8 יונ 2027

יום ג

ג סיון 5787

ברכות ב

9 יונ 2027

יום ד

ד סיון 5787

ברכות ג

10 יונ 2027

יום ה

ה סיון 5787

ברכות ד

11 יונ 2027

יום ו

ו סיון 5787

ברכות ה

12 יונ 2027

שבת

ז סיון 5787

ברכות ו

13 יונ 2027

יום א

ח סיון 5787

ברכות ז

14 יונ 2027

יום ב

ט סיון 5787

ברכות ח

15 יונ 2027

יום ג

י סיון 5787

ברכות ט

16 יונ 2027

יום ד

יא סיון 5787

ברכות י

17 יונ 2027

יום ה

יב סיון 5787

ברכות יא

18 יונ 2027

יום ו

יג סיון 5787

ברכות יב

19 יונ 2027

שבת

יד סיון 5787

ברכות יג

20 יונ 2027

יום א

טו סיון 5787

ברכות יד

21 יונ 2027

יום ב

טז סיון 5787

ברכות טו

22 יונ 2027

יום ג

יז סיון 5787

ברכות טז

23 יונ 2027

יום ד

יח סיון 5787

ברכות יז

24 יונ 2027

יום ה

יט סיון 5787

ברכות יח

25 יונ 2027

יום ו

כ סיון 5787

ברכות יט

26 יונ 2027

שבת

כא סיון 5787

ברכות כ

27 יונ 2027

יום א

כב סיון 5787

ברכות כא

28 יונ 2027

יום ב

כג סיון 5787

ברכות כב

29 יונ 2027

יום ג

כד סיון 5787

ברכות כג

30 יונ 2027

יום ד

כה סיון 5787

ברכות כד

1 יול 2027

יום ה

כו סיון 5787

ברכות כה

2 יול 2027

יום ו

כז סיון 5787

ברכות כו

3 יול 2027

שבת

כח סיון 5787

ברכות כז

4 יול 2027

יום א

כט סיון 5787

ברכות כח

5 יול 2027

יום ב

ל סיון 5787

ברכות כט

6 יול 2027

יום ג

א תמוז 5787

ברכות ל

7 יול 2027

יום ד

ב תמוז 5787

ברכות לא

8 יול 2027

יום ה

ג תמוז 5787

ברכות לב

9 יול 2027

יום ו

ד תמוז 5787

ברכות לג

10 יול 2027

שבת

ה תמוז 5787

ברכות לד

11 יול 2027

יום א

ו תמוז 5787

ברכות לה

12 יול 2027

יום ב

ז תמוז 5787

ברכות לו

13 יול 2027

יום ג

ח תמוז 5787

ברכות לז

14 יול 2027

יום ד

ט תמוז 5787

ברכות לח

15 יול 2027

יום ה

י תמוז 5787

ברכות לט

16 יול 2027

יום ו

יא תמוז 5787

ברכות מ

17 יול 2027

שבת

יב תמוז 5787

ברכות מא

18 יול 2027

יום א

יג תמוז 5787

ברכות מב

19 יול 2027

יום ב

יד תמוז 5787

ברכות מג

20 יול 2027

יום ג

טו תמוז 5787

ברכות מד

21 יול 2027

יום ד

טז תמוז 5787

ברכות מה

22 יול 2027

יום ה

יז תמוז 5787

ברכות מו

23 יול 2027

יום ו

יח תמוז 5787

ברכות מז

24 יול 2027

שבת

יט תמוז 5787

ברכות מח

25 יול 2027

יום א

כ תמוז 5787

ברכות מט

26 יול 2027

יום ב

כא תמוז 5787

ברכות נ

27 יול 2027

יום ג

כב תמוז 5787

ברכות נא

28 יול 2027

יום ד

כג תמוז 5787

ברכות נב

29 יול 2027

יום ה

כד תמוז 5787

ברכות נג

30 יול 2027

יום ו

כה תמוז 5787

ברכות נד

31 יול 2027

שבת

כו תמוז 5787

ברכות נה

1 אוג 2027

יום א

כז תמוז 5787

ברכות נו

2 אוג 2027

יום ב

כח תמוז 5787

ברכות נז

3 אוג 2027

יום ג

כט תמוז 5787

ברכות נח

4 אוג 2027

יום ד

א אב 5787

ברכות נט

5 אוג 2027

יום ה

ב אב 5787

ברכות ס

6 אוג 2027

יום ו

ג אב 5787

ברכות סא

7 אוג 2027

שבת

ד אב 5787

ברכות סב

8 אוג 2027

יום א

ה אב 5787

ברכות סג

9 אוג 2027

יום ב

ו אב 5787

ברכות סד

10 אוג 2027

יום ג

ז אב 5787

שבת ב

11 אוג 2027

יום ד

ח אב 5787

שבת ג

12 אוג 2027

יום ה

ט אב 5787

שבת ד

13 אוג 2027

יום ו

י אב 5787

שבת ה

14 אוג 2027

שבת

יא אב 5787

שבת ו

15 אוג 2027

יום א

יב אב 5787

שבת ז

16 אוג 2027

יום ב

יג אב 5787

שבת ח

17 אוג 2027

יום ג

יד אב 5787

שבת ט

18 אוג 2027

יום ד

טו אב 5787

שבת י

19 אוג 2027

יום ה

טז אב 5787

שבת יא

20 אוג 2027

יום ו

יז אב 5787

שבת יב

21 אוג 2027

שבת

יח אב 5787

שבת יג

22 אוג 2027

יום א

יט אב 5787

שבת יד

23 אוג 2027

יום ב

כ אב 5787

שבת טו

24 אוג 2027

יום ג

כא אב 5787

שבת טז

25 אוג 2027

יום ד

כב אב 5787

שבת יז

26 אוג 2027

יום ה

כג אב 5787

שבת יח

27 אוג 2027

יום ו

כד אב 5787

שבת יט

28 אוג 2027

שבת

כה אב 5787

שבת כ

29 אוג 2027

יום א

כו אב 5787

שבת כא

30 אוג 2027

יום ב

כז אב 5787

שבת כב

31 אוג 2027

יום ג

כח אב 5787

שבת כג

1 ספט 2027

יום ד

כט אב 5787

שבת כד

2 ספט 2027

יום ה

ל אב 5787

שבת כה

3 ספט 2027

יום ו

א אלול 5787

שבת כו

4 ספט 2027

שבת

ב אלול 5787

שבת כז

5 ספט 2027

יום א

ג אלול 5787

שבת כח

6 ספט 2027

יום ב

ד אלול 5787

שבת כט

7 ספט 2027

יום ג

ה אלול 5787

שבת ל

8 ספט 2027

יום ד

ו אלול 5787

שבת לא

9 ספט 2027

יום ה

ז אלול 5787

שבת לב

10 ספט 2027

יום ו

ח אלול 5787

שבת לג

11 ספט 2027

שבת

ט אלול 5787

שבת לד

12 ספט 2027

יום א

י אלול 5787

שבת לה

13 ספט 2027

יום ב

יא אלול 5787

שבת לו

14 ספט 2027

יום ג

יב אלול 5787

שבת לז

15 ספט 2027

יום ד

יג אלול 5787

שבת לח

16 ספט 2027

יום ה

יד אלול 5787

שבת לט

17 ספט 2027

יום ו

טו אלול 5787

שבת מ

18 ספט 2027

שבת

טז אלול 5787

שבת מא

19 ספט 2027

יום א

יז אלול 5787

שבת מב

20 ספט 2027

יום ב

יח אלול 5787

שבת מג

21 ספט 2027

יום ג

יט אלול 5787

שבת מד

22 ספט 2027

יום ד

כ אלול 5787

שבת מה

23 ספט 2027

יום ה

כא אלול 5787

שבת מו

24 ספט 2027

יום ו

כב אלול 5787

שבת מז

25 ספט 2027

שבת

כג אלול 5787

שבת מח

26 ספט 2027

יום א

כד אלול 5787

שבת מט

27 ספט 2027

יום ב

כה אלול 5787

שבת נ

28 ספט 2027

יום ג

כו אלול 5787

שבת נא

29 ספט 2027

יום ד

כז אלול 5787

שבת נב

30 ספט 2027

יום ה

כח אלול 5787

שבת נג

1 אוק 2027

יום ו

כט אלול 5787

שבת נד

2 אוק 2027

שבת

א תשרי 5788

שבת נה

3 אוק 2027

יום א

ב תשרי 5788

שבת נו

4 אוק 2027

יום ב

ג תשרי 5788

שבת נז

5 אוק 2027

יום ג

ד תשרי 5788

שבת נח

6 אוק 2027

יום ד

ה תשרי 5788

שבת נט

7 אוק 2027

יום ה

ו תשרי 5788

שבת ס

8 אוק 2027

יום ו

ז תשרי 5788

שבת סא

9 אוק 2027

שבת

ח תשרי 5788

שבת סב

10 אוק 2027

יום א

ט תשרי 5788

שבת סג

11 אוק 2027

יום ב

י תשרי 5788

שבת סד

12 אוק 2027

יום ג

יא תשרי 5788

שבת סה

13 אוק 2027

יום ד

יב תשרי 5788

שבת סו

14 אוק 2027

יום ה

יג תשרי 5788

שבת סז

15 אוק 2027

יום ו

יד תשרי 5788

שבת סח

16 אוק 2027

שבת

טו תשרי 5788

שבת סט

17 אוק 2027

יום א

טז תשרי 5788

שבת ע

18 אוק 2027

יום ב

יז תשרי 5788

שבת עא

19 אוק 2027

יום ג

יח תשרי 5788

שבת עב

20 אוק 2027

יום ד

יט תשרי 5788

שבת עג

21 אוק 2027

יום ה

כ תשרי 5788

שבת עד

22 אוק 2027

יום ו

כא תשרי 5788

שבת עה

23 אוק 2027

שבת

כב תשרי 5788

שבת עו

24 אוק 2027

יום א

כג תשרי 5788

שבת עז

25 אוק 2027

יום ב

כד תשרי 5788

שבת עח

26 אוק 2027

יום ג

כה תשרי 5788

שבת עט

27 אוק 2027

יום ד

כו תשרי 5788

שבת פ

28 אוק 2027

יום ה

כז תשרי 5788

שבת פא

29 אוק 2027

יום ו

כח תשרי 5788

שבת פב

30 אוק 2027

שבת

כט תשרי 5788

שבת פג

31 אוק 2027

יום א

ל תשרי 5788

שבת פד

1 נוב 2027

יום ב

א חשון 5788

שבת פה

2 נוב 2027

יום ג

ב חשון 5788

שבת פו

3 נוב 2027

יום ד

ג חשון 5788

שבת פז

4 נוב 2027

יום ה

ד חשון 5788

שבת פח

5 נוב 2027

יום ו

ה חשון 5788

שבת פט

6 נוב 2027

שבת

ו חשון 5788

שבת צ

7 נוב 2027

יום א

ז חשון 5788

שבת צא

8 נוב 2027

יום ב

ח חשון 5788

שבת צב

9 נוב 2027

יום ג

ט חשון 5788

שבת צג

10 נוב 2027

יום ד

י חשון 5788

שבת צד

11 נוב 2027

יום ה

יא חשון 5788

שבת צה

12 נוב 2027

יום ו

יב חשון 5788

שבת צו

13 נוב 2027

שבת

יג חשון 5788

שבת צז

14 נוב 2027

יום א

יד חשון 5788

שבת צח

15 נוב 2027

יום ב

טו חשון 5788

שבת צט

16 נוב 2027

יום ג

טז חשון 5788

שבת ק

17 נוב 2027

יום ד

יז חשון 5788

שבת קא

18 נוב 2027

יום ה

יח חשון 5788

שבת קב

19 נוב 2027

יום ו

יט חשון 5788

שבת קג

20 נוב 2027

שבת

כ חשון 5788

שבת קד

21 נוב 2027

יום א

כא חשון 5788

שבת קה

22 נוב 2027

יום ב

כב חשון 5788

שבת קו

23 נוב 2027

יום ג

כג חשון 5788

שבת קז

24 נוב 2027

יום ד

כד חשון 5788

שבת קח

25 נוב 2027

יום ה

כה חשון 5788

שבת קט

26 נוב 2027

יום ו

כו חשון 5788

שבת קי

27 נוב 2027

שבת

כז חשון 5788

שבת קיא

28 נוב 2027

יום א

כח חשון 5788

שבת קיב

29 נוב 2027

יום ב

כט חשון 5788

שבת קיג

30 נוב 2027

יום ג

ל חשון 5788

שבת קיד

1 דצמ 2027

יום ד

א כסלו 5788

שבת קטו

2 דצמ 2027

יום ה

ב כסלו 5788

שבת קטז

3 דצמ 2027

יום ו

ג כסלו 5788

שבת קיז

4 דצמ 2027

שבת

ד כסלו 5788

שבת קיח

5 דצמ 2027

יום א

ה כסלו 5788

שבת קיט

6 דצמ 2027

יום ב

ו כסלו 5788

שבת קכ

7 דצמ 2027

יום ג

ז כסלו 5788

שבת קכא

8 דצמ 2027

יום ד

ח כסלו 5788

שבת קכב

9 דצמ 2027

יום ה

ט כסלו 5788

שבת קכג

10 דצמ 2027

יום ו

י כסלו 5788

שבת קכד

11 דצמ 2027

שבת

יא כסלו 5788

שבת קכה

12 דצמ 2027

יום א

יב כסלו 5788

שבת קכו

13 דצמ 2027

יום ב

יג כסלו 5788

שבת קכז

14 דצמ 2027

יום ג

יד כסלו 5788

שבת קכח

15 דצמ 2027

יום ד

טו כסלו 5788

שבת קכט

16 דצמ 2027

יום ה

טז כסלו 5788

שבת קל

17 דצמ 2027

יום ו

יז כסלו 5788

שבת קלא

18 דצמ 2027

שבת

יח כסלו 5788

שבת קלב

19 דצמ 2027

יום א

יט כסלו 5788

שבת קלג

20 דצמ 2027

יום ב

כ כסלו 5788

שבת קלד

21 דצמ 2027

יום ג

כא כסלו 5788

שבת קלה

22 דצמ 2027

יום ד

כב כסלו 5788

שבת קלו

23 דצמ 2027

יום ה

כג כסלו 5788

שבת קלז

24 דצמ 2027

יום ו

כד כסלו 5788

שבת קלח

25 דצמ 2027

שבת

כה כסלו 5788

שבת קלט

26 דצמ 2027

יום א

כו כסלו 5788

שבת קמ

27 דצמ 2027

יום ב

כז כסלו 5788

שבת קמא

28 דצמ 2027

יום ג

כח כסלו 5788

שבת קמב

29 דצמ 2027

יום ד

כט כסלו 5788

שבת קמג

30 דצמ 2027

יום ה

ל כסלו 5788

שבת קמד

31 דצמ 2027

יום ו

א טבת 5788

שבת קמה

1 ינו 2028

שבת

ב טבת 5788

שבת קמו

2 ינו 2028

יום א

ג טבת 5788

שבת קמז

3 ינו 2028

יום ב

ד טבת 5788

שבת קמח

4 ינו 2028

יום ג

ה טבת 5788

שבת קמט

5 ינו 2028

יום ד

ו טבת 5788

שבת קנ

6 ינו 2028

יום ה

ז טבת 5788

שבת קנא

7 ינו 2028

יום ו

ח טבת 5788

שבת קנב

8 ינו 2028

שבת

ט טבת 5788

שבת קנג

9 ינו 2028

יום א

י טבת 5788

שבת קנד

10 ינו 2028

יום ב

יא טבת 5788

שבת קנה

11 ינו 2028

יום ג

יב טבת 5788

שבת קנו

12 ינו 2028

יום ד

יג טבת 5788

שבת קנז

13 ינו 2028

יום ה

יד טבת 5788

עירובין ב

14 ינו 2028

יום ו

טו טבת 5788

עירובין ג

15 ינו 2028

שבת

טז טבת 5788

עירובין ד

16 ינו 2028

יום א

יז טבת 5788

עירובין ה

17 ינו 2028

יום ב

יח טבת 5788

עירובין ו

18 ינו 2028

יום ג

יט טבת 5788

עירובין ז

19 ינו 2028

יום ד

כ טבת 5788

עירובין ח

20 ינו 2028

יום ה

כא טבת 5788

עירובין ט

21 ינו 2028

יום ו

כב טבת 5788

עירובין י

22 ינו 2028

שבת

כג טבת 5788

עירובין יא

23 ינו 2028

יום א

כד טבת 5788

עירובין יב

24 ינו 2028

יום ב

כה טבת 5788

עירובין יג

25 ינו 2028

יום ג

כו טבת 5788

עירובין יד

26 ינו 2028

יום ד

כז טבת 5788

עירובין טו

27 ינו 2028

יום ה

כח טבת 5788

עירובין טז

28 ינו 2028

יום ו

כט טבת 5788

עירובין יז

29 ינו 2028

שבת

א שבט 5788

עירובין יח

30 ינו 2028

יום א

ב שבט 5788

עירובין יט

31 ינו 2028

יום ב

ג שבט 5788

עירובין כ

1 פבר 2028

יום ג

ד שבט 5788

עירובין כא

2 פבר 2028

יום ד

ה שבט 5788

עירובין כב

3 פבר 2028

יום ה

ו שבט 5788

עירובין כג

4 פבר 2028

יום ו

ז שבט 5788

עירובין כד

5 פבר 2028

שבת

ח שבט 5788

עירובין כה

6 פבר 2028

יום א

ט שבט 5788

עירובין כו

7 פבר 2028

יום ב

י שבט 5788

עירובין כז

8 פבר 2028

יום ג

יא שבט 5788

עירובין כח

9 פבר 2028

יום ד

יב שבט 5788

עירובין כט

10 פבר 2028

יום ה

יג שבט 5788

עירובין ל

11 פבר 2028

יום ו

יד שבט 5788

עירובין לא

12 פבר 2028

שבת

טו שבט 5788

עירובין לב

13 פבר 2028

יום א

טז שבט 5788

עירובין לג

14 פבר 2028

יום ב

יז שבט 5788

עירובין לד

15 פבר 2028

יום ג

יח שבט 5788

עירובין לה

16 פבר 2028

יום ד

יט שבט 5788

עירובין לו

17 פבר 2028

יום ה

כ שבט 5788

עירובין לז

18 פבר 2028

יום ו

כא שבט 5788

עירובין לח

19 פבר 2028

שבת

כב שבט 5788

עירובין לט

20 פבר 2028

יום א

כג שבט 5788

עירובין מ

21 פבר 2028

יום ב

כד שבט 5788

עירובין מא

22 פבר 2028

יום ג

כה שבט 5788

עירובין מב

23 פבר 2028

יום ד

כו שבט 5788

עירובין מג

24 פבר 2028

יום ה

כז שבט 5788

עירובין מד

25 פבר 2028

יום ו

כח שבט 5788

עירובין מה

26 פבר 2028

שבת

כט שבט 5788

עירובין מו

27 פבר 2028

יום א

ל שבט 5788

עירובין מז

28 פבר 2028

יום ב

א אדר 5788

עירובין מח

29 פבר 2028

יום ג

ב אדר 5788

עירובין מט

1 מרץ 2028

יום ד

ג אדר 5788

עירובין נ

2 מרץ 2028

יום ה

ד אדר 5788

עירובין נא

3 מרץ 2028

יום ו

ה אדר 5788

עירובין נב

4 מרץ 2028

שבת

ו אדר 5788

עירובין נג

5 מרץ 2028

יום א

ז אדר 5788

עירובין נד

6 מרץ 2028

יום ב

ח אדר 5788

עירובין נה

7 מרץ 2028

יום ג

ט אדר 5788

עירובין נו

8 מרץ 2028

יום ד

י אדר 5788

עירובין נז

9 מרץ 2028

יום ה

יא אדר 5788

עירובין נח

10 מרץ 2028

יום ו

יב אדר 5788

עירובין נט

11 מרץ 2028

שבת

יג אדר 5788

עירובין ס

12 מרץ 2028

יום א

יד אדר 5788

עירובין סא

13 מרץ 2028

יום ב

טו אדר 5788

עירובין סב

14 מרץ 2028

יום ג

טז אדר 5788

עירובין סג

15 מרץ 2028

יום ד

יז אדר 5788

עירובין סד

16 מרץ 2028

יום ה

יח אדר 5788

עירובין סה

17 מרץ 2028

יום ו

יט אדר 5788

עירובין סו

18 מרץ 2028

שבת

כ אדר 5788

עירובין סז

19 מרץ 2028

יום א

כא אדר 5788

עירובין סח

20 מרץ 2028

יום ב

כב אדר 5788

עירובין סט

21 מרץ 2028

יום ג

כג אדר 5788

עירובין ע

22 מרץ 2028

יום ד

כד אדר 5788

עירובין עא

23 מרץ 2028

יום ה

כה אדר 5788

עירובין עב

24 מרץ 2028

יום ו

כו אדר 5788

עירובין עג

25 מרץ 2028

שבת

כז אדר 5788

עירובין עד

26 מרץ 2028

יום א

כח אדר 5788

עירובין עה

27 מרץ 2028

יום ב

כט אדר 5788

עירובין עו

28 מרץ 2028

יום ג

א ניסן 5788

עירובין עז

29 מרץ 2028

יום ד

ב ניסן 5788

עירובין עח

30 מרץ 2028

יום ה

ג ניסן 5788

עירובין עט

31 מרץ 2028

יום ו

ד ניסן 5788

עירובין פ

1 אפר 2028

שבת

ה ניסן 5788

עירובין פא

2 אפר 2028

יום א

ו ניסן 5788

עירובין פב

3 אפר 2028

יום ב

ז ניסן 5788

עירובין פג

4 אפר 2028

יום ג

ח ניסן 5788

עירובין פד

5 אפר 2028

יום ד

ט ניסן 5788

עירובין פה

6 אפר 2028

יום ה

י ניסן 5788

עירובין פו

7 אפר 2028

יום ו

יא ניסן 5788

עירובין פז

8 אפר 2028

שבת

יב ניסן 5788

עירובין פח

9 אפר 2028

יום א

יג ניסן 5788

עירובין פט

10 אפר 2028

יום ב

יד ניסן 5788

עירובין צ

11 אפר 2028

יום ג

טו ניסן 5788

עירובין צא

12 אפר 2028

יום ד

טז ניסן 5788

עירובין צב

13 אפר 2028

יום ה

יז ניסן 5788

עירובין צג

14 אפר 2028

יום ו

יח ניסן 5788

עירובין צד

15 אפר 2028

שבת

יט ניסן 5788

עירובין צה

16 אפר 2028

יום א

כ ניסן 5788

עירובין צו

17 אפר 2028

יום ב

כא ניסן 5788

עירובין צז

18 אפר 2028

יום ג

כב ניסן 5788

עירובין צח

19 אפר 2028

יום ד

כג ניסן 5788

עירובין צט

20 אפר 2028

יום ה

כד ניסן 5788

עירובין ק

21 אפר 2028

יום ו

כה ניסן 5788

עירובין קא

22 אפר 2028

שבת

כו ניסן 5788

עירובין קב

23 אפר 2028

יום א

כז ניסן 5788

עירובין קג

24 אפר 2028

יום ב

כח ניסן 5788

עירובין קד

25 אפר 2028

יום ג

כט ניסן 5788

עירובין קה

26 אפר 2028

יום ד

ל ניסן 5788

פסחים ב

27 אפר 2028

יום ה

א אייר 5788

פסחים ג

28 אפר 2028

יום ו

ב אייר 5788

פסחים ד

29 אפר 2028

שבת

ג אייר 5788

פסחים ה

30 אפר 2028

יום א

ד אייר 5788

פסחים ו

1 מאי 2028

יום ב

ה אייר 5788

פסחים ז

2 מאי 2028

יום ג

ו אייר 5788

פסחים ח

3 מאי 2028

יום ד

ז אייר 5788

פסחים ט

4 מאי 2028

יום ה

ח אייר 5788

פסחים י

5 מאי 2028

יום ו

ט אייר 5788

פסחים יא

6 מאי 2028

שבת

י אייר 5788

פסחים יב

7 מאי 2028

יום א

יא אייר 5788

פסחים יג

8 מאי 2028

יום ב

יב אייר 5788

פסחים יד

9 מאי 2028

יום ג

יג אייר 5788

פסחים טו

10 מאי 2028

יום ד

יד אייר 5788

פסחים טז

11 מאי 2028

יום ה

טו אייר 5788

פסחים יז

12 מאי 2028

יום ו

טז אייר 5788

פסחים יח

13 מאי 2028

שבת

יז אייר 5788

פסחים יט

14 מאי 2028

יום א

יח אייר 5788

פסחים כ

15 מאי 2028

יום ב

יט אייר 5788

פסחים כא

16 מאי 2028

יום ג

כ אייר 5788

פסחים כב

17 מאי 2028

יום ד

כא אייר 5788

פסחים כג

18 מאי 2028

יום ה

כב אייר 5788

פסחים כד

19 מאי 2028

יום ו

כג אייר 5788

פסחים כה

20 מאי 2028

שבת

כד אייר 5788

פסחים כו

21 מאי 2028

יום א

כה אייר 5788

פסחים כז

22 מאי 2028

יום ב

כו אייר 5788

פסחים כח

23 מאי 2028

יום ג

כז אייר 5788

פסחים כט

24 מאי 2028

יום ד

כח אייר 5788

פסחים ל

25 מאי 2028

יום ה

כט אייר 5788

פסחים לא

26 מאי 2028

יום ו

א סיון 5788

פסחים לב

27 מאי 2028

שבת

ב סיון 5788

פסחים לג

28 מאי 2028

יום א

ג סיון 5788

פסחים לד

29 מאי 2028

יום ב

ד סיון 5788

פסחים לה

30 מאי 2028

יום ג

ה סיון 5788

פסחים לו

31 מאי 2028

יום ד

ו סיון 5788

פסחים לז

1 יונ 2028

יום ה

ז סיון 5788

פסחים לח

2 יונ 2028

יום ו

ח סיון 5788

פסחים לט

3 יונ 2028

שבת

ט סיון 5788

פסחים מ

4 יונ 2028

יום א

י סיון 5788

פסחים מא

5 יונ 2028

יום ב

יא סיון 5788

פסחים מב

6 יונ 2028

יום ג

יב סיון 5788

פסחים מג

7 יונ 2028

יום ד

יג סיון 5788

פסחים מד

8 יונ 2028

יום ה

יד סיון 5788

פסחים מה

9 יונ 2028

יום ו

טו סיון 5788

פסחים מו

10 יונ 2028

שבת

טז סיון 5788

פסחים מז

11 יונ 2028

יום א

יז סיון 5788

פסחים מח

12 יונ 2028

יום ב

יח סיון 5788

פסחים מט

13 יונ 2028

יום ג

יט סיון 5788

פסחים נ

14 יונ 2028

יום ד

כ סיון 5788

פסחים נא

15 יונ 2028

יום ה

כא סיון 5788

פסחים נב

16 יונ 2028

יום ו

כב סיון 5788

פסחים נג

17 יונ 2028

שבת

כג סיון 5788

פסחים נד

18 יונ 2028

יום א

כד סיון 5788

פסחים נה

19 יונ 2028

יום ב

כה סיון 5788

פסחים נו

20 יונ 2028

יום ג

כו סיון 5788

פסחים נז

21 יונ 2028

יום ד

כז סיון 5788

פסחים נח

22 יונ 2028

יום ה

כח סיון 5788

פסחים נט

23 יונ 2028

יום ו

כט סיון 5788

פסחים ס

24 יונ 2028

שבת

ל סיון 5788

פסחים סא

25 יונ 2028

יום א

א תמוז 5788

פסחים סב

26 יונ 2028

יום ב

ב תמוז 5788

פסחים סג

27 יונ 2028

יום ג

ג תמוז 5788

פסחים סד

28 יונ 2028

יום ד

ד תמוז 5788

פסחים סה

29 יונ 2028

יום ה

ה תמוז 5788

פסחים סו

30 יונ 2028

יום ו

ו תמוז 5788

פסחים סז

1 יול 2028

שבת

ז תמוז 5788

פסחים סח

2 יול 2028

יום א

ח תמוז 5788

פסחים סט

3 יול 2028

יום ב

ט תמוז 5788

פסחים ע

4 יול 2028

יום ג

י תמוז 5788

פסחים עא

5 יול 2028

יום ד

יא תמוז 5788

פסחים עב

6 יול 2028

יום ה

יב תמוז 5788

פסחים עג

7 יול 2028

יום ו

יג תמוז 5788

פסחים עד

8 יול 2028

שבת

יד תמוז 5788

פסחים עה

9 יול 2028

יום א

טו תמוז 5788

פסחים עו

10 יול 2028

יום ב

טז תמוז 5788

פסחים עז

11 יול 2028

יום ג

יז תמוז 5788

פסחים עח

12 יול 2028

יום ד

יח תמוז 5788

פסחים עט

13 יול 2028

יום ה

יט תמוז 5788

פסחים פ

14 יול 2028

יום ו

כ תמוז 5788

פסחים פא

15 יול 2028

שבת

כא תמוז 5788

פסחים פב

16 יול 2028

יום א

כב תמוז 5788

פסחים פג

17 יול 2028

יום ב

כג תמוז 5788

פסחים פד

18 יול 2028

יום ג

כד תמוז 5788

פסחים פה

19 יול 2028

יום ד

כה תמוז 5788

פסחים פו

20 יול 2028

יום ה

כו תמוז 5788

פסחים פז

21 יול 2028

יום ו

כז תמוז 5788

פסחים פח

22 יול 2028

שבת

כח תמוז 5788

פסחים פט

23 יול 2028

יום א

כט תמוז 5788

פסחים צ

24 יול 2028

יום ב

א אב 5788

פסחים צא

25 יול 2028

יום ג

ב אב 5788

פסחים צב

26 יול 2028

יום ד

ג אב 5788

פסחים צג

27 יול 2028

יום ה

ד אב 5788

פסחים צד

28 יול 2028

יום ו

ה אב 5788

פסחים צה

29 יול 2028

שבת

ו אב 5788

פסחים צו

30 יול 2028

יום א

ז אב 5788

פסחים צז

31 יול 2028

יום ב

ח אב 5788

פסחים צח

1 אוג 2028

יום ג

ט אב 5788

פסחים צט

2 אוג 2028

יום ד

י אב 5788

פסחים ק

3 אוג 2028

יום ה

יא אב 5788

פסחים קא

4 אוג 2028

יום ו

יב אב 5788

פסחים קב

5 אוג 2028

שבת

יג אב 5788

פסחים קג

6 אוג 2028

יום א

יד אב 5788

פסחים קד

7 אוג 2028

יום ב

טו אב 5788

פסחים קה

8 אוג 2028

יום ג

טז אב 5788

פסחים קו

9 אוג 2028

יום ד

יז אב 5788

פסחים קז

10 אוג 2028

יום ה

יח אב 5788

פסחים קח

11 אוג 2028

יום ו

יט אב 5788

פסחים קט

12 אוג 2028

שבת

כ אב 5788

פסחים קי

13 אוג 2028

יום א

כא אב 5788

פסחים קיא

14 אוג 2028

יום ב

כב אב 5788

פסחים קיב

15 אוג 2028

יום ג

כג אב 5788

פסחים קיג

16 אוג 2028

יום ד

כד אב 5788

פסחים קיד

17 אוג 2028

יום ה

כה אב 5788

פסחים קטו

18 אוג 2028

יום ו

כו אב 5788

פסחים קטז

19 אוג 2028

שבת

כז אב 5788

פסחים קיז

20 אוג 2028

יום א

כח אב 5788

פסחים קיח

21 אוג 2028

יום ב

כט אב 5788

פסחים קיט

22 אוג 2028

יום ג

ל אב 5788

פסחים קכ

23 אוג 2028

יום ד

א אלול 5788

פסחים קכא

24 אוג 2028

יום ה

ב אלול 5788

שקלים ב

25 אוג 2028

יום ו

ג אלול 5788

שקלים ג

26 אוג 2028

שבת

ד אלול 5788

שקלים ד

27 אוג 2028

יום א

ה אלול 5788

שקלים ה

28 אוג 2028

יום ב

ו אלול 5788

שקלים ו

29 אוג 2028

יום ג

ז אלול 5788

שקלים ז

30 אוג 2028

יום ד

ח אלול 5788

שקלים ח

31 אוג 2028

יום ה

ט אלול 5788

שקלים ט

1 ספט 2028

יום ו

י אלול 5788

שקלים י

2 ספט 2028

שבת

יא אלול 5788

שקלים יא

3 ספט 2028

יום א

יב אלול 5788

שקלים יב

4 ספט 2028

יום ב

יג אלול 5788

שקלים יג

5 ספט 2028

יום ג

יד אלול 5788

שקלים יד

6 ספט 2028

יום ד

טו אלול 5788

שקלים טו

7 ספט 2028

יום ה

טז אלול 5788

שקלים טז

8 ספט 2028

יום ו

יז אלול 5788

שקלים יז

9 ספט 2028

שבת

יח אלול 5788

שקלים יח

10 ספט 2028

יום א

יט אלול 5788

שקלים יט

11 ספט 2028

יום ב

כ אלול 5788

שקלים כ

12 ספט 2028

יום ג

כא אלול 5788

שקלים כא

13 ספט 2028

יום ד

כב אלול 5788

שקלים כב

14 ספט 2028

יום ה

כג אלול 5788

יומא ב

15 ספט 2028

יום ו

כד אלול 5788

יומא ג

16 ספט 2028

שבת

כה אלול 5788

יומא ד

17 ספט 2028

יום א

כו אלול 5788

יומא ה

18 ספט 2028

יום ב

כז אלול 5788

יומא ו

19 ספט 2028

יום ג

כח אלול 5788

יומא ז

20 ספט 2028

יום ד

כט אלול 5788

יומא ח

21 ספט 2028

יום ה

א תשרי 5789

יומא ט

22 ספט 2028

יום ו

ב תשרי 5789

יומא י

23 ספט 2028

שבת

ג תשרי 5789

יומא יא

24 ספט 2028

יום א

ד תשרי 5789

יומא יב

25 ספט 2028

יום ב

ה תשרי 5789

יומא יג

26 ספט 2028

יום ג

ו תשרי 5789

יומא יד

27 ספט 2028

יום ד

ז תשרי 5789

יומא טו

28 ספט 2028

יום ה

ח תשרי 5789

יומא טז

29 ספט 2028

יום ו

ט תשרי 5789

יומא יז

30 ספט 2028

שבת

י תשרי 5789

יומא יח

1 אוק 2028

יום א

יא תשרי 5789

יומא יט

2 אוק 2028

יום ב

יב תשרי 5789

יומא כ

3 אוק 2028

יום ג

יג תשרי 5789

יומא כא

4 אוק 2028

יום ד

יד תשרי 5789

יומא כב

5 אוק 2028

יום ה

טו תשרי 5789

יומא כג

6 אוק 2028

יום ו

טז תשרי 5789

יומא כד

7 אוק 2028

שבת

יז תשרי 5789

יומא כה

8 אוק 2028

יום א

יח תשרי 5789

יומא כו

9 אוק 2028

יום ב

יט תשרי 5789

יומא כז

10 אוק 2028

יום ג

כ תשרי 5789

יומא כח

11 אוק 2028

יום ד

כא תשרי 5789

יומא כט

12 אוק 2028

יום ה

כב תשרי 5789

יומא ל

13 אוק 2028

יום ו

כג תשרי 5789

יומא לא

14 אוק 2028

שבת

כד תשרי 5789

יומא לב

15 אוק 2028

יום א

כה תשרי 5789

יומא לג

16 אוק 2028

יום ב

כו תשרי 5789

יומא לד

17 אוק 2028

יום ג

כז תשרי 5789

יומא לה

18 אוק 2028

יום ד

כח תשרי 5789

יומא לו

19 אוק 2028

יום ה

כט תשרי 5789

יומא לז

20 אוק 2028

יום ו

ל תשרי 5789

יומא לח

21 אוק 2028

שבת

א חשון 5789

יומא לט

22 אוק 2028

יום א

ב חשון 5789

יומא מ

23 אוק 2028

יום ב

ג חשון 5789

יומא מא

24 אוק 2028

יום ג

ד חשון 5789

יומא מב

25 אוק 2028

יום ד

ה חשון 5789

יומא מג

26 אוק 2028

יום ה

ו חשון 5789

יומא מד

27 אוק 2028

יום ו

ז חשון 5789

יומא מה

28 אוק 2028

שבת

ח חשון 5789

יומא מו

29 אוק 2028

יום א

ט חשון 5789

יומא מז

30 אוק 2028

יום ב

י חשון 5789

יומא מח

31 אוק 2028

יום ג

יא חשון 5789

יומא מט

1 נוב 2028

יום ד

יב חשון 5789

יומא נ

2 נוב 2028

יום ה

יג חשון 5789

יומא נא

3 נוב 2028

יום ו

יד חשון 5789

יומא נב

4 נוב 2028

שבת

טו חשון 5789

יומא נג

5 נוב 2028

יום א

טז חשון 5789

יומא נד

6 נוב 2028

יום ב

יז חשון 5789

יומא נה

7 נוב 2028

יום ג

יח חשון 5789

יומא נו

8 נוב 2028

יום ד

יט חשון 5789

יומא נז

9 נוב 2028

יום ה

כ חשון 5789

יומא נח

10 נוב 2028

יום ו

כא חשון 5789

יומא נט

11 נוב 2028

שבת

כב חשון 5789

יומא ס

12 נוב 2028

יום א

כג חשון 5789

יומא סא

13 נוב 2028

יום ב

כד חשון 5789

יומא סב

14 נוב 2028

יום ג

כה חשון 5789

יומא סג

15 נוב 2028

יום ד

כו חשון 5789

יומא סד

16 נוב 2028

יום ה

כז חשון 5789

יומא סה

17 נוב 2028

יום ו

כח חשון 5789

יומא סו

18 נוב 2028

שבת

כט חשון 5789

יומא סז

19 נוב 2028

יום א

א כסלו 5789

יומא סח

20 נוב 2028

יום ב

ב כסלו 5789

יומא סט

21 נוב 2028

יום ג

ג כסלו 5789

יומא ע

22 נוב 2028

יום ד

ד כסלו 5789

יומא עא

23 נוב 2028

יום ה

ה כסלו 5789

יומא עב

24 נוב 2028

יום ו

ו כסלו 5789

יומא עג

25 נוב 2028

שבת

ז כסלו 5789

יומא עד

26 נוב 2028

יום א

ח כסלו 5789

יומא עה

27 נוב 2028

יום ב

ט כסלו 5789

יומא עו

28 נוב 2028

יום ג

י כסלו 5789

יומא עז

29 נוב 2028

יום ד

יא כסלו 5789

יומא עח

30 נוב 2028

יום ה

יב כסלו 5789

יומא עט

1 דצמ 2028

יום ו

יג כסלו 5789

יומא פ

2 דצמ 2028

שבת

יד כסלו 5789

יומא פא

3 דצמ 2028

יום א

טו כסלו 5789

יומא פב

4 דצמ 2028

יום ב

טז כסלו 5789

יומא פג

5 דצמ 2028

יום ג

יז כסלו 5789

יומא פד

6 דצמ 2028

יום ד

יח כסלו 5789

יומא פה

7 דצמ 2028

יום ה

יט כסלו 5789

יומא פו

8 דצמ 2028

יום ו

כ כסלו 5789

יומא פז

9 דצמ 2028

שבת

כא כסלו 5789

יומא פח

10 דצמ 2028

יום א

כב כסלו 5789

סוכה ב

11 דצמ 2028

יום ב

כג כסלו 5789

סוכה ג

12 דצמ 2028

יום ג

כד כסלו 5789

סוכה ד

13 דצמ 2028

יום ד

כה כסלו 5789

סוכה ה

14 דצמ 2028

יום ה

כו כסלו 5789

סוכה ו

15 דצמ 2028

יום ו

כז כסלו 5789

סוכה ז

16 דצמ 2028

שבת

כח כסלו 5789

סוכה ח

17 דצמ 2028

יום א

כט כסלו 5789

סוכה ט

18 דצמ 2028

יום ב

ל כסלו 5789

סוכה י

19 דצמ 2028

יום ג

א טבת 5789

סוכה יא

20 דצמ 2028

יום ד

ב טבת 5789

סוכה יב

21 דצמ 2028

יום ה

ג טבת 5789

סוכה יג

22 דצמ 2028

יום ו

ד טבת 5789

סוכה יד

23 דצמ 2028

שבת

ה טבת 5789

סוכה טו

24 דצמ 2028

יום א

ו טבת 5789

סוכה טז

25 דצמ 2028

יום ב

ז טבת 5789

סוכה יז

26 דצמ 2028

יום ג

ח טבת 5789

סוכה יח

27 דצמ 2028

יום ד

ט טבת 5789

סוכה יט

28 דצמ 2028

יום ה

י טבת 5789

סוכה כ

29 דצמ 2028

יום ו

יא טבת 5789

סוכה כא

30 דצמ 2028

שבת

יב טבת 5789

סוכה כב

31 דצמ 2028

יום א

יג טבת 5789

סוכה כג

1 ינו 2029

יום ב

יד טבת 5789

סוכה כד

2 ינו 2029

יום ג

טו טבת 5789

סוכה כה

3 ינו 2029

יום ד

טז טבת 5789

סוכה כו

4 ינו 2029

יום ה

יז טבת 5789

סוכה כז

5 ינו 2029

יום ו

יח טבת 5789

סוכה כח

6 ינו 2029

שבת

יט טבת 5789

סוכה כט

7 ינו 2029

יום א

כ טבת 5789

סוכה ל

8 ינו 2029

יום ב

כא טבת 5789

סוכה לא

9 ינו 2029

יום ג

כב טבת 5789

סוכה לב

10 ינו 2029

יום ד

כג טבת 5789

סוכה לג

11 ינו 2029

יום ה

כד טבת 5789

סוכה לד

12 ינו 2029

יום ו

כה טבת 5789

סוכה לה

13 ינו 2029

שבת

כו טבת 5789

סוכה לו

14 ינו 2029

יום א

כז טבת 5789

סוכה לז

15 ינו 2029

יום ב

כח טבת 5789

סוכה לח

16 ינו 2029

יום ג

כט טבת 5789

סוכה לט

17 ינו 2029

יום ד

א שבט 5789

סוכה מ

18 ינו 2029

יום ה

ב שבט 5789

סוכה מא

19 ינו 2029

יום ו

ג שבט 5789

סוכה מב

20 ינו 2029

שבת

ד שבט 5789

סוכה מג

21 ינו 2029

יום א

ה שבט 5789

סוכה מד

22 ינו 2029

יום ב

ו שבט 5789

סוכה מה

23 ינו 2029

יום ג

ז שבט 5789

סוכה מו

24 ינו 2029

יום ד

ח שבט 5789

סוכה מז

25 ינו 2029

יום ה

ט שבט 5789

סוכה מח

26 ינו 2029

יום ו

י שבט 5789

סוכה מט

27 ינו 2029

שבת

יא שבט 5789

סוכה נ

28 ינו 2029

יום א

יב שבט 5789

סוכה נא

29 ינו 2029

יום ב

יג שבט 5789

סוכה נב

30 ינו 2029

יום ג

יד שבט 5789

סוכה נג

31 ינו 2029

יום ד

טו שבט 5789

סוכה נד

1 פבר 2029

יום ה

טז שבט 5789

סוכה נה

2 פבר 2029

יום ו

יז שבט 5789

סוכה נו

3 פבר 2029

שבת

יח שבט 5789

ביצה ב

4 פבר 2029

יום א

יט שבט 5789

ביצה ג

5 פבר 2029

יום ב

כ שבט 5789

ביצה ד

6 פבר 2029

יום ג

כא שבט 5789

ביצה ה

7 פבר 2029

יום ד

כב שבט 5789

ביצה ו

8 פבר 2029

יום ה

כג שבט 5789

ביצה ז

9 פבר 2029

יום ו

כד שבט 5789

ביצה ח

10 פבר 2029

שבת

כה שבט 5789

ביצה ט

11 פבר 2029

יום א

כו שבט 5789

ביצה י

12 פבר 2029

יום ב

כז שבט 5789

ביצה יא

13 פבר 2029

יום ג

כח שבט 5789

ביצה יב

14 פבר 2029

יום ד

כט שבט 5789

ביצה יג

15 פבר 2029

יום ה

ל שבט 5789

ביצה יד

16 פבר 2029

יום ו

א אדר 5789

ביצה טו

17 פבר 2029

שבת

ב אדר 5789

ביצה טז

18 פבר 2029

יום א

ג אדר 5789

ביצה יז

19 פבר 2029

יום ב

ד אדר 5789

ביצה יח

20 פבר 2029

יום ג

ה אדר 5789

ביצה יט

21 פבר 2029

יום ד

ו אדר 5789

ביצה כ

22 פבר 2029

יום ה

ז אדר 5789

ביצה כא

23 פבר 2029

יום ו

ח אדר 5789

ביצה כב

24 פבר 2029

שבת

ט אדר 5789

ביצה כג

25 פבר 2029

יום א

י אדר 5789

ביצה כד

26 פבר 2029

יום ב

יא אדר 5789

ביצה כה

27 פבר 2029

יום ג

יב אדר 5789

ביצה כו

28 פבר 2029

יום ד

יג אדר 5789

ביצה כז

1 מרץ 2029

יום ה

יד אדר 5789

ביצה כח

2 מרץ 2029

יום ו

טו אדר 5789

ביצה כט

3 מרץ 2029

שבת

טז אדר 5789

ביצה ל

4 מרץ 2029

יום א

יז אדר 5789

ביצה לא

5 מרץ 2029

יום ב

יח אדר 5789

ביצה לב

6 מרץ 2029

יום ג

יט אדר 5789

ביצה לג

7 מרץ 2029

יום ד

כ אדר 5789

ביצה לד

8 מרץ 2029

יום ה

כא אדר 5789

ביצה לה

9 מרץ 2029

יום ו

כב אדר 5789

ביצה לו

10 מרץ 2029

שבת

כג אדר 5789

ביצה לז

11 מרץ 2029

יום א

כד אדר 5789

ביצה לח

12 מרץ 2029

יום ב

כה אדר 5789

ביצה לט

13 מרץ 2029

יום ג

כו אדר 5789

ביצה מ

14 מרץ 2029

יום ד

כז אדר 5789

ראש השנה ב

15 מרץ 2029

יום ה

כח אדר 5789

ראש השנה ג

16 מרץ 2029

יום ו

כט אדר 5789

ראש השנה ד

17 מרץ 2029

שבת

א ניסן 5789

ראש השנה ה

18 מרץ 2029

יום א

ב ניסן 5789

ראש השנה ו

19 מרץ 2029

יום ב

ג ניסן 5789

ראש השנה ז

20 מרץ 2029

יום ג

ד ניסן 5789

ראש השנה ח

21 מרץ 2029

יום ד

ה ניסן 5789

ראש השנה ט

22 מרץ 2029

יום ה

ו ניסן 5789

ראש השנה י

23 מרץ 2029

יום ו

ז ניסן 5789

ראש השנה יא

24 מרץ 2029

שבת

ח ניסן 5789

ראש השנה יב

25 מרץ 2029

יום א

ט ניסן 5789

ראש השנה יג

26 מרץ 2029

יום ב

י ניסן 5789

ראש השנה יד

27 מרץ 2029

יום ג

יא ניסן 5789

ראש השנה טו

28 מרץ 2029

יום ד

יב ניסן 5789

ראש השנה טז

29 מרץ 2029

יום ה

יג ניסן 5789

ראש השנה יז

30 מרץ 2029

יום ו

יד ניסן 5789

ראש השנה יח

31 מרץ 2029

שבת

טו ניסן 5789

ראש השנה יט

1 אפר 2029

יום א

טז ניסן 5789

ראש השנה כ

2 אפר 2029

יום ב

יז ניסן 5789

ראש השנה כא

3 אפר 2029

יום ג

יח ניסן 5789

ראש השנה כב

4 אפר 2029

יום ד

יט ניסן 5789

ראש השנה כג

5 אפר 2029

יום ה

כ ניסן 5789

ראש השנה כד

6 אפר 2029

יום ו

כא ניסן 5789

ראש השנה כה

7 אפר 2029

שבת

כב ניסן 5789

ראש השנה כו

8 אפר 2029

יום א

כג ניסן 5789

ראש השנה כז

9 אפר 2029

יום ב

כד ניסן 5789

ראש השנה כח

10 אפר 2029

יום ג

כה ניסן 5789

ראש השנה כט

11 אפר 2029

יום ד

כו ניסן 5789

ראש השנה ל

12 אפר 2029

יום ה

כז ניסן 5789

ראש השנה לא

13 אפר 2029

יום ו

כח ניסן 5789

ראש השנה לב

14 אפר 2029

שבת

כט ניסן 5789

ראש השנה לג

15 אפר 2029

יום א

ל ניסן 5789

ראש השנה לד

16 אפר 2029

יום ב

א אייר 5789

ראש השנה לה

17 אפר 2029

יום ג

ב אייר 5789

תענית ב

18 אפר 2029

יום ד

ג אייר 5789

תענית ג

19 אפר 2029

יום ה

ד אייר 5789

תענית ד

20 אפר 2029

יום ו

ה אייר 5789

תענית ה

21 אפר 2029

שבת

ו אייר 5789

תענית ו

22 אפר 2029

יום א

ז אייר 5789

תענית ז

23 אפר 2029

יום ב

ח אייר 5789

תענית ח

24 אפר 2029

יום ג

ט אייר 5789

תענית ט

25 אפר 2029

יום ד

י אייר 5789

תענית י

26 אפר 2029

יום ה

יא אייר 5789

תענית יא

27 אפר 2029

יום ו

יב אייר 5789

תענית יב

28 אפר 2029

שבת

יג אייר 5789

תענית יג

29 אפר 2029

יום א

יד אייר 5789

תענית יד

30 אפר 2029

יום ב

טו אייר 5789

תענית טו

1 מאי 2029

יום ג

טז אייר 5789

תענית טז

2 מאי 2029

יום ד

יז אייר 5789

תענית יז

3 מאי 2029

יום ה

יח אייר 5789

תענית יח

4 מאי 2029

יום ו

יט אייר 5789

תענית יט

5 מאי 2029

שבת

כ אייר 5789

תענית כ

6 מאי 2029

יום א

כא אייר 5789

תענית כא

7 מאי 2029

יום ב

כב אייר 5789

תענית כב

8 מאי 2029

יום ג

כג אייר 5789

תענית כג

9 מאי 2029

יום ד

כד אייר 5789

תענית כד

10 מאי 2029

יום ה

כה אייר 5789

תענית כה

11 מאי 2029

יום ו

כו אייר 5789

תענית כו

12 מאי 2029

שבת

כז אייר 5789

תענית כז

13 מאי 2029

יום א

כח אייר 5789

תענית כח

14 מאי 2029

יום ב

כט אייר 5789

תענית כט

15 מאי 2029

יום ג

א סיון 5789

תענית ל

16 מאי 2029

יום ד

ב סיון 5789

תענית לא

17 מאי 2029

יום ה

ג סיון 5789

מגילה ב

18 מאי 2029

יום ו

ד סיון 5789

מגילה ג

19 מאי 2029

שבת

ה סיון 5789

מגילה ד

20 מאי 2029

יום א

ו סיון 5789

מגילה ה

21 מאי 2029

יום ב

ז סיון 5789

מגילה ו

22 מאי 2029

יום ג

ח סיון 5789

מגילה ז

23 מאי 2029

יום ד

ט סיון 5789

מגילה ח

24 מאי 2029

יום ה

י סיון 5789

מגילה ט

25 מאי 2029

יום ו

יא סיון 5789

מגילה י

26 מאי 2029

שבת

יב סיון 5789

מגילה יא

27 מאי 2029

יום א

יג סיון 5789

מגילה יב

28 מאי 2029

יום ב

יד סיון 5789

מגילה יג

29 מאי 2029

יום ג

טו סיון 5789

מגילה יד

30 מאי 2029

יום ד

טז סיון 5789

מגילה טו

31 מאי 2029

יום ה

יז סיון 5789

מגילה טז

1 יונ 2029

יום ו

יח סיון 5789

מגילה יז

2 יונ 2029

שבת

יט סיון 5789

מגילה יח

3 יונ 2029

יום א

כ סיון 5789

מגילה יט

4 יונ 2029

יום ב

כא סיון 5789

מגילה כ

5 יונ 2029

יום ג

כב סיון 5789

מגילה כא

6 יונ 2029

יום ד

כג סיון 5789

מגילה כב

7 יונ 2029

יום ה

כד סיון 5789

מגילה כג

8 יונ 2029

יום ו

כה סיון 5789

מגילה כד

9 יונ 2029

שבת

כו סיון 5789

מגילה כה

10 יונ 2029

יום א

כז סיון 5789

מגילה כו

11 יונ 2029

יום ב

כח סיון 5789

מגילה כז

12 יונ 2029

יום ג

כט סיון 5789

מגילה כח

13 יונ 2029

יום ד

ל סיון 5789

מגילה כט

14 יונ 2029

יום ה

א תמוז 5789

מגילה ל

15 יונ 2029

יום ו

ב תמוז 5789

מגילה לא

16 יונ 2029

שבת

ג תמוז 5789

מגילה לב

17 יונ 2029

יום א

ד תמוז 5789

מועד קטן ב

18 יונ 2029

יום ב

ה תמוז 5789

מועד קטן ג

19 יונ 2029

יום ג

ו תמוז 5789

מועד קטן ד

20 יונ 2029

יום ד

ז תמוז 5789

מועד קטן ה

21 יונ 2029

יום ה

ח תמוז 5789

מועד קטן ו

22 יונ 2029

יום ו

ט תמוז 5789

מועד קטן ז

23 יונ 2029

שבת

י תמוז 5789

מועד קטן ח

24 יונ 2029

יום א

יא תמוז 5789

מועד קטן ט

25 יונ 2029

יום ב

יב תמוז 5789

מועד קטן י

26 יונ 2029

יום ג

יג תמוז 5789

מועד קטן יא

27 יונ 2029

יום ד

יד תמוז 5789

מועד קטן יב

28 יונ 2029

יום ה

טו תמוז 5789

מועד קטן יג

29 יונ 2029

יום ו

טז תמוז 5789

מועד קטן יד

30 יונ 2029

שבת

יז תמוז 5789

מועד קטן טו

1 יול 2029

יום א

יח תמוז 5789

מועד קטן טז

2 יול 2029

יום ב

יט תמוז 5789

מועד קטן יז

3 יול 2029

יום ג

כ תמוז 5789

מועד קטן יח

4 יול 2029

יום ד

כא תמוז 5789

מועד קטן יט

5 יול 2029

יום ה

כב תמוז 5789

מועד קטן כ

6 יול 2029

יום ו

כג תמוז 5789

מועד קטן כא

7 יול 2029

שבת

כד תמוז 5789

מועד קטן כב

8 יול 2029

יום א

כה תמוז 5789

מועד קטן כג

9 יול 2029

יום ב

כו תמוז 5789

מועד קטן כד

10 יול 2029

יום ג

כז תמוז 5789

מועד קטן כה

11 יול 2029

יום ד

כח תמוז 5789

מועד קטן כו

12 יול 2029

יום ה

כט תמוז 5789

מועד קטן כז

13 יול 2029

יום ו

א אב 5789

מועד קטן כח

14 יול 2029

שבת

ב אב 5789

מועד קטן כט

15 יול 2029

יום א

ג אב 5789

חגיגה ב

16 יול 2029

יום ב

ד אב 5789

חגיגה ג

17 יול 2029

יום ג

ה אב 5789

חגיגה ד

18 יול 2029

יום ד

ו אב 5789

חגיגה ה

19 יול 2029

יום ה

ז אב 5789

חגיגה ו

20 יול 2029

יום ו

ח אב 5789

חגיגה ז

21 יול 2029

שבת

ט אב 5789

חגיגה ח

22 יול 2029

יום א

י אב 5789

חגיגה ט

23 יול 2029

יום ב

יא אב 5789

חגיגה י

24 יול 2029

יום ג

יב אב 5789

חגיגה יא

25 יול 2029

יום ד

יג אב 5789

חגיגה יב

26 יול 2029

יום ה

יד אב 5789

חגיגה יג

27 יול 2029

יום ו

טו אב 5789

חגיגה יד

28 יול 2029

שבת

טז אב 5789

חגיגה טו

29 יול 2029

יום א

יז אב 5789

חגיגה טז

30 יול 2029

יום ב

יח אב 5789

חגיגה יז

31 יול 2029

יום ג

יט אב 5789

חגיגה יח

1 אוג 2029

יום ד

כ אב 5789

חגיגה יט

2 אוג 2029

יום ה

כא אב 5789

חגיגה כ

3 אוג 2029

יום ו

כב אב 5789

חגיגה כא

4 אוג 2029

שבת

כג אב 5789

חגיגה כב

5 אוג 2029

יום א

כד אב 5789

חגיגה כג

6 אוג 2029

יום ב

כה אב 5789

חגיגה כד

7 אוג 2029

יום ג

כו אב 5789

חגיגה כה

8 אוג 2029

יום ד

כז אב 5789

חגיגה כו

9 אוג 2029

יום ה

כח אב 5789

חגיגה כז

10 אוג 2029

יום ו

כט אב 5789

יבמות ב

11 אוג 2029

שבת

ל אב 5789

יבמות ג

12 אוג 2029

יום א

א אלול 5789

יבמות ד

13 אוג 2029

יום ב

ב אלול 5789

יבמות ה

14 אוג 2029

יום ג

ג אלול 5789

יבמות ו

15 אוג 2029

יום ד

ד אלול 5789

יבמות ז

16 אוג 2029

יום ה

ה אלול 5789

יבמות ח

17 אוג 2029

יום ו

ו אלול 5789

יבמות ט

18 אוג 2029

שבת

ז אלול 5789

יבמות י

19 אוג 2029

יום א

ח אלול 5789

יבמות יא

20 אוג 2029

יום ב

ט אלול 5789

יבמות יב

21 אוג 2029

יום ג

י אלול 5789

יבמות יג

22 אוג 2029

יום ד

יא אלול 5789

יבמות יד

23 אוג 2029

יום ה

יב אלול 5789

יבמות טו

24 אוג 2029

יום ו

יג אלול 5789

יבמות טז

25 אוג 2029

שבת

יד אלול 5789

יבמות יז

26 אוג 2029

יום א

טו אלול 5789

יבמות יח

27 אוג 2029

יום ב

טז אלול 5789

יבמות יט

28 אוג 2029

יום ג

יז אלול 5789

יבמות כ

29 אוג 2029

יום ד

יח אלול 5789

יבמות כא

30 אוג 2029

יום ה

יט אלול 5789

יבמות כב

31 אוג 2029

יום ו

כ אלול 5789

יבמות כג

1 ספט 2029

שבת

כא אלול 5789

יבמות כד

2 ספט 2029

יום א

כב אלול 5789

יבמות כה

3 ספט 2029

יום ב

כג אלול 5789

יבמות כו

4 ספט 2029

יום ג

כד אלול 5789

יבמות כז

5 ספט 2029

יום ד

כה אלול 5789

יבמות כח

6 ספט 2029

יום ה

כו אלול 5789

יבמות כט

7 ספט 2029

יום ו

כז אלול 5789

יבמות ל

8 ספט 2029

שבת

כח אלול 5789

יבמות לא

9 ספט 2029

יום א

כט אלול 5789

יבמות לב

10 ספט 2029

יום ב

א תשרי 5790

יבמות לג

11 ספט 2029

יום ג

ב תשרי 5790

יבמות לד

12 ספט 2029

יום ד

ג תשרי 5790

יבמות לה

13 ספט 2029

יום ה

ד תשרי 5790

יבמות לו

14 ספט 2029

יום ו

ה תשרי 5790

יבמות לז

15 ספט 2029

שבת

ו תשרי 5790

יבמות לח

16 ספט 2029

יום א

ז תשרי 5790

יבמות לט

17 ספט 2029

יום ב

ח תשרי 5790

יבמות מ

18 ספט 2029

יום ג

ט תשרי 5790

יבמות מא

19 ספט 2029

יום ד

י תשרי 5790

יבמות מב

20 ספט 2029

יום ה

יא תשרי 5790

יבמות מג

21 ספט 2029

יום ו

יב תשרי 5790

יבמות מד

22 ספט 2029

שבת

יג תשרי 5790

יבמות מה

23 ספט 2029

יום א

יד תשרי 5790

יבמות מו

24 ספט 2029

יום ב

טו תשרי 5790

יבמות מז

25 ספט 2029

יום ג

טז תשרי 5790

יבמות מח

26 ספט 2029

יום ד

יז תשרי 5790

יבמות מט

27 ספט 2029

יום ה

יח תשרי 5790

יבמות נ

28 ספט 2029

יום ו

יט תשרי 5790

יבמות נא

29 ספט 2029

שבת

כ תשרי 5790

יבמות נב

30 ספט 2029

יום א

כא תשרי 5790

יבמות נג

1 אוק 2029

יום ב

כב תשרי 5790

יבמות נד

2 אוק 2029

יום ג

כג תשרי 5790

יבמות נה

3 אוק 2029

יום ד

כד תשרי 5790

יבמות נו

4 אוק 2029

יום ה

כה תשרי 5790

יבמות נז

5 אוק 2029

יום ו

כו תשרי 5790

יבמות נח

6 אוק 2029

שבת

כז תשרי 5790

יבמות נט

7 אוק 2029

יום א

כח תשרי 5790

יבמות ס

8 אוק 2029

יום ב

כט תשרי 5790

יבמות סא

9 אוק 2029

יום ג

ל תשרי 5790

יבמות סב

10 אוק 2029

יום ד

א חשון 5790

יבמות סג

11 אוק 2029

יום ה

ב חשון 5790

יבמות סד

12 אוק 2029

יום ו

ג חשון 5790

יבמות סה

13 אוק 2029

שבת

ד חשון 5790

יבמות סו

14 אוק 2029

יום א

ה חשון 5790

יבמות סז

15 אוק 2029

יום ב

ו חשון 5790

יבמות סח

16 אוק 2029

יום ג

ז חשון 5790

יבמות סט

17 אוק 2029

יום ד

ח חשון 5790

יבמות ע

18 אוק 2029

יום ה

ט חשון 5790

יבמות עא

19 אוק 2029

יום ו

י חשון 5790

יבמות עב

20 אוק 2029

שבת

יא חשון 5790

יבמות עג

21 אוק 2029

יום א

יב חשון 5790

יבמות עד

22 אוק 2029

יום ב

יג חשון 5790

יבמות עה

23 אוק 2029

יום ג

יד חשון 5790

יבמות עו

24 אוק 2029

יום ד

טו חשון 5790

יבמות עז

25 אוק 2029

יום ה

טז חשון 5790

יבמות עח

26 אוק 2029

יום ו

יז חשון 5790

יבמות עט

27 אוק 2029

שבת

יח חשון 5790

יבמות פ

28 אוק 2029

יום א

יט חשון 5790

יבמות פא

29 אוק 2029

יום ב

כ חשון 5790

יבמות פב

30 אוק 2029

יום ג

כא חשון 5790

יבמות פג

31 אוק 2029

יום ד

כב חשון 5790

יבמות פד

1 נוב 2029

יום ה

כג חשון 5790

יבמות פה

2 נוב 2029

יום ו

כד חשון 5790

יבמות פו

3 נוב 2029

שבת

כה חשון 5790

יבמות פז

4 נוב 2029

יום א

כו חשון 5790

יבמות פח

5 נוב 2029

יום ב

כז חשון 5790

יבמות פט

6 נוב 2029

יום ג

כח חשון 5790

יבמות צ

7 נוב 2029

יום ד

כט חשון 5790

יבמות צא

8 נוב 2029

יום ה

א כסלו 5790

יבמות צב

9 נוב 2029

יום ו

ב כסלו 5790

יבמות צג

10 נוב 2029

שבת

ג כסלו 5790

יבמות צד

11 נוב 2029

יום א

ד כסלו 5790

יבמות צה

12 נוב 2029

יום ב

ה כסלו 5790

יבמות צו

13 נוב 2029

יום ג

ו כסלו 5790

יבמות צז

14 נוב 2029

יום ד

ז כסלו 5790

יבמות צח

15 נוב 2029

יום ה

ח כסלו 5790

יבמות צט

16 נוב 2029

יום ו

ט כסלו 5790

יבמות ק

17 נוב 2029

שבת

י כסלו 5790

יבמות קא

18 נוב 2029

יום א

יא כסלו 5790

יבמות קב

19 נוב 2029

יום ב

יב כסלו 5790

יבמות קג

20 נוב 2029

יום ג

יג כסלו 5790

יבמות קד

21 נוב 2029

יום ד

יד כסלו 5790

יבמות קה

22 נוב 2029

יום ה

טו כסלו 5790

יבמות קו

23 נוב 2029

יום ו

טז כסלו 5790

יבמות קז

24 נוב 2029

שבת

יז כסלו 5790

יבמות קח

25 נוב 2029

יום א

יח כסלו 5790

יבמות קט

26 נוב 2029

יום ב

יט כסלו 5790

יבמות קי

27 נוב 2029

יום ג

כ כסלו 5790

יבמות קיא

28 נוב 2029

יום ד

כא כסלו 5790

יבמות קיב

29 נוב 2029

יום ה

כב כסלו 5790

יבמות קיג

30 נוב 2029

יום ו

כג כסלו 5790

יבמות קיד

1 דצמ 2029

שבת

כד כסלו 5790

יבמות קטו

2 דצמ 2029

יום א

כה כסלו 5790

יבמות קטז

3 דצמ 2029

יום ב

כו כסלו 5790

יבמות קיז

4 דצמ 2029

יום ג

כז כסלו 5790

יבמות קיח

5 דצמ 2029

יום ד

כח כסלו 5790

יבמות קיט

6 דצמ 2029

יום ה

כט כסלו 5790

יבמות קכ

7 דצמ 2029

יום ו

א טבת 5790

יבמות קכא

8 דצמ 2029

שבת

ב טבת 5790

יבמות קכב

9 דצמ 2029

יום א

ג טבת 5790

כתובות ב

10 דצמ 2029

יום ב

ד טבת 5790

כתובות ג

11 דצמ 2029

יום ג

ה טבת 5790

כתובות ד

12 דצמ 2029

יום ד

ו טבת 5790

כתובות ה

13 דצמ 2029

יום ה

ז טבת 5790

כתובות ו

14 דצמ 2029

יום ו

ח טבת 5790

כתובות ז

15 דצמ 2029

שבת

ט טבת 5790

כתובות ח

16 דצמ 2029

יום א

י טבת 5790

כתובות ט

17 דצמ 2029

יום ב

יא טבת 5790

כתובות י

18 דצמ 2029

יום ג

יב טבת 5790

כתובות יא

19 דצמ 2029

יום ד

יג טבת 5790

כתובות יב

20 דצמ 2029

יום ה

יד טבת 5790

כתובות יג

21 דצמ 2029

יום ו

טו טבת 5790

כתובות יד

22 דצמ 2029

שבת

טז טבת 5790

כתובות טו

23 דצמ 2029

יום א

יז טבת 5790

כתובות טז

24 דצמ 2029

יום ב

יח טבת 5790

כתובות יז

25 דצמ 2029

יום ג

יט טבת 5790

כתובות יח

26 דצמ 2029

יום ד

כ טבת 5790

כתובות יט

27 דצמ 2029

יום ה

כא טבת 5790

כתובות כ

28 דצמ 2029

יום ו

כב טבת 5790

כתובות כא

29 דצמ 2029

שבת

כג טבת 5790

כתובות כב

30 דצמ 2029

יום א

כד טבת 5790

כתובות כג

31 דצמ 2029

יום ב

כה טבת 5790

כתובות כד

1 ינו 2030

יום ג

כו טבת 5790

כתובות כה

2 ינו 2030

יום ד

כז טבת 5790

כתובות כו

3 ינו 2030

יום ה

כח טבת 5790

כתובות כז

4 ינו 2030

יום ו

כט טבת 5790

כתובות כח

5 ינו 2030

שבת

א שבט 5790

כתובות כט

6 ינו 2030

יום א

ב שבט 5790

כתובות ל

7 ינו 2030

יום ב

ג שבט 5790

כתובות לא

8 ינו 2030

יום ג

ד שבט 5790

כתובות לב

9 ינו 2030

יום ד

ה שבט 5790

כתובות לג

10 ינו 2030

יום ה

ו שבט 5790

כתובות לד

11 ינו 2030

יום ו

ז שבט 5790

כתובות לה

12 ינו 2030

שבת

ח שבט 5790

כתובות לו

13 ינו 2030

יום א

ט שבט 5790

כתובות לז

14 ינו 2030

יום ב

י שבט 5790

כתובות לח

15 ינו 2030

יום ג

יא שבט 5790

כתובות לט

16 ינו 2030

יום ד

יב שבט 5790

כתובות מ

17 ינו 2030

יום ה

יג שבט 5790

כתובות מא

18 ינו 2030

יום ו

יד שבט 5790

כתובות מב

19 ינו 2030

שבת

טו שבט 5790

כתובות מג

20 ינו 2030

יום א

טז שבט 5790

כתובות מד

21 ינו 2030

יום ב

יז שבט 5790

כתובות מה

22 ינו 2030

יום ג

יח שבט 5790

כתובות מו

23 ינו 2030

יום ד

יט שבט 5790

כתובות מז

24 ינו 2030

יום ה

כ שבט 5790

כתובות מח

25 ינו 2030

יום ו

כא שבט 5790

כתובות מט

26 ינו 2030

שבת

כב שבט 5790

כתובות נ

27 ינו 2030

יום א

כג שבט 5790

כתובות נא

28 ינו 2030

יום ב

כד שבט 5790

כתובות נב

29 ינו 2030

יום ג

כה שבט 5790

כתובות נג

30 ינו 2030

יום ד

כו שבט 5790

כתובות נד

31 ינו 2030

יום ה

כז שבט 5790

כתובות נה

1 פבר 2030

יום ו

כח שבט 5790

כתובות נו

2 פבר 2030

שבת

כט שבט 5790

כתובות נז

3 פבר 2030

יום א

ל שבט 5790

כתובות נח

4 פבר 2030

יום ב

א אדר א 5790

כתובות נט

5 פבר 2030

יום ג

ב אדר א 5790

כתובות ס

6 פבר 2030

יום ד

ג אדר א 5790

כתובות סא

7 פבר 2030

יום ה

ד אדר א 5790

כתובות סב

8 פבר 2030

יום ו

ה אדר א 5790

כתובות סג

9 פבר 2030

שבת

ו אדר א 5790

כתובות סד

10 פבר 2030

יום א

ז אדר א 5790

כתובות סה

11 פבר 2030

יום ב

ח אדר א 5790

כתובות סו

12 פבר 2030

יום ג

ט אדר א 5790

כתובות סז

13 פבר 2030

יום ד

י אדר א 5790

כתובות סח

14 פבר 2030

יום ה

יא אדר א 5790

כתובות סט

15 פבר 2030

יום ו

יב אדר א 5790

כתובות ע

16 פבר 2030

שבת

יג אדר א 5790

כתובות עא

17 פבר 2030

יום א

יד אדר א 5790

כתובות עב

18 פבר 2030

יום ב

טו אדר א 5790

כתובות עג

19 פבר 2030

יום ג

טז אדר א 5790

כתובות עד

20 פבר 2030

יום ד

יז אדר א 5790

כתובות עה

21 פבר 2030

יום ה

יח אדר א 5790

כתובות עו

22 פבר 2030

יום ו

יט אדר א 5790

כתובות עז

23 פבר 2030

שבת

כ אדר א 5790

כתובות עח

24 פבר 2030

יום א

כא אדר א 5790

כתובות עט

25 פבר 2030

יום ב

כב אדר א 5790

כתובות פ

26 פבר 2030

יום ג

כג אדר א 5790

כתובות פא

27 פבר 2030

יום ד

כד אדר א 5790

כתובות פב

28 פבר 2030

יום ה

כה אדר א 5790

כתובות פג

1 מרץ 2030

יום ו

כו אדר א 5790

כתובות פד

2 מרץ 2030

שבת

כז אדר א 5790

כתובות פה

3 מרץ 2030

יום א

כח אדר א 5790

כתובות פו

4 מרץ 2030

יום ב

כט אדר א 5790

כתובות פז

5 מרץ 2030

יום ג

ל אדר א 5790

כתובות פח

6 מרץ 2030

יום ד

א אדר ב 5790

כתובות פט

7 מרץ 2030

יום ה

ב אדר ב 5790

כתובות צ

8 מרץ 2030

יום ו

ג אדר ב 5790

כתובות צא

9 מרץ 2030

שבת

ד אדר ב 5790

כתובות צב

10 מרץ 2030

יום א

ה אדר ב 5790

כתובות צג

11 מרץ 2030

יום ב

ו אדר ב 5790

כתובות צד

12 מרץ 2030

יום ג

ז אדר ב 5790

כתובות צה

13 מרץ 2030

יום ד

ח אדר ב 5790

כתובות צו

14 מרץ 2030

יום ה

ט אדר ב 5790

כתובות צז

15 מרץ 2030

יום ו

י אדר ב 5790

כתובות צח

16 מרץ 2030

שבת

יא אדר ב 5790

כתובות צט

17 מרץ 2030

יום א

יב אדר ב 5790

כתובות ק

18 מרץ 2030

יום ב

יג אדר ב 5790

כתובות קא

19 מרץ 2030

יום ג

יד אדר ב 5790

כתובות קב

20 מרץ 2030

יום ד

טו אדר ב 5790

כתובות קג

21 מרץ 2030

יום ה

טז אדר ב 5790

כתובות קד

22 מרץ 2030

יום ו

יז אדר ב 5790

כתובות קה

23 מרץ 2030

שבת

יח אדר ב 5790

כתובות קו

24 מרץ 2030

יום א

יט אדר ב 5790

כתובות קז

25 מרץ 2030

יום ב

כ אדר ב 5790

כתובות קח

26 מרץ 2030

יום ג

כא אדר ב 5790

כתובות קט

27 מרץ 2030

יום ד

כב אדר ב 5790

כתובות קי

28 מרץ 2030

יום ה

כג אדר ב 5790

כתובות קיא

29 מרץ 2030

יום ו

כד אדר ב 5790

כתובות קיב

30 מרץ 2030

שבת

כה אדר ב 5790

נדרים ב

31 מרץ 2030

יום א

כו אדר ב 5790

נדרים ג

1 אפר 2030

יום ב

כז אדר ב 5790

נדרים ד

2 אפר 2030

יום ג

כח אדר ב 5790

נדרים ה

3 אפר 2030

יום ד

כט אדר ב 5790

נדרים ו

4 אפר 2030

יום ה

א ניסן 5790

נדרים ז

5 אפר 2030

יום ו

ב ניסן 5790

נדרים ח

6 אפר 2030

שבת

ג ניסן 5790

נדרים ט

7 אפר 2030

יום א

ד ניסן 5790

נדרים י

8 אפר 2030

יום ב

ה ניסן 5790

נדרים יא

9 אפר 2030

יום ג

ו ניסן 5790

נדרים יב

10 אפר 2030

יום ד

ז ניסן 5790

נדרים יג

11 אפר 2030

יום ה

ח ניסן 5790

נדרים יד

12 אפר 2030

יום ו

ט ניסן 5790

נדרים טו

13 אפר 2030

שבת

י ניסן 5790

נדרים טז

14 אפר 2030

יום א

יא ניסן 5790

נדרים יז

15 אפר 2030

יום ב

יב ניסן 5790

נדרים יח

16 אפר 2030

יום ג

יג ניסן 5790

נדרים יט

17 אפר 2030

יום ד

יד ניסן 5790

נדרים כ

18 אפר 2030

יום ה

טו ניסן 5790

נדרים כא

19 אפר 2030

יום ו

טז ניסן 5790

נדרים כב

20 אפר 2030

שבת

יז ניסן 5790

נדרים כג

21 אפר 2030

יום א

יח ניסן 5790

נדרים כד

22 אפר 2030

יום ב

יט ניסן 5790

נדרים כה

23 אפר 2030

יום ג

כ ניסן 5790

נדרים כו

24 אפר 2030

יום ד

כא ניסן 5790

נדרים כז

25 אפר 2030

יום ה

כב ניסן 5790

נדרים כח

26 אפר 2030

יום ו

כג ניסן 5790

נדרים כט

27 אפר 2030

שבת

כד ניסן 5790

נדרים ל

28 אפר 2030

יום א

כה ניסן 5790

נדרים לא

29 אפר 2030

יום ב

כו ניסן 5790

נדרים לב

30 אפר 2030

יום ג

כז ניסן 5790

נדרים לג

1 מאי 2030

יום ד

כח ניסן 5790

נדרים לד

2 מאי 2030

יום ה

כט ניסן 5790

נדרים לה

3 מאי 2030

יום ו

ל ניסן 5790

נדרים לו

4 מאי 2030

שבת

א אייר 5790

נדרים לז

5 מאי 2030

יום א

ב אייר 5790

נדרים לח

6 מאי 2030

יום ב

ג אייר 5790

נדרים לט

7 מאי 2030

יום ג

ד אייר 5790

נדרים מ

8 מאי 2030

יום ד

ה אייר 5790

נדרים מא

9 מאי 2030

יום ה

ו אייר 5790

נדרים מב

10 מאי 2030

יום ו

ז אייר 5790

נדרים מג

11 מאי 2030

שבת

ח אייר 5790

נדרים מד

12 מאי 2030

יום א

ט אייר 5790

נדרים מה

13 מאי 2030

יום ב

י אייר 5790

נדרים מו

14 מאי 2030

יום ג

יא אייר 5790

נדרים מז

15 מאי 2030

יום ד

יב אייר 5790

נדרים מח

16 מאי 2030

יום ה

יג אייר 5790

נדרים מט

17 מאי 2030

יום ו

יד אייר 5790

נדרים נ

18 מאי 2030

שבת

טו אייר 5790

נדרים נא

19 מאי 2030

יום א

טז אייר 5790

נדרים נב

20 מאי 2030

יום ב

יז אייר 5790

נדרים נג

21 מאי 2030

יום ג

יח אייר 5790

נדרים נד

22 מאי 2030

יום ד

יט אייר 5790

נדרים נה

23 מאי 2030

יום ה

כ אייר 5790

נדרים נו

24 מאי 2030

יום ו

כא אייר 5790

נדרים נז

25 מאי 2030

שבת

כב אייר 5790

נדרים נח

26 מאי 2030

יום א

כג אייר 5790

נדרים נט

27 מאי 2030

יום ב

כד אייר 5790

נדרים ס

28 מאי 2030

יום ג

כה אייר 5790

נדרים סא

29 מאי 2030

יום ד

כו אייר 5790

נדרים סב

30 מאי 2030

יום ה

כז אייר 5790

נדרים סג

31 מאי 2030

יום ו

כח אייר 5790

נדרים סד

1 יונ 2030

שבת

כט אייר 5790

נדרים סה

2 יונ 2030

יום א

א סיון 5790

נדרים סו

3 יונ 2030

יום ב

ב סיון 5790

נדרים סז

4 יונ 2030

יום ג

ג סיון 5790

נדרים סח

5 יונ 2030

יום ד

ד סיון 5790

נדרים סט

6 יונ 2030

יום ה

ה סיון 5790

נדרים ע

7 יונ 2030

יום ו

ו סיון 5790

נדרים עא

8 יונ 2030

שבת

ז סיון 5790

נדרים עב

9 יונ 2030

יום א

ח סיון 5790

נדרים עג

10 יונ 2030

יום ב

ט סיון 5790

נדרים עד

11 יונ 2030

יום ג

י סיון 5790

נדרים עה

12 יונ 2030

יום ד

יא סיון 5790

נדרים עו

13 יונ 2030

יום ה

יב סיון 5790

נדרים עז

14 יונ 2030

יום ו

יג סיון 5790

נדרים עח

15 יונ 2030

שבת

יד סיון 5790

נדרים עט

16 יונ 2030

יום א

טו סיון 5790

נדרים פ

17 יונ 2030

יום ב

טז סיון 5790

נדרים פא

18 יונ 2030

יום ג

יז סיון 5790

נדרים פב

19 יונ 2030

יום ד

יח סיון 5790

נדרים פג

20 יונ 2030

יום ה

יט סיון 5790

נדרים פד

21 יונ 2030

יום ו

כ סיון 5790

נדרים פה

22 יונ 2030

שבת

כא סיון 5790

נדרים פו

23 יונ 2030

יום א

כב סיון 5790

נדרים פז

24 יונ 2030

יום ב

כג סיון 5790

נדרים פח

25 יונ 2030

יום ג

כד סיון 5790

נדרים פט

26 יונ 2030

יום ד

כה סיון 5790

נדרים צ

27 יונ 2030

יום ה

כו סיון 5790

נדרים צא

28 יונ 2030

יום ו

כז סיון 5790

נזיר ב

29 יונ 2030

שבת

כח סיון 5790

נזיר ג

30 יונ 2030

יום א

כט סיון 5790

נזיר ד

1 יול 2030

יום ב

ל סיון 5790

נזיר ה

2 יול 2030

יום ג

א תמוז 5790

נזיר ו

3 יול 2030

יום ד

ב תמוז 5790

נזיר ז

4 יול 2030

יום ה

ג תמוז 5790

נזיר ח

5 יול 2030

יום ו

ד תמוז 5790

נזיר ט

6 יול 2030

שבת

ה תמוז 5790

נזיר י

7 יול 2030

יום א

ו תמוז 5790

נזיר יא

8 יול 2030

יום ב

ז תמוז 5790

נזיר יב

9 יול 2030

יום ג

ח תמוז 5790

נזיר יג

10 יול 2030

יום ד

ט תמוז 5790

נזיר יד

11 יול 2030

יום ה

י תמוז 5790

נזיר טו

12 יול 2030

יום ו

יא תמוז 5790

נזיר טז

13 יול 2030

שבת

יב תמוז 5790

נזיר יז

14 יול 2030

יום א

יג תמוז 5790

נזיר יח

15 יול 2030

יום ב

יד תמוז 5790

נזיר יט

16 יול 2030

יום ג

טו תמוז 5790

נזיר כ

17 יול 2030

יום ד

טז תמוז 5790

נזיר כא

18 יול 2030

יום ה

יז תמוז 5790

נזיר כב

19 יול 2030

יום ו

יח תמוז 5790

נזיר כג

20 יול 2030

שבת

יט תמוז 5790

נזיר כד

21 יול 2030

יום א

כ תמוז 5790

נזיר כה

22 יול 2030

יום ב

כא תמוז 5790

נזיר כו

23 יול 2030

יום ג

כב תמוז 5790

נזיר כז

24 יול 2030

יום ד

כג תמוז 5790

נזיר כח

25 יול 2030

יום ה

כד תמוז 5790

נזיר כט

26 יול 2030

יום ו

כה תמוז 5790

נזיר ל

27 יול 2030

שבת

כו תמוז 5790

נזיר לא

28 יול 2030

יום א

כז תמוז 5790

נזיר לב

29 יול 2030

יום ב

כח תמוז 5790

נזיר לג

30 יול 2030

יום ג

כט תמוז 5790

נזיר לד

31 יול 2030

יום ד

א אב 5790

נזיר לה

1 אוג 2030

יום ה

ב אב 5790

נזיר לו

2 אוג 2030

יום ו

ג אב 5790

נזיר לז

3 אוג 2030

שבת

ד אב 5790

נזיר לח

4 אוג 2030

יום א

ה אב 5790

נזיר לט

5 אוג 2030

יום ב

ו אב 5790

נזיר מ

6 אוג 2030

יום ג

ז אב 5790

נזיר מא

7 אוג 2030

יום ד

ח אב 5790

נזיר מב

8 אוג 2030

יום ה

ט אב 5790

נזיר מג

9 אוג 2030

יום ו

י אב 5790

נזיר מד

10 אוג 2030

שבת

יא אב 5790

נזיר מה

11 אוג 2030

יום א

יב אב 5790

נזיר מו

12 אוג 2030

יום ב

יג אב 5790

נזיר מז

13 אוג 2030

יום ג

יד אב 5790

נזיר מח

14 אוג 2030

יום ד

טו אב 5790

נזיר מט

15 אוג 2030

יום ה

טז אב 5790

נזיר נ

16 אוג 2030

יום ו

יז אב 5790

נזיר נא

17 אוג 2030

שבת

יח אב 5790

נזיר נב

18 אוג 2030

יום א

יט אב 5790

נזיר נג

19 אוג 2030

יום ב

כ אב 5790

נזיר נד

20 אוג 2030

יום ג

כא אב 5790

נזיר נה

21 אוג 2030

יום ד

כב אב 5790

נזיר נו

22 אוג 2030

יום ה

כג אב 5790

נזיר נז

23 אוג 2030

יום ו

כד אב 5790

נזיר נח

24 אוג 2030

שבת

כה אב 5790

נזיר נט

25 אוג 2030

יום א

כו אב 5790

נזיר ס

26 אוג 2030

יום ב

כז אב 5790

נזיר סא

27 אוג 2030

יום ג

כח אב 5790

נזיר סב

28 אוג 2030

יום ד

כט אב 5790

נזיר סג

29 אוג 2030

יום ה

ל אב 5790

נזיר סד

30 אוג 2030

יום ו

א אלול 5790

נזיר סה

31 אוג 2030

שבת

ב אלול 5790

נזיר סו

1 ספט 2030

יום א

ג אלול 5790

סוטה ב

2 ספט 2030

יום ב

ד אלול 5790

סוטה ג

3 ספט 2030

יום ג

ה אלול 5790

סוטה ד

4 ספט 2030

יום ד

ו אלול 5790

סוטה ה

5 ספט 2030

יום ה

ז אלול 5790

סוטה ו

6 ספט 2030

יום ו

ח אלול 5790

סוטה ז

7 ספט 2030

שבת

ט אלול 5790

סוטה ח

8 ספט 2030

יום א

י אלול 5790

סוטה ט

9 ספט 2030

יום ב

יא אלול 5790

סוטה י

10 ספט 2030

יום ג

יב אלול 5790

סוטה יא

11 ספט 2030

יום ד

יג אלול 5790

סוטה יב

12 ספט 2030

יום ה

יד אלול 5790

סוטה יג

13 ספט 2030

יום ו

טו אלול 5790

סוטה יד

14 ספט 2030

שבת

טז אלול 5790

סוטה טו

15 ספט 2030

יום א

יז אלול 5790

סוטה טז

16 ספט 2030

יום ב

יח אלול 5790

סוטה יז

17 ספט 2030

יום ג

יט אלול 5790

סוטה יח

18 ספט 2030

יום ד

כ אלול 5790

סוטה יט

19 ספט 2030

יום ה

כא אלול 5790

סוטה כ

20 ספט 2030

יום ו

כב אלול 5790

סוטה כא

21 ספט 2030

שבת

כג אלול 5790

סוטה כב

22 ספט 2030

יום א

כד אלול 5790

סוטה כג

23 ספט 2030

יום ב

כה אלול 5790

סוטה כד

24 ספט 2030

יום ג

כו אלול 5790

סוטה כה

25 ספט 2030

יום ד

כז אלול 5790

סוטה כו

26 ספט 2030

יום ה

כח אלול 5790

סוטה כז

27 ספט 2030

יום ו

כט אלול 5790

סוטה כח

28 ספט 2030

שבת

א תשרי 5791

סוטה כט

29 ספט 2030

יום א

ב תשרי 5791

סוטה ל

30 ספט 2030

יום ב

ג תשרי 5791

סוטה לא

1 אוק 2030

יום ג

ד תשרי 5791

סוטה לב

2 אוק 2030

יום ד

ה תשרי 5791

סוטה לג

3 אוק 2030

יום ה

ו תשרי 5791

סוטה לד

4 אוק 2030

יום ו

ז תשרי 5791

סוטה לה

5 אוק 2030

שבת

ח תשרי 5791

סוטה לו

6 אוק 2030

יום א

ט תשרי 5791

סוטה לז

7 אוק 2030

יום ב

י תשרי 5791

סוטה לח

8 אוק 2030

יום ג

יא תשרי 5791

סוטה לט

9 אוק 2030

יום ד

יב תשרי 5791

סוטה מ

10 אוק 2030

יום ה

יג תשרי 5791

סוטה מא

11 אוק 2030

יום ו

יד תשרי 5791

סוטה מב

12 אוק 2030

שבת

טו תשרי 5791

סוטה מג

13 אוק 2030

יום א

טז תשרי 5791

סוטה מד

14 אוק 2030

יום ב

יז תשרי 5791

סוטה מה

15 אוק 2030

יום ג

יח תשרי 5791

סוטה מו

16 אוק 2030

יום ד

יט תשרי 5791

סוטה מז

17 אוק 2030

יום ה

כ תשרי 5791

סוטה מח

18 אוק 2030

יום ו

כא תשרי 5791

סוטה מט

19 אוק 2030

שבת

כב תשרי 5791

גיטין ב

20 אוק 2030

יום א

כג תשרי 5791

גיטין ג

21 אוק 2030

יום ב

כד תשרי 5791

גיטין ד

22 אוק 2030

יום ג

כה תשרי 5791

גיטין ה

23 אוק 2030

יום ד

כו תשרי 5791

גיטין ו

24 אוק 2030

יום ה

כז תשרי 5791

גיטין ז

25 אוק 2030

יום ו

כח תשרי 5791

גיטין ח

26 אוק 2030

שבת

כט תשרי 5791

גיטין ט

27 אוק 2030

יום א

ל תשרי 5791

גיטין י

28 אוק 2030

יום ב

א חשון 5791

גיטין יא

29 אוק 2030

יום ג

ב חשון 5791

גיטין יב

30 אוק 2030

יום ד

ג חשון 5791

גיטין יג

31 אוק 2030

יום ה

ד חשון 5791

גיטין יד

1 נוב 2030

יום ו

ה חשון 5791

גיטין טו

2 נוב 2030

שבת

ו חשון 5791

גיטין טז

3 נוב 2030

יום א

ז חשון 5791

גיטין יז

4 נוב 2030

יום ב

ח חשון 5791

גיטין יח

5 נוב 2030

יום ג

ט חשון 5791

גיטין יט

6 נוב 2030

יום ד

י חשון 5791

גיטין כ

7 נוב 2030

יום ה

יא חשון 5791

גיטין כא

8 נוב 2030

יום ו

יב חשון 5791

גיטין כב

9 נוב 2030

שבת

יג חשון 5791

גיטין כג

10 נוב 2030

יום א

יד חשון 5791

גיטין כד

11 נוב 2030

יום ב

טו חשון 5791

גיטין כה

12 נוב 2030

יום ג

טז חשון 5791

גיטין כו

13 נוב 2030

יום ד

יז חשון 5791

גיטין כז

14 נוב 2030

יום ה

יח חשון 5791

גיטין כח

15 נוב 2030

יום ו

יט חשון 5791

גיטין כט

16 נוב 2030

שבת

כ חשון 5791

גיטין ל

17 נוב 2030

יום א

כא חשון 5791

גיטין לא

18 נוב 2030

יום ב

כב חשון 5791

גיטין לב

19 נוב 2030

יום ג

כג חשון 5791

גיטין לג

20 נוב 2030

יום ד

כד חשון 5791

גיטין לד

21 נוב 2030

יום ה

כה חשון 5791

גיטין לה

22 נוב 2030

יום ו

כו חשון 5791

גיטין לו

23 נוב 2030

שבת

כז חשון 5791

גיטין לז

24 נוב 2030

יום א

כח חשון 5791

גיטין לח

25 נוב 2030

יום ב

כט חשון 5791

גיטין לט

26 נוב 2030

יום ג

ל חשון 5791

גיטין מ

27 נוב 2030

יום ד

א כסלו 5791

גיטין מא

28 נוב 2030

יום ה

ב כסלו 5791

גיטין מב

29 נוב 2030

יום ו

ג כסלו 5791

גיטין מג

30 נוב 2030

שבת

ד כסלו 5791

גיטין מד

1 דצמ 2030

יום א

ה כסלו 5791

גיטין מה

2 דצמ 2030

יום ב

ו כסלו 5791

גיטין מו

3 דצמ 2030

יום ג

ז כסלו 5791

גיטין מז

4 דצמ 2030

יום ד

ח כסלו 5791

גיטין מח

5 דצמ 2030

יום ה

ט כסלו 5791

גיטין מט

6 דצמ 2030

יום ו

י כסלו 5791

גיטין נ

7 דצמ 2030

שבת

יא כסלו 5791

גיטין נא

8 דצמ 2030

יום א

יב כסלו 5791

גיטין נב

9 דצמ 2030

יום ב

יג כסלו 5791

גיטין נג

10 דצמ 2030

יום ג

יד כסלו 5791

גיטין נד

11 דצמ 2030

יום ד

טו כסלו 5791

גיטין נה

12 דצמ 2030

יום ה

טז כסלו 5791

גיטין נו

13 דצמ 2030

יום ו

יז כסלו 5791

גיטין נז

14 דצמ 2030

שבת

יח כסלו 5791

גיטין נח

15 דצמ 2030

יום א

יט כסלו 5791

גיטין נט

16 דצמ 2030

יום ב

כ כסלו 5791

גיטין ס

17 דצמ 2030

יום ג

כא כסלו 5791

גיטין סא

18 דצמ 2030

יום ד

כב כסלו 5791

גיטין סב

19 דצמ 2030

יום ה

כג כסלו 5791

גיטין סג

20 דצמ 2030

יום ו

כד כסלו 5791

גיטין סד

21 דצמ 2030

שבת

כה כסלו 5791

גיטין סה

22 דצמ 2030

יום א

כו כסלו 5791

גיטין סו

23 דצמ 2030

יום ב

כז כסלו 5791

גיטין סז

24 דצמ 2030

יום ג

כח כסלו 5791

גיטין סח

25 דצמ 2030

יום ד

כט כסלו 5791

גיטין סט

26 דצמ 2030

יום ה

ל כסלו 5791

גיטין ע

27 דצמ 2030

יום ו

א טבת 5791

גיטין עא

28 דצמ 2030

שבת

ב טבת 5791

גיטין עב

29 דצמ 2030

יום א

ג טבת 5791

גיטין עג

30 דצמ 2030

יום ב

ד טבת 5791

גיטין עד

31 דצמ 2030

יום ג

ה טבת 5791

גיטין עה

1 ינו 2031

יום ד

ו טבת 5791

גיטין עו

2 ינו 2031

יום ה

ז טבת 5791

גיטין עז

3 ינו 2031

יום ו

ח טבת 5791

גיטין עח

4 ינו 2031

שבת

ט טבת 5791

גיטין עט

5 ינו 2031

יום א

י טבת 5791

גיטין פ

6 ינו 2031

יום ב

יא טבת 5791

גיטין פא

7 ינו 2031

יום ג

יב טבת 5791

גיטין פב

8 ינו 2031

יום ד

יג טבת 5791

גיטין פג

9 ינו 2031

יום ה

יד טבת 5791

גיטין פד

10 ינו 2031

יום ו

טו טבת 5791

גיטין פה

11 ינו 2031

שבת

טז טבת 5791

גיטין פו

12 ינו 2031

יום א

יז טבת 5791

גיטין פז

13 ינו 2031

יום ב

יח טבת 5791

גיטין פח

14 ינו 2031

יום ג

יט טבת 5791

גיטין פט

15 ינו 2031

יום ד

כ טבת 5791

גיטין צ

16 ינו 2031

יום ה

כא טבת 5791

קדושין ב

17 ינו 2031

יום ו

כב טבת 5791

קדושין ג

18 ינו 2031

שבת

כג טבת 5791

קדושין ד

19 ינו 2031

יום א

כד טבת 5791

קדושין ה

20 ינו 2031

יום ב

כה טבת 5791

קדושין ו

21 ינו 2031

יום ג

כו טבת 5791

קדושין ז

22 ינו 2031

יום ד

כז טבת 5791

קדושין ח

23 ינו 2031

יום ה

כח טבת 5791

קדושין ט

24 ינו 2031

יום ו

כט טבת 5791

קדושין י

25 ינו 2031

שבת

א שבט 5791

קדושין יא

26 ינו 2031

יום א

ב שבט 5791

קדושין יב

27 ינו 2031

יום ב

ג שבט 5791

קדושין יג

28 ינו 2031

יום ג

ד שבט 5791

קדושין יד

29 ינו 2031

יום ד

ה שבט 5791

קדושין טו

30 ינו 2031

יום ה

ו שבט 5791

קדושין טז

31 ינו 2031

יום ו

ז שבט 5791

קדושין יז

1 פבר 2031

שבת

ח שבט 5791

קדושין יח

2 פבר 2031

יום א

ט שבט 5791

קדושין יט

3 פבר 2031

יום ב

י שבט 5791

קדושין כ

4 פבר 2031

יום ג

יא שבט 5791

קדושין כא

5 פבר 2031

יום ד

יב שבט 5791

קדושין כב

6 פבר 2031

יום ה

יג שבט 5791

קדושין כג

7 פבר 2031

יום ו

יד שבט 5791

קדושין כד

8 פבר 2031

שבת

טו שבט 5791

קדושין כה

9 פבר 2031

יום א

טז שבט 5791

קדושין כו

10 פבר 2031

יום ב

יז שבט 5791

קדושין כז

11 פבר 2031

יום ג

יח שבט 5791

קדושין כח

12 פבר 2031

יום ד

יט שבט 5791

קדושין כט

13 פבר 2031

יום ה

כ שבט 5791

קדושין ל

14 פבר 2031

יום ו

כא שבט 5791

קדושין לא

15 פבר 2031

שבת

כב שבט 5791

קדושין לב

16 פבר 2031

יום א

כג שבט 5791

קדושין לג

17 פבר 2031

יום ב

כד שבט 5791

קדושין לד

18 פבר 2031

יום ג

כה שבט 5791

קדושין לה

19 פבר 2031

יום ד

כו שבט 5791

קדושין לו

20 פבר 2031

יום ה

כז שבט 5791

קדושין לז

21 פבר 2031

יום ו

כח שבט 5791

קדושין לח

22 פבר 2031

שבת

כט שבט 5791

קדושין לט

23 פבר 2031

יום א

ל שבט 5791

קדושין מ

24 פבר 2031

יום ב

א אדר 5791

קדושין מא

25 פבר 2031

יום ג

ב אדר 5791

קדושין מב

26 פבר 2031

יום ד

ג אדר 5791

קדושין מג

27 פבר 2031

יום ה

ד אדר 5791

קדושין מד

28 פבר 2031

יום ו

ה אדר 5791

קדושין מה

1 מרץ 2031

שבת

ו אדר 5791

קדושין מו

2 מרץ 2031

יום א

ז אדר 5791

קדושין מז

3 מרץ 2031

יום ב

ח אדר 5791

קדושין מח

4 מרץ 2031

יום ג

ט אדר 5791

קדושין מט

5 מרץ 2031

יום ד

י אדר 5791

קדושין נ

6 מרץ 2031

יום ה

יא אדר 5791

קדושין נא

7 מרץ 2031

יום ו

יב אדר 5791

קדושין נב

8 מרץ 2031

שבת

יג אדר 5791

קדושין נג

9 מרץ 2031

יום א

יד אדר 5791

קדושין נד

10 מרץ 2031

יום ב

טו אדר 5791

קדושין נה

11 מרץ 2031

יום ג

טז אדר 5791

קדושין נו

12 מרץ 2031

יום ד

יז אדר 5791

קדושין נז

13 מרץ 2031

יום ה

יח אדר 5791

קדושין נח

14 מרץ 2031

יום ו

יט אדר 5791

קדושין נט

15 מרץ 2031

שבת

כ אדר 5791

קדושין ס

16 מרץ 2031

יום א

כא אדר 5791

קדושין סא

17 מרץ 2031

יום ב

כב אדר 5791

קדושין סב

18 מרץ 2031

יום ג

כג אדר 5791

קדושין סג

19 מרץ 2031

יום ד

כד אדר 5791

קדושין סד

20 מרץ 2031

יום ה

כה אדר 5791

קדושין סה

21 מרץ 2031

יום ו

כו אדר 5791

קדושין סו

22 מרץ 2031

שבת

כז אדר 5791

קדושין סז

23 מרץ 2031

יום א

כח אדר 5791

קדושין סח

24 מרץ 2031

יום ב

כט אדר 5791

קדושין סט

25 מרץ 2031

יום ג

א ניסן 5791

קדושין ע

26 מרץ 2031

יום ד

ב ניסן 5791

קדושין עא

27 מרץ 2031

יום ה

ג ניסן 5791

קדושין עב

28 מרץ 2031

יום ו

ד ניסן 5791

קדושין עג

29 מרץ 2031

שבת

ה ניסן 5791

קדושין עד

30 מרץ 2031

יום א

ו ניסן 5791

קדושין עה

31 מרץ 2031

יום ב

ז ניסן 5791

קדושין עו

1 אפר 2031

יום ג

ח ניסן 5791

קדושין עז

2 אפר 2031

יום ד

ט ניסן 5791

קדושין עח

3 אפר 2031

יום ה

י ניסן 5791

קדושין עט

4 אפר 2031

יום ו

יא ניסן 5791

קדושין פ

5 אפר 2031

שבת

יב ניסן 5791

קדושין פא

6 אפר 2031

יום א

יג ניסן 5791

קדושין פב

7 אפר 2031

יום ב

יד ניסן 5791

בבא קמא ב

8 אפר 2031

יום ג

טו ניסן 5791

בבא קמא ג

9 אפר 2031

יום ד

טז ניסן 5791

בבא קמא ד

10 אפר 2031

יום ה

יז ניסן 5791

בבא קמא ה

11 אפר 2031

יום ו

יח ניסן 5791

בבא קמא ו

12 אפר 2031

שבת

יט ניסן 5791

בבא קמא ז

13 אפר 2031

יום א

כ ניסן 5791

בבא קמא ח

14 אפר 2031

יום ב

כא ניסן 5791

בבא קמא ט

15 אפר 2031

יום ג

כב ניסן 5791

בבא קמא י

16 אפר 2031

יום ד

כג ניסן 5791

בבא קמא יא

17 אפר 2031

יום ה

כד ניסן 5791

בבא קמא יב

18 אפר 2031

יום ו

כה ניסן 5791

בבא קמא יג

19 אפר 2031

שבת

כו ניסן 5791

בבא קמא יד

20 אפר 2031

יום א

כז ניסן 5791

בבא קמא טו

21 אפר 2031

יום ב

כח ניסן 5791

בבא קמא טז

22 אפר 2031

יום ג

כט ניסן 5791

בבא קמא יז

23 אפר 2031

יום ד

ל ניסן 5791

בבא קמא יח

24 אפר 2031

יום ה

א אייר 5791

בבא קמא יט

25 אפר 2031

יום ו

ב אייר 5791

בבא קמא כ

26 אפר 2031

שבת

ג אייר 5791

בבא קמא כא

27 אפר 2031

יום א

ד אייר 5791

בבא קמא כב

28 אפר 2031

יום ב

ה אייר 5791

בבא קמא כג

29 אפר 2031

יום ג

ו אייר 5791

בבא קמא כד

30 אפר 2031

יום ד

ז אייר 5791

בבא קמא כה

1 מאי 2031

יום ה

ח אייר 5791

בבא קמא כו

2 מאי 2031

יום ו

ט אייר 5791

בבא קמא כז

3 מאי 2031

שבת

י אייר 5791

בבא קמא כח

4 מאי 2031

יום א

יא אייר 5791

בבא קמא כט

5 מאי 2031

יום ב

יב אייר 5791

בבא קמא ל

6 מאי 2031

יום ג

יג אייר 5791

בבא קמא לא

7 מאי 2031

יום ד

יד אייר 5791

בבא קמא לב

8 מאי 2031

יום ה

טו אייר 5791

בבא קמא לג

9 מאי 2031

יום ו

טז אייר 5791

בבא קמא לד

10 מאי 2031

שבת

יז אייר 5791

בבא קמא לה

11 מאי 2031

יום א

יח אייר 5791

בבא קמא לו

12 מאי 2031

יום ב

יט אייר 5791

בבא קמא לז

13 מאי 2031

יום ג

כ אייר 5791

בבא קמא לח

14 מאי 2031

יום ד

כא אייר 5791

בבא קמא לט

15 מאי 2031

יום ה

כב אייר 5791

בבא קמא מ

16 מאי 2031

יום ו

כג אייר 5791

בבא קמא מא

17 מאי 2031

שבת

כד אייר 5791

בבא קמא מב

18 מאי 2031

יום א

כה אייר 5791

בבא קמא מג

19 מאי 2031

יום ב

כו אייר 5791

בבא קמא מד

20 מאי 2031

יום ג

כז אייר 5791

בבא קמא מה

21 מאי 2031

יום ד

כח אייר 5791

בבא קמא מו

22 מאי 2031

יום ה

כט אייר 5791

בבא קמא מז

23 מאי 2031

יום ו

א סיון 5791

בבא קמא מח

24 מאי 2031

שבת

ב סיון 5791

בבא קמא מט

25 מאי 2031

יום א

ג סיון 5791

בבא קמא נ

26 מאי 2031

יום ב

ד סיון 5791

בבא קמא נא

27 מאי 2031

יום ג

ה סיון 5791

בבא קמא נב

28 מאי 2031

יום ד

ו סיון 5791

בבא קמא נג

29 מאי 2031

יום ה

ז סיון 5791

בבא קמא נד

30 מאי 2031

יום ו

ח סיון 5791

בבא קמא נה

31 מאי 2031

שבת

ט סיון 5791

בבא קמא נו

1 יונ 2031

יום א

י סיון 5791

בבא קמא נז

2 יונ 2031

יום ב

יא סיון 5791

בבא קמא נח

3 יונ 2031

יום ג

יב סיון 5791

בבא קמא נט

4 יונ 2031

יום ד

יג סיון 5791

בבא קמא ס

5 יונ 2031

יום ה

יד סיון 5791

בבא קמא סא

6 יונ 2031

יום ו

טו סיון 5791

בבא קמא סב

7 יונ 2031

שבת

טז סיון 5791

בבא קמא סג

8 יונ 2031

יום א

יז סיון 5791

בבא קמא סד

9 יונ 2031

יום ב

יח סיון 5791

בבא קמא סה

10 יונ 2031

יום ג

יט סיון 5791

בבא קמא סו

11 יונ 2031

יום ד

כ סיון 5791

בבא קמא סז

12 יונ 2031

יום ה

כא סיון 5791

בבא קמא סח

13 יונ 2031

יום ו

כב סיון 5791

בבא קמא סט

14 יונ 2031

שבת

כג סיון 5791

בבא קמא ע

15 יונ 2031

יום א

כד סיון 5791

בבא קמא עא

16 יונ 2031

יום ב

כה סיון 5791

בבא קמא עב

17 יונ 2031

יום ג

כו סיון 5791

בבא קמא עג

18 יונ 2031

יום ד

כז סיון 5791

בבא קמא עד

19 יונ 2031

יום ה

כח סיון 5791

בבא קמא עה

20 יונ 2031

יום ו

כט סיון 5791

בבא קמא עו

21 יונ 2031

שבת

ל סיון 5791

בבא קמא עז

22 יונ 2031

יום א

א תמוז 5791

בבא קמא עח

23 יונ 2031

יום ב

ב תמוז 5791

בבא קמא עט

24 יונ 2031

יום ג

ג תמוז 5791

בבא קמא פ

25 יונ 2031

יום ד

ד תמוז 5791

בבא קמא פא

26 יונ 2031

יום ה

ה תמוז 5791

בבא קמא פב

27 יונ 2031

יום ו

ו תמוז 5791

בבא קמא פג

28 יונ 2031

שבת

ז תמוז 5791

בבא קמא פד

29 יונ 2031

יום א

ח תמוז 5791

בבא קמא פה

30 יונ 2031

יום ב

ט תמוז 5791

בבא קמא פו

1 יול 2031

יום ג

י תמוז 5791

בבא קמא פז

2 יול 2031

יום ד

יא תמוז 5791

בבא קמא פח

3 יול 2031

יום ה

יב תמוז 5791

בבא קמא פט

4 יול 2031

יום ו

יג תמוז 5791

בבא קמא צ

5 יול 2031

שבת

יד תמוז 5791

בבא קמא צא

6 יול 2031

יום א

טו תמוז 5791

בבא קמא צב

7 יול 2031

יום ב

טז תמוז 5791

בבא קמא צג

8 יול 2031

יום ג

יז תמוז 5791

בבא קמא צד

9 יול 2031

יום ד

יח תמוז 5791

בבא קמא צה

10 יול 2031

יום ה

יט תמוז 5791

בבא קמא צו

11 יול 2031

יום ו

כ תמוז 5791

בבא קמא צז

12 יול 2031

שבת

כא תמוז 5791

בבא קמא צח

13 יול 2031

יום א

כב תמוז 5791

בבא קמא צט

14 יול 2031

יום ב

כג תמוז 5791

בבא קמא ק

15 יול 2031

יום ג

כד תמוז 5791

בבא קמא קא

16 יול 2031

יום ד

כה תמוז 5791

בבא קמא קב

17 יול 2031

יום ה

כו תמוז 5791

בבא קמא קג

18 יול 2031

יום ו

כז תמוז 5791

בבא קמא קד

19 יול 2031

שבת

כח תמוז 5791

בבא קמא קה

20 יול 2031

יום א

כט תמוז 5791

בבא קמא קו

21 יול 2031

יום ב

א אב 5791

בבא קמא קז

22 יול 2031

יום ג

ב אב 5791

בבא קמא קח

23 יול 2031

יום ד

ג אב 5791

בבא קמא קט

24 יול 2031

יום ה

ד אב 5791

בבא קמא קי

25 יול 2031

יום ו

ה אב 5791

בבא קמא קיא

26 יול 2031

שבת

ו אב 5791

בבא קמא קיב

27 יול 2031

יום א

ז אב 5791

בבא קמא קיג

28 יול 2031

יום ב

ח אב 5791

בבא קמא קיד

29 יול 2031

יום ג

ט אב 5791

בבא קמא קטו

30 יול 2031

יום ד

י אב 5791

בבא קמא קטז

31 יול 2031

יום ה

יא אב 5791

בבא קמא קיז

1 אוג 2031

יום ו

יב אב 5791

בבא קמא קיח

2 אוג 2031

שבת

יג אב 5791

בבא קמא קיט

3 אוג 2031

יום א

יד אב 5791

בבא מציעא ב

4 אוג 2031

יום ב

טו אב 5791

בבא מציעא ג

5 אוג 2031

יום ג

טז אב 5791

בבא מציעא ד

6 אוג 2031

יום ד

יז אב 5791

בבא מציעא ה

7 אוג 2031

יום ה

יח אב 5791

בבא מציעא ו

8 אוג 2031

יום ו

יט אב 5791

בבא מציעא ז

9 אוג 2031

שבת

כ אב 5791

בבא מציעא ח

10 אוג 2031

יום א

כא אב 5791

בבא מציעא ט

11 אוג 2031

יום ב

כב אב 5791

בבא מציעא י

12 אוג 2031

יום ג

כג אב 5791

בבא מציעא יא

13 אוג 2031

יום ד

כד אב 5791

בבא מציעא יב

14 אוג 2031

יום ה

כה אב 5791

בבא מציעא יג

15 אוג 2031

יום ו

כו אב 5791

בבא מציעא יד

16 אוג 2031

שבת

כז אב 5791

בבא מציעא טו

17 אוג 2031

יום א

כח אב 5791

בבא מציעא טז

18 אוג 2031

יום ב

כט אב 5791

בבא מציעא יז

19 אוג 2031

יום ג

ל אב 5791

בבא מציעא יח

20 אוג 2031

יום ד

א אלול 5791

בבא מציעא יט

21 אוג 2031

יום ה

ב אלול 5791

בבא מציעא כ

22 אוג 2031

יום ו

ג אלול 5791

בבא מציעא כא

23 אוג 2031

שבת

ד אלול 5791

בבא מציעא כב

24 אוג 2031

יום א

ה אלול 5791

בבא מציעא כג

25 אוג 2031

יום ב

ו אלול 5791

בבא מציעא כד

26 אוג 2031

יום ג

ז אלול 5791

בבא מציעא כה

27 אוג 2031

יום ד

ח אלול 5791

בבא מציעא כו

28 אוג 2031

יום ה

ט אלול 5791

בבא מציעא כז

29 אוג 2031

יום ו

י אלול 5791

בבא מציעא כח

30 אוג 2031

שבת

יא אלול 5791

בבא מציעא כט

31 אוג 2031

יום א

יב אלול 5791

בבא מציעא ל

1 ספט 2031

יום ב

יג אלול 5791

בבא מציעא לא

2 ספט 2031

יום ג

יד אלול 5791

בבא מציעא לב

3 ספט 2031

יום ד

טו אלול 5791

בבא מציעא לג

4 ספט 2031

יום ה

טז אלול 5791

בבא מציעא לד

5 ספט 2031

יום ו

יז אלול 5791

בבא מציעא לה

6 ספט 2031

שבת

יח אלול 5791

בבא מציעא לו

7 ספט 2031

יום א

יט אלול 5791

בבא מציעא לז

8 ספט 2031

יום ב

כ אלול 5791

בבא מציעא לח

9 ספט 2031

יום ג

כא אלול 5791

בבא מציעא לט

10 ספט 2031

יום ד

כב אלול 5791

בבא מציעא מ

11 ספט 2031

יום ה

כג אלול 5791

בבא מציעא מא

12 ספט 2031

יום ו

כד אלול 5791

בבא מציעא מב

13 ספט 2031

שבת

כה אלול 5791

בבא מציעא מג

14 ספט 2031

יום א

כו אלול 5791

בבא מציעא מד

15 ספט 2031

יום ב

כז אלול 5791

בבא מציעא מה

16 ספט 2031

יום ג

כח אלול 5791

בבא מציעא מו

17 ספט 2031

יום ד

כט אלול 5791

בבא מציעא מז

18 ספט 2031

יום ה

א תשרי 5792

בבא מציעא מח

19 ספט 2031

יום ו

ב תשרי 5792

בבא מציעא מט

20 ספט 2031

שבת

ג תשרי 5792

בבא מציעא נ

21 ספט 2031

יום א

ד תשרי 5792

בבא מציעא נא

22 ספט 2031

יום ב

ה תשרי 5792

בבא מציעא נב

23 ספט 2031

יום ג

ו תשרי 5792

בבא מציעא נג

24 ספט 2031

יום ד

ז תשרי 5792

בבא מציעא נד

25 ספט 2031

יום ה

ח תשרי 5792

בבא מציעא נה

26 ספט 2031

יום ו

ט תשרי 5792

בבא מציעא נו

27 ספט 2031

שבת

י תשרי 5792

בבא מציעא נז

28 ספט 2031

יום א

יא תשרי 5792

בבא מציעא נח

29 ספט 2031

יום ב

יב תשרי 5792

בבא מציעא נט

30 ספט 2031

יום ג

יג תשרי 5792

בבא מציעא ס

1 אוק 2031

יום ד

יד תשרי 5792

בבא מציעא סא

2 אוק 2031

יום ה

טו תשרי 5792

בבא מציעא סב

3 אוק 2031

יום ו

טז תשרי 5792

בבא מציעא סג

4 אוק 2031

שבת

יז תשרי 5792

בבא מציעא סד

5 אוק 2031

יום א

יח תשרי 5792

בבא מציעא סה

6 אוק 2031

יום ב

יט תשרי 5792

בבא מציעא סו

7 אוק 2031

יום ג

כ תשרי 5792

בבא מציעא סז

8 אוק 2031

יום ד

כא תשרי 5792

בבא מציעא סח

9 אוק 2031

יום ה

כב תשרי 5792

בבא מציעא סט

10 אוק 2031

יום ו

כג תשרי 5792

בבא מציעא ע

11 אוק 2031

שבת

כד תשרי 5792

בבא מציעא עא

12 אוק 2031

יום א

כה תשרי 5792

בבא מציעא עב

13 אוק 2031

יום ב

כו תשרי 5792

בבא מציעא עג

14 אוק 2031

יום ג

כז תשרי 5792

בבא מציעא עד

15 אוק 2031

יום ד

כח תשרי 5792

בבא מציעא עה

16 אוק 2031

יום ה

כט תשרי 5792

בבא מציעא עו

17 אוק 2031

יום ו

ל תשרי 5792

בבא מציעא עז

18 אוק 2031

שבת

א חשון 5792

בבא מציעא עח

19 אוק 2031

יום א

ב חשון 5792

בבא מציעא עט

20 אוק 2031

יום ב

ג חשון 5792

בבא מציעא פ

21 אוק 2031

יום ג

ד חשון 5792

בבא מציעא פא

22 אוק 2031

יום ד

ה חשון 5792

בבא מציעא פב

23 אוק 2031

יום ה

ו חשון 5792

בבא מציעא פג

24 אוק 2031

יום ו

ז חשון 5792

בבא מציעא פד

25 אוק 2031

שבת

ח חשון 5792

בבא מציעא פה

26 אוק 2031

יום א

ט חשון 5792

בבא מציעא פו

27 אוק 2031

יום ב

י חשון 5792

בבא מציעא פז

28 אוק 2031

יום ג

יא חשון 5792

בבא מציעא פח

29 אוק 2031

יום ד

יב חשון 5792

בבא מציעא פט

30 אוק 2031

יום ה

יג חשון 5792

בבא מציעא צ

31 אוק 2031

יום ו

יד חשון 5792

בבא מציעא צא

1 נוב 2031

שבת

טו חשון 5792

בבא מציעא צב

2 נוב 2031

יום א

טז חשון 5792

בבא מציעא צג

3 נוב 2031

יום ב

יז חשון 5792

בבא מציעא צד

4 נוב 2031

יום ג

יח חשון 5792

בבא מציעא צה

5 נוב 2031

יום ד

יט חשון 5792

בבא מציעא צו

6 נוב 2031

יום ה

כ חשון 5792

בבא מציעא צז

7 נוב 2031

יום ו

כא חשון 5792

בבא מציעא צח

8 נוב 2031

שבת

כב חשון 5792

בבא מציעא צט

9 נוב 2031

יום א

כג חשון 5792

בבא מציעא ק

10 נוב 2031

יום ב

כד חשון 5792

בבא מציעא קא

11 נוב 2031

יום ג

כה חשון 5792

בבא מציעא קב

12 נוב 2031

יום ד

כו חשון 5792

בבא מציעא קג

13 נוב 2031

יום ה

כז חשון 5792

בבא מציעא קד

14 נוב 2031

יום ו

כח חשון 5792

בבא מציעא קה

15 נוב 2031

שבת

כט חשון 5792

בבא מציעא קו

16 נוב 2031

יום א

א כסלו 5792

בבא מציעא קז

17 נוב 2031

יום ב

ב כסלו 5792

בבא מציעא קח

18 נוב 2031

יום ג

ג כסלו 5792

בבא מציעא קט

19 נוב 2031

יום ד

ד כסלו 5792

בבא מציעא קי

20 נוב 2031

יום ה

ה כסלו 5792

בבא מציעא קיא

21 נוב 2031

יום ו

ו כסלו 5792

בבא מציעא קיב

22 נוב 2031

שבת

ז כסלו 5792

בבא מציעא קיג

23 נוב 2031

יום א

ח כסלו 5792

בבא מציעא קיד

24 נוב 2031

יום ב

ט כסלו 5792

בבא מציעא קטו

25 נוב 2031

יום ג

י כסלו 5792

בבא מציעא קטז

26 נוב 2031

יום ד

יא כסלו 5792

בבא מציעא קיז

27 נוב 2031

יום ה

יב כסלו 5792

בבא מציעא קיח

28 נוב 2031

יום ו

יג כסלו 5792

בבא מציעא קיט

29 נוב 2031

שבת

יד כסלו 5792

בבא בתרא ב

30 נוב 2031

יום א

טו כסלו 5792

בבא בתרא ג

1 דצמ 2031

יום ב

טז כסלו 5792

בבא בתרא ד

2 דצמ 2031

יום ג

יז כסלו 5792

בבא בתרא ה

3 דצמ 2031

יום ד

יח כסלו 5792

בבא בתרא ו

4 דצמ 2031

יום ה

יט כסלו 5792

בבא בתרא ז

5 דצמ 2031

יום ו

כ כסלו 5792

בבא בתרא ח

6 דצמ 2031

שבת

כא כסלו 5792

בבא בתרא ט

7 דצמ 2031

יום א

כב כסלו 5792

בבא בתרא י

8 דצמ 2031

יום ב

כג כסלו 5792

בבא בתרא יא

9 דצמ 2031

יום ג

כד כסלו 5792

בבא בתרא יב

10 דצמ 2031

יום ד

כה כסלו 5792

בבא בתרא יג

11 דצמ 2031

יום ה

כו כסלו 5792

בבא בתרא יד

12 דצמ 2031

יום ו

כז כסלו 5792

בבא בתרא טו

13 דצמ 2031

שבת

כח כסלו 5792

בבא בתרא טז

14 דצמ 2031

יום א

כט כסלו 5792

בבא בתרא יז

15 דצמ 2031

יום ב

ל כסלו 5792

בבא בתרא יח

16 דצמ 2031

יום ג

א טבת 5792

בבא בתרא יט

17 דצמ 2031

יום ד

ב טבת 5792

בבא בתרא כ

18 דצמ 2031

יום ה

ג טבת 5792

בבא בתרא כא

19 דצמ 2031

יום ו

ד טבת 5792

בבא בתרא כב

20 דצמ 2031

שבת

ה טבת 5792

בבא בתרא כג

21 דצמ 2031

יום א

ו טבת 5792

בבא בתרא כד

22 דצמ 2031

יום ב

ז טבת 5792

בבא בתרא כה

23 דצמ 2031

יום ג

ח טבת 5792

בבא בתרא כו

24 דצמ 2031

יום ד

ט טבת 5792

בבא בתרא כז

25 דצמ 2031

יום ה

י טבת 5792

בבא בתרא כח

26 דצמ 2031

יום ו

יא טבת 5792

בבא בתרא כט

27 דצמ 2031

שבת

יב טבת 5792

בבא בתרא ל

28 דצמ 2031

יום א

יג טבת 5792

בבא בתרא לא

29 דצמ 2031

יום ב

יד טבת 5792

בבא בתרא לב

30 דצמ 2031

יום ג

טו טבת 5792

בבא בתרא לג

31 דצמ 2031

יום ד

טז טבת 5792

בבא בתרא לד

1 ינו 2032

יום ה

יז טבת 5792

בבא בתרא לה

2 ינו 2032

יום ו

יח טבת 5792

בבא בתרא לו

3 ינו 2032

שבת

יט טבת 5792

בבא בתרא לז

4 ינו 2032

יום א

כ טבת 5792

בבא בתרא לח

5 ינו 2032

יום ב

כא טבת 5792

בבא בתרא לט

6 ינו 2032

יום ג

כב טבת 5792

בבא בתרא מ

7 ינו 2032

יום ד

כג טבת 5792

בבא בתרא מא

8 ינו 2032

יום ה

כד טבת 5792

בבא בתרא מב

9 ינו 2032

יום ו

כה טבת 5792

בבא בתרא מג

10 ינו 2032

שבת

כו טבת 5792

בבא בתרא מד

11 ינו 2032

יום א

כז טבת 5792

בבא בתרא מה

12 ינו 2032

יום ב

כח טבת 5792

בבא בתרא מו

13 ינו 2032

יום ג

כט טבת 5792

בבא בתרא מז

14 ינו 2032

יום ד

א שבט 5792

בבא בתרא מח

15 ינו 2032

יום ה

ב שבט 5792

בבא בתרא מט

16 ינו 2032

יום ו

ג שבט 5792

בבא בתרא נ

17 ינו 2032

שבת

ד שבט 5792

בבא בתרא נא

18 ינו 2032

יום א

ה שבט 5792

בבא בתרא נב

19 ינו 2032

יום ב

ו שבט 5792

בבא בתרא נג

20 ינו 2032

יום ג

ז שבט 5792

בבא בתרא נד

21 ינו 2032

יום ד

ח שבט 5792

בבא בתרא נה

22 ינו 2032

יום ה

ט שבט 5792

בבא בתרא נו

23 ינו 2032

יום ו

י שבט 5792

בבא בתרא נז

24 ינו 2032

שבת

יא שבט 5792

בבא בתרא נח

25 ינו 2032

יום א

יב שבט 5792

בבא בתרא נט

26 ינו 2032

יום ב

יג שבט 5792

בבא בתרא ס

27 ינו 2032

יום ג

יד שבט 5792

בבא בתרא סא

28 ינו 2032

יום ד

טו שבט 5792

בבא בתרא סב

29 ינו 2032

יום ה

טז שבט 5792

בבא בתרא סג

30 ינו 2032

יום ו

יז שבט 5792

בבא בתרא סד

31 ינו 2032

שבת

יח שבט 5792

בבא בתרא סה

1 פבר 2032

יום א

יט שבט 5792

בבא בתרא סו

2 פבר 2032

יום ב

כ שבט 5792

בבא בתרא סז

3 פבר 2032

יום ג

כא שבט 5792

בבא בתרא סח

4 פבר 2032

יום ד

כב שבט 5792

בבא בתרא סט

5 פבר 2032

יום ה

כג שבט 5792

בבא בתרא ע

6 פבר 2032

יום ו

כד שבט 5792

בבא בתרא עא

7 פבר 2032

שבת

כה שבט 5792

בבא בתרא עב

8 פבר 2032

יום א

כו שבט 5792

בבא בתרא עג

9 פבר 2032

יום ב

כז שבט 5792

בבא בתרא עד

10 פבר 2032

יום ג

כח שבט 5792

בבא בתרא עה

11 פבר 2032

יום ד

כט שבט 5792

בבא בתרא עו

12 פבר 2032

יום ה

ל שבט 5792

בבא בתרא עז

13 פבר 2032

יום ו

א אדר 5792

בבא בתרא עח

14 פבר 2032

שבת

ב אדר 5792

בבא בתרא עט

15 פבר 2032

יום א

ג אדר 5792

בבא בתרא פ

16 פבר 2032

יום ב

ד אדר 5792

בבא בתרא פא

17 פבר 2032

יום ג

ה אדר 5792

בבא בתרא פב

18 פבר 2032

יום ד

ו אדר 5792

בבא בתרא פג

19 פבר 2032

יום ה

ז אדר 5792

בבא בתרא פד

20 פבר 2032

יום ו

ח אדר 5792

בבא בתרא פה

21 פבר 2032

שבת

ט אדר 5792

בבא בתרא פו

22 פבר 2032

יום א

י אדר 5792

בבא בתרא פז

23 פבר 2032

יום ב

יא אדר 5792

בבא בתרא פח

24 פבר 2032

יום ג

יב אדר 5792

בבא בתרא פט

25 פבר 2032

יום ד

יג אדר 5792

בבא בתרא צ

26 פבר 2032

יום ה

יד אדר 5792

בבא בתרא צא

27 פבר 2032

יום ו

טו אדר 5792

בבא בתרא צב

28 פבר 2032

שבת

טז אדר 5792

בבא בתרא צג

29 פבר 2032

יום א

יז אדר 5792

בבא בתרא צד

1 מרץ 2032

יום ב

יח אדר 5792

בבא בתרא צה

2 מרץ 2032

יום ג

יט אדר 5792

בבא בתרא צו

3 מרץ 2032

יום ד

כ אדר 5792

בבא בתרא צז

4 מרץ 2032

יום ה

כא אדר 5792

בבא בתרא צח

5 מרץ 2032

יום ו

כב אדר 5792

בבא בתרא צט

6 מרץ 2032

שבת

כג אדר 5792

בבא בתרא ק

7 מרץ 2032

יום א

כד אדר 5792

בבא בתרא קא

8 מרץ 2032

יום ב

כה אדר 5792

בבא בתרא קב

9 מרץ 2032

יום ג

כו אדר 5792

בבא בתרא קג

10 מרץ 2032

יום ד

כז אדר 5792

בבא בתרא קד

11 מרץ 2032

יום ה

כח אדר 5792

בבא בתרא קה

12 מרץ 2032

יום ו

כט אדר 5792

בבא בתרא קו

13 מרץ 2032

שבת

א ניסן 5792

בבא בתרא קז

14 מרץ 2032

יום א

ב ניסן 5792

בבא בתרא קח

15 מרץ 2032

יום ב

ג ניסן 5792

בבא בתרא קט

16 מרץ 2032

יום ג

ד ניסן 5792

בבא בתרא קי

17 מרץ 2032

יום ד

ה ניסן 5792

בבא בתרא קיא

18 מרץ 2032

יום ה

ו ניסן 5792

בבא בתרא קיב

19 מרץ 2032

יום ו

ז ניסן 5792

בבא בתרא קיג

20 מרץ 2032

שבת

ח ניסן 5792

בבא בתרא קיד

21 מרץ 2032

יום א

ט ניסן 5792

בבא בתרא קטו

22 מרץ 2032

יום ב

י ניסן 5792

בבא בתרא קטז

23 מרץ 2032

יום ג

יא ניסן 5792

בבא בתרא קיז

24 מרץ 2032

יום ד

יב ניסן 5792

בבא בתרא קיח

25 מרץ 2032

יום ה

יג ניסן 5792

בבא בתרא קיט

26 מרץ 2032

יום ו

יד ניסן 5792

בבא בתרא קכ

27 מרץ 2032

שבת

טו ניסן 5792

בבא בתרא קכא

28 מרץ 2032

יום א

טז ניסן 5792

בבא בתרא קכב

29 מרץ 2032

יום ב

יז ניסן 5792

בבא בתרא קכג

30 מרץ 2032

יום ג

יח ניסן 5792

בבא בתרא קכד

31 מרץ 2032

יום ד

יט ניסן 5792

בבא בתרא קכה

1 אפר 2032

יום ה

כ ניסן 5792

בבא בתרא קכו

2 אפר 2032

יום ו

כא ניסן 5792

בבא בתרא קכז

3 אפר 2032

שבת

כב ניסן 5792

בבא בתרא קכח

4 אפר 2032

יום א

כג ניסן 5792

בבא בתרא קכט

5 אפר 2032

יום ב

כד ניסן 5792

בבא בתרא קל

6 אפר 2032

יום ג

כה ניסן 5792

בבא בתרא קלא

7 אפר 2032

יום ד

כו ניסן 5792

בבא בתרא קלב

8 אפר 2032

יום ה

כז ניסן 5792

בבא בתרא קלג

9 אפר 2032

יום ו

כח ניסן 5792

בבא בתרא קלד

10 אפר 2032

שבת

כט ניסן 5792

בבא בתרא קלה

11 אפר 2032

יום א

ל ניסן 5792

בבא בתרא קלו

12 אפר 2032

יום ב

א אייר 5792

בבא בתרא קלז

13 אפר 2032

יום ג

ב אייר 5792

בבא בתרא קלח

14 אפר 2032

יום ד

ג אייר 5792

בבא בתרא קלט

15 אפר 2032

יום ה

ד אייר 5792

בבא בתרא קמ

16 אפר 2032

יום ו

ה אייר 5792

בבא בתרא קמא

17 אפר 2032

שבת

ו אייר 5792

בבא בתרא קמב

18 אפר 2032

יום א

ז אייר 5792

בבא בתרא קמג

19 אפר 2032

יום ב

ח אייר 5792

בבא בתרא קמד

20 אפר 2032

יום ג

ט אייר 5792

בבא בתרא קמה

21 אפר 2032

יום ד

י אייר 5792

בבא בתרא קמו

22 אפר 2032

יום ה

יא אייר 5792

בבא בתרא קמז

23 אפר 2032

יום ו

יב אייר 5792

בבא בתרא קמח

24 אפר 2032

שבת

יג אייר 5792

בבא בתרא קמט

25 אפר 2032

יום א

יד אייר 5792

בבא בתרא קנ

26 אפר 2032

יום ב

טו אייר 5792

בבא בתרא קנא

27 אפר 2032

יום ג

טז אייר 5792

בבא בתרא קנב

28 אפר 2032

יום ד

יז אייר 5792

בבא בתרא קנג

29 אפר 2032

יום ה

יח אייר 5792

בבא בתרא קנד

30 אפר 2032

יום ו

יט אייר 5792

בבא בתרא קנה

1 מאי 2032

שבת

כ אייר 5792

בבא בתרא קנו

2 מאי 2032

יום א

כא אייר 5792

בבא בתרא קנז

3 מאי 2032

יום ב

כב אייר 5792

בבא בתרא קנח

4 מאי 2032

יום ג

כג אייר 5792

בבא בתרא קנט

5 מאי 2032

יום ד

כד אייר 5792

בבא בתרא קס

6 מאי 2032

יום ה

כה אייר 5792

בבא בתרא קסא

7 מאי 2032

יום ו

כו אייר 5792

בבא בתרא קסב

8 מאי 2032

שבת

כז אייר 5792

בבא בתרא קסג

9 מאי 2032

יום א

כח אייר 5792

בבא בתרא קסד

10 מאי 2032

יום ב

כט אייר 5792

בבא בתרא קסה

11 מאי 2032

יום ג

א סיון 5792

בבא בתרא קסו

12 מאי 2032

יום ד

ב סיון 5792

בבא בתרא קסז

13 מאי 2032

יום ה

ג סיון 5792

בבא בתרא קסח

14 מאי 2032

יום ו

ד סיון 5792

בבא בתרא קסט

15 מאי 2032

שבת

ה סיון 5792

בבא בתרא קע

16 מאי 2032

יום א

ו סיון 5792

בבא בתרא קעא

17 מאי 2032

יום ב

ז סיון 5792

בבא בתרא קעב

18 מאי 2032

יום ג

ח סיון 5792

בבא בתרא קעג

19 מאי 2032

יום ד

ט סיון 5792

בבא בתרא קעד

20 מאי 2032

יום ה

י סיון 5792

בבא בתרא קעה

21 מאי 2032

יום ו

יא סיון 5792

בבא בתרא קעו

22 מאי 2032

שבת

יב סיון 5792

סנהדרין ב

23 מאי 2032

יום א

יג סיון 5792

סנהדרין ג

24 מאי 2032

יום ב

יד סיון 5792

סנהדרין ד

25 מאי 2032

יום ג

טו סיון 5792

סנהדרין ה

26 מאי 2032

יום ד

טז סיון 5792

סנהדרין ו

27 מאי 2032

יום ה

יז סיון 5792

סנהדרין ז

28 מאי 2032

יום ו

יח סיון 5792

סנהדרין ח

29 מאי 2032

שבת

יט סיון 5792

סנהדרין ט

30 מאי 2032

יום א

כ סיון 5792

סנהדרין י

31 מאי 2032

יום ב

כא סיון 5792

סנהדרין יא

1 יונ 2032

יום ג

כב סיון 5792

סנהדרין יב

2 יונ 2032

יום ד

כג סיון 5792

סנהדרין יג

3 יונ 2032

יום ה

כד סיון 5792

סנהדרין יד

4 יונ 2032

יום ו

כה סיון 5792

סנהדרין טו

5 יונ 2032

שבת

כו סיון 5792

סנהדרין טז

6 יונ 2032

יום א

כז סיון 5792

סנהדרין יז

7 יונ 2032

יום ב

כח סיון 5792

סנהדרין יח

8 יונ 2032

יום ג

כט סיון 5792

סנהדרין יט

9 יונ 2032

יום ד

ל סיון 5792

סנהדרין כ

10 יונ 2032

יום ה

א תמוז 5792

סנהדרין כא

11 יונ 2032

יום ו

ב תמוז 5792

סנהדרין כב

12 יונ 2032

שבת

ג תמוז 5792

סנהדרין כג

13 יונ 2032

יום א

ד תמוז 5792

סנהדרין כד

14 יונ 2032

יום ב

ה תמוז 5792

סנהדרין כה

15 יונ 2032

יום ג

ו תמוז 5792

סנהדרין כו

16 יונ 2032

יום ד

ז תמוז 5792

סנהדרין כז

17 יונ 2032

יום ה

ח תמוז 5792

סנהדרין כח

18 יונ 2032

יום ו

ט תמוז 5792

סנהדרין כט

19 יונ 2032

שבת

י תמוז 5792

סנהדרין ל

20 יונ 2032

יום א

יא תמוז 5792

סנהדרין לא

21 יונ 2032

יום ב

יב תמוז 5792

סנהדרין לב

22 יונ 2032

יום ג

יג תמוז 5792

סנהדרין לג

23 יונ 2032

יום ד

יד תמוז 5792

סנהדרין לד

24 יונ 2032

יום ה

טו תמוז 5792

סנהדרין לה

25 יונ 2032

יום ו

טז תמוז 5792

סנהדרין לו

26 יונ 2032

שבת

יז תמוז 5792

סנהדרין לז

27 יונ 2032

יום א

יח תמוז 5792

סנהדרין לח

28 יונ 2032

יום ב

יט תמוז 5792

סנהדרין לט

29 יונ 2032

יום ג

כ תמוז 5792

סנהדרין מ

30 יונ 2032

יום ד

כא תמוז 5792

סנהדרין מא

1 יול 2032

יום ה

כב תמוז 5792

סנהדרין מב

2 יול 2032

יום ו

כג תמוז 5792

סנהדרין מג

3 יול 2032

שבת

כד תמוז 5792

סנהדרין מד

4 יול 2032

יום א

כה תמוז 5792

סנהדרין מה

5 יול 2032

יום ב

כו תמוז 5792

סנהדרין מו

6 יול 2032

יום ג

כז תמוז 5792

סנהדרין מז

7 יול 2032

יום ד

כח תמוז 5792

סנהדרין מח

8 יול 2032

יום ה

כט תמוז 5792

סנהדרין מט

9 יול 2032

יום ו

א אב 5792

סנהדרין נ

10 יול 2032

שבת

ב אב 5792

סנהדרין נא

11 יול 2032

יום א

ג אב 5792

סנהדרין נב

12 יול 2032

יום ב

ד אב 5792

סנהדרין נג

13 יול 2032

יום ג

ה אב 5792

סנהדרין נד

14 יול 2032

יום ד

ו אב 5792

סנהדרין נה

15 יול 2032

יום ה

ז אב 5792

סנהדרין נו

16 יול 2032

יום ו

ח אב 5792

סנהדרין נז

17 יול 2032

שבת

ט אב 5792

סנהדרין נח

18 יול 2032

יום א

י אב 5792

סנהדרין נט

19 יול 2032

יום ב

יא אב 5792

סנהדרין ס

20 יול 2032

יום ג

יב אב 5792

סנהדרין סא

21 יול 2032

יום ד

יג אב 5792

סנהדרין סב

22 יול 2032

יום ה

יד אב 5792

סנהדרין סג

23 יול 2032

יום ו

טו אב 5792

סנהדרין סד

24 יול 2032

שבת

טז אב 5792

סנהדרין סה

25 יול 2032

יום א

יז אב 5792

סנהדרין סו

26 יול 2032

יום ב

יח אב 5792

סנהדרין סז

27 יול 2032

יום ג

יט אב 5792

סנהדרין סח

28 יול 2032

יום ד

כ אב 5792

סנהדרין סט

29 יול 2032

יום ה

כא אב 5792

סנהדרין ע

30 יול 2032

יום ו

כב אב 5792

סנהדרין עא

31 יול 2032

שבת

כג אב 5792

סנהדרין עב

1 אוג 2032

יום א

כד אב 5792

סנהדרין עג

2 אוג 2032

יום ב

כה אב 5792

סנהדרין עד

3 אוג 2032

יום ג

כו אב 5792

סנהדרין עה

4 אוג 2032

יום ד

כז אב 5792

סנהדרין עו

5 אוג 2032

יום ה

כח אב 5792

סנהדרין עז

6 אוג 2032

יום ו

כט אב 5792

סנהדרין עח

7 אוג 2032

שבת

ל אב 5792

סנהדרין עט

8 אוג 2032

יום א

א אלול 5792

סנהדרין פ

9 אוג 2032

יום ב

ב אלול 5792

סנהדרין פא

10 אוג 2032

יום ג

ג אלול 5792

סנהדרין פב

11 אוג 2032

יום ד

ד אלול 5792

סנהדרין פג

12 אוג 2032

יום ה

ה אלול 5792

סנהדרין פד

13 אוג 2032

יום ו

ו אלול 5792

סנהדרין פה

14 אוג 2032

שבת

ז אלול 5792

סנהדרין פו

15 אוג 2032

יום א

ח אלול 5792

סנהדרין פז

16 אוג 2032

יום ב

ט אלול 5792

סנהדרין פח

17 אוג 2032

יום ג

י אלול 5792

סנהדרין פט

18 אוג 2032

יום ד

יא אלול 5792

סנהדרין צ

19 אוג 2032

יום ה

יב אלול 5792

סנהדרין צא

20 אוג 2032

יום ו

יג אלול 5792

סנהדרין צב

21 אוג 2032

שבת

יד אלול 5792

סנהדרין צג

22 אוג 2032

יום א

טו אלול 5792

סנהדרין צד

23 אוג 2032

יום ב

טז אלול 5792

סנהדרין צה

24 אוג 2032

יום ג

יז אלול 5792

סנהדרין צו

25 אוג 2032

יום ד

יח אלול 5792

סנהדרין צז

26 אוג 2032

יום ה

יט אלול 5792

סנהדרין צח

27 אוג 2032

יום ו

כ אלול 5792

סנהדרין צט

28 אוג 2032

שבת

כא אלול 5792

סנהדרין ק

29 אוג 2032

יום א

כב אלול 5792

סנהדרין קא

30 אוג 2032

יום ב

כג אלול 5792

סנהדרין קב

31 אוג 2032

יום ג

כד אלול 5792

סנהדרין קג

1 ספט 2032

יום ד

כה אלול 5792

סנהדרין קד

2 ספט 2032

יום ה

כו אלול 5792

סנהדרין קה

3 ספט 2032

יום ו

כז אלול 5792

סנהדרין קו

4 ספט 2032

שבת

כח אלול 5792

סנהדרין קז

5 ספט 2032

יום א

כט אלול 5792

סנהדרין קח

6 ספט 2032

יום ב

א תשרי 5793

סנהדרין קט

7 ספט 2032

יום ג

ב תשרי 5793

סנהדרין קי

8 ספט 2032

יום ד

ג תשרי 5793

סנהדרין קיא

9 ספט 2032

יום ה

ד תשרי 5793

סנהדרין קיב

10 ספט 2032

יום ו

ה תשרי 5793

סנהדרין קיג

11 ספט 2032

שבת

ו תשרי 5793

מכות ב

12 ספט 2032

יום א

ז תשרי 5793

מכות ג

13 ספט 2032

יום ב

ח תשרי 5793

מכות ד

14 ספט 2032

יום ג

ט תשרי 5793

מכות ה

15 ספט 2032

יום ד

י תשרי 5793

מכות ו

16 ספט 2032

יום ה

יא תשרי 5793

מכות ז

17 ספט 2032

יום ו

יב תשרי 5793

מכות ח

18 ספט 2032

שבת

יג תשרי 5793

מכות ט

19 ספט 2032

יום א

יד תשרי 5793

מכות י

20 ספט 2032

יום ב

טו תשרי 5793

מכות יא

21 ספט 2032

יום ג

טז תשרי 5793

מכות יב

22 ספט 2032

יום ד

יז תשרי 5793

מכות יג

23 ספט 2032

יום ה

יח תשרי 5793

מכות יד

24 ספט 2032

יום ו

יט תשרי 5793

מכות טו

25 ספט 2032

שבת

כ תשרי 5793

מכות טז

26 ספט 2032

יום א

כא תשרי 5793

מכות יז

27 ספט 2032

יום ב

כב תשרי 5793

מכות יח

28 ספט 2032

יום ג

כג תשרי 5793

מכות יט

29 ספט 2032

יום ד

כד תשרי 5793

מכות כ

30 ספט 2032

יום ה

כה תשרי 5793

מכות כא

1 אוק 2032

יום ו

כו תשרי 5793

מכות כב

2 אוק 2032

שבת

כז תשרי 5793

מכות כג

3 אוק 2032

יום א

כח תשרי 5793

מכות כד

4 אוק 2032

יום ב

כט תשרי 5793

שבועות ב

5 אוק 2032

יום ג

ל תשרי 5793

שבועות ג

6 אוק 2032

יום ד

א חשון 5793

שבועות ד

7 אוק 2032

יום ה

ב חשון 5793

שבועות ה

8 אוק 2032

יום ו

ג חשון 5793

שבועות ו

9 אוק 2032

שבת

ד חשון 5793

שבועות ז

10 אוק 2032

יום א

ה חשון 5793

שבועות ח

11 אוק 2032

יום ב

ו חשון 5793

שבועות ט

12 אוק 2032

יום ג

ז חשון 5793

שבועות י

13 אוק 2032

יום ד

ח חשון 5793

שבועות יא

14 אוק 2032

יום ה

ט חשון 5793

שבועות יב

15 אוק 2032

יום ו

י חשון 5793

שבועות יג

16 אוק 2032

שבת

יא חשון 5793

שבועות יד

17 אוק 2032

יום א

יב חשון 5793

שבועות טו

18 אוק 2032

יום ב

יג חשון 5793

שבועות טז

19 אוק 2032

יום ג

יד חשון 5793

שבועות יז

20 אוק 2032

יום ד

טו חשון 5793

שבועות יח

21 אוק 2032

יום ה

טז חשון 5793

שבועות יט

22 אוק 2032

יום ו

יז חשון 5793

שבועות כ

23 אוק 2032

שבת

יח חשון 5793

שבועות כא

24 אוק 2032

יום א

יט חשון 5793

שבועות כב

25 אוק 2032

יום ב

כ חשון 5793

שבועות כג

26 אוק 2032

יום ג

כא חשון 5793

שבועות כד

27 אוק 2032

יום ד

כב חשון 5793

שבועות כה

28 אוק 2032

יום ה

כג חשון 5793

שבועות כו

29 אוק 2032

יום ו

כד חשון 5793

שבועות כז

30 אוק 2032

שבת

כה חשון 5793

שבועות כח

31 אוק 2032

יום א

כו חשון 5793

שבועות כט

1 נוב 2032

יום ב

כז חשון 5793

שבועות ל

2 נוב 2032

יום ג

כח חשון 5793

שבועות לא

3 נוב 2032

יום ד

כט חשון 5793

שבועות לב

4 נוב 2032

יום ה

א כסלו 5793

שבועות לג

5 נוב 2032

יום ו

ב כסלו 5793

שבועות לד

6 נוב 2032

שבת

ג כסלו 5793

שבועות לה

7 נוב 2032

יום א

ד כסלו 5793

שבועות לו

8 נוב 2032

יום ב

ה כסלו 5793

שבועות לז

9 נוב 2032

יום ג

ו כסלו 5793

שבועות לח

10 נוב 2032

יום ד

ז כסלו 5793

שבועות לט

11 נוב 2032

יום ה

ח כסלו 5793

שבועות מ

12 נוב 2032

יום ו

ט כסלו 5793

שבועות מא

13 נוב 2032

שבת

י כסלו 5793

שבועות מב

14 נוב 2032

יום א

יא כסלו 5793

שבועות מג

15 נוב 2032

יום ב

יב כסלו 5793

שבועות מד

16 נוב 2032

יום ג

יג כסלו 5793

שבועות מה

17 נוב 2032

יום ד

יד כסלו 5793

שבועות מו

18 נוב 2032

יום ה

טו כסלו 5793

שבועות מז

19 נוב 2032

יום ו

טז כסלו 5793

שבועות מח

20 נוב 2032

שבת

יז כסלו 5793

שבועות מט

21 נוב 2032

יום א

יח כסלו 5793

עבודה זרה ב

22 נוב 2032

יום ב

יט כסלו 5793

עבודה זרה ג

23 נוב 2032

יום ג

כ כסלו 5793

עבודה זרה ד

24 נוב 2032

יום ד

כא כסלו 5793

עבודה זרה ה

25 נוב 2032

יום ה

כב כסלו 5793

עבודה זרה ו

26 נוב 2032

יום ו

כג כסלו 5793

עבודה זרה ז

27 נוב 2032

שבת

כד כסלו 5793

עבודה זרה ח

28 נוב 2032

יום א

כה כסלו 5793

עבודה זרה ט

29 נוב 2032

יום ב

כו כסלו 5793

עבודה זרה י

30 נוב 2032

יום ג

כז כסלו 5793

עבודה זרה יא

1 דצמ 2032

יום ד

כח כסלו 5793

עבודה זרה יב

2 דצמ 2032

יום ה

כט כסלו 5793

עבודה זרה יג

3 דצמ 2032

יום ו

א טבת 5793

עבודה זרה יד

4 דצמ 2032

שבת

ב טבת 5793

עבודה זרה טו

5 דצמ 2032

יום א

ג טבת 5793

עבודה זרה טז

6 דצמ 2032

יום ב

ד טבת 5793

עבודה זרה יז

7 דצמ 2032

יום ג

ה טבת 5793

עבודה זרה יח

8 דצמ 2032

יום ד

ו טבת 5793

עבודה זרה יט

9 דצמ 2032

יום ה

ז טבת 5793

עבודה זרה כ

10 דצמ 2032

יום ו

ח טבת 5793

עבודה זרה כא

11 דצמ 2032

שבת

ט טבת 5793

עבודה זרה כב

12 דצמ 2032

יום א

י טבת 5793

עבודה זרה כג

13 דצמ 2032

יום ב

יא טבת 5793

עבודה זרה כד

14 דצמ 2032

יום ג

יב טבת 5793

עבודה זרה כה

15 דצמ 2032

יום ד

יג טבת 5793

עבודה זרה כו

16 דצמ 2032

יום ה

יד טבת 5793

עבודה זרה כז

17 דצמ 2032

יום ו

טו טבת 5793

עבודה זרה כח

18 דצמ 2032

שבת

טז טבת 5793

עבודה זרה כט

19 דצמ 2032

יום א

יז טבת 5793

עבודה זרה ל

20 דצמ 2032

יום ב

יח טבת 5793

עבודה זרה לא

21 דצמ 2032

יום ג

יט טבת 5793

עבודה זרה לב

22 דצמ 2032

יום ד

כ טבת 5793

עבודה זרה לג

23 דצמ 2032

יום ה

כא טבת 5793

עבודה זרה לד

24 דצמ 2032

יום ו

כב טבת 5793

עבודה זרה לה

25 דצמ 2032

שבת

כג טבת 5793

עבודה זרה לו

26 דצמ 2032

יום א

כד טבת 5793

עבודה זרה לז

27 דצמ 2032

יום ב

כה טבת 5793

עבודה זרה לח

28 דצמ 2032

יום ג

כו טבת 5793

עבודה זרה לט

29 דצמ 2032

יום ד

כז טבת 5793

עבודה זרה מ

30 דצמ 2032

יום ה

כח טבת 5793

עבודה זרה מא

31 דצמ 2032

יום ו

כט טבת 5793

עבודה זרה מב

1 ינו 2033

שבת

א שבט 5793

עבודה זרה מג

2 ינו 2033

יום א

ב שבט 5793

עבודה זרה מד

3 ינו 2033

יום ב

ג שבט 5793

עבודה זרה מה

4 ינו 2033

יום ג

ד שבט 5793

עבודה זרה מו

5 ינו 2033

יום ד

ה שבט 5793

עבודה זרה מז

6 ינו 2033

יום ה

ו שבט 5793

עבודה זרה מח

7 ינו 2033

יום ו

ז שבט 5793

עבודה זרה מט

8 ינו 2033

שבת

ח שבט 5793

עבודה זרה נ

9 ינו 2033

יום א

ט שבט 5793

עבודה זרה נא

10 ינו 2033

יום ב

י שבט 5793

עבודה זרה נב

11 ינו 2033

יום ג

יא שבט 5793

עבודה זרה נג

12 ינו 2033

יום ד

יב שבט 5793

עבודה זרה נד

13 ינו 2033

יום ה

יג שבט 5793

עבודה זרה נה

14 ינו 2033

יום ו

יד שבט 5793

עבודה זרה נו

15 ינו 2033

שבת

טו שבט 5793

עבודה זרה נז

16 ינו 2033

יום א

טז שבט 5793

עבודה זרה נח

17 ינו 2033

יום ב

יז שבט 5793

עבודה זרה נט

18 ינו 2033

יום ג

יח שבט 5793

עבודה זרה ס

19 ינו 2033

יום ד

יט שבט 5793

עבודה זרה סא

20 ינו 2033

יום ה

כ שבט 5793

עבודה זרה סב

21 ינו 2033

יום ו

כא שבט 5793

עבודה זרה סג

22 ינו 2033

שבת

כב שבט 5793

עבודה זרה סד

23 ינו 2033

יום א

כג שבט 5793

עבודה זרה סה

24 ינו 2033

יום ב

כד שבט 5793

עבודה זרה סו

25 ינו 2033

יום ג

כה שבט 5793

עבודה זרה סז

26 ינו 2033

יום ד

כו שבט 5793

עבודה זרה סח

27 ינו 2033

יום ה

כז שבט 5793

עבודה זרה סט

28 ינו 2033

יום ו

כח שבט 5793

עבודה זרה ע

29 ינו 2033

שבת

כט שבט 5793

עבודה זרה עא

30 ינו 2033

יום א

ל שבט 5793

עבודה זרה עב

31 ינו 2033

יום ב

א אדר א 5793

עבודה זרה עג

1 פבר 2033

יום ג

ב אדר א 5793

עבודה זרה עד

2 פבר 2033

יום ד

ג אדר א 5793

עבודה זרה עה

3 פבר 2033

יום ה

ד אדר א 5793

עבודה זרה עו

4 פבר 2033

יום ו

ה אדר א 5793

הוריות ב

5 פבר 2033

שבת

ו אדר א 5793

הוריות ג

6 פבר 2033

יום א

ז אדר א 5793

הוריות ד

7 פבר 2033

יום ב

ח אדר א 5793

הוריות ה

8 פבר 2033

יום ג

ט אדר א 5793

הוריות ו

9 פבר 2033

יום ד

י אדר א 5793

הוריות ז

10 פבר 2033

יום ה

יא אדר א 5793

הוריות ח

11 פבר 2033

יום ו

יב אדר א 5793

הוריות ט

12 פבר 2033

שבת

יג אדר א 5793

הוריות י

13 פבר 2033

יום א

יד אדר א 5793

הוריות יא

14 פבר 2033

יום ב

טו אדר א 5793

הוריות יב

15 פבר 2033

יום ג

טז אדר א 5793

הוריות יג

16 פבר 2033

יום ד

יז אדר א 5793

הוריות יד

17 פבר 2033

יום ה

יח אדר א 5793

זבחים ב

18 פבר 2033

יום ו

יט אדר א 5793

זבחים ג

19 פבר 2033

שבת

כ אדר א 5793

זבחים ד

20 פבר 2033

יום א

כא אדר א 5793

זבחים ה

21 פבר 2033

יום ב

כב אדר א 5793

זבחים ו

22 פבר 2033

יום ג

כג אדר א 5793

זבחים ז

23 פבר 2033

יום ד

כד אדר א 5793

זבחים ח

24 פבר 2033

יום ה

כה אדר א 5793

זבחים ט

25 פבר 2033

יום ו

כו אדר א 5793

זבחים י

26 פבר 2033

שבת

כז אדר א 5793

זבחים יא

27 פבר 2033

יום א

כח אדר א 5793

זבחים יב

28 פבר 2033

יום ב

כט אדר א 5793

זבחים יג

1 מרץ 2033

יום ג

ל אדר א 5793

זבחים יד

2 מרץ 2033

יום ד

א אדר ב 5793

זבחים טו

3 מרץ 2033

יום ה

ב אדר ב 5793

זבחים טז

4 מרץ 2033

יום ו

ג אדר ב 5793

זבחים יז

5 מרץ 2033

שבת

ד אדר ב 5793

זבחים יח

6 מרץ 2033

יום א

ה אדר ב 5793

זבחים יט

7 מרץ 2033

יום ב

ו אדר ב 5793

זבחים כ

8 מרץ 2033

יום ג

ז אדר ב 5793

זבחים כא

9 מרץ 2033

יום ד

ח אדר ב 5793

זבחים כב

10 מרץ 2033

יום ה

ט אדר ב 5793

זבחים כג

11 מרץ 2033

יום ו

י אדר ב 5793

זבחים כד

12 מרץ 2033

שבת

יא אדר ב 5793

זבחים כה

13 מרץ 2033

יום א

יב אדר ב 5793

זבחים כו

14 מרץ 2033

יום ב

יג אדר ב 5793

זבחים כז

15 מרץ 2033

יום ג

יד אדר ב 5793

זבחים כח

16 מרץ 2033

יום ד

טו אדר ב 5793

זבחים כט

17 מרץ 2033

יום ה

טז אדר ב 5793

זבחים ל

18 מרץ 2033

יום ו

יז אדר ב 5793

זבחים לא

19 מרץ 2033

שבת

יח אדר ב 5793

זבחים לב

20 מרץ 2033

יום א

יט אדר ב 5793

זבחים לג

21 מרץ 2033

יום ב

כ אדר ב 5793

זבחים לד

22 מרץ 2033

יום ג

כא אדר ב 5793

זבחים לה

23 מרץ 2033

יום ד

כב אדר ב 5793

זבחים לו

24 מרץ 2033

יום ה

כג אדר ב 5793

זבחים לז

25 מרץ 2033

יום ו

כד אדר ב 5793

זבחים לח

26 מרץ 2033

שבת

כה אדר ב 5793

זבחים לט

27 מרץ 2033

יום א

כו אדר ב 5793

זבחים מ

28 מרץ 2033

יום ב

כז אדר ב 5793

זבחים מא

29 מרץ 2033

יום ג

כח אדר ב 5793

זבחים מב

30 מרץ 2033

יום ד

כט אדר ב 5793

זבחים מג

31 מרץ 2033

יום ה

א ניסן 5793

זבחים מד

1 אפר 2033

יום ו

ב ניסן 5793

זבחים מה

2 אפר 2033

שבת

ג ניסן 5793

זבחים מו

3 אפר 2033

יום א

ד ניסן 5793

זבחים מז

4 אפר 2033

יום ב

ה ניסן 5793

זבחים מח

5 אפר 2033

יום ג

ו ניסן 5793

זבחים מט

6 אפר 2033

יום ד

ז ניסן 5793

זבחים נ

7 אפר 2033

יום ה

ח ניסן 5793

זבחים נא

8 אפר 2033

יום ו

ט ניסן 5793

זבחים נב

9 אפר 2033

שבת

י ניסן 5793

זבחים נג

10 אפר 2033

יום א

יא ניסן 5793

זבחים נד

11 אפר 2033

יום ב

יב ניסן 5793

זבחים נה

12 אפר 2033

יום ג

יג ניסן 5793

זבחים נו

13 אפר 2033

יום ד

יד ניסן 5793

זבחים נז

14 אפר 2033

יום ה

טו ניסן 5793

זבחים נח

15 אפר 2033

יום ו

טז ניסן 5793

זבחים נט

16 אפר 2033

שבת

יז ניסן 5793

זבחים ס

17 אפר 2033

יום א

יח ניסן 5793

זבחים סא

18 אפר 2033

יום ב

יט ניסן 5793

זבחים סב

19 אפר 2033

יום ג

כ ניסן 5793

זבחים סג

20 אפר 2033

יום ד

כא ניסן 5793

זבחים סד

21 אפר 2033

יום ה

כב ניסן 5793

זבחים סה

22 אפר 2033

יום ו

כג ניסן 5793

זבחים סו

23 אפר 2033

שבת

כד ניסן 5793

זבחים סז

24 אפר 2033

יום א

כה ניסן 5793

זבחים סח

25 אפר 2033

יום ב

כו ניסן 5793

זבחים סט

26 אפר 2033

יום ג

כז ניסן 5793

זבחים ע

27 אפר 2033

יום ד

כח ניסן 5793

זבחים עא

28 אפר 2033

יום ה

כט ניסן 5793

זבחים עב

29 אפר 2033

יום ו

ל ניסן 5793

זבחים עג

30 אפר 2033

שבת

א אייר 5793

זבחים עד

1 מאי 2033

יום א

ב אייר 5793

זבחים עה

2 מאי 2033

יום ב

ג אייר 5793

זבחים עו

3 מאי 2033

יום ג

ד אייר 5793

זבחים עז

4 מאי 2033

יום ד

ה אייר 5793

זבחים עח

5 מאי 2033

יום ה

ו אייר 5793

זבחים עט

6 מאי 2033

יום ו

ז אייר 5793

זבחים פ

7 מאי 2033

שבת

ח אייר 5793

זבחים פא

8 מאי 2033

יום א

ט אייר 5793

זבחים פב

9 מאי 2033

יום ב

י אייר 5793

זבחים פג

10 מאי 2033

יום ג

יא אייר 5793

זבחים פד

11 מאי 2033

יום ד

יב אייר 5793

זבחים פה

12 מאי 2033

יום ה

יג אייר 5793

זבחים פו

13 מאי 2033

יום ו

יד אייר 5793

זבחים פז

14 מאי 2033

שבת

טו אייר 5793

זבחים פח

15 מאי 2033

יום א

טז אייר 5793

זבחים פט

16 מאי 2033

יום ב

יז אייר 5793

זבחים צ

17 מאי 2033

יום ג

יח אייר 5793

זבחים צא

18 מאי 2033

יום ד

יט אייר 5793

זבחים צב

19 מאי 2033

יום ה

כ אייר 5793

זבחים צג

20 מאי 2033

יום ו

כא אייר 5793

זבחים צד

21 מאי 2033

שבת

כב אייר 5793

זבחים צה

22 מאי 2033

יום א

כג אייר 5793

זבחים צו

23 מאי 2033

יום ב

כד אייר 5793

זבחים צז

24 מאי 2033

יום ג

כה אייר 5793

זבחים צח

25 מאי 2033

יום ד

כו אייר 5793

זבחים צט

26 מאי 2033

יום ה

כז אייר 5793

זבחים ק

27 מאי 2033

יום ו

כח אייר 5793

זבחים קא

28 מאי 2033

שבת

כט אייר 5793

זבחים קב

29 מאי 2033

יום א

א סיון 5793

זבחים קג

30 מאי 2033

יום ב

ב סיון 5793

זבחים קד

31 מאי 2033

יום ג

ג סיון 5793

זבחים קה

1 יונ 2033

יום ד

ד סיון 5793

זבחים קו

2 יונ 2033

יום ה

ה סיון 5793

זבחים קז

3 יונ 2033

יום ו

ו סיון 5793

זבחים קח

4 יונ 2033

שבת

ז סיון 5793

זבחים קט

5 יונ 2033

יום א

ח סיון 5793

זבחים קי

6 יונ 2033

יום ב

ט סיון 5793

זבחים קיא

7 יונ 2033

יום ג

י סיון 5793

זבחים קיב

8 יונ 2033

יום ד

יא סיון 5793

זבחים קיג

9 יונ 2033

יום ה

יב סיון 5793

זבחים קיד

10 יונ 2033

יום ו

יג סיון 5793

זבחים קטו

11 יונ 2033

שבת

יד סיון 5793

זבחים קטז

12 יונ 2033

יום א

טו סיון 5793

זבחים קיז

13 יונ 2033

יום ב

טז סיון 5793

זבחים קיח

14 יונ 2033

יום ג

יז סיון 5793

זבחים קיט

15 יונ 2033

יום ד

יח סיון 5793

זבחים קכ

16 יונ 2033

יום ה

יט סיון 5793

מנחות ב

17 יונ 2033

יום ו

כ סיון 5793

מנחות ג

18 יונ 2033

שבת

כא סיון 5793

מנחות ד

19 יונ 2033

יום א

כב סיון 5793

מנחות ה

20 יונ 2033

יום ב

כג סיון 5793

מנחות ו

21 יונ 2033

יום ג

כד סיון 5793

מנחות ז

22 יונ 2033

יום ד

כה סיון 5793

מנחות ח

23 יונ 2033

יום ה

כו סיון 5793

מנחות ט

24 יונ 2033

יום ו

כז סיון 5793

מנחות י

25 יונ 2033

שבת

כח סיון 5793

מנחות יא

26 יונ 2033

יום א

כט סיון 5793

מנחות יב

27 יונ 2033

יום ב

ל סיון 5793

מנחות יג

28 יונ 2033

יום ג

א תמוז 5793

מנחות יד

29 יונ 2033

יום ד

ב תמוז 5793

מנחות טו

30 יונ 2033

יום ה

ג תמוז 5793

מנחות טז

1 יול 2033

יום ו

ד תמוז 5793

מנחות יז

2 יול 2033

שבת

ה תמוז 5793

מנחות יח

3 יול 2033

יום א

ו תמוז 5793

מנחות יט

4 יול 2033

יום ב

ז תמוז 5793

מנחות כ

5 יול 2033

יום ג

ח תמוז 5793

מנחות כא

6 יול 2033

יום ד

ט תמוז 5793

מנחות כב

7 יול 2033

יום ה

י תמוז 5793

מנחות כג

8 יול 2033

יום ו

יא תמוז 5793

מנחות כד

9 יול 2033

שבת

יב תמוז 5793

מנחות כה

10 יול 2033

יום א

יג תמוז 5793

מנחות כו

11 יול 2033

יום ב

יד תמוז 5793

מנחות כז

12 יול 2033

יום ג

טו תמוז 5793

מנחות כח

13 יול 2033

יום ד

טז תמוז 5793

מנחות כט

14 יול 2033

יום ה

יז תמוז 5793

מנחות ל

15 יול 2033

יום ו

יח תמוז 5793

מנחות לא

16 יול 2033

שבת

יט תמוז 5793

מנחות לב

17 יול 2033

יום א

כ תמוז 5793

מנחות לג

18 יול 2033

יום ב

כא תמוז 5793

מנחות לד

19 יול 2033

יום ג

כב תמוז 5793

מנחות לה

20 יול 2033

יום ד

כג תמוז 5793

מנחות לו

21 יול 2033

יום ה

כד תמוז 5793

מנחות לז

22 יול 2033

יום ו

כה תמוז 5793

מנחות לח

23 יול 2033

שבת

כו תמוז 5793

מנחות לט

24 יול 2033

יום א

כז תמוז 5793

מנחות מ

25 יול 2033

יום ב

כח תמוז 5793

מנחות מא

26 יול 2033

יום ג

כט תמוז 5793

מנחות מב

27 יול 2033

יום ד

א אב 5793

מנחות מג

28 יול 2033

יום ה

ב אב 5793

מנחות מד

29 יול 2033

יום ו

ג אב 5793

מנחות מה

30 יול 2033

שבת

ד אב 5793

מנחות מו

31 יול 2033

יום א

ה אב 5793

מנחות מז

1 אוג 2033

יום ב

ו אב 5793

מנחות מח

2 אוג 2033

יום ג

ז אב 5793

מנחות מט

3 אוג 2033

יום ד

ח אב 5793

מנחות נ

4 אוג 2033

יום ה

ט אב 5793

מנחות נא

5 אוג 2033

יום ו

י אב 5793

מנחות נב

6 אוג 2033

שבת

יא אב 5793

מנחות נג

7 אוג 2033

יום א

יב אב 5793

מנחות נד

8 אוג 2033

יום ב

יג אב 5793

מנחות נה

9 אוג 2033

יום ג

יד אב 5793

מנחות נו

10 אוג 2033

יום ד

טו אב 5793

מנחות נז

11 אוג 2033

יום ה

טז אב 5793

מנחות נח

12 אוג 2033

יום ו

יז אב 5793

מנחות נט

13 אוג 2033

שבת

יח אב 5793

מנחות ס

14 אוג 2033

יום א

יט אב 5793

מנחות סא

15 אוג 2033

יום ב

כ אב 5793

מנחות סב

16 אוג 2033

יום ג

כא אב 5793

מנחות סג

17 אוג 2033

יום ד

כב אב 5793

מנחות סד

18 אוג 2033

יום ה

כג אב 5793

מנחות סה

19 אוג 2033

יום ו

כד אב 5793

מנחות סו

20 אוג 2033

שבת

כה אב 5793

מנחות סז

21 אוג 2033

יום א

כו אב 5793

מנחות סח

22 אוג 2033

יום ב

כז אב 5793

מנחות סט

23 אוג 2033

יום ג

כח אב 5793

מנחות ע

24 אוג 2033

יום ד

כט אב 5793

מנחות עא

25 אוג 2033

יום ה

ל אב 5793

מנחות עב

26 אוג 2033

יום ו

א אלול 5793

מנחות עג

27 אוג 2033

שבת

ב אלול 5793

מנחות עד

28 אוג 2033

יום א

ג אלול 5793

מנחות עה

29 אוג 2033

יום ב

ד אלול 5793

מנחות עו

30 אוג 2033

יום ג

ה אלול 5793

מנחות עז

31 אוג 2033

יום ד

ו אלול 5793

מנחות עח

1 ספט 2033

יום ה

ז אלול 5793

מנחות עט

2 ספט 2033

יום ו

ח אלול 5793

מנחות פ

3 ספט 2033

שבת

ט אלול 5793

מנחות פא

4 ספט 2033

יום א

י אלול 5793

מנחות פב

5 ספט 2033

יום ב

יא אלול 5793

מנחות פג

6 ספט 2033

יום ג

יב אלול 5793

מנחות פד

7 ספט 2033

יום ד

יג אלול 5793

מנחות פה

8 ספט 2033

יום ה

יד אלול 5793

מנחות פו

9 ספט 2033

יום ו

טו אלול 5793

מנחות פז

10 ספט 2033

שבת

טז אלול 5793

מנחות פח

11 ספט 2033

יום א

יז אלול 5793

מנחות פט

12 ספט 2033

יום ב

יח אלול 5793

מנחות צ

13 ספט 2033

יום ג

יט אלול 5793

מנחות צא

14 ספט 2033

יום ד

כ אלול 5793

מנחות צב

15 ספט 2033

יום ה

כא אלול 5793

מנחות צג

16 ספט 2033

יום ו

כב אלול 5793

מנחות צד

17 ספט 2033

שבת

כג אלול 5793

מנחות צה

18 ספט 2033

יום א

כד אלול 5793

מנחות צו

19 ספט 2033

יום ב

כה אלול 5793

מנחות צז

20 ספט 2033

יום ג

כו אלול 5793

מנחות צח

21 ספט 2033

יום ד

כז אלול 5793

מנחות צט

22 ספט 2033

יום ה

כח אלול 5793

מנחות ק

23 ספט 2033

יום ו

כט אלול 5793

מנחות קא

24 ספט 2033

שבת

א תשרי 5794

מנחות קב

25 ספט 2033

יום א

ב תשרי 5794

מנחות קג

26 ספט 2033

יום ב

ג תשרי 5794

מנחות קד

27 ספט 2033

יום ג

ד תשרי 5794

מנחות קה

28 ספט 2033

יום ד

ה תשרי 5794

מנחות קו

29 ספט 2033

יום ה

ו תשרי 5794

מנחות קז

30 ספט 2033

יום ו

ז תשרי 5794

מנחות קח

1 אוק 2033

שבת

ח תשרי 5794

מנחות קט

2 אוק 2033

יום א

ט תשרי 5794

מנחות קי

3 אוק 2033

יום ב

י תשרי 5794

חולין ב

4 אוק 2033

יום ג

יא תשרי 5794

חולין ג

5 אוק 2033

יום ד

יב תשרי 5794

חולין ד

6 אוק 2033

יום ה

יג תשרי 5794

חולין ה

7 אוק 2033

יום ו

יד תשרי 5794

חולין ו

8 אוק 2033

שבת

טו תשרי 5794

חולין ז

9 אוק 2033

יום א

טז תשרי 5794

חולין ח

10 אוק 2033

יום ב

יז תשרי 5794

חולין ט

11 אוק 2033

יום ג

יח תשרי 5794

חולין י

12 אוק 2033

יום ד

יט תשרי 5794

חולין יא

13 אוק 2033

יום ה

כ תשרי 5794

חולין יב

14 אוק 2033

יום ו

כא תשרי 5794

חולין יג

15 אוק 2033

שבת

כב תשרי 5794

חולין יד

16 אוק 2033

יום א

כג תשרי 5794

חולין טו

17 אוק 2033

יום ב

כד תשרי 5794

חולין טז

18 אוק 2033

יום ג

כה תשרי 5794

חולין יז

19 אוק 2033

יום ד

כו תשרי 5794

חולין יח

20 אוק 2033

יום ה

כז תשרי 5794

חולין יט

21 אוק 2033

יום ו

כח תשרי 5794

חולין כ

22 אוק 2033

שבת

כט תשרי 5794

חולין כא

23 אוק 2033

יום א

ל תשרי 5794

חולין כב

24 אוק 2033

יום ב

א חשון 5794

חולין כג

25 אוק 2033

יום ג

ב חשון 5794

חולין כד

26 אוק 2033

יום ד

ג חשון 5794

חולין כה

27 אוק 2033

יום ה

ד חשון 5794

חולין כו

28 אוק 2033

יום ו

ה חשון 5794

חולין כז

29 אוק 2033

שבת

ו חשון 5794

חולין כח

30 אוק 2033

יום א

ז חשון 5794

חולין כט

31 אוק 2033

יום ב

ח חשון 5794

חולין ל

1 נוב 2033

יום ג

ט חשון 5794

חולין לא

2 נוב 2033

יום ד

י חשון 5794

חולין לב

3 נוב 2033

יום ה

יא חשון 5794

חולין לג

4 נוב 2033

יום ו

יב חשון 5794

חולין לד

5 נוב 2033

שבת

יג חשון 5794

חולין לה

6 נוב 2033

יום א

יד חשון 5794

חולין לו

7 נוב 2033

יום ב

טו חשון 5794

חולין לז

8 נוב 2033

יום ג

טז חשון 5794

חולין לח

9 נוב 2033

יום ד

יז חשון 5794

חולין לט

10 נוב 2033

יום ה

יח חשון 5794

חולין מ

11 נוב 2033

יום ו

יט חשון 5794

חולין מא

12 נוב 2033

שבת

כ חשון 5794

חולין מב

13 נוב 2033

יום א

כא חשון 5794

חולין מג

14 נוב 2033

יום ב

כב חשון 5794

חולין מד

15 נוב 2033

יום ג

כג חשון 5794

חולין מה

16 נוב 2033

יום ד

כד חשון 5794

חולין מו

17 נוב 2033

יום ה

כה חשון 5794

חולין מז

18 נוב 2033

יום ו

כו חשון 5794

חולין מח

19 נוב 2033

שבת

כז חשון 5794

חולין מט

20 נוב 2033

יום א

כח חשון 5794

חולין נ

21 נוב 2033

יום ב

כט חשון 5794

חולין נא

22 נוב 2033

יום ג

ל חשון 5794

חולין נב

23 נוב 2033

יום ד

א כסלו 5794

חולין נג

24 נוב 2033

יום ה

ב כסלו 5794

חולין נד

25 נוב 2033

יום ו

ג כסלו 5794

חולין נה

26 נוב 2033

שבת

ד כסלו 5794

חולין נו

27 נוב 2033

יום א

ה כסלו 5794

חולין נז

28 נוב 2033

יום ב

ו כסלו 5794

חולין נח

29 נוב 2033

יום ג

ז כסלו 5794

חולין נט

30 נוב 2033

יום ד

ח כסלו 5794

חולין ס

1 דצמ 2033

יום ה

ט כסלו 5794

חולין סא

2 דצמ 2033

יום ו

י כסלו 5794

חולין סב

3 דצמ 2033

שבת

יא כסלו 5794

חולין סג

4 דצמ 2033

יום א

יב כסלו 5794

חולין סד

5 דצמ 2033

יום ב

יג כסלו 5794

חולין סה

6 דצמ 2033

יום ג

יד כסלו 5794

חולין סו

7 דצמ 2033

יום ד

טו כסלו 5794

חולין סז

8 דצמ 2033

יום ה

טז כסלו 5794

חולין סח

9 דצמ 2033

יום ו

יז כסלו 5794

חולין סט

10 דצמ 2033

שבת

יח כסלו 5794

חולין ע

11 דצמ 2033

יום א

יט כסלו 5794

חולין עא

12 דצמ 2033

יום ב

כ כסלו 5794

חולין עב

13 דצמ 2033

יום ג

כא כסלו 5794

חולין עג

14 דצמ 2033

יום ד

כב כסלו 5794

חולין עד

15 דצמ 2033

יום ה

כג כסלו 5794

חולין עה

16 דצמ 2033

יום ו

כד כסלו 5794

חולין עו

17 דצמ 2033

שבת

כה כסלו 5794

חולין עז

18 דצמ 2033

יום א

כו כסלו 5794

חולין עח

19 דצמ 2033

יום ב

כז כסלו 5794

חולין עט

20 דצמ 2033

יום ג

כח כסלו 5794

חולין פ

21 דצמ 2033

יום ד

כט כסלו 5794

חולין פא

22 דצמ 2033

יום ה

ל כסלו 5794

חולין פב

23 דצמ 2033

יום ו

א טבת 5794

חולין פג

24 דצמ 2033

שבת

ב טבת 5794

חולין פד

25 דצמ 2033

יום א

ג טבת 5794

חולין פה

26 דצמ 2033

יום ב

ד טבת 5794

חולין פו

27 דצמ 2033

יום ג

ה טבת 5794

חולין פז

28 דצמ 2033

יום ד

ו טבת 5794

חולין פח

29 דצמ 2033

יום ה

ז טבת 5794

חולין פט

30 דצמ 2033

יום ו

ח טבת 5794

חולין צ

31 דצמ 2033

שבת

ט טבת 5794

חולין צא

1 ינו 2034

יום א

י טבת 5794

חולין צב

2 ינו 2034

יום ב

יא טבת 5794

חולין צג

3 ינו 2034

יום ג

יב טבת 5794

חולין צד

4 ינו 2034

יום ד

יג טבת 5794

חולין צה

5 ינו 2034

יום ה

יד טבת 5794

חולין צו

6 ינו 2034

יום ו

טו טבת 5794

חולין צז

7 ינו 2034

שבת

טז טבת 5794

חולין צח

8 ינו 2034

יום א

יז טבת 5794

חולין צט

9 ינו 2034

יום ב

יח טבת 5794

חולין ק

10 ינו 2034

יום ג

יט טבת 5794

חולין קא

11 ינו 2034

יום ד

כ טבת 5794

חולין קב

12 ינו 2034

יום ה

כא טבת 5794

חולין קג

13 ינו 2034

יום ו

כב טבת 5794

חולין קד

14 ינו 2034

שבת

כג טבת 5794

חולין קה

15 ינו 2034

יום א

כד טבת 5794

חולין קו

16 ינו 2034

יום ב

כה טבת 5794

חולין קז

17 ינו 2034

יום ג

כו טבת 5794

חולין קח

18 ינו 2034

יום ד

כז טבת 5794

חולין קט

19 ינו 2034

יום ה

כח טבת 5794

חולין קי

20 ינו 2034

יום ו

כט טבת 5794

חולין קיא

21 ינו 2034

שבת

א שבט 5794

חולין קיב

22 ינו 2034

יום א

ב שבט 5794

חולין קיג

23 ינו 2034

יום ב

ג שבט 5794

חולין קיד

24 ינו 2034

יום ג

ד שבט 5794

חולין קטו

25 ינו 2034

יום ד

ה שבט 5794

חולין קטז

26 ינו 2034

יום ה

ו שבט 5794

חולין קיז

27 ינו 2034

יום ו

ז שבט 5794

חולין קיח

28 ינו 2034

שבת

ח שבט 5794

חולין קיט

29 ינו 2034

יום א

ט שבט 5794

חולין קכ

30 ינו 2034

יום ב

י שבט 5794

חולין קכא

31 ינו 2034

יום ג

יא שבט 5794

חולין קכב

1 פבר 2034

יום ד

יב שבט 5794

חולין קכג

2 פבר 2034

יום ה

יג שבט 5794

חולין קכד

3 פבר 2034

יום ו

יד שבט 5794

חולין קכה

4 פבר 2034

שבת

טו שבט 5794

חולין קכו

5 פבר 2034

יום א

טז שבט 5794

חולין קכז

6 פבר 2034

יום ב

יז שבט 5794

חולין קכח

7 פבר 2034

יום ג

יח שבט 5794

חולין קכט

8 פבר 2034

יום ד

יט שבט 5794

חולין קל

9 פבר 2034

יום ה

כ שבט 5794

חולין קלא

10 פבר 2034

יום ו

כא שבט 5794

חולין קלב

11 פבר 2034

שבת

כב שבט 5794

חולין קלג

12 פבר 2034

יום א

כג שבט 5794

חולין קלד

13 פבר 2034

יום ב

כד שבט 5794

חולין קלה

14 פבר 2034

יום ג

כה שבט 5794

חולין קלו

15 פבר 2034

יום ד

כו שבט 5794

חולין קלז

16 פבר 2034

יום ה

כז שבט 5794

חולין קלח

17 פבר 2034

יום ו

כח שבט 5794

חולין קלט

18 פבר 2034

שבת

כט שבט 5794

חולין קמ

19 פבר 2034

יום א

ל שבט 5794

חולין קמא

20 פבר 2034

יום ב

א אדר 5794

חולין קמב

21 פבר 2034

יום ג

ב אדר 5794

בכורות ב

22 פבר 2034

יום ד

ג אדר 5794

בכורות ג

23 פבר 2034

יום ה

ד אדר 5794

בכורות ד

24 פבר 2034

יום ו

ה אדר 5794

בכורות ה

25 פבר 2034

שבת

ו אדר 5794

בכורות ו

26 פבר 2034

יום א

ז אדר 5794

בכורות ז

27 פבר 2034

יום ב

ח אדר 5794

בכורות ח

28 פבר 2034

יום ג

ט אדר 5794

בכורות ט

1 מרץ 2034

יום ד

י אדר 5794

בכורות י

2 מרץ 2034

יום ה

יא אדר 5794

בכורות יא

3 מרץ 2034

יום ו

יב אדר 5794

בכורות יב

4 מרץ 2034

שבת

יג אדר 5794

בכורות יג

5 מרץ 2034

יום א

יד אדר 5794

בכורות יד

6 מרץ 2034

יום ב

טו אדר 5794

בכורות טו

7 מרץ 2034

יום ג

טז אדר 5794

בכורות טז

8 מרץ 2034

יום ד

יז אדר 5794

בכורות יז

9 מרץ 2034

יום ה

יח אדר 5794

בכורות יח

10 מרץ 2034

יום ו

יט אדר 5794

בכורות יט

11 מרץ 2034

שבת

כ אדר 5794

בכורות כ

12 מרץ 2034

יום א

כא אדר 5794

בכורות כא

13 מרץ 2034

יום ב

כב אדר 5794

בכורות כב

14 מרץ 2034

יום ג

כג אדר 5794

בכורות כג

15 מרץ 2034

יום ד

כד אדר 5794

בכורות כד

16 מרץ 2034

יום ה

כה אדר 5794

בכורות כה

17 מרץ 2034

יום ו

כו אדר 5794

בכורות כו

18 מרץ 2034

שבת

כז אדר 5794

בכורות כז

19 מרץ 2034

יום א

כח אדר 5794

בכורות כח

20 מרץ 2034

יום ב

כט אדר 5794

בכורות כט

21 מרץ 2034

יום ג

א ניסן 5794

בכורות ל

22 מרץ 2034

יום ד

ב ניסן 5794

בכורות לא

23 מרץ 2034

יום ה

ג ניסן 5794

בכורות לב

24 מרץ 2034

יום ו

ד ניסן 5794

בכורות לג

25 מרץ 2034

שבת

ה ניסן 5794

בכורות לד

26 מרץ 2034

יום א

ו ניסן 5794

בכורות לה

27 מרץ 2034

יום ב

ז ניסן 5794

בכורות לו

28 מרץ 2034

יום ג

ח ניסן 5794

בכורות לז

29 מרץ 2034

יום ד

ט ניסן 5794

בכורות לח

30 מרץ 2034

יום ה

י ניסן 5794

בכורות לט

31 מרץ 2034

יום ו

יא ניסן 5794

בכורות מ

1 אפר 2034

שבת

יב ניסן 5794

בכורות מא

2 אפר 2034

יום א

יג ניסן 5794

בכורות מב

3 אפר 2034

יום ב

יד ניסן 5794

בכורות מג

4 אפר 2034

יום ג

טו ניסן 5794

בכורות מד

5 אפר 2034

יום ד

טז ניסן 5794

בכורות מה

6 אפר 2034

יום ה

יז ניסן 5794

בכורות מו

7 אפר 2034

יום ו

יח ניסן 5794

בכורות מז

8 אפר 2034

שבת

יט ניסן 5794

בכורות מח

9 אפר 2034

יום א

כ ניסן 5794

בכורות מט

10 אפר 2034

יום ב

כא ניסן 5794

בכורות נ

11 אפר 2034

יום ג

כב ניסן 5794

בכורות נא

12 אפר 2034

יום ד

כג ניסן 5794

בכורות נב

13 אפר 2034

יום ה

כד ניסן 5794

בכורות נג

14 אפר 2034

יום ו

כה ניסן 5794

בכורות נד

15 אפר 2034

שבת

כו ניסן 5794

בכורות נה

16 אפר 2034

יום א

כז ניסן 5794

בכורות נו

17 אפר 2034

יום ב

כח ניסן 5794

בכורות נז

18 אפר 2034

יום ג

כט ניסן 5794

בכורות נח

19 אפר 2034

יום ד

ל ניסן 5794

בכורות נט

20 אפר 2034

יום ה

א אייר 5794

בכורות ס

21 אפר 2034

יום ו

ב אייר 5794

בכורות סא

22 אפר 2034

שבת

ג אייר 5794

ערכין ב

23 אפר 2034

יום א

ד אייר 5794

ערכין ג

24 אפר 2034

יום ב

ה אייר 5794

ערכין ד

25 אפר 2034

יום ג

ו אייר 5794

ערכין ה

26 אפר 2034

יום ד

ז אייר 5794

ערכין ו

27 אפר 2034

יום ה

ח אייר 5794

ערכין ז

28 אפר 2034

יום ו

ט אייר 5794

ערכין ח

29 אפר 2034

שבת

י אייר 5794

ערכין ט

30 אפר 2034

יום א

יא אייר 5794

ערכין י

1 מאי 2034

יום ב

יב אייר 5794

ערכין יא

2 מאי 2034

יום ג

יג אייר 5794

ערכין יב

3 מאי 2034

יום ד

יד אייר 5794

ערכין יג

4 מאי 2034

יום ה

טו אייר 5794

ערכין יד

5 מאי 2034

יום ו

טז אייר 5794

ערכין טו

6 מאי 2034

שבת

יז אייר 5794

ערכין טז

7 מאי 2034

יום א

יח אייר 5794

ערכין יז

8 מאי 2034

יום ב

יט אייר 5794

ערכין יח

9 מאי 2034

יום ג

כ אייר 5794

ערכין יט

10 מאי 2034

יום ד

כא אייר 5794

ערכין כ

11 מאי 2034

יום ה

כב אייר 5794

ערכין כא

12 מאי 2034

יום ו

כג אייר 5794

ערכין כב

13 מאי 2034

שבת

כד אייר 5794

ערכין כג

14 מאי 2034

יום א

כה אייר 5794

ערכין כד

15 מאי 2034

יום ב

כו אייר 5794

ערכין כה

16 מאי 2034

יום ג

כז אייר 5794

ערכין כו

17 מאי 2034

יום ד

כח אייר 5794

ערכין כז

18 מאי 2034

יום ה

כט אייר 5794

ערכין כח

19 מאי 2034

יום ו

א סיון 5794

ערכין כט

20 מאי 2034

שבת

ב סיון 5794

ערכין ל

21 מאי 2034

יום א

ג סיון 5794

ערכין לא

22 מאי 2034

יום ב

ד סיון 5794

ערכין לב

23 מאי 2034

יום ג

ה סיון 5794

ערכין לג

24 מאי 2034

יום ד

ו סיון 5794

ערכין לד

25 מאי 2034

יום ה

ז סיון 5794

תמורה ב

26 מאי 2034

יום ו

ח סיון 5794

תמורה ג

27 מאי 2034

שבת

ט סיון 5794

תמורה ד

28 מאי 2034

יום א

י סיון 5794

תמורה ה

29 מאי 2034

יום ב

יא סיון 5794

תמורה ו

30 מאי 2034

יום ג

יב סיון 5794

תמורה ז

31 מאי 2034

יום ד

יג סיון 5794

תמורה ח

1 יונ 2034

יום ה

יד סיון 5794

תמורה ט

2 יונ 2034

יום ו

טו סיון 5794

תמורה י

3 יונ 2034

שבת

טז סיון 5794

תמורה יא

4 יונ 2034

יום א

יז סיון 5794

תמורה יב

5 יונ 2034

יום ב

יח סיון 5794

תמורה יג

6 יונ 2034

יום ג

יט סיון 5794

תמורה יד

7 יונ 2034

יום ד

כ סיון 5794

תמורה טו

8 יונ 2034

יום ה

כא סיון 5794

תמורה טז

9 יונ 2034

יום ו

כב סיון 5794

תמורה יז

10 יונ 2034

שבת

כג סיון 5794

תמורה יח

11 יונ 2034

יום א

כד סיון 5794

תמורה יט

12 יונ 2034

יום ב

כה סיון 5794

תמורה כ

13 יונ 2034

יום ג

כו סיון 5794

תמורה כא

14 יונ 2034

יום ד

כז סיון 5794

תמורה כב

15 יונ 2034

יום ה

כח סיון 5794

תמורה כג

16 יונ 2034

יום ו

כט סיון 5794

תמורה כד

17 יונ 2034

שבת

ל סיון 5794

תמורה כה

18 יונ 2034

יום א

א תמוז 5794

תמורה כו

19 יונ 2034

יום ב

ב תמוז 5794

תמורה כז

20 יונ 2034

יום ג

ג תמוז 5794

תמורה כח

21 יונ 2034

יום ד

ד תמוז 5794

תמורה כט

22 יונ 2034

יום ה

ה תמוז 5794

תמורה ל

23 יונ 2034

יום ו

ו תמוז 5794

תמורה לא

24 יונ 2034

שבת

ז תמוז 5794

תמורה לב

25 יונ 2034

יום א

ח תמוז 5794

תמורה לג

26 יונ 2034

יום ב

ט תמוז 5794

תמורה לד

27 יונ 2034

יום ג

י תמוז 5794

כריתות ב

28 יונ 2034

יום ד

יא תמוז 5794

כריתות ג

29 יונ 2034

יום ה

יב תמוז 5794

כריתות ד

30 יונ 2034

יום ו

יג תמוז 5794

כריתות ה

1 יול 2034

שבת

יד תמוז 5794

כריתות ו

2 יול 2034

יום א

טו תמוז 5794

כריתות ז

3 יול 2034

יום ב

טז תמוז 5794

כריתות ח

4 יול 2034

יום ג

יז תמוז 5794

כריתות ט

5 יול 2034

יום ד

יח תמוז 5794

כריתות י

6 יול 2034

יום ה

יט תמוז 5794

כריתות יא

7 יול 2034

יום ו

כ תמוז 5794

כריתות יב

8 יול 2034

שבת

כא תמוז 5794

כריתות יג

9 יול 2034

יום א

כב תמוז 5794

כריתות יד

10 יול 2034

יום ב

כג תמוז 5794

כריתות טו

11 יול 2034

יום ג

כד תמוז 5794

כריתות טז

12 יול 2034

יום ד

כה תמוז 5794

כריתות יז

13 יול 2034

יום ה

כו תמוז 5794

כריתות יח

14 יול 2034

יום ו

כז תמוז 5794

כריתות יט

15 יול 2034

שבת

כח תמוז 5794

כריתות כ

16 יול 2034

יום א

כט תמוז 5794

כריתות כא

17 יול 2034

יום ב

א אב 5794

כריתות כב

18 יול 2034

יום ג

ב אב 5794

כריתות כג

19 יול 2034

יום ד

ג אב 5794

כריתות כד

20 יול 2034

יום ה

ד אב 5794

כריתות כה

21 יול 2034

יום ו

ה אב 5794

כריתות כו

22 יול 2034

שבת

ו אב 5794

כריתות כז

23 יול 2034

יום א

ז אב 5794

כריתות כח

24 יול 2034

יום ב

ח אב 5794

מעילה ב

25 יול 2034

יום ג

ט אב 5794

מעילה ג

26 יול 2034

יום ד

י אב 5794

מעילה ד

27 יול 2034

יום ה

יא אב 5794

מעילה ה

28 יול 2034

יום ו

יב אב 5794

מעילה ו

29 יול 2034

שבת

יג אב 5794

מעילה ז

30 יול 2034

יום א

יד אב 5794

מעילה ח

31 יול 2034

יום ב

טו אב 5794

מעילה ט

1 אוג 2034

יום ג

טז אב 5794

מעילה י

2 אוג 2034

יום ד

יז אב 5794

מעילה יא

3 אוג 2034

יום ה

יח אב 5794

מעילה יב

4 אוג 2034

יום ו

יט אב 5794

מעילה יג

5 אוג 2034

שבת

כ אב 5794

מעילה יד

6 אוג 2034

יום א

כא אב 5794

מעילה טו

7 אוג 2034

יום ב

כב אב 5794

מעילה טז

8 אוג 2034

יום ג

כג אב 5794

מעילה יז

9 אוג 2034

יום ד

כד אב 5794

מעילה יח

10 אוג 2034

יום ה

כה אב 5794

מעילה יט

11 אוג 2034

יום ו

כו אב 5794

מעילה כ

12 אוג 2034

שבת

כז אב 5794

מעילה כא

13 אוג 2034

יום א

כח אב 5794

מעילה כב

14 אוג 2034

יום ב

כט אב 5794

קנים כג

15 אוג 2034

יום ג

ל אב 5794

קנים כד

16 אוג 2034

יום ד

א אלול 5794

קנים כה

17 אוג 2034

יום ה

ב אלול 5794

תמיד כו

18 אוג 2034

יום ו

ג אלול 5794

תמיד כז

19 אוג 2034

שבת

ד אלול 5794

תמיד כח

20 אוג 2034

יום א

ה אלול 5794

תמיד כט

21 אוג 2034

יום ב

ו אלול 5794

תמיד ל

22 אוג 2034

יום ג

ז אלול 5794

תמיד לא

23 אוג 2034

יום ד

ח אלול 5794

תמיד לב

24 אוג 2034

יום ה

ט אלול 5794

תמיד לג

25 אוג 2034

יום ו

י אלול 5794

תמיד לד

26 אוג 2034

שבת

יא אלול 5794

מדות לה

27 אוג 2034

יום א

יב אלול 5794

מדות לו

28 אוג 2034

יום ב

יג אלול 5794

מדות לז

29 אוג 2034

יום ג

יד אלול 5794

נדה ב

30 אוג 2034

יום ד

טו אלול 5794

נדה ג

31 אוג 2034

יום ה

טז אלול 5794

נדה ד

1 ספט 2034

יום ו

יז אלול 5794

נדה ה

2 ספט 2034

שבת

יח אלול 5794

נדה ו

3 ספט 2034

יום א

יט אלול 5794

נדה ז

4 ספט 2034

יום ב

כ אלול 5794

נדה ח

5 ספט 2034

יום ג

כא אלול 5794

נדה ט

6 ספט 2034

יום ד

כב אלול 5794

נדה י

7 ספט 2034

יום ה

כג אלול 5794

נדה יא

8 ספט 2034

יום ו

כד אלול 5794

נדה יב

9 ספט 2034

שבת

כה אלול 5794

נדה יג

10 ספט 2034

יום א

כו אלול 5794

נדה יד

11 ספט 2034

יום ב

כז אלול 5794

נדה טו

12 ספט 2034

יום ג

כח אלול 5794

נדה טז

13 ספט 2034

יום ד

כט אלול 5794

נדה יז

14 ספט 2034

יום ה

א תשרי 5795

נדה יח

15 ספט 2034

יום ו

ב תשרי 5795

נדה יט

16 ספט 2034

שבת

ג תשרי 5795

נדה כ

17 ספט 2034

יום א

ד תשרי 5795

נדה כא

18 ספט 2034

יום ב

ה תשרי 5795

נדה כב

19 ספט 2034

יום ג

ו תשרי 5795

נדה כג

20 ספט 2034

יום ד

ז תשרי 5795

נדה כד

21 ספט 2034

יום ה

ח תשרי 5795

נדה כה

22 ספט 2034

יום ו

ט תשרי 5795

נדה כו

23 ספט 2034

שבת

י תשרי 5795

נדה כז

24 ספט 2034

יום א

יא תשרי 5795

נדה כח

25 ספט 2034

יום ב

יב תשרי 5795

נדה כט

26 ספט 2034

יום ג

יג תשרי 5795

נדה ל

27 ספט 2034

יום ד

יד תשרי 5795

נדה לא

28 ספט 2034

יום ה

טו תשרי 5795

נדה לב

29 ספט 2034

יום ו

טז תשרי 5795

נדה לג

30 ספט 2034

שבת

יז תשרי 5795

נדה לד

1 אוק 2034

יום א

יח תשרי 5795

נדה לה

2 אוק 2034

יום ב

יט תשרי 5795

נדה לו

3 אוק 2034

יום ג

כ תשרי 5795

נדה לז

4 אוק 2034

יום ד

כא תשרי 5795

נדה לח

5 אוק 2034

יום ה

כב תשרי 5795

נדה לט

6 אוק 2034

יום ו

כג תשרי 5795

נדה מ

7 אוק 2034

שבת

כד תשרי 5795

נדה מא

8 אוק 2034

יום א

כה תשרי 5795

נדה מב

9 אוק 2034

יום ב

כו תשרי 5795

נדה מג

10 אוק 2034

יום ג

כז תשרי 5795

נדה מד

11 אוק 2034

יום ד

כח תשרי 5795

נדה מה

12 אוק 2034

יום ה

כט תשרי 5795

נדה מו

13 אוק 2034

יום ו

ל תשרי 5795

נדה מז

14 אוק 2034

שבת

א חשון 5795

נדה מח

15 אוק 2034

יום א

ב חשון 5795

נדה מט

16 אוק 2034

יום ב

ג חשון 5795

נדה נ

17 אוק 2034

יום ג

ד חשון 5795

נדה נא

18 אוק 2034

יום ד

ה חשון 5795

נדה נב

19 אוק 2034

יום ה

ו חשון 5795

נדה נג

20 אוק 2034

יום ו

ז חשון 5795

נדה נד

21 אוק 2034

שבת

ח חשון 5795

נדה נה

22 אוק 2034

יום א

ט חשון 5795

נדה נו

23 אוק 2034

יום ב

י חשון 5795

נדה נז

24 אוק 2034

יום ג

יא חשון 5795

נדה נח

25 אוק 2034

יום ד

יב חשון 5795

נדה נט

26 אוק 2034

יום ה

יג חשון 5795

נדה ס

27 אוק 2034

יום ו

יד חשון 5795

נדה סא

28 אוק 2034

שבת

טו חשון 5795

נדה סב

29 אוק 2034

יום א

טז חשון 5795

נדה סג

30 אוק 2034

יום ב

יז חשון 5795

נדה סד

31 אוק 2034

יום ג

יח חשון 5795

נדה סה

1 נוב 2034

יום ד

יט חשון 5795

נדה סו

2 נוב 2034

יום ה

כ חשון 5795

נדה סז

3 נוב 2034

יום ו

כא חשון 5795

נדה סח

4 נוב 2034

שבת

כב חשון 5795

נדה סט

5 נוב 2034

יום א

כג חשון 5795

נדה ע

6 נוב 2034

יום ב

כד חשון 5795

נדה עא

7 נוב 2034

יום ג

כה חשון 5795

נדה עב

8 נוב 2034

יום ד

כו חשון 5795

נדה עג