קמא ח

9 אוק 2027

שבת

ח תשרי 5788

בבא קמא ט

10 אוק 2027

יום א

ט תשרי 5788

בבא קמא י

11 אוק 2027

יום ב

י תשרי 5788

בבא קמא יא

12 אוק 2027

יום ג

יא תשרי 5788

בבא קמא יב

13 אוק 2027

יום ד

יב תשרי 5788

בבא קמא יג

14 אוק 2027

יום ה

יג תשרי 5788

בבא קמא יד

15 אוק 2027

יום ו

יד תשרי 5788

בבא קמא טו

16 אוק 2027

שבת

טו תשרי 5788

בבא קמא טז

17 אוק 2027

יום א

טז תשרי 5788

בבא קמא יז

18 אוק 2027

יום ב

יז תשרי 5788

בבא קמא יח

19 אוק 2027

יום ג

יח תשרי 5788

בבא קמא יט

20 אוק 2027

יום ד

יט תשרי 5788

בבא קמא כ

21 אוק 2027

יום ה

כ תשרי 5788

בבא קמא כא

22 אוק 2027

יום ו

כא תשרי 5788

בבא קמא כב

23 אוק 2027

שבת

כב תשרי 5788

בבא קמא כג

24 אוק 2027

יום א

כג תשרי 5788

בבא קמא כד

25 אוק 2027

יום ב

כד תשרי 5788

בבא קמא כה

26 אוק 2027

יום ג

כה תשרי 5788

בבא קמא כו

27 אוק 2027

יום ד

כו תשרי 5788

בבא קמא כז

28 אוק 2027

יום ה

כז תשרי 5788

בבא קמא כח

29 אוק 2027

יום ו

כח תשרי 5788

בבא קמא כט

30 אוק 2027

שבת

כט תשרי 5788

בבא קמא ל

31 אוק 2027

יום א

ל תשרי 5788

בבא קמא לא

1 נוב 2027

יום ב

א חשון 5788

בבא קמא לב

2 נוב 2027

יום ג

ב חשון 5788

בבא קמא לג

3 נוב 2027

יום ד

ג חשון 5788

בבא קמא לד

4 נוב 2027

יום ה

ד חשון 5788

בבא קמא לה

5 נוב 2027

יום ו

ה חשון 5788

בבא קמא לו

6 נוב 2027

שבת

ו חשון 5788

בבא קמא לז

7 נוב 2027

יום א

ז חשון 5788

בבא קמא לח

8 נוב 2027

יום ב

ח חשון 5788

בבא קמא לט

9 נוב 2027

יום ג

ט חשון 5788

בבא קמא מ

10 נוב 2027

יום ד

י חשון 5788

בבא מציעא א

11 נוב 2027

יום ה

יא חשון 5788

בבא מציעא ב

12 נוב 2027

יום ו

יב חשון 5788

בבא מציעא ג

13 נוב 2027

שבת

יג חשון 5788

בבא מציעא ד

14 נוב 2027

יום א

יד חשון 5788

בבא מציעא ה

15 נוב 2027

יום ב

טו חשון 5788

בבא מציעא ו

16 נוב 2027

יום ג

טז חשון 5788

בבא מציעא ז

17 נוב 2027

יום ד

יז חשון 5788

בבא מציעא ח

18 נוב 2027

יום ה

יח חשון 5788

בבא מציעא ט

19 נוב 2027

יום ו

יט חשון 5788

בבא מציעא י

20 נוב 2027

שבת

כ חשון 5788

בבא מציעא יא

21 נוב 2027

יום א

כא חשון 5788

בבא מציעא יב

22 נוב 2027

יום ב

כב חשון 5788

בבא מציעא יג

23 נוב 2027

יום ג

כג חשון 5788

בבא מציעא יד

24 נוב 2027

יום ד

כד חשון 5788

בבא מציעא טו

25 נוב 2027

יום ה

כה חשון 5788

בבא מציעא טז

26 נוב 2027

יום ו

כו חשון 5788

בבא מציעא יז

27 נוב 2027

שבת

כז חשון 5788

בבא מציעא יח

28 נוב 2027

יום א

כח חשון 5788

בבא מציעא יט

29 נוב 2027

יום ב

כט חשון 5788

בבא מציעא כ

30 נוב 2027

יום ג

ל חשון 5788

בבא מציעא כא

1 דצמ 2027

יום ד

א כסלו 5788

בבא מציעא כב

2 דצמ 2027

יום ה

ב כסלו 5788

בבא מציעא כג

3 דצמ 2027

יום ו

ג כסלו 5788

בבא מציעא כד

4 דצמ 2027

שבת

ד כסלו 5788

בבא מציעא כה

5 דצמ 2027

יום א

ה כסלו 5788

בבא מציעא כו

6 דצמ 2027

יום ב

ו כסלו 5788

בבא מציעא כז

7 דצמ 2027

יום ג

ז כסלו 5788

בבא מציעא כח

8 דצמ 2027

יום ד

ח כסלו 5788

בבא מציעא כט

9 דצמ 2027

יום ה

ט כסלו 5788

בבא מציעא ל

10 דצמ 2027

יום ו

י כסלו 5788

בבא מציעא לא

11 דצמ 2027

שבת

יא כסלו 5788

בבא מציעא לב

12 דצמ 2027

יום א

יב כסלו 5788

בבא מציעא לג

13 דצמ 2027

יום ב

יג כסלו 5788

בבא מציעא לד

14 דצמ 2027

יום ג

יד כסלו 5788

בבא מציעא לה

15 דצמ 2027

יום ד

טו כסלו 5788

בבא בתרא א

16 דצמ 2027

יום ה

טז כסלו 5788

בבא בתרא ב

17 דצמ 2027

יום ו

יז כסלו 5788

בבא בתרא ג

18 דצמ 2027

שבת

יח כסלו 5788

בבא בתרא ד

19 דצמ 2027

יום א

יט כסלו 5788

בבא בתרא ה

20 דצמ 2027

יום ב

כ כסלו 5788

בבא בתרא ו

21 דצמ 2027

יום ג

כא כסלו 5788

בבא בתרא ז

22 דצמ 2027

יום ד

כב כסלו 5788

בבא בתרא ח

23 דצמ 2027

יום ה

כג כסלו 5788

בבא בתרא ט

24 דצמ 2027

יום ו

כד כסלו 5788

בבא בתרא י

25 דצמ 2027

שבת

כה כסלו 5788

בבא בתרא יא

26 דצמ 2027

יום א

כו כסלו 5788

בבא בתרא יב

27 דצמ 2027

יום ב

כז כסלו 5788

בבא בתרא יג

28 דצמ 2027

יום ג

כח כסלו 5788

בבא בתרא יד

29 דצמ 2027

יום ד

כט כסלו 5788

בבא בתרא טו

30 דצמ 2027

יום ה

ל כסלו 5788

בבא בתרא טז

31 דצמ 2027

יום ו

א טבת 5788

בבא בתרא יז

1 ינו 2028

שבת

ב טבת 5788

בבא בתרא יח

2 ינו 2028

יום א

ג טבת 5788

בבא בתרא יט

3 ינו 2028

יום ב

ד טבת 5788

בבא בתרא כ

4 ינו 2028

יום ג

ה טבת 5788

בבא בתרא כא

5 ינו 2028

יום ד

ו טבת 5788

בבא בתרא כב

6 ינו 2028

יום ה

ז טבת 5788

בבא בתרא כג

7 ינו 2028

יום ו

ח טבת 5788

בבא בתרא כד

8 ינו 2028

שבת

ט טבת 5788

בבא בתרא כה

9 ינו 2028

יום א

י טבת 5788

בבא בתרא כו

10 ינו 2028

יום ב

יא טבת 5788

בבא בתרא כז

11 ינו 2028

יום ג

יב טבת 5788

בבא בתרא כח

12 ינו 2028

יום ד

יג טבת 5788

בבא בתרא כט

13 ינו 2028

יום ה

יד טבת 5788

בבא בתרא ל

14 ינו 2028

יום ו

טו טבת 5788

בבא בתרא לא

15 ינו 2028

שבת

טז טבת 5788

בבא בתרא לב

16 ינו 2028

יום א

יז טבת 5788

בבא בתרא לג

17 ינו 2028

יום ב

יח טבת 5788

בבא בתרא לד

18 ינו 2028

יום ג

יט טבת 5788

בבא בתרא לה

19 ינו 2028

יום ד

כ טבת 5788

בבא בתרא לו

20 ינו 2028

יום ה

כא טבת 5788

בבא בתרא לז

21 ינו 2028

יום ו

כב טבת 5788

בבא בתרא לח

22 ינו 2028

שבת

כג טבת 5788

בבא בתרא לט

23 ינו 2028

יום א

כד טבת 5788

סנהדרין א

24 ינו 2028

יום ב

כה טבת 5788

סנהדרין ב

25 ינו 2028

יום ג

כו טבת 5788

סנהדרין ג

26 ינו 2028

יום ד

כז טבת 5788

סנהדרין ד

27 ינו 2028

יום ה

כח טבת 5788

סנהדרין ה

28 ינו 2028

יום ו

כט טבת 5788

סנהדרין ו

29 ינו 2028

שבת

א שבט 5788

סנהדרין ז

30 ינו 2028

יום א

ב שבט 5788

סנהדרין ח

31 ינו 2028

יום ב

ג שבט 5788

סנהדרין ט

1 פבר 2028

יום ג

ד שבט 5788

סנהדרין י

2 פבר 2028

יום ד

ה שבט 5788

סנהדרין יא

3 פבר 2028

יום ה

ו שבט 5788

סנהדרין יב

4 פבר 2028

יום ו

ז שבט 5788

סנהדרין יג

5 פבר 2028

שבת

ח שבט 5788

סנהדרין יד

6 פבר 2028

יום א

ט שבט 5788

סנהדרין טו

7 פבר 2028

יום ב

י שבט 5788

סנהדרין טז

8 פבר 2028

יום ג

יא שבט 5788

סנהדרין יז

9 פבר 2028

יום ד

יב שבט 5788

סנהדרין יח

10 פבר 2028

יום ה

יג שבט 5788

סנהדרין יט

11 פבר 2028

יום ו

יד שבט 5788

סנהדרין כ

12 פבר 2028

שבת

טו שבט 5788

סנהדרין כא

13 פבר 2028

יום א

טז שבט 5788

סנהדרין כב

14 פבר 2028

יום ב

יז שבט 5788

סנהדרין כג

15 פבר 2028

יום ג

יח שבט 5788

סנהדרין כד

16 פבר 2028

יום ד

יט שבט 5788

סנהדרין כה

17 פבר 2028

יום ה

כ שבט 5788

סנהדרין כו

18 פבר 2028

יום ו

כא שבט 5788

סנהדרין כז

19 פבר 2028

שבת

כב שבט 5788

סנהדרין כח

20 פבר 2028

יום א

כג שבט 5788

סנהדרין כט

21 פבר 2028

יום ב

כד שבט 5788

סנהדרין ל

22 פבר 2028

יום ג

כה שבט 5788

סנהדרין לא

23 פבר 2028

יום ד

כו שבט 5788

סנהדרין לב

24 פבר 2028

יום ה

כז שבט 5788

סנהדרין לג

25 פבר 2028

יום ו

כח שבט 5788

סנהדרין לד

26 פבר 2028

שבת

כט שבט 5788

סנהדרין לה

27 פבר 2028

יום א

ל שבט 5788

סנהדרין לו

28 פבר 2028

יום ב

א אדר 5788

סנהדרין לז

29 פבר 2028

יום ג

ב אדר 5788

סנהדרין לח

1 מרץ 2028

יום ד

ג אדר 5788

סנהדרין לט

2 מרץ 2028

יום ה

ד אדר 5788

סנהדרין מ

3 מרץ 2028

יום ו

ה אדר 5788

סנהדרין מא

4 מרץ 2028

שבת

ו אדר 5788

סנהדרין מב

5 מרץ 2028

יום א

ז אדר 5788

סנהדרין מג

6 מרץ 2028

יום ב

ח אדר 5788

סנהדרין מד

7 מרץ 2028

יום ג

ט אדר 5788

סנהדרין מה

8 מרץ 2028

יום ד

י אדר 5788

סנהדרין מו

9 מרץ 2028

יום ה

יא אדר 5788

סנהדרין מז

10 מרץ 2028

יום ו

יב אדר 5788

סנהדרין מח

11 מרץ 2028

שבת

יג אדר 5788

סנהדרין מט

12 מרץ 2028

יום א

יד אדר 5788

סנהדרין נ

13 מרץ 2028

יום ב

טו אדר 5788

סנהדרין נא

14 מרץ 2028

יום ג

טז אדר 5788

סנהדרין נב

15 מרץ 2028

יום ד

יז אדר 5788

סנהדרין נג

16 מרץ 2028

יום ה

יח אדר 5788

סנהדרין נד

17 מרץ 2028

יום ו

יט אדר 5788

סנהדרין נה

18 מרץ 2028

שבת

כ אדר 5788

סנהדרין נו

19 מרץ 2028

יום א

כא אדר 5788

סנהדרין נז

20 מרץ 2028

יום ב

כב אדר 5788

סנהדרין נח

21 מרץ 2028

יום ג

כג אדר 5788

סנהדרין נט

22 מרץ 2028

יום ד

כד אדר 5788

סנהדרין ס

23 מרץ 2028

יום ה

כה אדר 5788

סנהדרין סא

24 מרץ 2028

יום ו

כו אדר 5788

סנהדרין סב

25 מרץ 2028

שבת

כז אדר 5788

סנהדרין סג

26 מרץ 2028

יום א

כח אדר 5788

סנהדרין סד

27 מרץ 2028

יום ב

כט אדר 5788

סנהדרין סה

28 מרץ 2028

יום ג

א ניסן 5788

סנהדרין סו

29 מרץ 2028

יום ד

ב ניסן 5788

סנהדרין סז

30 מרץ 2028

יום ה

ג ניסן 5788

סנהדרין סח

31 מרץ 2028

יום ו

ד ניסן 5788

סנהדרין סט

1 אפר 2028

שבת

ה ניסן 5788

סנהדרין ע

2 אפר 2028

יום א

ו ניסן 5788

סנהדרין עא

3 אפר 2028

יום ב

ז ניסן 5788

סנהדרין עב

4 אפר 2028

יום ג

ח ניסן 5788

סנהדרין עג

5 אפר 2028

יום ד

ט ניסן 5788

סנהדרין עד

6 אפר 2028

יום ה

י ניסן 5788

סנהדרין עה

7 אפר 2028

יום ו

יא ניסן 5788

שבועות א

8 אפר 2028

שבת

יב ניסן 5788

שבועות ב

9 אפר 2028

יום א

יג ניסן 5788

שבועות ג

10 אפר 2028

יום ב

יד ניסן 5788

שבועות ד

11 אפר 2028

יום ג

טו ניסן 5788

שבועות ה

12 אפר 2028

יום ד

טז ניסן 5788

שבועות ו

13 אפר 2028

יום ה

יז ניסן 5788

שבועות ז

14 אפר 2028

יום ו

יח ניסן 5788

שבועות ח

15 אפר 2028

שבת

יט ניסן 5788

שבועות ט

16 אפר 2028

יום א

כ ניסן 5788

שבועות י

17 אפר 2028

יום ב

כא ניסן 5788

שבועות יא

18 אפר 2028

יום ג

כב ניסן 5788

שבועות יב

19 אפר 2028

יום ד

כג ניסן 5788

שבועות יג

20 אפר 2028

יום ה

כד ניסן 5788

שבועות יד

21 אפר 2028

יום ו

כה ניסן 5788

שבועות טו

22 אפר 2028

שבת

כו ניסן 5788

שבועות טז

23 אפר 2028

יום א

כז ניסן 5788

שבועות יז

24 אפר 2028

יום ב

כח ניסן 5788

שבועות יח

25 אפר 2028

יום ג

כט ניסן 5788

שבועות יט

26 אפר 2028

יום ד

ל ניסן 5788

שבועות כ

27 אפר 2028

יום ה

א אייר 5788

שבועות כא

28 אפר 2028

יום ו

ב אייר 5788

שבועות כב

29 אפר 2028

שבת

ג אייר 5788

שבועות כג

30 אפר 2028

יום א

ד אייר 5788

שבועות כד

1 מאי 2028

יום ב

ה אייר 5788

שבועות כה

2 מאי 2028

יום ג

ו אייר 5788

שבועות כו

3 מאי 2028

יום ד

ז אייר 5788

שבועות כז

4 מאי 2028

יום ה

ח אייר 5788

שבועות כח

5 מאי 2028

יום ו

ט אייר 5788

שבועות כט

6 מאי 2028

שבת

י אייר 5788

שבועות ל

7 מאי 2028

יום א

יא אייר 5788

שבועות לא

8 מאי 2028

יום ב

יב אייר 5788

שבועות לב

9 מאי 2028

יום ג

יג אייר 5788

שבועות לג

10 מאי 2028

יום ד

יד אייר 5788

שבועות לד

11 מאי 2028

יום ה

טו אייר 5788

שבועות לה

12 מאי 2028

יום ו

טז אייר 5788

שבועות לו

13 מאי 2028

שבת

יז אייר 5788

שבועות לז

14 מאי 2028

יום א

יח אייר 5788

שבועות לח

15 מאי 2028

יום ב

יט אייר 5788

שבועות לט

16 מאי 2028

יום ג

כ אייר 5788

שבועות מ

17 מאי 2028

יום ד

כא אייר 5788

שבועות מא

18 מאי 2028

יום ה

כב אייר 5788

שבועות מב

19 מאי 2028

יום ו

כג אייר 5788

שבועות מג

20 מאי 2028

שבת

כד אייר 5788

שבועות מד

21 מאי 2028

יום א

כה אייר 5788

שבועות מה

22 מאי 2028

יום ב

כו אייר 5788

שבועות מו

23 מאי 2028

יום ג

כז אייר 5788

שבועות מז

24 מאי 2028

יום ד

כח אייר 5788

שבועות מח

25 מאי 2028

יום ה

כט אייר 5788

שבועות מט

26 מאי 2028

יום ו

א סיון 5788

עבודה זרה א

27 מאי 2028

שבת

ב סיון 5788

עבודה זרה ב

28 מאי 2028

יום א

ג סיון 5788

עבודה זרה ג

29 מאי 2028

יום ב

ד סיון 5788

עבודה זרה ד

30 מאי 2028

יום ג

ה סיון 5788

עבודה זרה ה

31 מאי 2028

יום ד

ו סיון 5788

עבודה זרה ו

1 יונ 2028

יום ה

ז סיון 5788

עבודה זרה ז

2 יונ 2028

יום ו

ח סיון 5788

עבודה זרה ח

3 יונ 2028

שבת

ט סיון 5788

עבודה זרה ט

4 יונ 2028

יום א

י סיון 5788

עבודה זרה י

5 יונ 2028

יום ב

יא סיון 5788

עבודה זרה יא

6 יונ 2028

יום ג

יב סיון 5788

עבודה זרה יב

7 יונ 2028

יום ד

יג סיון 5788

עבודה זרה יג

8 יונ 2028

יום ה

יד סיון 5788

עבודה זרה יד

9 יונ 2028

יום ו

טו סיון 5788

עבודה זרה טו

10 יונ 2028

שבת

טז סיון 5788

עבודה זרה טז

11 יונ 2028

יום א

יז סיון 5788

עבודה זרה יז

12 יונ 2028

יום ב

יח סיון 5788

עבודה זרה יח

13 יונ 2028

יום ג

יט סיון 5788

עבודה זרה יט

14 יונ 2028

יום ד

כ סיון 5788

עבודה זרה כ

15 יונ 2028

יום ה

כא סיון 5788

עבודה זרה כא

16 יונ 2028

יום ו

כב סיון 5788

עבודה זרה כב

17 יונ 2028

שבת

כג סיון 5788

עבודה זרה כג

18 יונ 2028

יום א

כד סיון 5788

עבודה זרה כד

19 יונ 2028

יום ב

כה סיון 5788

עבודה זרה כה

20 יונ 2028

יום ג

כו סיון 5788

עבודה זרה כו

21 יונ 2028

יום ד

כז סיון 5788

עבודה זרה כז

22 יונ 2028

יום ה

כח סיון 5788

עבודה זרה כח

23 יונ 2028

יום ו

כט סיון 5788

עבודה זרה כט

24 יונ 2028

שבת

ל סיון 5788

עבודה זרה ל

25 יונ 2028

יום א

א תמוז 5788

עבודה זרה לא

26 יונ 2028

יום ב

ב תמוז 5788

עבודה זרה לב

27 יונ 2028

יום ג

ג תמוז 5788

עבודה זרה לג

28 יונ 2028

יום ד

ד תמוז 5788

עבודה זרה לד

29 יונ 2028

יום ה

ה תמוז 5788

מכות א

30 יונ 2028

יום ו

ו תמוז 5788

מכות ב

1 יול 2028

שבת

ז תמוז 5788

מכות ג

2 יול 2028

יום א

ח תמוז 5788

מכות ד

3 יול 2028

יום ב

ט תמוז 5788

מכות ה

4 יול 2028

יום ג

י תמוז 5788

מכות ו

5 יול 2028

יום ד

יא תמוז 5788

מכות ז

6 יול 2028

יום ה

יב תמוז 5788

מכות ח

7 יול 2028

יום ו

יג תמוז 5788

מכות ט

8 יול 2028

שבת

יד תמוז 5788

מכות י

9 יול 2028

יום א

טו תמוז 5788

מכות יא

10 יול 2028

יום ב

טז תמוז 5788

הוריות א

11 יול 2028

יום ג

יז תמוז 5788

הוריות ב

12 יול 2028

יום ד

יח תמוז 5788

הוריות ג

13 יול 2028

יום ה

יט תמוז 5788

הוריות ד

14 יול 2028

יום ו

כ תמוז 5788

הוריות ה

15 יול 2028

שבת

כא תמוז 5788

הוריות ו

16 יול 2028

יום א

כב תמוז 5788

הוריות ז

17 יול 2028

יום ב

כג תמוז 5788

הוריות ח

18 יול 2028

יום ג

כד תמוז 5788

הוריות ט

19 יול 2028

יום ד

כה תמוז 5788

הוריות י

20 יול 2028

יום ה

כו תמוז 5788

הוריות יא

21 יול 2028

יום ו

כז תמוז 5788

הוריות יב

22 יול 2028

שבת

כח תמוז 5788

הוריות יג

23 יול 2028

יום א

כט תמוז 5788

הוריות יד

24 יול 2028

יום ב

א אב 5788

הוריות טו

25 יול 2028

יום ג

ב אב 5788

הוריות טז

26 יול 2028

יום ד

ג אב 5788

הוריות יז

27 יול 2028

יום ה

ד אב 5788

הוריות יח

28 יול 2028

יום ו

ה אב 5788

נדה א

29 יול 2028

שבת

ו אב 5788

נדה ב

30 יול 2028

יום א

ז אב 5788

נדה ג

31 יול 2028

יום ב

ח אב 5788

נדה ד

1 אוג 2028

יום ג

ט אב 5788

נדה ה

2 אוג 2028

יום ד

י אב 5788

נדה ו

3 אוג 2028

יום ה

יא אב 5788

נדה ז

4 אוג 2028

יום ו

יב אב 5788

נדה ח

5 אוג 2028

שבת

יג אב 5788

נדה ט

6 אוג 2028

יום א

יד אב 5788

נדה י

7 אוג 2028

יום ב

טו אב 5788

נדה יא

ממשיכים למחזור הבא...