5 ינו 2020

יום א

ח טבת 5780

ברכות ב

6 ינו 2020

יום ב

ט טבת 5780

ברכות ג

7 ינו 2020

יום ג

י טבת 5780

ברכות ד

8 ינו 2020

יום ד

יא טבת 5780

ברכות ה

9 ינו 2020

יום ה

יב טבת 5780

ברכות ו

10 ינו 2020

יום ו

יג טבת 5780

ברכות ז

11 ינו 2020

שבת

יד טבת 5780

ברכות ח

12 ינו 2020

יום א

טו טבת 5780

ברכות ט

13 ינו 2020

יום ב

טז טבת 5780

ברכות י

14 ינו 2020

יום ג

יז טבת 5780

ברכות יא

15 ינו 2020

יום ד

יח טבת 5780

ברכות יב

16 ינו 2020

יום ה

יט טבת 5780

ברכות יג

17 ינו 2020

יום ו

כ טבת 5780

ברכות יד

18 ינו 2020

שבת

כא טבת 5780

ברכות טו

19 ינו 2020

יום א

כב טבת 5780

ברכות טז

20 ינו 2020

יום ב

כג טבת 5780

ברכות יז

21 ינו 2020

יום ג

כד טבת 5780

ברכות יח

22 ינו 2020

יום ד

כה טבת 5780

ברכות יט

23 ינו 2020

יום ה

כו טבת 5780

ברכות כ

24 ינו 2020

יום ו

כז טבת 5780

ברכות כא

25 ינו 2020

שבת

כח טבת 5780

ברכות כב

26 ינו 2020

יום א

כט טבת 5780

ברכות כג

27 ינו 2020

יום ב

א שבט 5780

ברכות כד

28 ינו 2020

יום ג

ב שבט 5780

ברכות כה

29 ינו 2020

יום ד

ג שבט 5780

ברכות כו

30 ינו 2020

יום ה

ד שבט 5780

ברכות כז

31 ינו 2020

יום ו

ה שבט 5780

ברכות כח

1 פבר 2020

שבת

ו שבט 5780

ברכות כט

2 פבר 2020

יום א

ז שבט 5780

ברכות ל

3 פבר 2020

יום ב

ח שבט 5780

ברכות לא

4 פבר 2020

יום ג

ט שבט 5780

ברכות לב

5 פבר 2020

יום ד

י שבט 5780

ברכות לג

6 פבר 2020

יום ה

יא שבט 5780

ברכות לד

7 פבר 2020

יום ו

יב שבט 5780

ברכות לה

8 פבר 2020

שבת

יג שבט 5780

ברכות לו

9 פבר 2020

יום א

יד שבט 5780

ברכות לז

10 פבר 2020

יום ב

טו שבט 5780

ברכות לח

11 פבר 2020

יום ג

טז שבט 5780

ברכות לט

12 פבר 2020

יום ד

יז שבט 5780

ברכות מ

13 פבר 2020

יום ה

יח שבט 5780

ברכות מא

14 פבר 2020

יום ו

יט שבט 5780

ברכות מב

15 פבר 2020

שבת

כ שבט 5780

ברכות מג

16 פבר 2020

יום א

כא שבט 5780

ברכות מד

17 פבר 2020

יום ב

כב שבט 5780

ברכות מה

18 פבר 2020

יום ג

כג שבט 5780

ברכות מו

19 פבר 2020

יום ד

כד שבט 5780

ברכות מז

20 פבר 2020

יום ה

כה שבט 5780

ברכות מח

21 פבר 2020

יום ו

כו שבט 5780

ברכות מט

22 פבר 2020

שבת

כז שבט 5780

ברכות נ

23 פבר 2020

יום א

כח שבט 5780

ברכות נא

24 פבר 2020

יום ב

כט שבט 5780

ברכות נב

25 פבר 2020

יום ג

ל שבט 5780

ברכות נג

26 פבר 2020

יום ד

א אדר 5780

ברכות נד

27 פבר 2020

יום ה

ב אדר 5780

ברכות נה

28 פבר 2020

יום ו

ג אדר 5780

ברכות נו

29 פבר 2020

שבת

ד אדר 5780

ברכות נז

1 מרץ 2020

יום א

ה אדר 5780

ברכות נח

2 מרץ 2020

יום ב

ו אדר 5780

ברכות נט

3 מרץ 2020

יום ג

ז אדר 5780

ברכות ס

4 מרץ 2020

יום ד

ח אדר 5780

ברכות סא

5 מרץ 2020

יום ה

ט אדר 5780

ברכות סב

6 מרץ 2020

יום ו

י אדר 5780

ברכות סג

7 מרץ 2020

שבת

יא אדר 5780

ברכות סד

8 מרץ 2020

יום א

יב אדר 5780

שבת ב

9 מרץ 2020

יום ב

יג אדר 5780

שבת ג

10 מרץ 2020

יום ג

יד אדר 5780

שבת ד

11 מרץ 2020

יום ד

טו אדר 5780

שבת ה

12 מרץ 2020

יום ה

טז אדר 5780

שבת ו

13 מרץ 2020

יום ו

יז אדר 5780

שבת ז

14 מרץ 2020

שבת

יח אדר 5780

שבת ח

15 מרץ 2020

יום א

יט אדר 5780

שבת ט

16 מרץ 2020

יום ב

כ אדר 5780

שבת י

17 מרץ 2020

יום ג

כא אדר 5780

שבת יא

18 מרץ 2020

יום ד

כב אדר 5780

שבת יב

19 מרץ 2020

יום ה

כג אדר 5780

שבת יג

20 מרץ 2020

יום ו

כד אדר 5780

שבת יד

21 מרץ 2020

שבת

כה אדר 5780

שבת טו

22 מרץ 2020

יום א

כו אדר 5780

שבת טז

23 מרץ 2020

יום ב

כז אדר 5780

שבת יז

24 מרץ 2020

יום ג

כח אדר 5780

שבת יח

25 מרץ 2020

יום ד

כט אדר 5780

שבת יט

26 מרץ 2020

יום ה

א ניסן 5780

שבת כ

27 מרץ 2020

יום ו

ב ניסן 5780

שבת כא

28 מרץ 2020

שבת

ג ניסן 5780

שבת כב

29 מרץ 2020

יום א

ד ניסן 5780

שבת כג

30 מרץ 2020

יום ב

ה ניסן 5780

שבת כד

31 מרץ 2020

יום ג

ו ניסן 5780

שבת כה

1 אפר 2020

יום ד

ז ניסן 5780

שבת כו

2 אפר 2020

יום ה

ח ניסן 5780

שבת כז

3 אפר 2020

יום ו

ט ניסן 5780

שבת כח

4 אפר 2020

שבת

י ניסן 5780

שבת כט

5 אפר 2020

יום א

יא ניסן 5780

שבת ל

6 אפר 2020

יום ב

יב ניסן 5780

שבת לא

7 אפר 2020

יום ג

יג ניסן 5780

שבת לב

8 אפר 2020

יום ד

יד ניסן 5780

שבת לג

9 אפר 2020

יום ה

טו ניסן 5780

שבת לד

10 אפר 2020

יום ו

טז ניסן 5780

שבת לה

11 אפר 2020

שבת

יז ניסן 5780

שבת לו

12 אפר 2020

יום א

יח ניסן 5780

שבת לז

13 אפר 2020

יום ב

יט ניסן 5780

שבת לח

14 אפר 2020

יום ג

כ ניסן 5780

שבת לט

15 אפר 2020

יום ד

כא ניסן 5780

שבת מ

16 אפר 2020

יום ה

כב ניסן 5780

שבת מא

17 אפר 2020

יום ו

כג ניסן 5780

שבת מב

18 אפר 2020

שבת

כד ניסן 5780

שבת מג

19 אפר 2020

יום א

כה ניסן 5780

שבת מד

20 אפר 2020

יום ב

כו ניסן 5780

שבת מה

21 אפר 2020

יום ג

כז ניסן 5780

שבת מו

22 אפר 2020

יום ד

כח ניסן 5780

שבת מז

23 אפר 2020

יום ה

כט ניסן 5780

שבת מח

24 אפר 2020

יום ו

ל ניסן 5780

שבת מט

25 אפר 2020

שבת

א אייר 5780

שבת נ

26 אפר 2020

יום א

ב אייר 5780

שבת נא

27 אפר 2020

יום ב

ג אייר 5780

שבת נב

28 אפר 2020

יום ג

ד אייר 5780

שבת נג

29 אפר 2020

יום ד

ה אייר 5780

שבת נד

30 אפר 2020

יום ה

ו אייר 5780

שבת נה

1 מאי 2020

יום ו

ז אייר 5780

שבת נו

2 מאי 2020

שבת

ח אייר 5780

שבת נז

3 מאי 2020

יום א

ט אייר 5780

שבת נח

4 מאי 2020

יום ב

י אייר 5780

שבת נט

5 מאי 2020

יום ג

יא אייר 5780

שבת ס

6 מאי 2020

יום ד

יב אייר 5780

שבת סא

7 מאי 2020

יום ה

יג אייר 5780

שבת סב

8 מאי 2020

יום ו

יד אייר 5780

שבת סג

9 מאי 2020

שבת

טו אייר 5780

שבת סד

10 מאי 2020

יום א

טז אייר 5780

שבת סה

11 מאי 2020

יום ב

יז אייר 5780

שבת סו

12 מאי 2020

יום ג

יח אייר 5780

שבת סז

13 מאי 2020

יום ד

יט אייר 5780

שבת סח

14 מאי 2020

יום ה

כ אייר 5780

שבת סט

15 מאי 2020

יום ו

כא אייר 5780

שבת ע

16 מאי 2020

שבת

כב אייר 5780

שבת עא

17 מאי 2020

יום א

כג אייר 5780

שבת עב

18 מאי 2020

יום ב

כד אייר 5780

שבת עג

19 מאי 2020

יום ג

כה אייר 5780

שבת עד

20 מאי 2020

יום ד

כו אייר 5780

שבת עה

21 מאי 2020

יום ה

כז אייר 5780

שבת עו

22 מאי 2020

יום ו

כח אייר 5780

שבת עז

23 מאי 2020

שבת

כט אייר 5780

שבת עח

24 מאי 2020

יום א

א סיון 5780

שבת עט

25 מאי 2020

יום ב

ב סיון 5780

שבת פ

26 מאי 2020

יום ג

ג סיון 5780

שבת פא

27 מאי 2020

יום ד

ד סיון 5780

שבת פב

28 מאי 2020

יום ה

ה סיון 5780

שבת פג

29 מאי 2020

יום ו

ו סיון 5780

שבת פד

30 מאי 2020

שבת

ז סיון 5780

שבת פה

31 מאי 2020

יום א

ח סיון 5780

שבת פו

1 יונ 2020

יום ב

ט סיון 5780

שבת פז

2 יונ 2020

יום ג

י סיון 5780

שבת פח

3 יונ 2020

יום ד

יא סיון 5780

שבת פט

4 יונ 2020

יום ה

יב סיון 5780

שבת צ

5 יונ 2020

יום ו

יג סיון 5780

שבת צא

6 יונ 2020

שבת

יד סיון 5780

שבת צב

7 יונ 2020

יום א

טו סיון 5780

שבת צג

8 יונ 2020

יום ב

טז סיון 5780

שבת צד

9 יונ 2020

יום ג

יז סיון 5780

שבת צה

10 יונ 2020

יום ד

יח סיון 5780

שבת צו

11 יונ 2020

יום ה

יט סיון 5780

שבת צז

12 יונ 2020

יום ו

כ סיון 5780

שבת צח

13 יונ 2020

שבת

כא סיון 5780

שבת צט

14 יונ 2020

יום א

כב סיון 5780

שבת ק

15 יונ 2020

יום ב

כג סיון 5780

שבת קא

16 יונ 2020

יום ג

כד סיון 5780

שבת קב

17 יונ 2020

יום ד

כה סיון 5780

שבת קג

18 יונ 2020

יום ה

כו סיון 5780

שבת קד

19 יונ 2020

יום ו

כז סיון 5780

שבת קה

20 יונ 2020

שבת

כח סיון 5780

שבת קו

21 יונ 2020

יום א

כט סיון 5780

שבת קז

22 יונ 2020

יום ב

ל סיון 5780

שבת קח

23 יונ 2020

יום ג

א תמוז 5780

שבת קט

24 יונ 2020

יום ד

ב תמוז 5780

שבת קי

25 יונ 2020

יום ה

ג תמוז 5780

שבת קיא

26 יונ 2020

יום ו

ד תמוז 5780

שבת קיב

27 יונ 2020

שבת

ה תמוז 5780

שבת קיג

28 יונ 2020

יום א

ו תמוז 5780

שבת קיד

29 יונ 2020

יום ב

ז תמוז 5780

שבת קטו

30 יונ 2020

יום ג

ח תמוז 5780

שבת קטז

1 יול 2020

יום ד

ט תמוז 5780

שבת קיז

2 יול 2020

יום ה

י תמוז 5780

שבת קיח

3 יול 2020

יום ו

יא תמוז 5780

שבת קיט

4 יול 2020

שבת

יב תמוז 5780

שבת קכ

5 יול 2020

יום א

יג תמוז 5780

שבת קכא

6 יול 2020

יום ב

יד תמוז 5780

שבת קכב

7 יול 2020

יום ג

טו תמוז 5780

שבת קכג

8 יול 2020

יום ד

טז תמוז 5780

שבת קכד

9 יול 2020

יום ה

יז תמוז 5780

שבת קכה

10 יול 2020

יום ו

יח תמוז 5780

שבת קכו

11 יול 2020

שבת

יט תמוז 5780

שבת קכז

12 יול 2020

יום א

כ תמוז 5780

שבת קכח

13 יול 2020

יום ב

כא תמוז 5780

שבת קכט

14 יול 2020

יום ג

כב תמוז 5780

שבת קל

15 יול 2020

יום ד

כג תמוז 5780

שבת קלא

16 יול 2020

יום ה

כד תמוז 5780

שבת קלב

17 יול 2020

יום ו

כה תמוז 5780

שבת קלג

18 יול 2020

שבת

כו תמוז 5780

שבת קלד

19 יול 2020

יום א

כז תמוז 5780

שבת קלה

20 יול 2020

יום ב

כח תמוז 5780

שבת קלו

21 יול 2020

יום ג

כט תמוז 5780

שבת קלז

22 יול 2020

יום ד

א אב 5780

שבת קלח

23 יול 2020

יום ה

ב אב 5780

שבת קלט

24 יול 2020

יום ו

ג אב 5780

שבת קמ

25 יול 2020

שבת

ד אב 5780

שבת קמא

26 יול 2020

יום א

ה אב 5780

שבת קמב

27 יול 2020

יום ב

ו אב 5780

שבת קמג

28 יול 2020

יום ג

ז אב 5780

שבת קמד

29 יול 2020

יום ד

ח אב 5780

שבת קמה

30 יול 2020

יום ה

ט אב 5780

שבת קמו

31 יול 2020

יום ו

י אב 5780

שבת קמז

1 אוג 2020

שבת

יא אב 5780

שבת קמח

2 אוג 2020

יום א

יב אב 5780

שבת קמט

3 אוג 2020

יום ב

יג אב 5780

שבת קנ

4 אוג 2020

יום ג

יד אב 5780

שבת קנא

5 אוג 2020

יום ד

טו אב 5780

שבת קנב

6 אוג 2020

יום ה

טז אב 5780

שבת קנג

7 אוג 2020

יום ו

יז אב 5780

שבת קנד

8 אוג 2020

שבת

יח אב 5780

שבת קנה

9 אוג 2020

יום א

יט אב 5780

שבת קנו

10 אוג 2020

יום ב

כ אב 5780

שבת קנז

11 אוג 2020

יום ג

כא אב 5780

עירובין ב

12 אוג 2020

יום ד

כב אב 5780

עירובין ג

13 אוג 2020

יום ה

כג אב 5780

עירובין ד

14 אוג 2020

יום ו

כד אב 5780

עירובין ה

15 אוג 2020

שבת

כה אב 5780

עירובין ו

16 אוג 2020

יום א

כו אב 5780

עירובין ז

17 אוג 2020

יום ב

כז אב 5780

עירובין ח

18 אוג 2020

יום ג

כח אב 5780

עירובין ט

19 אוג 2020

יום ד

כט אב 5780

עירובין י

20 אוג 2020

יום ה

ל אב 5780

עירובין יא

21 אוג 2020

יום ו

א אלול 5780

עירובין יב

22 אוג 2020

שבת

ב אלול 5780

עירובין יג

23 אוג 2020

יום א

ג אלול 5780

עירובין יד

24 אוג 2020

יום ב

ד אלול 5780

עירובין טו

25 אוג 2020

יום ג

ה אלול 5780

עירובין טז

26 אוג 2020

יום ד

ו אלול 5780

עירובין יז

27 אוג 2020

יום ה

ז אלול 5780

עירובין יח

28 אוג 2020

יום ו

ח אלול 5780

עירובין יט

29 אוג 2020

שבת

ט אלול 5780

עירובין כ

30 אוג 2020

יום א

י אלול 5780

עירובין כא

31 אוג 2020

יום ב

יא אלול 5780

עירובין כב

1 ספט 2020

יום ג

יב אלול 5780

עירובין כג

2 ספט 2020

יום ד

יג אלול 5780

עירובין כד

3 ספט 2020

יום ה

יד אלול 5780

עירובין כה

4 ספט 2020

יום ו

טו אלול 5780

עירובין כו

5 ספט 2020

שבת

טז אלול 5780

עירובין כז

6 ספט 2020

יום א

יז אלול 5780

עירובין כח

7 ספט 2020

יום ב

יח אלול 5780

עירובין כט

8 ספט 2020

יום ג

יט אלול 5780

עירובין ל

9 ספט 2020

יום ד

כ אלול 5780

עירובין לא

10 ספט 2020

יום ה

כא אלול 5780

עירובין לב

11 ספט 2020

יום ו

כב אלול 5780

עירובין לג

12 ספט 2020

שבת

כג אלול 5780

עירובין לד

13 ספט 2020

יום א

כד אלול 5780

עירובין לה

14 ספט 2020

יום ב

כה אלול 5780

עירובין לו

15 ספט 2020

יום ג

כו אלול 5780

עירובין לז

16 ספט 2020

יום ד

כז אלול 5780

עירובין לח

17 ספט 2020

יום ה

כח אלול 5780

עירובין לט

18 ספט 2020

יום ו

כט אלול 5780

עירובין מ

19 ספט 2020

שבת

א תשרי 5781

עירובין מא

20 ספט 2020

יום א

ב תשרי 5781

עירובין מב

21 ספט 2020

יום ב

ג תשרי 5781

עירובין מג

22 ספט 2020

יום ג

ד תשרי 5781

עירובין מד

23 ספט 2020

יום ד

ה תשרי 5781

עירובין מה

24 ספט 2020

יום ה

ו תשרי 5781

עירובין מו

25 ספט 2020

יום ו

ז תשרי 5781

עירובין מז

26 ספט 2020

שבת

ח תשרי 5781

עירובין מח

27 ספט 2020

יום א

ט תשרי 5781

עירובין מט

28 ספט 2020

יום ב

י תשרי 5781

עירובין נ

29 ספט 2020

יום ג

יא תשרי 5781

עירובין נא

30 ספט 2020

יום ד

יב תשרי 5781

עירובין נב

1 אוק 2020

יום ה

יג תשרי 5781

עירובין נג

2 אוק 2020

יום ו

יד תשרי 5781

עירובין נד

3 אוק 2020

שבת

טו תשרי 5781

עירובין נה

4 אוק 2020

יום א

טז תשרי 5781

עירובין נו

5 אוק 2020

יום ב

יז תשרי 5781

עירובין נז

6 אוק 2020

יום ג

יח תשרי 5781

עירובין נח

7 אוק 2020

יום ד

יט תשרי 5781

עירובין נט

8 אוק 2020

יום ה

כ תשרי 5781

עירובין ס

9 אוק 2020

יום ו

כא תשרי 5781

עירובין סא

10 אוק 2020

שבת

כב תשרי 5781

עירובין סב

11 אוק 2020

יום א

כג תשרי 5781

עירובין סג

12 אוק 2020

יום ב

כד תשרי 5781

עירובין סד

13 אוק 2020

יום ג

כה תשרי 5781

עירובין סה

14 אוק 2020

יום ד

כו תשרי 5781

עירובין סו

15 אוק 2020

יום ה

כז תשרי 5781

עירובין סז

16 אוק 2020

יום ו

כח תשרי 5781

עירובין סח

17 אוק 2020

שבת

כט תשרי 5781

עירובין סט

18 אוק 2020

יום א

ל תשרי 5781

עירובין ע

19 אוק 2020

יום ב

א חשון 5781

עירובין עא

20 אוק 2020

יום ג

ב חשון 5781

עירובין עב

21 אוק 2020

יום ד

ג חשון 5781

עירובין עג

22 אוק 2020

יום ה

ד חשון 5781

עירובין עד

23 אוק 2020

יום ו

ה חשון 5781

עירובין עה

24 אוק 2020

שבת

ו חשון 5781

עירובין עו

25 אוק 2020

יום א

ז חשון 5781

עירובין עז

26 אוק 2020

יום ב

ח חשון 5781

עירובין עח

27 אוק 2020

יום ג

ט חשון 5781

עירובין עט

28 אוק 2020

יום ד

י חשון 5781

עירובין פ

29 אוק 2020

יום ה

יא חשון 5781

עירובין פא

30 אוק 2020

יום ו

יב חשון 5781

עירובין פב

31 אוק 2020

שבת

יג חשון 5781

עירובין פג

1 נוב 2020

יום א

יד חשון 5781

עירובין פד

2 נוב 2020

יום ב

טו חשון 5781

עירובין פה

3 נוב 2020

יום ג

טז חשון 5781

עירובין פו

4 נוב 2020

יום ד

יז חשון 5781

עירובין פז

5 נוב 2020

יום ה

יח חשון 5781

עירובין פח

6 נוב 2020

יום ו

יט חשון 5781

עירובין פט

7 נוב 2020

שבת

כ חשון 5781

עירובין צ

8 נוב 2020

יום א

כא חשון 5781

עירובין צא

9 נוב 2020

יום ב

כב חשון 5781

עירובין צב

10 נוב 2020

יום ג

כג חשון 5781

עירובין צג

11 נוב 2020

יום ד

כד חשון 5781

עירובין צד

12 נוב 2020

יום ה

כה חשון 5781

עירובין צה

13 נוב 2020

יום ו

כו חשון 5781

עירובין צו

14 נוב 2020

שבת

כז חשון 5781

עירובין צז

15 נוב 2020

יום א

כח חשון 5781

עירובין צח

16 נוב 2020

יום ב

כט חשון 5781

עירובין צט

17 נוב 2020

יום ג

א כסלו 5781

עירובין ק

18 נוב 2020

יום ד

ב כסלו 5781

עירובין קא

19 נוב 2020

יום ה

ג כסלו 5781

עירובין קב

20 נוב 2020

יום ו

ד כסלו 5781

עירובין קג

21 נוב 2020

שבת

ה כסלו 5781

עירובין קד

22 נוב 2020

יום א

ו כסלו 5781

עירובין קה

23 נוב 2020

יום ב

ז כסלו 5781

פסחים ב

24 נוב 2020

יום ג

ח כסלו 5781

פסחים ג

25 נוב 2020

יום ד

ט כסלו 5781

פסחים ד

26 נוב 2020

יום ה

י כסלו 5781

פסחים ה

27 נוב 2020

יום ו

יא כסלו 5781

פסחים ו

28 נוב 2020

שבת

יב כסלו 5781

פסחים ז

29 נוב 2020

יום א

יג כסלו 5781

פסחים ח

30 נוב 2020

יום ב

יד כסלו 5781

פסחים ט

1 דצמ 2020

יום ג

טו כסלו 5781

פסחים י

2 דצמ 2020

יום ד

טז כסלו 5781

פסחים יא

3 דצמ 2020

יום ה

יז כסלו 5781

פסחים יב

4 דצמ 2020

יום ו

יח כסלו 5781

פסחים יג

5 דצמ 2020

שבת

יט כסלו 5781

פסחים יד

6 דצמ 2020

יום א

כ כסלו 5781

פסחים טו

7 דצמ 2020

יום ב

כא כסלו 5781

פסחים טז

8 דצמ 2020

יום ג

כב כסלו 5781

פסחים יז

9 דצמ 2020

יום ד

כג כסלו 5781

פסחים יח

10 דצמ 2020

יום ה

כד כסלו 5781

פסחים יט

11 דצמ 2020

יום ו

כה כסלו 5781

פסחים כ

12 דצמ 2020

שבת

כו כסלו 5781

פסחים כא

13 דצמ 2020

יום א

כז כסלו 5781

פסחים כב

14 דצמ 2020

יום ב

כח כסלו 5781

פסחים כג

15 דצמ 2020

יום ג

כט כסלו 5781

פסחים כד

16 דצמ 2020

יום ד

א טבת 5781

פסחים כה

17 דצמ 2020

יום ה

ב טבת 5781

פסחים כו

18 דצמ 2020

יום ו

ג טבת 5781

פסחים כז

19 דצמ 2020

שבת

ד טבת 5781

פסחים כח

20 דצמ 2020

יום א

ה טבת 5781

פסחים כט

21 דצמ 2020

יום ב

ו טבת 5781

פסחים ל

22 דצמ 2020

יום ג

ז טבת 5781

פסחים לא

23 דצמ 2020

יום ד

ח טבת 5781

פסחים לב

24 דצמ 2020

יום ה

ט טבת 5781

פסחים לג

25 דצמ 2020

יום ו

י טבת 5781

פסחים לד

26 דצמ 2020

שבת

יא טבת 5781

פסחים לה

27 דצמ 2020

יום א

יב טבת 5781

פסחים לו

28 דצמ 2020

יום ב

יג טבת 5781

פסחים לז

29 דצמ 2020

יום ג

יד טבת 5781

פסחים לח

30 דצמ 2020

יום ד

טו טבת 5781

פסחים לט

31 דצמ 2020

יום ה

טז טבת 5781

פסחים מ

1 ינו 2021

יום ו

יז טבת 5781

פסחים מא

2 ינו 2021

שבת

יח טבת 5781

פסחים מב

3 ינו 2021

יום א

יט טבת 5781

פסחים מג

4 ינו 2021

יום ב

כ טבת 5781

פסחים מד

5 ינו 2021

יום ג

כא טבת 5781

פסחים מה

6 ינו 2021

יום ד

כב טבת 5781

פסחים מו

7 ינו 2021

יום ה

כג טבת 5781

פסחים מז

8 ינו 2021

יום ו

כד טבת 5781

פסחים מח

9 ינו 2021

שבת

כה טבת 5781

פסחים מט

10 ינו 2021

יום א

כו טבת 5781

פסחים נ

11 ינו 2021

יום ב

כז טבת 5781

פסחים נא

12 ינו 2021

יום ג

כח טבת 5781

פסחים נב

13 ינו 2021

יום ד

כט טבת 5781

פסחים נג

14 ינו 2021

יום ה

א שבט 5781

פסחים נד

15 ינו 2021

יום ו

ב שבט 5781

פסחים נה

16 ינו 2021

שבת

ג שבט 5781

פסחים נו

17 ינו 2021

יום א

ד שבט 5781

פסחים נז

18 ינו 2021

יום ב

ה שבט 5781

פסחים נח

19 ינו 2021

יום ג

ו שבט 5781

פסחים נט

20 ינו 2021

יום ד

ז שבט 5781

פסחים ס

21 ינו 2021

יום ה

ח שבט 5781

פסחים סא

22 ינו 2021

יום ו

ט שבט 5781

פסחים סב

23 ינו 2021

שבת

י שבט 5781

פסחים סג

24 ינו 2021

יום א

יא שבט 5781

פסחים סד

25 ינו 2021

יום ב

יב שבט 5781

פסחים סה

26 ינו 2021

יום ג

יג שבט 5781

פסחים סו

27 ינו 2021

יום ד

יד שבט 5781

פסחים סז

28 ינו 2021

יום ה

טו שבט 5781

פסחים סח

29 ינו 2021

יום ו

טז שבט 5781

פסחים סט

30 ינו 2021

שבת

יז שבט 5781

פסחים ע

31 ינו 2021

יום א

יח שבט 5781

פסחים עא

1 פבר 2021

יום ב

יט שבט 5781

פסחים עב

2 פבר 2021

יום ג

כ שבט 5781

פסחים עג

3 פבר 2021

יום ד

כא שבט 5781

פסחים עד

4 פבר 2021

יום ה

כב שבט 5781

פסחים עה

5 פבר 2021

יום ו

כג שבט 5781

פסחים עו

6 פבר 2021

שבת

כד שבט 5781

פסחים עז

7 פבר 2021

יום א

כה שבט 5781

פסחים עח

8 פבר 2021

יום ב

כו שבט 5781

פסחים עט

9 פבר 2021

יום ג

כז שבט 5781

פסחים פ

10 פבר 2021

יום ד

כח שבט 5781

פסחים פא

11 פבר 2021

יום ה

כט שבט 5781

פסחים פב

12 פבר 2021

יום ו

ל שבט 5781

פסחים פג

13 פבר 2021

שבת

א אדר 5781

פסחים פד

14 פבר 2021

יום א

ב אדר 5781

פסחים פה

15 פבר 2021

יום ב

ג אדר 5781

פסחים פו

16 פבר 2021

יום ג

ד אדר 5781

פסחים פז

17 פבר 2021

יום ד

ה אדר 5781

פסחים פח

18 פבר 2021

יום ה

ו אדר 5781

פסחים פט

19 פבר 2021

יום ו

ז אדר 5781

פסחים צ

20 פבר 2021

שבת

ח אדר 5781

פסחים צא

21 פבר 2021

יום א

ט אדר 5781

פסחים צב

22 פבר 2021

יום ב

י אדר 5781

פסחים צג

23 פבר 2021

יום ג

יא אדר 5781

פסחים צד

24 פבר 2021

יום ד

יב אדר 5781

פסחים צה

25 פבר 2021

יום ה

יג אדר 5781

פסחים צו

26 פבר 2021

יום ו

יד אדר 5781

פסחים צז

27 פבר 2021

שבת

טו אדר 5781

פסחים צח

28 פבר 2021

יום א

טז אדר 5781

פסחים צט

1 מרץ 2021

יום ב

יז אדר 5781

פסחים ק

2 מרץ 2021

יום ג

יח אדר 5781

פסחים קא

3 מרץ 2021

יום ד

יט אדר 5781

פסחים קב

4 מרץ 2021

יום ה

כ אדר 5781

פסחים קג

5 מרץ 2021

יום ו

כא אדר 5781

פסחים קד

6 מרץ 2021

שבת

כב אדר 5781

פסחים קה

7 מרץ 2021

יום א

כג אדר 5781

פסחים קו

8 מרץ 2021

יום ב

כד אדר 5781

פסחים קז

9 מרץ 2021

יום ג

כה אדר 5781

פסחים קח

10 מרץ 2021

יום ד

כו אדר 5781

פסחים קט

11 מרץ 2021

יום ה

כז אדר 5781

פסחים קי

12 מרץ 2021

יום ו

כח אדר 5781

פסחים קיא

13 מרץ 2021

שבת

כט אדר 5781

פסחים קיב

14 מרץ 2021

יום א

א ניסן 5781

פסחים קיג

15 מרץ 2021

יום ב

ב ניסן 5781

פסחים קיד

16 מרץ 2021

יום ג

ג ניסן 5781

פסחים קטו

17 מרץ 2021

יום ד

ד ניסן 5781

פסחים קטז

18 מרץ 2021

יום ה

ה ניסן 5781

פסחים קיז

19 מרץ 2021

יום ו

ו ניסן 5781

פסחים קיח

20 מרץ 2021

שבת

ז ניסן 5781

פסחים קיט

21 מרץ 2021

יום א

ח ניסן 5781

פסחים קכ

22 מרץ 2021

יום ב

ט ניסן 5781

פסחים קכא

23 מרץ 2021

יום ג

י ניסן 5781

שקלים ב

24 מרץ 2021

יום ד

יא ניסן 5781

שקלים ג

25 מרץ 2021

יום ה

יב ניסן 5781

שקלים ד

26 מרץ 2021

יום ו

יג ניסן 5781

שקלים ה

27 מרץ 2021

שבת

יד ניסן 5781

שקלים ו

28 מרץ 2021

יום א

טו ניסן 5781

שקלים ז

29 מרץ 2021

יום ב

טז ניסן 5781

שקלים ח

30 מרץ 2021

יום ג

יז ניסן 5781

שקלים ט

31 מרץ 2021

יום ד

יח ניסן 5781

שקלים י

1 אפר 2021

יום ה

יט ניסן 5781

שקלים יא

2 אפר 2021

יום ו

כ ניסן 5781

שקלים יב

3 אפר 2021

שבת

כא ניסן 5781

שקלים יג

4 אפר 2021

יום א

כב ניסן 5781

שקלים יד

5 אפר 2021

יום ב

כג ניסן 5781

שקלים טו

6 אפר 2021

יום ג

כד ניסן 5781

שקלים טז

7 אפר 2021

יום ד

כה ניסן 5781

שקלים יז

8 אפר 2021

יום ה

כו ניסן 5781

שקלים יח

9 אפר 2021

יום ו

כז ניסן 5781

שקלים יט

10 אפר 2021

שבת

כח ניסן 5781

שקלים כ

11 אפר 2021

יום א

כט ניסן 5781

שקלים כא

12 אפר 2021

יום ב

ל ניסן 5781

שקלים כב

13 אפר 2021

יום ג

א אייר 5781

יומא ב

14 אפר 2021

יום ד

ב אייר 5781

יומא ג

15 אפר 2021

יום ה

ג אייר 5781

יומא ד

16 אפר 2021

יום ו

ד אייר 5781

יומא ה

17 אפר 2021

שבת

ה אייר 5781

יומא ו

18 אפר 2021

יום א

ו אייר 5781

יומא ז

19 אפר 2021

יום ב

ז אייר 5781

יומא ח

20 אפר 2021

יום ג

ח אייר 5781

יומא ט

21 אפר 2021

יום ד

ט אייר 5781

יומא י

22 אפר 2021

יום ה

י אייר 5781

יומא יא

23 אפר 2021

יום ו

יא אייר 5781

יומא יב

24 אפר 2021

שבת

יב אייר 5781

יומא יג

25 אפר 2021

יום א

יג אייר 5781

יומא יד

26 אפר 2021

יום ב

יד אייר 5781

יומא טו

27 אפר 2021

יום ג

טו אייר 5781

יומא טז

28 אפר 2021

יום ד

טז אייר 5781

יומא יז

29 אפר 2021

יום ה

יז אייר 5781

יומא יח

30 אפר 2021

יום ו

יח אייר 5781

יומא יט

1 מאי 2021

שבת

יט אייר 5781

יומא כ

2 מאי 2021

יום א

כ אייר 5781

יומא כא

3 מאי 2021

יום ב

כא אייר 5781

יומא כב

4 מאי 2021

יום ג

כב אייר 5781

יומא כג

5 מאי 2021

יום ד

כג אייר 5781

יומא כד

6 מאי 2021

יום ה

כד אייר 5781

יומא כה

7 מאי 2021

יום ו

כה אייר 5781

יומא כו

8 מאי 2021

שבת

כו אייר 5781

יומא כז

9 מאי 2021

יום א

כז אייר 5781

יומא כח

10 מאי 2021

יום ב

כח אייר 5781

יומא כט

11 מאי 2021

יום ג

כט אייר 5781

יומא ל

12 מאי 2021

יום ד

א סיון 5781

יומא לא

13 מאי 2021

יום ה

ב סיון 5781

יומא לב

14 מאי 2021

יום ו

ג סיון 5781

יומא לג

15 מאי 2021

שבת

ד סיון 5781

יומא לד

16 מאי 2021

יום א

ה סיון 5781

יומא לה

17 מאי 2021

יום ב

ו סיון 5781

יומא לו

18 מאי 2021

יום ג

ז סיון 5781

יומא לז

19 מאי 2021

יום ד

ח סיון 5781

יומא לח

20 מאי 2021

יום ה

ט סיון 5781

יומא לט

21 מאי 2021

יום ו

י סיון 5781

יומא מ

22 מאי 2021

שבת

יא סיון 5781

יומא מא

23 מאי 2021

יום א

יב סיון 5781

יומא מב

24 מאי 2021

יום ב

יג סיון 5781

יומא מג

25 מאי 2021

יום ג

יד סיון 5781

יומא מד

26 מאי 2021

יום ד

טו סיון 5781

יומא מה

27 מאי 2021

יום ה

טז סיון 5781

יומא מו

28 מאי 2021

יום ו

יז סיון 5781

יומא מז

29 מאי 2021

שבת

יח סיון 5781

יומא מח

30 מאי 2021

יום א

יט סיון 5781

יומא מט

31 מאי 2021

יום ב

כ סיון 5781

יומא נ

1 יונ 2021

יום ג

כא סיון 5781

יומא נא

2 יונ 2021

יום ד

כב סיון 5781

יומא נב

3 יונ 2021

יום ה

כג סיון 5781

יומא נג

4 יונ 2021

יום ו

כד סיון 5781

יומא נד

5 יונ 2021

שבת

כה סיון 5781

יומא נה

6 יונ 2021

יום א

כו סיון 5781

יומא נו

7 יונ 2021

יום ב

כז סיון 5781

יומא נז

8 יונ 2021

יום ג

כח סיון 5781

יומא נח

9 יונ 2021

יום ד

כט סיון 5781

יומא נט

10 יונ 2021

יום ה

ל סיון 5781

יומא ס

11 יונ 2021

יום ו

א תמוז 5781

יומא סא

12 יונ 2021

שבת

ב תמוז 5781

יומא סב

13 יונ 2021

יום א

ג תמוז 5781

יומא סג

14 יונ 2021

יום ב

ד תמוז 5781

יומא סד

15 יונ 2021

יום ג

ה תמוז 5781

יומא סה

16 יונ 2021

יום ד

ו תמוז 5781

יומא סו

17 יונ 2021

יום ה

ז תמוז 5781

יומא סז

18 יונ 2021

יום ו

ח תמוז 5781

יומא סח

19 יונ 2021

שבת

ט תמוז 5781

יומא סט

20 יונ 2021

יום א

י תמוז 5781

יומא ע

21 יונ 2021

יום ב

יא תמוז 5781

יומא עא

22 יונ 2021

יום ג

יב תמוז 5781

יומא עב

23 יונ 2021

יום ד

יג תמוז 5781

יומא עג

24 יונ 2021

יום ה

יד תמוז 5781

יומא עד

25 יונ 2021

יום ו

טו תמוז 5781

יומא עה

26 יונ 2021

שבת

טז תמוז 5781

יומא עו

27 יונ 2021

יום א

יז תמוז 5781

יומא עז

28 יונ 2021

יום ב

יח תמוז 5781

יומא עח

29 יונ 2021

יום ג

יט תמוז 5781

יומא עט

30 יונ 2021

יום ד

כ תמוז 5781

יומא פ

1 יול 2021

יום ה

כא תמוז 5781

יומא פא

2 יול 2021

יום ו

כב תמוז 5781

יומא פב

3 יול 2021

שבת

כג תמוז 5781

יומא פג

4 יול 2021

יום א

כד תמוז 5781

יומא פד

5 יול 2021

יום ב

כה תמוז 5781

יומא פה

6 יול 2021

יום ג

כו תמוז 5781

יומא פו

7 יול 2021

יום ד

כז תמוז 5781

יומא פז

8 יול 2021

יום ה

כח תמוז 5781

יומא פח

9 יול 2021

יום ו

כט תמוז 5781

סוכה ב

10 יול 2021

שבת

א אב 5781

סוכה ג

11 יול 2021

יום א

ב אב 5781

סוכה ד

12 יול 2021

יום ב

ג אב 5781

סוכה ה

13 יול 2021

יום ג

ד אב 5781

סוכה ו

14 יול 2021

יום ד

ה אב 5781

סוכה ז

15 יול 2021

יום ה

ו אב 5781

סוכה ח

16 יול 2021

יום ו

ז אב 5781

סוכה ט

17 יול 2021

שבת

ח אב 5781

סוכה י

18 יול 2021

יום א

ט אב 5781

סוכה יא

19 יול 2021

יום ב

י אב 5781

סוכה יב

20 יול 2021

יום ג

יא אב 5781

סוכה יג

21 יול 2021

יום ד

יב אב 5781

סוכה יד

22 יול 2021

יום ה

יג אב 5781

סוכה טו

23 יול 2021

יום ו

יד אב 5781

סוכה טז

24 יול 2021

שבת

טו אב 5781

סוכה יז

25 יול 2021

יום א

טז אב 5781

סוכה יח

26 יול 2021

יום ב

יז אב 5781

סוכה יט

27 יול 2021

יום ג

יח אב 5781

סוכה כ

28 יול 2021

יום ד

יט אב 5781

סוכה כא

29 יול 2021

יום ה

כ אב 5781

סוכה כב

30 יול 2021

יום ו

כא אב 5781

סוכה כג

31 יול 2021

שבת

כב אב 5781

סוכה כד

1 אוג 2021

יום א

כג אב 5781

סוכה כה

2 אוג 2021

יום ב

כד אב 5781

סוכה כו

3 אוג 2021

יום ג

כה אב 5781

סוכה כז

4 אוג 2021

יום ד

כו אב 5781

סוכה כח

5 אוג 2021

יום ה

כז אב 5781

סוכה כט

6 אוג 2021

יום ו

כח אב 5781

סוכה ל

7 אוג 2021

שבת

כט אב 5781

סוכה לא

8 אוג 2021

יום א

ל אב 5781

סוכה לב

9 אוג 2021

יום ב

א אלול 5781

סוכה לג

10 אוג 2021

יום ג

ב אלול 5781

סוכה לד

11 אוג 2021

יום ד

ג אלול 5781

סוכה לה

12 אוג 2021

יום ה

ד אלול 5781

סוכה לו

13 אוג 2021

יום ו

ה אלול 5781

סוכה לז

14 אוג 2021

שבת

ו אלול 5781

סוכה לח

15 אוג 2021

יום א

ז אלול 5781

סוכה לט

16 אוג 2021

יום ב

ח אלול 5781

סוכה מ

17 אוג 2021

יום ג

ט אלול 5781

סוכה מא

18 אוג 2021

יום ד

י אלול 5781

סוכה מב

19 אוג 2021

יום ה

יא אלול 5781

סוכה מג

20 אוג 2021

יום ו

יב אלול 5781

סוכה מד

21 אוג 2021

שבת

יג אלול 5781

סוכה מה

22 אוג 2021

יום א

יד אלול 5781

סוכה מו

23 אוג 2021

יום ב

טו אלול 5781

סוכה מז

24 אוג 2021

יום ג

טז אלול 5781

סוכה מח

25 אוג 2021

יום ד

יז אלול 5781

סוכה מט

26 אוג 2021

יום ה

יח אלול 5781

סוכה נ

27 אוג 2021

יום ו

יט אלול 5781

סוכה נא

28 אוג 2021

שבת

כ אלול 5781

סוכה נב

29 אוג 2021

יום א

כא אלול 5781

סוכה נג

30 אוג 2021

יום ב

כב אלול 5781

סוכה נד

31 אוג 2021

יום ג

כג אלול 5781

סוכה נה

1 ספט 2021

יום ד

כד אלול 5781

סוכה נו

2 ספט 2021

יום ה

כה אלול 5781

ביצה ב

3 ספט 2021

יום ו

כו אלול 5781

ביצה ג

4 ספט 2021

שבת

כז אלול 5781

ביצה ד

5 ספט 2021

יום א

כח אלול 5781

ביצה ה

6 ספט 2021

יום ב

כט אלול 5781

ביצה ו

7 ספט 2021

יום ג

א תשרי 5782

ביצה ז

8 ספט 2021

יום ד

ב תשרי 5782

ביצה ח

9 ספט 2021

יום ה

ג תשרי 5782

ביצה ט

10 ספט 2021

יום ו

ד תשרי 5782

ביצה י

11 ספט 2021

שבת

ה תשרי 5782

ביצה יא

12 ספט 2021

יום א

ו תשרי 5782

ביצה יב

13 ספט 2021

יום ב

ז תשרי 5782

ביצה יג

14 ספט 2021

יום ג

ח תשרי 5782

ביצה יד

15 ספט 2021

יום ד

ט תשרי 5782

ביצה טו

16 ספט 2021

יום ה

י תשרי 5782

ביצה טז

17 ספט 2021

יום ו

יא תשרי 5782

ביצה יז

18 ספט 2021

שבת

יב תשרי 5782

ביצה יח

19 ספט 2021

יום א

יג תשרי 5782

ביצה יט

20 ספט 2021

יום ב

יד תשרי 5782

ביצה כ

21 ספט 2021

יום ג

טו תשרי 5782

ביצה כא

22 ספט 2021

יום ד

טז תשרי 5782

ביצה כב

23 ספט 2021

יום ה

יז תשרי 5782

ביצה כג

24 ספט 2021

יום ו

יח תשרי 5782

ביצה כד

25 ספט 2021

שבת

יט תשרי 5782

ביצה כה

26 ספט 2021

יום א

כ תשרי 5782

ביצה כו

27 ספט 2021

יום ב

כא תשרי 5782

ביצה כז

28 ספט 2021

יום ג

כב תשרי 5782

ביצה כח

29 ספט 2021

יום ד

כג תשרי 5782

ביצה כט

30 ספט 2021

יום ה

כד תשרי 5782

ביצה ל

1 אוק 2021

יום ו

כה תשרי 5782

ביצה לא

2 אוק 2021

שבת

כו תשרי 5782

ביצה לב

3 אוק 2021

יום א

כז תשרי 5782

ביצה לג

4 אוק 2021

יום ב

כח תשרי 5782

ביצה לד

5 אוק 2021

יום ג

כט תשרי 5782

ביצה לה

6 אוק 2021

יום ד

ל תשרי 5782

ביצה לו

7 אוק 2021

יום ה

א חשון 5782

ביצה לז

8 אוק 2021

יום ו

ב חשון 5782

ביצה לח

9 אוק 2021

שבת

ג חשון 5782

ביצה לט

10 אוק 2021

יום א

ד חשון 5782

ביצה מ

11 אוק 2021

יום ב

ה חשון 5782

ראש השנה ב

12 אוק 2021

יום ג

ו חשון 5782

ראש השנה ג

13 אוק 2021

יום ד

ז חשון 5782

ראש השנה ד

14 אוק 2021

יום ה

ח חשון 5782

ראש השנה ה

15 אוק 2021

יום ו

ט חשון 5782

ראש השנה ו

16 אוק 2021

שבת

י חשון 5782

ראש השנה ז

17 אוק 2021

יום א

יא חשון 5782

ראש השנה ח

18 אוק 2021

יום ב

יב חשון 5782

ראש השנה ט

19 אוק 2021

יום ג

יג חשון 5782

ראש השנה י

20 אוק 2021

יום ד

יד חשון 5782

ראש השנה יא

21 אוק 2021

יום ה

טו חשון 5782

ראש השנה יב

22 אוק 2021

יום ו

טז חשון 5782

ראש השנה יג

23 אוק 2021

שבת

יז חשון 5782

ראש השנה יד

24 אוק 2021

יום א

יח חשון 5782

ראש השנה טו

25 אוק 2021

יום ב

יט חשון 5782

ראש השנה טז

26 אוק 2021

יום ג

כ חשון 5782

ראש השנה יז

27 אוק 2021

יום ד

כא חשון 5782

ראש השנה יח

28 אוק 2021

יום ה

כב חשון 5782

ראש השנה יט

29 אוק 2021

יום ו

כג חשון 5782

ראש השנה כ

30 אוק 2021

שבת

כד חשון 5782

ראש השנה כא

31 אוק 2021

יום א

כה חשון 5782

ראש השנה כב

1 נוב 2021

יום ב

כו חשון 5782

ראש השנה כג

2 נוב 2021

יום ג

כז חשון 5782

ראש השנה כד

3 נוב 2021

יום ד

כח חשון 5782

ראש השנה כה

4 נוב 2021

יום ה

כט חשון 5782

ראש השנה כו

5 נוב 2021

יום ו

א כסלו 5782

ראש השנה כז

6 נוב 2021

שבת

ב כסלו 5782

ראש השנה כח

7 נוב 2021

יום א

ג כסלו 5782

ראש השנה כט

8 נוב 2021

יום ב

ד כסלו 5782

ראש השנה ל

9 נוב 2021

יום ג

ה כסלו 5782

ראש השנה לא

10 נוב 2021

יום ד

ו כסלו 5782

ראש השנה לב

11 נוב 2021

יום ה

ז כסלו 5782

ראש השנה לג

12 נוב 2021

יום ו

ח כסלו 5782

ראש השנה לד

13 נוב 2021

שבת

ט כסלו 5782

ראש השנה לה

14 נוב 2021

יום א

י כסלו 5782

תענית ב

15 נוב 2021

יום ב

יא כסלו 5782

תענית ג

16 נוב 2021

יום ג

יב כסלו 5782

תענית ד

17 נוב 2021

יום ד

יג כסלו 5782

תענית ה

18 נוב 2021

יום ה

יד כסלו 5782

תענית ו

19 נוב 2021

יום ו

טו כסלו 5782

תענית ז

20 נוב 2021

שבת

טז כסלו 5782

תענית ח

21 נוב 2021

יום א

יז כסלו 5782

תענית ט

22 נוב 2021

יום ב

יח כסלו 5782

תענית י

23 נוב 2021

יום ג

יט כסלו 5782

תענית יא

24 נוב 2021

יום ד

כ כסלו 5782

תענית יב

25 נוב 2021

יום ה

כא כסלו 5782

תענית יג

26 נוב 2021

יום ו

כב כסלו 5782

תענית יד

27 נוב 2021

שבת

כג כסלו 5782

תענית טו

28 נוב 2021

יום א

כד כסלו 5782

תענית טז

29 נוב 2021

יום ב

כה כסלו 5782

תענית יז

30 נוב 2021

יום ג

כו כסלו 5782

תענית יח

1 דצמ 2021

יום ד

כז כסלו 5782

תענית יט

2 דצמ 2021

יום ה

כח כסלו 5782

תענית כ

3 דצמ 2021

יום ו

כט כסלו 5782

תענית כא

4 דצמ 2021

שבת

ל כסלו 5782

תענית כב

5 דצמ 2021

יום א

א טבת 5782

תענית כג

6 דצמ 2021

יום ב

ב טבת 5782

תענית כד

7 דצמ 2021

יום ג

ג טבת 5782

תענית כה

8 דצמ 2021

יום ד

ד טבת 5782

תענית כו

9 דצמ 2021

יום ה

ה טבת 5782

תענית כז

10 דצמ 2021

יום ו

ו טבת 5782

תענית כח

11 דצמ 2021

שבת

ז טבת 5782

תענית כט

12 דצמ 2021

יום א

ח טבת 5782

תענית ל

13 דצמ 2021

יום ב

ט טבת 5782

תענית לא

14 דצמ 2021

יום ג

י טבת 5782

מגילה ב

15 דצמ 2021

יום ד

יא טבת 5782

מגילה ג

16 דצמ 2021

יום ה

יב טבת 5782

מגילה ד

17 דצמ 2021

יום ו

יג טבת 5782

מגילה ה

18 דצמ 2021

שבת

יד טבת 5782

מגילה ו

19 דצמ 2021

יום א

טו טבת 5782

מגילה ז

20 דצמ 2021

יום ב

טז טבת 5782

מגילה ח

21 דצמ 2021

יום ג

יז טבת 5782

מגילה ט

22 דצמ 2021

יום ד

יח טבת 5782

מגילה י

23 דצמ 2021

יום ה

יט טבת 5782

מגילה יא

24 דצמ 2021

יום ו

כ טבת 5782

מגילה יב

25 דצמ 2021

שבת

כא טבת 5782

מגילה יג

26 דצמ 2021

יום א

כב טבת 5782

מגילה יד

27 דצמ 2021

יום ב

כג טבת 5782

מגילה טו

28 דצמ 2021

יום ג

כד טבת 5782

מגילה טז

29 דצמ 2021

יום ד

כה טבת 5782

מגילה יז

30 דצמ 2021

יום ה

כו טבת 5782

מגילה יח

31 דצמ 2021

יום ו

כז טבת 5782

מגילה יט

1 ינו 2022

שבת

כח טבת 5782

מגילה כ

2 ינו 2022

יום א

כט טבת 5782

מגילה כא

3 ינו 2022

יום ב

א שבט 5782

מגילה כב

4 ינו 2022

יום ג

ב שבט 5782

מגילה כג

5 ינו 2022

יום ד

ג שבט 5782

מגילה כד

6 ינו 2022

יום ה

ד שבט 5782

מגילה כה

7 ינו 2022

יום ו

ה שבט 5782

מגילה כו

8 ינו 2022

שבת

ו שבט 5782

מגילה כז

9 ינו 2022

יום א

ז שבט 5782

מגילה כח

10 ינו 2022

יום ב

ח שבט 5782

מגילה כט

11 ינו 2022

יום ג

ט שבט 5782

מגילה ל

12 ינו 2022

יום ד

י שבט 5782

מגילה לא

13 ינו 2022

יום ה

יא שבט 5782

מגילה לב

14 ינו 2022

יום ו

יב שבט 5782

מועד קטן ב

15 ינו 2022

שבת

יג שבט 5782

מועד קטן ג

16 ינו 2022

יום א

יד שבט 5782

מועד קטן ד

17 ינו 2022

יום ב

טו שבט 5782

מועד קטן ה

18 ינו 2022

יום ג

טז שבט 5782

מועד קטן ו

19 ינו 2022

יום ד

יז שבט 5782

מועד קטן ז

20 ינו 2022

יום ה

יח שבט 5782

מועד קטן ח

21 ינו 2022

יום ו

יט שבט 5782

מועד קטן ט

22 ינו 2022

שבת

כ שבט 5782

מועד קטן י

23 ינו 2022

יום א

כא שבט 5782

מועד קטן יא

24 ינו 2022

יום ב

כב שבט 5782

מועד קטן יב

25 ינו 2022

יום ג

כג שבט 5782

מועד קטן יג

26 ינו 2022

יום ד

כד שבט 5782

מועד קטן יד

27 ינו 2022

יום ה

כה שבט 5782

מועד קטן טו

28 ינו 2022

יום ו

כו שבט 5782

מועד קטן טז

29 ינו 2022

שבת

כז שבט 5782

מועד קטן יז

30 ינו 2022

יום א

כח שבט 5782

מועד קטן יח

31 ינו 2022

יום ב

כט שבט 5782

מועד קטן יט

1 פבר 2022

יום ג

ל שבט 5782

מועד קטן כ

2 פבר 2022

יום ד

א אדר א 5782

מועד קטן כא

3 פבר 2022

יום ה

ב אדר א 5782

מועד קטן כב

4 פבר 2022

יום ו

ג אדר א 5782

מועד קטן כג

5 פבר 2022

שבת

ד אדר א 5782

מועד קטן כד

6 פבר 2022

יום א

ה אדר א 5782

מועד קטן כה

7 פבר 2022

יום ב

ו אדר א 5782

מועד קטן כו

8 פבר 2022

יום ג

ז אדר א 5782

מועד קטן כז

9 פבר 2022

יום ד

ח אדר א 5782

מועד קטן כח

10 פבר 2022

יום ה

ט אדר א 5782

מועד קטן כט

11 פבר 2022

יום ו

י אדר א 5782

חגיגה ב

12 פבר 2022

שבת

יא אדר א 5782

חגיגה ג

13 פבר 2022

יום א

יב אדר א 5782

חגיגה ד

14 פבר 2022

יום ב

יג אדר א 5782

חגיגה ה

15 פבר 2022

יום ג

יד אדר א 5782

חגיגה ו

16 פבר 2022

יום ד

טו אדר א 5782

חגיגה ז

17 פבר 2022

יום ה

טז אדר א 5782

חגיגה ח

18 פבר 2022

יום ו

יז אדר א 5782

חגיגה ט

19 פבר 2022

שבת

יח אדר א 5782

חגיגה י

20 פבר 2022

יום א

יט אדר א 5782

חגיגה יא

21 פבר 2022

יום ב

כ אדר א 5782

חגיגה יב

22 פבר 2022

יום ג

כא אדר א 5782

חגיגה יג

23 פבר 2022

יום ד

כב אדר א 5782

חגיגה יד

24 פבר 2022

יום ה

כג אדר א 5782

חגיגה טו

25 פבר 2022

יום ו

כד אדר א 5782

חגיגה טז

26 פבר 2022

שבת

כה אדר א 5782

חגיגה יז

27 פבר 2022

יום א

כו אדר א 5782

חגיגה יח

28 פבר 2022

יום ב

כז אדר א 5782

חגיגה יט

1 מרץ 2022

יום ג

כח אדר א 5782

חגיגה כ

2 מרץ 2022

יום ד

כט אדר א 5782

חגיגה כא

3 מרץ 2022

יום ה

ל אדר א 5782

חגיגה כב

4 מרץ 2022

יום ו

א אדר ב 5782

חגיגה כג

5 מרץ 2022

שבת

ב אדר ב 5782

חגיגה כד

6 מרץ 2022

יום א

ג אדר ב 5782

חגיגה כה

7 מרץ 2022

יום ב

ד אדר ב 5782

חגיגה כו

8 מרץ 2022

יום ג

ה אדר ב 5782

חגיגה כז

9 מרץ 2022

יום ד

ו אדר ב 5782

יבמות ב

10 מרץ 2022

יום ה

ז אדר ב 5782

יבמות ג

11 מרץ 2022

יום ו

ח אדר ב 5782

יבמות ד

12 מרץ 2022

שבת

ט אדר ב 5782

יבמות ה

13 מרץ 2022

יום א

י אדר ב 5782

יבמות ו

14 מרץ 2022

יום ב

יא אדר ב 5782

יבמות ז

15 מרץ 2022

יום ג

יב אדר ב 5782

יבמות ח

16 מרץ 2022

יום ד

יג אדר ב 5782

יבמות ט

17 מרץ 2022

יום ה

יד אדר ב 5782

יבמות י

18 מרץ 2022

יום ו

טו אדר ב 5782

יבמות יא

19 מרץ 2022

שבת

טז אדר ב 5782

יבמות יב

20 מרץ 2022

יום א

יז אדר ב 5782

יבמות יג

21 מרץ 2022

יום ב

יח אדר ב 5782

יבמות יד

22 מרץ 2022

יום ג

יט אדר ב 5782

יבמות טו

23 מרץ 2022

יום ד

כ אדר ב 5782

יבמות טז

24 מרץ 2022

יום ה

כא אדר ב 5782

יבמות יז

25 מרץ 2022

יום ו

כב אדר ב 5782

יבמות יח

26 מרץ 2022

שבת

כג אדר ב 5782

יבמות יט

27 מרץ 2022

יום א

כד אדר ב 5782

יבמות כ

28 מרץ 2022

יום ב

כה אדר ב 5782

יבמות כא

29 מרץ 2022

יום ג

כו אדר ב 5782

יבמות כב

30 מרץ 2022

יום ד

כז אדר ב 5782

יבמות כג

31 מרץ 2022

יום ה

כח אדר ב 5782

יבמות כד

1 אפר 2022

יום ו

כט אדר ב 5782

יבמות כה

2 אפר 2022

שבת

א ניסן 5782

יבמות כו

3 אפר 2022

יום א

ב ניסן 5782

יבמות כז

4 אפר 2022

יום ב

ג ניסן 5782

יבמות כח

5 אפר 2022

יום ג

ד ניסן 5782

יבמות כט

6 אפר 2022

יום ד

ה ניסן 5782

יבמות ל

7 אפר 2022

יום ה

ו ניסן 5782

יבמות לא

8 אפר 2022

יום ו

ז ניסן 5782

יבמות לב

9 אפר 2022

שבת

ח ניסן 5782

יבמות לג

10 אפר 2022

יום א

ט ניסן 5782

יבמות לד

11 אפר 2022

יום ב

י ניסן 5782

יבמות לה

12 אפר 2022

יום ג

יא ניסן 5782

יבמות לו

13 אפר 2022

יום ד

יב ניסן 5782

יבמות לז

14 אפר 2022

יום ה

יג ניסן 5782

יבמות לח

15 אפר 2022

יום ו

יד ניסן 5782

יבמות לט

16 אפר 2022

שבת

טו ניסן 5782

יבמות מ

17 אפר 2022

יום א

טז ניסן 5782

יבמות מא

18 אפר 2022

יום ב

יז ניסן 5782

יבמות מב

19 אפר 2022

יום ג

יח ניסן 5782

יבמות מג

20 אפר 2022

יום ד

יט ניסן 5782

יבמות מד

21 אפר 2022

יום ה

כ ניסן 5782

יבמות מה

22 אפר 2022

יום ו

כא ניסן 5782

יבמות מו

23 אפר 2022

שבת

כב ניסן 5782

יבמות מז

24 אפר 2022

יום א

כג ניסן 5782

יבמות מח

25 אפר 2022

יום ב

כד ניסן 5782

יבמות מט

26 אפר 2022

יום ג

כה ניסן 5782

יבמות נ

27 אפר 2022

יום ד

כו ניסן 5782

יבמות נא

28 אפר 2022

יום ה

כז ניסן 5782

יבמות נב

29 אפר 2022

יום ו

כח ניסן 5782

יבמות נג

30 אפר 2022

שבת

כט ניסן 5782

יבמות נד

1 מאי 2022

יום א

ל ניסן 5782

יבמות נה

2 מאי 2022

יום ב

א אייר 5782

יבמות נו

3 מאי 2022

יום ג

ב אייר 5782

יבמות נז

4 מאי 2022

יום ד

ג אייר 5782

יבמות נח

5 מאי 2022

יום ה

ד אייר 5782

יבמות נט

6 מאי 2022

יום ו

ה אייר 5782

יבמות ס

7 מאי 2022

שבת

ו אייר 5782

יבמות סא

8 מאי 2022

יום א

ז אייר 5782

יבמות סב

9 מאי 2022

יום ב

ח אייר 5782

יבמות סג

10 מאי 2022

יום ג

ט אייר 5782

יבמות סד

11 מאי 2022

יום ד

י אייר 5782

יבמות סה

12 מאי 2022

יום ה

יא אייר 5782

יבמות סו

13 מאי 2022

יום ו

יב אייר 5782

יבמות סז

14 מאי 2022

שבת

יג אייר 5782

יבמות סח

15 מאי 2022

יום א

יד אייר 5782

יבמות סט

16 מאי 2022

יום ב

טו אייר 5782

יבמות ע

17 מאי 2022

יום ג

טז אייר 5782

יבמות עא

18 מאי 2022

יום ד

יז אייר 5782

יבמות עב

19 מאי 2022

יום ה

יח אייר 5782

יבמות עג

20 מאי 2022

יום ו

יט אייר 5782

יבמות עד

21 מאי 2022

שבת

כ אייר 5782

יבמות עה

22 מאי 2022

יום א

כא אייר 5782

יבמות עו

23 מאי 2022

יום ב

כב אייר 5782

יבמות עז

24 מאי 2022

יום ג

כג אייר 5782

יבמות עח

25 מאי 2022

יום ד

כד אייר 5782

יבמות עט

26 מאי 2022

יום ה

כה אייר 5782

יבמות פ

27 מאי 2022

יום ו

כו אייר 5782

יבמות פא

28 מאי 2022

שבת

כז אייר 5782

יבמות פב

29 מאי 2022

יום א

כח אייר 5782

יבמות פג

30 מאי 2022

יום ב

כט אייר 5782

יבמות פד

31 מאי 2022

יום ג

א סיון 5782

יבמות פה

1 יונ 2022

יום ד

ב סיון 5782

יבמות פו

2 יונ 2022

יום ה

ג סיון 5782

יבמות פז

3 יונ 2022

יום ו

ד סיון 5782

יבמות פח

4 יונ 2022

שבת

ה סיון 5782

יבמות פט

5 יונ 2022

יום א

ו סיון 5782

יבמות צ

6 יונ 2022

יום ב

ז סיון 5782

יבמות צא

7 יונ 2022

יום ג

ח סיון 5782

יבמות צב

8 יונ 2022

יום ד

ט סיון 5782

יבמות צג

9 יונ 2022

יום ה

י סיון 5782

יבמות צד

10 יונ 2022

יום ו

יא סיון 5782

יבמות צה

11 יונ 2022

שבת

יב סיון 5782

יבמות צו

12 יונ 2022

יום א

יג סיון 5782

יבמות צז

13 יונ 2022

יום ב

יד סיון 5782

יבמות צח

14 יונ 2022

יום ג

טו סיון 5782

יבמות צט

15 יונ 2022

יום ד

טז סיון 5782

יבמות ק

16 יונ 2022

יום ה

יז סיון 5782

יבמות קא

17 יונ 2022

יום ו

יח סיון 5782

יבמות קב

18 יונ 2022

שבת

יט סיון 5782

יבמות קג

19 יונ 2022

יום א

כ סיון 5782

יבמות קד

20 יונ 2022

יום ב

כא סיון 5782

יבמות קה

21 יונ 2022

יום ג

כב סיון 5782

יבמות קו

22 יונ 2022

יום ד

כג סיון 5782

יבמות קז

23 יונ 2022

יום ה

כד סיון 5782

יבמות קח

24 יונ 2022

יום ו

כה סיון 5782

יבמות קט

25 יונ 2022

שבת

כו סיון 5782

יבמות קי

26 יונ 2022

יום א

כז סיון 5782

יבמות קיא

27 יונ 2022

יום ב

כח סיון 5782

יבמות קיב

28 יונ 2022

יום ג

כט סיון 5782

יבמות קיג

29 יונ 2022

יום ד

ל סיון 5782

יבמות קיד

30 יונ 2022

יום ה

א תמוז 5782

יבמות קטו

1 יול 2022

יום ו

ב תמוז 5782

יבמות קטז

2 יול 2022

שבת

ג תמוז 5782

יבמות קיז

3 יול 2022

יום א

ד תמוז 5782

יבמות קיח

4 יול 2022

יום ב

ה תמוז 5782

יבמות קיט

5 יול 2022

יום ג

ו תמוז 5782

יבמות קכ

6 יול 2022

יום ד

ז תמוז 5782

יבמות קכא

7 יול 2022

יום ה

ח תמוז 5782

יבמות קכב

8 יול 2022

יום ו

ט תמוז 5782

כתובות ב

9 יול 2022

שבת

י תמוז 5782

כתובות ג

10 יול 2022

יום א

יא תמוז 5782

כתובות ד

11 יול 2022

יום ב

יב תמוז 5782

כתובות ה

12 יול 2022

יום ג

יג תמוז 5782

כתובות ו

13 יול 2022

יום ד

יד תמוז 5782

כתובות ז

14 יול 2022

יום ה

טו תמוז 5782

כתובות ח

15 יול 2022

יום ו

טז תמוז 5782

כתובות ט

16 יול 2022

שבת

יז תמוז 5782

כתובות י

17 יול 2022

יום א

יח תמוז 5782

כתובות יא

18 יול 2022

יום ב

יט תמוז 5782

כתובות יב

19 יול 2022

יום ג

כ תמוז 5782

כתובות יג

20 יול 2022

יום ד

כא תמוז 5782

כתובות יד

21 יול 2022

יום ה

כב תמוז 5782

כתובות טו

22 יול 2022

יום ו

כג תמוז 5782

כתובות טז

23 יול 2022

שבת

כד תמוז 5782

כתובות יז

24 יול 2022

יום א

כה תמוז 5782

כתובות יח

25 יול 2022

יום ב

כו תמוז 5782

כתובות יט

26 יול 2022

יום ג

כז תמוז 5782

כתובות כ

27 יול 2022

יום ד

כח תמוז 5782

כתובות כא

28 יול 2022

יום ה

כט תמוז 5782

כתובות כב

29 יול 2022

יום ו

א אב 5782

כתובות כג

30 יול 2022

שבת

ב אב 5782

כתובות כד

31 יול 2022

יום א

ג אב 5782

כתובות כה

1 אוג 2022

יום ב

ד אב 5782

כתובות כו

2 אוג 2022

יום ג

ה אב 5782

כתובות כז

3 אוג 2022

יום ד

ו אב 5782

כתובות כח

4 אוג 2022

יום ה

ז אב 5782

כתובות כט

5 אוג 2022

יום ו

ח אב 5782

כתובות ל

6 אוג 2022

שבת

ט אב 5782

כתובות לא

7 אוג 2022

יום א

י אב 5782

כתובות לב

8 אוג 2022

יום ב

יא אב 5782

כתובות לג

9 אוג 2022

יום ג

יב אב 5782

כתובות לד

10 אוג 2022

יום ד

יג אב 5782

כתובות לה

11 אוג 2022

יום ה

יד אב 5782

כתובות לו

12 אוג 2022

יום ו

טו אב 5782

כתובות לז

13 אוג 2022

שבת

טז אב 5782

כתובות לח

14 אוג 2022

יום א

יז אב 5782

כתובות לט

15 אוג 2022

יום ב

יח אב 5782

כתובות מ

16 אוג 2022

יום ג

יט אב 5782

כתובות מא

17 אוג 2022

יום ד

כ אב 5782

כתובות מב

18 אוג 2022

יום ה

כא אב 5782

כתובות מג

19 אוג 2022

יום ו

כב אב 5782

כתובות מד

20 אוג 2022

שבת

כג אב 5782

כתובות מה

21 אוג 2022

יום א

כד אב 5782

כתובות מו

22 אוג 2022

יום ב

כה אב 5782

כתובות מז

23 אוג 2022

יום ג

כו אב 5782

כתובות מח

24 אוג 2022

יום ד

כז אב 5782

כתובות מט

25 אוג 2022

יום ה

כח אב 5782

כתובות נ

26 אוג 2022

יום ו

כט אב 5782

כתובות נא

27 אוג 2022

שבת

ל אב 5782

כתובות נב

28 אוג 2022

יום א

א אלול 5782

כתובות נג

29 אוג 2022

יום ב

ב אלול 5782

כתובות נד

30 אוג 2022

יום ג

ג אלול 5782

כתובות נה

31 אוג 2022

יום ד

ד אלול 5782

כתובות נו

1 ספט 2022

יום ה

ה אלול 5782

כתובות נז

2 ספט 2022

יום ו

ו אלול 5782

כתובות נח

3 ספט 2022

שבת

ז אלול 5782

כתובות נט

4 ספט 2022

יום א

ח אלול 5782

כתובות ס

5 ספט 2022

יום ב

ט אלול 5782

כתובות סא

6 ספט 2022

יום ג

י אלול 5782

כתובות סב

7 ספט 2022

יום ד

יא אלול 5782

כתובות סג

8 ספט 2022

יום ה

יב אלול 5782

כתובות סד

9 ספט 2022

יום ו

יג אלול 5782

כתובות סה

10 ספט 2022

שבת

יד אלול 5782

כתובות סו

11 ספט 2022

יום א

טו אלול 5782

כתובות סז

12 ספט 2022

יום ב

טז אלול 5782

כתובות סח

13 ספט 2022

יום ג

יז אלול 5782

כתובות סט

14 ספט 2022

יום ד

יח אלול 5782

כתובות ע

15 ספט 2022

יום ה

יט אלול 5782

כתובות עא

16 ספט 2022

יום ו

כ אלול 5782

כתובות עב

17 ספט 2022

שבת

כא אלול 5782

כתובות עג

18 ספט 2022

יום א

כב אלול 5782

כתובות עד

19 ספט 2022

יום ב

כג אלול 5782

כתובות עה

20 ספט 2022

יום ג

כד אלול 5782

כתובות עו

21 ספט 2022

יום ד

כה אלול 5782

כתובות עז

22 ספט 2022

יום ה

כו אלול 5782

כתובות עח

23 ספט 2022

יום ו

כז אלול 5782

כתובות עט

24 ספט 2022

שבת

כח אלול 5782

כתובות פ

25 ספט 2022

יום א

כט אלול 5782

כתובות פא

26 ספט 2022

יום ב

א תשרי 5783

כתובות פב

27 ספט 2022

יום ג

ב תשרי 5783

כתובות פג

28 ספט 2022

יום ד

ג תשרי 5783

כתובות פד

29 ספט 2022

יום ה

ד תשרי 5783

כתובות פה

30 ספט 2022

יום ו

ה תשרי 5783

כתובות פו

1 אוק 2022

שבת

ו תשרי 5783

כתובות פז

2 אוק 2022

יום א

ז תשרי 5783

כתובות פח

3 אוק 2022

יום ב

ח תשרי 5783

כתובות פט

4 אוק 2022

יום ג

ט תשרי 5783

כתובות צ

5 אוק 2022

יום ד

י תשרי 5783

כתובות צא

6 אוק 2022

יום ה

יא תשרי 5783

כתובות צב

7 אוק 2022

יום ו

יב תשרי 5783

כתובות צג

8 אוק 2022

שבת

יג תשרי 5783

כתובות צד

9 אוק 2022

יום א

יד תשרי 5783

כתובות צה

10 אוק 2022

יום ב

טו תשרי 5783

כתובות צו

11 אוק 2022

יום ג

טז תשרי 5783

כתובות צז

12 אוק 2022

יום ד

יז תשרי 5783

כתובות צח

13 אוק 2022

יום ה

יח תשרי 5783

כתובות צט

14 אוק 2022

יום ו

יט תשרי 5783

כתובות ק

15 אוק 2022

שבת

כ תשרי 5783

כתובות קא

16 אוק 2022

יום א

כא תשרי 5783

כתובות קב

17 אוק 2022

יום ב

כב תשרי 5783

כתובות קג

18 אוק 2022

יום ג

כג תשרי 5783

כתובות קד

19 אוק 2022

יום ד

כד תשרי 5783

כתובות קה

20 אוק 2022

יום ה

כה תשרי 5783

כתובות קו

21 אוק 2022

יום ו

כו תשרי 5783

כתובות קז

22 אוק 2022

שבת

כז תשרי 5783

כתובות קח

23 אוק 2022

יום א

כח תשרי 5783

כתובות קט

24 אוק 2022

יום ב

כט תשרי 5783

כתובות קי

25 אוק 2022

יום ג

ל תשרי 5783

כתובות קיא

26 אוק 2022

יום ד

א חשון 5783

כתובות קיב

27 אוק 2022

יום ה

ב חשון 5783

נדרים ב

28 אוק 2022

יום ו

ג חשון 5783

נדרים ג

29 אוק 2022

שבת

ד חשון 5783

נדרים ד

30 אוק 2022

יום א

ה חשון 5783

נדרים ה

31 אוק 2022

יום ב

ו חשון 5783

נדרים ו

1 נוב 2022

יום ג

ז חשון 5783

נדרים ז

2 נוב 2022

יום ד

ח חשון 5783

נדרים ח

3 נוב 2022

יום ה

ט חשון 5783

נדרים ט

4 נוב 2022

יום ו

י חשון 5783

נדרים י

5 נוב 2022

שבת

יא חשון 5783

נדרים יא

6 נוב 2022

יום א

יב חשון 5783

נדרים יב

7 נוב 2022

יום ב

יג חשון 5783

נדרים יג

8 נוב 2022

יום ג

יד חשון 5783

נדרים יד

9 נוב 2022

יום ד

טו חשון 5783

נדרים טו

10 נוב 2022

יום ה

טז חשון 5783

נדרים טז

11 נוב 2022

יום ו

יז חשון 5783

נדרים יז

12 נוב 2022

שבת

יח חשון 5783

נדרים יח

13 נוב 2022

יום א

יט חשון 5783

נדרים יט

14 נוב 2022

יום ב

כ חשון 5783

נדרים כ

15 נוב 2022

יום ג

כא חשון 5783

נדרים כא

16 נוב 2022

יום ד

כב חשון 5783

נדרים כב

17 נוב 2022

יום ה

כג חשון 5783

נדרים כג

18 נוב 2022

יום ו

כד חשון 5783

נדרים כד

19 נוב 2022

שבת

כה חשון 5783

נדרים כה

20 נוב 2022

יום א

כו חשון 5783

נדרים כו

21 נוב 2022

יום ב

כז חשון 5783

נדרים כז

22 נוב 2022

יום ג

כח חשון 5783

נדרים כח

23 נוב 2022

יום ד

כט חשון 5783

נדרים כט

24 נוב 2022

יום ה

ל חשון 5783

נדרים ל

25 נוב 2022

יום ו

א כסלו 5783

נדרים לא

26 נוב 2022

שבת

ב כסלו 5783

נדרים לב

27 נוב 2022

יום א

ג כסלו 5783

נדרים לג

28 נוב 2022

יום ב

ד כסלו 5783

נדרים לד

29 נוב 2022

יום ג

ה כסלו 5783

נדרים לה

30 נוב 2022

יום ד

ו כסלו 5783

נדרים לו

1 דצמ 2022

יום ה

ז כסלו 5783

נדרים לז

2 דצמ 2022

יום ו

ח כסלו 5783

נדרים לח

3 דצמ 2022

שבת

ט כסלו 5783

נדרים לט

4 דצמ 2022

יום א

י כסלו 5783

נדרים מ

5 דצמ 2022

יום ב

יא כסלו 5783

נדרים מא

6 דצמ 2022

יום ג

יב כסלו 5783

נדרים מב

7 דצמ 2022

יום ד

יג כסלו 5783

נדרים מג

8 דצמ 2022

יום ה

יד כסלו 5783

נדרים מד

9 דצמ 2022

יום ו

טו כסלו 5783

נדרים מה

10 דצמ 2022

שבת

טז כסלו 5783

נדרים מו

11 דצמ 2022

יום א

יז כסלו 5783

נדרים מז

12 דצמ 2022

יום ב

יח כסלו 5783

נדרים מח

13 דצמ 2022

יום ג

יט כסלו 5783

נדרים מט

14 דצמ 2022

יום ד

כ כסלו 5783

נדרים נ

15 דצמ 2022

יום ה

כא כסלו 5783

נדרים נא

16 דצמ 2022

יום ו

כב כסלו 5783

נדרים נב

17 דצמ 2022

שבת

כג כסלו 5783

נדרים נג

18 דצמ 2022

יום א

כד כסלו 5783

נדרים נד

19 דצמ 2022

יום ב

כה כסלו 5783

נדרים נה

20 דצמ 2022

יום ג

כו כסלו 5783

נדרים נו

21 דצמ 2022

יום ד

כז כסלו 5783

נדרים נז

22 דצמ 2022

יום ה

כח כסלו 5783

נדרים נח

23 דצמ 2022

יום ו

כט כסלו 5783

נדרים נט

24 דצמ 2022

שבת

ל כסלו 5783

נדרים ס

25 דצמ 2022

יום א

א טבת 5783

נדרים סא

26 דצמ 2022

יום ב

ב טבת 5783

נדרים סב

27 דצמ 2022

יום ג

ג טבת 5783

נדרים סג

28 דצמ 2022

יום ד

ד טבת 5783

נדרים סד

29 דצמ 2022

יום ה

ה טבת 5783

נדרים סה

30 דצמ 2022

יום ו

ו טבת 5783

נדרים סו

31 דצמ 2022

שבת

ז טבת 5783

נדרים סז

1 ינו 2023

יום א

ח טבת 5783

נדרים סח

2 ינו 2023

יום ב

ט טבת 5783

נדרים סט

3 ינו 2023

יום ג

י טבת 5783

נדרים ע

4 ינו 2023

יום ד

יא טבת 5783

נדרים עא

5 ינו 2023

יום ה

יב טבת 5783

נדרים עב

6 ינו 2023

יום ו

יג טבת 5783

נדרים עג

7 ינו 2023

שבת

יד טבת 5783

נדרים עד

8 ינו 2023

יום א

טו טבת 5783

נדרים עה

9 ינו 2023

יום ב

טז טבת 5783

נדרים עו

10 ינו 2023

יום ג

יז טבת 5783

נדרים עז

11 ינו 2023

יום ד

יח טבת 5783

נדרים עח

12 ינו 2023

יום ה

יט טבת 5783

נדרים עט

13 ינו 2023

יום ו

כ טבת 5783

נדרים פ

14 ינו 2023

שבת

כא טבת 5783

נדרים פא

15 ינו 2023

יום א

כב טבת 5783

נדרים פב

16 ינו 2023

יום ב

כג טבת 5783

נדרים פג

17 ינו 2023

יום ג

כד טבת 5783

נדרים פד

18 ינו 2023

יום ד

כה טבת 5783

נדרים פה

19 ינו 2023

יום ה

כו טבת 5783

נדרים פו

20 ינו 2023

יום ו

כז טבת 5783

נדרים פז

21 ינו 2023

שבת

כח טבת 5783

נדרים פח

22 ינו 2023

יום א

כט טבת 5783

נדרים פט

23 ינו 2023

יום ב

א שבט 5783

נדרים צ

24 ינו 2023

יום ג

ב שבט 5783

נדרים צא

25 ינו 2023

יום ד

ג שבט 5783

נזיר ב

26 ינו 2023

יום ה

ד שבט 5783

נזיר ג

27 ינו 2023

יום ו

ה שבט 5783

נזיר ד

28 ינו 2023

שבת

ו שבט 5783

נזיר ה

29 ינו 2023

יום א

ז שבט 5783

נזיר ו

30 ינו 2023

יום ב

ח שבט 5783

נזיר ז

31 ינו 2023

יום ג

ט שבט 5783

נזיר ח

1 פבר 2023

יום ד

י שבט 5783

נזיר ט

2 פבר 2023

יום ה

יא שבט 5783

נזיר י

3 פבר 2023

יום ו

יב שבט 5783

נזיר יא

4 פבר 2023

שבת

יג שבט 5783

נזיר יב

5 פבר 2023

יום א

יד שבט 5783

נזיר יג

6 פבר 2023

יום ב

טו שבט 5783

נזיר יד

7 פבר 2023

יום ג

טז שבט 5783

נזיר טו

8 פבר 2023

יום ד

יז שבט 5783

נזיר טז

9 פבר 2023

יום ה

יח שבט 5783

נזיר יז

10 פבר 2023

יום ו

יט שבט 5783

נזיר יח

11 פבר 2023

שבת

כ שבט 5783

נזיר יט

12 פבר 2023

יום א

כא שבט 5783

נזיר כ

13 פבר 2023

יום ב

כב שבט 5783

נזיר כא

14 פבר 2023

יום ג

כג שבט 5783

נזיר כב

15 פבר 2023

יום ד

כד שבט 5783

נזיר כג

16 פבר 2023

יום ה

כה שבט 5783

נזיר כד

17 פבר 2023

יום ו

כו שבט 5783

נזיר כה

18 פבר 2023

שבת

כז שבט 5783

נזיר כו

19 פבר 2023

יום א

כח שבט 5783

נזיר כז

20 פבר 2023

יום ב

כט שבט 5783

נזיר כח

21 פבר 2023

יום ג

ל שבט 5783

נזיר כט

22 פבר 2023

יום ד

א אדר 5783

נזיר ל

23 פבר 2023

יום ה

ב אדר 5783

נזיר לא

24 פבר 2023

יום ו

ג אדר 5783

נזיר לב

25 פבר 2023

שבת

ד אדר 5783

נזיר לג

26 פבר 2023

יום א

ה אדר 5783

נזיר לד

27 פבר 2023

יום ב

ו אדר 5783

נזיר לה

28 פבר 2023

יום ג

ז אדר 5783

נזיר לו

1 מרץ 2023

יום ד

ח אדר 5783

נזיר לז

2 מרץ 2023

יום ה

ט אדר 5783

נזיר לח

3 מרץ 2023

יום ו

י אדר 5783

נזיר לט

4 מרץ 2023

שבת

יא אדר 5783

נזיר מ

5 מרץ 2023

יום א

יב אדר 5783

נזיר מא

6 מרץ 2023

יום ב

יג אדר 5783

נזיר מב

7 מרץ 2023

יום ג

יד אדר 5783

נזיר מג

8 מרץ 2023

יום ד

טו אדר 5783

נזיר מד

9 מרץ 2023

יום ה

טז אדר 5783

נזיר מה

10 מרץ 2023

יום ו

יז אדר 5783

נזיר מו

11 מרץ 2023

שבת

יח אדר 5783

נזיר מז

12 מרץ 2023

יום א

יט אדר 5783

נזיר מח

13 מרץ 2023

יום ב

כ אדר 5783

נזיר מט

14 מרץ 2023

יום ג

כא אדר 5783

נזיר נ

15 מרץ 2023

יום ד

כב אדר 5783

נזיר נא

16 מרץ 2023

יום ה

כג אדר 5783

נזיר נב

17 מרץ 2023

יום ו

כד אדר 5783

נזיר נג

18 מרץ 2023

שבת

כה אדר 5783

נזיר נד

19 מרץ 2023

יום א

כו אדר 5783

נזיר נה

20 מרץ 2023

יום ב

כז אדר 5783

נזיר נו

21 מרץ 2023

יום ג

כח אדר 5783

נזיר נז

22 מרץ 2023

יום ד

כט אדר 5783

נזיר נח

23 מרץ 2023

יום ה

א ניסן 5783

נזיר נט

24 מרץ 2023

יום ו

ב ניסן 5783

נזיר ס

25 מרץ 2023

שבת

ג ניסן 5783

נזיר סא

26 מרץ 2023

יום א

ד ניסן 5783

נזיר סב

27 מרץ 2023

יום ב

ה ניסן 5783

נזיר סג

28 מרץ 2023

יום ג

ו ניסן 5783

נזיר סד

29 מרץ 2023

יום ד

ז ניסן 5783

נזיר סה

30 מרץ 2023

יום ה

ח ניסן 5783

נזיר סו

31 מרץ 2023

יום ו

ט ניסן 5783

סוטה ב

1 אפר 2023

שבת

י ניסן 5783

סוטה ג

2 אפר 2023

יום א

יא ניסן 5783

סוטה ד

3 אפר 2023

יום ב

יב ניסן 5783

סוטה ה

4 אפר 2023

יום ג

יג ניסן 5783

סוטה ו

5 אפר 2023

יום ד

יד ניסן 5783

סוטה ז

6 אפר 2023

יום ה

טו ניסן 5783

סוטה ח

7 אפר 2023

יום ו

טז ניסן 5783

סוטה ט

8 אפר 2023

שבת

יז ניסן 5783

סוטה י

9 אפר 2023

יום א

יח ניסן 5783

סוטה יא

10 אפר 2023

יום ב

יט ניסן 5783

סוטה יב

11 אפר 2023

יום ג

כ ניסן 5783

סוטה יג

12 אפר 2023

יום ד

כא ניסן 5783

סוטה יד

13 אפר 2023

יום ה

כב ניסן 5783

סוטה טו

14 אפר 2023

יום ו

כג ניסן 5783

סוטה טז

15 אפר 2023

שבת

כד ניסן 5783

סוטה יז

16 אפר 2023

יום א

כה ניסן 5783

סוטה יח

17 אפר 2023

יום ב

כו ניסן 5783

סוטה יט

18 אפר 2023

יום ג

כז ניסן 5783

סוטה כ

19 אפר 2023

יום ד

כח ניסן 5783

סוטה כא

20 אפר 2023

יום ה

כט ניסן 5783

סוטה כב

21 אפר 2023

יום ו

ל ניסן 5783

סוטה כג

22 אפר 2023

שבת

א אייר 5783

סוטה כד

23 אפר 2023

יום א

ב אייר 5783

סוטה כה

24 אפר 2023

יום ב

ג אייר 5783

סוטה כו

25 אפר 2023

יום ג

ד אייר 5783

סוטה כז

26 אפר 2023

יום ד

ה אייר 5783

סוטה כח

27 אפר 2023

יום ה

ו אייר 5783

סוטה כט

28 אפר 2023

יום ו

ז אייר 5783

סוטה ל

29 אפר 2023

שבת

ח אייר 5783

סוטה לא

30 אפר 2023

יום א

ט אייר 5783

סוטה לב

1 מאי 2023

יום ב

י אייר 5783

סוטה לג

2 מאי 2023

יום ג

יא אייר 5783

סוטה לד

3 מאי 2023

יום ד

יב אייר 5783

סוטה לה

4 מאי 2023

יום ה

יג אייר 5783

סוטה לו

5 מאי 2023

יום ו

יד אייר 5783

סוטה לז

6 מאי 2023

שבת

טו אייר 5783

סוטה לח

7 מאי 2023

יום א

טז אייר 5783

סוטה לט

8 מאי 2023

יום ב

יז אייר 5783

סוטה מ

9 מאי 2023

יום ג

יח אייר 5783

סוטה מא

10 מאי 2023

יום ד

יט אייר 5783

סוטה מב

11 מאי 2023

יום ה

כ אייר 5783

סוטה מג

12 מאי 2023

יום ו

כא אייר 5783

סוטה מד

13 מאי 2023

שבת

כב אייר 5783

סוטה מה

14 מאי 2023

יום א

כג אייר 5783

סוטה מו

15 מאי 2023

יום ב

כד אייר 5783

סוטה מז

16 מאי 2023

יום ג

כה אייר 5783

סוטה מח

17 מאי 2023

יום ד

כו אייר 5783

סוטה מט

18 מאי 2023

יום ה

כז אייר 5783

גיטין ב

19 מאי 2023

יום ו

כח אייר 5783

גיטין ג

20 מאי 2023

שבת

כט אייר 5783

גיטין ד

21 מאי 2023

יום א

א סיון 5783

גיטין ה

22 מאי 2023

יום ב

ב סיון 5783

גיטין ו

23 מאי 2023

יום ג

ג סיון 5783

גיטין ז

24 מאי 2023

יום ד

ד סיון 5783

גיטין ח

25 מאי 2023

יום ה

ה סיון 5783

גיטין ט

26 מאי 2023

יום ו

ו סיון 5783

גיטין י

27 מאי 2023

שבת

ז סיון 5783

גיטין יא

28 מאי 2023

יום א

ח סיון 5783

גיטין יב

29 מאי 2023

יום ב

ט סיון 5783

גיטין יג

30 מאי 2023

יום ג

י סיון 5783

גיטין יד

31 מאי 2023

יום ד

יא סיון 5783

גיטין טו

1 יונ 2023

יום ה

יב סיון 5783

גיטין טז

2 יונ 2023

יום ו

יג סיון 5783

גיטין יז

3 יונ 2023

שבת

יד סיון 5783

גיטין יח

4 יונ 2023

יום א

טו סיון 5783

גיטין יט

5 יונ 2023

יום ב

טז סיון 5783

גיטין כ

6 יונ 2023

יום ג

יז סיון 5783

גיטין כא

7 יונ 2023

יום ד

יח סיון 5783

גיטין כב

8 יונ 2023

יום ה

יט סיון 5783

גיטין כג

9 יונ 2023

יום ו

כ סיון 5783

גיטין כד

10 יונ 2023

שבת

כא סיון 5783

גיטין כה

11 יונ 2023

יום א

כב סיון 5783

גיטין כו

12 יונ 2023

יום ב

כג סיון 5783

גיטין כז

13 יונ 2023

יום ג

כד סיון 5783

גיטין כח

14 יונ 2023

יום ד

כה סיון 5783

גיטין כט

15 יונ 2023

יום ה

כו סיון 5783

גיטין ל

16 יונ 2023

יום ו

כז סיון 5783

גיטין לא

17 יונ 2023

שבת

כח סיון 5783

גיטין לב

18 יונ 2023

יום א

כט סיון 5783

גיטין לג

19 יונ 2023

יום ב

ל סיון 5783

גיטין לד

20 יונ 2023

יום ג

א תמוז 5783

גיטין לה

21 יונ 2023

יום ד

ב תמוז 5783

גיטין לו

22 יונ 2023

יום ה

ג תמוז 5783

גיטין לז

23 יונ 2023

יום ו

ד תמוז 5783

גיטין לח

24 יונ 2023

שבת

ה תמוז 5783

גיטין לט

25 יונ 2023

יום א

ו תמוז 5783

גיטין מ

26 יונ 2023

יום ב

ז תמוז 5783

גיטין מא

27 יונ 2023

יום ג

ח תמוז 5783

גיטין מב

28 יונ 2023

יום ד

ט תמוז 5783

גיטין מג

29 יונ 2023

יום ה

י תמוז 5783

גיטין מד

30 יונ 2023

יום ו

יא תמוז 5783

גיטין מה

1 יול 2023

שבת

יב תמוז 5783

גיטין מו

2 יול 2023

יום א

יג תמוז 5783

גיטין מז

3 יול 2023

יום ב

יד תמוז 5783

גיטין מח

4 יול 2023

יום ג

טו תמוז 5783

גיטין מט

5 יול 2023

יום ד

טז תמוז 5783

גיטין נ

6 יול 2023

יום ה

יז תמוז 5783

גיטין נא

7 יול 2023

יום ו

יח תמוז 5783

גיטין נב

8 יול 2023

שבת

יט תמוז 5783

גיטין נג

9 יול 2023

יום א

כ תמוז 5783

גיטין נד

10 יול 2023

יום ב

כא תמוז 5783

גיטין נה

11 יול 2023

יום ג

כב תמוז 5783

גיטין נו

12 יול 2023

יום ד

כג תמוז 5783

גיטין נז

13 יול 2023

יום ה

כד תמוז 5783

גיטין נח

14 יול 2023

יום ו

כה תמוז 5783

גיטין נט

15 יול 2023

שבת

כו תמוז 5783

גיטין ס

16 יול 2023

יום א

כז תמוז 5783

גיטין סא

17 יול 2023

יום ב

כח תמוז 5783

גיטין סב

18 יול 2023

יום ג

כט תמוז 5783

גיטין סג

19 יול 2023

יום ד

א אב 5783

גיטין סד

20 יול 2023

יום ה

ב אב 5783

גיטין סה

21 יול 2023

יום ו

ג אב 5783

גיטין סו

22 יול 2023

שבת

ד אב 5783

גיטין סז

23 יול 2023

יום א

ה אב 5783

גיטין סח

24 יול 2023

יום ב

ו אב 5783

גיטין סט

25 יול 2023

יום ג

ז אב 5783

גיטין ע

26 יול 2023

יום ד

ח אב 5783

גיטין עא

27 יול 2023

יום ה

ט אב 5783

גיטין עב

28 יול 2023

יום ו

י אב 5783

גיטין עג

29 יול 2023

שבת

יא אב 5783

גיטין עד

30 יול 2023

יום א

יב אב 5783

גיטין עה

31 יול 2023

יום ב

יג אב 5783

גיטין עו

1 אוג 2023

יום ג

יד אב 5783

גיטין עז

2 אוג 2023

יום ד

טו אב 5783

גיטין עח

3 אוג 2023

יום ה

טז אב 5783

גיטין עט

4 אוג 2023

יום ו

יז אב 5783

גיטין פ

5 אוג 2023

שבת

יח אב 5783

גיטין פא

6 אוג 2023

יום א

יט אב 5783

גיטין פב

7 אוג 2023

יום ב

כ אב 5783

גיטין פג

8 אוג 2023

יום ג

כא אב 5783

גיטין פד

9 אוג 2023

יום ד

כב אב 5783

גיטין פה

10 אוג 2023

יום ה

כג אב 5783

גיטין פו

11 אוג 2023

יום ו

כד אב 5783

גיטין פז

12 אוג 2023

שבת

כה אב 5783

גיטין פח

13 אוג 2023

יום א

כו אב 5783

גיטין פט

14 אוג 2023

יום ב

כז אב 5783

גיטין צ

15 אוג 2023

יום ג

כח אב 5783

קדושין ב

16 אוג 2023

יום ד

כט אב 5783

קדושין ג

17 אוג 2023

יום ה

ל אב 5783

קדושין ד

18 אוג 2023

יום ו

א אלול 5783

קדושין ה

19 אוג 2023

שבת

ב אלול 5783

קדושין ו

20 אוג 2023

יום א

ג אלול 5783

קדושין ז

21 אוג 2023

יום ב

ד אלול 5783

קדושין ח

22 אוג 2023

יום ג

ה אלול 5783

קדושין ט

23 אוג 2023

יום ד

ו אלול 5783

קדושין י

24 אוג 2023

יום ה

ז אלול 5783

קדושין יא

25 אוג 2023

יום ו

ח אלול 5783

קדושין יב

26 אוג 2023

שבת

ט אלול 5783

קדושין יג

27 אוג 2023

יום א

י אלול 5783

קדושין יד

28 אוג 2023

יום ב

יא אלול 5783

קדושין טו

29 אוג 2023

יום ג

יב אלול 5783

קדושין טז

30 אוג 2023

יום ד

יג אלול 5783

קדושין יז

31 אוג 2023

יום ה

יד אלול 5783

קדושין יח

1 ספט 2023

יום ו

טו אלול 5783

קדושין יט

2 ספט 2023

שבת

טז אלול 5783

קדושין כ

3 ספט 2023

יום א

יז אלול 5783

קדושין כא

4 ספט 2023

יום ב

יח אלול 5783

קדושין כב

5 ספט 2023

יום ג

יט אלול 5783

קדושין כג

6 ספט 2023

יום ד

כ אלול 5783

קדושין כד

7 ספט 2023

יום ה

כא אלול 5783

קדושין כה

8 ספט 2023

יום ו

כב אלול 5783

קדושין כו

9 ספט 2023

שבת

כג אלול 5783

קדושין כז

10 ספט 2023

יום א

כד אלול 5783

קדושין כח

11 ספט 2023

יום ב

כה אלול 5783

קדושין כט

12 ספט 2023

יום ג

כו אלול 5783

קדושין ל

13 ספט 2023

יום ד

כז אלול 5783

קדושין לא

14 ספט 2023

יום ה

כח אלול 5783

קדושין לב

15 ספט 2023

יום ו

כט אלול 5783

קדושין לג

16 ספט 2023

שבת

א תשרי 5784

קדושין לד

17 ספט 2023

יום א

ב תשרי 5784

קדושין לה

18 ספט 2023

יום ב

ג תשרי 5784

קדושין לו

19 ספט 2023

יום ג

ד תשרי 5784

קדושין לז

20 ספט 2023

יום ד

ה תשרי 5784

קדושין לח

21 ספט 2023

יום ה

ו תשרי 5784

קדושין לט

22 ספט 2023

יום ו

ז תשרי 5784

קדושין מ

23 ספט 2023

שבת

ח תשרי 5784

קדושין מא

24 ספט 2023

יום א

ט תשרי 5784

קדושין מב

25 ספט 2023

יום ב

י תשרי 5784

קדושין מג

26 ספט 2023

יום ג

יא תשרי 5784

קדושין מד

27 ספט 2023

יום ד

יב תשרי 5784

קדושין מה

28 ספט 2023

יום ה

יג תשרי 5784

קדושין מו

29 ספט 2023

יום ו

יד תשרי 5784

קדושין מז

30 ספט 2023

שבת

טו תשרי 5784

קדושין מח

1 אוק 2023

יום א

טז תשרי 5784

קדושין מט

2 אוק 2023

יום ב

יז תשרי 5784

קדושין נ

3 אוק 2023

יום ג

יח תשרי 5784

קדושין נא

4 אוק 2023

יום ד

יט תשרי 5784

קדושין נב

5 אוק 2023

יום ה

כ תשרי 5784

קדושין נג

6 אוק 2023

יום ו

כא תשרי 5784

קדושין נד

7 אוק 2023

שבת

כב תשרי 5784

קדושין נה

8 אוק 2023

יום א

כג תשרי 5784

קדושין נו

9 אוק 2023

יום ב

כד תשרי 5784

קדושין נז

10 אוק 2023

יום ג

כה תשרי 5784

קדושין נח

11 אוק 2023

יום ד

כו תשרי 5784

קדושין נט

12 אוק 2023

יום ה

כז תשרי 5784

קדושין ס

13 אוק 2023

יום ו

כח תשרי 5784

קדושין סא

14 אוק 2023

שבת

כט תשרי 5784

קדושין סב

15 אוק 2023

יום א

ל תשרי 5784

קדושין סג

16 אוק 2023

יום ב

א חשון 5784

קדושין סד

17 אוק 2023

יום ג

ב חשון 5784

קדושין סה

18 אוק 2023

יום ד

ג חשון 5784

קדושין סו

19 אוק 2023

יום ה

ד חשון 5784

קדושין סז

20 אוק 2023

יום ו

ה חשון 5784

קדושין סח

21 אוק 2023

שבת

ו חשון 5784

קדושין סט

22 אוק 2023

יום א

ז חשון 5784

קדושין ע

23 אוק 2023

יום ב

ח חשון 5784

קדושין עא

24 אוק 2023

יום ג

ט חשון 5784

קדושין עב

25 אוק 2023

יום ד

י חשון 5784

קדושין עג

26 אוק 2023

יום ה

יא חשון 5784

קדושין עד

27 אוק 2023

יום ו

יב חשון 5784

קדושין עה

28 אוק 2023

שבת

יג חשון 5784

קדושין עו

29 אוק 2023

יום א

יד חשון 5784

קדושין עז

30 אוק 2023

יום ב

טו חשון 5784

קדושין עח

31 אוק 2023

יום ג

טז חשון 5784

קדושין עט

1 נוב 2023

יום ד

יז חשון 5784

קדושין פ

2 נוב 2023

יום ה

יח חשון 5784

קדושין פא

3 נוב 2023

יום ו

יט חשון 5784

קדושין פב

4 נוב 2023

שבת

כ חשון 5784

בבא קמא ב

5 נוב 2023

יום א

כא חשון 5784

בבא קמא ג

6 נוב 2023

יום ב

כב חשון 5784

בבא קמא ד

7 נוב 2023

יום ג

כג חשון 5784

בבא קמא ה

8 נוב 2023

יום ד

כד חשון 5784

בבא קמא ו

9 נוב 2023

יום ה

כה חשון 5784

בבא קמא ז

10 נוב 2023

יום ו

כו חשון 5784

בבא קמא ח

11 נוב 2023

שבת

כז חשון 5784

בבא קמא ט

12 נוב 2023

יום א

כח חשון 5784

בבא קמא י

13 נוב 2023

יום ב

כט חשון 5784

בבא קמא יא

14 נוב 2023

יום ג

א כסלו 5784

בבא קמא יב

15 נוב 2023

יום ד

ב כסלו 5784

בבא קמא יג

16 נוב 2023

יום ה

ג כסלו 5784

בבא קמא יד

17 נוב 2023

יום ו

ד כסלו 5784

בבא קמא טו

18 נוב 2023

שבת

ה כסלו 5784

בבא קמא טז

19 נוב 2023

יום א

ו כסלו 5784

בבא קמא יז

20 נוב 2023

יום ב

ז כסלו 5784

בבא קמא יח

21 נוב 2023

יום ג

ח כסלו 5784

בבא קמא יט

22 נוב 2023

יום ד

ט כסלו 5784

בבא קמא כ

23 נוב 2023

יום ה

י כסלו 5784

בבא קמא כא

24 נוב 2023

יום ו

יא כסלו 5784

בבא קמא כב

25 נוב 2023

שבת

יב כסלו 5784

בבא קמא כג

26 נוב 2023

יום א

יג כסלו 5784

בבא קמא כד

27 נוב 2023

יום ב

יד כסלו 5784

בבא קמא כה

28 נוב 2023

יום ג

טו כסלו 5784

בבא קמא כו

29 נוב 2023

יום ד

טז כסלו 5784

בבא קמא כז

30 נוב 2023

יום ה

יז כסלו 5784

בבא קמא כח

1 דצמ 2023

יום ו

יח כסלו 5784

בבא קמא כט

2 דצמ 2023

שבת

יט כסלו 5784

בבא קמא ל

3 דצמ 2023

יום א

כ כסלו 5784

בבא קמא לא

4 דצמ 2023

יום ב

כא כסלו 5784

בבא קמא לב

5 דצמ 2023

יום ג

כב כסלו 5784

בבא קמא לג

6 דצמ 2023

יום ד

כג כסלו 5784

בבא קמא לד

7 דצמ 2023

יום ה

כד כסלו 5784

בבא קמא לה

8 דצמ 2023

יום ו

כה כסלו 5784

בבא קמא לו

9 דצמ 2023

שבת

כו כסלו 5784

בבא קמא לז

10 דצמ 2023

יום א

כז כסלו 5784

בבא קמא לח

11 דצמ 2023

יום ב

כח כסלו 5784

בבא קמא לט

12 דצמ 2023

יום ג

כט כסלו 5784

בבא קמא מ

13 דצמ 2023

יום ד

א טבת 5784

בבא קמא מא

14 דצמ 2023

יום ה

ב טבת 5784

בבא קמא מב

15 דצמ 2023

יום ו

ג טבת 5784

בבא קמא מג

16 דצמ 2023

שבת

ד טבת 5784

בבא קמא מד

17 דצמ 2023

יום א

ה טבת 5784

בבא קמא מה

18 דצמ 2023

יום ב

ו טבת 5784

בבא קמא מו

19 דצמ 2023

יום ג

ז טבת 5784

בבא קמא מז

20 דצמ 2023

יום ד

ח טבת 5784

בבא קמא מח

21 דצמ 2023

יום ה

ט טבת 5784

בבא קמא מט

22 דצמ 2023

יום ו

י טבת 5784

בבא קמא נ

23 דצמ 2023

שבת

יא טבת 5784

בבא קמא נא

24 דצמ 2023

יום א

יב טבת 5784

בבא קמא נב

25 דצמ 2023

יום ב

יג טבת 5784

בבא קמא נג

26 דצמ 2023

יום ג

יד טבת 5784

בבא קמא נד

27 דצמ 2023

יום ד

טו טבת 5784

בבא קמא נה

28 דצמ 2023

יום ה

טז טבת 5784

בבא קמא נו

29 דצמ 2023

יום ו

יז טבת 5784

בבא קמא נז

30 דצמ 2023

שבת

יח טבת 5784

בבא קמא נח

31 דצמ 2023

יום א

יט טבת 5784

בבא קמא נט

1 ינו 2024

יום ב

כ טבת 5784

בבא קמא ס

2 ינו 2024

יום ג

כא טבת 5784

בבא קמא סא

3 ינו 2024

יום ד

כב טבת 5784

בבא קמא סב

4 ינו 2024

יום ה

כג טבת 5784

בבא קמא סג

5 ינו 2024

יום ו

כד טבת 5784

בבא קמא סד

6 ינו 2024

שבת

כה טבת 5784

בבא קמא סה

7 ינו 2024

יום א

כו טבת 5784

בבא קמא סו

8 ינו 2024

יום ב

כז טבת 5784

בבא קמא סז

9 ינו 2024

יום ג

כח טבת 5784

בבא קמא סח

10 ינו 2024

יום ד

כט טבת 5784

בבא קמא סט

11 ינו 2024

יום ה

א שבט 5784

בבא קמא ע

12 ינו 2024

יום ו

ב שבט 5784

בבא קמא עא

13 ינו 2024

שבת

ג שבט 5784

בבא קמא עב

14 ינו 2024

יום א

ד שבט 5784

בבא קמא עג

15 ינו 2024

יום ב

ה שבט 5784

בבא קמא עד

16 ינו 2024

יום ג

ו שבט 5784

בבא קמא עה

17 ינו 2024

יום ד

ז שבט 5784

בבא קמא עו

18 ינו 2024

יום ה

ח שבט 5784

בבא קמא עז

19 ינו 2024

יום ו

ט שבט 5784

בבא קמא עח

20 ינו 2024

שבת

י שבט 5784

בבא קמא עט

21 ינו 2024

יום א

יא שבט 5784

בבא קמא פ

22 ינו 2024

יום ב

יב שבט 5784

בבא קמא פא

23 ינו 2024

יום ג

יג שבט 5784

בבא קמא פב

24 ינו 2024

יום ד

יד שבט 5784

בבא קמא פג

25 ינו 2024

יום ה

טו שבט 5784

בבא קמא פד

26 ינו 2024

יום ו

טז שבט 5784

בבא קמא פה

27 ינו 2024

שבת

יז שבט 5784

בבא קמא פו

28 ינו 2024

יום א

יח שבט 5784

בבא קמא פז

29 ינו 2024

יום ב

יט שבט 5784

בבא קמא פח

30 ינו 2024

יום ג

כ שבט 5784

בבא קמא פט

31 ינו 2024

יום ד

כא שבט 5784

בבא קמא צ

1 פבר 2024

יום ה

כב שבט 5784

בבא קמא צא

2 פבר 2024

יום ו

כג שבט 5784

בבא קמא צב

3 פבר 2024

שבת

כד שבט 5784

בבא קמא צג

4 פבר 2024

יום א

כה שבט 5784

בבא קמא צד

5 פבר 2024

יום ב

כו שבט 5784

בבא קמא צה

6 פבר 2024

יום ג

כז שבט 5784

בבא קמא צו

7 פבר 2024

יום ד

כח שבט 5784

בבא קמא צז

8 פבר 2024

יום ה

כט שבט 5784

בבא קמא צח

9 פבר 2024

יום ו

ל שבט 5784

בבא קמא צט

10 פבר 2024

שבת

א אדר א 5784

בבא קמא ק

11 פבר 2024

יום א

ב אדר א 5784

בבא קמא קא

12 פבר 2024

יום ב

ג אדר א 5784

בבא קמא קב

13 פבר 2024

יום ג

ד אדר א 5784

בבא קמא קג

14 פבר 2024

יום ד

ה אדר א 5784

בבא קמא קד

15 פבר 2024

יום ה

ו אדר א 5784

בבא קמא קה

16 פבר 2024

יום ו

ז אדר א 5784

בבא קמא קו

17 פבר 2024

שבת

ח אדר א 5784

בבא קמא קז

18 פבר 2024

יום א

ט אדר א 5784

בבא קמא קח

19 פבר 2024

יום ב

י אדר א 5784

בבא קמא קט

20 פבר 2024

יום ג

יא אדר א 5784

בבא קמא קי

21 פבר 2024

יום ד

יב אדר א 5784

בבא קמא קיא

22 פבר 2024

יום ה

יג אדר א 5784

בבא קמא קיב

23 פבר 2024

יום ו

יד אדר א 5784

בבא קמא קיג

24 פבר 2024

שבת

טו אדר א 5784

בבא קמא קיד

25 פבר 2024

יום א

טז אדר א 5784

בבא קמא קטו

26 פבר 2024

יום ב

יז אדר א 5784

בבא קמא קטז

27 פבר 2024

יום ג

יח אדר א 5784

בבא קמא קיז

28 פבר 2024

יום ד

יט אדר א 5784

בבא קמא קיח

29 פבר 2024

יום ה

כ אדר א 5784

בבא קמא קיט

1 מרץ 2024

יום ו

כא אדר א 5784

בבא מציעא ב

2 מרץ 2024

שבת

כב אדר א 5784

בבא מציעא ג

3 מרץ 2024

יום א

כג אדר א 5784

בבא מציעא ד

4 מרץ 2024

יום ב

כד אדר א 5784

בבא מציעא ה

5 מרץ 2024

יום ג

כה אדר א 5784

בבא מציעא ו

6 מרץ 2024

יום ד

כו אדר א 5784

בבא מציעא ז

7 מרץ 2024

יום ה

כז אדר א 5784

בבא מציעא ח

8 מרץ 2024

יום ו

כח אדר א 5784

בבא מציעא ט

9 מרץ 2024

שבת

כט אדר א 5784

בבא מציעא י

10 מרץ 2024

יום א

ל אדר א 5784

בבא מציעא יא

11 מרץ 2024

יום ב

א אדר ב 5784

בבא מציעא יב

12 מרץ 2024

יום ג

ב אדר ב 5784

בבא מציעא יג

13 מרץ 2024

יום ד

ג אדר ב 5784

בבא מציעא יד

14 מרץ 2024

יום ה

ד אדר ב 5784

בבא מציעא טו

15 מרץ 2024

יום ו

ה אדר ב 5784

בבא מציעא טז

16 מרץ 2024

שבת

ו אדר ב 5784

בבא מציעא יז

17 מרץ 2024

יום א

ז אדר ב 5784

בבא מציעא יח

18 מרץ 2024

יום ב

ח אדר ב 5784

בבא מציעא יט

19 מרץ 2024

יום ג

ט אדר ב 5784

בבא מציעא כ

20 מרץ 2024

יום ד

י אדר ב 5784

בבא מציעא כא

21 מרץ 2024

יום ה

יא אדר ב 5784

בבא מציעא כב

22 מרץ 2024

יום ו

יב אדר ב 5784

בבא מציעא כג

23 מרץ 2024

שבת

יג אדר ב 5784

בבא מציעא כד

24 מרץ 2024

יום א

יד אדר ב 5784

בבא מציעא כה

25 מרץ 2024

יום ב

טו אדר ב 5784

בבא מציעא כו

26 מרץ 2024

יום ג

טז אדר ב 5784

בבא מציעא כז

27 מרץ 2024

יום ד

יז אדר ב 5784

בבא מציעא כח

28 מרץ 2024

יום ה

יח אדר ב 5784

בבא מציעא כט

29 מרץ 2024

יום ו

יט אדר ב 5784

בבא מציעא ל

30 מרץ 2024

שבת

כ אדר ב 5784

בבא מציעא לא

31 מרץ 2024

יום א

כא אדר ב 5784

בבא מציעא לב

1 אפר 2024

יום ב

כב אדר ב 5784

בבא מציעא לג

2 אפר 2024

יום ג

כג אדר ב 5784

בבא מציעא לד

3 אפר 2024

יום ד

כד אדר ב 5784

בבא מציעא לה

4 אפר 2024

יום ה

כה אדר ב 5784

בבא מציעא לו

5 אפר 2024

יום ו

כו אדר ב 5784

בבא מציעא לז

6 אפר 2024

שבת

כז אדר ב 5784

בבא מציעא לח

7 אפר 2024

יום א

כח אדר ב 5784

בבא מציעא לט

8 אפר 2024

יום ב

כט אדר ב 5784

בבא מציעא מ

9 אפר 2024

יום ג

א ניסן 5784

בבא מציעא מא

10 אפר 2024

יום ד

ב ניסן 5784

בבא מציעא מב

11 אפר 2024

יום ה

ג ניסן 5784

בבא מציעא מג

12 אפר 2024

יום ו

ד ניסן 5784

בבא מציעא מד

13 אפר 2024

שבת

ה ניסן 5784

בבא מציעא מה

14 אפר 2024

יום א

ו ניסן 5784

בבא מציעא מו

15 אפר 2024

יום ב

ז ניסן 5784

בבא מציעא מז

16 אפר 2024

יום ג

ח ניסן 5784

בבא מציעא מח

17 אפר 2024

יום ד

ט ניסן 5784

בבא מציעא מט

18 אפר 2024

יום ה

י ניסן 5784

בבא מציעא נ

19 אפר 2024

יום ו

יא ניסן 5784

בבא מציעא נא

20 אפר 2024

שבת

יב ניסן 5784

בבא מציעא נב

21 אפר 2024

יום א

יג ניסן 5784

בבא מציעא נג

22 אפר 2024

יום ב

יד ניסן 5784

בבא מציעא נד

23 אפר 2024

יום ג

טו ניסן 5784

בבא מציעא נה

24 אפר 2024

יום ד

טז ניסן 5784

בבא מציעא נו

25 אפר 2024

יום ה

יז ניסן 5784

בבא מציעא נז

26 אפר 2024

יום ו

יח ניסן 5784

בבא מציעא נח

27 אפר 2024

שבת

יט ניסן 5784

בבא מציעא נט

28 אפר 2024

יום א

כ ניסן 5784

בבא מציעא ס

29 אפר 2024

יום ב

כא ניסן 5784

בבא מציעא סא

30 אפר 2024

יום ג

כב ניסן 5784

בבא מציעא סב

1 מאי 2024

יום ד

כג ניסן 5784

בבא מציעא סג

2 מאי 2024

יום ה

כד ניסן 5784

בבא מציעא סד

3 מאי 2024

יום ו

כה ניסן 5784

בבא מציעא סה

4 מאי 2024

שבת

כו ניסן 5784

בבא מציעא סו

5 מאי 2024

יום א

כז ניסן 5784

בבא מציעא סז

6 מאי 2024

יום ב

כח ניסן 5784

בבא מציעא סח

7 מאי 2024

יום ג

כט ניסן 5784

בבא מציעא סט

8 מאי 2024

יום ד

ל ניסן 5784

בבא מציעא ע

9 מאי 2024

יום ה

א אייר 5784

בבא מציעא עא

10 מאי 2024

יום ו

ב אייר 5784

בבא מציעא עב

11 מאי 2024

שבת

ג אייר 5784

בבא מציעא עג

12 מאי 2024

יום א

ד אייר 5784

בבא מציעא עד

13 מאי 2024

יום ב

ה אייר 5784

בבא מציעא עה

14 מאי 2024

יום ג

ו אייר 5784

בבא מציעא עו

15 מאי 2024

יום ד

ז אייר 5784

בבא מציעא עז

16 מאי 2024

יום ה

ח אייר 5784

בבא מציעא עח

17 מאי 2024

יום ו

ט אייר 5784

בבא מציעא עט

18 מאי 2024

שבת

י אייר 5784

בבא מציעא פ

19 מאי 2024

יום א

יא אייר 5784

בבא מציעא פא

20 מאי 2024

יום ב

יב אייר 5784

בבא מציעא פב

21 מאי 2024

יום ג

יג אייר 5784

בבא מציעא פג

22 מאי 2024

יום ד

יד אייר 5784

בבא מציעא פד

23 מאי 2024

יום ה

טו אייר 5784

בבא מציעא פה

24 מאי 2024

יום ו

טז אייר 5784

בבא מציעא פו

25 מאי 2024

שבת

יז אייר 5784

בבא מציעא פז

26 מאי 2024

יום א

יח אייר 5784

בבא מציעא פח

27 מאי 2024

יום ב

יט אייר 5784

בבא מציעא פט

28 מאי 2024

יום ג

כ אייר 5784

בבא מציעא צ

29 מאי 2024

יום ד

כא אייר 5784

בבא מציעא צא

30 מאי 2024

יום ה

כב אייר 5784

בבא מציעא צב

31 מאי 2024

יום ו

כג אייר 5784

בבא מציעא צג

1 יונ 2024

שבת

כד אייר 5784

בבא מציעא צד

2 יונ 2024

יום א

כה אייר 5784

בבא מציעא צה

3 יונ 2024

יום ב

כו אייר 5784

בבא מציעא צו

4 יונ 2024

יום ג

כז אייר 5784

בבא מציעא צז

5 יונ 2024

יום ד

כח אייר 5784

בבא מציעא צח

6 יונ 2024

יום ה

כט אייר 5784

בבא מציעא צט

7 יונ 2024

יום ו

א סיון 5784

בבא מציעא ק

8 יונ 2024

שבת

ב סיון 5784

בבא מציעא קא

9 יונ 2024

יום א

ג סיון 5784

בבא מציעא קב

10 יונ 2024

יום ב

ד סיון 5784

בבא מציעא קג

11 יונ 2024

יום ג

ה סיון 5784

בבא מציעא קד

12 יונ 2024

יום ד

ו סיון 5784

בבא מציעא קה

13 יונ 2024

יום ה

ז סיון 5784

בבא מציעא קו

14 יונ 2024

יום ו

ח סיון 5784

בבא מציעא קז

15 יונ 2024

שבת

ט סיון 5784

בבא מציעא קח

16 יונ 2024

יום א

י סיון 5784

בבא מציעא קט

17 יונ 2024

יום ב

יא סיון 5784

בבא מציעא קי

18 יונ 2024

יום ג

יב סיון 5784

בבא מציעא קיא

19 יונ 2024

יום ד

יג סיון 5784

בבא מציעא קיב

20 יונ 2024

יום ה

יד סיון 5784

בבא מציעא קיג

21 יונ 2024

יום ו

טו סיון 5784

בבא מציעא קיד

22 יונ 2024

שבת

טז סיון 5784

בבא מציעא קטו

23 יונ 2024

יום א

יז סיון 5784

בבא מציעא קטז

24 יונ 2024

יום ב

יח סיון 5784

בבא מציעא קיז

25 יונ 2024

יום ג

יט סיון 5784

בבא מציעא קיח

26 יונ 2024

יום ד

כ סיון 5784

בבא מציעא קיט

27 יונ 2024

יום ה

כא סיון 5784

בבא בתרא ב

28 יונ 2024

יום ו

כב סיון 5784

בבא בתרא ג

29 יונ 2024

שבת

כג סיון 5784

בבא בתרא ד

30 יונ 2024

יום א

כד סיון 5784

בבא בתרא ה

1 יול 2024

יום ב

כה סיון 5784

בבא בתרא ו

2 יול 2024

יום ג

כו סיון 5784

בבא בתרא ז

3 יול 2024

יום ד

כז סיון 5784

בבא בתרא ח

4 יול 2024

יום ה

כח סיון 5784

בבא בתרא ט

5 יול 2024

יום ו

כט סיון 5784

בבא בתרא י

6 יול 2024

שבת

ל סיון 5784

בבא בתרא יא

7 יול 2024

יום א

א תמוז 5784

בבא בתרא יב

8 יול 2024

יום ב

ב תמוז 5784

בבא בתרא יג

9 יול 2024

יום ג

ג תמוז 5784

בבא בתרא יד

10 יול 2024

יום ד

ד תמוז 5784

בבא בתרא טו

11 יול 2024

יום ה

ה תמוז 5784

בבא בתרא טז

12 יול 2024

יום ו

ו תמוז 5784

בבא בתרא יז

13 יול 2024

שבת

ז תמוז 5784

בבא בתרא יח

14 יול 2024

יום א

ח תמוז 5784

בבא בתרא יט

15 יול 2024

יום ב

ט תמוז 5784

בבא בתרא כ

16 יול 2024

יום ג

י תמוז 5784

בבא בתרא כא

17 יול 2024

יום ד

יא תמוז 5784

בבא בתרא כב

18 יול 2024

יום ה

יב תמוז 5784

בבא בתרא כג

19 יול 2024

יום ו

יג תמוז 5784

בבא בתרא כד

20 יול 2024

שבת

יד תמוז 5784

בבא בתרא כה

21 יול 2024

יום א

טו תמוז 5784

בבא בתרא כו

22 יול 2024

יום ב

טז תמוז 5784

בבא בתרא כז

23 יול 2024

יום ג

יז תמוז 5784

בבא בתרא כח

24 יול 2024

יום ד

יח תמוז 5784

בבא בתרא כט

25 יול 2024

יום ה

יט תמוז 5784

בבא בתרא ל

26 יול 2024

יום ו

כ תמוז 5784

בבא בתרא לא

27 יול 2024

שבת

כא תמוז 5784

בבא בתרא לב

28 יול 2024

יום א

כב תמוז 5784

בבא בתרא לג

29 יול 2024

יום ב

כג תמוז 5784

בבא בתרא לד

30 יול 2024

יום ג

כד תמוז 5784

בבא בתרא לה

31 יול 2024

יום ד

כה תמוז 5784

בבא בתרא לו

1 אוג 2024

יום ה

כו תמוז 5784

בבא בתרא לז

2 אוג 2024

יום ו

כז תמוז 5784

בבא בתרא לח

3 אוג 2024

שבת

כח תמוז 5784

בבא בתרא לט

4 אוג 2024

יום א

כט תמוז 5784

בבא בתרא מ

5 אוג 2024

יום ב

א אב 5784

בבא בתרא מא

6 אוג 2024

יום ג

ב אב 5784

בבא בתרא מב

7 אוג 2024

יום ד

ג אב 5784

בבא בתרא מג

8 אוג 2024

יום ה

ד אב 5784

בבא בתרא מד

9 אוג 2024

יום ו

ה אב 5784

בבא בתרא מה

10 אוג 2024

שבת

ו אב 5784

בבא בתרא מו

11 אוג 2024

יום א

ז אב 5784

בבא בתרא מז

12 אוג 2024

יום ב

ח אב 5784

בבא בתרא מח

13 אוג 2024

יום ג

ט אב 5784

בבא בתרא מט

14 אוג 2024

יום ד

י אב 5784

בבא בתרא נ

15 אוג 2024

יום ה

יא אב 5784

בבא בתרא נא

16 אוג 2024

יום ו

יב אב 5784

בבא בתרא נב

17 אוג 2024

שבת

יג אב 5784

בבא בתרא נג

18 אוג 2024

יום א

יד אב 5784

בבא בתרא נד

19 אוג 2024

יום ב

טו אב 5784

בבא בתרא נה

20 אוג 2024

יום ג

טז אב 5784

בבא בתרא נו

21 אוג 2024

יום ד

יז אב 5784

בבא בתרא נז

22 אוג 2024

יום ה

יח אב 5784

בבא בתרא נח

23 אוג 2024

יום ו

יט אב 5784

בבא בתרא נט

24 אוג 2024

שבת

כ אב 5784

בבא בתרא ס

25 אוג 2024

יום א

כא אב 5784

בבא בתרא סא

26 אוג 2024

יום ב

כב אב 5784

בבא בתרא סב

27 אוג 2024

יום ג

כג אב 5784

בבא בתרא סג

28 אוג 2024

יום ד

כד אב 5784

בבא בתרא סד

29 אוג 2024

יום ה

כה אב 5784

בבא בתרא סה

30 אוג 2024

יום ו

כו אב 5784

בבא בתרא סו

31 אוג 2024

שבת

כז אב 5784

בבא בתרא סז

1 ספט 2024

יום א

כח אב 5784

בבא בתרא סח

2 ספט 2024

יום ב

כט אב 5784

בבא בתרא סט

3 ספט 2024

יום ג

ל אב 5784

בבא בתרא ע

4 ספט 2024

יום ד

א אלול 5784

בבא בתרא עא

5 ספט 2024

יום ה

ב אלול 5784

בבא בתרא עב

6 ספט 2024

יום ו

ג אלול 5784

בבא בתרא עג

7 ספט 2024

שבת

ד אלול 5784

בבא בתרא עד

8 ספט 2024

יום א

ה אלול 5784

בבא בתרא עה

9 ספט 2024

יום ב

ו אלול 5784

בבא בתרא עו

10 ספט 2024

יום ג

ז אלול 5784

בבא בתרא עז

11 ספט 2024

יום ד

ח אלול 5784

בבא בתרא עח

12 ספט 2024

יום ה

ט אלול 5784

בבא בתרא עט

13 ספט 2024

יום ו

י אלול 5784

בבא בתרא פ

14 ספט 2024

שבת

יא אלול 5784

בבא בתרא פא

15 ספט 2024

יום א

יב אלול 5784

בבא בתרא פב

16 ספט 2024

יום ב

יג אלול 5784

בבא בתרא פג

17 ספט 2024

יום ג

יד אלול 5784

בבא בתרא פד

18 ספט 2024

יום ד

טו אלול 5784

בבא בתרא פה

19 ספט 2024

יום ה

טז אלול 5784

בבא בתרא פו

20 ספט 2024

יום ו

יז אלול 5784

בבא בתרא פז

21 ספט 2024

שבת

יח אלול 5784

בבא בתרא פח

22 ספט 2024

יום א

יט אלול 5784

בבא בתרא פט

23 ספט 2024

יום ב

כ אלול 5784

בבא בתרא צ

24 ספט 2024

יום ג

כא אלול 5784

בבא בתרא צא

25 ספט 2024

יום ד

כב אלול 5784

בבא בתרא צב

26 ספט 2024

יום ה

כג אלול 5784

בבא בתרא צג

27 ספט 2024

יום ו

כד אלול 5784

בבא בתרא צד

28 ספט 2024

שבת

כה אלול 5784

בבא בתרא צה

29 ספט 2024

יום א

כו אלול 5784

בבא בתרא צו

30 ספט 2024

יום ב

כז אלול 5784

בבא בתרא צז

1 אוק 2024

יום ג

כח אלול 5784

בבא בתרא צח

2 אוק 2024

יום ד

כט אלול 5784

בבא בתרא צט

3 אוק 2024

יום ה

א תשרי 5785

בבא בתרא ק

4 אוק 2024

יום ו

ב תשרי 5785

בבא בתרא קא

5 אוק 2024

שבת

ג תשרי 5785

בבא בתרא קב

6 אוק 2024

יום א

ד תשרי 5785

בבא בתרא קג

7 אוק 2024

יום ב

ה תשרי 5785

בבא בתרא קד

8 אוק 2024

יום ג

ו תשרי 5785

בבא בתרא קה

9 אוק 2024

יום ד

ז תשרי 5785

בבא בתרא קו

10 אוק 2024

יום ה

ח תשרי 5785

בבא בתרא קז

11 אוק 2024

יום ו

ט תשרי 5785

בבא בתרא קח

12 אוק 2024

שבת

י תשרי 5785

בבא בתרא קט

13 אוק 2024

יום א

יא תשרי 5785

בבא בתרא קי

14 אוק 2024

יום ב

יב תשרי 5785

בבא בתרא קיא

15 אוק 2024

יום ג

יג תשרי 5785

בבא בתרא קיב

16 אוק 2024

יום ד

יד תשרי 5785

בבא בתרא קיג

17 אוק 2024

יום ה

טו תשרי 5785

בבא בתרא קיד

18 אוק 2024

יום ו

טז תשרי 5785

בבא בתרא קטו

19 אוק 2024

שבת

יז תשרי 5785

בבא בתרא קטז

20 אוק 2024

יום א

יח תשרי 5785

בבא בתרא קיז

21 אוק 2024

יום ב

יט תשרי 5785

בבא בתרא קיח

22 אוק 2024

יום ג

כ תשרי 5785

בבא בתרא קיט

23 אוק 2024

יום ד

כא תשרי 5785

בבא בתרא קכ

24 אוק 2024

יום ה

כב תשרי 5785

בבא בתרא קכא

25 אוק 2024

יום ו

כג תשרי 5785

בבא בתרא קכב

26 אוק 2024

שבת

כד תשרי 5785

בבא בתרא קכג

27 אוק 2024

יום א

כה תשרי 5785

בבא בתרא קכד

28 אוק 2024

יום ב

כו תשרי 5785

בבא בתרא קכה

29 אוק 2024

יום ג

כז תשרי 5785

בבא בתרא קכו

30 אוק 2024

יום ד

כח תשרי 5785

בבא בתרא קכז

31 אוק 2024

יום ה

כט תשרי 5785

בבא בתרא קכח

1 נוב 2024

יום ו

ל תשרי 5785

בבא בתרא קכט

2 נוב 2024

שבת

א חשון 5785

בבא בתרא קל

3 נוב 2024

יום א

ב חשון 5785

בבא בתרא קלא

4 נוב 2024

יום ב

ג חשון 5785

בבא בתרא קלב

5 נוב 2024

יום ג

ד חשון 5785

בבא בתרא קלג

6 נוב 2024

יום ד

ה חשון 5785

בבא בתרא קלד

7 נוב 2024

יום ה

ו חשון 5785

בבא בתרא קלה

8 נוב 2024

יום ו

ז חשון 5785

בבא בתרא קלו

9 נוב 2024

שבת

ח חשון 5785

בבא בתרא קלז

10 נוב 2024

יום א

ט חשון 5785

בבא בתרא קלח

11 נוב 2024

יום ב

י חשון 5785

בבא בתרא קלט

12 נוב 2024

יום ג

יא חשון 5785

בבא בתרא קמ

13 נוב 2024

יום ד

יב חשון 5785

בבא בתרא קמא

14 נוב 2024

יום ה

יג חשון 5785

בבא בתרא קמב

15 נוב 2024

יום ו

יד חשון 5785

בבא בתרא קמג

16 נוב 2024

שבת

טו חשון 5785

בבא בתרא קמד

17 נוב 2024

יום א

טז חשון 5785

בבא בתרא קמה

18 נוב 2024

יום ב

יז חשון 5785

בבא בתרא קמו

19 נוב 2024

יום ג

יח חשון 5785

בבא בתרא קמז

20 נוב 2024

יום ד

יט חשון 5785

בבא בתרא קמח

21 נוב 2024

יום ה

כ חשון 5785

בבא בתרא קמט

22 נוב 2024

יום ו

כא חשון 5785

בבא בתרא קנ

23 נוב 2024

שבת

כב חשון 5785

בבא בתרא קנא

24 נוב 2024

יום א

כג חשון 5785

בבא בתרא קנב

25 נוב 2024

יום ב

כד חשון 5785

בבא בתרא קנג

26 נוב 2024

יום ג

כה חשון 5785

בבא בתרא קנד

27 נוב 2024

יום ד

כו חשון 5785

בבא בתרא קנה

28 נוב 2024

יום ה

כז חשון 5785

בבא בתרא קנו

29 נוב 2024

יום ו

כח חשון 5785

בבא בתרא קנז

30 נוב 2024

שבת

כט חשון 5785

בבא בתרא קנח

1 דצמ 2024

יום א

ל חשון 5785

בבא בתרא קנט

2 דצמ 2024

יום ב

א כסלו 5785

בבא בתרא קס

3 דצמ 2024

יום ג

ב כסלו 5785

בבא בתרא קסא

4 דצמ 2024

יום ד

ג כסלו 5785

בבא בתרא קסב

5 דצמ 2024

יום ה

ד כסלו 5785

בבא בתרא קסג

6 דצמ 2024

יום ו

ה כסלו 5785

בבא בתרא קסד

7 דצמ 2024

שבת

ו כסלו 5785

בבא בתרא קסה

8 דצמ 2024

יום א

ז כסלו 5785

בבא בתרא קסו

9 דצמ 2024

יום ב

ח כסלו 5785

בבא בתרא קסז

10 דצמ 2024

יום ג

ט כסלו 5785

בבא בתרא קסח

11 דצמ 2024

יום ד

י כסלו 5785

בבא בתרא קסט

12 דצמ 2024

יום ה

יא כסלו 5785

בבא בתרא קע

13 דצמ 2024

יום ו

יב כסלו 5785

בבא בתרא קעא

14 דצמ 2024

שבת

יג כסלו 5785

בבא בתרא קעב

15 דצמ 2024

יום א

יד כסלו 5785

בבא בתרא קעג

16 דצמ 2024

יום ב

טו כסלו 5785

בבא בתרא קעד

17 דצמ 2024

יום ג

טז כסלו 5785

בבא בתרא קעה

18 דצמ 2024

יום ד

יז כסלו 5785

בבא בתרא קעו

19 דצמ 2024

יום ה

יח כסלו 5785

סנהדרין ב

20 דצמ 2024

יום ו

יט כסלו 5785

סנהדרין ג

21 דצמ 2024

שבת

כ כסלו 5785

סנהדרין ד

22 דצמ 2024

יום א

כא כסלו 5785

סנהדרין ה

23 דצמ 2024

יום ב

כב כסלו 5785

סנהדרין ו

24 דצמ 2024

יום ג

כג כסלו 5785

סנהדרין ז

25 דצמ 2024

יום ד

כד כסלו 5785

סנהדרין ח

26 דצמ 2024

יום ה

כה כסלו 5785

סנהדרין ט

27 דצמ 2024

יום ו

כו כסלו 5785

סנהדרין י

28 דצמ 2024

שבת

כז כסלו 5785

סנהדרין יא

29 דצמ 2024

יום א

כח כסלו 5785

סנהדרין יב

30 דצמ 2024

יום ב

כט כסלו 5785

סנהדרין יג

31 דצמ 2024

יום ג

ל כסלו 5785

סנהדרין יד

1 ינו 2025

יום ד

א טבת 5785

סנהדרין טו

2 ינו 2025

יום ה

ב טבת 5785

סנהדרין טז

3 ינו 2025

יום ו

ג טבת 5785

סנהדרין יז

4 ינו 2025

שבת

ד טבת 5785

סנהדרין יח

5 ינו 2025

יום א

ה טבת 5785

סנהדרין יט

6 ינו 2025

יום ב

ו טבת 5785

סנהדרין כ

7 ינו 2025

יום ג

ז טבת 5785

סנהדרין כא

8 ינו 2025

יום ד

ח טבת 5785

סנהדרין כב

9 ינו 2025

יום ה

ט טבת 5785

סנהדרין כג

10 ינו 2025

יום ו

י טבת 5785

סנהדרין כד

11 ינו 2025

שבת

יא טבת 5785

סנהדרין כה

12 ינו 2025

יום א

יב טבת 5785

סנהדרין כו

13 ינו 2025

יום ב

יג טבת 5785

סנהדרין כז

14 ינו 2025

יום ג

יד טבת 5785

סנהדרין כח

15 ינו 2025

יום ד

טו טבת 5785

סנהדרין כט

16 ינו 2025

יום ה

טז טבת 5785

סנהדרין ל

17 ינו 2025

יום ו

יז טבת 5785

סנהדרין לא

18 ינו 2025

שבת

יח טבת 5785

סנהדרין לב

19 ינו 2025

יום א

יט טבת 5785

סנהדרין לג

20 ינו 2025

יום ב

כ טבת 5785

סנהדרין לד

21 ינו 2025

יום ג

כא טבת 5785

סנהדרין לה

22 ינו 2025

יום ד

כב טבת 5785

סנהדרין לו

23 ינו 2025

יום ה

כג טבת 5785

סנהדרין לז

24 ינו 2025

יום ו

כד טבת 5785

סנהדרין לח

25 ינו 2025

שבת

כה טבת 5785

סנהדרין לט

26 ינו 2025

יום א

כו טבת 5785

סנהדרין מ

27 ינו 2025

יום ב

כז טבת 5785

סנהדרין מא

28 ינו 2025

יום ג

כח טבת 5785

סנהדרין מב

29 ינו 2025

יום ד

כט טבת 5785

סנהדרין מג

30 ינו 2025

יום ה

א שבט 5785

סנהדרין מד

31 ינו 2025

יום ו

ב שבט 5785

סנהדרין מה

1 פבר 2025

שבת

ג שבט 5785

סנהדרין מו

2 פבר 2025

יום א

ד שבט 5785

סנהדרין מז

3 פבר 2025

יום ב

ה שבט 5785

סנהדרין מח

4 פבר 2025

יום ג

ו שבט 5785

סנהדרין מט

5 פבר 2025

יום ד

ז שבט 5785

סנהדרין נ

6 פבר 2025

יום ה

ח שבט 5785

סנהדרין נא

7 פבר 2025

יום ו

ט שבט 5785

סנהדרין נב

8 פבר 2025

שבת

י שבט 5785

סנהדרין נג

9 פבר 2025

יום א

יא שבט 5785

סנהדרין נד

10 פבר 2025

יום ב

יב שבט 5785

סנהדרין נה

11 פבר 2025

יום ג

יג שבט 5785

סנהדרין נו

12 פבר 2025

יום ד

יד שבט 5785

סנהדרין נז

13 פבר 2025

יום ה

טו שבט 5785

סנהדרין נח

14 פבר 2025

יום ו

טז שבט 5785

סנהדרין נט

15 פבר 2025

שבת

יז שבט 5785

סנהדרין ס

16 פבר 2025

יום א

יח שבט 5785

סנהדרין סא

17 פבר 2025

יום ב

יט שבט 5785

סנהדרין סב

18 פבר 2025

יום ג

כ שבט 5785

סנהדרין סג

19 פבר 2025

יום ד

כא שבט 5785

סנהדרין סד

20 פבר 2025

יום ה

כב שבט 5785

סנהדרין סה

21 פבר 2025

יום ו

כג שבט 5785

סנהדרין סו

22 פבר 2025

שבת

כד שבט 5785

סנהדרין סז

23 פבר 2025

יום א

כה שבט 5785

סנהדרין סח

24 פבר 2025

יום ב

כו שבט 5785

סנהדרין סט

25 פבר 2025

יום ג

כז שבט 5785

סנהדרין ע

26 פבר 2025

יום ד

כח שבט 5785

סנהדרין עא

27 פבר 2025

יום ה

כט שבט 5785

סנהדרין עב

28 פבר 2025

יום ו

ל שבט 5785

סנהדרין עג

1 מרץ 2025

שבת

א אדר 5785

סנהדרין עד

2 מרץ 2025

יום א

ב אדר 5785

סנהדרין עה

3 מרץ 2025

יום ב

ג אדר 5785

סנהדרין עו

4 מרץ 2025

יום ג

ד אדר 5785

סנהדרין עז

5 מרץ 2025

יום ד

ה אדר 5785

סנהדרין עח

6 מרץ 2025

יום ה

ו אדר 5785

סנהדרין עט

7 מרץ 2025

יום ו

ז אדר 5785

סנהדרין פ

8 מרץ 2025

שבת

ח אדר 5785

סנהדרין פא

9 מרץ 2025

יום א

ט אדר 5785

סנהדרין פב

10 מרץ 2025

יום ב

י אדר 5785

סנהדרין פג

11 מרץ 2025

יום ג

יא אדר 5785

סנהדרין פד

12 מרץ 2025

יום ד

יב אדר 5785

סנהדרין פה

13 מרץ 2025

יום ה

יג אדר 5785

סנהדרין פו

14 מרץ 2025

יום ו

יד אדר 5785

סנהדרין פז

15 מרץ 2025

שבת

טו אדר 5785

סנהדרין פח

16 מרץ 2025

יום א

טז אדר 5785

סנהדרין פט

17 מרץ 2025

יום ב

יז אדר 5785

סנהדרין צ

18 מרץ 2025

יום ג

יח אדר 5785

סנהדרין צא

19 מרץ 2025

יום ד

יט אדר 5785

סנהדרין צב

20 מרץ 2025

יום ה

כ אדר 5785

סנהדרין צג

21 מרץ 2025

יום ו

כא אדר 5785

סנהדרין צד

22 מרץ 2025

שבת

כב אדר 5785

סנהדרין צה

23 מרץ 2025

יום א

כג אדר 5785

סנהדרין צו

24 מרץ 2025

יום ב

כד אדר 5785

סנהדרין צז

25 מרץ 2025

יום ג

כה אדר 5785

סנהדרין צח

26 מרץ 2025

יום ד

כו אדר 5785

סנהדרין צט

27 מרץ 2025

יום ה

כז אדר 5785

סנהדרין ק

28 מרץ 2025

יום ו

כח אדר 5785

סנהדרין קא

29 מרץ 2025

שבת

כט אדר 5785

סנהדרין קב

30 מרץ 2025

יום א

א ניסן 5785

סנהדרין קג

31 מרץ 2025

יום ב

ב ניסן 5785

סנהדרין קד

1 אפר 2025

יום ג

ג ניסן 5785

סנהדרין קה

2 אפר 2025

יום ד

ד ניסן 5785

סנהדרין קו

3 אפר 2025

יום ה

ה ניסן 5785

סנהדרין קז

4 אפר 2025

יום ו

ו ניסן 5785

סנהדרין קח

5 אפר 2025

שבת

ז ניסן 5785

סנהדרין קט

6 אפר 2025

יום א

ח ניסן 5785

סנהדרין קי

7 אפר 2025

יום ב

ט ניסן 5785

סנהדרין קיא

8 אפר 2025

יום ג

י ניסן 5785

סנהדרין קיב

9 אפר 2025

יום ד

יא ניסן 5785

סנהדרין קיג

10 אפר 2025

יום ה

יב ניסן 5785

מכות ב

11 אפר 2025

יום ו

יג ניסן 5785

מכות ג

12 אפר 2025

שבת

יד ניסן 5785

מכות ד

13 אפר 2025

יום א

טו ניסן 5785

מכות ה

14 אפר 2025

יום ב

טז ניסן 5785

מכות ו

15 אפר 2025

יום ג

יז ניסן 5785

מכות ז

16 אפר 2025

יום ד

יח ניסן 5785

מכות ח

17 אפר 2025

יום ה

יט ניסן 5785

מכות ט

18 אפר 2025

יום ו

כ ניסן 5785

מכות י

19 אפר 2025

שבת

כא ניסן 5785

מכות יא

20 אפר 2025

יום א

כב ניסן 5785

מכות יב

21 אפר 2025

יום ב

כג ניסן 5785

מכות יג

22 אפר 2025

יום ג

כד ניסן 5785

מכות יד

23 אפר 2025

יום ד

כה ניסן 5785

מכות טו

24 אפר 2025

יום ה

כו ניסן 5785

מכות טז

25 אפר 2025

יום ו

כז ניסן 5785

מכות יז

26 אפר 2025

שבת

כח ניסן 5785

מכות יח

27 אפר 2025

יום א

כט ניסן 5785

מכות יט

28 אפר 2025

יום ב

ל ניסן 5785

מכות כ

29 אפר 2025

יום ג

א אייר 5785

מכות כא

30 אפר 2025

יום ד

ב אייר 5785

מכות כב

1 מאי 2025

יום ה

ג אייר 5785

מכות כג

2 מאי 2025

יום ו

ד אייר 5785

מכות כד

3 מאי 2025

שבת

ה אייר 5785

שבועות ב

4 מאי 2025

יום א

ו אייר 5785

שבועות ג

5 מאי 2025

יום ב

ז אייר 5785

שבועות ד

6 מאי 2025

יום ג

ח אייר 5785

שבועות ה

7 מאי 2025

יום ד

ט אייר 5785

שבועות ו

8 מאי 2025

יום ה

י אייר 5785

שבועות ז

9 מאי 2025

יום ו

יא אייר 5785

שבועות ח

10 מאי 2025

שבת

יב אייר 5785

שבועות ט

11 מאי 2025

יום א

יג אייר 5785

שבועות י

12 מאי 2025

יום ב

יד אייר 5785

שבועות יא

13 מאי 2025

יום ג

טו אייר 5785

שבועות יב

14 מאי 2025

יום ד

טז אייר 5785

שבועות יג

15 מאי 2025

יום ה

יז אייר 5785

שבועות יד

16 מאי 2025

יום ו

יח אייר 5785

שבועות טו

17 מאי 2025

שבת

יט אייר 5785

שבועות טז

18 מאי 2025

יום א

כ אייר 5785

שבועות יז

19 מאי 2025

יום ב

כא אייר 5785

שבועות יח

20 מאי 2025

יום ג

כב אייר 5785

שבועות יט

21 מאי 2025

יום ד

כג אייר 5785

שבועות כ

22 מאי 2025

יום ה

כד אייר 5785

שבועות כא

23 מאי 2025

יום ו

כה אייר 5785

שבועות כב

24 מאי 2025

שבת

כו אייר 5785

שבועות כג

25 מאי 2025

יום א

כז אייר 5785

שבועות כד

26 מאי 2025

יום ב

כח אייר 5785

שבועות כה

27 מאי 2025

יום ג

כט אייר 5785

שבועות כו

28 מאי 2025

יום ד

א סיון 5785

שבועות כז

29 מאי 2025

יום ה

ב סיון 5785

שבועות כח

30 מאי 2025

יום ו

ג סיון 5785

שבועות כט

31 מאי 2025

שבת

ד סיון 5785

שבועות ל

1 יונ 2025

יום א

ה סיון 5785

שבועות לא

2 יונ 2025

יום ב

ו סיון 5785

שבועות לב

3 יונ 2025

יום ג

ז סיון 5785

שבועות לג

4 יונ 2025

יום ד

ח סיון 5785

שבועות לד

5 יונ 2025

יום ה

ט סיון 5785

שבועות לה

6 יונ 2025

יום ו

י סיון 5785

שבועות לו

7 יונ 2025

שבת

יא סיון 5785

שבועות לז

8 יונ 2025

יום א

יב סיון 5785

שבועות לח

9 יונ 2025

יום ב

יג סיון 5785

שבועות לט

10 יונ 2025

יום ג

יד סיון 5785

שבועות מ

11 יונ 2025

יום ד

טו סיון 5785

שבועות מא

12 יונ 2025

יום ה

טז סיון 5785

שבועות מב

13 יונ 2025

יום ו

יז סיון 5785

שבועות מג

14 יונ 2025

שבת

יח סיון 5785

שבועות מד

15 יונ 2025

יום א

יט סיון 5785

שבועות מה

16 יונ 2025

יום ב

כ סיון 5785

שבועות מו

17 יונ 2025

יום ג

כא סיון 5785

שבועות מז

18 יונ 2025

יום ד

כב סיון 5785

שבועות מח

19 יונ 2025

יום ה

כג סיון 5785

שבועות מט

20 יונ 2025

יום ו

כד סיון 5785

עבודה זרה ב

21 יונ 2025

שבת

כה סיון 5785

עבודה זרה ג

22 יונ 2025

יום א

כו סיון 5785

עבודה זרה ד

23 יונ 2025

יום ב

כז סיון 5785

עבודה זרה ה

24 יונ 2025

יום ג

כח סיון 5785

עבודה זרה ו

25 יונ 2025

יום ד

כט סיון 5785

עבודה זרה ז

26 יונ 2025

יום ה

ל סיון 5785

עבודה זרה ח

27 יונ 2025

יום ו

א תמוז 5785

עבודה זרה ט

28 יונ 2025

שבת

ב תמוז 5785

עבודה זרה י

29 יונ 2025

יום א

ג תמוז 5785

עבודה זרה יא

30 יונ 2025

יום ב

ד תמוז 5785

עבודה זרה יב

1 יול 2025

יום ג

ה תמוז 5785

עבודה זרה יג

2 יול 2025

יום ד

ו תמוז 5785

עבודה זרה יד

3 יול 2025

יום ה

ז תמוז 5785

עבודה זרה טו

4 יול 2025

יום ו

ח תמוז 5785

עבודה זרה טז

5 יול 2025

שבת

ט תמוז 5785

עבודה זרה יז

6 יול 2025

יום א

י תמוז 5785

עבודה זרה יח

7 יול 2025

יום ב

יא תמוז 5785

עבודה זרה יט

8 יול 2025

יום ג

יב תמוז 5785

עבודה זרה כ

9 יול 2025

יום ד

יג תמוז 5785

עבודה זרה כא

10 יול 2025

יום ה

יד תמוז 5785

עבודה זרה כב

11 יול 2025

יום ו

טו תמוז 5785

עבודה זרה כג

12 יול 2025

שבת

טז תמוז 5785

עבודה זרה כד

13 יול 2025

יום א

יז תמוז 5785

עבודה זרה כה

14 יול 2025

יום ב

יח תמוז 5785

עבודה זרה כו

15 יול 2025

יום ג

יט תמוז 5785

עבודה זרה כז

16 יול 2025

יום ד

כ תמוז 5785

עבודה זרה כח

17 יול 2025

יום ה

כא תמוז 5785

עבודה זרה כט

18 יול 2025

יום ו

כב תמוז 5785

עבודה זרה ל

19 יול 2025

שבת

כג תמוז 5785

עבודה זרה לא

20 יול 2025

יום א

כד תמוז 5785

עבודה זרה לב

21 יול 2025

יום ב

כה תמוז 5785

עבודה זרה לג

22 יול 2025

יום ג

כו תמוז 5785

עבודה זרה לד

23 יול 2025

יום ד

כז תמוז 5785

עבודה זרה לה

24 יול 2025

יום ה

כח תמוז 5785

עבודה זרה לו

25 יול 2025

יום ו

כט תמוז 5785

עבודה זרה לז

26 יול 2025

שבת

א אב 5785

עבודה זרה לח

27 יול 2025

יום א

ב אב 5785

עבודה זרה לט

28 יול 2025

יום ב

ג אב 5785

עבודה זרה מ

29 יול 2025

יום ג

ד אב 5785

עבודה זרה מא

30 יול 2025

יום ד

ה אב 5785

עבודה זרה מב

31 יול 2025

יום ה

ו אב 5785

עבודה זרה מג

1 אוג 2025

יום ו

ז אב 5785

עבודה זרה מד

2 אוג 2025

שבת

ח אב 5785

עבודה זרה מה

3 אוג 2025

יום א

ט אב 5785

עבודה זרה מו

4 אוג 2025

יום ב

י אב 5785

עבודה זרה מז

5 אוג 2025

יום ג

יא אב 5785

עבודה זרה מח

6 אוג 2025

יום ד

יב אב 5785

עבודה זרה מט

7 אוג 2025

יום ה

יג אב 5785

עבודה זרה נ

8 אוג 2025

יום ו

יד אב 5785

עבודה זרה נא

9 אוג 2025

שבת

טו אב 5785

עבודה זרה נב

10 אוג 2025

יום א

טז אב 5785

עבודה זרה נג

11 אוג 2025

יום ב

יז אב 5785

עבודה זרה נד

12 אוג 2025

יום ג

יח אב 5785

עבודה זרה נה

13 אוג 2025

יום ד

יט אב 5785

עבודה זרה נו

14 אוג 2025

יום ה

כ אב 5785

עבודה זרה נז

15 אוג 2025

יום ו

כא אב 5785

עבודה זרה נח

16 אוג 2025

שבת

כב אב 5785

עבודה זרה נט

17 אוג 2025

יום א

כג אב 5785

עבודה זרה ס

18 אוג 2025

יום ב

כד אב 5785

עבודה זרה סא

19 אוג 2025

יום ג

כה אב 5785

עבודה זרה סב

20 אוג 2025

יום ד

כו אב 5785

עבודה זרה סג

21 אוג 2025

יום ה

כז אב 5785

עבודה זרה סד

22 אוג 2025

יום ו

כח אב 5785

עבודה זרה סה

23 אוג 2025

שבת

כט אב 5785

עבודה זרה סו

24 אוג 2025

יום א

ל אב 5785

עבודה זרה סז

25 אוג 2025

יום ב

א אלול 5785

עבודה זרה סח

26 אוג 2025

יום ג

ב אלול 5785

עבודה זרה סט

27 אוג 2025

יום ד

ג אלול 5785

עבודה זרה ע

28 אוג 2025

יום ה

ד אלול 5785

עבודה זרה עא

29 אוג 2025

יום ו

ה אלול 5785

עבודה זרה עב

30 אוג 2025

שבת

ו אלול 5785

עבודה זרה עג

31 אוג 2025

יום א

ז אלול 5785

עבודה זרה עד

1 ספט 2025

יום ב

ח אלול 5785

עבודה זרה עה

2 ספט 2025

יום ג

ט אלול 5785

עבודה זרה עו

3 ספט 2025

יום ד

י אלול 5785

הוריות ב

4 ספט 2025

יום ה

יא אלול 5785

הוריות ג

5 ספט 2025

יום ו

יב אלול 5785

הוריות ד

6 ספט 2025

שבת

יג אלול 5785

הוריות ה

7 ספט 2025

יום א

יד אלול 5785

הוריות ו

8 ספט 2025

יום ב

טו אלול 5785

הוריות ז

9 ספט 2025

יום ג

טז אלול 5785

הוריות ח

10 ספט 2025

יום ד

יז אלול 5785

הוריות ט

11 ספט 2025

יום ה

יח אלול 5785

הוריות י

12 ספט 2025

יום ו

יט אלול 5785

הוריות יא

13 ספט 2025

שבת

כ אלול 5785

הוריות יב

14 ספט 2025

יום א

כא אלול 5785

הוריות יג

15 ספט 2025

יום ב

כב אלול 5785

הוריות יד

16 ספט 2025

יום ג

כג אלול 5785

זבחים ב

17 ספט 2025

יום ד

כד אלול 5785

זבחים ג

18 ספט 2025

יום ה

כה אלול 5785

זבחים ד

19 ספט 2025

יום ו

כו אלול 5785

זבחים ה

20 ספט 2025

שבת

כז אלול 5785

זבחים ו

21 ספט 2025

יום א

כח אלול 5785

זבחים ז

22 ספט 2025

יום ב

כט אלול 5785

זבחים ח

23 ספט 2025

יום ג

א תשרי 5786

זבחים ט

24 ספט 2025

יום ד

ב תשרי 5786

זבחים י

25 ספט 2025

יום ה

ג תשרי 5786

זבחים יא

26 ספט 2025

יום ו

ד תשרי 5786

זבחים יב

27 ספט 2025

שבת

ה תשרי 5786

זבחים יג

28 ספט 2025

יום א

ו תשרי 5786

זבחים יד

29 ספט 2025

יום ב

ז תשרי 5786

זבחים טו

30 ספט 2025

יום ג

ח תשרי 5786

זבחים טז

1 אוק 2025

יום ד

ט תשרי 5786

זבחים יז

2 אוק 2025

יום ה

י תשרי 5786

זבחים יח

3 אוק 2025

יום ו

יא תשרי 5786

זבחים יט

4 אוק 2025

שבת

יב תשרי 5786

זבחים כ

5 אוק 2025

יום א

יג תשרי 5786

זבחים כא

6 אוק 2025

יום ב

יד תשרי 5786

זבחים כב

7 אוק 2025

יום ג

טו תשרי 5786

זבחים כג

8 אוק 2025

יום ד

טז תשרי 5786

זבחים כד

9 אוק 2025

יום ה

יז תשרי 5786

זבחים כה

10 אוק 2025

יום ו

יח תשרי 5786

זבחים כו

11 אוק 2025

שבת

יט תשרי 5786

זבחים כז

12 אוק 2025

יום א

כ תשרי 5786

זבחים כח

13 אוק 2025

יום ב

כא תשרי 5786

זבחים כט

14 אוק 2025

יום ג

כב תשרי 5786

זבחים ל

15 אוק 2025

יום ד

כג תשרי 5786

זבחים לא

16 אוק 2025

יום ה

כד תשרי 5786

זבחים לב

17 אוק 2025

יום ו

כה תשרי 5786

זבחים לג

18 אוק 2025

שבת

כו תשרי 5786

זבחים לד

19 אוק 2025

יום א

כז תשרי 5786

זבחים לה

20 אוק 2025

יום ב

כח תשרי 5786

זבחים לו

21 אוק 2025

יום ג

כט תשרי 5786

זבחים לז

22 אוק 2025

יום ד

ל תשרי 5786

זבחים לח

23 אוק 2025

יום ה

א חשון 5786

זבחים לט

24 אוק 2025

יום ו

ב חשון 5786

זבחים מ

25 אוק 2025

שבת

ג חשון 5786

זבחים מא

26 אוק 2025

יום א

ד חשון 5786

זבחים מב

27 אוק 2025

יום ב

ה חשון 5786

זבחים מג

28 אוק 2025

יום ג

ו חשון 5786

זבחים מד

29 אוק 2025

יום ד

ז חשון 5786

זבחים מה

30 אוק 2025

יום ה

ח חשון 5786

זבחים מו

31 אוק 2025

יום ו

ט חשון 5786

זבחים מז

1 נוב 2025

שבת

י חשון 5786

זבחים מח

2 נוב 2025

יום א

יא חשון 5786

זבחים מט

3 נוב 2025

יום ב

יב חשון 5786

זבחים נ

4 נוב 2025

יום ג

יג חשון 5786

זבחים נא

5 נוב 2025

יום ד

יד חשון 5786

זבחים נב

6 נוב 2025

יום ה

טו חשון 5786

זבחים נג

7 נוב 2025

יום ו

טז חשון 5786

זבחים נד

8 נוב 2025

שבת

יז חשון 5786

זבחים נה

9 נוב 2025

יום א

יח חשון 5786

זבחים נו

10 נוב 2025

יום ב

יט חשון 5786

זבחים נז

11 נוב 2025

יום ג

כ חשון 5786

זבחים נח

12 נוב 2025

יום ד

כא חשון 5786

זבחים נט

13 נוב 2025

יום ה

כב חשון 5786

זבחים ס

14 נוב 2025

יום ו

כג חשון 5786

זבחים סא

15 נוב 2025

שבת

כד חשון 5786

זבחים סב

16 נוב 2025

יום א

כה חשון 5786

זבחים סג

17 נוב 2025

יום ב

כו חשון 5786

זבחים סד

18 נוב 2025

יום ג

כז חשון 5786

זבחים סה

19 נוב 2025

יום ד

כח חשון 5786

זבחים סו

20 נוב 2025

יום ה

כט חשון 5786

זבחים סז

21 נוב 2025

יום ו

א כסלו 5786

זבחים סח

22 נוב 2025

שבת

ב כסלו 5786

זבחים סט

23 נוב 2025

יום א

ג כסלו 5786

זבחים ע

24 נוב 2025

יום ב

ד כסלו 5786

זבחים עא

25 נוב 2025

יום ג

ה כסלו 5786

זבחים עב

26 נוב 2025

יום ד

ו כסלו 5786

זבחים עג

27 נוב 2025

יום ה

ז כסלו 5786

זבחים עד

28 נוב 2025

יום ו

ח כסלו 5786

זבחים עה

29 נוב 2025

שבת

ט כסלו 5786

זבחים עו

30 נוב 2025

יום א

י כסלו 5786

זבחים עז

1 דצמ 2025

יום ב

יא כסלו 5786

זבחים עח

2 דצמ 2025

יום ג

יב כסלו 5786

זבחים עט

3 דצמ 2025

יום ד

יג כסלו 5786

זבחים פ

4 דצמ 2025

יום ה

יד כסלו 5786

זבחים פא

5 דצמ 2025

יום ו

טו כסלו 5786

זבחים פב

6 דצמ 2025

שבת

טז כסלו 5786

זבחים פג

7 דצמ 2025

יום א

יז כסלו 5786

זבחים פד

8 דצמ 2025

יום ב

יח כסלו 5786

זבחים פה

9 דצמ 2025

יום ג

יט כסלו 5786

זבחים פו

10 דצמ 2025

יום ד

כ כסלו 5786

זבחים פז

11 דצמ 2025

יום ה

כא כסלו 5786

זבחים פח

12 דצמ 2025

יום ו

כב כסלו 5786

זבחים פט

13 דצמ 2025

שבת

כג כסלו 5786

זבחים צ

14 דצמ 2025

יום א

כד כסלו 5786

זבחים צא

15 דצמ 2025

יום ב

כה כסלו 5786

זבחים צב

16 דצמ 2025

יום ג

כו כסלו 5786

זבחים צג

17 דצמ 2025

יום ד

כז כסלו 5786

זבחים צד

18 דצמ 2025

יום ה

כח כסלו 5786

זבחים צה

19 דצמ 2025

יום ו

כט כסלו 5786

זבחים צו

20 דצמ 2025

שבת

ל כסלו 5786

זבחים צז

21 דצמ 2025

יום א

א טבת 5786

זבחים צח

22 דצמ 2025

יום ב

ב טבת 5786

זבחים צט

23 דצמ 2025

יום ג

ג טבת 5786

זבחים ק

24 דצמ 2025

יום ד

ד טבת 5786

זבחים קא

25 דצמ 2025

יום ה

ה טבת 5786

זבחים קב

26 דצמ 2025

יום ו

ו טבת 5786

זבחים קג

27 דצמ 2025

שבת

ז טבת 5786

זבחים קד

28 דצמ 2025

יום א

ח טבת 5786

זבחים קה

29 דצמ 2025

יום ב

ט טבת 5786

זבחים קו

30 דצמ 2025

יום ג

י טבת 5786

זבחים קז

31 דצמ 2025

יום ד

יא טבת 5786

זבחים קח

1 ינו 2026

יום ה

יב טבת 5786

זבחים קט

2 ינו 2026

יום ו

יג טבת 5786

זבחים קי

3 ינו 2026

שבת

יד טבת 5786

זבחים קיא

4 ינו 2026

יום א

טו טבת 5786

זבחים קיב

5 ינו 2026

יום ב

טז טבת 5786

זבחים קיג

6 ינו 2026

יום ג

יז טבת 5786

זבחים קיד

7 ינו 2026

יום ד

יח טבת 5786

זבחים קטו

8 ינו 2026

יום ה

יט טבת 5786

זבחים קטז

9 ינו 2026

יום ו

כ טבת 5786

זבחים קיז

10 ינו 2026

שבת

כא טבת 5786

זבחים קיח

11 ינו 2026

יום א

כב טבת 5786

זבחים קיט

12 ינו 2026

יום ב

כג טבת 5786

זבחים קכ

13 ינו 2026

יום ג

כד טבת 5786

מנחות ב

14 ינו 2026

יום ד

כה טבת 5786

מנחות ג

15 ינו 2026

יום ה

כו טבת 5786

מנחות ד

16 ינו 2026

יום ו

כז טבת 5786

מנחות ה

17 ינו 2026

שבת

כח טבת 5786

מנחות ו

18 ינו 2026

יום א

כט טבת 5786

מנחות ז

19 ינו 2026

יום ב

א שבט 5786

מנחות ח

20 ינו 2026

יום ג

ב שבט 5786

מנחות ט

21 ינו 2026

יום ד

ג שבט 5786

מנחות י

22 ינו 2026

יום ה

ד שבט 5786

מנחות יא

23 ינו 2026

יום ו

ה שבט 5786

מנחות יב

24 ינו 2026

שבת

ו שבט 5786

מנחות יג

25 ינו 2026

יום א

ז שבט 5786

מנחות יד

26 ינו 2026

יום ב

ח שבט 5786

מנחות טו

27 ינו 2026

יום ג

ט שבט 5786

מנחות טז

28 ינו 2026

יום ד

י שבט 5786

מנחות יז

29 ינו 2026

יום ה

יא שבט 5786

מנחות יח

30 ינו 2026

יום ו

יב שבט 5786

מנחות יט

31 ינו 2026

שבת

יג שבט 5786

מנחות כ

1 פבר 2026

יום א

יד שבט 5786

מנחות כא

2 פבר 2026

יום ב

טו שבט 5786

מנחות כב

3 פבר 2026

יום ג

טז שבט 5786

מנחות כג

4 פבר 2026

יום ד

יז שבט 5786

מנחות כד

5 פבר 2026

יום ה

יח שבט 5786

מנחות כה

6 פבר 2026

יום ו

יט שבט 5786

מנחות כו

7 פבר 2026

שבת

כ שבט 5786

מנחות כז

8 פבר 2026

יום א

כא שבט 5786

מנחות כח

9 פבר 2026

יום ב

כב שבט 5786

מנחות כט

10 פבר 2026

יום ג

כג שבט 5786

מנחות ל

11 פבר 2026

יום ד

כד שבט 5786

מנחות לא

12 פבר 2026

יום ה

כה שבט 5786

מנחות לב

13 פבר 2026

יום ו

כו שבט 5786

מנחות לג

14 פבר 2026

שבת

כז שבט 5786

מנחות לד

15 פבר 2026

יום א

כח שבט 5786

מנחות לה

16 פבר 2026

יום ב

כט שבט 5786

מנחות לו

17 פבר 2026

יום ג

ל שבט 5786

מנחות לז

18 פבר 2026

יום ד

א אדר 5786

מנחות לח

19 פבר 2026

יום ה

ב אדר 5786

מנחות לט

20 פבר 2026

יום ו

ג אדר 5786

מנחות מ

21 פבר 2026

שבת

ד אדר 5786

מנחות מא

22 פבר 2026

יום א

ה אדר 5786

מנחות מב

23 פבר 2026

יום ב

ו אדר 5786

מנחות מג

24 פבר 2026

יום ג

ז אדר 5786

מנחות מד

25 פבר 2026

יום ד

ח אדר 5786

מנחות מה

26 פבר 2026

יום ה

ט אדר 5786

מנחות מו

27 פבר 2026

יום ו

י אדר 5786

מנחות מז

28 פבר 2026

שבת

יא אדר 5786

מנחות מח

1 מרץ 2026

יום א

יב אדר 5786

מנחות מט

2 מרץ 2026

יום ב

יג אדר 5786

מנחות נ

3 מרץ 2026

יום ג

יד אדר 5786

מנחות נא

4 מרץ 2026

יום ד

טו אדר 5786

מנחות נב

5 מרץ 2026

יום ה

טז אדר 5786

מנחות נג

6 מרץ 2026

יום ו

יז אדר 5786

מנחות נד

7 מרץ 2026

שבת

יח אדר 5786

מנחות נה

8 מרץ 2026

יום א

יט אדר 5786

מנחות נו

9 מרץ 2026

יום ב

כ אדר 5786

מנחות נז

10 מרץ 2026

יום ג

כא אדר 5786

מנחות נח

11 מרץ 2026

יום ד

כב אדר 5786

מנחות נט

12 מרץ 2026

יום ה

כג אדר 5786

מנחות ס

13 מרץ 2026

יום ו

כד אדר 5786

מנחות סא

14 מרץ 2026

שבת

כה אדר 5786

מנחות סב

15 מרץ 2026

יום א

כו אדר 5786

מנחות סג

16 מרץ 2026

יום ב

כז אדר 5786

מנחות סד

17 מרץ 2026

יום ג

כח אדר 5786

מנחות סה

18 מרץ 2026

יום ד

כט אדר 5786

מנחות סו

19 מרץ 2026

יום ה

א ניסן 5786

מנחות סז

20 מרץ 2026

יום ו

ב ניסן 5786

מנחות סח

21 מרץ 2026

שבת

ג ניסן 5786

מנחות סט

22 מרץ 2026

יום א

ד ניסן 5786

מנחות ע

23 מרץ 2026

יום ב

ה ניסן 5786

מנחות עא

24 מרץ 2026

יום ג

ו ניסן 5786

מנחות עב

25 מרץ 2026

יום ד

ז ניסן 5786

מנחות עג

26 מרץ 2026

יום ה

ח ניסן 5786

מנחות עד

27 מרץ 2026

יום ו

ט ניסן 5786

מנחות עה

28 מרץ 2026

שבת

י ניסן 5786

מנחות עו

29 מרץ 2026

יום א

יא ניסן 5786

מנחות עז

30 מרץ 2026

יום ב

יב ניסן 5786

מנחות עח

31 מרץ 2026

יום ג

יג ניסן 5786

מנחות עט

1 אפר 2026

יום ד

יד ניסן 5786

מנחות פ

2 אפר 2026

יום ה

טו ניסן 5786

מנחות פא

3 אפר 2026

יום ו

טז ניסן 5786

מנחות פב

4 אפר 2026

שבת

יז ניסן 5786

מנחות פג

5 אפר 2026

יום א

יח ניסן 5786

מנחות פד

6 אפר 2026

יום ב

יט ניסן 5786

מנחות פה

7 אפר 2026

יום ג

כ ניסן 5786

מנחות פו

8 אפר 2026

יום ד

כא ניסן 5786

מנחות פז

9 אפר 2026

יום ה

כב ניסן 5786

מנחות פח

10 אפר 2026

יום ו

כג ניסן 5786

מנחות פט

11 אפר 2026

שבת

כד ניסן 5786

מנחות צ

12 אפר 2026

יום א

כה ניסן 5786

מנחות צא

13 אפר 2026

יום ב

כו ניסן 5786

מנחות צב

14 אפר 2026

יום ג

כז ניסן 5786

מנחות צג

15 אפר 2026

יום ד

כח ניסן 5786

מנחות צד

16 אפר 2026

יום ה

כט ניסן 5786

מנחות צה

17 אפר 2026

יום ו

ל ניסן 5786

מנחות צו

18 אפר 2026

שבת

א אייר 5786

מנחות צז

19 אפר 2026

יום א

ב אייר 5786

מנחות צח

20 אפר 2026

יום ב

ג אייר 5786

מנחות צט

21 אפר 2026

יום ג

ד אייר 5786

מנחות ק

22 אפר 2026

יום ד

ה אייר 5786

מנחות קא

23 אפר 2026

יום ה

ו אייר 5786

מנחות קב

24 אפר 2026

יום ו

ז אייר 5786

מנחות קג

25 אפר 2026

שבת

ח אייר 5786

מנחות קד

26 אפר 2026

יום א

ט אייר 5786

מנחות קה

27 אפר 2026

יום ב

י אייר 5786

מנחות קו

28 אפר 2026

יום ג

יא אייר 5786

מנחות קז

29 אפר 2026

יום ד

יב אייר 5786

מנחות קח

30 אפר 2026

יום ה

יג אייר 5786

מנחות קט

1 מאי 2026

יום ו

יד אייר 5786

מנחות קי

2 מאי 2026

שבת

טו אייר 5786

חולין ב

3 מאי 2026

יום א

טז אייר 5786

חולין ג

4 מאי 2026

יום ב

יז אייר 5786

חולין ד

5 מאי 2026

יום ג

יח אייר 5786

חולין ה

6 מאי 2026

יום ד

יט אייר 5786

חולין ו

7 מאי 2026

יום ה

כ אייר 5786

חולין ז

8 מאי 2026

יום ו

כא אייר 5786

חולין ח

9 מאי 2026

שבת

כב אייר 5786

חולין ט

10 מאי 2026

יום א

כג אייר 5786

חולין י

11 מאי 2026

יום ב

כד אייר 5786

חולין יא

12 מאי 2026

יום ג

כה אייר 5786

חולין יב

13 מאי 2026

יום ד

כו אייר 5786

חולין יג

14 מאי 2026

יום ה

כז אייר 5786

חולין יד

15 מאי 2026

יום ו

כח אייר 5786

חולין טו

16 מאי 2026

שבת

כט אייר 5786

חולין טז

17 מאי 2026

יום א

א סיון 5786

חולין יז

18 מאי 2026

יום ב

ב סיון 5786

חולין יח

19 מאי 2026

יום ג

ג סיון 5786

חולין יט

20 מאי 2026

יום ד

ד סיון 5786

חולין כ

21 מאי 2026

יום ה

ה סיון 5786

חולין כא

22 מאי 2026

יום ו

ו סיון 5786

חולין כב

23 מאי 2026

שבת

ז סיון 5786

חולין כג

24 מאי 2026

יום א

ח סיון 5786

חולין כד

25 מאי 2026

יום ב

ט סיון 5786

חולין כה

26 מאי 2026

יום ג

י סיון 5786

חולין כו

27 מאי 2026

יום ד

יא סיון 5786

חולין כז

28 מאי 2026

יום ה

יב סיון 5786

חולין כח

29 מאי 2026

יום ו

יג סיון 5786

חולין כט

30 מאי 2026

שבת

יד סיון 5786

חולין ל

31 מאי 2026

יום א

טו סיון 5786

חולין לא

1 יונ 2026

יום ב

טז סיון 5786

חולין לב

2 יונ 2026

יום ג

יז סיון 5786

חולין לג

3 יונ 2026

יום ד

יח סיון 5786

חולין לד

4 יונ 2026

יום ה

יט סיון 5786

חולין לה

5 יונ 2026

יום ו

כ סיון 5786

חולין לו

6 יונ 2026

שבת

כא סיון 5786

חולין לז

7 יונ 2026

יום א

כב סיון 5786

חולין לח

8 יונ 2026

יום ב

כג סיון 5786

חולין לט

9 יונ 2026

יום ג

כד סיון 5786

חולין מ

10 יונ 2026

יום ד

כה סיון 5786

חולין מא

11 יונ 2026

יום ה

כו סיון 5786

חולין מב

12 יונ 2026

יום ו

כז סיון 5786

חולין מג

13 יונ 2026

שבת

כח סיון 5786

חולין מד

14 יונ 2026

יום א

כט סיון 5786

חולין מה

15 יונ 2026

יום ב

ל סיון 5786

חולין מו

16 יונ 2026

יום ג

א תמוז 5786

חולין מז

17 יונ 2026

יום ד

ב תמוז 5786

חולין מח

18 יונ 2026

יום ה

ג תמוז 5786

חולין מט

19 יונ 2026

יום ו

ד תמוז 5786

חולין נ

20 יונ 2026

שבת

ה תמוז 5786

חולין נא

21 יונ 2026

יום א

ו תמוז 5786

חולין נב

22 יונ 2026

יום ב

ז תמוז 5786

חולין נג

23 יונ 2026

יום ג

ח תמוז 5786

חולין נד

24 יונ 2026

יום ד

ט תמוז 5786

חולין נה

25 יונ 2026

יום ה

י תמוז 5786

חולין נו

26 יונ 2026

יום ו

יא תמוז 5786

חולין נז

27 יונ 2026

שבת

יב תמוז 5786

חולין נח

28 יונ 2026

יום א

יג תמוז 5786

חולין נט

29 יונ 2026

יום ב

יד תמוז 5786

חולין ס

30 יונ 2026

יום ג

טו תמוז 5786

חולין סא

1 יול 2026

יום ד

טז תמוז 5786

חולין סב

2 יול 2026

יום ה

יז תמוז 5786

חולין סג

3 יול 2026

יום ו

יח תמוז 5786

חולין סד

4 יול 2026

שבת

יט תמוז 5786

חולין סה

5 יול 2026

יום א

כ תמוז 5786

חולין סו

6 יול 2026

יום ב

כא תמוז 5786

חולין סז

7 יול 2026

יום ג

כב תמוז 5786

חולין סח

8 יול 2026

יום ד

כג תמוז 5786

חולין סט

9 יול 2026

יום ה

כד תמוז 5786

חולין ע

10 יול 2026

יום ו

כה תמוז 5786

חולין עא

11 יול 2026

שבת

כו תמוז 5786

חולין עב

12 יול 2026

יום א

כז תמוז 5786

חולין עג

13 יול 2026

יום ב

כח תמוז 5786

חולין עד

14 יול 2026

יום ג

כט תמוז 5786

חולין עה

15 יול 2026

יום ד

א אב 5786

חולין עו

16 יול 2026

יום ה

ב אב 5786

חולין עז

17 יול 2026

יום ו

ג אב 5786

חולין עח

18 יול 2026

שבת

ד אב 5786

חולין עט

19 יול 2026

יום א

ה אב 5786

חולין פ

20 יול 2026

יום ב

ו אב 5786

חולין פא

21 יול 2026

יום ג

ז אב 5786

חולין פב

22 יול 2026

יום ד

ח אב 5786

חולין פג

23 יול 2026

יום ה

ט אב 5786

חולין פד

24 יול 2026

יום ו

י אב 5786

חולין פה

25 יול 2026

שבת

יא אב 5786

חולין פו

26 יול 2026

יום א

יב אב 5786

חולין פז

27 יול 2026

יום ב

יג אב 5786

חולין פח

28 יול 2026

יום ג

יד אב 5786

חולין פט

29 יול 2026

יום ד

טו אב 5786

חולין צ

30 יול 2026

יום ה

טז אב 5786

חולין צא

31 יול 2026

יום ו

יז אב 5786

חולין צב

1 אוג 2026

שבת

יח אב 5786

חולין צג

2 אוג 2026

יום א

יט אב 5786

חולין צד

3 אוג 2026

יום ב

כ אב 5786

חולין צה

4 אוג 2026

יום ג

כא אב 5786

חולין צו

5 אוג 2026

יום ד

כב אב 5786

חולין צז

6 אוג 2026

יום ה

כג אב 5786

חולין צח

7 אוג 2026

יום ו

כד אב 5786

חולין צט

8 אוג 2026

שבת

כה אב 5786

חולין ק

9 אוג 2026

יום א

כו אב 5786

חולין קא

10 אוג 2026

יום ב

כז אב 5786

חולין קב

11 אוג 2026

יום ג

כח אב 5786

חולין קג

12 אוג 2026

יום ד

כט אב 5786

חולין קד

13 אוג 2026

יום ה

ל אב 5786

חולין קה

14 אוג 2026

יום ו

א אלול 5786

חולין קו

15 אוג 2026

שבת

ב אלול 5786

חולין קז

16 אוג 2026

יום א

ג אלול 5786

חולין קח

17 אוג 2026

יום ב

ד אלול 5786

חולין קט

18 אוג 2026

יום ג

ה אלול 5786

חולין קי

19 אוג 2026

יום ד

ו אלול 5786

חולין קיא

20 אוג 2026

יום ה

ז אלול 5786

חולין קיב

21 אוג 2026

יום ו

ח אלול 5786

חולין קיג

22 אוג 2026

שבת

ט אלול 5786

חולין קיד

23 אוג 2026

יום א

י אלול 5786

חולין קטו

24 אוג 2026

יום ב

יא אלול 5786

חולין קטז

25 אוג 2026

יום ג

יב אלול 5786

חולין קיז

26 אוג 2026

יום ד

יג אלול 5786

חולין קיח

27 אוג 2026

יום ה

יד אלול 5786

חולין קיט

28 אוג 2026

יום ו

טו אלול 5786

חולין קכ

29 אוג 2026

שבת

טז אלול 5786

חולין קכא

30 אוג 2026

יום א

יז אלול 5786

חולין קכב

31 אוג 2026

יום ב

יח אלול 5786

חולין קכג

1 ספט 2026

יום ג

יט אלול 5786

חולין קכד

2 ספט 2026

יום ד

כ אלול 5786

חולין קכה

3 ספט 2026

יום ה

כא אלול 5786

חולין קכו

4 ספט 2026

יום ו

כב אלול 5786

חולין קכז

5 ספט 2026

שבת

כג אלול 5786

חולין קכח

6 ספט 2026

יום א

כד אלול 5786

חולין קכט

7 ספט 2026

יום ב

כה אלול 5786

חולין קל

8 ספט 2026

יום ג

כו אלול 5786

חולין קלא

9 ספט 2026

יום ד

כז אלול 5786

חולין קלב

10 ספט 2026

יום ה

כח אלול 5786

חולין קלג

11 ספט 2026

יום ו

כט אלול 5786

חולין קלד

12 ספט 2026

שבת

א תשרי 5787

חולין קלה

13 ספט 2026

יום א

ב תשרי 5787

חולין קלו

14 ספט 2026

יום ב

ג תשרי 5787

חולין קלז

15 ספט 2026

יום ג

ד תשרי 5787

חולין קלח

16 ספט 2026

יום ד

ה תשרי 5787

חולין קלט

17 ספט 2026

יום ה

ו תשרי 5787

חולין קמ

18 ספט 2026

יום ו

ז תשרי 5787

חולין קמא

19 ספט 2026

שבת

ח תשרי 5787

חולין קמב

20 ספט 2026

יום א

ט תשרי 5787

בכורות ב

21 ספט 2026

יום ב

י תשרי 5787

בכורות ג

22 ספט 2026

יום ג

יא תשרי 5787

בכורות ד

23 ספט 2026

יום ד

יב תשרי 5787

בכורות ה

24 ספט 2026

יום ה

יג תשרי 5787

בכורות ו

25 ספט 2026

יום ו

יד תשרי 5787

בכורות ז

26 ספט 2026

שבת

טו תשרי 5787

בכורות ח

27 ספט 2026

יום א

טז תשרי 5787

בכורות ט

28 ספט 2026

יום ב

יז תשרי 5787

בכורות י

29 ספט 2026

יום ג

יח תשרי 5787

בכורות יא

30 ספט 2026

יום ד

יט תשרי 5787

בכורות יב

1 אוק 2026

יום ה

כ תשרי 5787

בכורות יג

2 אוק 2026

יום ו

כא תשרי 5787

בכורות יד

3 אוק 2026

שבת

כב תשרי 5787

בכורות טו

4 אוק 2026

יום א

כג תשרי 5787

בכורות טז

5 אוק 2026

יום ב

כד תשרי 5787

בכורות יז

6 אוק 2026

יום ג

כה תשרי 5787

בכורות יח

7 אוק 2026

יום ד

כו תשרי 5787

בכורות יט

8 אוק 2026

יום ה

כז תשרי 5787

בכורות כ

9 אוק 2026

יום ו

כח תשרי 5787

בכורות כא

10 אוק 2026

שבת

כט תשרי 5787

בכורות כב

11 אוק 2026

יום א

ל תשרי 5787

בכורות כג

12 אוק 2026

יום ב

א חשון 5787

בכורות כד

13 אוק 2026

יום ג

ב חשון 5787

בכורות כה

14 אוק 2026

יום ד

ג חשון 5787

בכורות כו

15 אוק 2026

יום ה

ד חשון 5787

בכורות כז

16 אוק 2026

יום ו

ה חשון 5787

בכורות כח

17 אוק 2026

שבת

ו חשון 5787

בכורות כט

18 אוק 2026

יום א

ז חשון 5787

בכורות ל

19 אוק 2026

יום ב

ח חשון 5787

בכורות לא

20 אוק 2026

יום ג

ט חשון 5787

בכורות לב

21 אוק 2026

יום ד

י חשון 5787

בכורות לג

22 אוק 2026

יום ה

יא חשון 5787

בכורות לד

23 אוק 2026

יום ו

יב חשון 5787

בכורות לה

24 אוק 2026

שבת

יג חשון 5787

בכורות לו

25 אוק 2026

יום א

יד חשון 5787

בכורות לז

26 אוק 2026

יום ב

טו חשון 5787

בכורות לח

27 אוק 2026

יום ג

טז חשון 5787

בכורות לט

28 אוק 2026

יום ד

יז חשון 5787

בכורות מ

29 אוק 2026

יום ה

יח חשון 5787

בכורות מא

30 אוק 2026

יום ו

יט חשון 5787

בכורות מב

31 אוק 2026

שבת

כ חשון 5787

בכורות מג

1 נוב 2026

יום א

כא חשון 5787

בכורות מד

2 נוב 2026

יום ב

כב חשון 5787

בכורות מה

3 נוב 2026

יום ג

כג חשון 5787

בכורות מו

4 נוב 2026

יום ד

כד חשון 5787

בכורות מז

5 נוב 2026

יום ה

כה חשון 5787

בכורות מח

6 נוב 2026

יום ו

כו חשון 5787

בכורות מט

7 נוב 2026

שבת

כז חשון 5787

בכורות נ

8 נוב 2026

יום א

כח חשון 5787

בכורות נא

9 נוב 2026

יום ב

כט חשון 5787

בכורות נב

10 נוב 2026

יום ג

ל חשון 5787

בכורות נג

11 נוב 2026

יום ד

א כסלו 5787

בכורות נד

12 נוב 2026

יום ה

ב כסלו 5787

בכורות נה

13 נוב 2026

יום ו

ג כסלו 5787

בכורות נו

14 נוב 2026

שבת

ד כסלו 5787

בכורות נז

15 נוב 2026

יום א

ה כסלו 5787

בכורות נח

16 נוב 2026

יום ב

ו כסלו 5787

בכורות נט

17 נוב 2026

יום ג

ז כסלו 5787

בכורות ס

18 נוב 2026

יום ד

ח כסלו 5787

בכורות סא

19 נוב 2026

יום ה

ט כסלו 5787

ערכין ב

20 נוב 2026

יום ו

י כסלו 5787

ערכין ג

21 נוב 2026

שבת

יא כסלו 5787

ערכין ד

22 נוב 2026

יום א

יב כסלו 5787

ערכין ה

23 נוב 2026

יום ב

יג כסלו 5787

ערכין ו

24 נוב 2026

יום ג

יד כסלו 5787

ערכין ז

25 נוב 2026

יום ד

טו כסלו 5787

ערכין ח

26 נוב 2026

יום ה

טז כסלו 5787

ערכין ט

27 נוב 2026

יום ו

יז כסלו 5787

ערכין י

28 נוב 2026

שבת

יח כסלו 5787

ערכין יא

29 נוב 2026

יום א

יט כסלו 5787

ערכין יב

30 נוב 2026

יום ב

כ כסלו 5787

ערכין יג

1 דצמ 2026

יום ג

כא כסלו 5787

ערכין יד

2 דצמ 2026

יום ד

כב כסלו 5787

ערכין טו

3 דצמ 2026

יום ה

כג כסלו 5787

ערכין טז

4 דצמ 2026

יום ו

כד כסלו 5787

ערכין יז

5 דצמ 2026

שבת

כה כסלו 5787

ערכין יח

6 דצמ 2026

יום א

כו כסלו 5787

ערכין יט

7 דצמ 2026

יום ב

כז כסלו 5787

ערכין כ

8 דצמ 2026

יום ג

כח כסלו 5787

ערכין כא

9 דצמ 2026

יום ד

כט כסלו 5787

ערכין כב

10 דצמ 2026

יום ה

ל כסלו 5787

ערכין כג

11 דצמ 2026

יום ו

א טבת 5787

ערכין כד

12 דצמ 2026

שבת

ב טבת 5787

ערכין כה

13 דצמ 2026

יום א

ג טבת 5787

ערכין כו

14 דצמ 2026

יום ב

ד טבת 5787

ערכין כז

15 דצמ 2026

יום ג

ה טבת 5787

ערכין כח

16 דצמ 2026

יום ד

ו טבת 5787

ערכין כט

17 דצמ 2026

יום ה

ז טבת 5787

ערכין ל

18 דצמ 2026

יום ו

ח טבת 5787

ערכין לא

19 דצמ 2026

שבת

ט טבת 5787

ערכין לב

20 דצמ 2026

יום א

י טבת 5787

ערכין לג

21 דצמ 2026

יום ב

יא טבת 5787

ערכין לד

22 דצמ 2026

יום ג

יב טבת 5787

תמורה ב

23 דצמ 2026

יום ד

יג טבת 5787

תמורה ג

24 דצמ 2026

יום ה

יד טבת 5787

תמורה ד

25 דצמ 2026

יום ו

טו טבת 5787

תמורה ה

26 דצמ 2026

שבת

טז טבת 5787

תמורה ו

27 דצמ 2026

יום א

יז טבת 5787

תמורה ז

28 דצמ 2026

יום ב

יח טבת 5787

תמורה ח

29 דצמ 2026

יום ג

יט טבת 5787

תמורה ט

30 דצמ 2026

יום ד

כ טבת 5787

תמורה י

31 דצמ 2026

יום ה

כא טבת 5787

תמורה יא

1 ינו 2027

יום ו

כב טבת 5787

תמורה יב

2 ינו 2027

שבת

כג טבת 5787

תמורה יג

3 ינו 2027

יום א

כד טבת 5787

תמורה יד

4 ינו 2027

יום ב

כה טבת 5787

תמורה טו

5 ינו 2027

יום ג

כו טבת 5787

תמורה טז

6 ינו 2027

יום ד

כז טבת 5787

תמורה יז

7 ינו 2027

יום ה

כח טבת 5787

תמורה יח

8 ינו 2027

יום ו

כט טבת 5787

תמורה יט

9 ינו 2027

שבת

א שבט 5787

תמורה כ

10 ינו 2027

יום א

ב שבט 5787

תמורה כא

11 ינו 2027

יום ב

ג שבט 5787

תמורה כב

12 ינו 2027

יום ג

ד שבט 5787

תמורה כג

13 ינו 2027

יום ד

ה שבט 5787

תמורה כד

14 ינו 2027

יום ה

ו שבט 5787

תמורה כה

15 ינו 2027

יום ו

ז שבט 5787

תמורה כו

16 ינו 2027

שבת

ח שבט 5787

תמורה כז

17 ינו 2027

יום א

ט שבט 5787

תמורה כח

18 ינו 2027

יום ב

י שבט 5787

תמורה כט

19 ינו 2027

יום ג

יא שבט 5787

תמורה ל

20 ינו 2027

יום ד

יב שבט 5787

תמורה לא

21 ינו 2027

יום ה

יג שבט 5787

תמורה לב

22 ינו 2027

יום ו

יד שבט 5787

תמורה לג

23 ינו 2027

שבת

טו שבט 5787

תמורה לד

24 ינו 2027

יום א

טז שבט 5787

כריתות ב

25 ינו 2027

יום ב

יז שבט 5787

כריתות ג

26 ינו 2027

יום ג

יח שבט 5787

כריתות ד

27 ינו 2027

יום ד

יט שבט 5787

כריתות ה

28 ינו 2027

יום ה

כ שבט 5787

כריתות ו

29 ינו 2027

יום ו

כא שבט 5787

כריתות ז

30 ינו 2027

שבת

כב שבט 5787

כריתות ח

31 ינו 2027

יום א

כג שבט 5787

כריתות ט

1 פבר 2027

יום ב

כד שבט 5787

כריתות י

2 פבר 2027

יום ג

כה שבט 5787

כריתות יא

3 פבר 2027

יום ד

כו שבט 5787

כריתות יב

4 פבר 2027

יום ה

כז שבט 5787

כריתות יג

5 פבר 2027

יום ו

כח שבט 5787

כריתות יד

6 פבר 2027

שבת

כט שבט 5787

כריתות טו

7 פבר 2027

יום א

ל שבט 5787

כריתות טז

8 פבר 2027

יום ב

א אדר א 5787

כריתות יז

9 פבר 2027

יום ג

ב אדר א 5787

כריתות יח

10 פבר 2027

יום ד

ג אדר א 5787

כריתות יט

11 פבר 2027

יום ה

ד אדר א 5787

כריתות כ

12 פבר 2027

יום ו

ה אדר א 5787

כריתות כא

13 פבר 2027

שבת

ו אדר א 5787

כריתות כב

14 פבר 2027

יום א

ז אדר א 5787

כריתות כג

15 פבר 2027

יום ב

ח אדר א 5787

כריתות כד

16 פבר 2027

יום ג

ט אדר א 5787

כריתות כה

17 פבר 2027

יום ד

י אדר א 5787

כריתות כו

18 פבר 2027

יום ה

יא אדר א 5787

כריתות כז

19 פבר 2027

יום ו

יב אדר א 5787

כריתות כח

20 פבר 2027

שבת

יג אדר א 5787

מעילה ב

21 פבר 2027

יום א

יד אדר א 5787

מעילה ג

22 פבר 2027

יום ב

טו אדר א 5787

מעילה ד

23 פבר 2027

יום ג

טז אדר א 5787

מעילה ה

24 פבר 2027

יום ד

יז אדר א 5787

מעילה ו

25 פבר 2027

יום ה

יח אדר א 5787

מעילה ז

26 פבר 2027

יום ו

יט אדר א 5787

מעילה ח

27 פבר 2027

שבת

כ אדר א 5787

מעילה ט

28 פבר 2027

יום א

כא אדר א 5787

מעילה י

1 מרץ 2027

יום ב

כב אדר א 5787

מעילה יא

2 מרץ 2027

יום ג

כג אדר א 5787

מעילה יב

3 מרץ 2027

יום ד

כד אדר א 5787

מעילה יג

4 מרץ 2027

יום ה

כה אדר א 5787

מעילה יד

5 מרץ 2027

יום ו

כו אדר א 5787

מעילה טו

6 מרץ 2027

שבת

כז אדר א 5787

מעילה טז

7 מרץ 2027

יום א

כח אדר א 5787

מעילה יז

8 מרץ 2027

יום ב

כט אדר א 5787

מעילה יח

9 מרץ 2027

יום ג

ל אדר א 5787

מעילה יט

10 מרץ 2027

יום ד

א אדר ב 5787

מעילה כ

11 מרץ 2027

יום ה

ב אדר ב 5787

מעילה כא

12 מרץ 2027

יום ו

ג אדר ב 5787

מעילה כב

13 מרץ 2027

שבת

ד אדר ב 5787

קנים כג

14 מרץ 2027

יום א

ה אדר ב 5787

קנים כד

15 מרץ 2027

יום ב

ו אדר ב 5787

קנים כה

16 מרץ 2027

יום ג

ז אדר ב 5787

תמיד כו

17 מרץ 2027

יום ד

ח אדר ב 5787

תמיד כז

18 מרץ 2027

יום ה

ט אדר ב 5787

תמיד כח

19 מרץ 2027

יום ו

י אדר ב 5787

תמיד כט

20 מרץ 2027

שבת

יא אדר ב 5787

תמיד ל

21 מרץ 2027

יום א

יב אדר ב 5787

תמיד לא

22 מרץ 2027

יום ב

יג אדר ב 5787

תמיד לב

23 מרץ 2027

יום ג

יד אדר ב 5787

תמיד לג

24 מרץ 2027

יום ד

טו אדר ב 5787

תמיד לד

25 מרץ 2027

יום ה

טז אדר ב 5787

מדות לה

26 מרץ 2027

יום ו

יז אדר ב 5787

מדות לו

27 מרץ 2027

שבת

יח אדר ב 5787

מדות לז

28 מרץ 2027

יום א

יט אדר ב 5787

נדה ב

29 מרץ 2027

יום ב

כ אדר ב 5787

נדה ג

30 מרץ 2027

יום ג

כא אדר ב 5787

נדה ד

31 מרץ 2027

יום ד

כב אדר ב 5787

נדה ה

1 אפר 2027

יום ה

כג אדר ב 5787

נדה ו

2 אפר 2027

יום ו

כד אדר ב 5787

נדה ז

3 אפר 2027

שבת

כה אדר ב 5787

נדה ח

4 אפר 2027

יום א

כו אדר ב 5787

נדה ט

5 אפר 2027

יום ב

כז אדר ב 5787

נדה י

6 אפר 2027

יום ג

כח אדר ב 5787

נדה יא

7 אפר 2027

יום ד

כט אדר ב 5787

נדה יב

8 אפר 2027

יום ה

א ניסן 5787

נדה יג

9 אפר 2027

יום ו

ב ניסן 5787

נדה יד

10 אפר 2027

שבת

ג ניסן 5787

נדה טו

11 אפר 2027

יום א

ד ניסן 5787

נדה טז

12 אפר 2027

יום ב

ה ניסן 5787

נדה יז

13 אפר 2027

יום ג

ו ניסן 5787

נדה יח

14 אפר 2027

יום ד

ז ניסן 5787

נדה יט

15 אפר 2027

יום ה

ח ניסן 5787

נדה כ

16 אפר 2027

יום ו

ט ניסן 5787

נדה כא

17 אפר 2027

שבת

י ניסן 5787

נדה כב

18 אפר 2027

יום א

יא ניסן 5787

נדה כג

19 אפר 2027

יום ב

יב ניסן 5787

נדה כד

20 אפר 2027

יום ג

יג ניסן 5787

נדה כה

21 אפר 2027

יום ד

יד ניסן 5787

נדה כו

22 אפר 2027

יום ה

טו ניסן 5787

נדה כז

23 אפר 2027

יום ו

טז ניסן 5787

נדה כח

24 אפר 2027

שבת

יז ניסן 5787

נדה כט

25 אפר 2027

יום א

יח ניסן 5787

נדה ל

26 אפר 2027

יום ב

יט ניסן 5787

נדה לא

27 אפר 2027

יום ג

כ ניסן 5787

נדה לב

28 אפר 2027

יום ד

כא ניסן 5787

נדה לג

29 אפר 2027

יום ה

כב ניסן 5787

נדה לד

30 אפר 2027

יום ו

כג ניסן 5787

נדה לה

1 מאי 2027

שבת

כד ניסן 5787

נדה לו

2 מאי 2027

יום א

כה ניסן 5787

נדה לז

3 מאי 2027

יום ב

כו ניסן 5787

נדה לח

4 מאי 2027

יום ג

כז ניסן 5787

נדה לט

5 מאי 2027

יום ד

כח ניסן 5787

נדה מ

6 מאי 2027

יום ה

כט ניסן 5787

נדה מא

7 מאי 2027

יום ו

ל ניסן 5787

נדה מב

8 מאי 2027

שבת

א אייר 5787

נדה מג

9 מאי 2027

יום א

ב אייר 5787

נדה מד

10 מאי 2027

יום ב

ג אייר 5787

נדה מה

11 מאי 2027

יום ג

ד אייר 5787

נדה מו

12 מאי 2027

יום ד

ה אייר 5787

נדה מז

13 מאי 2027

יום ה

ו אייר 5787

נדה מח

14 מאי 2027

יום ו

ז אייר 5787

נדה מט

15 מאי 2027

שבת

ח אייר 5787

נדה נ

16 מאי 2027

יום א

ט אייר 5787

נדה נא

17 מאי 2027

יום ב

י אייר 5787

נדה נב

18 מאי 2027

יום ג

יא אייר 5787

נדה נג

19 מאי 2027

יום ד

יב אייר 5787

נדה נד

20 מאי 2027

יום ה

יג אייר 5787

נדה נה

21 מאי 2027

יום ו

יד אייר 5787

נדה נו

22 מאי 2027

שבת

טו אייר 5787

נדה נז

23 מאי 2027

יום א

טז אייר 5787

נדה נח

24 מאי 2027

יום ב

יז אייר 5787

נדה נט

25 מאי 2027

יום ג

יח אייר 5787

נדה ס

26 מאי 2027

יום ד

יט אייר 5787

נדה סא

27 מאי 2027

יום ה

כ אייר 5787

נדה סב

28 מאי 2027

יום ו

כא אייר 5787

נדה סג

29 מאי 2027

שבת

כב אייר 5787

נדה סד

30 מאי 2027

יום א

כג אייר 5787

נדה סה

31 מאי 2027

יום ב

כד אייר 5787

נדה סו

1 יונ 2027

יום ג

כה אייר 5787

נדה סז

2 יונ 2027

יום ד

כו אייר 5787

נדה סח

3 יונ 2027

יום ה

כז אייר 5787

נדה סט

4 יונ 2027

יום ו

כח אייר 5787

נדה ע

5 יונ 2027

שבת

כט אייר 5787

נדה עא

6 יונ 2027

יום א

א סיון 5787

נדה עב

7 יונ 2027

יום ב

ב סיון 5787

נדה עג

ממשיכים למחזור הבא...