14 נוב 2022

יום ב

כ חשון 5783

ברכות א

15 נוב 2022

יום ג

כא חשון 5783

ברכות ב

16 נוב 2022

יום ד

כב חשון 5783

ברכות ג

17 נוב 2022

יום ה

כג חשון 5783

ברכות ד

18 נוב 2022

יום ו

כד חשון 5783

ברכות ה

19 נוב 2022

שבת

כה חשון 5783

ברכות ו

20 נוב 2022

יום א

כו חשון 5783

ברכות ז

21 נוב 2022

יום ב

כז חשון 5783

ברכות ח

22 נוב 2022

יום ג

כח חשון 5783

ברכות ט

23 נוב 2022

יום ד

כט חשון 5783

ברכות י

24 נוב 2022

יום ה

ל חשון 5783

ברכות יא

25 נוב 2022

יום ו

א כסלו 5783

ברכות יב

26 נוב 2022

שבת

ב כסלו 5783

ברכות יג

27 נוב 2022

יום א

ג כסלו 5783

ברכות יד

28 נוב 2022

יום ב

ד כסלו 5783

ברכות טו

29 נוב 2022

יום ג

ה כסלו 5783

ברכות טז

30 נוב 2022

יום ד

ו כסלו 5783

ברכות יז

1 דצמ 2022

יום ה

ז כסלו 5783

ברכות יח

2 דצמ 2022

יום ו

ח כסלו 5783

ברכות יט

3 דצמ 2022

שבת

ט כסלו 5783

ברכות כ

4 דצמ 2022

יום א

י כסלו 5783

ברכות כא

5 דצמ 2022

יום ב

יא כסלו 5783

ברכות כב

6 דצמ 2022

יום ג

יב כסלו 5783

ברכות כג

7 דצמ 2022

יום ד

יג כסלו 5783

ברכות כד

8 דצמ 2022

יום ה

יד כסלו 5783

ברכות כה

9 דצמ 2022

יום ו

טו כסלו 5783

ברכות כו

10 דצמ 2022

שבת

טז כסלו 5783

ברכות כז

11 דצמ 2022

יום א

יז כסלו 5783

ברכות כח

12 דצמ 2022

יום ב

יח כסלו 5783

ברכות כט

13 דצמ 2022

יום ג

יט כסלו 5783

ברכות ל

14 דצמ 2022

יום ד

כ כסלו 5783

ברכות לא

15 דצמ 2022

יום ה

כא כסלו 5783

ברכות לב

16 דצמ 2022

יום ו

כב כסלו 5783

ברכות לג

17 דצמ 2022

שבת

כג כסלו 5783

ברכות לד

18 דצמ 2022

יום א

כד כסלו 5783

ברכות לה

19 דצמ 2022

יום ב

כה כסלו 5783

ברכות לו

20 דצמ 2022

יום ג

כו כסלו 5783

ברכות לז

21 דצמ 2022

יום ד

כז כסלו 5783

ברכות לח

22 דצמ 2022

יום ה

כח כסלו 5783

ברכות לט

23 דצמ 2022

יום ו

כט כסלו 5783

ברכות מ

24 דצמ 2022

שבת

ל כסלו 5783

ברכות מא

25 דצמ 2022

יום א

א טבת 5783

ברכות מב

26 דצמ 2022

יום ב

ב טבת 5783

ברכות מג

27 דצמ 2022

יום ג

ג טבת 5783

ברכות מד

28 דצמ 2022

יום ד

ד טבת 5783

ברכות מה

29 דצמ 2022

יום ה

ה טבת 5783

ברכות מו

30 דצמ 2022

יום ו

ו טבת 5783

ברכות מז

31 דצמ 2022

שבת

ז טבת 5783

ברכות מח

1 ינו 2023

יום א

ח טבת 5783

ברכות מט

2 ינו 2023

יום ב

ט טבת 5783

ברכות נ

3 ינו 2023

יום ג

י טבת 5783

ברכות נא

4 ינו 2023

יום ד

יא טבת 5783

ברכות נב

5 ינו 2023

יום ה

יב טבת 5783

ברכות נג

6 ינו 2023

יום ו

יג טבת 5783

ברכות נד

7 ינו 2023

שבת

יד טבת 5783

ברכות נה

8 ינו 2023

יום א

טו טבת 5783

ברכות נו

9 ינו 2023

יום ב

טז טבת 5783

ברכות נז

10 ינו 2023

יום ג

יז טבת 5783

ברכות נח

11 ינו 2023

יום ד

יח טבת 5783

ברכות נט

12 ינו 2023

יום ה

יט טבת 5783

ברכות ס

13 ינו 2023

יום ו

כ טבת 5783

ברכות סא

14 ינו 2023

שבת

כא טבת 5783

ברכות סב

15 ינו 2023

יום א

כב טבת 5783

ברכות סג

16 ינו 2023

יום ב

כג טבת 5783

ברכות סד

17 ינו 2023

יום ג

כד טבת 5783

ברכות סה

18 ינו 2023

יום ד

כה טבת 5783

ברכות סו

19 ינו 2023

יום ה

כו טבת 5783

ברכות סז

20 ינו 2023

יום ו

כז טבת 5783

ברכות סח

21 ינו 2023

שבת

כח טבת 5783

פאה א

22 ינו 2023

יום א

כט טבת 5783

פאה ב

23 ינו 2023

יום ב

א שבט 5783

פאה ג

24 ינו 2023

יום ג

ב שבט 5783

פאה ד

25 ינו 2023

יום ד

ג שבט 5783

פאה ה

26 ינו 2023

יום ה

ד שבט 5783

פאה ו

27 ינו 2023

יום ו

ה שבט 5783

פאה ז

28 ינו 2023

שבת

ו שבט 5783

פאה ח

29 ינו 2023

יום א

ז שבט 5783

פאה ט

30 ינו 2023

יום ב

ח שבט 5783

פאה י

31 ינו 2023

יום ג

ט שבט 5783

פאה יא

1 פבר 2023

יום ד

י שבט 5783

פאה יב

2 פבר 2023

יום ה

יא שבט 5783

פאה יג

3 פבר 2023

יום ו

יב שבט 5783

פאה יד

4 פבר 2023

שבת

יג שבט 5783

פאה טו

5 פבר 2023

יום א

יד שבט 5783

פאה טז

6 פבר 2023

יום ב

טו שבט 5783

פאה יז

7 פבר 2023

יום ג

טז שבט 5783

פאה יח

8 פבר 2023

יום ד

יז שבט 5783

פאה יט

9 פבר 2023

יום ה

יח שבט 5783

פאה כ

10 פבר 2023

יום ו

יט שבט 5783

פאה כא

11 פבר 2023

שבת

כ שבט 5783

פאה כב

12 פבר 2023

יום א

כא שבט 5783

פאה כג

13 פבר 2023

יום ב

כב שבט 5783

פאה כד

14 פבר 2023

יום ג

כג שבט 5783

פאה כה

15 פבר 2023

יום ד

כד שבט 5783

פאה כו

16 פבר 2023

יום ה

כה שבט 5783

פאה כז

17 פבר 2023

יום ו

כו שבט 5783

פאה כח

18 פבר 2023

שבת

כז שבט 5783

פאה כט

19 פבר 2023

יום א

כח שבט 5783

פאה ל

20 פבר 2023

יום ב

כט שבט 5783

פאה לא

21 פבר 2023

יום ג

ל שבט 5783

פאה לב

22 פבר 2023

יום ד

א אדר 5783

פאה לג

23 פבר 2023

יום ה

ב אדר 5783

פאה לד

24 פבר 2023

יום ו

ג אדר 5783

פאה לה

25 פבר 2023

שבת

ד אדר 5783

פאה לו

26 פבר 2023

יום א

ה אדר 5783

פאה לז

27 פבר 2023

יום ב

ו אדר 5783

דמאי א

28 פבר 2023

יום ג

ז אדר 5783

דמאי ב

1 מרץ 2023

יום ד

ח אדר 5783

דמאי ג

2 מרץ 2023

יום ה

ט אדר 5783

דמאי ד

3 מרץ 2023

יום ו

י אדר 5783

דמאי ה

4 מרץ 2023

שבת

יא אדר 5783

דמאי ו

5 מרץ 2023

יום א

יב אדר 5783

דמאי ז

6 מרץ 2023

יום ב

יג אדר 5783

דמאי ח

7 מרץ 2023

יום ג

יד אדר 5783

דמאי ט

8 מרץ 2023

יום ד

טו אדר 5783

דמאי י

9 מרץ 2023

יום ה

טז אדר 5783

דמאי יא

10 מרץ 2023

יום ו

יז אדר 5783

דמאי יב

11 מרץ 2023

שבת

יח אדר 5783

דמאי יג

12 מרץ 2023

יום א

יט אדר 5783

דמאי יד

13 מרץ 2023

יום ב

כ אדר 5783

דמאי טו

14 מרץ 2023

יום ג

כא אדר 5783

דמאי טז

15 מרץ 2023

יום ד

כב אדר 5783

דמאי יז

16 מרץ 2023

יום ה

כג אדר 5783

דמאי יח

17 מרץ 2023

יום ו

כד אדר 5783

דמאי יט

18 מרץ 2023

שבת

כה אדר 5783

דמאי כ

19 מרץ 2023

יום א

כו אדר 5783

דמאי כא

20 מרץ 2023

יום ב

כז אדר 5783

דמאי כב

21 מרץ 2023

יום ג

כח אדר 5783

דמאי כג

22 מרץ 2023

יום ד

כט אדר 5783

דמאי כד

23 מרץ 2023

יום ה

א ניסן 5783

דמאי כה

24 מרץ 2023

יום ו

ב ניסן 5783

דמאי כו

25 מרץ 2023

שבת

ג ניסן 5783

דמאי כז

26 מרץ 2023

יום א

ד ניסן 5783

דמאי כח

27 מרץ 2023

יום ב

ה ניסן 5783

דמאי כט

28 מרץ 2023

יום ג

ו ניסן 5783

דמאי ל

29 מרץ 2023

יום ד

ז ניסן 5783

דמאי לא

30 מרץ 2023

יום ה

ח ניסן 5783

דמאי לב

31 מרץ 2023

יום ו

ט ניסן 5783

דמאי לג

1 אפר 2023

שבת

י ניסן 5783

דמאי לד

2 אפר 2023

יום א

יא ניסן 5783

כלאים א

3 אפר 2023

יום ב

יב ניסן 5783

כלאים ב

4 אפר 2023

יום ג

יג ניסן 5783

כלאים ג

5 אפר 2023

יום ד

יד ניסן 5783

כלאים ד

6 אפר 2023

יום ה

טו ניסן 5783

כלאים ה

7 אפר 2023

יום ו

טז ניסן 5783

כלאים ו

8 אפר 2023

שבת

יז ניסן 5783

כלאים ז

9 אפר 2023

יום א

יח ניסן 5783

כלאים ח

10 אפר 2023

יום ב

יט ניסן 5783

כלאים ט

11 אפר 2023

יום ג

כ ניסן 5783

כלאים י

12 אפר 2023

יום ד

כא ניסן 5783

כלאים יא

13 אפר 2023

יום ה

כב ניסן 5783

כלאים יב

14 אפר 2023

יום ו

כג ניסן 5783

כלאים יג

15 אפר 2023

שבת

כד ניסן 5783

כלאים יד

16 אפר 2023

יום א

כה ניסן 5783

כלאים טו

17 אפר 2023

יום ב

כו ניסן 5783

כלאים טז

18 אפר 2023

יום ג

כז ניסן 5783

כלאים יז

19 אפר 2023

יום ד

כח ניסן 5783

כלאים יח

20 אפר 2023

יום ה

כט ניסן 5783

כלאים יט

21 אפר 2023

יום ו

ל ניסן 5783

כלאים כ

22 אפר 2023

שבת

א אייר 5783

כלאים כא

23 אפר 2023

יום א

ב אייר 5783

כלאים כב

24 אפר 2023

יום ב

ג אייר 5783

כלאים כג

25 אפר 2023

יום ג

ד אייר 5783

כלאים כד

26 אפר 2023

יום ד

ה אייר 5783

כלאים כה

27 אפר 2023

יום ה

ו אייר 5783

כלאים כו

28 אפר 2023

יום ו

ז אייר 5783

כלאים כז

29 אפר 2023

שבת

ח אייר 5783

כלאים כח

30 אפר 2023

יום א

ט אייר 5783

כלאים כט

1 מאי 2023

יום ב

י אייר 5783

כלאים ל

2 מאי 2023

יום ג

יא אייר 5783

כלאים לא

3 מאי 2023

יום ד

יב אייר 5783

כלאים לב

4 מאי 2023

יום ה

יג אייר 5783

כלאים לג

5 מאי 2023

יום ו

יד אייר 5783

כלאים לד

6 מאי 2023

שבת

טו אייר 5783

כלאים לה

7 מאי 2023

יום א

טז אייר 5783

כלאים לו

8 מאי 2023

יום ב

יז אייר 5783

כלאים לז

9 מאי 2023

יום ג

יח אייר 5783

כלאים לח

10 מאי 2023

יום ד

יט אייר 5783

כלאים לט

11 מאי 2023

יום ה

כ אייר 5783

כלאים מ

12 מאי 2023

יום ו

כא אייר 5783

כלאים מא

13 מאי 2023

שבת

כב אייר 5783

כלאים מב

14 מאי 2023

יום א

כג אייר 5783

כלאים מג

15 מאי 2023

יום ב

כד אייר 5783

כלאים מד

16 מאי 2023

יום ג

כה אייר 5783

שביעית א

17 מאי 2023

יום ד

כו אייר 5783

שביעית ב

18 מאי 2023

יום ה

כז אייר 5783

שביעית ג

19 מאי 2023

יום ו

כח אייר 5783

שביעית ד

20 מאי 2023

שבת

כט אייר 5783

שביעית ה

21 מאי 2023

יום א

א סיון 5783

שביעית ו

22 מאי 2023

יום ב

ב סיון 5783

שביעית ז

23 מאי 2023

יום ג

ג סיון 5783

שביעית ח

24 מאי 2023

יום ד

ד סיון 5783

שביעית ט

25 מאי 2023

יום ה

ה סיון 5783

שביעית י

26 מאי 2023

יום ו

ו סיון 5783

שביעית יא

27 מאי 2023

שבת

ז סיון 5783

שביעית יב

28 מאי 2023

יום א

ח סיון 5783

שביעית יג

29 מאי 2023

יום ב

ט סיון 5783

שביעית יד

30 מאי 2023

יום ג

י סיון 5783

שביעית טו

31 מאי 2023

יום ד

יא סיון 5783

שביעית טז

1 יונ 2023

יום ה

יב סיון 5783

שביעית יז

2 יונ 2023

יום ו

יג סיון 5783

שביעית יח

3 יונ 2023

שבת

יד סיון 5783

שביעית יט

4 יונ 2023

יום א

טו סיון 5783

שביעית כ

5 יונ 2023

יום ב

טז סיון 5783

שביעית כא

6 יונ 2023

יום ג

יז סיון 5783

שביעית כב

7 יונ 2023

יום ד

יח סיון 5783

שביעית כג

8 יונ 2023

יום ה

יט סיון 5783

שביעית כד

9 יונ 2023

יום ו

כ סיון 5783

שביעית כה

10 יונ 2023

שבת

כא סיון 5783

שביעית כו

11 יונ 2023

יום א

כב סיון 5783

שביעית כז

12 יונ 2023

יום ב

כג סיון 5783

שביעית כח

13 יונ 2023

יום ג

כד סיון 5783

שביעית כט

14 יונ 2023

יום ד

כה סיון 5783

שביעית ל

15 יונ 2023

יום ה

כו סיון 5783

שביעית לא

16 יונ 2023

יום ו

כז סיון 5783

תרומות א

17 יונ 2023

שבת

כח סיון 5783

תרומות ב

18 יונ 2023

יום א

כט סיון 5783

תרומות ג

19 יונ 2023

יום ב

ל סיון 5783

תרומות ד

20 יונ 2023

יום ג

א תמוז 5783

תרומות ה

21 יונ 2023

יום ד

ב תמוז 5783

תרומות ו

22 יונ 2023

יום ה

ג תמוז 5783

תרומות ז

23 יונ 2023

יום ו

ד תמוז 5783

תרומות ח

24 יונ 2023

שבת

ה תמוז 5783

תרומות ט

25 יונ 2023

יום א

ו תמוז 5783

תרומות י

26 יונ 2023

יום ב

ז תמוז 5783

תרומות יא

27 יונ 2023

יום ג

ח תמוז 5783

תרומות יב

28 יונ 2023

יום ד

ט תמוז 5783

תרומות יג

29 יונ 2023

יום ה

י תמוז 5783

תרומות יד

30 יונ 2023

יום ו

יא תמוז 5783

תרומות טו

1 יול 2023

שבת

יב תמוז 5783

תרומות טז

2 יול 2023

יום א

יג תמוז 5783

תרומות יז

3 יול 2023

יום ב

יד תמוז 5783

תרומות יח

4 יול 2023

יום ג

טו תמוז 5783

תרומות יט

5 יול 2023

יום ד

טז תמוז 5783

תרומות כ

6 יול 2023

יום ה

יז תמוז 5783

תרומות כא

7 יול 2023

יום ו

יח תמוז 5783

תרומות כב

8 יול 2023

שבת

יט תמוז 5783

תרומות כג

9 יול 2023

יום א

כ תמוז 5783

תרומות כד

10 יול 2023

יום ב

כא תמוז 5783

תרומות כה

11 יול 2023

יום ג

כב תמוז 5783

תרומות כו

12 יול 2023

יום ד

כג תמוז 5783

תרומות כז

13 יול 2023

יום ה

כד תמוז 5783

תרומות כח

14 יול 2023

יום ו

כה תמוז 5783

תרומות כט

15 יול 2023

שבת

כו תמוז 5783

תרומות ל

16 יול 2023

יום א

כז תמוז 5783

תרומות לא

17 יול 2023

יום ב

כח תמוז 5783

תרומות לב

18 יול 2023

יום ג

כט תמוז 5783

תרומות לג

19 יול 2023

יום ד

א אב 5783

תרומות לד

20 יול 2023

יום ה

ב אב 5783

תרומות לה

21 יול 2023

יום ו

ג אב 5783

תרומות לו

22 יול 2023

שבת

ד אב 5783

תרומות לז

23 יול 2023

יום א

ה אב 5783

תרומות לח

24 יול 2023

יום ב

ו אב 5783

תרומות לט

25 יול 2023

יום ג

ז אב 5783

תרומות מ

26 יול 2023

יום ד

ח אב 5783

תרומות מא

27 יול 2023

יום ה

ט אב 5783

28 יול 2023

יום ו

י אב 5783

תרומות מב

29 יול 2023

שבת

יא אב 5783

תרומות מג

30 יול 2023

יום א

יב אב 5783

תרומות מד

31 יול 2023

יום ב

יג אב 5783

תרומות מה

1 אוג 2023

יום ג

יד אב 5783

תרומות מו

2 אוג 2023

יום ד

טו אב 5783

תרומות מז

3 אוג 2023

יום ה

טז אב 5783

תרומות מח

4 אוג 2023

יום ו

יז אב 5783

תרומות מט

5 אוג 2023

שבת

יח אב 5783

תרומות נ

6 אוג 2023

יום א

יט אב 5783

תרומות נא

7 אוג 2023

יום ב

כ אב 5783

תרומות נב

8 אוג 2023

יום ג

כא אב 5783

תרומות נג

9 אוג 2023

יום ד

כב אב 5783

תרומות נד

10 אוג 2023

יום ה

כג אב 5783

תרומות נה

11 אוג 2023

יום ו

כד אב 5783

תרומות נו

12 אוג 2023

שבת

כה אב 5783

תרומות נז

13 אוג 2023

יום א

כו אב 5783

תרומות נח

14 אוג 2023

יום ב

כז אב 5783

תרומות נט

15 אוג 2023

יום ג

כח אב 5783

מעשרות א

16 אוג 2023

יום ד

כט אב 5783

מעשרות ב

17 אוג 2023

יום ה

ל אב 5783

מעשרות ג

18 אוג 2023

יום ו

א אלול 5783

מעשרות ד

19 אוג 2023

שבת

ב אלול 5783

מעשרות ה

20 אוג 2023

יום א

ג אלול 5783

מעשרות ו

21 אוג 2023

יום ב

ד אלול 5783

מעשרות ז

22 אוג 2023

יום ג

ה אלול 5783

מעשרות ח

23 אוג 2023

יום ד

ו אלול 5783

מעשרות ט

24 אוג 2023

יום ה

ז אלול 5783

מעשרות י

25 אוג 2023

יום ו

ח אלול 5783

מעשרות יא

26 אוג 2023

שבת

ט אלול 5783

מעשרות יב

27 אוג 2023

יום א

י אלול 5783

מעשרות יג

28 אוג 2023

יום ב

יא אלול 5783

מעשרות יד

29 אוג 2023

יום ג

יב אלול 5783

מעשרות טו

30 אוג 2023

יום ד

יג אלול 5783

מעשרות טז

31 אוג 2023

יום ה

יד אלול 5783

מעשרות יז

1 ספט 2023

יום ו

טו אלול 5783

מעשרות יח

2 ספט 2023

שבת

טז אלול 5783

מעשרות יט

3 ספט 2023

יום א

יז אלול 5783

מעשרות כ

4 ספט 2023

יום ב

יח אלול 5783

מעשרות כא

5 ספט 2023

יום ג

יט אלול 5783

מעשרות כב

6 ספט 2023

יום ד

כ אלול 5783

מעשרות כג

7 ספט 2023

יום ה

כא אלול 5783

מעשרות כד

8 ספט 2023

יום ו

כב אלול 5783

מעשרות כה

9 ספט 2023

שבת

כג אלול 5783

מעשרות כו

10 ספט 2023

יום א

כד אלול 5783

מעשר שני א

11 ספט 2023

יום ב

כה אלול 5783

מעשר שני ב

12 ספט 2023

יום ג

כו אלול 5783

מעשר שני ג

13 ספט 2023

יום ד

כז אלול 5783

מעשר שני ד

14 ספט 2023

יום ה

כח אלול 5783

מעשר שני ה

15 ספט 2023

יום ו

כט אלול 5783

מעשר שני ו

16 ספט 2023

שבת

א תשרי 5784

מעשר שני ז

17 ספט 2023

יום א

ב תשרי 5784

מעשר שני ח

18 ספט 2023

יום ב

ג תשרי 5784

מעשר שני ט

19 ספט 2023

יום ג

ד תשרי 5784

מעשר שני י

20 ספט 2023

יום ד

ה תשרי 5784

מעשר שני יא

21 ספט 2023

יום ה

ו תשרי 5784

מעשר שני יב

22 ספט 2023

יום ו

ז תשרי 5784

מעשר שני יג

23 ספט 2023

שבת

ח תשרי 5784

מעשר שני יד

24 ספט 2023

יום א

ט תשרי 5784

מעשר שני טו

25 ספט 2023

יום ב

י תשרי 5784

26 ספט 2023

יום ג

יא תשרי 5784

מעשר שני טז

27 ספט 2023

יום ד

יב תשרי 5784

מעשר שני יז

28 ספט 2023

יום ה

יג תשרי 5784

מעשר שני יח

29 ספט 2023

יום ו

יד תשרי 5784

מעשר שני יט

30 ספט 2023

שבת

טו תשרי 5784

מעשר שני כ

1 אוק 2023

יום א

טז תשרי 5784

מעשר שני כא

2 אוק 2023

יום ב

יז תשרי 5784

מעשר שני כב

3 אוק 2023

יום ג

יח תשרי 5784

מעשר שני כג

4 אוק 2023

יום ד

יט תשרי 5784

מעשר שני כד

5 אוק 2023

יום ה

כ תשרי 5784

מעשר שני כה

6 אוק 2023

יום ו

כא תשרי 5784

מעשר שני כו

7 אוק 2023

שבת

כב תשרי 5784

מעשר שני כז

8 אוק 2023

יום א

כג תשרי 5784

מעשר שני כח

9 אוק 2023

יום ב

כד תשרי 5784

מעשר שני כט

10 אוק 2023

יום ג

כה תשרי 5784

מעשר שני ל

11 אוק 2023

יום ד

כו תשרי 5784

מעשר שני לא

12 אוק 2023

יום ה

כז תשרי 5784

מעשר שני לב

13 אוק 2023

יום ו

כח תשרי 5784

מעשר שני לג

14 אוק 2023

שבת

כט תשרי 5784

חלה א

15 אוק 2023

יום א

ל תשרי 5784

חלה ב

16 אוק 2023

יום ב

א חשון 5784

חלה ג

17 אוק 2023

יום ג

ב חשון 5784

חלה ד

18 אוק 2023

יום ד

ג חשון 5784

חלה ה

19 אוק 2023

יום ה

ד חשון 5784

חלה ו

20 אוק 2023

יום ו

ה חשון 5784

חלה ז

21 אוק 2023

שבת

ו חשון 5784

חלה ח

22 אוק 2023

יום א

ז חשון 5784

חלה ט

23 אוק 2023

יום ב

ח חשון 5784

חלה י

24 אוק 2023

יום ג

ט חשון 5784

חלה יא

25 אוק 2023

יום ד

י חשון 5784

חלה יב

26 אוק 2023

יום ה

יא חשון 5784

חלה יג

27 אוק 2023

יום ו

יב חשון 5784

חלה יד

28 אוק 2023

שבת

יג חשון 5784

חלה טו

29 אוק 2023

יום א

יד חשון 5784

חלה טז

30 אוק 2023

יום ב

טו חשון 5784

חלה יז

31 אוק 2023

יום ג

טז חשון 5784

חלה יח

1 נוב 2023

יום ד

יז חשון 5784

חלה יט

2 נוב 2023

יום ה

יח חשון 5784

חלה כ

3 נוב 2023

יום ו

יט חשון 5784

חלה כא

4 נוב 2023

שבת

כ חשון 5784

חלה כב

5 נוב 2023

יום א

כא חשון 5784

חלה כג

6 נוב 2023

יום ב

כב חשון 5784

חלה כד

7 נוב 2023

יום ג

כג חשון 5784

חלה כה

8 נוב 2023

יום ד

כד חשון 5784

חלה כו

9 נוב 2023

יום ה

כה חשון 5784

חלה כז

10 נוב 2023

יום ו

כו חשון 5784

חלה כח

11 נוב 2023

שבת

כז חשון 5784

ערלה א

12 נוב 2023

יום א

כח חשון 5784

ערלה ב

13 נוב 2023

יום ב

כט חשון 5784

ערלה ג

14 נוב 2023

יום ג

א כסלו 5784

ערלה ד

15 נוב 2023

יום ד

ב כסלו 5784

ערלה ה

16 נוב 2023

יום ה

ג כסלו 5784

ערלה ו

17 נוב 2023

יום ו

ד כסלו 5784

ערלה ז

18 נוב 2023

שבת

ה כסלו 5784

ערלה ח

19 נוב 2023

יום א

ו כסלו 5784

ערלה ט

20 נוב 2023

יום ב

ז כסלו 5784

ערלה י

21 נוב 2023

יום ג

ח כסלו 5784

ערלה יא

22 נוב 2023

יום ד

ט כסלו 5784

ערלה יב

23 נוב 2023

יום ה

י כסלו 5784

ערלה יג

24 נוב 2023

יום ו

יא כסלו 5784

ערלה יד

25 נוב 2023

שבת

יב כסלו 5784

ערלה טו

26 נוב 2023

יום א

יג כסלו 5784

ערלה טז

27 נוב 2023

יום ב

יד כסלו 5784

ערלה יז

28 נוב 2023

יום ג

טו כסלו 5784

ערלה יח

29 נוב 2023

יום ד

טז כסלו 5784

ערלה יט

30 נוב 2023

יום ה

יז כסלו 5784

ערלה כ

1 דצמ 2023

יום ו

יח כסלו 5784

ביכורים א

2 דצמ 2023

שבת

יט כסלו 5784

ביכורים ב

3 דצמ 2023

יום א

כ כסלו 5784

ביכורים ג

4 דצמ 2023

יום ב

כא כסלו 5784

ביכורים ד

5 דצמ 2023

יום ג

כב כסלו 5784

ביכורים ה

6 דצמ 2023

יום ד

כג כסלו 5784

ביכורים ו

7 דצמ 2023

יום ה

כד כסלו 5784

ביכורים ז

8 דצמ 2023

יום ו

כה כסלו 5784

ביכורים ח

9 דצמ 2023

שבת

כו כסלו 5784

ביכורים ט

10 דצמ 2023

יום א

כז כסלו 5784

ביכורים י

11 דצמ 2023

יום ב

כח כסלו 5784

ביכורים יא

12 דצמ 2023

יום ג

כט כסלו 5784

ביכורים יב

13 דצמ 2023

יום ד

א טבת 5784

ביכורים יג

14 דצמ 2023

יום ה

ב טבת 5784

שבת א

15 דצמ 2023

יום ו

ג טבת 5784

שבת ב

16 דצמ 2023

שבת

ד טבת 5784

שבת ג

17 דצמ 2023

יום א

ה טבת 5784

שבת ד

18 דצמ 2023

יום ב

ו טבת 5784

שבת ה

19 דצמ 2023

יום ג

ז טבת 5784

שבת ו

20 דצמ 2023

יום ד

ח טבת 5784

שבת ז

21 דצמ 2023

יום ה

ט טבת 5784

שבת ח

22 דצמ 2023

יום ו

י טבת 5784

שבת ט

23 דצמ 2023

שבת

יא טבת 5784

שבת י

24 דצמ 2023

יום א

יב טבת 5784

שבת יא

25 דצמ 2023

יום ב

יג טבת 5784

שבת יב

26 דצמ 2023

יום ג

יד טבת 5784

שבת יג

27 דצמ 2023

יום ד

טו טבת 5784

שבת יד

28 דצמ 2023

יום ה

טז טבת 5784

שבת טו

29 דצמ 2023

יום ו

יז טבת 5784

שבת טז

30 דצמ 2023

שבת

יח טבת 5784

שבת יז

31 דצמ 2023

יום א

יט טבת 5784

שבת יח

1 ינו 2024

יום ב

כ טבת 5784

שבת יט

2 ינו 2024

יום ג

כא טבת 5784

שבת כ

3 ינו 2024

יום ד

כב טבת 5784

שבת כא

4 ינו 2024

יום ה

כג טבת 5784

שבת כב

5 ינו 2024

יום ו

כד טבת 5784

שבת כג

6 ינו 2024

שבת

כה טבת 5784

שבת כד

7 ינו 2024

יום א

כו טבת 5784

שבת כה

8 ינו 2024

יום ב

כז טבת 5784

שבת כו

9 ינו 2024

יום ג

כח טבת 5784

שבת כז

10 ינו 2024

יום ד

כט טבת 5784

שבת כח

11 ינו 2024

יום ה

א שבט 5784

שבת כט

12 ינו 2024

יום ו

ב שבט 5784

שבת ל

13 ינו 2024

שבת

ג שבט 5784

שבת לא

14 ינו 2024

יום א

ד שבט 5784

שבת לב

15 ינו 2024

יום ב

ה שבט 5784

שבת לג

16 ינו 2024

יום ג

ו שבט 5784

שבת לד

17 ינו 2024

יום ד

ז שבט 5784

שבת לה

18 ינו 2024

יום ה

ח שבט 5784

שבת לו

19 ינו 2024

יום ו

ט שבט 5784

שבת לז

20 ינו 2024

שבת

י שבט 5784

שבת לח

21 ינו 2024

יום א

יא שבט 5784

שבת לט

22 ינו 2024

יום ב

יב שבט 5784

שבת מ

23 ינו 2024

יום ג

יג שבט 5784

שבת מא

24 ינו 2024

יום ד

יד שבט 5784

שבת מב

25 ינו 2024

יום ה

טו שבט 5784

שבת מג

26 ינו 2024

יום ו

טז שבט 5784

שבת מד

27 ינו 2024

שבת

יז שבט 5784

שבת מה

28 ינו 2024

יום א

יח שבט 5784

שבת מו

29 ינו 2024

יום ב

יט שבט 5784

שבת מז

30 ינו 2024

יום ג

כ שבט 5784

שבת מח

31 ינו 2024

יום ד

כא שבט 5784

שבת מט

1 פבר 2024

יום ה

כב שבט 5784

שבת נ

2 פבר 2024

יום ו

כג שבט 5784

שבת נא

3 פבר 2024

שבת

כד שבט 5784

שבת נב

4 פבר 2024

יום א

כה שבט 5784

שבת נג

5 פבר 2024

יום ב

כו שבט 5784

שבת נד

6 פבר 2024

יום ג

כז שבט 5784

שבת נה

7 פבר 2024

יום ד

כח שבט 5784

שבת נו

8 פבר 2024

יום ה

כט שבט 5784

שבת נז

9 פבר 2024

יום ו

ל שבט 5784

שבת נח

10 פבר 2024

שבת

א אדר א 5784

שבת נט

11 פבר 2024

יום א

ב אדר א 5784

שבת ס

12 פבר 2024

יום ב

ג אדר א 5784

שבת סא

13 פבר 2024

יום ג

ד אדר א 5784

שבת סב

14 פבר 2024

יום ד

ה אדר א 5784

שבת סג

15 פבר 2024

יום ה

ו אדר א 5784

שבת סד

16 פבר 2024

יום ו

ז אדר א 5784

שבת סה

17 פבר 2024

שבת

ח אדר א 5784

שבת סו

18 פבר 2024

יום א

ט אדר א 5784

שבת סז

19 פבר 2024

יום ב

י אדר א 5784

שבת סח

20 פבר 2024

יום ג

יא אדר א 5784

שבת סט

21 פבר 2024

יום ד

יב אדר א 5784

שבת ע

22 פבר 2024

יום ה

יג אדר א 5784

שבת עא

23 פבר 2024

יום ו

יד אדר א 5784

שבת עב

24 פבר 2024

שבת

טו אדר א 5784

שבת עג

25 פבר 2024

יום א

טז אדר א 5784

שבת עד

26 פבר 2024

יום ב

יז אדר א 5784

שבת עה

27 פבר 2024

יום ג

יח אדר א 5784

שבת עו

28 פבר 2024

יום ד

יט אדר א 5784

שבת עז

29 פבר 2024

יום ה

כ אדר א 5784

שבת עח

1 מרץ 2024

יום ו

כא אדר א 5784

שבת עט

2 מרץ 2024

שבת

כב אדר א 5784

שבת פ

3 מרץ 2024

יום א

כג אדר א 5784

שבת פא

4 מרץ 2024

יום ב

כד אדר א 5784

שבת פב

5 מרץ 2024

יום ג

כה אדר א 5784

שבת פג

6 מרץ 2024

יום ד

כו אדר א 5784

שבת פד

7 מרץ 2024

יום ה

כז אדר א 5784

שבת פה

8 מרץ 2024

יום ו

כח אדר א 5784

שבת פו

9 מרץ 2024

שבת

כט אדר א 5784

שבת פז

10 מרץ 2024

יום א

ל אדר א 5784

שבת פח

11 מרץ 2024

יום ב

א אדר ב 5784

שבת פט

12 מרץ 2024

יום ג

ב אדר ב 5784

שבת צ

13 מרץ 2024

יום ד

ג אדר ב 5784

שבת צא

14 מרץ 2024

יום ה

ד אדר ב 5784

שבת צב

15 מרץ 2024

יום ו

ה אדר ב 5784

עירובין א

16 מרץ 2024

שבת

ו אדר ב 5784

עירובין ב

17 מרץ 2024

יום א

ז אדר ב 5784

עירובין ג

18 מרץ 2024

יום ב

ח אדר ב 5784

עירובין ד

19 מרץ 2024

יום ג

ט אדר ב 5784

עירובין ה

20 מרץ 2024

יום ד

י אדר ב 5784

עירובין ו

21 מרץ 2024

יום ה

יא אדר ב 5784

עירובין ז

22 מרץ 2024

יום ו

יב אדר ב 5784

עירובין ח

23 מרץ 2024

שבת

יג אדר ב 5784

עירובין ט

24 מרץ 2024

יום א

יד אדר ב 5784

עירובין י

25 מרץ 2024

יום ב

טו אדר ב 5784

עירובין יא

26 מרץ 2024

יום ג

טז אדר ב 5784

עירובין יב

27 מרץ 2024

יום ד

יז אדר ב 5784

עירובין יג

28 מרץ 2024

יום ה

יח אדר ב 5784

עירובין יד

29 מרץ 2024

יום ו

יט אדר ב 5784

עירובין טו

30 מרץ 2024

שבת

כ אדר ב 5784

עירובין טז

31 מרץ 2024

יום א

כא אדר ב 5784

עירובין יז

1 אפר 2024

יום ב

כב אדר ב 5784

עירובין יח

2 אפר 2024

יום ג

כג אדר ב 5784

עירובין יט

3 אפר 2024

יום ד

כד אדר ב 5784

עירובין כ

4 אפר 2024

יום ה

כה אדר ב 5784

עירובין כא

5 אפר 2024

יום ו

כו אדר ב 5784

עירובין כב

6 אפר 2024

שבת

כז אדר ב 5784

עירובין כג

7 אפר 2024

יום א

כח אדר ב 5784

עירובין כד

8 אפר 2024

יום ב

כט אדר ב 5784

עירובין כה

9 אפר 2024

יום ג

א ניסן 5784

עירובין כו

10 אפר 2024

יום ד

ב ניסן 5784

עירובין כז

11 אפר 2024

יום ה

ג ניסן 5784

עירובין כח

12 אפר 2024

יום ו

ד ניסן 5784

עירובין כט

13 אפר 2024

שבת

ה ניסן 5784

עירובין ל

14 אפר 2024

יום א

ו ניסן 5784

עירובין לא

15 אפר 2024

יום ב

ז ניסן 5784

עירובין לב

16 אפר 2024

יום ג

ח ניסן 5784

עירובין לג

17 אפר 2024

יום ד

ט ניסן 5784

עירובין לד

18 אפר 2024

יום ה

י ניסן 5784

עירובין לה

19 אפר 2024

יום ו

יא ניסן 5784

עירובין לו

20 אפר 2024

שבת

יב ניסן 5784

עירובין לז

21 אפר 2024

יום א

יג ניסן 5784

עירובין לח

22 אפר 2024

יום ב

יד ניסן 5784

עירובין לט

23 אפר 2024

יום ג

טו ניסן 5784

עירובין מ

24 אפר 2024

יום ד

טז ניסן 5784

עירובין מא

25 אפר 2024

יום ה

יז ניסן 5784

עירובין מב

26 אפר 2024

יום ו

יח ניסן 5784

עירובין מג

27 אפר 2024

שבת

יט ניסן 5784

עירובין מד

28 אפר 2024

יום א

כ ניסן 5784

עירובין מה

29 אפר 2024

יום ב

כא ניסן 5784

עירובין מו

30 אפר 2024

יום ג

כב ניסן 5784

עירובין מז

1 מאי 2024

יום ד

כג ניסן 5784

עירובין מח

2 מאי 2024

יום ה

כד ניסן 5784

עירובין מט

3 מאי 2024

יום ו

כה ניסן 5784

עירובין נ

4 מאי 2024

שבת

כו ניסן 5784

עירובין נא

5 מאי 2024

יום א

כז ניסן 5784

עירובין נב

6 מאי 2024

יום ב

כח ניסן 5784

עירובין נג

7 מאי 2024

יום ג

כט ניסן 5784

עירובין נד

8 מאי 2024

יום ד

ל ניסן 5784

עירובין נה

9 מאי 2024

יום ה

א אייר 5784

עירובין נו

10 מאי 2024

יום ו

ב אייר 5784

עירובין נז

11 מאי 2024

שבת

ג אייר 5784

עירובין נח

12 מאי 2024

יום א

ד אייר 5784

עירובין נט

13 מאי 2024

יום ב

ה אייר 5784

עירובין ס

14 מאי 2024

יום ג

ו אייר 5784

עירובין סא

15 מאי 2024

יום ד

ז אייר 5784

עירובין סב

16 מאי 2024

יום ה

ח אייר 5784

עירובין סג

17 מאי 2024

יום ו

ט אייר 5784

עירובין סד

18 מאי 2024

שבת

י אייר 5784

עירובין סה

19 מאי 2024

יום א

יא אייר 5784

פסחים א

20 מאי 2024

יום ב

יב אייר 5784

פסחים ב

21 מאי 2024

יום ג

יג אייר 5784

פסחים ג

22 מאי 2024

יום ד

יד אייר 5784

פסחים ד

23 מאי 2024

יום ה

טו אייר 5784

פסחים ה

24 מאי 2024

יום ו

טז אייר 5784

פסחים ו

25 מאי 2024

שבת

יז אייר 5784

פסחים ז

26 מאי 2024

יום א

יח אייר 5784

פסחים ח

27 מאי 2024

יום ב

יט אייר 5784

פסחים ט

28 מאי 2024

יום ג

כ אייר 5784

פסחים י

29 מאי 2024

יום ד

כא אייר 5784

פסחים יא

30 מאי 2024

יום ה

כב אייר 5784

פסחים יב

31 מאי 2024

יום ו

כג אייר 5784

פסחים יג

1 יונ 2024

שבת

כד אייר 5784

פסחים יד

2 יונ 2024

יום א

כה אייר 5784

פסחים טו

3 יונ 2024

יום ב

כו אייר 5784

פסחים טז

4 יונ 2024

יום ג

כז אייר 5784

פסחים יז

5 יונ 2024

יום ד

כח אייר 5784

פסחים יח

6 יונ 2024

יום ה

כט אייר 5784

פסחים יט

7 יונ 2024

יום ו

א סיון 5784

פסחים כ

8 יונ 2024

שבת

ב סיון 5784

פסחים כא

9 יונ 2024

יום א

ג סיון 5784

פסחים כב

10 יונ 2024

יום ב

ד סיון 5784

פסחים כג

11 יונ 2024

יום ג

ה סיון 5784

פסחים כד

12 יונ 2024

יום ד

ו סיון 5784

פסחים כה

13 יונ 2024

יום ה

ז סיון 5784

פסחים כו

14 יונ 2024

יום ו

ח סיון 5784

פסחים כז

15 יונ 2024

שבת

ט סיון 5784

פסחים כח

16 יונ 2024

יום א

י סיון 5784

פסחים כט

17 יונ 2024

יום ב

יא סיון 5784

פסחים ל

18 יונ 2024

יום ג

יב סיון 5784

פסחים לא

19 יונ 2024

יום ד

יג סיון 5784

פסחים לב

20 יונ 2024

יום ה

יד סיון 5784

פסחים לג

21 יונ 2024

יום ו

טו סיון 5784

פסחים לד

22 יונ 2024

שבת

טז סיון 5784

פסחים לה

23 יונ 2024

יום א

יז סיון 5784

פסחים לו

24 יונ 2024

יום ב

יח סיון 5784

פסחים לז

25 יונ 2024

יום ג

יט סיון 5784

פסחים לח

26 יונ 2024

יום ד

כ סיון 5784

פסחים לט

27 יונ 2024

יום ה

כא סיון 5784

פסחים מ

28 יונ 2024

יום ו

כב סיון 5784

פסחים מא

29 יונ 2024

שבת

כג סיון 5784

פסחים מב

30 יונ 2024

יום א

כד סיון 5784

פסחים מג

1 יול 2024

יום ב

כה סיון 5784

פסחים מד

2 יול 2024

יום ג

כו סיון 5784

פסחים מה

3 יול 2024

יום ד

כז סיון 5784

פסחים מו

4 יול 2024

יום ה

כח סיון 5784

פסחים מז

5 יול 2024

יום ו

כט סיון 5784

פסחים מח

6 יול 2024

שבת

ל סיון 5784

פסחים מט

7 יול 2024

יום א

א תמוז 5784

פסחים נ

8 יול 2024

יום ב

ב תמוז 5784

פסחים נא

9 יול 2024

יום ג

ג תמוז 5784

פסחים נב

10 יול 2024

יום ד

ד תמוז 5784

פסחים נג

11 יול 2024

יום ה

ה תמוז 5784

פסחים נד

12 יול 2024

יום ו

ו תמוז 5784

פסחים נה

13 יול 2024

שבת

ז תמוז 5784

פסחים נו

14 יול 2024

יום א

ח תמוז 5784

פסחים נז

15 יול 2024

יום ב

ט תמוז 5784

פסחים נח

16 יול 2024

יום ג

י תמוז 5784

פסחים נט

17 יול 2024

יום ד

יא תמוז 5784

פסחים ס

18 יול 2024

יום ה

יב תמוז 5784

פסחים סא

19 יול 2024

יום ו

יג תמוז 5784

פסחים סב

20 יול 2024

שבת

יד תמוז 5784

פסחים סג

21 יול 2024

יום א

טו תמוז 5784

פסחים סד

22 יול 2024

יום ב

טז תמוז 5784

פסחים סה

23 יול 2024

יום ג

יז תמוז 5784

פסחים סו

24 יול 2024

יום ד

יח תמוז 5784

פסחים סז

25 יול 2024

יום ה

יט תמוז 5784

פסחים סח

26 יול 2024

יום ו

כ תמוז 5784

פסחים סט

27 יול 2024

שבת

כא תמוז 5784

פסחים ע

28 יול 2024

יום א

כב תמוז 5784

פסחים עא

29 יול 2024

יום ב

כג תמוז 5784

ביצה א

30 יול 2024

יום ג

כד תמוז 5784

ביצה ב

31 יול 2024

יום ד

כה תמוז 5784

ביצה ג

1 אוג 2024

יום ה

כו תמוז 5784

ביצה ד

2 אוג 2024

יום ו

כז תמוז 5784

ביצה ה

3 אוג 2024

שבת

כח תמוז 5784

ביצה ו

4 אוג 2024

יום א

כט תמוז 5784

ביצה ז

5 אוג 2024

יום ב

א אב 5784

ביצה ח

6 אוג 2024

יום ג

ב אב 5784

ביצה ט

7 אוג 2024

יום ד

ג אב 5784

ביצה י

8 אוג 2024

יום ה

ד אב 5784

ביצה יא

9 אוג 2024

יום ו

ה אב 5784

ביצה יב

10 אוג 2024

שבת

ו אב 5784

ביצה יג

11 אוג 2024

יום א

ז אב 5784

ביצה יד

12 אוג 2024

יום ב

ח אב 5784

ביצה טו

13 אוג 2024

יום ג

ט אב 5784

14 אוג 2024

יום ד

י אב 5784

ביצה טז

15 אוג 2024

יום ה

יא אב 5784

ביצה יז

16 אוג 2024

יום ו

יב אב 5784

ביצה יח

17 אוג 2024

שבת

יג אב 5784

ביצה יט

18 אוג 2024

יום א

יד אב 5784

ביצה כ

19 אוג 2024

יום ב

טו אב 5784

ביצה כא

20 אוג 2024

יום ג

טז אב 5784

ביצה כב

21 אוג 2024

יום ד

יז אב 5784

ראש השנה א

22 אוג 2024

יום ה

יח אב 5784

ראש השנה ב

23 אוג 2024

יום ו

יט אב 5784

ראש השנה ג

24 אוג 2024

שבת

כ אב 5784

ראש השנה ד

25 אוג 2024

יום א

כא אב 5784

ראש השנה ה

26 אוג 2024

יום ב

כב אב 5784

ראש השנה ו

27 אוג 2024

יום ג

כג אב 5784

ראש השנה ז

28 אוג 2024

יום ד

כד אב 5784

ראש השנה ח

29 אוג 2024

יום ה

כה אב 5784

ראש השנה ט

30 אוג 2024

יום ו

כו אב 5784

ראש השנה י

31 אוג 2024

שבת

כז אב 5784

ראש השנה יא

1 ספט 2024

יום א

כח אב 5784

ראש השנה יב

2 ספט 2024

יום ב

כט אב 5784

ראש השנה יג

3 ספט 2024

יום ג

ל אב 5784

ראש השנה יד

4 ספט 2024

יום ד

א אלול 5784

ראש השנה טו

5 ספט 2024

יום ה

ב אלול 5784

ראש השנה טז

6 ספט 2024

יום ו

ג אלול 5784

ראש השנה יז

7 ספט 2024

שבת

ד אלול 5784

ראש השנה יח

8 ספט 2024

יום א

ה אלול 5784

ראש השנה יט

9 ספט 2024

יום ב

ו אלול 5784

ראש השנה כ

10 ספט 2024

יום ג

ז אלול 5784

ראש השנה כא

11 ספט 2024

יום ד

ח אלול 5784

ראש השנה כב

12 ספט 2024

יום ה

ט אלול 5784

יומא א

13 ספט 2024

יום ו

י אלול 5784

יומא ב

14 ספט 2024

שבת

יא אלול 5784

יומא ג

15 ספט 2024

יום א

יב אלול 5784

יומא ד

16 ספט 2024

יום ב

יג אלול 5784

יומא ה

17 ספט 2024

יום ג

יד אלול 5784

יומא ו

18 ספט 2024

יום ד

טו אלול 5784

יומא ז

19 ספט 2024

יום ה

טז אלול 5784

יומא ח

20 ספט 2024

יום ו

יז אלול 5784

יומא ט

21 ספט 2024

שבת

יח אלול 5784

יומא י

22 ספט 2024

יום א

יט אלול 5784

יומא יא

23 ספט 2024

יום ב

כ אלול 5784

יומא יב

24 ספט 2024

יום ג

כא אלול 5784

יומא יג

25 ספט 2024

יום ד

כב אלול 5784

יומא יד

26 ספט 2024

יום ה

כג אלול 5784

יומא טו

27 ספט 2024

יום ו

כד אלול 5784

יומא טז

28 ספט 2024

שבת

כה אלול 5784

יומא יז

29 ספט 2024

יום א

כו אלול 5784

יומא יח

30 ספט 2024

יום ב

כז אלול 5784

יומא יט

1 אוק 2024

יום ג

כח אלול 5784

יומא כ

2 אוק 2024

יום ד

כט אלול 5784

יומא כא

3 אוק 2024

יום ה

א תשרי 5785

יומא כב

4 אוק 2024

יום ו

ב תשרי 5785

יומא כג

5 אוק 2024

שבת

ג תשרי 5785

יומא כד

6 אוק 2024

יום א

ד תשרי 5785

יומא כה

7 אוק 2024

יום ב

ה תשרי 5785

יומא כו

8 אוק 2024

יום ג

ו תשרי 5785

יומא כז

9 אוק 2024

יום ד

ז תשרי 5785

יומא כח

10 אוק 2024

יום ה

ח תשרי 5785

יומא כט

11 אוק 2024

יום ו

ט תשרי 5785

יומא ל

12 אוק 2024

שבת

י תשרי 5785

13 אוק 2024

יום א

יא תשרי 5785

יומא לא

14 אוק 2024

יום ב

יב תשרי 5785

יומא לב

15 אוק 2024

יום ג

יג תשרי 5785

יומא לג

16 אוק 2024

יום ד

יד תשרי 5785

יומא לד

17 אוק 2024

יום ה

טו תשרי 5785

יומא לה

18 אוק 2024

יום ו

טז תשרי 5785

יומא לו

19 אוק 2024

שבת

יז תשרי 5785

יומא לז

20 אוק 2024

יום א

יח תשרי 5785

יומא לח

21 אוק 2024

יום ב

יט תשרי 5785

יומא לט

22 אוק 2024

יום ג

כ תשרי 5785

יומא מ

23 אוק 2024

יום ד

כא תשרי 5785

יומא מא

24 אוק 2024

יום ה

כב תשרי 5785

יומא מב

25 אוק 2024

יום ו

כג תשרי 5785

סוכה א

26 אוק 2024

שבת

כד תשרי 5785

סוכה ב

27 אוק 2024

יום א

כה תשרי 5785

סוכה ג

28 אוק 2024

יום ב

כו תשרי 5785

סוכה ד

29 אוק 2024

יום ג

כז תשרי 5785

סוכה ה

30 אוק 2024

יום ד

כח תשרי 5785

סוכה ו

31 אוק 2024

יום ה

כט תשרי 5785

סוכה ז

1 נוב 2024

יום ו

ל תשרי 5785

סוכה ח

2 נוב 2024

שבת

א חשון 5785

סוכה ט

3 נוב 2024

יום א

ב חשון 5785

סוכה י

4 נוב 2024

יום ב

ג חשון 5785

סוכה יא

5 נוב 2024

יום ג

ד חשון 5785

סוכה יב

6 נוב 2024

יום ד

ה חשון 5785

סוכה יג

7 נוב 2024

יום ה

ו חשון 5785

סוכה יד

8 נוב 2024

יום ו

ז חשון 5785

סוכה טו

9 נוב 2024

שבת

ח חשון 5785

סוכה טז

10 נוב 2024

יום א

ט חשון 5785

סוכה יז

11 נוב 2024

יום ב

י חשון 5785

סוכה יח

12 נוב 2024

יום ג

יא חשון 5785

סוכה יט

13 נוב 2024

יום ד

יב חשון 5785

סוכה כ

14 נוב 2024

יום ה

יג חשון 5785

סוכה כא

15 נוב 2024

יום ו

יד חשון 5785

סוכה כב

16 נוב 2024

שבת

טו חשון 5785

סוכה כג

17 נוב 2024

יום א

טז חשון 5785

סוכה כד

18 נוב 2024

יום ב

יז חשון 5785

סוכה כה

19 נוב 2024

יום ג

יח חשון 5785

סוכה כו

20 נוב 2024

יום ד

יט חשון 5785

תענית א

21 נוב 2024

יום ה

כ חשון 5785

תענית ב

22 נוב 2024

יום ו

כא חשון 5785

תענית ג

23 נוב 2024

שבת

כב חשון 5785

תענית ד

24 נוב 2024

יום א

כג חשון 5785

תענית ה

25 נוב 2024

יום ב

כד חשון 5785

תענית ו

26 נוב 2024

יום ג

כה חשון 5785

תענית ז

27 נוב 2024

יום ד

כו חשון 5785

תענית ח

28 נוב 2024

יום ה

כז חשון 5785

תענית ט

29 נוב 2024

יום ו

כח חשון 5785

תענית י

30 נוב 2024

שבת

כט חשון 5785

תענית יא

1 דצמ 2024

יום א

ל חשון 5785

תענית יב

2 דצמ 2024

יום ב

א כסלו 5785

תענית יג

3 דצמ 2024

יום ג

ב כסלו 5785

תענית יד

4 דצמ 2024

יום ד

ג כסלו 5785

תענית טו

5 דצמ 2024

יום ה

ד כסלו 5785

תענית טז

6 דצמ 2024

יום ו

ה כסלו 5785

תענית יז

7 דצמ 2024

שבת

ו כסלו 5785

תענית יח

8 דצמ 2024

יום א

ז כסלו 5785

תענית יט

9 דצמ 2024

יום ב

ח כסלו 5785

תענית כ

10 דצמ 2024

יום ג

ט כסלו 5785

תענית כא

11 דצמ 2024

יום ד

י כסלו 5785

תענית כב

12 דצמ 2024

יום ה

יא כסלו 5785

תענית כג

13 דצמ 2024

יום ו

יב כסלו 5785

תענית כד

14 דצמ 2024

שבת

יג כסלו 5785

תענית כה

15 דצמ 2024

יום א

יד כסלו 5785

תענית כו

16 דצמ 2024

יום ב

טו כסלו 5785

שקלים א

17 דצמ 2024

יום ג

טז כסלו 5785

שקלים ב

18 דצמ 2024

יום ד

יז כסלו 5785

שקלים ג

19 דצמ 2024

יום ה

יח כסלו 5785

שקלים ד

20 דצמ 2024

יום ו

יט כסלו 5785

שקלים ה

21 דצמ 2024

שבת

כ כסלו 5785

שקלים ו

22 דצמ 2024

יום א

כא כסלו 5785

שקלים ז

23 דצמ 2024

יום ב

כב כסלו 5785

שקלים ח

24 דצמ 2024

יום ג

כג כסלו 5785

שקלים ט

25 דצמ 2024

יום ד

כד כסלו 5785

שקלים י

26 דצמ 2024

יום ה

כה כסלו 5785

שקלים יא

27 דצמ 2024

יום ו

כו כסלו 5785

שקלים יב

28 דצמ 2024

שבת

כז כסלו 5785

שקלים יג

29 דצמ 2024

יום א

כח כסלו 5785

שקלים יד

30 דצמ 2024

יום ב

כט כסלו 5785

שקלים טו

31 דצמ 2024

יום ג

ל כסלו 5785

שקלים טז

1 ינו 2025

יום ד

א טבת 5785

שקלים יז

2 ינו 2025

יום ה

ב טבת 5785

שקלים יח

3 ינו 2025

יום ו

ג טבת 5785

שקלים יט

4 ינו 2025

שבת

ד טבת 5785

שקלים כ

5 ינו 2025

יום א

ה טבת 5785

שקלים כא

6 ינו 2025

יום ב

ו טבת 5785

שקלים כב

7 ינו 2025

יום ג

ז טבת 5785

שקלים כג

8 ינו 2025

יום ד

ח טבת 5785

שקלים כד

9 ינו 2025

יום ה

ט טבת 5785

שקלים כה

10 ינו 2025

יום ו

י טבת 5785

שקלים כו

11 ינו 2025

שבת

יא טבת 5785

שקלים כז

12 ינו 2025

יום א

יב טבת 5785

שקלים כח

13 ינו 2025

יום ב

יג טבת 5785

שקלים כט

14 ינו 2025

יום ג

יד טבת 5785

שקלים ל

15 ינו 2025

יום ד

טו טבת 5785

שקלים לא

16 ינו 2025

יום ה

טז טבת 5785

שקלים לב

17 ינו 2025

יום ו

יז טבת 5785

שקלים לג

18 ינו 2025

שבת

יח טבת 5785

מגילה א

19 ינו 2025

יום א

יט טבת 5785

מגילה ב

20 ינו 2025

יום ב

כ טבת 5785

מגילה ג

21 ינו 2025

יום ג

כא טבת 5785

מגילה ד

22 ינו 2025

יום ד

כב טבת 5785

מגילה ה

23 ינו 2025

יום ה

כג טבת 5785

מגילה ו

24 ינו 2025

יום ו

כד טבת 5785

מגילה ז

25 ינו 2025

שבת

כה טבת 5785

מגילה ח

26 ינו 2025

יום א

כו טבת 5785

מגילה ט

27 ינו 2025

יום ב

כז טבת 5785

מגילה י

28 ינו 2025

יום ג

כח טבת 5785

מגילה יא

29 ינו 2025

יום ד

כט טבת 5785

מגילה יב

30 ינו 2025

יום ה

א שבט 5785

מגילה יג

31 ינו 2025

יום ו

ב שבט 5785

מגילה יד

1 פבר 2025

שבת

ג שבט 5785

מגילה טו

2 פבר 2025

יום א

ד שבט 5785

מגילה טז

3 פבר 2025

יום ב

ה שבט 5785

מגילה יז

4 פבר 2025

יום ג

ו שבט 5785

מגילה יח

5 פבר 2025

יום ד

ז שבט 5785

מגילה יט

6 פבר 2025

יום ה

ח שבט 5785

מגילה כ

7 פבר 2025

יום ו

ט שבט 5785

מגילה כא

8 פבר 2025

שבת

י שבט 5785

מגילה כב

9 פבר 2025

יום א

יא שבט 5785

מגילה כג

10 פבר 2025

יום ב

יב שבט 5785

מגילה כד

11 פבר 2025

יום ג

יג שבט 5785

מגילה כה

12 פבר 2025

יום ד

יד שבט 5785

מגילה כו

13 פבר 2025

יום ה

טו שבט 5785

מגילה כז

14 פבר 2025

יום ו

טז שבט 5785

מגילה כח

15 פבר 2025

שבת

יז שבט 5785

מגילה כט

16 פבר 2025

יום א

יח שבט 5785

מגילה ל

17 פבר 2025

יום ב

יט שבט 5785

מגילה לא

18 פבר 2025

יום ג

כ שבט 5785

מגילה לב

19 פבר 2025

יום ד

כא שבט 5785

מגילה לג

20 פבר 2025

יום ה

כב שבט 5785

מגילה לד

21 פבר 2025

יום ו

כג שבט 5785

חגיגה א

22 פבר 2025

שבת

כד שבט 5785

חגיגה ב

23 פבר 2025

יום א

כה שבט 5785

חגיגה ג

24 פבר 2025

יום ב

כו שבט 5785

חגיגה ד

25 פבר 2025

יום ג

כז שבט 5785

חגיגה ה

26 פבר 2025

יום ד

כח שבט 5785

חגיגה ו

27 פבר 2025

יום ה

כט שבט 5785

חגיגה ז

28 פבר 2025

יום ו

ל שבט 5785

חגיגה ח

1 מרץ 2025

שבת

א אדר 5785

חגיגה ט

2 מרץ 2025

יום א

ב אדר 5785

חגיגה י

3 מרץ 2025

יום ב

ג אדר 5785

חגיגה יא

4 מרץ 2025

יום ג

ד אדר 5785

חגיגה יב

5 מרץ 2025

יום ד

ה אדר 5785

חגיגה יג

6 מרץ 2025

יום ה

ו אדר 5785

חגיגה יד

7 מרץ 2025

יום ו

ז אדר 5785

חגיגה טו

8 מרץ 2025

שבת

ח אדר 5785

חגיגה טז

9 מרץ 2025

יום א

ט אדר 5785

חגיגה יז

10 מרץ 2025

יום ב

י אדר 5785

חגיגה יח

11 מרץ 2025

יום ג

יא אדר 5785

חגיגה יט

12 מרץ 2025

יום ד

יב אדר 5785

חגיגה כ

13 מרץ 2025

יום ה

יג אדר 5785

חגיגה כא

14 מרץ 2025

יום ו

יד אדר 5785

חגיגה כב

15 מרץ 2025

שבת

טו אדר 5785

מועד קטן א

16 מרץ 2025

יום א

טז אדר 5785

מועד קטן ב

17 מרץ 2025

יום ב

יז אדר 5785

מועד קטן ג

18 מרץ 2025

יום ג

יח אדר 5785

מועד קטן ד

19 מרץ 2025

יום ד

יט אדר 5785

מועד קטן ה

20 מרץ 2025

יום ה

כ אדר 5785

מועד קטן ו

21 מרץ 2025

יום ו

כא אדר 5785

מועד קטן ז

22 מרץ 2025

שבת

כב אדר 5785

מועד קטן ח

23 מרץ 2025

יום א

כג אדר 5785

מועד קטן ט

24 מרץ 2025

יום ב

כד אדר 5785

מועד קטן י

25 מרץ 2025

יום ג

כה אדר 5785

מועד קטן יא

26 מרץ 2025

יום ד

כו אדר 5785

מועד קטן יב

27 מרץ 2025

יום ה

כז אדר 5785

מועד קטן יג

28 מרץ 2025

יום ו

כח אדר 5785

מועד קטן יד

29 מרץ 2025

שבת

כט אדר 5785

מועד קטן טו

30 מרץ 2025

יום א

א ניסן 5785

מועד קטן טז

31 מרץ 2025

יום ב

ב ניסן 5785

מועד קטן יז

1 אפר 2025

יום ג

ג ניסן 5785

מועד קטן יח

2 אפר 2025

יום ד

ד ניסן 5785

מועד קטן יט

3 אפר 2025

יום ה

ה ניסן 5785

יבמות א

4 אפר 2025

יום ו

ו ניסן 5785

יבמות ב

5 אפר 2025

שבת

ז ניסן 5785

יבמות ג

6 אפר 2025

יום א

ח ניסן 5785

יבמות ד

7 אפר 2025

יום ב

ט ניסן 5785

יבמות ה

8 אפר 2025

יום ג

י ניסן 5785

יבמות ו

9 אפר 2025

יום ד

יא ניסן 5785

יבמות ז

10 אפר 2025

יום ה

יב ניסן 5785

יבמות ח

11 אפר 2025

יום ו

יג ניסן 5785

יבמות ט

12 אפר 2025

שבת

יד ניסן 5785

יבמות י

13 אפר 2025

יום א

טו ניסן 5785

יבמות יא

14 אפר 2025

יום ב

טז ניסן 5785

יבמות יב

15 אפר 2025

יום ג

יז ניסן 5785

יבמות יג

16 אפר 2025

יום ד

יח ניסן 5785

יבמות יד

17 אפר 2025

יום ה

יט ניסן 5785

יבמות טו

18 אפר 2025

יום ו

כ ניסן 5785

יבמות טז

19 אפר 2025

שבת

כא ניסן 5785

יבמות יז

20 אפר 2025

יום א

כב ניסן 5785

יבמות יח

21 אפר 2025

יום ב

כג ניסן 5785

יבמות יט

22 אפר 2025

יום ג

כד ניסן 5785

יבמות כ

23 אפר 2025

יום ד

כה ניסן 5785

יבמות כא

24 אפר 2025

יום ה

כו ניסן 5785

יבמות כב

25 אפר 2025

יום ו

כז ניסן 5785

יבמות כג

26 אפר 2025

שבת

כח ניסן 5785

יבמות כד

27 אפר 2025

יום א

כט ניסן 5785

יבמות כה

28 אפר 2025

יום ב

ל ניסן 5785

יבמות כו

29 אפר 2025

יום ג

א אייר 5785

יבמות כז

30 אפר 2025

יום ד

ב אייר 5785

יבמות כח

1 מאי 2025

יום ה

ג אייר 5785

יבמות כט

2 מאי 2025

יום ו

ד אייר 5785

יבמות ל

3 מאי 2025

שבת

ה אייר 5785

יבמות לא

4 מאי 2025

יום א

ו אייר 5785

יבמות לב

5 מאי 2025

יום ב

ז אייר 5785

יבמות לג

6 מאי 2025

יום ג

ח אייר 5785

יבמות לד

7 מאי 2025

יום ד

ט אייר 5785

יבמות לה

8 מאי 2025

יום ה

י אייר 5785

יבמות לו

9 מאי 2025

יום ו

יא אייר 5785

יבמות לז

10 מאי 2025

שבת

יב אייר 5785

יבמות לח

11 מאי 2025

יום א

יג אייר 5785

יבמות לט

12 מאי 2025

יום ב

יד אייר 5785

יבמות מ

13 מאי 2025

יום ג

טו אייר 5785

יבמות מא

14 מאי 2025

יום ד

טז אייר 5785

יבמות מב

15 מאי 2025

יום ה

יז אייר 5785

יבמות מג

16 מאי 2025

יום ו

יח אייר 5785

יבמות מד

17 מאי 2025

שבת

יט אייר 5785

יבמות מה

18 מאי 2025

יום א

כ אייר 5785

יבמות מו

19 מאי 2025

יום ב

כא אייר 5785

יבמות מז

20 מאי 2025

יום ג

כב אייר 5785

יבמות מח

21 מאי 2025

יום ד

כג אייר 5785

יבמות מט

22 מאי 2025

יום ה

כד אייר 5785

יבמות נ

23 מאי 2025

יום ו

כה אייר 5785

יבמות נא

24 מאי 2025

שבת

כו אייר 5785

יבמות נב

25 מאי 2025

יום א

כז אייר 5785

יבמות נג

26 מאי 2025

יום ב

כח אייר 5785

יבמות נד

27 מאי 2025

יום ג

כט אייר 5785

יבמות נה

28 מאי 2025

יום ד

א סיון 5785

יבמות נו

29 מאי 2025

יום ה

ב סיון 5785

יבמות נז

30 מאי 2025

יום ו

ג סיון 5785

יבמות נח

31 מאי 2025

שבת

ד סיון 5785

יבמות נט

1 יונ 2025

יום א

ה סיון 5785

יבמות ס

2 יונ 2025

יום ב

ו סיון 5785

יבמות סא

3 יונ 2025

יום ג

ז סיון 5785

יבמות סב

4 יונ 2025

יום ד

ח סיון 5785

יבמות סג

5 יונ 2025

יום ה

ט סיון 5785

יבמות סד

6 יונ 2025

יום ו

י סיון 5785

יבמות סה

7 יונ 2025

שבת

יא סיון 5785

יבמות סו

8 יונ 2025

יום א

יב סיון 5785

יבמות סז

9 יונ 2025

יום ב

יג סיון 5785

יבמות סח

10 יונ 2025

יום ג

יד סיון 5785

יבמות סט

11 יונ 2025

יום ד

טו סיון 5785

יבמות ע

12 יונ 2025

יום ה

טז סיון 5785

יבמות עא

13 יונ 2025

יום ו

יז סיון 5785

יבמות עב

14 יונ 2025

שבת

יח סיון 5785

יבמות עג

15 יונ 2025

יום א

יט סיון 5785

יבמות עד

16 יונ 2025

יום ב

כ סיון 5785

יבמות עה

17 יונ 2025

יום ג

כא סיון 5785

יבמות עו

18 יונ 2025

יום ד

כב סיון 5785

יבמות עז

19 יונ 2025

יום ה

כג סיון 5785

יבמות עח

20 יונ 2025

יום ו

כד סיון 5785

יבמות עט

21 יונ 2025

שבת

כה סיון 5785

יבמות פ

22 יונ 2025

יום א

כו סיון 5785

יבמות פא

23 יונ 2025

יום ב

כז סיון 5785

יבמות פב

24 יונ 2025

יום ג

כח סיון 5785

יבמות פג

25 יונ 2025

יום ד

כט סיון 5785

יבמות פד

26 יונ 2025

יום ה

ל סיון 5785

יבמות פה

27 יונ 2025

יום ו

א תמוז 5785

כתובות א

28 יונ 2025

שבת

ב תמוז 5785

כתובות ב

29 יונ 2025

יום א

ג תמוז 5785

כתובות ג

30 יונ 2025

יום ב

ד תמוז 5785

כתובות ד

1 יול 2025

יום ג

ה תמוז 5785

כתובות ה

2 יול 2025

יום ד

ו תמוז 5785

כתובות ו

3 יול 2025

יום ה

ז תמוז 5785

כתובות ז

4 יול 2025

יום ו

ח תמוז 5785

כתובות ח

5 יול 2025

שבת

ט תמוז 5785

כתובות ט

6 יול 2025

יום א

י תמוז 5785

כתובות י

7 יול 2025

יום ב

יא תמוז 5785

כתובות יא

8 יול 2025

יום ג

יב תמוז 5785

כתובות יב

9 יול 2025

יום ד

יג תמוז 5785

כתובות יג

10 יול 2025

יום ה

יד תמוז 5785

כתובות יד

11 יול 2025

יום ו

טו תמוז 5785

כתובות טו

12 יול 2025

שבת

טז תמוז 5785

כתובות טז

13 יול 2025

יום א

יז תמוז 5785

כתובות יז

14 יול 2025

יום ב

יח תמוז 5785

כתובות יח

15 יול 2025

יום ג

יט תמוז 5785

כתובות יט

16 יול 2025

יום ד

כ תמוז 5785

כתובות כ

17 יול 2025

יום ה

כא תמוז 5785

כתובות כא

18 יול 2025

יום ו

כב תמוז 5785

כתובות כב

19 יול 2025

שבת

כג תמוז 5785

כתובות כג

20 יול 2025

יום א

כד תמוז 5785

כתובות כד

21 יול 2025

יום ב

כה תמוז 5785

כתובות כה

22 יול 2025

יום ג

כו תמוז 5785

כתובות כו

23 יול 2025

יום ד

כז תמוז 5785

כתובות כז

24 יול 2025

יום ה

כח תמוז 5785

כתובות כח

25 יול 2025

יום ו

כט תמוז 5785

כתובות כט

26 יול 2025

שבת

א אב 5785

כתובות ל

27 יול 2025

יום א

ב אב 5785

כתובות לא

28 יול 2025

יום ב

ג אב 5785

כתובות לב

29 יול 2025

יום ג

ד אב 5785

כתובות לג

30 יול 2025

יום ד

ה אב 5785

כתובות לד

31 יול 2025

יום ה

ו אב 5785

כתובות לה

1 אוג 2025

יום ו

ז אב 5785

כתובות לו

2 אוג 2025

שבת

ח אב 5785

כתובות לז

3 אוג 2025

יום א

ט אב 5785

4 אוג 2025

יום ב

י אב 5785

כתובות לח

5 אוג 2025

יום ג

יא אב 5785

כתובות לט

6 אוג 2025

יום ד

יב אב 5785

כתובות מ

7 אוג 2025

יום ה

יג אב 5785

כתובות מא

8 אוג 2025

יום ו

יד אב 5785

כתובות מב

9 אוג 2025

שבת

טו אב 5785

כתובות מג

10 אוג 2025

יום א

טז אב 5785

כתובות מד

11 אוג 2025

יום ב

יז אב 5785

כתובות מה

12 אוג 2025

יום ג

יח אב 5785

כתובות מו

13 אוג 2025

יום ד

יט אב 5785

כתובות מז

14 אוג 2025

יום ה

כ אב 5785

כתובות מח

15 אוג 2025

יום ו

כא אב 5785

כתובות מט

16 אוג 2025

שבת

כב אב 5785

כתובות נ

17 אוג 2025

יום א

כג אב 5785

כתובות נא

18 אוג 2025

יום ב

כד אב 5785

כתובות נב

19 אוג 2025

יום ג

כה אב 5785

כתובות נג

20 אוג 2025

יום ד

כו אב 5785

כתובות נד

21 אוג 2025

יום ה

כז אב 5785

כתובות נה

22 אוג 2025

יום ו

כח אב 5785

כתובות נו

23 אוג 2025

שבת

כט אב 5785

כתובות נז

24 אוג 2025

יום א

ל אב 5785

כתובות נח

25 אוג 2025

יום ב

א אלול 5785

כתובות נט

26 אוג 2025

יום ג

ב אלול 5785

כתובות ס

27 אוג 2025

יום ד

ג אלול 5785

כתובות סא

28 אוג 2025

יום ה

ד אלול 5785

כתובות סב

29 אוג 2025

יום ו

ה אלול 5785

כתובות סג

30 אוג 2025

שבת

ו אלול 5785

כתובות סד

31 אוג 2025

יום א

ז אלול 5785

כתובות סה

1 ספט 2025

יום ב

ח אלול 5785

כתובות סו

2 ספט 2025

יום ג

ט אלול 5785

כתובות סז

3 ספט 2025

יום ד

י אלול 5785

כתובות סח

4 ספט 2025

יום ה

יא אלול 5785

כתובות סט

5 ספט 2025

יום ו

יב אלול 5785

כתובות ע

6 ספט 2025

שבת

יג אלול 5785

כתובות עא

7 ספט 2025

יום א

יד אלול 5785

כתובות עב

8 ספט 2025

יום ב

טו אלול 5785

סוטה א

9 ספט 2025

יום ג

טז אלול 5785

סוטה ב

10 ספט 2025

יום ד

יז אלול 5785

סוטה ג

11 ספט 2025

יום ה

יח אלול 5785

סוטה ד

12 ספט 2025

יום ו

יט אלול 5785

סוטה ה

13 ספט 2025

שבת

כ אלול 5785

סוטה ו

14 ספט 2025

יום א

כא אלול 5785

סוטה ז

15 ספט 2025

יום ב

כב אלול 5785

סוטה ח

16 ספט 2025

יום ג

כג אלול 5785

סוטה ט

17 ספט 2025

יום ד

כד אלול 5785

סוטה י

18 ספט 2025

יום ה

כה אלול 5785

סוטה יא

19 ספט 2025

יום ו

כו אלול 5785

סוטה יב

20 ספט 2025

שבת

כז אלול 5785

סוטה יג

21 ספט 2025

יום א

כח אלול 5785

סוטה יד

22 ספט 2025

יום ב

כט אלול 5785

סוטה טו

23 ספט 2025

יום ג

א תשרי 5786

סוטה טז

24 ספט 2025

יום ד

ב תשרי 5786

סוטה יז

25 ספט 2025

יום ה

ג תשרי 5786

סוטה יח

26 ספט 2025

יום ו

ד תשרי 5786

סוטה יט

27 ספט 2025

שבת

ה תשרי 5786

סוטה כ

28 ספט 2025

יום א

ו תשרי 5786

סוטה כא

29 ספט 2025

יום ב

ז תשרי 5786

סוטה כב

30 ספט 2025

יום ג

ח תשרי 5786

סוטה כג

1 אוק 2025

יום ד

ט תשרי 5786

סוטה כד

2 אוק 2025

יום ה

י תשרי 5786

3 אוק 2025

יום ו

יא תשרי 5786

סוטה כה

4 אוק 2025

שבת

יב תשרי 5786

סוטה כו

5 אוק 2025

יום א

יג תשרי 5786

סוטה כז

6 אוק 2025

יום ב

יד תשרי 5786

סוטה כח

7 אוק 2025

יום ג

טו תשרי 5786

סוטה כט

8 אוק 2025

יום ד

טז תשרי 5786

סוטה ל

9 אוק 2025

יום ה

יז תשרי 5786

סוטה לא

10 אוק 2025

יום ו

יח תשרי 5786

סוטה לב

11 אוק 2025

שבת

יט תשרי 5786

סוטה לג

12 אוק 2025

יום א

כ תשרי 5786

סוטה לד

13 אוק 2025

יום ב

כא תשרי 5786

סוטה לה

14 אוק 2025

יום ג

כב תשרי 5786

סוטה לו

15 אוק 2025

יום ד

כג תשרי 5786

סוטה לז

16 אוק 2025

יום ה

כד תשרי 5786

סוטה לח

17 אוק 2025

יום ו

כה תשרי 5786

סוטה לט

18 אוק 2025

שבת

כו תשרי 5786

סוטה מ

19 אוק 2025

יום א

כז תשרי 5786

סוטה מא

20 אוק 2025

יום ב

כח תשרי 5786

סוטה מב

21 אוק 2025

יום ג

כט תשרי 5786

סוטה מג

22 אוק 2025

יום ד

ל תשרי 5786

סוטה מד

23 אוק 2025

יום ה

א חשון 5786

סוטה מה

24 אוק 2025

יום ו

ב חשון 5786

סוטה מו

25 אוק 2025

שבת

ג חשון 5786

סוטה מז

26 אוק 2025

יום א

ד חשון 5786

נדרים א

27 אוק 2025

יום ב

ה חשון 5786

נדרים ב

28 אוק 2025

יום ג

ו חשון 5786

נדרים ג

29 אוק 2025

יום ד

ז חשון 5786

נדרים ד

30 אוק 2025

יום ה

ח חשון 5786

נדרים ה

31 אוק 2025

יום ו

ט חשון 5786

נדרים ו

1 נוב 2025

שבת

י חשון 5786

נדרים ז

2 נוב 2025

יום א

יא חשון 5786

נדרים ח

3 נוב 2025

יום ב

יב חשון 5786

נדרים ט

4 נוב 2025

יום ג

יג חשון 5786

נדרים י

5 נוב 2025

יום ד

יד חשון 5786

נדרים יא

6 נוב 2025

יום ה

טו חשון 5786

נדרים יב

7 נוב 2025

יום ו

טז חשון 5786

נדרים יג

8 נוב 2025

שבת

יז חשון 5786

נדרים יד

9 נוב 2025

יום א

יח חשון 5786

נדרים טו

10 נוב 2025

יום ב

יט חשון 5786

נדרים טז

11 נוב 2025

יום ג

כ חשון 5786

נדרים יז

12 נוב 2025

יום ד

כא חשון 5786

נדרים יח

13 נוב 2025

יום ה

כב חשון 5786

נדרים יט

14 נוב 2025

יום ו

כג חשון 5786

נדרים כ

15 נוב 2025

שבת

כד חשון 5786

נדרים כא

16 נוב 2025

יום א

כה חשון 5786

נדרים כב

17 נוב 2025

יום ב

כו חשון 5786

נדרים כג

18 נוב 2025

יום ג

כז חשון 5786

נדרים כד

19 נוב 2025

יום ד

כח חשון 5786

נדרים כה

20 נוב 2025

יום ה

כט חשון 5786

נדרים כו

21 נוב 2025

יום ו

א כסלו 5786

נדרים כז

22 נוב 2025

שבת

ב כסלו 5786

נדרים כח

23 נוב 2025

יום א

ג כסלו 5786

נדרים כט

24 נוב 2025

יום ב

ד כסלו 5786

נדרים ל

25 נוב 2025

יום ג

ה כסלו 5786

נדרים לא

26 נוב 2025

יום ד

ו כסלו 5786

נדרים לב

27 נוב 2025

יום ה

ז כסלו 5786

נדרים לג

28 נוב 2025

יום ו

ח כסלו 5786

נדרים לד

29 נוב 2025

שבת

ט כסלו 5786

נדרים לה

30 נוב 2025

יום א

י כסלו 5786

נדרים לו

1 דצמ 2025

יום ב

יא כסלו 5786

נדרים לז

2 דצמ 2025

יום ג

יב כסלו 5786

נדרים לח

3 דצמ 2025

יום ד

יג כסלו 5786

נדרים לט

4 דצמ 2025

יום ה

יד כסלו 5786

נדרים מ

5 דצמ 2025

יום ו

טו כסלו 5786

נזיר א

6 דצמ 2025

שבת

טז כסלו 5786

נזיר ב

7 דצמ 2025

יום א

יז כסלו 5786

נזיר ג

8 דצמ 2025

יום ב

יח כסלו 5786

נזיר ד

9 דצמ 2025

יום ג

יט כסלו 5786

נזיר ה

10 דצמ 2025

יום ד

כ כסלו 5786

נזיר ו

11 דצמ 2025

יום ה

כא כסלו 5786

נזיר ז

12 דצמ 2025

יום ו

כב כסלו 5786

נזיר ח

13 דצמ 2025

שבת

כג כסלו 5786

נזיר ט

14 דצמ 2025

יום א

כד כסלו 5786

נזיר י

15 דצמ 2025

יום ב

כה כסלו 5786

נזיר יא

16 דצמ 2025

יום ג

כו כסלו 5786

נזיר יב

17 דצמ 2025

יום ד

כז כסלו 5786

נזיר יג

18 דצמ 2025

יום ה

כח כסלו 5786

נזיר יד

19 דצמ 2025

יום ו

כט כסלו 5786

נזיר טו

20 דצמ 2025

שבת

ל כסלו 5786

נזיר טז

21 דצמ 2025

יום א

א טבת 5786

נזיר יז

22 דצמ 2025

יום ב

ב טבת 5786

נזיר יח

23 דצמ 2025

יום ג

ג טבת 5786

נזיר יט

24 דצמ 2025

יום ד

ד טבת 5786

נזיר כ

25 דצמ 2025

יום ה

ה טבת 5786

נזיר כא

26 דצמ 2025

יום ו

ו טבת 5786

נזיר כב

27 דצמ 2025

שבת

ז טבת 5786

נזיר כג

28 דצמ 2025

יום א

ח טבת 5786

נזיר כד

29 דצמ 2025

יום ב

ט טבת 5786

נזיר כה

30 דצמ 2025

יום ג

י טבת 5786

נזיר כו

31 דצמ 2025

יום ד

יא טבת 5786

נזיר כז

1 ינו 2026

יום ה

יב טבת 5786

נזיר כח

2 ינו 2026

יום ו

יג טבת 5786

נזיר כט

3 ינו 2026

שבת

יד טבת 5786

נזיר ל

4 ינו 2026

יום א

טו טבת 5786

נזיר לא

5 ינו 2026

יום ב

טז טבת 5786

נזיר לב

6 ינו 2026

יום ג

יז טבת 5786

נזיר לג

7 ינו 2026

יום ד

יח טבת 5786

נזיר לד

8 ינו 2026

יום ה

יט טבת 5786

נזיר לה

9 ינו 2026

יום ו

כ טבת 5786

נזיר לו

10 ינו 2026

שבת

כא טבת 5786

נזיר לז

11 ינו 2026

יום א

כב טבת 5786

נזיר לח

12 ינו 2026

יום ב

כג טבת 5786

נזיר לט

13 ינו 2026

יום ג

כד טבת 5786

נזיר מ

14 ינו 2026

יום ד

כה טבת 5786

נזיר מא

15 ינו 2026

יום ה

כו טבת 5786

נזיר מב

16 ינו 2026

יום ו

כז טבת 5786

נזיר מג

17 ינו 2026

שבת

כח טבת 5786

נזיר מד

18 ינו 2026

יום א

כט טבת 5786

נזיר מה

19 ינו 2026

יום ב

א שבט 5786

נזיר מו

20 ינו 2026

יום ג

ב שבט 5786

נזיר מז

21 ינו 2026

יום ד

ג שבט 5786

גיטין א

22 ינו 2026

יום ה

ד שבט 5786

גיטין ב

23 ינו 2026

יום ו

ה שבט 5786

גיטין ג

24 ינו 2026

שבת

ו שבט 5786

גיטין ד

25 ינו 2026

יום א

ז שבט 5786

גיטין ה

26 ינו 2026

יום ב

ח שבט 5786

גיטין ו

27 ינו 2026

יום ג

ט שבט 5786

גיטין ז

28 ינו 2026

יום ד

י שבט 5786

גיטין ח

29 ינו 2026

יום ה

יא שבט 5786

גיטין ט

30 ינו 2026

יום ו

יב שבט 5786

גיטין י

31 ינו 2026

שבת

יג שבט 5786

גיטין יא

1 פבר 2026

יום א

יד שבט 5786

גיטין יב

2 פבר 2026

יום ב

טו שבט 5786

גיטין יג

3 פבר 2026

יום ג

טז שבט 5786

גיטין יד

4 פבר 2026

יום ד

יז שבט 5786

גיטין טו

5 פבר 2026

יום ה

יח שבט 5786

גיטין טז

6 פבר 2026

יום ו

יט שבט 5786

גיטין יז

7 פבר 2026

שבת

כ שבט 5786

גיטין יח

8 פבר 2026

יום א

כא שבט 5786

גיטין יט

9 פבר 2026

יום ב

כב שבט 5786

גיטין כ

10 פבר 2026

יום ג

כג שבט 5786

גיטין כא

11 פבר 2026

יום ד

כד שבט 5786

גיטין כב

12 פבר 2026

יום ה

כה שבט 5786

גיטין כג

13 פבר 2026

יום ו

כו שבט 5786

גיטין כד

14 פבר 2026

שבת

כז שבט 5786

גיטין כה

15 פבר 2026

יום א

כח שבט 5786

גיטין כו

16 פבר 2026

יום ב

כט שבט 5786

גיטין כז

17 פבר 2026

יום ג

ל שבט 5786

גיטין כח

18 פבר 2026

יום ד

א אדר 5786

גיטין כט

19 פבר 2026

יום ה

ב אדר 5786

גיטין ל

20 פבר 2026

יום ו

ג אדר 5786

גיטין לא

21 פבר 2026

שבת

ד אדר 5786

גיטין לב

22 פבר 2026

יום א

ה אדר 5786

גיטין לג

23 פבר 2026

יום ב

ו אדר 5786

גיטין לד

24 פבר 2026

יום ג

ז אדר 5786

גיטין לה

25 פבר 2026

יום ד

ח אדר 5786

גיטין לו

26 פבר 2026

יום ה

ט אדר 5786

גיטין לז

27 פבר 2026

יום ו

י אדר 5786

גיטין לח

28 פבר 2026

שבת

יא אדר 5786

גיטין לט

1 מרץ 2026

יום א

יב אדר 5786

גיטין מ

2 מרץ 2026

יום ב

יג אדר 5786

גיטין מא

3 מרץ 2026

יום ג

יד אדר 5786

גיטין מב

4 מרץ 2026

יום ד

טו אדר 5786

גיטין מג

5 מרץ 2026

יום ה

טז אדר 5786

גיטין מד

6 מרץ 2026

יום ו

יז אדר 5786

גיטין מה

7 מרץ 2026

שבת

יח אדר 5786

גיטין מו

8 מרץ 2026

יום א

יט אדר 5786

גיטין מז

9 מרץ 2026

יום ב

כ אדר 5786

גיטין מח

10 מרץ 2026

יום ג

כא אדר 5786

גיטין מט

11 מרץ 2026

יום ד

כב אדר 5786

גיטין נ

12 מרץ 2026

יום ה

כג אדר 5786

גיטין נא

13 מרץ 2026

יום ו

כד אדר 5786

גיטין נב

14 מרץ 2026

שבת

כה אדר 5786

גיטין נג

15 מרץ 2026

יום א

כו אדר 5786

גיטין נד

16 מרץ 2026

יום ב

כז אדר 5786

קדושין א

17 מרץ 2026

יום ג

כח אדר 5786

קדושין ב

18 מרץ 2026

יום ד

כט אדר 5786

קדושין ג

19 מרץ 2026

יום ה

א ניסן 5786

קדושין ד

20 מרץ 2026

יום ו

ב ניסן 5786

קדושין ה

21 מרץ 2026

שבת

ג ניסן 5786

קדושין ו

22 מרץ 2026

יום א

ד ניסן 5786

קדושין ז

23 מרץ 2026

יום ב

ה ניסן 5786

קדושין ח

24 מרץ 2026

יום ג

ו ניסן 5786

קדושין ט

25 מרץ 2026

יום ד

ז ניסן 5786

קדושין י

26 מרץ 2026

יום ה

ח ניסן 5786

קדושין יא

27 מרץ 2026

יום ו

ט ניסן 5786

קדושין יב

28 מרץ 2026

שבת

י ניסן 5786

קדושין יג

29 מרץ 2026

יום א

יא ניסן 5786

קדושין יד

30 מרץ 2026

יום ב

יב ניסן 5786

קדושין טו

31 מרץ 2026

יום ג

יג ניסן 5786

קדושין טז

1 אפר 2026

יום ד

יד ניסן 5786

קדושין יז

2 אפר 2026

יום ה

טו ניסן 5786

קדושין יח

3 אפר 2026

יום ו

טז ניסן 5786

קדושין יט

4 אפר 2026

שבת

יז ניסן 5786

קדושין כ

5 אפר 2026

יום א

יח ניסן 5786

קדושין כא

6 אפר 2026

יום ב

יט ניסן 5786

קדושין כב

7 אפר 2026

יום ג

כ ניסן 5786

קדושין כג

8 אפר 2026

יום ד

כא ניסן 5786

קדושין כד

9 אפר 2026

יום ה

כב ניסן 5786

קדושין כה

10 אפר 2026

יום ו

כג ניסן 5786

קדושין כו

11 אפר 2026

שבת

כד ניסן 5786

קדושין כז

12 אפר 2026

יום א

כה ניסן 5786

קדושין כח

13 אפר 2026

יום ב

כו ניסן 5786

קדושין כט

14 אפר 2026

יום ג

כז ניסן 5786

קדושין ל

15 אפר 2026

יום ד

כח ניסן 5786

קדושין לא

16 אפר 2026

יום ה

כט ניסן 5786

קדושין לב

17 אפר 2026

יום ו

ל ניסן 5786

קדושין לג

18 אפר 2026

שבת

א אייר 5786

קדושין לד

19 אפר 2026

יום א

ב אייר 5786

קדושין לה

20 אפר 2026

יום ב

ג אייר 5786

קדושין לו

21 אפר 2026

יום ג

ד אייר 5786

קדושין לז

22 אפר 2026

יום ד

ה אייר 5786

קדושין לח

23 אפר 2026

יום ה

ו אייר 5786

קדושין לט

24 אפר 2026

יום ו

ז אייר 5786

קדושין מ

25 אפר 2026

שבת

ח אייר 5786

קדושין מא

26 אפר 2026

יום א

ט אייר 5786

קדושין מב

27 אפר 2026

יום ב

י אייר 5786

קדושין מג

28 אפר 2026

יום ג

יא אייר 5786

קדושין מד

29 אפר 2026

יום ד

יב אייר 5786

קדושין מה

30 אפר 2026

יום ה

יג אייר 5786

קדושין מו

1 מאי 2026

יום ו

יד אייר 5786

קדושין מז

2 מאי 2026

שבת

טו אייר 5786

קדושין מח

3 מאי 2026

יום א

טז אייר 5786

בבא קמא א

4 מאי 2026

יום ב

יז אייר 5786

בבא קמא ב

5 מאי 2026

יום ג

יח אייר 5786

בבא קמא ג

6 מאי 2026

יום ד

יט אייר 5786

בבא קמא ד

7 מאי 2026

יום ה

כ אייר 5786

בבא קמא ה

8 מאי 2026

יום ו

כא אייר 5786

בבא קמא ו

9 מאי 2026

שבת

כב אייר 5786

בבא קמא ז

10 מאי 2026

יום א

כג אייר 5786

בבא קמא ח

11 מאי 2026

יום ב

כד אייר 5786

בבא קמא ט

12 מאי 2026

יום ג

כה אייר 5786

בבא קמא י

13 מאי 2026

יום ד

כו אייר 5786

בבא קמא יא

14 מאי 2026

יום ה

כז אייר 5786

בבא קמא יב

15 מאי 2026

יום ו

כח אייר 5786

בבא קמא יג

16 מאי 2026

שבת

כט אייר 5786

בבא קמא יד

17 מאי 2026

יום א

א סיון 5786

בבא קמא טו

18 מאי 2026

יום ב

ב סיון 5786

בבא קמא טז

19 מאי 2026

יום ג

ג סיון 5786

בבא קמא יז

20 מאי 2026

יום ד

ד סיון 5786

בבא קמא יח

21 מאי 2026

יום ה

ה סיון 5786

בבא קמא יט

22 מאי 2026

יום ו

ו סיון 5786

בבא קמא כ

23 מאי 2026

שבת

ז סיון 5786

בבא קמא כא

24 מאי 2026

יום א

ח סיון 5786

בבא קמא כב

25 מאי 2026

יום ב

ט סיון 5786

בבא קמא כג

26 מאי 2026

יום ג

י סיון 5786

בבא קמא כד

27 מאי 2026

יום ד

יא סיון 5786

בבא קמא כה

28 מאי 2026

יום ה

יב סיון 5786

בבא קמא כו

29 מאי 2026

יום ו

יג סיון 5786

בבא קמא כז

30 מאי 2026

שבת

יד סיון 5786

בבא קמא כח

31 מאי 2026

יום א

טו סיון 5786

בבא קמא כט

1 יונ 2026

יום ב

טז סיון 5786

בבא קמא ל

2 יונ 2026

יום ג

יז סיון 5786

בבא קמא לא

3 יונ 2026

יום ד

יח סיון 5786

בבא קמא לב

4 יונ 2026

יום ה

יט סיון 5786

בבא קמא לג

5 יונ 2026

יום ו

כ סיון 5786

בבא קמא לד

6 יונ 2026

שבת

כא סיון 5786

בבא קמא לה

7 יונ 2026

יום א

כב סיון 5786

בבא קמא לו

8 יונ 2026

יום ב

כג סיון 5786

בבא קמא לז

9 יונ 2026

יום ג

כד סיון 5786

בבא קמא לח

10 יונ 2026

יום ד

כה סיון 5786

בבא קמא לט

11 יונ 2026

יום ה

כו סיון 5786

בבא קמא מ

12 יונ 2026

יום ו

כז סיון 5786

בבא קמא מא

13 יונ 2026

שבת

כח סיון 5786

בבא קמא מב

14 יונ 2026

יום א

כט סיון 5786

בבא קמא מג

15 יונ 2026

יום ב

ל סיון 5786

בבא קמא מד

16 יונ 2026

יום ג

א תמוז 5786

בבא מציעא א

17 יונ 2026

יום ד

ב תמוז 5786

בבא מציעא ב

18 יונ 2026

יום ה

ג תמוז 5786

בבא מציעא ג

19 יונ 2026

יום ו

ד תמוז 5786

בבא מציעא ד

20 יונ 2026

שבת

ה תמוז 5786

בבא מציעא ה

21 יונ 2026

יום א

ו תמוז 5786

בבא מציעא ו

22 יונ 2026

יום ב

ז תמוז 5786

בבא מציעא ז

23 יונ 2026

יום ג

ח תמוז 5786

בבא מציעא ח

24 יונ 2026

יום ד

ט תמוז 5786

בבא מציעא ט

25 יונ 2026

יום ה

י תמוז 5786

בבא מציעא י

26 יונ 2026

יום ו

יא תמוז 5786

בבא מציעא יא

27 יונ 2026

שבת

יב תמוז 5786

בבא מציעא יב

28 יונ 2026

יום א

יג תמוז 5786

בבא מציעא יג

29 יונ 2026

יום ב

יד תמוז 5786

בבא מציעא יד

30 יונ 2026

יום ג

טו תמוז 5786

בבא מציעא טו

1 יול 2026

יום ד

טז תמוז 5786

בבא מציעא טז

2 יול 2026

יום ה

יז תמוז 5786

בבא מציעא יז

3 יול 2026

יום ו

יח תמוז 5786

בבא מציעא יח

4 יול 2026

שבת

יט תמוז 5786

בבא מציעא יט

5 יול 2026

יום א

כ תמוז 5786

בבא מציעא כ

6 יול 2026

יום ב

כא תמוז 5786

בבא מציעא כא

7 יול 2026

יום ג

כב תמוז 5786

בבא מציעא כב

8 יול 2026

יום ד

כג תמוז 5786

בבא מציעא כג

9 יול 2026

יום ה

כד תמוז 5786

בבא מציעא כד

10 יול 2026

יום ו

כה תמוז 5786

בבא מציעא כה

11 יול 2026

שבת

כו תמוז 5786

בבא מציעא כו

12 יול 2026

יום א

כז תמוז 5786

בבא מציעא כז

13 יול 2026

יום ב

כח תמוז 5786

בבא מציעא כח

14 יול 2026

יום ג

כט תמוז 5786

בבא מציעא כט

15 יול 2026

יום ד

א אב 5786

בבא מציעא ל

16 יול 2026

יום ה

ב אב 5786

בבא מציעא לא

17 יול 2026

יום ו

ג אב 5786

בבא מציעא לב

18 יול 2026

שבת

ד אב 5786

בבא מציעא לג

19 יול 2026

יום א

ה אב 5786

בבא מציעא לד

20 יול 2026

יום ב

ו אב 5786

בבא מציעא לה

21 יול 2026

יום ג

ז אב 5786

בבא מציעא לו

22 יול 2026

יום ד

ח אב 5786

בבא מציעא לז

23 יול 2026

יום ה

ט אב 5786

24 יול 2026

יום ו

י אב 5786

בבא בתרא א

25 יול 2026

שבת

יא אב 5786

בבא בתרא ב

26 יול 2026

יום א

יב אב 5786

בבא בתרא ג

27 יול 2026

יום ב

יג אב 5786

בבא בתרא ד

28 יול 2026

יום ג

יד אב 5786

בבא בתרא ה

29 יול 2026

יום ד

טו אב 5786

בבא בתרא ו

30 יול 2026

יום ה

טז אב 5786

בבא בתרא ז

31 יול 2026

יום ו

יז אב 5786

בבא בתרא ח

1 אוג 2026

שבת

יח אב 5786

בבא בתרא ט

2 אוג 2026

יום א

יט אב 5786

בבא בתרא י

3 אוג 2026

יום ב

כ אב 5786

בבא בתרא יא

4 אוג 2026

יום ג

כא אב 5786

בבא בתרא יב

5 אוג 2026

יום ד

כב אב 5786

בבא בתרא יג

6 אוג 2026

יום ה

כג אב 5786

בבא בתרא יד

7 אוג 2026

יום ו

כד אב 5786

בבא בתרא טו

8 אוג 2026

שבת

כה אב 5786

בבא בתרא טז

9 אוג 2026

יום א

כו אב 5786

בבא בתרא יז

10 אוג 2026

יום ב

כז אב 5786

בבא בתרא יח

11 אוג 2026

יום ג

כח אב 5786

בבא בתרא יט

12 אוג 2026

יום ד

כט אב 5786

בבא בתרא כ

13 אוג 2026

יום ה

ל אב 5786

בבא בתרא כא

14 אוג 2026

יום ו

א אלול 5786

בבא בתרא כב

15 אוג 2026

שבת

ב אלול 5786

בבא בתרא כג

16 אוג 2026

יום א

ג אלול 5786

בבא בתרא כד

17 אוג 2026

יום ב

ד אלול 5786

בבא בתרא כה

18 אוג 2026

יום ג

ה אלול 5786

בבא בתרא כו

19 אוג 2026

יום ד

ו אלול 5786

בבא בתרא כז

20 אוג 2026

יום ה

ז אלול 5786

בבא בתרא כח

21 אוג 2026

יום ו

ח אלול 5786

בבא בתרא כט

22 אוג 2026

שבת

ט אלול 5786

בבא בתרא ל

23 אוג 2026

יום א

י אלול 5786

בבא בתרא לא

24 אוג 2026

יום ב

יא אלול 5786

בבא בתרא לב

25 אוג 2026

יום ג

יב אלול 5786

בבא בתרא לג

26 אוג 2026

יום ד

יג אלול 5786

בבא בתרא לד

27 אוג 2026

יום ה

יד אלול 5786

שבועות א

28 אוג 2026

יום ו

טו אלול 5786

שבועות ב

29 אוג 2026

שבת

טז אלול 5786

שבועות ג

30 אוג 2026

יום א

יז אלול 5786

שבועות ד

31 אוג 2026

יום ב

יח אלול 5786

שבועות ה

1 ספט 2026

יום ג

יט אלול 5786

שבועות ו

2 ספט 2026

יום ד

כ אלול 5786

שבועות ז

3 ספט 2026

יום ה

כא אלול 5786

שבועות ח

4 ספט 2026

יום ו

כב אלול 5786

שבועות ט

5 ספט 2026

שבת

כג אלול 5786

שבועות י

6 ספט 2026

יום א

כד אלול 5786

שבועות יא

7 ספט 2026

יום ב

כה אלול 5786

שבועות יב

8 ספט 2026

יום ג

כו אלול 5786

שבועות יג

9 ספט 2026

יום ד

כז אלול 5786

שבועות יד

10 ספט 2026

יום ה

כח אלול 5786

שבועות טו

11 ספט 2026

יום ו

כט אלול 5786

שבועות טז

12 ספט 2026

שבת

א תשרי 5787

שבועות יז

13 ספט 2026

יום א

ב תשרי 5787

שבועות יח

14 ספט 2026

יום ב

ג תשרי 5787

שבועות יט

15 ספט 2026

יום ג

ד תשרי 5787

שבועות כ

16 ספט 2026

יום ד

ה תשרי 5787

שבועות כא

17 ספט 2026

יום ה

ו תשרי 5787

שבועות כב

18 ספט 2026

יום ו

ז תשרי 5787

שבועות כג

19 ספט 2026

שבת

ח תשרי 5787

שבועות כד

20 ספט 2026

יום א

ט תשרי 5787

שבועות כה

21 ספט 2026

יום ב

י תשרי 5787

22 ספט 2026

יום ג

יא תשרי 5787

שבועות כו

23 ספט 2026

יום ד

יב תשרי 5787

שבועות כז

24 ספט 2026

יום ה

יג תשרי 5787

שבועות כח

25 ספט 2026

יום ו

יד תשרי 5787

שבועות כט

26 ספט 2026

שבת

טו תשרי 5787

שבועות ל

27 ספט 2026

יום א

טז תשרי 5787

שבועות לא

28 ספט 2026

יום ב

יז תשרי 5787

שבועות לב

29 ספט 2026

יום ג

יח תשרי 5787

שבועות לג

30 ספט 2026

יום ד

יט תשרי 5787

שבועות לד

1 אוק 2026

יום ה

כ תשרי 5787

שבועות לה

2 אוק 2026

יום ו

כא תשרי 5787

שבועות לו

3 אוק 2026

שבת

כב תשרי 5787

שבועות לז

4 אוק 2026

יום א

כג תשרי 5787

שבועות לח

5 אוק 2026

יום ב

כד תשרי 5787

שבועות לט

6 אוק 2026

יום ג

כה תשרי 5787

שבועות מ

7 אוק 2026

יום ד

כו תשרי 5787

שבועות מא

8 אוק 2026

יום ה

כז תשרי 5787

שבועות מב

9 אוק 2026

יום ו

כח תשרי 5787

שבועות מג

10 אוק 2026

שבת

כט תשרי 5787

שבועות מד

11 אוק 2026

יום א

ל תשרי 5787

מכות א

12 אוק 2026

יום ב

א חשון 5787

מכות ב

13 אוק 2026

יום ג

ב חשון 5787

מכות ג

14 אוק 2026

יום ד

ג חשון 5787

מכות ד

15 אוק 2026

יום ה

ד חשון 5787

מכות ה

16 אוק 2026

יום ו

ה חשון 5787

מכות ו

17 אוק 2026

שבת

ו חשון 5787

מכות ז

18 אוק 2026

יום א

ז חשון 5787

מכות ח

19 אוק 2026

יום ב

ח חשון 5787

מכות ט

20 אוק 2026

יום ג

ט חשון 5787

סנהדרין א

21 אוק 2026

יום ד

י חשון 5787

סנהדרין ב

22 אוק 2026

יום ה

יא חשון 5787

סנהדרין ג

23 אוק 2026

יום ו

יב חשון 5787

סנהדרין ד

24 אוק 2026

שבת

יג חשון 5787

סנהדרין ה

25 אוק 2026

יום א

יד חשון 5787

סנהדרין ו

26 אוק 2026

יום ב

טו חשון 5787

סנהדרין ז

27 אוק 2026

יום ג

טז חשון 5787

סנהדרין ח

28 אוק 2026

יום ד

יז חשון 5787

סנהדרין ט

29 אוק 2026

יום ה

יח חשון 5787

סנהדרין י

30 אוק 2026

יום ו

יט חשון 5787

סנהדרין יא

31 אוק 2026

שבת

כ חשון 5787

סנהדרין יב

1 נוב 2026

יום א

כא חשון 5787

סנהדרין יג

2 נוב 2026

יום ב

כב חשון 5787

סנהדרין יד

3 נוב 2026

יום ג

כג חשון 5787

סנהדרין טו

4 נוב 2026

יום ד

כד חשון 5787

סנהדרין טז

5 נוב 2026

יום ה

כה חשון 5787

סנהדרין יז

6 נוב 2026

יום ו

כו חשון 5787

סנהדרין יח

7 נוב 2026

שבת

כז חשון 5787

סנהדרין יט

8 נוב 2026

יום א

כח חשון 5787

סנהדרין כ

9 נוב 2026

יום ב

כט חשון 5787

סנהדרין כא

10 נוב 2026

יום ג

ל חשון 5787

סנהדרין כב

11 נוב 2026

יום ד

א כסלו 5787

סנהדרין כג

12 נוב 2026

יום ה

ב כסלו 5787

סנהדרין כד

13 נוב 2026

יום ו

ג כסלו 5787

סנהדרין כה

14 נוב 2026

שבת

ד כסלו 5787

סנהדרין כו

15 נוב 2026

יום א

ה כסלו 5787

סנהדרין כז

16 נוב 2026

יום ב

ו כסלו 5787

סנהדרין כח

17 נוב 2026

יום ג

ז כסלו 5787

סנהדרין כט

18 נוב 2026

יום ד

ח כסלו 5787

סנהדרין ל

19 נוב 2026

יום ה

ט כסלו 5787

סנהדרין לא

20 נוב 2026

יום ו

י כסלו 5787

סנהדרין לב

21 נוב 2026

שבת

יא כסלו 5787

סנהדרין לג

22 נוב 2026

יום א

יב כסלו 5787

סנהדרין לד

23 נוב 2026

יום ב

יג כסלו 5787

סנהדרין לה

24 נוב 2026

יום ג

יד כסלו 5787

סנהדרין לו

25 נוב 2026

יום ד

טו כסלו 5787

סנהדרין לז

26 נוב 2026

יום ה

טז כסלו 5787

סנהדרין לח

27 נוב 2026

יום ו

יז כסלו 5787

סנהדרין לט

28 נוב 2026

שבת

יח כסלו 5787

סנהדרין מ

29 נוב 2026

יום א

יט כסלו 5787

סנהדרין מא

30 נוב 2026

יום ב

כ כסלו 5787

סנהדרין מב

1 דצמ 2026

יום ג

כא כסלו 5787

סנהדרין מג

2 דצמ 2026

יום ד

כב כסלו 5787

סנהדרין מד

3 דצמ 2026

יום ה

כג כסלו 5787

סנהדרין מה

4 דצמ 2026

יום ו

כד כסלו 5787

סנהדרין מו

5 דצמ 2026

שבת

כה כסלו 5787

סנהדרין מז

6 דצמ 2026

יום א

כו כסלו 5787

סנהדרין מח

7 דצמ 2026

יום ב

כז כסלו 5787

סנהדרין מט

8 דצמ 2026

יום ג

כח כסלו 5787

סנהדרין נ

9 דצמ 2026

יום ד

כט כסלו 5787

סנהדרין נא

10 דצמ 2026

יום ה

ל כסלו 5787

סנהדרין נב

11 דצמ 2026

יום ו

א טבת 5787

סנהדרין נג

12 דצמ 2026

שבת

ב טבת 5787

סנהדרין נד

13 דצמ 2026

יום א

ג טבת 5787

סנהדרין נה

14 דצמ 2026

יום ב

ד טבת 5787

סנהדרין נו

15 דצמ 2026

יום ג

ה טבת 5787

סנהדרין נז

16 דצמ 2026

יום ד

ו טבת 5787

עבודה זרה א

17 דצמ 2026

יום ה

ז טבת 5787

עבודה זרה ב

18 דצמ 2026

יום ו

ח טבת 5787

עבודה זרה ג

19 דצמ 2026

שבת

ט טבת 5787

עבודה זרה ד

20 דצמ 2026

יום א

י טבת 5787

עבודה זרה ה

21 דצמ 2026

יום ב

יא טבת 5787

עבודה זרה ו

22 דצמ 2026

יום ג

יב טבת 5787

עבודה זרה ז

23 דצמ 2026

יום ד

יג טבת 5787

עבודה זרה ח

24 דצמ 2026

יום ה

יד טבת 5787

עבודה זרה ט

25 דצמ 2026

יום ו

טו טבת 5787

עבודה זרה י

26 דצמ 2026

שבת

טז טבת 5787

עבודה זרה יא

27 דצמ 2026

יום א

יז טבת 5787

עבודה זרה יב

28 דצמ 2026

יום ב

יח טבת 5787

עבודה זרה יג

29 דצמ 2026

יום ג

יט טבת 5787

עבודה זרה יד

30 דצמ 2026

יום ד

כ טבת 5787

עבודה זרה טו

31 דצמ 2026

יום ה

כא טבת 5787

עבודה זרה טז

1 ינו 2027

יום ו

כב טבת 5787

עבודה זרה יז

2 ינו 2027

שבת

כג טבת 5787

עבודה זרה יח

3 ינו 2027

יום א

כד טבת 5787

עבודה זרה יט

4 ינו 2027

יום ב

כה טבת 5787

עבודה זרה כ

5 ינו 2027

יום ג

כו טבת 5787

עבודה זרה כא

6 ינו 2027

יום ד

כז טבת 5787

עבודה זרה כב

7 ינו 2027

יום ה

כח טבת 5787

עבודה זרה כג

8 ינו 2027

יום ו

כט טבת 5787

עבודה זרה כד

9 ינו 2027

שבת

א שבט 5787

עבודה זרה כה

10 ינו 2027

יום א

ב שבט 5787

עבודה זרה כו

11 ינו 2027

יום ב

ג שבט 5787

עבודה זרה כז

12 ינו 2027

יום ג

ד שבט 5787

עבודה זרה כח

13 ינו 2027

יום ד

ה שבט 5787

עבודה זרה כט

14 ינו 2027

יום ה

ו שבט 5787

עבודה זרה ל

15 ינו 2027

יום ו

ז שבט 5787

עבודה זרה לא

16 ינו 2027

שבת

ח שבט 5787

עבודה זרה לב

17 ינו 2027

יום א

ט שבט 5787

עבודה זרה לג

18 ינו 2027

יום ב

י שבט 5787

עבודה זרה לד

19 ינו 2027

יום ג

יא שבט 5787

עבודה זרה לה

20 ינו 2027

יום ד

יב שבט 5787

עבודה זרה לו

21 ינו 2027

יום ה

יג שבט 5787

עבודה זרה לז

22 ינו 2027

יום ו

יד שבט 5787

הוריות א

23 ינו 2027

שבת

טו שבט 5787

הוריות ב

24 ינו 2027

יום א

טז שבט 5787

הוריות ג

25 ינו 2027

יום ב

יז שבט 5787

הוריות ד

26 ינו 2027

יום ג

יח שבט 5787

הוריות ה

27 ינו 2027

יום ד

יט שבט 5787

הוריות ו

28 ינו 2027

יום ה

כ שבט 5787

הוריות ז

29 ינו 2027

יום ו

כא שבט 5787

הוריות ח

30 ינו 2027

שבת

כב שבט 5787

הוריות ט

31 ינו 2027

יום א

כג שבט 5787

הוריות י

1 פבר 2027

יום ב

כד שבט 5787

הוריות יא

2 פבר 2027

יום ג

כה שבט 5787

הוריות יב

3 פבר 2027

יום ד

כו שבט 5787

הוריות יג

4 פבר 2027

יום ה

כז שבט 5787

הוריות יד

5 פבר 2027

יום ו

כח שבט 5787

הוריות טו

6 פבר 2027

שבת

כט שבט 5787

הוריות טז

7 פבר 2027

יום א

ל שבט 5787

הוריות יז

8 פבר 2027

יום ב

א אדר א 5787

הוריות יח

9 פבר 2027

יום ג

ב אדר א 5787

הוריות יט

10 פבר 2027

יום ד

ג אדר א 5787

נדה א

11 פבר 2027

יום ה

ד אדר א 5787

נדה ב

12 פבר 2027

יום ו

ה אדר א 5787

נדה ג

13 פבר 2027

שבת

ו אדר א 5787

נדה ד

14 פבר 2027

יום א

ז אדר א 5787

נדה ה

15 פבר 2027

יום ב

ח אדר א 5787

נדה ו

16 פבר 2027

יום ג

ט אדר א 5787

נדה ז

17 פבר 2027

יום ד

י אדר א 5787

נדה ח

18 פבר 2027

יום ה

יא אדר א 5787

נדה ט

19 פבר 2027

יום ו

יב אדר א 5787

נדה י

20 פבר 2027

שבת

יג אדר א 5787

נדה יא

21 פבר 2027

יום א

יד אדר א 5787

נדה יב

22 פבר 2027

יום ב

טו אדר א 5787

נדה יג

ממשיכים למחזור הבא...