3 אוג 2012

יום ו

טו אב 5772

ברכות ב

4 אוג 2012

שבת

טז אב 5772

ברכות ג

5 אוג 2012

יום א

יז אב 5772

ברכות ד

6 אוג 2012

יום ב

יח אב 5772

ברכות ה

7 אוג 2012

יום ג

יט אב 5772

ברכות ו

8 אוג 2012

יום ד

כ אב 5772

ברכות ז

9 אוג 2012

יום ה

כא אב 5772

ברכות ח

10 אוג 2012

יום ו

כב אב 5772

ברכות ט

11 אוג 2012

שבת

כג אב 5772

ברכות י

12 אוג 2012

יום א

כד אב 5772

ברכות יא

13 אוג 2012

יום ב

כה אב 5772

ברכות יב

14 אוג 2012

יום ג

כו אב 5772

ברכות יג

15 אוג 2012

יום ד

כז אב 5772

ברכות יד

16 אוג 2012

יום ה

כח אב 5772

ברכות טו

17 אוג 2012

יום ו

כט אב 5772

ברכות טז

18 אוג 2012

שבת

ל אב 5772

ברכות יז

19 אוג 2012

יום א

א אלול 5772

ברכות יח

20 אוג 2012

יום ב

ב אלול 5772

ברכות יט

21 אוג 2012

יום ג

ג אלול 5772

ברכות כ

22 אוג 2012

יום ד

ד אלול 5772

ברכות כא

23 אוג 2012

יום ה

ה אלול 5772

ברכות כב

24 אוג 2012

יום ו

ו אלול 5772

ברכות כג

25 אוג 2012

שבת

ז אלול 5772

ברכות כד

26 אוג 2012

יום א

ח אלול 5772

ברכות כה

27 אוג 2012

יום ב

ט אלול 5772

ברכות כו

28 אוג 2012

יום ג

י אלול 5772

ברכות כז

29 אוג 2012

יום ד

יא אלול 5772

ברכות כח

30 אוג 2012

יום ה

יב אלול 5772

ברכות כט

31 אוג 2012

יום ו

יג אלול 5772

ברכות ל

1 ספט 2012

שבת

יד אלול 5772

ברכות לא

2 ספט 2012

יום א

טו אלול 5772

ברכות לב

3 ספט 2012

יום ב

טז אלול 5772

ברכות לג

4 ספט 2012

יום ג

יז אלול 5772

ברכות לד

5 ספט 2012

יום ד

יח אלול 5772

ברכות לה

6 ספט 2012

יום ה

יט אלול 5772

ברכות לו

7 ספט 2012

יום ו

כ אלול 5772

ברכות לז

8 ספט 2012

שבת

כא אלול 5772

ברכות לח

9 ספט 2012

יום א

כב אלול 5772

ברכות לט

10 ספט 2012

יום ב

כג אלול 5772

ברכות מ

11 ספט 2012

יום ג

כד אלול 5772

ברכות מא

12 ספט 2012

יום ד

כה אלול 5772

ברכות מב

13 ספט 2012

יום ה

כו אלול 5772

ברכות מג

14 ספט 2012

יום ו

כז אלול 5772

ברכות מד

15 ספט 2012

שבת

כח אלול 5772

ברכות מה

16 ספט 2012

יום א

כט אלול 5772

ברכות מו

17 ספט 2012

יום ב

א תשרי 5773

ברכות מז

18 ספט 2012

יום ג

ב תשרי 5773

ברכות מח

19 ספט 2012

יום ד

ג תשרי 5773

ברכות מט

20 ספט 2012

יום ה

ד תשרי 5773

ברכות נ

21 ספט 2012

יום ו

ה תשרי 5773

ברכות נא

22 ספט 2012

שבת

ו תשרי 5773

ברכות נב

23 ספט 2012

יום א

ז תשרי 5773

ברכות נג

24 ספט 2012

יום ב

ח תשרי 5773

ברכות נד

25 ספט 2012

יום ג

ט תשרי 5773

ברכות נה

26 ספט 2012

יום ד

י תשרי 5773

ברכות נו

27 ספט 2012

יום ה

יא תשרי 5773

ברכות נז

28 ספט 2012

יום ו

יב תשרי 5773

ברכות נח

29 ספט 2012

שבת

יג תשרי 5773

ברכות נט

30 ספט 2012

יום א

יד תשרי 5773

ברכות ס

1 אוק 2012

יום ב

טו תשרי 5773

ברכות סא

2 אוק 2012

יום ג

טז תשרי 5773

ברכות סב

3 אוק 2012

יום ד

יז תשרי 5773

ברכות סג

4 אוק 2012

יום ה

יח תשרי 5773

ברכות סד

5 אוק 2012

יום ו

יט תשרי 5773

שבת ב

6 אוק 2012

שבת

כ תשרי 5773

שבת ג

7 אוק 2012

יום א

כא תשרי 5773

שבת ד

8 אוק 2012

יום ב

כב תשרי 5773

שבת ה

9 אוק 2012

יום ג

כג תשרי 5773

שבת ו

10 אוק 2012

יום ד

כד תשרי 5773

שבת ז

11 אוק 2012

יום ה

כה תשרי 5773

שבת ח

12 אוק 2012

יום ו

כו תשרי 5773

שבת ט

13 אוק 2012

שבת

כז תשרי 5773

שבת י

14 אוק 2012

יום א

כח תשרי 5773

שבת יא

15 אוק 2012

יום ב

כט תשרי 5773

שבת יב

16 אוק 2012

יום ג

ל תשרי 5773

שבת יג

17 אוק 2012

יום ד

א חשון 5773

שבת יד

18 אוק 2012

יום ה

ב חשון 5773

שבת טו

19 אוק 2012

יום ו

ג חשון 5773

שבת טז

20 אוק 2012

שבת

ד חשון 5773

שבת יז

21 אוק 2012

יום א

ה חשון 5773

שבת יח

22 אוק 2012

יום ב

ו חשון 5773

שבת יט

23 אוק 2012

יום ג

ז חשון 5773

שבת כ

24 אוק 2012

יום ד

ח חשון 5773

שבת כא

25 אוק 2012

יום ה

ט חשון 5773

שבת כב

26 אוק 2012

יום ו

י חשון 5773

שבת כג

27 אוק 2012

שבת

יא חשון 5773

שבת כד

28 אוק 2012

יום א

יב חשון 5773

שבת כה

29 אוק 2012

יום ב

יג חשון 5773

שבת כו

30 אוק 2012

יום ג

יד חשון 5773

שבת כז

31 אוק 2012

יום ד

טו חשון 5773

שבת כח

1 נוב 2012

יום ה

טז חשון 5773

שבת כט

2 נוב 2012

יום ו

יז חשון 5773

שבת ל

3 נוב 2012

שבת

יח חשון 5773

שבת לא

4 נוב 2012

יום א

יט חשון 5773

שבת לב

5 נוב 2012

יום ב

כ חשון 5773

שבת לג

6 נוב 2012

יום ג

כא חשון 5773

שבת לד

7 נוב 2012

יום ד

כב חשון 5773

שבת לה

8 נוב 2012

יום ה

כג חשון 5773

שבת לו

9 נוב 2012

יום ו

כד חשון 5773

שבת לז

10 נוב 2012

שבת

כה חשון 5773

שבת לח

11 נוב 2012

יום א

כו חשון 5773

שבת לט

12 נוב 2012

יום ב

כז חשון 5773

שבת מ

13 נוב 2012

יום ג

כח חשון 5773

שבת מא

14 נוב 2012

יום ד

כט חשון 5773

שבת מב

15 נוב 2012

יום ה

א כסלו 5773

שבת מג

16 נוב 2012

יום ו

ב כסלו 5773

שבת מד

17 נוב 2012

שבת

ג כסלו 5773

שבת מה

18 נוב 2012

יום א

ד כסלו 5773

שבת מו

19 נוב 2012

יום ב

ה כסלו 5773

שבת מז

20 נוב 2012

יום ג

ו כסלו 5773

שבת מח

21 נוב 2012

יום ד

ז כסלו 5773

שבת מט

22 נוב 2012

יום ה

ח כסלו 5773

שבת נ

23 נוב 2012

יום ו

ט כסלו 5773

שבת נא

24 נוב 2012

שבת

י כסלו 5773

שבת נב

25 נוב 2012

יום א

יא כסלו 5773

שבת נג

26 נוב 2012

יום ב

יב כסלו 5773

שבת נד

27 נוב 2012

יום ג

יג כסלו 5773

שבת נה

28 נוב 2012

יום ד

יד כסלו 5773

שבת נו

29 נוב 2012

יום ה

טו כסלו 5773

שבת נז

30 נוב 2012

יום ו

טז כסלו 5773

שבת נח

1 דצמ 2012

שבת

יז כסלו 5773

שבת נט

2 דצמ 2012

יום א

יח כסלו 5773

שבת ס

3 דצמ 2012

יום ב

יט כסלו 5773

שבת סא

4 דצמ 2012

יום ג

כ כסלו 5773

שבת סב

5 דצמ 2012

יום ד

כא כסלו 5773

שבת סג

6 דצמ 2012

יום ה

כב כסלו 5773

שבת סד

7 דצמ 2012

יום ו

כג כסלו 5773

שבת סה

8 דצמ 2012

שבת

כד כסלו 5773

שבת סו

9 דצמ 2012

יום א

כה כסלו 5773

שבת סז

10 דצמ 2012

יום ב

כו כסלו 5773

שבת סח

11 דצמ 2012

יום ג

כז כסלו 5773

שבת סט

12 דצמ 2012

יום ד

כח כסלו 5773

שבת ע

13 דצמ 2012

יום ה

כט כסלו 5773

שבת עא

14 דצמ 2012

יום ו

א טבת 5773

שבת עב

15 דצמ 2012

שבת

ב טבת 5773

שבת עג

16 דצמ 2012

יום א

ג טבת 5773

שבת עד

17 דצמ 2012

יום ב

ד טבת 5773

שבת עה

18 דצמ 2012

יום ג

ה טבת 5773

שבת עו

19 דצמ 2012

יום ד

ו טבת 5773

שבת עז

20 דצמ 2012

יום ה

ז טבת 5773

שבת עח

21 דצמ 2012

יום ו

ח טבת 5773

שבת עט

22 דצמ 2012

שבת

ט טבת 5773

שבת פ

23 דצמ 2012

יום א

י טבת 5773

שבת פא

24 דצמ 2012

יום ב

יא טבת 5773

שבת פב

25 דצמ 2012

יום ג

יב טבת 5773

שבת פג

26 דצמ 2012

יום ד

יג טבת 5773

שבת פד

27 דצמ 2012

יום ה

יד טבת 5773

שבת פה

28 דצמ 2012

יום ו

טו טבת 5773

שבת פו

29 דצמ 2012

שבת

טז טבת 5773

שבת פז

30 דצמ 2012

יום א

יז טבת 5773

שבת פח

31 דצמ 2012

יום ב

יח טבת 5773

שבת פט

1 ינו 2013

יום ג

יט טבת 5773

שבת צ

2 ינו 2013

יום ד

כ טבת 5773

שבת צא

3 ינו 2013

יום ה

כא טבת 5773

שבת צב

4 ינו 2013

יום ו

כב טבת 5773

שבת צג

5 ינו 2013

שבת

כג טבת 5773

שבת צד

6 ינו 2013

יום א

כד טבת 5773

שבת צה

7 ינו 2013

יום ב

כה טבת 5773

שבת צו

8 ינו 2013

יום ג

כו טבת 5773

שבת צז

9 ינו 2013

יום ד

כז טבת 5773

שבת צח

10 ינו 2013

יום ה

כח טבת 5773

שבת צט

11 ינו 2013

יום ו

כט טבת 5773

שבת ק

12 ינו 2013

שבת

א שבט 5773

שבת קא

13 ינו 2013

יום א

ב שבט 5773

שבת קב

14 ינו 2013

יום ב

ג שבט 5773

שבת קג

15 ינו 2013

יום ג

ד שבט 5773

שבת קד

16 ינו 2013

יום ד

ה שבט 5773

שבת קה

17 ינו 2013

יום ה

ו שבט 5773

שבת קו

18 ינו 2013

יום ו

ז שבט 5773

שבת קז

19 ינו 2013

שבת

ח שבט 5773

שבת קח

20 ינו 2013

יום א

ט שבט 5773

שבת קט

21 ינו 2013

יום ב

י שבט 5773

שבת קי

22 ינו 2013

יום ג

יא שבט 5773

שבת קיא

23 ינו 2013

יום ד

יב שבט 5773

שבת קיב

24 ינו 2013

יום ה

יג שבט 5773

שבת קיג

25 ינו 2013

יום ו

יד שבט 5773

שבת קיד

26 ינו 2013

שבת

טו שבט 5773

שבת קטו

27 ינו 2013

יום א

טז שבט 5773

שבת קטז

28 ינו 2013

יום ב

יז שבט 5773

שבת קיז

29 ינו 2013

יום ג

יח שבט 5773

שבת קיח

30 ינו 2013

יום ד

יט שבט 5773

שבת קיט

31 ינו 2013

יום ה

כ שבט 5773

שבת קכ

1 פבר 2013

יום ו

כא שבט 5773

שבת קכא

2 פבר 2013

שבת

כב שבט 5773

שבת קכב

3 פבר 2013

יום א

כג שבט 5773

שבת קכג

4 פבר 2013

יום ב

כד שבט 5773

שבת קכד

5 פבר 2013

יום ג

כה שבט 5773

שבת קכה

6 פבר 2013

יום ד

כו שבט 5773

שבת קכו

7 פבר 2013

יום ה

כז שבט 5773

שבת קכז

8 פבר 2013

יום ו

כח שבט 5773

שבת קכח

9 פבר 2013

שבת

כט שבט 5773

שבת קכט

10 פבר 2013

יום א

ל שבט 5773

שבת קל

11 פבר 2013

יום ב

א אדר 5773

שבת קלא

12 פבר 2013

יום ג

ב אדר 5773

שבת קלב

13 פבר 2013

יום ד

ג אדר 5773

שבת קלג

14 פבר 2013

יום ה

ד אדר 5773

שבת קלד

15 פבר 2013

יום ו

ה אדר 5773

שבת קלה

16 פבר 2013

שבת

ו אדר 5773

שבת קלו

17 פבר 2013

יום א

ז אדר 5773

שבת קלז

18 פבר 2013

יום ב

ח אדר 5773

שבת קלח

19 פבר 2013

יום ג

ט אדר 5773

שבת קלט

20 פבר 2013

יום ד

י אדר 5773

שבת קמ

21 פבר 2013

יום ה

יא אדר 5773

שבת קמא

22 פבר 2013

יום ו

יב אדר 5773

שבת קמב

23 פבר 2013

שבת

יג אדר 5773

שבת קמג

24 פבר 2013

יום א

יד אדר 5773

שבת קמד

25 פבר 2013

יום ב

טו אדר 5773

שבת קמה

26 פבר 2013

יום ג

טז אדר 5773

שבת קמו

27 פבר 2013

יום ד

יז אדר 5773

שבת קמז

28 פבר 2013

יום ה

יח אדר 5773

שבת קמח

1 מרץ 2013

יום ו

יט אדר 5773

שבת קמט

2 מרץ 2013

שבת

כ אדר 5773

שבת קנ

3 מרץ 2013

יום א

כא אדר 5773

שבת קנא

4 מרץ 2013

יום ב

כב אדר 5773

שבת קנב

5 מרץ 2013

יום ג

כג אדר 5773

שבת קנג

6 מרץ 2013

יום ד

כד אדר 5773

שבת קנד

7 מרץ 2013

יום ה

כה אדר 5773

שבת קנה

8 מרץ 2013

יום ו

כו אדר 5773

שבת קנו

9 מרץ 2013

שבת

כז אדר 5773

שבת קנז

10 מרץ 2013

יום א

כח אדר 5773

עירובין ב

11 מרץ 2013

יום ב

כט אדר 5773

עירובין ג

12 מרץ 2013

יום ג

א ניסן 5773

עירובין ד

13 מרץ 2013

יום ד

ב ניסן 5773

עירובין ה

14 מרץ 2013

יום ה

ג ניסן 5773

עירובין ו

15 מרץ 2013

יום ו

ד ניסן 5773

עירובין ז

16 מרץ 2013

שבת

ה ניסן 5773

עירובין ח

17 מרץ 2013

יום א

ו ניסן 5773

עירובין ט

18 מרץ 2013

יום ב

ז ניסן 5773

עירובין י

19 מרץ 2013

יום ג

ח ניסן 5773

עירובין יא

20 מרץ 2013

יום ד

ט ניסן 5773

עירובין יב

21 מרץ 2013

יום ה

י ניסן 5773

עירובין יג

22 מרץ 2013

יום ו

יא ניסן 5773

עירובין יד

23 מרץ 2013

שבת

יב ניסן 5773

עירובין טו

24 מרץ 2013

יום א

יג ניסן 5773

עירובין טז

25 מרץ 2013

יום ב

יד ניסן 5773

עירובין יז

26 מרץ 2013

יום ג

טו ניסן 5773

עירובין יח

27 מרץ 2013

יום ד

טז ניסן 5773

עירובין יט

28 מרץ 2013

יום ה

יז ניסן 5773

עירובין כ

29 מרץ 2013

יום ו

יח ניסן 5773

עירובין כא

30 מרץ 2013

שבת

יט ניסן 5773

עירובין כב

31 מרץ 2013

יום א

כ ניסן 5773

עירובין כג

1 אפר 2013

יום ב

כא ניסן 5773

עירובין כד

2 אפר 2013

יום ג

כב ניסן 5773

עירובין כה

3 אפר 2013

יום ד

כג ניסן 5773

עירובין כו

4 אפר 2013

יום ה

כד ניסן 5773

עירובין כז

5 אפר 2013

יום ו

כה ניסן 5773

עירובין כח

6 אפר 2013

שבת

כו ניסן 5773

עירובין כט

7 אפר 2013

יום א

כז ניסן 5773

עירובין ל

8 אפר 2013

יום ב

כח ניסן 5773

עירובין לא

9 אפר 2013

יום ג

כט ניסן 5773

עירובין לב

10 אפר 2013

יום ד

ל ניסן 5773

עירובין לג

11 אפר 2013

יום ה

א אייר 5773

עירובין לד

12 אפר 2013

יום ו

ב אייר 5773

עירובין לה

13 אפר 2013

שבת

ג אייר 5773

עירובין לו

14 אפר 2013

יום א

ד אייר 5773

עירובין לז

15 אפר 2013

יום ב

ה אייר 5773

עירובין לח

16 אפר 2013

יום ג

ו אייר 5773

עירובין לט

17 אפר 2013

יום ד

ז אייר 5773

עירובין מ

18 אפר 2013

יום ה

ח אייר 5773

עירובין מא

19 אפר 2013

יום ו

ט אייר 5773

עירובין מב

20 אפר 2013

שבת

י אייר 5773

עירובין מג

21 אפר 2013

יום א

יא אייר 5773

עירובין מד

22 אפר 2013

יום ב

יב אייר 5773

עירובין מה

23 אפר 2013

יום ג

יג אייר 5773

עירובין מו

24 אפר 2013

יום ד

יד אייר 5773

עירובין מז

25 אפר 2013

יום ה

טו אייר 5773

עירובין מח

26 אפר 2013

יום ו

טז אייר 5773

עירובין מט

27 אפר 2013

שבת

יז אייר 5773

עירובין נ

28 אפר 2013

יום א

יח אייר 5773

עירובין נא

29 אפר 2013

יום ב

יט אייר 5773

עירובין נב

30 אפר 2013

יום ג

כ אייר 5773

עירובין נג

1 מאי 2013

יום ד

כא אייר 5773

עירובין נד

2 מאי 2013

יום ה

כב אייר 5773

עירובין נה

3 מאי 2013

יום ו

כג אייר 5773

עירובין נו

4 מאי 2013

שבת

כד אייר 5773

עירובין נז

5 מאי 2013

יום א

כה אייר 5773

עירובין נח

6 מאי 2013

יום ב

כו אייר 5773

עירובין נט

7 מאי 2013

יום ג

כז אייר 5773

עירובין ס

8 מאי 2013

יום ד

כח אייר 5773

עירובין סא

9 מאי 2013

יום ה

כט אייר 5773

עירובין סב

10 מאי 2013

יום ו

א סיון 5773

עירובין סג

11 מאי 2013

שבת

ב סיון 5773

עירובין סד

12 מאי 2013

יום א

ג סיון 5773

עירובין סה

13 מאי 2013

יום ב

ד סיון 5773

עירובין סו

14 מאי 2013

יום ג

ה סיון 5773

עירובין סז

15 מאי 2013

יום ד

ו סיון 5773

עירובין סח

16 מאי 2013

יום ה

ז סיון 5773

עירובין סט

17 מאי 2013

יום ו

ח סיון 5773

עירובין ע

18 מאי 2013

שבת

ט סיון 5773

עירובין עא

19 מאי 2013

יום א

י סיון 5773

עירובין עב

20 מאי 2013

יום ב

יא סיון 5773

עירובין עג

21 מאי 2013

יום ג

יב סיון 5773

עירובין עד

22 מאי 2013

יום ד

יג סיון 5773

עירובין עה

23 מאי 2013

יום ה

יד סיון 5773

עירובין עו

24 מאי 2013

יום ו

טו סיון 5773

עירובין עז

25 מאי 2013

שבת

טז סיון 5773

עירובין עח

26 מאי 2013

יום א

יז סיון 5773

עירובין עט

27 מאי 2013

יום ב

יח סיון 5773

עירובין פ

28 מאי 2013

יום ג

יט סיון 5773

עירובין פא

29 מאי 2013

יום ד

כ סיון 5773

עירובין פב

30 מאי 2013

יום ה

כא סיון 5773

עירובין פג

31 מאי 2013

יום ו

כב סיון 5773

עירובין פד

1 יונ 2013

שבת

כג סיון 5773

עירובין פה

2 יונ 2013

יום א

כד סיון 5773

עירובין פו

3 יונ 2013

יום ב

כה סיון 5773

עירובין פז

4 יונ 2013

יום ג

כו סיון 5773

עירובין פח

5 יונ 2013

יום ד

כז סיון 5773

עירובין פט

6 יונ 2013

יום ה

כח סיון 5773

עירובין צ

7 יונ 2013

יום ו

כט סיון 5773

עירובין צא

8 יונ 2013

שבת

ל סיון 5773

עירובין צב

9 יונ 2013

יום א

א תמוז 5773

עירובין צג

10 יונ 2013

יום ב

ב תמוז 5773

עירובין צד

11 יונ 2013

יום ג

ג תמוז 5773

עירובין צה

12 יונ 2013

יום ד

ד תמוז 5773

עירובין צו

13 יונ 2013

יום ה

ה תמוז 5773

עירובין צז

14 יונ 2013

יום ו

ו תמוז 5773

עירובין צח

15 יונ 2013

שבת

ז תמוז 5773

עירובין צט

16 יונ 2013

יום א

ח תמוז 5773

עירובין ק

17 יונ 2013

יום ב

ט תמוז 5773

עירובין קא

18 יונ 2013

יום ג

י תמוז 5773

עירובין קב

19 יונ 2013

יום ד

יא תמוז 5773

עירובין קג

20 יונ 2013

יום ה

יב תמוז 5773

עירובין קד

21 יונ 2013

יום ו

יג תמוז 5773

עירובין קה

22 יונ 2013

שבת

יד תמוז 5773

פסחים ב

23 יונ 2013

יום א

טו תמוז 5773

פסחים ג

24 יונ 2013

יום ב

טז תמוז 5773

פסחים ד

25 יונ 2013

יום ג

יז תמוז 5773

פסחים ה

26 יונ 2013

יום ד

יח תמוז 5773

פסחים ו

27 יונ 2013

יום ה

יט תמוז 5773

פסחים ז

28 יונ 2013

יום ו

כ תמוז 5773

פסחים ח

29 יונ 2013

שבת

כא תמוז 5773

פסחים ט

30 יונ 2013

יום א

כב תמוז 5773

פסחים י

1 יול 2013

יום ב

כג תמוז 5773

פסחים יא

2 יול 2013

יום ג

כד תמוז 5773

פסחים יב

3 יול 2013

יום ד

כה תמוז 5773

פסחים יג

4 יול 2013

יום ה

כו תמוז 5773

פסחים יד

5 יול 2013

יום ו

כז תמוז 5773

פסחים טו

6 יול 2013

שבת

כח תמוז 5773

פסחים טז

7 יול 2013

יום א

כט תמוז 5773

פסחים יז

8 יול 2013

יום ב

א אב 5773

פסחים יח

9 יול 2013

יום ג

ב אב 5773

פסחים יט

10 יול 2013

יום ד

ג אב 5773

פסחים כ

11 יול 2013

יום ה

ד אב 5773

פסחים כא

12 יול 2013

יום ו

ה אב 5773

פסחים כב

13 יול 2013

שבת

ו אב 5773

פסחים כג

14 יול 2013

יום א

ז אב 5773

פסחים כד

15 יול 2013

יום ב

ח אב 5773

פסחים כה

16 יול 2013

יום ג

ט אב 5773

פסחים כו

17 יול 2013

יום ד

י אב 5773

פסחים כז

18 יול 2013

יום ה

יא אב 5773

פסחים כח

19 יול 2013

יום ו

יב אב 5773

פסחים כט

20 יול 2013

שבת

יג אב 5773

פסחים ל

21 יול 2013

יום א

יד אב 5773

פסחים לא

22 יול 2013

יום ב

טו אב 5773

פסחים לב

23 יול 2013

יום ג

טז אב 5773

פסחים לג

24 יול 2013

יום ד

יז אב 5773

פסחים לד

25 יול 2013

יום ה

יח אב 5773

פסחים לה

26 יול 2013

יום ו

יט אב 5773

פסחים לו

27 יול 2013

שבת

כ אב 5773

פסחים לז

28 יול 2013

יום א

כא אב 5773

פסחים לח

29 יול 2013

יום ב

כב אב 5773

פסחים לט

30 יול 2013

יום ג

כג אב 5773

פסחים מ

31 יול 2013

יום ד

כד אב 5773

פסחים מא

1 אוג 2013

יום ה

כה אב 5773

פסחים מב

2 אוג 2013

יום ו

כו אב 5773

פסחים מג

3 אוג 2013

שבת

כז אב 5773

פסחים מד

4 אוג 2013

יום א

כח אב 5773

פסחים מה

5 אוג 2013

יום ב

כט אב 5773

פסחים מו

6 אוג 2013

יום ג

ל אב 5773

פסחים מז

7 אוג 2013

יום ד

א אלול 5773

פסחים מח

8 אוג 2013

יום ה

ב אלול 5773

פסחים מט

9 אוג 2013

יום ו

ג אלול 5773

פסחים נ

10 אוג 2013

שבת

ד אלול 5773

פסחים נא

11 אוג 2013

יום א

ה אלול 5773

פסחים נב

12 אוג 2013

יום ב

ו אלול 5773

פסחים נג

13 אוג 2013

יום ג

ז אלול 5773

פסחים נד

14 אוג 2013

יום ד

ח אלול 5773

פסחים נה

15 אוג 2013

יום ה

ט אלול 5773

פסחים נו

16 אוג 2013

יום ו

י אלול 5773

פסחים נז

17 אוג 2013

שבת

יא אלול 5773

פסחים נח

18 אוג 2013

יום א

יב אלול 5773

פסחים נט

19 אוג 2013

יום ב

יג אלול 5773

פסחים ס

20 אוג 2013

יום ג

יד אלול 5773

פסחים סא

21 אוג 2013

יום ד

טו אלול 5773

פסחים סב

22 אוג 2013

יום ה

טז אלול 5773

פסחים סג

23 אוג 2013

יום ו

יז אלול 5773

פסחים סד

24 אוג 2013

שבת

יח אלול 5773

פסחים סה

25 אוג 2013

יום א

יט אלול 5773

פסחים סו

26 אוג 2013

יום ב

כ אלול 5773

פסחים סז

27 אוג 2013

יום ג

כא אלול 5773

פסחים סח

28 אוג 2013

יום ד

כב אלול 5773

פסחים סט

29 אוג 2013

יום ה

כג אלול 5773

פסחים ע

30 אוג 2013

יום ו

כד אלול 5773

פסחים עא

31 אוג 2013

שבת

כה אלול 5773

פסחים עב

1 ספט 2013

יום א

כו אלול 5773

פסחים עג

2 ספט 2013

יום ב

כז אלול 5773

פסחים עד

3 ספט 2013

יום ג

כח אלול 5773

פסחים עה

4 ספט 2013

יום ד

כט אלול 5773

פסחים עו

5 ספט 2013

יום ה

א תשרי 5774

פסחים עז

6 ספט 2013

יום ו

ב תשרי 5774

פסחים עח

7 ספט 2013

שבת

ג תשרי 5774

פסחים עט

8 ספט 2013

יום א

ד תשרי 5774

פסחים פ

9 ספט 2013

יום ב

ה תשרי 5774

פסחים פא

10 ספט 2013

יום ג

ו תשרי 5774

פסחים פב

11 ספט 2013

יום ד

ז תשרי 5774

פסחים פג

12 ספט 2013

יום ה

ח תשרי 5774

פסחים פד

13 ספט 2013

יום ו

ט תשרי 5774

פסחים פה

14 ספט 2013

שבת

י תשרי 5774

פסחים פו

15 ספט 2013

יום א

יא תשרי 5774

פסחים פז

16 ספט 2013

יום ב

יב תשרי 5774

פסחים פח

17 ספט 2013

יום ג

יג תשרי 5774

פסחים פט

18 ספט 2013

יום ד

יד תשרי 5774

פסחים צ

19 ספט 2013

יום ה

טו תשרי 5774

פסחים צא

20 ספט 2013

יום ו

טז תשרי 5774

פסחים צב

21 ספט 2013

שבת

יז תשרי 5774

פסחים צג

22 ספט 2013

יום א

יח תשרי 5774

פסחים צד

23 ספט 2013

יום ב

יט תשרי 5774

פסחים צה

24 ספט 2013

יום ג

כ תשרי 5774

פסחים צו

25 ספט 2013

יום ד

כא תשרי 5774

פסחים צז

26 ספט 2013

יום ה

כב תשרי 5774

פסחים צח

27 ספט 2013

יום ו

כג תשרי 5774

פסחים צט

28 ספט 2013

שבת

כד תשרי 5774

פסחים ק

29 ספט 2013

יום א

כה תשרי 5774

פסחים קא

30 ספט 2013

יום ב

כו תשרי 5774

פסחים קב

1 אוק 2013

יום ג

כז תשרי 5774

פסחים קג

2 אוק 2013

יום ד

כח תשרי 5774

פסחים קד

3 אוק 2013

יום ה

כט תשרי 5774

פסחים קה

4 אוק 2013

יום ו

ל תשרי 5774

פסחים קו

5 אוק 2013

שבת

א חשון 5774

פסחים קז

6 אוק 2013

יום א

ב חשון 5774

פסחים קח

7 אוק 2013

יום ב

ג חשון 5774

פסחים קט

8 אוק 2013

יום ג

ד חשון 5774

פסחים קי

9 אוק 2013

יום ד

ה חשון 5774

פסחים קיא

10 אוק 2013

יום ה

ו חשון 5774

פסחים קיב

11 אוק 2013

יום ו

ז חשון 5774

פסחים קיג

12 אוק 2013

שבת

ח חשון 5774

פסחים קיד

13 אוק 2013

יום א

ט חשון 5774

פסחים קטו

14 אוק 2013

יום ב

י חשון 5774

פסחים קטז

15 אוק 2013

יום ג

יא חשון 5774

פסחים קיז

16 אוק 2013

יום ד

יב חשון 5774

פסחים קיח

17 אוק 2013

יום ה

יג חשון 5774

פסחים קיט

18 אוק 2013

יום ו

יד חשון 5774

פסחים קכ

19 אוק 2013

שבת

טו חשון 5774

פסחים קכא

20 אוק 2013

יום א

טז חשון 5774

שקלים ב

21 אוק 2013

יום ב

יז חשון 5774

שקלים ג

22 אוק 2013

יום ג

יח חשון 5774

שקלים ד

23 אוק 2013

יום ד

יט חשון 5774

שקלים ה

24 אוק 2013

יום ה

כ חשון 5774

שקלים ו

25 אוק 2013

יום ו

כא חשון 5774

שקלים ז

26 אוק 2013

שבת

כב חשון 5774

שקלים ח

27 אוק 2013

יום א

כג חשון 5774

שקלים ט

28 אוק 2013

יום ב

כד חשון 5774

שקלים י

29 אוק 2013

יום ג

כה חשון 5774

שקלים יא

30 אוק 2013

יום ד

כו חשון 5774

שקלים יב

31 אוק 2013

יום ה

כז חשון 5774

שקלים יג

1 נוב 2013

יום ו

כח חשון 5774

שקלים יד

2 נוב 2013

שבת

כט חשון 5774

שקלים טו

3 נוב 2013

יום א

ל חשון 5774

שקלים טז

4 נוב 2013

יום ב

א כסלו 5774

שקלים יז

5 נוב 2013

יום ג

ב כסלו 5774

שקלים יח

6 נוב 2013

יום ד

ג כסלו 5774

שקלים יט

7 נוב 2013

יום ה

ד כסלו 5774

שקלים כ

8 נוב 2013

יום ו

ה כסלו 5774

שקלים כא

9 נוב 2013

שבת

ו כסלו 5774

שקלים כב

10 נוב 2013

יום א

ז כסלו 5774

יומא ב

11 נוב 2013

יום ב

ח כסלו 5774

יומא ג

12 נוב 2013

יום ג

ט כסלו 5774

יומא ד

13 נוב 2013

יום ד

י כסלו 5774

יומא ה

14 נוב 2013

יום ה

יא כסלו 5774

יומא ו

15 נוב 2013

יום ו

יב כסלו 5774

יומא ז

16 נוב 2013

שבת

יג כסלו 5774

יומא ח

17 נוב 2013

יום א

יד כסלו 5774

יומא ט

18 נוב 2013

יום ב

טו כסלו 5774

יומא י

19 נוב 2013

יום ג

טז כסלו 5774

יומא יא

20 נוב 2013

יום ד

יז כסלו 5774

יומא יב

21 נוב 2013

יום ה

יח כסלו 5774

יומא יג

22 נוב 2013

יום ו

יט כסלו 5774

יומא יד

23 נוב 2013

שבת

כ כסלו 5774

יומא טו

24 נוב 2013

יום א

כא כסלו 5774

יומא טז

25 נוב 2013

יום ב

כב כסלו 5774

יומא יז

26 נוב 2013

יום ג

כג כסלו 5774

יומא יח

27 נוב 2013

יום ד

כד כסלו 5774

יומא יט

28 נוב 2013

יום ה

כה כסלו 5774

יומא כ

29 נוב 2013

יום ו

כו כסלו 5774

יומא כא

30 נוב 2013

שבת

כז כסלו 5774

יומא כב

1 דצמ 2013

יום א

כח כסלו 5774

יומא כג

2 דצמ 2013

יום ב

כט כסלו 5774

יומא כד

3 דצמ 2013

יום ג

ל כסלו 5774

יומא כה

4 דצמ 2013

יום ד

א טבת 5774

יומא כו

5 דצמ 2013

יום ה

ב טבת 5774

יומא כז

6 דצמ 2013

יום ו

ג טבת 5774

יומא כח

7 דצמ 2013

שבת

ד טבת 5774

יומא כט

8 דצמ 2013

יום א

ה טבת 5774

יומא ל

9 דצמ 2013

יום ב

ו טבת 5774

יומא לא

10 דצמ 2013

יום ג

ז טבת 5774

יומא לב

11 דצמ 2013

יום ד

ח טבת 5774

יומא לג

12 דצמ 2013

יום ה

ט טבת 5774

יומא לד

13 דצמ 2013

יום ו

י טבת 5774

יומא לה

14 דצמ 2013

שבת

יא טבת 5774

יומא לו

15 דצמ 2013

יום א

יב טבת 5774

יומא לז

16 דצמ 2013

יום ב

יג טבת 5774

יומא לח

17 דצמ 2013

יום ג

יד טבת 5774

יומא לט

18 דצמ 2013

יום ד

טו טבת 5774

יומא מ

19 דצמ 2013

יום ה

טז טבת 5774

יומא מא

20 דצמ 2013

יום ו

יז טבת 5774

יומא מב

21 דצמ 2013

שבת

יח טבת 5774

יומא מג

22 דצמ 2013

יום א

יט טבת 5774

יומא מד

23 דצמ 2013

יום ב

כ טבת 5774

יומא מה

24 דצמ 2013

יום ג

כא טבת 5774

יומא מו

25 דצמ 2013

יום ד

כב טבת 5774

יומא מז

26 דצמ 2013

יום ה

כג טבת 5774

יומא מח

27 דצמ 2013

יום ו

כד טבת 5774

יומא מט

28 דצמ 2013

שבת

כה טבת 5774

יומא נ

29 דצמ 2013

יום א

כו טבת 5774

יומא נא

30 דצמ 2013

יום ב

כז טבת 5774

יומא נב

31 דצמ 2013

יום ג

כח טבת 5774

יומא נג

1 ינו 2014

יום ד

כט טבת 5774

יומא נד

2 ינו 2014

יום ה

א שבט 5774

יומא נה

3 ינו 2014

יום ו

ב שבט 5774

יומא נו

4 ינו 2014

שבת

ג שבט 5774

יומא נז

5 ינו 2014

יום א

ד שבט 5774

יומא נח

6 ינו 2014

יום ב

ה שבט 5774

יומא נט

7 ינו 2014

יום ג

ו שבט 5774

יומא ס

8 ינו 2014

יום ד

ז שבט 5774

יומא סא

9 ינו 2014

יום ה

ח שבט 5774

יומא סב

10 ינו 2014

יום ו

ט שבט 5774

יומא סג

11 ינו 2014

שבת

י שבט 5774

יומא סד

12 ינו 2014

יום א

יא שבט 5774

יומא סה

13 ינו 2014

יום ב

יב שבט 5774

יומא סו

14 ינו 2014

יום ג

יג שבט 5774

יומא סז

15 ינו 2014

יום ד

יד שבט 5774

יומא סח

16 ינו 2014

יום ה

טו שבט 5774

יומא סט

17 ינו 2014

יום ו

טז שבט 5774

יומא ע

18 ינו 2014

שבת

יז שבט 5774

יומא עא

19 ינו 2014

יום א

יח שבט 5774

יומא עב

20 ינו 2014

יום ב

יט שבט 5774

יומא עג

21 ינו 2014

יום ג

כ שבט 5774

יומא עד

22 ינו 2014

יום ד

כא שבט 5774

יומא עה

23 ינו 2014

יום ה

כב שבט 5774

יומא עו

24 ינו 2014

יום ו

כג שבט 5774

יומא עז

25 ינו 2014

שבת

כד שבט 5774

יומא עח

26 ינו 2014

יום א

כה שבט 5774

יומא עט

27 ינו 2014

יום ב

כו שבט 5774

יומא פ

28 ינו 2014

יום ג

כז שבט 5774

יומא פא

29 ינו 2014

יום ד

כח שבט 5774

יומא פב

30 ינו 2014

יום ה

כט שבט 5774

יומא פג

31 ינו 2014

יום ו

ל שבט 5774

יומא פד

1 פבר 2014

שבת

א אדר א 5774

יומא פה

2 פבר 2014

יום א

ב אדר א 5774

יומא פו

3 פבר 2014

יום ב

ג אדר א 5774

יומא פז

4 פבר 2014

יום ג

ד אדר א 5774

יומא פח

5 פבר 2014

יום ד

ה אדר א 5774

סוכה ב

6 פבר 2014

יום ה

ו אדר א 5774

סוכה ג

7 פבר 2014

יום ו

ז אדר א 5774

סוכה ד

8 פבר 2014

שבת

ח אדר א 5774

סוכה ה

9 פבר 2014

יום א

ט אדר א 5774

סוכה ו

10 פבר 2014

יום ב

י אדר א 5774

סוכה ז

11 פבר 2014

יום ג

יא אדר א 5774

סוכה ח

12 פבר 2014

יום ד

יב אדר א 5774

סוכה ט

13 פבר 2014

יום ה

יג אדר א 5774

סוכה י

14 פבר 2014

יום ו

יד אדר א 5774

סוכה יא

15 פבר 2014

שבת

טו אדר א 5774

סוכה יב

16 פבר 2014

יום א

טז אדר א 5774

סוכה יג

17 פבר 2014

יום ב

יז אדר א 5774

סוכה יד

18 פבר 2014

יום ג

יח אדר א 5774

סוכה טו

19 פבר 2014

יום ד

יט אדר א 5774

סוכה טז

20 פבר 2014

יום ה

כ אדר א 5774

סוכה יז

21 פבר 2014

יום ו

כא אדר א 5774

סוכה יח

22 פבר 2014

שבת

כב אדר א 5774

סוכה יט

23 פבר 2014

יום א

כג אדר א 5774

סוכה כ

24 פבר 2014

יום ב

כד אדר א 5774

סוכה כא

25 פבר 2014

יום ג

כה אדר א 5774

סוכה כב

26 פבר 2014

יום ד

כו אדר א 5774

סוכה כג

27 פבר 2014

יום ה

כז אדר א 5774

סוכה כד

28 פבר 2014

יום ו

כח אדר א 5774

סוכה כה

1 מרץ 2014

שבת

כט אדר א 5774

סוכה כו

2 מרץ 2014

יום א

ל אדר א 5774

סוכה כז

3 מרץ 2014

יום ב

א אדר ב 5774

סוכה כח

4 מרץ 2014

יום ג

ב אדר ב 5774

סוכה כט

5 מרץ 2014

יום ד

ג אדר ב 5774

סוכה ל

6 מרץ 2014

יום ה

ד אדר ב 5774

סוכה לא

7 מרץ 2014

יום ו

ה אדר ב 5774

סוכה לב

8 מרץ 2014

שבת

ו אדר ב 5774

סוכה לג

9 מרץ 2014

יום א

ז אדר ב 5774

סוכה לד

10 מרץ 2014

יום ב

ח אדר ב 5774

סוכה לה

11 מרץ 2014

יום ג

ט אדר ב 5774

סוכה לו

12 מרץ 2014

יום ד

י אדר ב 5774

סוכה לז

13 מרץ 2014

יום ה

יא אדר ב 5774

סוכה לח

14 מרץ 2014

יום ו

יב אדר ב 5774

סוכה לט

15 מרץ 2014

שבת

יג אדר ב 5774

סוכה מ

16 מרץ 2014

יום א

יד אדר ב 5774

סוכה מא

17 מרץ 2014

יום ב

טו אדר ב 5774

סוכה מב

18 מרץ 2014

יום ג

טז אדר ב 5774

סוכה מג

19 מרץ 2014

יום ד

יז אדר ב 5774

סוכה מד

20 מרץ 2014

יום ה

יח אדר ב 5774

סוכה מה

21 מרץ 2014

יום ו

יט אדר ב 5774

סוכה מו

22 מרץ 2014

שבת

כ אדר ב 5774

סוכה מז

23 מרץ 2014

יום א

כא אדר ב 5774

סוכה מח

24 מרץ 2014

יום ב

כב אדר ב 5774

סוכה מט

25 מרץ 2014

יום ג

כג אדר ב 5774

סוכה נ

26 מרץ 2014

יום ד

כד אדר ב 5774

סוכה נא

27 מרץ 2014

יום ה

כה אדר ב 5774

סוכה נב

28 מרץ 2014

יום ו

כו אדר ב 5774

סוכה נג

29 מרץ 2014

שבת

כז אדר ב 5774

סוכה נד

30 מרץ 2014

יום א

כח אדר ב 5774

סוכה נה

31 מרץ 2014

יום ב

כט אדר ב 5774

סוכה נו

1 אפר 2014

יום ג

א ניסן 5774

ביצה ב

2 אפר 2014

יום ד

ב ניסן 5774

ביצה ג

3 אפר 2014

יום ה

ג ניסן 5774

ביצה ד

4 אפר 2014

יום ו

ד ניסן 5774

ביצה ה

5 אפר 2014

שבת

ה ניסן 5774

ביצה ו

6 אפר 2014

יום א

ו ניסן 5774

ביצה ז

7 אפר 2014

יום ב

ז ניסן 5774

ביצה ח

8 אפר 2014

יום ג

ח ניסן 5774

ביצה ט

9 אפר 2014

יום ד

ט ניסן 5774

ביצה י

10 אפר 2014

יום ה

י ניסן 5774

ביצה יא

11 אפר 2014

יום ו

יא ניסן 5774

ביצה יב

12 אפר 2014

שבת

יב ניסן 5774

ביצה יג

13 אפר 2014

יום א

יג ניסן 5774

ביצה יד

14 אפר 2014

יום ב

יד ניסן 5774

ביצה טו

15 אפר 2014

יום ג

טו ניסן 5774

ביצה טז

16 אפר 2014

יום ד

טז ניסן 5774

ביצה יז

17 אפר 2014

יום ה

יז ניסן 5774

ביצה יח

18 אפר 2014

יום ו

יח ניסן 5774

ביצה יט

19 אפר 2014

שבת

יט ניסן 5774

ביצה כ

20 אפר 2014

יום א

כ ניסן 5774

ביצה כא

21 אפר 2014

יום ב

כא ניסן 5774

ביצה כב

22 אפר 2014

יום ג

כב ניסן 5774

ביצה כג

23 אפר 2014

יום ד

כג ניסן 5774

ביצה כד

24 אפר 2014

יום ה

כד ניסן 5774

ביצה כה

25 אפר 2014

יום ו

כה ניסן 5774

ביצה כו

26 אפר 2014

שבת

כו ניסן 5774

ביצה כז

27 אפר 2014

יום א

כז ניסן 5774

ביצה כח

28 אפר 2014

יום ב

כח ניסן 5774

ביצה כט

29 אפר 2014

יום ג

כט ניסן 5774

ביצה ל

30 אפר 2014

יום ד

ל ניסן 5774

ביצה לא

1 מאי 2014

יום ה

א אייר 5774

ביצה לב

2 מאי 2014

יום ו

ב אייר 5774

ביצה לג

3 מאי 2014

שבת

ג אייר 5774

ביצה לד

4 מאי 2014

יום א

ד אייר 5774

ביצה לה

5 מאי 2014

יום ב

ה אייר 5774

ביצה לו

6 מאי 2014

יום ג

ו אייר 5774

ביצה לז

7 מאי 2014

יום ד

ז אייר 5774

ביצה לח

8 מאי 2014

יום ה

ח אייר 5774

ביצה לט

9 מאי 2014

יום ו

ט אייר 5774

ביצה מ

10 מאי 2014

שבת

י אייר 5774

ראש השנה ב

11 מאי 2014

יום א

יא אייר 5774

ראש השנה ג

12 מאי 2014

יום ב

יב אייר 5774

ראש השנה ד

13 מאי 2014

יום ג

יג אייר 5774

ראש השנה ה

14 מאי 2014

יום ד

יד אייר 5774

ראש השנה ו

15 מאי 2014

יום ה

טו אייר 5774

ראש השנה ז

16 מאי 2014

יום ו

טז אייר 5774

ראש השנה ח

17 מאי 2014

שבת

יז אייר 5774

ראש השנה ט

18 מאי 2014

יום א

יח אייר 5774

ראש השנה י

19 מאי 2014

יום ב

יט אייר 5774

ראש השנה יא

20 מאי 2014

יום ג

כ אייר 5774

ראש השנה יב

21 מאי 2014

יום ד

כא אייר 5774

ראש השנה יג

22 מאי 2014

יום ה

כב אייר 5774

ראש השנה יד

23 מאי 2014

יום ו

כג אייר 5774

ראש השנה טו

24 מאי 2014

שבת

כד אייר 5774

ראש השנה טז

25 מאי 2014

יום א

כה אייר 5774

ראש השנה יז

26 מאי 2014

יום ב

כו אייר 5774

ראש השנה יח

27 מאי 2014

יום ג

כז אייר 5774

ראש השנה יט

28 מאי 2014

יום ד

כח אייר 5774

ראש השנה כ

29 מאי 2014

יום ה

כט אייר 5774

ראש השנה כא

30 מאי 2014

יום ו

א סיון 5774

ראש השנה כב

31 מאי 2014

שבת

ב סיון 5774

ראש השנה כג

1 יונ 2014

יום א

ג סיון 5774

ראש השנה כד

2 יונ 2014

יום ב

ד סיון 5774

ראש השנה כה

3 יונ 2014

יום ג

ה סיון 5774

ראש השנה כו

4 יונ 2014

יום ד

ו סיון 5774

ראש השנה כז

5 יונ 2014

יום ה

ז סיון 5774

ראש השנה כח

6 יונ 2014

יום ו

ח סיון 5774

ראש השנה כט

7 יונ 2014

שבת

ט סיון 5774

ראש השנה ל

8 יונ 2014

יום א

י סיון 5774

ראש השנה לא

9 יונ 2014

יום ב

יא סיון 5774

ראש השנה לב

10 יונ 2014

יום ג

יב סיון 5774

ראש השנה לג

11 יונ 2014

יום ד

יג סיון 5774

ראש השנה לד

12 יונ 2014

יום ה

יד סיון 5774

ראש השנה לה

13 יונ 2014

יום ו

טו סיון 5774

תענית ב

14 יונ 2014

שבת

טז סיון 5774

תענית ג

15 יונ 2014

יום א

יז סיון 5774

תענית ד

16 יונ 2014

יום ב

יח סיון 5774

תענית ה

17 יונ 2014

יום ג

יט סיון 5774

תענית ו

18 יונ 2014

יום ד

כ סיון 5774

תענית ז

19 יונ 2014

יום ה

כא סיון 5774

תענית ח

20 יונ 2014

יום ו

כב סיון 5774

תענית ט

21 יונ 2014

שבת

כג סיון 5774

תענית י

22 יונ 2014

יום א

כד סיון 5774

תענית יא

23 יונ 2014

יום ב

כה סיון 5774

תענית יב

24 יונ 2014

יום ג

כו סיון 5774

תענית יג

25 יונ 2014

יום ד

כז סיון 5774

תענית יד

26 יונ 2014

יום ה

כח סיון 5774

תענית טו

27 יונ 2014

יום ו

כט סיון 5774

תענית טז

28 יונ 2014

שבת

ל סיון 5774

תענית יז

29 יונ 2014

יום א

א תמוז 5774

תענית יח

30 יונ 2014

יום ב

ב תמוז 5774

תענית יט

1 יול 2014

יום ג

ג תמוז 5774

תענית כ

2 יול 2014

יום ד

ד תמוז 5774

תענית כא

3 יול 2014

יום ה

ה תמוז 5774

תענית כב

4 יול 2014

יום ו

ו תמוז 5774

תענית כג

5 יול 2014

שבת

ז תמוז 5774

תענית כד

6 יול 2014

יום א

ח תמוז 5774

תענית כה

7 יול 2014

יום ב

ט תמוז 5774

תענית כו

8 יול 2014

יום ג

י תמוז 5774

תענית כז

9 יול 2014

יום ד

יא תמוז 5774

תענית כח

10 יול 2014

יום ה

יב תמוז 5774

תענית כט

11 יול 2014

יום ו

יג תמוז 5774

תענית ל

12 יול 2014

שבת

יד תמוז 5774

תענית לא

13 יול 2014

יום א

טו תמוז 5774

מגילה ב

14 יול 2014

יום ב

טז תמוז 5774

מגילה ג

15 יול 2014

יום ג

יז תמוז 5774

מגילה ד

16 יול 2014

יום ד

יח תמוז 5774

מגילה ה

17 יול 2014

יום ה

יט תמוז 5774

מגילה ו

18 יול 2014

יום ו

כ תמוז 5774

מגילה ז

19 יול 2014

שבת

כא תמוז 5774

מגילה ח

20 יול 2014

יום א

כב תמוז 5774

מגילה ט

21 יול 2014

יום ב

כג תמוז 5774

מגילה י

22 יול 2014

יום ג

כד תמוז 5774

מגילה יא

23 יול 2014

יום ד

כה תמוז 5774

מגילה יב

24 יול 2014

יום ה

כו תמוז 5774

מגילה יג

25 יול 2014

יום ו

כז תמוז 5774

מגילה יד

26 יול 2014

שבת

כח תמוז 5774

מגילה טו

27 יול 2014

יום א

כט תמוז 5774

מגילה טז

28 יול 2014

יום ב

א אב 5774

מגילה יז

29 יול 2014

יום ג

ב אב 5774

מגילה יח

30 יול 2014

יום ד

ג אב 5774

מגילה יט

31 יול 2014

יום ה

ד אב 5774

מגילה כ

1 אוג 2014

יום ו

ה אב 5774

מגילה כא

2 אוג 2014

שבת

ו אב 5774

מגילה כב

3 אוג 2014

יום א

ז אב 5774

מגילה כג

4 אוג 2014

יום ב

ח אב 5774

מגילה כד

5 אוג 2014

יום ג

ט אב 5774

מגילה כה

6 אוג 2014

יום ד

י אב 5774

מגילה כו

7 אוג 2014

יום ה

יא אב 5774

מגילה כז

8 אוג 2014

יום ו

יב אב 5774

מגילה כח

9 אוג 2014

שבת

יג אב 5774

מגילה כט

10 אוג 2014

יום א

יד אב 5774

מגילה ל

11 אוג 2014

יום ב

טו אב 5774

מגילה לא

12 אוג 2014

יום ג

טז אב 5774

מגילה לב

13 אוג 2014

יום ד

יז אב 5774

מועד קטן ב

14 אוג 2014

יום ה

יח אב 5774

מועד קטן ג

15 אוג 2014

יום ו

יט אב 5774

מועד קטן ד

16 אוג 2014

שבת

כ אב 5774

מועד קטן ה

17 אוג 2014

יום א

כא אב 5774

מועד קטן ו

18 אוג 2014

יום ב

כב אב 5774

מועד קטן ז

19 אוג 2014

יום ג

כג אב 5774

מועד קטן ח

20 אוג 2014

יום ד

כד אב 5774

מועד קטן ט

21 אוג 2014

יום ה

כה אב 5774

מועד קטן י

22 אוג 2014

יום ו

כו אב 5774

מועד קטן יא

23 אוג 2014

שבת

כז אב 5774

מועד קטן יב

24 אוג 2014

יום א

כח אב 5774

מועד קטן יג

25 אוג 2014

יום ב

כט אב 5774

מועד קטן יד

26 אוג 2014

יום ג

ל אב 5774

מועד קטן טו

27 אוג 2014

יום ד

א אלול 5774

מועד קטן טז

28 אוג 2014

יום ה

ב אלול 5774

מועד קטן יז

29 אוג 2014

יום ו

ג אלול 5774

מועד קטן יח

30 אוג 2014

שבת

ד אלול 5774

מועד קטן יט

31 אוג 2014

יום א

ה אלול 5774

מועד קטן כ

1 ספט 2014

יום ב

ו אלול 5774

מועד קטן כא

2 ספט 2014

יום ג

ז אלול 5774

מועד קטן כב

3 ספט 2014

יום ד

ח אלול 5774

מועד קטן כג

4 ספט 2014

יום ה

ט אלול 5774

מועד קטן כד

5 ספט 2014

יום ו

י אלול 5774

מועד קטן כה

6 ספט 2014

שבת

יא אלול 5774

מועד קטן כו

7 ספט 2014

יום א

יב אלול 5774

מועד קטן כז

8 ספט 2014

יום ב

יג אלול 5774

מועד קטן כח

9 ספט 2014

יום ג

יד אלול 5774

מועד קטן כט

10 ספט 2014

יום ד

טו אלול 5774

חגיגה ב

11 ספט 2014

יום ה

טז אלול 5774

חגיגה ג

12 ספט 2014

יום ו

יז אלול 5774

חגיגה ד

13 ספט 2014

שבת

יח אלול 5774

חגיגה ה

14 ספט 2014

יום א

יט אלול 5774

חגיגה ו

15 ספט 2014

יום ב

כ אלול 5774

חגיגה ז

16 ספט 2014

יום ג

כא אלול 5774

חגיגה ח

17 ספט 2014

יום ד

כב אלול 5774

חגיגה ט

18 ספט 2014

יום ה

כג אלול 5774

חגיגה י

19 ספט 2014

יום ו

כד אלול 5774

חגיגה יא

20 ספט 2014

שבת

כה אלול 5774

חגיגה יב

21 ספט 2014

יום א

כו אלול 5774

חגיגה יג

22 ספט 2014

יום ב

כז אלול 5774

חגיגה יד

23 ספט 2014

יום ג

כח אלול 5774

חגיגה טו

24 ספט 2014

יום ד

כט אלול 5774

חגיגה טז

25 ספט 2014

יום ה

א תשרי 5775

חגיגה יז

26 ספט 2014

יום ו

ב תשרי 5775

חגיגה יח

27 ספט 2014

שבת

ג תשרי 5775

חגיגה יט

28 ספט 2014

יום א

ד תשרי 5775

חגיגה כ

29 ספט 2014

יום ב

ה תשרי 5775

חגיגה כא

30 ספט 2014

יום ג

ו תשרי 5775

חגיגה כב

1 אוק 2014

יום ד

ז תשרי 5775

חגיגה כג

2 אוק 2014

יום ה

ח תשרי 5775

חגיגה כד

3 אוק 2014

יום ו

ט תשרי 5775

חגיגה כה

4 אוק 2014

שבת

י תשרי 5775

חגיגה כו

5 אוק 2014

יום א

יא תשרי 5775

חגיגה כז

6 אוק 2014

יום ב

יב תשרי 5775

יבמות ב

7 אוק 2014

יום ג

יג תשרי 5775

יבמות ג

8 אוק 2014

יום ד

יד תשרי 5775

יבמות ד

9 אוק 2014

יום ה

טו תשרי 5775

יבמות ה

10 אוק 2014

יום ו

טז תשרי 5775

יבמות ו

11 אוק 2014

שבת

יז תשרי 5775

יבמות ז

12 אוק 2014

יום א

יח תשרי 5775

יבמות ח

13 אוק 2014

יום ב

יט תשרי 5775

יבמות ט

14 אוק 2014

יום ג

כ תשרי 5775

יבמות י

15 אוק 2014

יום ד

כא תשרי 5775

יבמות יא

16 אוק 2014

יום ה

כב תשרי 5775

יבמות יב

17 אוק 2014

יום ו

כג תשרי 5775

יבמות יג

18 אוק 2014

שבת

כד תשרי 5775

יבמות יד

19 אוק 2014

יום א

כה תשרי 5775

יבמות טו

20 אוק 2014

יום ב

כו תשרי 5775

יבמות טז

21 אוק 2014

יום ג

כז תשרי 5775

יבמות יז

22 אוק 2014

יום ד

כח תשרי 5775

יבמות יח

23 אוק 2014

יום ה

כט תשרי 5775

יבמות יט

24 אוק 2014

יום ו

ל תשרי 5775

יבמות כ

25 אוק 2014

שבת

א חשון 5775

יבמות כא

26 אוק 2014

יום א

ב חשון 5775

יבמות כב

27 אוק 2014

יום ב

ג חשון 5775

יבמות כג

28 אוק 2014

יום ג

ד חשון 5775

יבמות כד

29 אוק 2014

יום ד

ה חשון 5775

יבמות כה

30 אוק 2014

יום ה

ו חשון 5775

יבמות כו

31 אוק 2014

יום ו

ז חשון 5775

יבמות כז

1 נוב 2014

שבת

ח חשון 5775

יבמות כח

2 נוב 2014

יום א

ט חשון 5775

יבמות כט

3 נוב 2014

יום ב

י חשון 5775

יבמות ל

4 נוב 2014

יום ג

יא חשון 5775

יבמות לא

5 נוב 2014

יום ד

יב חשון 5775

יבמות לב

6 נוב 2014

יום ה

יג חשון 5775

יבמות לג

7 נוב 2014

יום ו

יד חשון 5775

יבמות לד

8 נוב 2014

שבת

טו חשון 5775

יבמות לה

9 נוב 2014

יום א

טז חשון 5775

יבמות לו

10 נוב 2014

יום ב

יז חשון 5775

יבמות לז

11 נוב 2014

יום ג

יח חשון 5775

יבמות לח

12 נוב 2014

יום ד

יט חשון 5775

יבמות לט

13 נוב 2014

יום ה

כ חשון 5775

יבמות מ

14 נוב 2014

יום ו

כא חשון 5775

יבמות מא

15 נוב 2014

שבת

כב חשון 5775

יבמות מב

16 נוב 2014

יום א

כג חשון 5775

יבמות מג

17 נוב 2014

יום ב

כד חשון 5775

יבמות מד

18 נוב 2014

יום ג

כה חשון 5775

יבמות מה

19 נוב 2014

יום ד

כו חשון 5775

יבמות מו

20 נוב 2014

יום ה

כז חשון 5775

יבמות מז

21 נוב 2014

יום ו

כח חשון 5775

יבמות מח

22 נוב 2014

שבת

כט חשון 5775

יבמות מט

23 נוב 2014

יום א

א כסלו 5775

יבמות נ

24 נוב 2014

יום ב

ב כסלו 5775

יבמות נא

25 נוב 2014

יום ג

ג כסלו 5775

יבמות נב

26 נוב 2014

יום ד

ד כסלו 5775

יבמות נג

27 נוב 2014

יום ה

ה כסלו 5775

יבמות נד

28 נוב 2014

יום ו

ו כסלו 5775

יבמות נה

29 נוב 2014

שבת

ז כסלו 5775

יבמות נו

30 נוב 2014

יום א

ח כסלו 5775

יבמות נז

1 דצמ 2014

יום ב

ט כסלו 5775

יבמות נח

2 דצמ 2014

יום ג

י כסלו 5775

יבמות נט

3 דצמ 2014

יום ד

יא כסלו 5775

יבמות ס

4 דצמ 2014

יום ה

יב כסלו 5775

יבמות סא

5 דצמ 2014

יום ו

יג כסלו 5775

יבמות סב

6 דצמ 2014

שבת

יד כסלו 5775

יבמות סג

7 דצמ 2014

יום א

טו כסלו 5775

יבמות סד

8 דצמ 2014

יום ב

טז כסלו 5775

יבמות סה

9 דצמ 2014

יום ג

יז כסלו 5775

יבמות סו

10 דצמ 2014

יום ד

יח כסלו 5775

יבמות סז

11 דצמ 2014

יום ה

יט כסלו 5775

יבמות סח

12 דצמ 2014

יום ו

כ כסלו 5775

יבמות סט

13 דצמ 2014

שבת

כא כסלו 5775

יבמות ע

14 דצמ 2014

יום א

כב כסלו 5775

יבמות עא

15 דצמ 2014

יום ב

כג כסלו 5775

יבמות עב

16 דצמ 2014

יום ג

כד כסלו 5775

יבמות עג

17 דצמ 2014

יום ד

כה כסלו 5775

יבמות עד

18 דצמ 2014

יום ה

כו כסלו 5775

יבמות עה

19 דצמ 2014

יום ו

כז כסלו 5775

יבמות עו

20 דצמ 2014

שבת

כח כסלו 5775

יבמות עז

21 דצמ 2014

יום א

כט כסלו 5775

יבמות עח

22 דצמ 2014

יום ב

ל כסלו 5775

יבמות עט

23 דצמ 2014

יום ג

א טבת 5775

יבמות פ

24 דצמ 2014

יום ד

ב טבת 5775

יבמות פא

25 דצמ 2014

יום ה

ג טבת 5775

יבמות פב

26 דצמ 2014

יום ו

ד טבת 5775

יבמות פג

27 דצמ 2014

שבת

ה טבת 5775

יבמות פד

28 דצמ 2014

יום א

ו טבת 5775

יבמות פה

29 דצמ 2014

יום ב

ז טבת 5775

יבמות פו

30 דצמ 2014

יום ג

ח טבת 5775

יבמות פז

31 דצמ 2014

יום ד

ט טבת 5775

יבמות פח

1 ינו 2015

יום ה

י טבת 5775

יבמות פט

2 ינו 2015

יום ו

יא טבת 5775

יבמות צ

3 ינו 2015

שבת

יב טבת 5775

יבמות צא

4 ינו 2015

יום א

יג טבת 5775

יבמות צב

5 ינו 2015

יום ב

יד טבת 5775

יבמות צג

6 ינו 2015

יום ג

טו טבת 5775

יבמות צד

7 ינו 2015

יום ד

טז טבת 5775

יבמות צה

8 ינו 2015

יום ה

יז טבת 5775

יבמות צו

9 ינו 2015

יום ו

יח טבת 5775

יבמות צז

10 ינו 2015

שבת

יט טבת 5775

יבמות צח

11 ינו 2015

יום א

כ טבת 5775

יבמות צט

12 ינו 2015

יום ב

כא טבת 5775

יבמות ק

13 ינו 2015

יום ג

כב טבת 5775

יבמות קא

14 ינו 2015

יום ד

כג טבת 5775

יבמות קב

15 ינו 2015

יום ה

כד טבת 5775

יבמות קג

16 ינו 2015

יום ו

כה טבת 5775

יבמות קד

17 ינו 2015

שבת

כו טבת 5775

יבמות קה

18 ינו 2015

יום א

כז טבת 5775

יבמות קו

19 ינו 2015

יום ב

כח טבת 5775

יבמות קז

20 ינו 2015

יום ג

כט טבת 5775

יבמות קח

21 ינו 2015

יום ד

א שבט 5775

יבמות קט

22 ינו 2015

יום ה

ב שבט 5775

יבמות קי

23 ינו 2015

יום ו

ג שבט 5775

יבמות קיא

24 ינו 2015

שבת

ד שבט 5775

יבמות קיב

25 ינו 2015

יום א

ה שבט 5775

יבמות קיג

26 ינו 2015

יום ב

ו שבט 5775

יבמות קיד

27 ינו 2015

יום ג

ז שבט 5775

יבמות קטו

28 ינו 2015

יום ד

ח שבט 5775

יבמות קטז

29 ינו 2015

יום ה

ט שבט 5775

יבמות קיז

30 ינו 2015

יום ו

י שבט 5775

יבמות קיח

31 ינו 2015

שבת

יא שבט 5775

יבמות קיט

1 פבר 2015

יום א

יב שבט 5775

יבמות קכ

2 פבר 2015

יום ב

יג שבט 5775

יבמות קכא

3 פבר 2015

יום ג

יד שבט 5775

יבמות קכב

4 פבר 2015

יום ד

טו שבט 5775

כתובות ב

5 פבר 2015

יום ה

טז שבט 5775

כתובות ג

6 פבר 2015

יום ו

יז שבט 5775

כתובות ד

7 פבר 2015

שבת

יח שבט 5775

כתובות ה

8 פבר 2015

יום א

יט שבט 5775

כתובות ו

9 פבר 2015

יום ב

כ שבט 5775

כתובות ז

10 פבר 2015

יום ג

כא שבט 5775

כתובות ח

11 פבר 2015

יום ד

כב שבט 5775

כתובות ט

12 פבר 2015

יום ה

כג שבט 5775

כתובות י

13 פבר 2015

יום ו

כד שבט 5775

כתובות יא

14 פבר 2015

שבת

כה שבט 5775

כתובות יב

15 פבר 2015

יום א

כו שבט 5775

כתובות יג

16 פבר 2015

יום ב

כז שבט 5775

כתובות יד

17 פבר 2015

יום ג

כח שבט 5775

כתובות טו

18 פבר 2015

יום ד

כט שבט 5775

כתובות טז

19 פבר 2015

יום ה

ל שבט 5775

כתובות יז

20 פבר 2015

יום ו

א אדר 5775

כתובות יח

21 פבר 2015

שבת

ב אדר 5775

כתובות יט

22 פבר 2015

יום א

ג אדר 5775

כתובות כ

23 פבר 2015

יום ב

ד אדר 5775

כתובות כא

24 פבר 2015

יום ג

ה אדר 5775

כתובות כב

25 פבר 2015

יום ד

ו אדר 5775

כתובות כג

26 פבר 2015

יום ה

ז אדר 5775

כתובות כד

27 פבר 2015

יום ו

ח אדר 5775

כתובות כה

28 פבר 2015

שבת

ט אדר 5775

כתובות כו

1 מרץ 2015

יום א

י אדר 5775

כתובות כז

2 מרץ 2015

יום ב

יא אדר 5775

כתובות כח

3 מרץ 2015

יום ג

יב אדר 5775

כתובות כט

4 מרץ 2015

יום ד

יג אדר 5775

כתובות ל

5 מרץ 2015

יום ה

יד אדר 5775

כתובות לא

6 מרץ 2015

יום ו

טו אדר 5775

כתובות לב

7 מרץ 2015

שבת

טז אדר 5775

כתובות לג

8 מרץ 2015

יום א

יז אדר 5775

כתובות לד

9 מרץ 2015

יום ב

יח אדר 5775

כתובות לה

10 מרץ 2015

יום ג

יט אדר 5775

כתובות לו

11 מרץ 2015

יום ד

כ אדר 5775

כתובות לז

12 מרץ 2015

יום ה

כא אדר 5775

כתובות לח

13 מרץ 2015

יום ו

כב אדר 5775

כתובות לט

14 מרץ 2015

שבת

כג אדר 5775

כתובות מ

15 מרץ 2015

יום א

כד אדר 5775

כתובות מא

16 מרץ 2015

יום ב

כה אדר 5775

כתובות מב

17 מרץ 2015

יום ג

כו אדר 5775

כתובות מג

18 מרץ 2015

יום ד

כז אדר 5775

כתובות מד

19 מרץ 2015

יום ה

כח אדר 5775

כתובות מה

20 מרץ 2015

יום ו

כט אדר 5775

כתובות מו

21 מרץ 2015

שבת

א ניסן 5775

כתובות מז

22 מרץ 2015

יום א

ב ניסן 5775

כתובות מח

23 מרץ 2015

יום ב

ג ניסן 5775

כתובות מט

24 מרץ 2015

יום ג

ד ניסן 5775

כתובות נ

25 מרץ 2015

יום ד

ה ניסן 5775

כתובות נא

26 מרץ 2015

יום ה

ו ניסן 5775

כתובות נב

27 מרץ 2015

יום ו

ז ניסן 5775

כתובות נג

28 מרץ 2015

שבת

ח ניסן 5775

כתובות נד

29 מרץ 2015

יום א

ט ניסן 5775

כתובות נה

30 מרץ 2015

יום ב

י ניסן 5775

כתובות נו

31 מרץ 2015

יום ג

יא ניסן 5775

כתובות נז

1 אפר 2015

יום ד

יב ניסן 5775

כתובות נח

2 אפר 2015

יום ה

יג ניסן 5775

כתובות נט

3 אפר 2015

יום ו

יד ניסן 5775

כתובות ס

4 אפר 2015

שבת

טו ניסן 5775

כתובות סא

5 אפר 2015

יום א

טז ניסן 5775

כתובות סב

6 אפר 2015

יום ב

יז ניסן 5775

כתובות סג

7 אפר 2015

יום ג

יח ניסן 5775

כתובות סד

8 אפר 2015

יום ד

יט ניסן 5775

כתובות סה

9 אפר 2015

יום ה

כ ניסן 5775

כתובות סו

10 אפר 2015

יום ו

כא ניסן 5775

כתובות סז

11 אפר 2015

שבת

כב ניסן 5775

כתובות סח

12 אפר 2015

יום א

כג ניסן 5775

כתובות סט

13 אפר 2015

יום ב

כד ניסן 5775

כתובות ע

14 אפר 2015

יום ג

כה ניסן 5775

כתובות עא

15 אפר 2015

יום ד

כו ניסן 5775

כתובות עב

16 אפר 2015

יום ה

כז ניסן 5775

כתובות עג

17 אפר 2015

יום ו

כח ניסן 5775

כתובות עד

18 אפר 2015

שבת

כט ניסן 5775

כתובות עה

19 אפר 2015

יום א

ל ניסן 5775

כתובות עו

20 אפר 2015

יום ב

א אייר 5775

כתובות עז

21 אפר 2015

יום ג

ב אייר 5775

כתובות עח

22 אפר 2015

יום ד

ג אייר 5775

כתובות עט

23 אפר 2015

יום ה

ד אייר 5775

כתובות פ

24 אפר 2015

יום ו

ה אייר 5775

כתובות פא

25 אפר 2015

שבת

ו אייר 5775

כתובות פב

26 אפר 2015

יום א

ז אייר 5775

כתובות פג

27 אפר 2015

יום ב

ח אייר 5775

כתובות פד

28 אפר 2015

יום ג

ט אייר 5775

כתובות פה

29 אפר 2015

יום ד

י אייר 5775

כתובות פו

30 אפר 2015

יום ה

יא אייר 5775

כתובות פז

1 מאי 2015

יום ו

יב אייר 5775

כתובות פח

2 מאי 2015

שבת

יג אייר 5775

כתובות פט

3 מאי 2015

יום א

יד אייר 5775

כתובות צ

4 מאי 2015

יום ב

טו אייר 5775

כתובות צא

5 מאי 2015

יום ג

טז אייר 5775

כתובות צב

6 מאי 2015

יום ד

יז אייר 5775

כתובות צג

7 מאי 2015

יום ה

יח אייר 5775

כתובות צד

8 מאי 2015

יום ו

יט אייר 5775

כתובות צה

9 מאי 2015

שבת

כ אייר 5775

כתובות צו

10 מאי 2015

יום א

כא אייר 5775

כתובות צז

11 מאי 2015

יום ב

כב אייר 5775

כתובות צח

12 מאי 2015

יום ג

כג אייר 5775

כתובות צט

13 מאי 2015

יום ד

כד אייר 5775

כתובות ק

14 מאי 2015

יום ה

כה אייר 5775

כתובות קא

15 מאי 2015

יום ו

כו אייר 5775

כתובות קב

16 מאי 2015

שבת

כז אייר 5775

כתובות קג

17 מאי 2015

יום א

כח אייר 5775

כתובות קד

18 מאי 2015

יום ב

כט אייר 5775

כתובות קה

19 מאי 2015

יום ג

א סיון 5775

כתובות קו

20 מאי 2015

יום ד

ב סיון 5775

כתובות קז

21 מאי 2015

יום ה

ג סיון 5775

כתובות קח

22 מאי 2015

יום ו

ד סיון 5775

כתובות קט

23 מאי 2015

שבת

ה סיון 5775

כתובות קי

24 מאי 2015

יום א

ו סיון 5775

כתובות קיא

25 מאי 2015

יום ב

ז סיון 5775

כתובות קיב

26 מאי 2015

יום ג

ח סיון 5775

נדרים ב

27 מאי 2015

יום ד

ט סיון 5775

נדרים ג

28 מאי 2015

יום ה

י סיון 5775

נדרים ד

29 מאי 2015

יום ו

יא סיון 5775

נדרים ה

30 מאי 2015

שבת

יב סיון 5775

נדרים ו

31 מאי 2015

יום א

יג סיון 5775

נדרים ז

1 יונ 2015

יום ב

יד סיון 5775

נדרים ח

2 יונ 2015

יום ג

טו סיון 5775

נדרים ט

3 יונ 2015

יום ד

טז סיון 5775

נדרים י

4 יונ 2015

יום ה

יז סיון 5775

נדרים יא

5 יונ 2015

יום ו

יח סיון 5775

נדרים יב

6 יונ 2015

שבת

יט סיון 5775

נדרים יג

7 יונ 2015

יום א

כ סיון 5775

נדרים יד

8 יונ 2015

יום ב

כא סיון 5775

נדרים טו

9 יונ 2015

יום ג

כב סיון 5775

נדרים טז

10 יונ 2015

יום ד

כג סיון 5775

נדרים יז

11 יונ 2015

יום ה

כד סיון 5775

נדרים יח

12 יונ 2015

יום ו

כה סיון 5775

נדרים יט

13 יונ 2015

שבת

כו סיון 5775

נדרים כ

14 יונ 2015

יום א

כז סיון 5775

נדרים כא

15 יונ 2015

יום ב

כח סיון 5775

נדרים כב

16 יונ 2015

יום ג

כט סיון 5775

נדרים כג

17 יונ 2015

יום ד

ל סיון 5775

נדרים כד

18 יונ 2015

יום ה

א תמוז 5775

נדרים כה

19 יונ 2015

יום ו

ב תמוז 5775

נדרים כו

20 יונ 2015

שבת

ג תמוז 5775

נדרים כז

21 יונ 2015

יום א

ד תמוז 5775

נדרים כח

22 יונ 2015

יום ב

ה תמוז 5775

נדרים כט

23 יונ 2015

יום ג

ו תמוז 5775

נדרים ל

24 יונ 2015

יום ד

ז תמוז 5775

נדרים לא

25 יונ 2015

יום ה

ח תמוז 5775

נדרים לב

26 יונ 2015

יום ו

ט תמוז 5775

נדרים לג

27 יונ 2015

שבת

י תמוז 5775

נדרים לד

28 יונ 2015

יום א

יא תמוז 5775

נדרים לה

29 יונ 2015

יום ב

יב תמוז 5775

נדרים לו

30 יונ 2015

יום ג

יג תמוז 5775

נדרים לז

1 יול 2015

יום ד

יד תמוז 5775

נדרים לח

2 יול 2015

יום ה

טו תמוז 5775

נדרים לט

3 יול 2015

יום ו

טז תמוז 5775

נדרים מ

4 יול 2015

שבת

יז תמוז 5775

נדרים מא

5 יול 2015

יום א

יח תמוז 5775

נדרים מב

6 יול 2015

יום ב

יט תמוז 5775

נדרים מג

7 יול 2015

יום ג

כ תמוז 5775

נדרים מד

8 יול 2015

יום ד

כא תמוז 5775

נדרים מה

9 יול 2015

יום ה

כב תמוז 5775

נדרים מו

10 יול 2015

יום ו

כג תמוז 5775

נדרים מז

11 יול 2015

שבת

כד תמוז 5775

נדרים מח

12 יול 2015

יום א

כה תמוז 5775

נדרים מט

13 יול 2015

יום ב

כו תמוז 5775

נדרים נ

14 יול 2015

יום ג

כז תמוז 5775

נדרים נא

15 יול 2015

יום ד

כח תמוז 5775

נדרים נב

16 יול 2015

יום ה

כט תמוז 5775

נדרים נג

17 יול 2015

יום ו

א אב 5775

נדרים נד

18 יול 2015

שבת

ב אב 5775

נדרים נה

19 יול 2015

יום א

ג אב 5775

נדרים נו

20 יול 2015

יום ב

ד אב 5775

נדרים נז

21 יול 2015

יום ג

ה אב 5775

נדרים נח

22 יול 2015

יום ד

ו אב 5775

נדרים נט

23 יול 2015

יום ה

ז אב 5775

נדרים ס

24 יול 2015

יום ו

ח אב 5775

נדרים סא

25 יול 2015

שבת

ט אב 5775

נדרים סב

26 יול 2015

יום א

י אב 5775

נדרים סג

27 יול 2015

יום ב

יא אב 5775

נדרים סד

28 יול 2015

יום ג

יב אב 5775

נדרים סה

29 יול 2015

יום ד

יג אב 5775

נדרים סו

30 יול 2015

יום ה

יד אב 5775

נדרים סז

31 יול 2015

יום ו

טו אב 5775

נדרים סח

1 אוג 2015

שבת

טז אב 5775

נדרים סט

2 אוג 2015

יום א

יז אב 5775

נדרים ע

3 אוג 2015

יום ב

יח אב 5775

נדרים עא

4 אוג 2015

יום ג

יט אב 5775

נדרים עב

5 אוג 2015

יום ד

כ אב 5775

נדרים עג

6 אוג 2015

יום ה

כא אב 5775

נדרים עד

7 אוג 2015

יום ו

כב אב 5775

נדרים עה

8 אוג 2015

שבת

כג אב 5775

נדרים עו

9 אוג 2015

יום א

כד אב 5775

נדרים עז

10 אוג 2015

יום ב

כה אב 5775

נדרים עח

11 אוג 2015

יום ג

כו אב 5775

נדרים עט

12 אוג 2015

יום ד

כז אב 5775

נדרים פ

13 אוג 2015

יום ה

כח אב 5775

נדרים פא

14 אוג 2015

יום ו

כט אב 5775

נדרים פב

15 אוג 2015

שבת

ל אב 5775

נדרים פג

16 אוג 2015

יום א

א אלול 5775

נדרים פד

17 אוג 2015

יום ב

ב אלול 5775

נדרים פה

18 אוג 2015

יום ג

ג אלול 5775

נדרים פו

19 אוג 2015

יום ד

ד אלול 5775

נדרים פז

20 אוג 2015

יום ה

ה אלול 5775

נדרים פח

21 אוג 2015

יום ו

ו אלול 5775

נדרים פט

22 אוג 2015

שבת

ז אלול 5775

נדרים צ

23 אוג 2015

יום א

ח אלול 5775

נדרים צא

24 אוג 2015

יום ב

ט אלול 5775

נזיר ב

25 אוג 2015

יום ג

י אלול 5775

נזיר ג

26 אוג 2015

יום ד

יא אלול 5775

נזיר ד

27 אוג 2015

יום ה

יב אלול 5775

נזיר ה

28 אוג 2015

יום ו

יג אלול 5775

נזיר ו

29 אוג 2015

שבת

יד אלול 5775

נזיר ז

30 אוג 2015

יום א

טו אלול 5775

נזיר ח

31 אוג 2015

יום ב

טז אלול 5775

נזיר ט

1 ספט 2015

יום ג

יז אלול 5775

נזיר י

2 ספט 2015

יום ד

יח אלול 5775

נזיר יא

3 ספט 2015

יום ה

יט אלול 5775

נזיר יב

4 ספט 2015

יום ו

כ אלול 5775

נזיר יג

5 ספט 2015

שבת

כא אלול 5775

נזיר יד

6 ספט 2015

יום א

כב אלול 5775

נזיר טו

7 ספט 2015

יום ב

כג אלול 5775

נזיר טז

8 ספט 2015

יום ג

כד אלול 5775

נזיר יז

9 ספט 2015

יום ד

כה אלול 5775

נזיר יח

10 ספט 2015

יום ה

כו אלול 5775

נזיר יט

11 ספט 2015

יום ו

כז אלול 5775

נזיר כ

12 ספט 2015

שבת

כח אלול 5775

נזיר כא

13 ספט 2015

יום א

כט אלול 5775

נזיר כב

14 ספט 2015

יום ב

א תשרי 5776

נזיר כג

15 ספט 2015

יום ג

ב תשרי 5776

נזיר כד

16 ספט 2015

יום ד

ג תשרי 5776

נזיר כה

17 ספט 2015

יום ה

ד תשרי 5776

נזיר כו

18 ספט 2015

יום ו

ה תשרי 5776

נזיר כז

19 ספט 2015

שבת

ו תשרי 5776

נזיר כח

20 ספט 2015

יום א

ז תשרי 5776

נזיר כט

21 ספט 2015

יום ב

ח תשרי 5776

נזיר ל

22 ספט 2015

יום ג

ט תשרי 5776

נזיר לא

23 ספט 2015

יום ד

י תשרי 5776

נזיר לב

24 ספט 2015

יום ה

יא תשרי 5776

נזיר לג

25 ספט 2015

יום ו

יב תשרי 5776

נזיר לד

26 ספט 2015

שבת

יג תשרי 5776

נזיר לה

27 ספט 2015

יום א

יד תשרי 5776

נזיר לו

28 ספט 2015

יום ב

טו תשרי 5776

נזיר לז

29 ספט 2015

יום ג

טז תשרי 5776

נזיר לח

30 ספט 2015

יום ד

יז תשרי 5776

נזיר לט

1 אוק 2015

יום ה

יח תשרי 5776

נזיר מ

2 אוק 2015

יום ו

יט תשרי 5776

נזיר מא

3 אוק 2015

שבת

כ תשרי 5776

נזיר מב

4 אוק 2015

יום א

כא תשרי 5776

נזיר מג

5 אוק 2015

יום ב

כב תשרי 5776

נזיר מד

6 אוק 2015

יום ג

כג תשרי 5776

נזיר מה

7 אוק 2015

יום ד

כד תשרי 5776

נזיר מו

8 אוק 2015

יום ה

כה תשרי 5776

נזיר מז

9 אוק 2015

יום ו

כו תשרי 5776

נזיר מח

10 אוק 2015

שבת

כז תשרי 5776

נזיר מט

11 אוק 2015

יום א

כח תשרי 5776

נזיר נ

12 אוק 2015

יום ב

כט תשרי 5776

נזיר נא

13 אוק 2015

יום ג

ל תשרי 5776

נזיר נב

14 אוק 2015

יום ד

א חשון 5776

נזיר נג

15 אוק 2015

יום ה

ב חשון 5776

נזיר נד

16 אוק 2015

יום ו

ג חשון 5776

נזיר נה

17 אוק 2015

שבת

ד חשון 5776

נזיר נו

18 אוק 2015

יום א

ה חשון 5776

נזיר נז

19 אוק 2015

יום ב

ו חשון 5776

נזיר נח

20 אוק 2015

יום ג

ז חשון 5776

נזיר נט

21 אוק 2015

יום ד

ח חשון 5776

נזיר ס

22 אוק 2015

יום ה

ט חשון 5776

נזיר סא

23 אוק 2015

יום ו

י חשון 5776

נזיר סב

24 אוק 2015

שבת

יא חשון 5776

נזיר סג

25 אוק 2015

יום א

יב חשון 5776

נזיר סד

26 אוק 2015

יום ב

יג חשון 5776

נזיר סה

27 אוק 2015

יום ג

יד חשון 5776

נזיר סו

28 אוק 2015

יום ד

טו חשון 5776

סוטה ב

29 אוק 2015

יום ה

טז חשון 5776

סוטה ג

30 אוק 2015

יום ו

יז חשון 5776

סוטה ד

31 אוק 2015

שבת

יח חשון 5776

סוטה ה

1 נוב 2015

יום א

יט חשון 5776

סוטה ו

2 נוב 2015

יום ב

כ חשון 5776

סוטה ז

3 נוב 2015

יום ג

כא חשון 5776

סוטה ח

4 נוב 2015

יום ד

כב חשון 5776

סוטה ט

5 נוב 2015

יום ה

כג חשון 5776

סוטה י

6 נוב 2015

יום ו

כד חשון 5776

סוטה יא

7 נוב 2015

שבת

כה חשון 5776

סוטה יב

8 נוב 2015

יום א

כו חשון 5776

סוטה יג

9 נוב 2015

יום ב

כז חשון 5776

סוטה יד

10 נוב 2015

יום ג

כח חשון 5776

סוטה טו

11 נוב 2015

יום ד

כט חשון 5776

סוטה טז

12 נוב 2015

יום ה

ל חשון 5776

סוטה יז

13 נוב 2015

יום ו

א כסלו 5776

סוטה יח

14 נוב 2015

שבת

ב כסלו 5776

סוטה יט

15 נוב 2015

יום א

ג כסלו 5776

סוטה כ

16 נוב 2015

יום ב

ד כסלו 5776

סוטה כא

17 נוב 2015

יום ג

ה כסלו 5776

סוטה כב

18 נוב 2015

יום ד

ו כסלו 5776

סוטה כג

19 נוב 2015

יום ה

ז כסלו 5776

סוטה כד

20 נוב 2015

יום ו

ח כסלו 5776

סוטה כה

21 נוב 2015

שבת

ט כסלו 5776

סוטה כו

22 נוב 2015

יום א

י כסלו 5776

סוטה כז

23 נוב 2015

יום ב

יא כסלו 5776

סוטה כח

24 נוב 2015

יום ג

יב כסלו 5776

סוטה כט

25 נוב 2015

יום ד

יג כסלו 5776

סוטה ל

26 נוב 2015

יום ה

יד כסלו 5776

סוטה לא

27 נוב 2015

יום ו

טו כסלו 5776

סוטה לב

28 נוב 2015

שבת

טז כסלו 5776

סוטה לג

29 נוב 2015

יום א

יז כסלו 5776

סוטה לד

30 נוב 2015

יום ב

יח כסלו 5776

סוטה לה

1 דצמ 2015

יום ג

יט כסלו 5776

סוטה לו

2 דצמ 2015

יום ד

כ כסלו 5776

סוטה לז

3 דצמ 2015

יום ה

כא כסלו 5776

סוטה לח

4 דצמ 2015

יום ו

כב כסלו 5776

סוטה לט

5 דצמ 2015

שבת

כג כסלו 5776

סוטה מ

6 דצמ 2015

יום א

כד כסלו 5776

סוטה מא

7 דצמ 2015

יום ב

כה כסלו 5776

סוטה מב

8 דצמ 2015

יום ג

כו כסלו 5776

סוטה מג

9 דצמ 2015

יום ד

כז כסלו 5776

סוטה מד

10 דצמ 2015

יום ה

כח כסלו 5776

סוטה מה

11 דצמ 2015

יום ו

כט כסלו 5776

סוטה מו

12 דצמ 2015

שבת

ל כסלו 5776

סוטה מז

13 דצמ 2015

יום א

א טבת 5776

סוטה מח

14 דצמ 2015

יום ב

ב טבת 5776

סוטה מט

15 דצמ 2015

יום ג

ג טבת 5776

גיטין ב

16 דצמ 2015

יום ד

ד טבת 5776

גיטין ג

17 דצמ 2015

יום ה

ה טבת 5776

גיטין ד

18 דצמ 2015

יום ו

ו טבת 5776

גיטין ה

19 דצמ 2015

שבת

ז טבת 5776

גיטין ו

20 דצמ 2015

יום א

ח טבת 5776

גיטין ז

21 דצמ 2015

יום ב

ט טבת 5776

גיטין ח

22 דצמ 2015

יום ג

י טבת 5776

גיטין ט

23 דצמ 2015

יום ד

יא טבת 5776

גיטין י

24 דצמ 2015

יום ה

יב טבת 5776

גיטין יא

25 דצמ 2015

יום ו

יג טבת 5776

גיטין יב

26 דצמ 2015

שבת

יד טבת 5776

גיטין יג

27 דצמ 2015

יום א

טו טבת 5776

גיטין יד

28 דצמ 2015

יום ב

טז טבת 5776

גיטין טו

29 דצמ 2015

יום ג

יז טבת 5776

גיטין טז

30 דצמ 2015

יום ד

יח טבת 5776

גיטין יז

31 דצמ 2015

יום ה

יט טבת 5776

גיטין יח

1 ינו 2016

יום ו

כ טבת 5776

גיטין יט

2 ינו 2016

שבת

כא טבת 5776

גיטין כ

3 ינו 2016

יום א

כב טבת 5776

גיטין כא

4 ינו 2016

יום ב

כג טבת 5776

גיטין כב

5 ינו 2016

יום ג

כד טבת 5776

גיטין כג

6 ינו 2016

יום ד

כה טבת 5776

גיטין כד

7 ינו 2016

יום ה

כו טבת 5776

גיטין כה

8 ינו 2016

יום ו

כז טבת 5776

גיטין כו

9 ינו 2016

שבת

כח טבת 5776

גיטין כז

10 ינו 2016

יום א

כט טבת 5776

גיטין כח

11 ינו 2016

יום ב

א שבט 5776

גיטין כט

12 ינו 2016

יום ג

ב שבט 5776

גיטין ל

13 ינו 2016

יום ד

ג שבט 5776

גיטין לא

14 ינו 2016

יום ה

ד שבט 5776

גיטין לב

15 ינו 2016

יום ו

ה שבט 5776

גיטין לג

16 ינו 2016

שבת

ו שבט 5776

גיטין לד

17 ינו 2016

יום א

ז שבט 5776

גיטין לה

18 ינו 2016

יום ב

ח שבט 5776

גיטין לו

19 ינו 2016

יום ג

ט שבט 5776

גיטין לז

20 ינו 2016

יום ד

י שבט 5776

גיטין לח

21 ינו 2016

יום ה

יא שבט 5776

גיטין לט

22 ינו 2016

יום ו

יב שבט 5776

גיטין מ

23 ינו 2016

שבת

יג שבט 5776

גיטין מא

24 ינו 2016

יום א

יד שבט 5776

גיטין מב

25 ינו 2016

יום ב

טו שבט 5776

גיטין מג

26 ינו 2016

יום ג

טז שבט 5776

גיטין מד

27 ינו 2016

יום ד

יז שבט 5776

גיטין מה

28 ינו 2016

יום ה

יח שבט 5776

גיטין מו

29 ינו 2016

יום ו

יט שבט 5776

גיטין מז

30 ינו 2016

שבת

כ שבט 5776

גיטין מח

31 ינו 2016

יום א

כא שבט 5776

גיטין מט

1 פבר 2016

יום ב

כב שבט 5776

גיטין נ

2 פבר 2016

יום ג

כג שבט 5776

גיטין נא

3 פבר 2016

יום ד

כד שבט 5776

גיטין נב

4 פבר 2016

יום ה

כה שבט 5776

גיטין נג

5 פבר 2016

יום ו

כו שבט 5776

גיטין נד

6 פבר 2016

שבת

כז שבט 5776

גיטין נה

7 פבר 2016

יום א

כח שבט 5776

גיטין נו

8 פבר 2016

יום ב

כט שבט 5776

גיטין נז

9 פבר 2016

יום ג

ל שבט 5776

גיטין נח

10 פבר 2016

יום ד

א אדר א 5776

גיטין נט

11 פבר 2016

יום ה

ב אדר א 5776

גיטין ס

12 פבר 2016

יום ו

ג אדר א 5776

גיטין סא

13 פבר 2016

שבת

ד אדר א 5776

גיטין סב

14 פבר 2016

יום א

ה אדר א 5776

גיטין סג

15 פבר 2016

יום ב

ו אדר א 5776

גיטין סד

16 פבר 2016

יום ג

ז אדר א 5776

גיטין סה

17 פבר 2016

יום ד

ח אדר א 5776

גיטין סו

18 פבר 2016

יום ה

ט אדר א 5776

גיטין סז

19 פבר 2016

יום ו

י אדר א 5776

גיטין סח

20 פבר 2016

שבת

יא אדר א 5776

גיטין סט

21 פבר 2016

יום א

יב אדר א 5776

גיטין ע

22 פבר 2016

יום ב

יג אדר א 5776

גיטין עא

23 פבר 2016

יום ג

יד אדר א 5776

גיטין עב

24 פבר 2016

יום ד

טו אדר א 5776

גיטין עג

25 פבר 2016

יום ה

טז אדר א 5776

גיטין עד

26 פבר 2016

יום ו

יז אדר א 5776

גיטין עה

27 פבר 2016

שבת

יח אדר א 5776

גיטין עו

28 פבר 2016

יום א

יט אדר א 5776

גיטין עז

29 פבר 2016

יום ב

כ אדר א 5776

גיטין עח

1 מרץ 2016

יום ג

כא אדר א 5776

גיטין עט

2 מרץ 2016

יום ד

כב אדר א 5776

גיטין פ

3 מרץ 2016

יום ה

כג אדר א 5776

גיטין פא

4 מרץ 2016

יום ו

כד אדר א 5776

גיטין פב

5 מרץ 2016

שבת

כה אדר א 5776

גיטין פג

6 מרץ 2016

יום א

כו אדר א 5776

גיטין פד

7 מרץ 2016

יום ב

כז אדר א 5776

גיטין פה

8 מרץ 2016

יום ג

כח אדר א 5776

גיטין פו

9 מרץ 2016

יום ד

כט אדר א 5776

גיטין פז

10 מרץ 2016

יום ה

ל אדר א 5776

גיטין פח

11 מרץ 2016

יום ו

א אדר ב 5776

גיטין פט

12 מרץ 2016

שבת

ב אדר ב 5776

גיטין צ

13 מרץ 2016

יום א

ג אדר ב 5776

קדושין ב

14 מרץ 2016

יום ב

ד אדר ב 5776

קדושין ג

15 מרץ 2016

יום ג

ה אדר ב 5776

קדושין ד

16 מרץ 2016

יום ד

ו אדר ב 5776

קדושין ה

17 מרץ 2016

יום ה

ז אדר ב 5776

קדושין ו

18 מרץ 2016

יום ו

ח אדר ב 5776

קדושין ז

19 מרץ 2016

שבת

ט אדר ב 5776

קדושין ח

20 מרץ 2016

יום א

י אדר ב 5776

קדושין ט

21 מרץ 2016

יום ב

יא אדר ב 5776

קדושין י

22 מרץ 2016

יום ג

יב אדר ב 5776

קדושין יא

23 מרץ 2016

יום ד

יג אדר ב 5776

קדושין יב

24 מרץ 2016

יום ה

יד אדר ב 5776

קדושין יג

25 מרץ 2016

יום ו

טו אדר ב 5776

קדושין יד

26 מרץ 2016

שבת

טז אדר ב 5776

קדושין טו

27 מרץ 2016

יום א

יז אדר ב 5776

קדושין טז

28 מרץ 2016

יום ב

יח אדר ב 5776

קדושין יז

29 מרץ 2016

יום ג

יט אדר ב 5776

קדושין יח

30 מרץ 2016

יום ד

כ אדר ב 5776

קדושין יט

31 מרץ 2016

יום ה

כא אדר ב 5776

קדושין כ

1 אפר 2016

יום ו

כב אדר ב 5776

קדושין כא

2 אפר 2016

שבת

כג אדר ב 5776

קדושין כב

3 אפר 2016

יום א

כד אדר ב 5776

קדושין כג

4 אפר 2016

יום ב

כה אדר ב 5776

קדושין כד

5 אפר 2016

יום ג

כו אדר ב 5776

קדושין כה

6 אפר 2016

יום ד

כז אדר ב 5776

קדושין כו

7 אפר 2016

יום ה

כח אדר ב 5776

קדושין כז

8 אפר 2016

יום ו

כט אדר ב 5776

קדושין כח

9 אפר 2016

שבת

א ניסן 5776

קדושין כט

10 אפר 2016

יום א

ב ניסן 5776

קדושין ל

11 אפר 2016

יום ב

ג ניסן 5776

קדושין לא

12 אפר 2016

יום ג

ד ניסן 5776

קדושין לב

13 אפר 2016

יום ד

ה ניסן 5776

קדושין לג

14 אפר 2016

יום ה

ו ניסן 5776

קדושין לד

15 אפר 2016

יום ו

ז ניסן 5776

קדושין לה

16 אפר 2016

שבת

ח ניסן 5776

קדושין לו

17 אפר 2016

יום א

ט ניסן 5776

קדושין לז

18 אפר 2016

יום ב

י ניסן 5776

קדושין לח

19 אפר 2016

יום ג

יא ניסן 5776

קדושין לט

20 אפר 2016

יום ד

יב ניסן 5776

קדושין מ

21 אפר 2016

יום ה

יג ניסן 5776

קדושין מא

22 אפר 2016

יום ו

יד ניסן 5776

קדושין מב

23 אפר 2016

שבת

טו ניסן 5776

קדושין מג

24 אפר 2016

יום א

טז ניסן 5776

קדושין מד

25 אפר 2016

יום ב

יז ניסן 5776

קדושין מה

26 אפר 2016

יום ג

יח ניסן 5776

קדושין מו

27 אפר 2016

יום ד

יט ניסן 5776

קדושין מז

28 אפר 2016

יום ה

כ ניסן 5776

קדושין מח

29 אפר 2016

יום ו

כא ניסן 5776

קדושין מט

30 אפר 2016

שבת

כב ניסן 5776

קדושין נ

1 מאי 2016

יום א

כג ניסן 5776

קדושין נא

2 מאי 2016

יום ב

כד ניסן 5776

קדושין נב

3 מאי 2016

יום ג

כה ניסן 5776

קדושין נג

4 מאי 2016

יום ד

כו ניסן 5776

קדושין נד

5 מאי 2016

יום ה

כז ניסן 5776

קדושין נה

6 מאי 2016

יום ו

כח ניסן 5776

קדושין נו

7 מאי 2016

שבת

כט ניסן 5776

קדושין נז

8 מאי 2016

יום א

ל ניסן 5776

קדושין נח

9 מאי 2016

יום ב

א אייר 5776

קדושין נט

10 מאי 2016

יום ג

ב אייר 5776

קדושין ס

11 מאי 2016

יום ד

ג אייר 5776

קדושין סא

12 מאי 2016

יום ה

ד אייר 5776

קדושין סב

13 מאי 2016

יום ו

ה אייר 5776

קדושין סג

14 מאי 2016

שבת

ו אייר 5776

קדושין סד

15 מאי 2016

יום א

ז אייר 5776

קדושין סה

16 מאי 2016

יום ב

ח אייר 5776

קדושין סו

17 מאי 2016

יום ג

ט אייר 5776

קדושין סז

18 מאי 2016

יום ד

י אייר 5776

קדושין סח

19 מאי 2016

יום ה

יא אייר 5776

קדושין סט

20 מאי 2016

יום ו

יב אייר 5776

קדושין ע

21 מאי 2016

שבת

יג אייר 5776

קדושין עא

22 מאי 2016

יום א

יד אייר 5776

קדושין עב

23 מאי 2016

יום ב

טו אייר 5776

קדושין עג

24 מאי 2016

יום ג

טז אייר 5776

קדושין עד

25 מאי 2016

יום ד

יז אייר 5776

קדושין עה

26 מאי 2016

יום ה

יח אייר 5776

קדושין עו

27 מאי 2016

יום ו

יט אייר 5776

קדושין עז

28 מאי 2016

שבת

כ אייר 5776

קדושין עח

29 מאי 2016

יום א

כא אייר 5776

קדושין עט

30 מאי 2016

יום ב

כב אייר 5776

קדושין פ

31 מאי 2016

יום ג

כג אייר 5776

קדושין פא

1 יונ 2016

יום ד

כד אייר 5776

קדושין פב

2 יונ 2016

יום ה

כה אייר 5776

בבא קמא ב

3 יונ 2016

יום ו

כו אייר 5776

בבא קמא ג

4 יונ 2016

שבת

כז אייר 5776

בבא קמא ד

5 יונ 2016

יום א

כח אייר 5776

בבא קמא ה

6 יונ 2016

יום ב

כט אייר 5776

בבא קמא ו

7 יונ 2016

יום ג

א סיון 5776

בבא קמא ז

8 יונ 2016

יום ד

ב סיון 5776

בבא קמא ח

9 יונ 2016

יום ה

ג סיון 5776

בבא קמא ט

10 יונ 2016

יום ו

ד סיון 5776

בבא קמא י

11 יונ 2016

שבת

ה סיון 5776

בבא קמא יא

12 יונ 2016

יום א

ו סיון 5776

בבא קמא יב

13 יונ 2016

יום ב

ז סיון 5776

בבא קמא יג

14 יונ 2016

יום ג

ח סיון 5776

בבא קמא יד

15 יונ 2016

יום ד

ט סיון 5776

בבא קמא טו

16 יונ 2016

יום ה

י סיון 5776

בבא קמא טז

17 יונ 2016

יום ו

יא סיון 5776

בבא קמא יז

18 יונ 2016

שבת

יב סיון 5776

בבא קמא יח

19 יונ 2016

יום א

יג סיון 5776

בבא קמא יט

20 יונ 2016

יום ב

יד סיון 5776

בבא קמא כ

21 יונ 2016

יום ג

טו סיון 5776

בבא קמא כא

22 יונ 2016

יום ד

טז סיון 5776

בבא קמא כב

23 יונ 2016

יום ה

יז סיון 5776

בבא קמא כג

24 יונ 2016

יום ו

יח סיון 5776

בבא קמא כד

25 יונ 2016

שבת

יט סיון 5776

בבא קמא כה

26 יונ 2016

יום א

כ סיון 5776

בבא קמא כו

27 יונ 2016

יום ב

כא סיון 5776

בבא קמא כז

28 יונ 2016

יום ג

כב סיון 5776

בבא קמא כח

29 יונ 2016

יום ד

כג סיון 5776

בבא קמא כט

30 יונ 2016

יום ה

כד סיון 5776

בבא קמא ל

1 יול 2016

יום ו

כה סיון 5776

בבא קמא לא

2 יול 2016

שבת

כו סיון 5776

בבא קמא לב

3 יול 2016

יום א

כז סיון 5776

בבא קמא לג

4 יול 2016

יום ב

כח סיון 5776

בבא קמא לד

5 יול 2016

יום ג

כט סיון 5776

בבא קמא לה

6 יול 2016

יום ד

ל סיון 5776

בבא קמא לו

7 יול 2016

יום ה

א תמוז 5776

בבא קמא לז

8 יול 2016

יום ו

ב תמוז 5776

בבא קמא לח

9 יול 2016

שבת

ג תמוז 5776

בבא קמא לט

10 יול 2016

יום א

ד תמוז 5776

בבא קמא מ

11 יול 2016

יום ב

ה תמוז 5776

בבא קמא מא

12 יול 2016

יום ג

ו תמוז 5776

בבא קמא מב

13 יול 2016

יום ד

ז תמוז 5776

בבא קמא מג

14 יול 2016

יום ה

ח תמוז 5776

בבא קמא מד

15 יול 2016

יום ו

ט תמוז 5776

בבא קמא מה

16 יול 2016

שבת

י תמוז 5776

בבא קמא מו

17 יול 2016

יום א

יא תמוז 5776

בבא קמא מז

18 יול 2016

יום ב

יב תמוז 5776

בבא קמא מח

19 יול 2016

יום ג

יג תמוז 5776

בבא קמא מט

20 יול 2016

יום ד

יד תמוז 5776

בבא קמא נ

21 יול 2016

יום ה

טו תמוז 5776

בבא קמא נא

22 יול 2016

יום ו

טז תמוז 5776

בבא קמא נב

23 יול 2016

שבת

יז תמוז 5776

בבא קמא נג

24 יול 2016

יום א

יח תמוז 5776

בבא קמא נד

25 יול 2016

יום ב

יט תמוז 5776

בבא קמא נה

26 יול 2016

יום ג

כ תמוז 5776

בבא קמא נו

27 יול 2016

יום ד

כא תמוז 5776

בבא קמא נז

28 יול 2016

יום ה

כב תמוז 5776

בבא קמא נח

29 יול 2016

יום ו

כג תמוז 5776

בבא קמא נט

30 יול 2016

שבת

כד תמוז 5776

בבא קמא ס

31 יול 2016

יום א

כה תמוז 5776

בבא קמא סא

1 אוג 2016

יום ב

כו תמוז 5776

בבא קמא סב

2 אוג 2016

יום ג

כז תמוז 5776

בבא קמא סג

3 אוג 2016

יום ד

כח תמוז 5776

בבא קמא סד

4 אוג 2016

יום ה

כט תמוז 5776

בבא קמא סה

5 אוג 2016

יום ו

א אב 5776

בבא קמא סו

6 אוג 2016

שבת

ב אב 5776

בבא קמא סז

7 אוג 2016

יום א

ג אב 5776

בבא קמא סח

8 אוג 2016

יום ב

ד אב 5776

בבא קמא סט

9 אוג 2016

יום ג

ה אב 5776

בבא קמא ע

10 אוג 2016

יום ד

ו אב 5776

בבא קמא עא

11 אוג 2016

יום ה

ז אב 5776

בבא קמא עב

12 אוג 2016

יום ו

ח אב 5776

בבא קמא עג

13 אוג 2016

שבת

ט אב 5776

בבא קמא עד

14 אוג 2016

יום א

י אב 5776

בבא קמא עה

15 אוג 2016

יום ב

יא אב 5776

בבא קמא עו

16 אוג 2016

יום ג

יב אב 5776

בבא קמא עז

17 אוג 2016

יום ד

יג אב 5776

בבא קמא עח

18 אוג 2016

יום ה

יד אב 5776

בבא קמא עט

19 אוג 2016

יום ו

טו אב 5776

בבא קמא פ

20 אוג 2016

שבת

טז אב 5776

בבא קמא פא

21 אוג 2016

יום א

יז אב 5776

בבא קמא פב

22 אוג 2016

יום ב

יח אב 5776

בבא קמא פג

23 אוג 2016

יום ג

יט אב 5776

בבא קמא פד

24 אוג 2016

יום ד

כ אב 5776

בבא קמא פה

25 אוג 2016

יום ה

כא אב 5776

בבא קמא פו

26 אוג 2016

יום ו

כב אב 5776

בבא קמא פז

27 אוג 2016

שבת

כג אב 5776

בבא קמא פח

28 אוג 2016

יום א

כד אב 5776

בבא קמא פט

29 אוג 2016

יום ב

כה אב 5776

בבא קמא צ

30 אוג 2016

יום ג

כו אב 5776

בבא קמא צא

31 אוג 2016

יום ד

כז אב 5776

בבא קמא צב

1 ספט 2016

יום ה

כח אב 5776

בבא קמא צג

2 ספט 2016

יום ו

כט אב 5776

בבא קמא צד

3 ספט 2016

שבת

ל אב 5776

בבא קמא צה

4 ספט 2016

יום א

א אלול 5776

בבא קמא צו

5 ספט 2016

יום ב

ב אלול 5776

בבא קמא צז

6 ספט 2016

יום ג

ג אלול 5776

בבא קמא צח

7 ספט 2016

יום ד

ד אלול 5776

בבא קמא צט

8 ספט 2016

יום ה

ה אלול 5776

בבא קמא ק

9 ספט 2016

יום ו

ו אלול 5776

בבא קמא קא

10 ספט 2016

שבת

ז אלול 5776

בבא קמא קב

11 ספט 2016

יום א

ח אלול 5776

בבא קמא קג

12 ספט 2016

יום ב

ט אלול 5776

בבא קמא קד

13 ספט 2016

יום ג

י אלול 5776

בבא קמא קה

14 ספט 2016

יום ד

יא אלול 5776

בבא קמא קו

15 ספט 2016

יום ה

יב אלול 5776

בבא קמא קז

16 ספט 2016

יום ו

יג אלול 5776

בבא קמא קח

17 ספט 2016

שבת

יד אלול 5776

בבא קמא קט

18 ספט 2016

יום א

טו אלול 5776

בבא קמא קי

19 ספט 2016

יום ב

טז אלול 5776

בבא קמא קיא

20 ספט 2016

יום ג

יז אלול 5776

בבא קמא קיב

21 ספט 2016

יום ד

יח אלול 5776

בבא קמא קיג

22 ספט 2016

יום ה

יט אלול 5776

בבא קמא קיד

23 ספט 2016

יום ו

כ אלול 5776

בבא קמא קטו

24 ספט 2016

שבת

כא אלול 5776

בבא קמא קטז

25 ספט 2016

יום א

כב אלול 5776

בבא קמא קיז

26 ספט 2016

יום ב

כג אלול 5776

בבא קמא קיח

27 ספט 2016

יום ג

כד אלול 5776

בבא קמא קיט

28 ספט 2016

יום ד

כה אלול 5776

בבא מציעא ב

29 ספט 2016

יום ה

כו אלול 5776

בבא מציעא ג

30 ספט 2016

יום ו

כז אלול 5776

בבא מציעא ד

1 אוק 2016

שבת

כח אלול 5776

בבא מציעא ה

2 אוק 2016

יום א

כט אלול 5776

בבא מציעא ו

3 אוק 2016

יום ב

א תשרי 5777

בבא מציעא ז

4 אוק 2016

יום ג

ב תשרי 5777

בבא מציעא ח

5 אוק 2016

יום ד

ג תשרי 5777

בבא מציעא ט

6 אוק 2016

יום ה

ד תשרי 5777

בבא מציעא י

7 אוק 2016

יום ו

ה תשרי 5777

בבא מציעא יא

8 אוק 2016

שבת

ו תשרי 5777

בבא מציעא יב

9 אוק 2016

יום א

ז תשרי 5777

בבא מציעא יג

10 אוק 2016

יום ב

ח תשרי 5777

בבא מציעא יד

11 אוק 2016

יום ג

ט תשרי 5777

בבא מציעא טו

12 אוק 2016

יום ד

י תשרי 5777

בבא מציעא טז

13 אוק 2016

יום ה

יא תשרי 5777

בבא מציעא יז

14 אוק 2016

יום ו

יב תשרי 5777

בבא מציעא יח

15 אוק 2016

שבת

יג תשרי 5777

בבא מציעא יט

16 אוק 2016

יום א

יד תשרי 5777

בבא מציעא כ

17 אוק 2016

יום ב

טו תשרי 5777

בבא מציעא כא

18 אוק 2016

יום ג

טז תשרי 5777

בבא מציעא כב

19 אוק 2016

יום ד

יז תשרי 5777

בבא מציעא כג

20 אוק 2016

יום ה

יח תשרי 5777

בבא מציעא כד

21 אוק 2016

יום ו

יט תשרי 5777

בבא מציעא כה

22 אוק 2016

שבת

כ תשרי 5777

בבא מציעא כו

23 אוק 2016

יום א

כא תשרי 5777

בבא מציעא כז

24 אוק 2016

יום ב

כב תשרי 5777

בבא מציעא כח

25 אוק 2016

יום ג

כג תשרי 5777

בבא מציעא כט

26 אוק 2016

יום ד

כד תשרי 5777

בבא מציעא ל

27 אוק 2016

יום ה

כה תשרי 5777

בבא מציעא לא

28 אוק 2016

יום ו

כו תשרי 5777

בבא מציעא לב

29 אוק 2016

שבת

כז תשרי 5777

בבא מציעא לג

30 אוק 2016

יום א

כח תשרי 5777

בבא מציעא לד

31 אוק 2016

יום ב

כט תשרי 5777

בבא מציעא לה

1 נוב 2016

יום ג

ל תשרי 5777

בבא מציעא לו

2 נוב 2016

יום ד

א חשון 5777

בבא מציעא לז

3 נוב 2016

יום ה

ב חשון 5777

בבא מציעא לח

4 נוב 2016

יום ו

ג חשון 5777

בבא מציעא לט

5 נוב 2016

שבת

ד חשון 5777

בבא מציעא מ

6 נוב 2016

יום א

ה חשון 5777

בבא מציעא מא

7 נוב 2016

יום ב

ו חשון 5777

בבא מציעא מב

8 נוב 2016

יום ג

ז חשון 5777

בבא מציעא מג

9 נוב 2016

יום ד

ח חשון 5777

בבא מציעא מד

10 נוב 2016

יום ה

ט חשון 5777

בבא מציעא מה

11 נוב 2016

יום ו

י חשון 5777

בבא מציעא מו

12 נוב 2016

שבת

יא חשון 5777

בבא מציעא מז

13 נוב 2016

יום א

יב חשון 5777

בבא מציעא מח

14 נוב 2016

יום ב

יג חשון 5777

בבא מציעא מט

15 נוב 2016

יום ג

יד חשון 5777

בבא מציעא נ

16 נוב 2016

יום ד

טו חשון 5777

בבא מציעא נא

17 נוב 2016

יום ה

טז חשון 5777

בבא מציעא נב

18 נוב 2016

יום ו

יז חשון 5777

בבא מציעא נג

19 נוב 2016

שבת

יח חשון 5777

בבא מציעא נד

20 נוב 2016

יום א

יט חשון 5777

בבא מציעא נה

21 נוב 2016

יום ב

כ חשון 5777

בבא מציעא נו

22 נוב 2016

יום ג

כא חשון 5777

בבא מציעא נז

23 נוב 2016

יום ד

כב חשון 5777

בבא מציעא נח

24 נוב 2016

יום ה

כג חשון 5777

בבא מציעא נט

25 נוב 2016

יום ו

כד חשון 5777

בבא מציעא ס

26 נוב 2016

שבת

כה חשון 5777

בבא מציעא סא

27 נוב 2016

יום א

כו חשון 5777

בבא מציעא סב

28 נוב 2016

יום ב

כז חשון 5777

בבא מציעא סג

29 נוב 2016

יום ג

כח חשון 5777

בבא מציעא סד

30 נוב 2016

יום ד

כט חשון 5777

בבא מציעא סה

1 דצמ 2016

יום ה

א כסלו 5777

בבא מציעא סו

2 דצמ 2016

יום ו

ב כסלו 5777

בבא מציעא סז

3 דצמ 2016

שבת

ג כסלו 5777

בבא מציעא סח

4 דצמ 2016

יום א

ד כסלו 5777

בבא מציעא סט

5 דצמ 2016

יום ב

ה כסלו 5777

בבא מציעא ע

6 דצמ 2016

יום ג

ו כסלו 5777

בבא מציעא עא

7 דצמ 2016

יום ד

ז כסלו 5777

בבא מציעא עב

8 דצמ 2016

יום ה

ח כסלו 5777

בבא מציעא עג

9 דצמ 2016

יום ו

ט כסלו 5777

בבא מציעא עד

10 דצמ 2016

שבת

י כסלו 5777

בבא מציעא עה

11 דצמ 2016

יום א

יא כסלו 5777

בבא מציעא עו

12 דצמ 2016

יום ב

יב כסלו 5777

בבא מציעא עז

13 דצמ 2016

יום ג

יג כסלו 5777

בבא מציעא עח

14 דצמ 2016

יום ד

יד כסלו 5777

בבא מציעא עט

15 דצמ 2016

יום ה

טו כסלו 5777

בבא מציעא פ

16 דצמ 2016

יום ו

טז כסלו 5777

בבא מציעא פא

17 דצמ 2016

שבת

יז כסלו 5777

בבא מציעא פב

18 דצמ 2016

יום א

יח כסלו 5777

בבא מציעא פג

19 דצמ 2016

יום ב

יט כסלו 5777

בבא מציעא פד

20 דצמ 2016

יום ג

כ כסלו 5777

בבא מציעא פה

21 דצמ 2016

יום ד

כא כסלו 5777

בבא מציעא פו

22 דצמ 2016

יום ה

כב כסלו 5777

בבא מציעא פז

23 דצמ 2016

יום ו

כג כסלו 5777

בבא מציעא פח

24 דצמ 2016

שבת

כד כסלו 5777

בבא מציעא פט

25 דצמ 2016

יום א

כה כסלו 5777

בבא מציעא צ

26 דצמ 2016

יום ב

כו כסלו 5777

בבא מציעא צא

27 דצמ 2016

יום ג

כז כסלו 5777

בבא מציעא צב

28 דצמ 2016

יום ד

כח כסלו 5777

בבא מציעא צג

29 דצמ 2016

יום ה

כט כסלו 5777

בבא מציעא צד

30 דצמ 2016

יום ו

א טבת 5777

בבא מציעא צה

31 דצמ 2016

שבת

ב טבת 5777

בבא מציעא צו

1 ינו 2017

יום א

ג טבת 5777

בבא מציעא צז

2 ינו 2017

יום ב

ד טבת 5777

בבא מציעא צח

3 ינו 2017

יום ג

ה טבת 5777

בבא מציעא צט

4 ינו 2017

יום ד

ו טבת 5777

בבא מציעא ק

5 ינו 2017

יום ה

ז טבת 5777

בבא מציעא קא

6 ינו 2017

יום ו

ח טבת 5777

בבא מציעא קב

7 ינו 2017

שבת

ט טבת 5777

בבא מציעא קג

8 ינו 2017

יום א

י טבת 5777

בבא מציעא קד

9 ינו 2017

יום ב

יא טבת 5777

בבא מציעא קה

10 ינו 2017

יום ג

יב טבת 5777

בבא מציעא קו

11 ינו 2017

יום ד

יג טבת 5777

בבא מציעא קז

12 ינו 2017

יום ה

יד טבת 5777

בבא מציעא קח

13 ינו 2017

יום ו

טו טבת 5777

בבא מציעא קט

14 ינו 2017

שבת

טז טבת 5777

בבא מציעא קי

15 ינו 2017

יום א

יז טבת 5777

בבא מציעא קיא

16 ינו 2017

יום ב

יח טבת 5777

בבא מציעא קיב

17 ינו 2017

יום ג

יט טבת 5777

בבא מציעא קיג

18 ינו 2017

יום ד

כ טבת 5777

בבא מציעא קיד

19 ינו 2017

יום ה

כא טבת 5777

בבא מציעא קטו

20 ינו 2017

יום ו

כב טבת 5777

בבא מציעא קטז

21 ינו 2017

שבת

כג טבת 5777

בבא מציעא קיז

22 ינו 2017

יום א

כד טבת 5777

בבא מציעא קיח

23 ינו 2017

יום ב

כה טבת 5777

בבא מציעא קיט

24 ינו 2017

יום ג

כו טבת 5777

בבא בתרא ב

25 ינו 2017

יום ד

כז טבת 5777

בבא בתרא ג

26 ינו 2017

יום ה

כח טבת 5777

בבא בתרא ד

27 ינו 2017

יום ו

כט טבת 5777

בבא בתרא ה

28 ינו 2017

שבת

א שבט 5777

בבא בתרא ו

29 ינו 2017

יום א

ב שבט 5777

בבא בתרא ז

30 ינו 2017

יום ב

ג שבט 5777

בבא בתרא ח

31 ינו 2017

יום ג

ד שבט 5777

בבא בתרא ט

1 פבר 2017

יום ד

ה שבט 5777

בבא בתרא י

2 פבר 2017

יום ה

ו שבט 5777

בבא בתרא יא

3 פבר 2017

יום ו

ז שבט 5777

בבא בתרא יב

4 פבר 2017

שבת

ח שבט 5777

בבא בתרא יג

5 פבר 2017

יום א

ט שבט 5777

בבא בתרא יד

6 פבר 2017

יום ב

י שבט 5777

בבא בתרא טו

7 פבר 2017

יום ג

יא שבט 5777

בבא בתרא טז

8 פבר 2017

יום ד

יב שבט 5777

בבא בתרא יז

9 פבר 2017

יום ה

יג שבט 5777

בבא בתרא יח

10 פבר 2017

יום ו

יד שבט 5777

בבא בתרא יט

11 פבר 2017

שבת

טו שבט 5777

בבא בתרא כ

12 פבר 2017

יום א

טז שבט 5777

בבא בתרא כא

13 פבר 2017

יום ב

יז שבט 5777

בבא בתרא כב

14 פבר 2017

יום ג

יח שבט 5777

בבא בתרא כג

15 פבר 2017

יום ד

יט שבט 5777

בבא בתרא כד

16 פבר 2017

יום ה

כ שבט 5777

בבא בתרא כה

17 פבר 2017

יום ו

כא שבט 5777

בבא בתרא כו

18 פבר 2017

שבת

כב שבט 5777

בבא בתרא כז

19 פבר 2017

יום א

כג שבט 5777

בבא בתרא כח

20 פבר 2017

יום ב

כד שבט 5777

בבא בתרא כט

21 פבר 2017

יום ג

כה שבט 5777

בבא בתרא ל

22 פבר 2017

יום ד

כו שבט 5777

בבא בתרא לא

23 פבר 2017

יום ה

כז שבט 5777

בבא בתרא לב

24 פבר 2017

יום ו

כח שבט 5777

בבא בתרא לג

25 פבר 2017

שבת

כט שבט 5777

בבא בתרא לד

26 פבר 2017

יום א

ל שבט 5777

בבא בתרא לה

27 פבר 2017

יום ב

א אדר 5777

בבא בתרא לו

28 פבר 2017

יום ג

ב אדר 5777

בבא בתרא לז

1 מרץ 2017

יום ד

ג אדר 5777

בבא בתרא לח

2 מרץ 2017

יום ה

ד אדר 5777

בבא בתרא לט

3 מרץ 2017

יום ו

ה אדר 5777

בבא בתרא מ

4 מרץ 2017

שבת

ו אדר 5777

בבא בתרא מא

5 מרץ 2017

יום א

ז אדר 5777

בבא בתרא מב

6 מרץ 2017

יום ב

ח אדר 5777

בבא בתרא מג

7 מרץ 2017

יום ג

ט אדר 5777

בבא בתרא מד

8 מרץ 2017

יום ד

י אדר 5777

בבא בתרא מה

9 מרץ 2017

יום ה

יא אדר 5777

בבא בתרא מו

10 מרץ 2017

יום ו

יב אדר 5777

בבא בתרא מז

11 מרץ 2017

שבת

יג אדר 5777

בבא בתרא מח

12 מרץ 2017

יום א

יד אדר 5777

בבא בתרא מט

13 מרץ 2017

יום ב

טו אדר 5777

בבא בתרא נ

14 מרץ 2017

יום ג

טז אדר 5777

בבא בתרא נא

15 מרץ 2017

יום ד

יז אדר 5777

בבא בתרא נב

16 מרץ 2017

יום ה

יח אדר 5777

בבא בתרא נג

17 מרץ 2017

יום ו

יט אדר 5777

בבא בתרא נד

18 מרץ 2017

שבת

כ אדר 5777

בבא בתרא נה

19 מרץ 2017

יום א

כא אדר 5777

בבא בתרא נו

20 מרץ 2017

יום ב

כב אדר 5777

בבא בתרא נז

21 מרץ 2017

יום ג

כג אדר 5777

בבא בתרא נח

22 מרץ 2017

יום ד

כד אדר 5777

בבא בתרא נט

23 מרץ 2017

יום ה

כה אדר 5777

בבא בתרא ס

24 מרץ 2017

יום ו

כו אדר 5777

בבא בתרא סא

25 מרץ 2017

שבת

כז אדר 5777

בבא בתרא סב

26 מרץ 2017

יום א

כח אדר 5777

בבא בתרא סג

27 מרץ 2017

יום ב

כט אדר 5777

בבא בתרא סד

28 מרץ 2017

יום ג

א ניסן 5777

בבא בתרא סה

29 מרץ 2017

יום ד

ב ניסן 5777

בבא בתרא סו

30 מרץ 2017

יום ה

ג ניסן 5777

בבא בתרא סז

31 מרץ 2017

יום ו

ד ניסן 5777

בבא בתרא סח

1 אפר 2017

שבת

ה ניסן 5777

בבא בתרא סט

2 אפר 2017

יום א

ו ניסן 5777

בבא בתרא ע

3 אפר 2017

יום ב

ז ניסן 5777

בבא בתרא עא

4 אפר 2017

יום ג

ח ניסן 5777

בבא בתרא עב

5 אפר 2017

יום ד

ט ניסן 5777

בבא בתרא עג

6 אפר 2017

יום ה

י ניסן 5777

בבא בתרא עד

7 אפר 2017

יום ו

יא ניסן 5777

בבא בתרא עה

8 אפר 2017

שבת

יב ניסן 5777

בבא בתרא עו

9 אפר 2017

יום א

יג ניסן 5777

בבא בתרא עז

10 אפר 2017

יום ב

יד ניסן 5777

בבא בתרא עח

11 אפר 2017

יום ג

טו ניסן 5777

בבא בתרא עט

12 אפר 2017

יום ד

טז ניסן 5777

בבא בתרא פ

13 אפר 2017

יום ה

יז ניסן 5777

בבא בתרא פא

14 אפר 2017

יום ו

יח ניסן 5777

בבא בתרא פב

15 אפר 2017

שבת

יט ניסן 5777

בבא בתרא פג

16 אפר 2017

יום א

כ ניסן 5777

בבא בתרא פד

17 אפר 2017

יום ב

כא ניסן 5777

בבא בתרא פה

18 אפר 2017

יום ג

כב ניסן 5777

בבא בתרא פו

19 אפר 2017

יום ד

כג ניסן 5777

בבא בתרא פז

20 אפר 2017

יום ה

כד ניסן 5777

בבא בתרא פח

21 אפר 2017

יום ו

כה ניסן 5777

בבא בתרא פט

22 אפר 2017

שבת

כו ניסן 5777

בבא בתרא צ

23 אפר 2017

יום א

כז ניסן 5777

בבא בתרא צא

24 אפר 2017

יום ב

כח ניסן 5777

בבא בתרא צב

25 אפר 2017

יום ג

כט ניסן 5777

בבא בתרא צג

26 אפר 2017

יום ד

ל ניסן 5777

בבא בתרא צד

27 אפר 2017

יום ה

א אייר 5777

בבא בתרא צה

28 אפר 2017

יום ו

ב אייר 5777

בבא בתרא צו

29 אפר 2017

שבת

ג אייר 5777

בבא בתרא צז

30 אפר 2017

יום א

ד אייר 5777

בבא בתרא צח

1 מאי 2017

יום ב

ה אייר 5777

בבא בתרא צט

2 מאי 2017

יום ג

ו אייר 5777

בבא בתרא ק

3 מאי 2017

יום ד

ז אייר 5777

בבא בתרא קא

4 מאי 2017

יום ה

ח אייר 5777

בבא בתרא קב

5 מאי 2017

יום ו

ט אייר 5777

בבא בתרא קג

6 מאי 2017

שבת

י אייר 5777

בבא בתרא קד

7 מאי 2017

יום א

יא אייר 5777

בבא בתרא קה

8 מאי 2017

יום ב

יב אייר 5777

בבא בתרא קו

9 מאי 2017

יום ג

יג אייר 5777

בבא בתרא קז

10 מאי 2017

יום ד

יד אייר 5777

בבא בתרא קח

11 מאי 2017

יום ה

טו אייר 5777

בבא בתרא קט

12 מאי 2017

יום ו

טז אייר 5777

בבא בתרא קי

13 מאי 2017

שבת

יז אייר 5777

בבא בתרא קיא

14 מאי 2017

יום א

יח אייר 5777

בבא בתרא קיב

15 מאי 2017

יום ב

יט אייר 5777

בבא בתרא קיג

16 מאי 2017

יום ג

כ אייר 5777

בבא בתרא קיד

17 מאי 2017

יום ד

כא אייר 5777

בבא בתרא קטו

18 מאי 2017

יום ה

כב אייר 5777

בבא בתרא קטז

19 מאי 2017

יום ו

כג אייר 5777

בבא בתרא קיז

20 מאי 2017

שבת

כד אייר 5777

בבא בתרא קיח

21 מאי 2017

יום א

כה אייר 5777

בבא בתרא קיט

22 מאי 2017

יום ב

כו אייר 5777

בבא בתרא קכ

23 מאי 2017

יום ג

כז אייר 5777

בבא בתרא קכא

24 מאי 2017

יום ד

כח אייר 5777

בבא בתרא קכב

25 מאי 2017

יום ה

כט אייר 5777

בבא בתרא קכג

26 מאי 2017

יום ו

א סיון 5777

בבא בתרא קכד

27 מאי 2017

שבת

ב סיון 5777

בבא בתרא קכה

28 מאי 2017

יום א

ג סיון 5777

בבא בתרא קכו

29 מאי 2017

יום ב

ד סיון 5777

בבא בתרא קכז

30 מאי 2017

יום ג

ה סיון 5777

בבא בתרא קכח

31 מאי 2017

יום ד

ו סיון 5777

בבא בתרא קכט

1 יונ 2017

יום ה

ז סיון 5777

בבא בתרא קל

2 יונ 2017

יום ו

ח סיון 5777

בבא בתרא קלא

3 יונ 2017

שבת

ט סיון 5777

בבא בתרא קלב

4 יונ 2017

יום א

י סיון 5777

בבא בתרא קלג

5 יונ 2017

יום ב

יא סיון 5777

בבא בתרא קלד

6 יונ 2017

יום ג

יב סיון 5777

בבא בתרא קלה

7 יונ 2017

יום ד

יג סיון 5777

בבא בתרא קלו

8 יונ 2017

יום ה

יד סיון 5777

בבא בתרא קלז

9 יונ 2017

יום ו

טו סיון 5777

בבא בתרא קלח

10 יונ 2017

שבת

טז סיון 5777

בבא בתרא קלט

11 יונ 2017

יום א

יז סיון 5777

בבא בתרא קמ

12 יונ 2017

יום ב

יח סיון 5777

בבא בתרא קמא

13 יונ 2017

יום ג

יט סיון 5777

בבא בתרא קמב

14 יונ 2017

יום ד

כ סיון 5777

בבא בתרא קמג

15 יונ 2017

יום ה

כא סיון 5777

בבא בתרא קמד

16 יונ 2017

יום ו

כב סיון 5777

בבא בתרא קמה

17 יונ 2017

שבת

כג סיון 5777

בבא בתרא קמו

18 יונ 2017

יום א

כד סיון 5777

בבא בתרא קמז

19 יונ 2017

יום ב

כה סיון 5777

בבא בתרא קמח

20 יונ 2017

יום ג

כו סיון 5777

בבא בתרא קמט

21 יונ 2017

יום ד

כז סיון 5777

בבא בתרא קנ

22 יונ 2017

יום ה

כח סיון 5777

בבא בתרא קנא

23 יונ 2017

יום ו

כט סיון 5777

בבא בתרא קנב

24 יונ 2017

שבת

ל סיון 5777

בבא בתרא קנג

25 יונ 2017

יום א

א תמוז 5777

בבא בתרא קנד

26 יונ 2017

יום ב

ב תמוז 5777

בבא בתרא קנה

27 יונ 2017

יום ג

ג תמוז 5777

בבא בתרא קנו

28 יונ 2017

יום ד

ד תמוז 5777

בבא בתרא קנז

29 יונ 2017

יום ה

ה תמוז 5777

בבא בתרא קנח

30 יונ 2017

יום ו

ו תמוז 5777

בבא בתרא קנט

1 יול 2017

שבת

ז תמוז 5777

בבא בתרא קס

2 יול 2017

יום א

ח תמוז 5777

בבא בתרא קסא

3 יול 2017

יום ב

ט תמוז 5777

בבא בתרא קסב

4 יול 2017

יום ג

י תמוז 5777

בבא בתרא קסג

5 יול 2017

יום ד

יא תמוז 5777

בבא בתרא קסד

6 יול 2017

יום ה

יב תמוז 5777

בבא בתרא קסה

7 יול 2017

יום ו

יג תמוז 5777

בבא בתרא קסו

8 יול 2017

שבת

יד תמוז 5777

בבא בתרא קסז

9 יול 2017

יום א

טו תמוז 5777

בבא בתרא קסח

10 יול 2017

יום ב

טז תמוז 5777

בבא בתרא קסט

11 יול 2017

יום ג

יז תמוז 5777

בבא בתרא קע

12 יול 2017

יום ד

יח תמוז 5777

בבא בתרא קעא

13 יול 2017

יום ה

יט תמוז 5777

בבא בתרא קעב

14 יול 2017

יום ו

כ תמוז 5777

בבא בתרא קעג

15 יול 2017

שבת

כא תמוז 5777

בבא בתרא קעד

16 יול 2017

יום א

כב תמוז 5777

בבא בתרא קעה

17 יול 2017

יום ב

כג תמוז 5777

בבא בתרא קעו

18 יול 2017

יום ג

כד תמוז 5777

סנהדרין ב

19 יול 2017

יום ד

כה תמוז 5777

סנהדרין ג

20 יול 2017

יום ה

כו תמוז 5777

סנהדרין ד

21 יול 2017

יום ו

כז תמוז 5777

סנהדרין ה

22 יול 2017

שבת

כח תמוז 5777

סנהדרין ו

23 יול 2017

יום א

כט תמוז 5777

סנהדרין ז

24 יול 2017

יום ב

א אב 5777

סנהדרין ח

25 יול 2017

יום ג

ב אב 5777

סנהדרין ט

26 יול 2017

יום ד

ג אב 5777

סנהדרין י

27 יול 2017

יום ה

ד אב 5777

סנהדרין יא

28 יול 2017

יום ו

ה אב 5777

סנהדרין יב

29 יול 2017

שבת

ו אב 5777

סנהדרין יג

30 יול 2017

יום א

ז אב 5777

סנהדרין יד

31 יול 2017

יום ב

ח אב 5777

סנהדרין טו

1 אוג 2017

יום ג

ט אב 5777

סנהדרין טז

2 אוג 2017

יום ד

י אב 5777

סנהדרין יז

3 אוג 2017

יום ה

יא אב 5777

סנהדרין יח

4 אוג 2017

יום ו

יב אב 5777

סנהדרין יט

5 אוג 2017

שבת

יג אב 5777

סנהדרין כ

6 אוג 2017

יום א

יד אב 5777

סנהדרין כא

7 אוג 2017

יום ב

טו אב 5777

סנהדרין כב

8 אוג 2017

יום ג

טז אב 5777

סנהדרין כג

9 אוג 2017

יום ד

יז אב 5777

סנהדרין כד

10 אוג 2017

יום ה

יח אב 5777

סנהדרין כה

11 אוג 2017

יום ו

יט אב 5777

סנהדרין כו

12 אוג 2017

שבת

כ אב 5777

סנהדרין כז

13 אוג 2017

יום א

כא אב 5777

סנהדרין כח

14 אוג 2017

יום ב

כב אב 5777

סנהדרין כט

15 אוג 2017

יום ג

כג אב 5777

סנהדרין ל

16 אוג 2017

יום ד

כד אב 5777

סנהדרין לא

17 אוג 2017

יום ה

כה אב 5777

סנהדרין לב

18 אוג 2017

יום ו

כו אב 5777

סנהדרין לג

19 אוג 2017

שבת

כז אב 5777

סנהדרין לד

20 אוג 2017

יום א

כח אב 5777

סנהדרין לה

21 אוג 2017

יום ב

כט אב 5777

סנהדרין לו

22 אוג 2017

יום ג

ל אב 5777

סנהדרין לז

23 אוג 2017

יום ד

א אלול 5777

סנהדרין לח

24 אוג 2017

יום ה

ב אלול 5777

סנהדרין לט

25 אוג 2017

יום ו

ג אלול 5777

סנהדרין מ

26 אוג 2017

שבת

ד אלול 5777

סנהדרין מא

27 אוג 2017

יום א

ה אלול 5777

סנהדרין מב

28 אוג 2017

יום ב

ו אלול 5777

סנהדרין מג

29 אוג 2017

יום ג

ז אלול 5777

סנהדרין מד

30 אוג 2017

יום ד

ח אלול 5777

סנהדרין מה

31 אוג 2017

יום ה

ט אלול 5777

סנהדרין מו

1 ספט 2017

יום ו

י אלול 5777

סנהדרין מז

2 ספט 2017

שבת

יא אלול 5777

סנהדרין מח

3 ספט 2017

יום א

יב אלול 5777

סנהדרין מט

4 ספט 2017

יום ב

יג אלול 5777

סנהדרין נ

5 ספט 2017

יום ג

יד אלול 5777

סנהדרין נא

6 ספט 2017

יום ד

טו אלול 5777

סנהדרין נב

7 ספט 2017

יום ה

טז אלול 5777

סנהדרין נג

8 ספט 2017

יום ו

יז אלול 5777

סנהדרין נד

9 ספט 2017

שבת

יח אלול 5777

סנהדרין נה

10 ספט 2017

יום א

יט אלול 5777

סנהדרין נו

11 ספט 2017

יום ב

כ אלול 5777

סנהדרין נז

12 ספט 2017

יום ג

כא אלול 5777

סנהדרין נח

13 ספט 2017

יום ד

כב אלול 5777

סנהדרין נט

14 ספט 2017

יום ה

כג אלול 5777

סנהדרין ס

15 ספט 2017

יום ו

כד אלול 5777

סנהדרין סא

16 ספט 2017

שבת

כה אלול 5777

סנהדרין סב

17 ספט 2017

יום א

כו אלול 5777

סנהדרין סג

18 ספט 2017

יום ב

כז אלול 5777

סנהדרין סד

19 ספט 2017

יום ג

כח אלול 5777

סנהדרין סה

20 ספט 2017

יום ד

כט אלול 5777

סנהדרין סו

21 ספט 2017

יום ה

א תשרי 5778

סנהדרין סז

22 ספט 2017

יום ו

ב תשרי 5778

סנהדרין סח

23 ספט 2017

שבת

ג תשרי 5778

סנהדרין סט

24 ספט 2017

יום א

ד תשרי 5778

סנהדרין ע

25 ספט 2017

יום ב

ה תשרי 5778

סנהדרין עא

26 ספט 2017

יום ג

ו תשרי 5778

סנהדרין עב

27 ספט 2017

יום ד

ז תשרי 5778

סנהדרין עג

28 ספט 2017

יום ה

ח תשרי 5778

סנהדרין עד

29 ספט 2017

יום ו

ט תשרי 5778

סנהדרין עה

30 ספט 2017

שבת

י תשרי 5778

סנהדרין עו

1 אוק 2017

יום א

יא תשרי 5778

סנהדרין עז

2 אוק 2017

יום ב

יב תשרי 5778

סנהדרין עח

3 אוק 2017

יום ג

יג תשרי 5778

סנהדרין עט

4 אוק 2017

יום ד

יד תשרי 5778

סנהדרין פ

5 אוק 2017

יום ה

טו תשרי 5778

סנהדרין פא

6 אוק 2017

יום ו

טז תשרי 5778

סנהדרין פב

7 אוק 2017

שבת

יז תשרי 5778

סנהדרין פג

8 אוק 2017

יום א

יח תשרי 5778

סנהדרין פד

9 אוק 2017

יום ב

יט תשרי 5778

סנהדרין פה

10 אוק 2017

יום ג

כ תשרי 5778

סנהדרין פו

11 אוק 2017

יום ד

כא תשרי 5778

סנהדרין פז

12 אוק 2017

יום ה

כב תשרי 5778

סנהדרין פח

13 אוק 2017

יום ו

כג תשרי 5778

סנהדרין פט

14 אוק 2017

שבת

כד תשרי 5778

סנהדרין צ

15 אוק 2017

יום א

כה תשרי 5778

סנהדרין צא

16 אוק 2017

יום ב

כו תשרי 5778

סנהדרין צב

17 אוק 2017

יום ג

כז תשרי 5778

סנהדרין צג

18 אוק 2017

יום ד

כח תשרי 5778

סנהדרין צד

19 אוק 2017

יום ה

כט תשרי 5778

סנהדרין צה

20 אוק 2017

יום ו

ל תשרי 5778

סנהדרין צו

21 אוק 2017

שבת

א חשון 5778

סנהדרין צז

22 אוק 2017

יום א

ב חשון 5778

סנהדרין צח

23 אוק 2017

יום ב

ג חשון 5778

סנהדרין צט

24 אוק 2017

יום ג

ד חשון 5778

סנהדרין ק

25 אוק 2017

יום ד

ה חשון 5778

סנהדרין קא

26 אוק 2017

יום ה

ו חשון 5778

סנהדרין קב

27 אוק 2017

יום ו

ז חשון 5778

סנהדרין קג

28 אוק 2017

שבת

ח חשון 5778

סנהדרין קד

29 אוק 2017

יום א

ט חשון 5778

סנהדרין קה

30 אוק 2017

יום ב

י חשון 5778

סנהדרין קו

31 אוק 2017

יום ג

יא חשון 5778

סנהדרין קז

1 נוב 2017

יום ד

יב חשון 5778

סנהדרין קח

2 נוב 2017

יום ה

יג חשון 5778

סנהדרין קט

3 נוב 2017

יום ו

יד חשון 5778

סנהדרין קי

4 נוב 2017

שבת

טו חשון 5778

סנהדרין קיא

5 נוב 2017

יום א

טז חשון 5778

סנהדרין קיב

6 נוב 2017

יום ב

יז חשון 5778

סנהדרין קיג

7 נוב 2017

יום ג

יח חשון 5778

מכות ב

8 נוב 2017

יום ד

יט חשון 5778

מכות ג

9 נוב 2017

יום ה

כ חשון 5778

מכות ד

10 נוב 2017

יום ו

כא חשון 5778

מכות ה

11 נוב 2017

שבת

כב חשון 5778

מכות ו

12 נוב 2017

יום א

כג חשון 5778

מכות ז

13 נוב 2017

יום ב

כד חשון 5778

מכות ח

14 נוב 2017

יום ג

כה חשון 5778

מכות ט

15 נוב 2017

יום ד

כו חשון 5778

מכות י

16 נוב 2017

יום ה

כז חשון 5778

מכות יא

17 נוב 2017

יום ו

כח חשון 5778

מכות יב

18 נוב 2017

שבת

כט חשון 5778

מכות יג

19 נוב 2017

יום א

א כסלו 5778

מכות יד

20 נוב 2017

יום ב

ב כסלו 5778

מכות טו

21 נוב 2017

יום ג

ג כסלו 5778

מכות טז

22 נוב 2017

יום ד

ד כסלו 5778

מכות יז

23 נוב 2017

יום ה

ה כסלו 5778

מכות יח

24 נוב 2017

יום ו

ו כסלו 5778

מכות יט

25 נוב 2017

שבת

ז כסלו 5778

מכות כ

26 נוב 2017

יום א

ח כסלו 5778

מכות כא

27 נוב 2017

יום ב

ט כסלו 5778

מכות כב

28 נוב 2017

יום ג

י כסלו 5778

מכות כג

29 נוב 2017

יום ד

יא כסלו 5778

מכות כד

30 נוב 2017

יום ה

יב כסלו 5778

שבועות ב

1 דצמ 2017

יום ו

יג כסלו 5778

שבועות ג

2 דצמ 2017

שבת

יד כסלו 5778

שבועות ד

3 דצמ 2017

יום א

טו כסלו 5778

שבועות ה

4 דצמ 2017

יום ב

טז כסלו 5778

שבועות ו

5 דצמ 2017

יום ג

יז כסלו 5778

שבועות ז

6 דצמ 2017

יום ד

יח כסלו 5778

שבועות ח

7 דצמ 2017

יום ה

יט כסלו 5778

שבועות ט

8 דצמ 2017

יום ו

כ כסלו 5778

שבועות י

9 דצמ 2017

שבת

כא כסלו 5778

שבועות יא

10 דצמ 2017

יום א

כב כסלו 5778

שבועות יב

11 דצמ 2017

יום ב

כג כסלו 5778

שבועות יג

12 דצמ 2017

יום ג

כד כסלו 5778

שבועות יד

13 דצמ 2017

יום ד

כה כסלו 5778

שבועות טו

14 דצמ 2017

יום ה

כו כסלו 5778

שבועות טז

15 דצמ 2017

יום ו

כז כסלו 5778

שבועות יז

16 דצמ 2017

שבת

כח כסלו 5778

שבועות יח

17 דצמ 2017

יום א

כט כסלו 5778

שבועות יט

18 דצמ 2017

יום ב

ל כסלו 5778

שבועות כ

19 דצמ 2017

יום ג

א טבת 5778

שבועות כא

20 דצמ 2017

יום ד

ב טבת 5778

שבועות כב

21 דצמ 2017

יום ה

ג טבת 5778

שבועות כג

22 דצמ 2017

יום ו

ד טבת 5778

שבועות כד

23 דצמ 2017

שבת

ה טבת 5778

שבועות כה

24 דצמ 2017

יום א

ו טבת 5778

שבועות כו

25 דצמ 2017

יום ב

ז טבת 5778

שבועות כז

26 דצמ 2017

יום ג

ח טבת 5778

שבועות כח

27 דצמ 2017

יום ד

ט טבת 5778

שבועות כט

28 דצמ 2017

יום ה

י טבת 5778

שבועות ל

29 דצמ 2017

יום ו

יא טבת 5778

שבועות לא

30 דצמ 2017

שבת

יב טבת 5778

שבועות לב

31 דצמ 2017

יום א

יג טבת 5778

שבועות לג

1 ינו 2018

יום ב

יד טבת 5778

שבועות לד

2 ינו 2018

יום ג

טו טבת 5778

שבועות לה

3 ינו 2018

יום ד

טז טבת 5778

שבועות לו

4 ינו 2018

יום ה

יז טבת 5778

שבועות לז

5 ינו 2018

יום ו

יח טבת 5778

שבועות לח

6 ינו 2018

שבת

יט טבת 5778

שבועות לט

7 ינו 2018

יום א

כ טבת 5778

שבועות מ

8 ינו 2018

יום ב

כא טבת 5778

שבועות מא

9 ינו 2018

יום ג

כב טבת 5778

שבועות מב

10 ינו 2018

יום ד

כג טבת 5778

שבועות מג

11 ינו 2018

יום ה

כד טבת 5778

שבועות מד

12 ינו 2018

יום ו

כה טבת 5778

שבועות מה

13 ינו 2018

שבת

כו טבת 5778

שבועות מו

14 ינו 2018

יום א

כז טבת 5778

שבועות מז

15 ינו 2018

יום ב

כח טבת 5778

שבועות מח

16 ינו 2018

יום ג

כט טבת 5778

שבועות מט

17 ינו 2018

יום ד

א שבט 5778

עבודה זרה ב

18 ינו 2018

יום ה

ב שבט 5778

עבודה זרה ג

19 ינו 2018

יום ו

ג שבט 5778

עבודה זרה ד

20 ינו 2018

שבת

ד שבט 5778

עבודה זרה ה

21 ינו 2018

יום א

ה שבט 5778

עבודה זרה ו

22 ינו 2018

יום ב

ו שבט 5778

עבודה זרה ז

23 ינו 2018

יום ג

ז שבט 5778

עבודה זרה ח

24 ינו 2018

יום ד

ח שבט 5778

עבודה זרה ט

25 ינו 2018

יום ה

ט שבט 5778

עבודה זרה י

26 ינו 2018

יום ו

י שבט 5778

עבודה זרה יא

27 ינו 2018

שבת

יא שבט 5778

עבודה זרה יב

28 ינו 2018

יום א

יב שבט 5778

עבודה זרה יג

29 ינו 2018

יום ב

יג שבט 5778

עבודה זרה יד

30 ינו 2018

יום ג

יד שבט 5778

עבודה זרה טו

31 ינו 2018

יום ד

טו שבט 5778

עבודה זרה טז

1 פבר 2018

יום ה

טז שבט 5778

עבודה זרה יז

2 פבר 2018

יום ו

יז שבט 5778

עבודה זרה יח

3 פבר 2018

שבת

יח שבט 5778

עבודה זרה יט

4 פבר 2018

יום א

יט שבט 5778

עבודה זרה כ

5 פבר 2018

יום ב

כ שבט 5778

עבודה זרה כא

6 פבר 2018

יום ג

כא שבט 5778

עבודה זרה כב

7 פבר 2018

יום ד

כב שבט 5778

עבודה זרה כג

8 פבר 2018

יום ה

כג שבט 5778

עבודה זרה כד

9 פבר 2018

יום ו

כד שבט 5778

עבודה זרה כה

10 פבר 2018

שבת

כה שבט 5778

עבודה זרה כו

11 פבר 2018

יום א

כו שבט 5778

עבודה זרה כז

12 פבר 2018

יום ב

כז שבט 5778

עבודה זרה כח

13 פבר 2018

יום ג

כח שבט 5778

עבודה זרה כט

14 פבר 2018

יום ד

כט שבט 5778

עבודה זרה ל

15 פבר 2018

יום ה

ל שבט 5778

עבודה זרה לא

16 פבר 2018

יום ו

א אדר 5778

עבודה זרה לב

17 פבר 2018

שבת

ב אדר 5778

עבודה זרה לג

18 פבר 2018

יום א

ג אדר 5778

עבודה זרה לד

19 פבר 2018

יום ב

ד אדר 5778

עבודה זרה לה

20 פבר 2018

יום ג

ה אדר 5778

עבודה זרה לו

21 פבר 2018

יום ד

ו אדר 5778

עבודה זרה לז

22 פבר 2018

יום ה

ז אדר 5778

עבודה זרה לח

23 פבר 2018

יום ו

ח אדר 5778

עבודה זרה לט

24 פבר 2018

שבת

ט אדר 5778

עבודה זרה מ

25 פבר 2018

יום א

י אדר 5778

עבודה זרה מא

26 פבר 2018

יום ב

יא אדר 5778

עבודה זרה מב

27 פבר 2018

יום ג

יב אדר 5778

עבודה זרה מג

28 פבר 2018

יום ד

יג אדר 5778

עבודה זרה מד

1 מרץ 2018

יום ה

יד אדר 5778

עבודה זרה מה

2 מרץ 2018

יום ו

טו אדר 5778

עבודה זרה מו

3 מרץ 2018

שבת

טז אדר 5778

עבודה זרה מז

4 מרץ 2018

יום א

יז אדר 5778

עבודה זרה מח

5 מרץ 2018

יום ב

יח אדר 5778

עבודה זרה מט

6 מרץ 2018

יום ג

יט אדר 5778

עבודה זרה נ

7 מרץ 2018

יום ד

כ אדר 5778

עבודה זרה נא

8 מרץ 2018

יום ה

כא אדר 5778

עבודה זרה נב

9 מרץ 2018

יום ו

כב אדר 5778

עבודה זרה נג

10 מרץ 2018

שבת

כג אדר 5778

עבודה זרה נד

11 מרץ 2018

יום א

כד אדר 5778

עבודה זרה נה

12 מרץ 2018

יום ב

כה אדר 5778

עבודה זרה נו

13 מרץ 2018

יום ג

כו אדר 5778

עבודה זרה נז

14 מרץ 2018

יום ד

כז אדר 5778

עבודה זרה נח

15 מרץ 2018

יום ה

כח אדר 5778

עבודה זרה נט

16 מרץ 2018

יום ו

כט אדר 5778

עבודה זרה ס

17 מרץ 2018

שבת

א ניסן 5778

עבודה זרה סא

18 מרץ 2018

יום א

ב ניסן 5778

עבודה זרה סב

19 מרץ 2018

יום ב

ג ניסן 5778

עבודה זרה סג

20 מרץ 2018

יום ג

ד ניסן 5778

עבודה זרה סד

21 מרץ 2018

יום ד

ה ניסן 5778

עבודה זרה סה

22 מרץ 2018

יום ה

ו ניסן 5778

עבודה זרה סו

23 מרץ 2018

יום ו

ז ניסן 5778

עבודה זרה סז

24 מרץ 2018

שבת

ח ניסן 5778

עבודה זרה סח

25 מרץ 2018

יום א

ט ניסן 5778

עבודה זרה סט

26 מרץ 2018

יום ב

י ניסן 5778

עבודה זרה ע

27 מרץ 2018

יום ג

יא ניסן 5778

עבודה זרה עא

28 מרץ 2018

יום ד

יב ניסן 5778

עבודה זרה עב

29 מרץ 2018

יום ה

יג ניסן 5778

עבודה זרה עג

30 מרץ 2018

יום ו

יד ניסן 5778

עבודה זרה עד

31 מרץ 2018

שבת

טו ניסן 5778

עבודה זרה עה

1 אפר 2018

יום א

טז ניסן 5778

עבודה זרה עו

2 אפר 2018

יום ב

יז ניסן 5778

הוריות ב

3 אפר 2018

יום ג

יח ניסן 5778

הוריות ג

4 אפר 2018

יום ד

יט ניסן 5778

הוריות ד

5 אפר 2018

יום ה

כ ניסן 5778

הוריות ה

6 אפר 2018

יום ו

כא ניסן 5778

הוריות ו

7 אפר 2018

שבת

כב ניסן 5778

הוריות ז

8 אפר 2018

יום א

כג ניסן 5778

הוריות ח

9 אפר 2018

יום ב

כד ניסן 5778

הוריות ט

10 אפר 2018

יום ג

כה ניסן 5778

הוריות י

11 אפר 2018

יום ד

כו ניסן 5778

הוריות יא

12 אפר 2018

יום ה

כז ניסן 5778

הוריות יב

13 אפר 2018

יום ו

כח ניסן 5778

הוריות יג

14 אפר 2018

שבת

כט ניסן 5778

הוריות יד

15 אפר 2018

יום א

ל ניסן 5778

זבחים ב

16 אפר 2018

יום ב

א אייר 5778

זבחים ג

17 אפר 2018

יום ג

ב אייר 5778

זבחים ד

18 אפר 2018

יום ד

ג אייר 5778

זבחים ה

19 אפר 2018

יום ה

ד אייר 5778

זבחים ו

20 אפר 2018

יום ו

ה אייר 5778

זבחים ז

21 אפר 2018

שבת

ו אייר 5778

זבחים ח

22 אפר 2018

יום א

ז אייר 5778

זבחים ט

23 אפר 2018

יום ב

ח אייר 5778

זבחים י

24 אפר 2018

יום ג

ט אייר 5778

זבחים יא

25 אפר 2018

יום ד

י אייר 5778

זבחים יב

26 אפר 2018

יום ה

יא אייר 5778

זבחים יג

27 אפר 2018

יום ו

יב אייר 5778

זבחים יד

28 אפר 2018

שבת

יג אייר 5778

זבחים טו

29 אפר 2018

יום א

יד אייר 5778

זבחים טז

30 אפר 2018

יום ב

טו אייר 5778

זבחים יז

1 מאי 2018

יום ג

טז אייר 5778

זבחים יח

2 מאי 2018

יום ד

יז אייר 5778

זבחים יט

3 מאי 2018

יום ה

יח אייר 5778

זבחים כ

4 מאי 2018

יום ו

יט אייר 5778

זבחים כא

5 מאי 2018

שבת

כ אייר 5778

זבחים כב

6 מאי 2018

יום א

כא אייר 5778

זבחים כג

7 מאי 2018

יום ב

כב אייר 5778

זבחים כד

8 מאי 2018

יום ג

כג אייר 5778

זבחים כה

9 מאי 2018

יום ד

כד אייר 5778

זבחים כו

10 מאי 2018

יום ה

כה אייר 5778

זבחים כז

11 מאי 2018

יום ו

כו אייר 5778

זבחים כח

12 מאי 2018

שבת

כז אייר 5778

זבחים כט

13 מאי 2018

יום א

כח אייר 5778

זבחים ל

14 מאי 2018

יום ב

כט אייר 5778

זבחים לא

15 מאי 2018

יום ג

א סיון 5778

זבחים לב

16 מאי 2018

יום ד

ב סיון 5778

זבחים לג

17 מאי 2018

יום ה

ג סיון 5778

זבחים לד

18 מאי 2018

יום ו

ד סיון 5778

זבחים לה

19 מאי 2018

שבת

ה סיון 5778

זבחים לו

20 מאי 2018

יום א

ו סיון 5778

זבחים לז

21 מאי 2018

יום ב

ז סיון 5778

זבחים לח

22 מאי 2018

יום ג

ח סיון 5778

זבחים לט

23 מאי 2018

יום ד

ט סיון 5778

זבחים מ

24 מאי 2018

יום ה

י סיון 5778

זבחים מא

25 מאי 2018

יום ו

יא סיון 5778

זבחים מב

26 מאי 2018

שבת

יב סיון 5778

זבחים מג

27 מאי 2018

יום א

יג סיון 5778

זבחים מד

28 מאי 2018

יום ב

יד סיון 5778

זבחים מה

29 מאי 2018

יום ג

טו סיון 5778

זבחים מו

30 מאי 2018

יום ד

טז סיון 5778

זבחים מז

31 מאי 2018

יום ה

יז סיון 5778

זבחים מח

1 יונ 2018

יום ו

יח סיון 5778

זבחים מט

2 יונ 2018

שבת

יט סיון 5778

זבחים נ

3 יונ 2018

יום א

כ סיון 5778

זבחים נא

4 יונ 2018

יום ב

כא סיון 5778

זבחים נב

5 יונ 2018

יום ג

כב סיון 5778

זבחים נג

6 יונ 2018

יום ד

כג סיון 5778

זבחים נד

7 יונ 2018

יום ה

כד סיון 5778

זבחים נה

8 יונ 2018

יום ו

כה סיון 5778

זבחים נו

9 יונ 2018

שבת

כו סיון 5778

זבחים נז

10 יונ 2018

יום א

כז סיון 5778

זבחים נח

11 יונ 2018

יום ב

כח סיון 5778

זבחים נט

12 יונ 2018

יום ג

כט סיון 5778

זבחים ס

13 יונ 2018

יום ד

ל סיון 5778

זבחים סא

14 יונ 2018

יום ה

א תמוז 5778

זבחים סב

15 יונ 2018

יום ו

ב תמוז 5778

זבחים סג

16 יונ 2018

שבת

ג תמוז 5778

זבחים סד

17 יונ 2018

יום א

ד תמוז 5778

זבחים סה

18 יונ 2018

יום ב

ה תמוז 5778

זבחים סו

19 יונ 2018

יום ג

ו תמוז 5778

זבחים סז

20 יונ 2018

יום ד

ז תמוז 5778

זבחים סח

21 יונ 2018

יום ה

ח תמוז 5778

זבחים סט

22 יונ 2018

יום ו

ט תמוז 5778

זבחים ע

23 יונ 2018

שבת

י תמוז 5778

זבחים עא

24 יונ 2018

יום א

יא תמוז 5778

זבחים עב

25 יונ 2018

יום ב

יב תמוז 5778

זבחים עג

26 יונ 2018

יום ג

יג תמוז 5778

זבחים עד

27 יונ 2018

יום ד

יד תמוז 5778

זבחים עה

28 יונ 2018

יום ה

טו תמוז 5778

זבחים עו

29 יונ 2018

יום ו

טז תמוז 5778

זבחים עז

30 יונ 2018

שבת

יז תמוז 5778

זבחים עח

1 יול 2018

יום א

יח תמוז 5778

זבחים עט

2 יול 2018

יום ב

יט תמוז 5778

זבחים פ

3 יול 2018

יום ג

כ תמוז 5778

זבחים פא

4 יול 2018

יום ד

כא תמוז 5778

זבחים פב

5 יול 2018

יום ה

כב תמוז 5778

זבחים פג

6 יול 2018

יום ו

כג תמוז 5778

זבחים פד

7 יול 2018

שבת

כד תמוז 5778

זבחים פה

8 יול 2018

יום א

כה תמוז 5778

זבחים פו

9 יול 2018

יום ב

כו תמוז 5778

זבחים פז

10 יול 2018

יום ג

כז תמוז 5778

זבחים פח

11 יול 2018

יום ד

כח תמוז 5778

זבחים פט

12 יול 2018

יום ה

כט תמוז 5778

זבחים צ

13 יול 2018

יום ו

א אב 5778

זבחים צא

14 יול 2018

שבת

ב אב 5778

זבחים צב

15 יול 2018

יום א

ג אב 5778

זבחים צג

16 יול 2018

יום ב

ד אב 5778

זבחים צד

17 יול 2018

יום ג

ה אב 5778

זבחים צה

18 יול 2018

יום ד

ו אב 5778

זבחים צו

19 יול 2018

יום ה

ז אב 5778

זבחים צז

20 יול 2018

יום ו

ח אב 5778

זבחים צח

21 יול 2018

שבת

ט אב 5778

זבחים צט

22 יול 2018

יום א

י אב 5778

זבחים ק

23 יול 2018

יום ב

יא אב 5778

זבחים קא

24 יול 2018

יום ג

יב אב 5778

זבחים קב

25 יול 2018

יום ד

יג אב 5778

זבחים קג

26 יול 2018

יום ה

יד אב 5778

זבחים קד

27 יול 2018

יום ו

טו אב 5778

זבחים קה

28 יול 2018

שבת

טז אב 5778

זבחים קו

29 יול 2018

יום א

יז אב 5778

זבחים קז

30 יול 2018

יום ב

יח אב 5778

זבחים קח

31 יול 2018

יום ג

יט אב 5778

זבחים קט

1 אוג 2018

יום ד

כ אב 5778

זבחים קי

2 אוג 2018

יום ה

כא אב 5778

זבחים קיא

3 אוג 2018

יום ו

כב אב 5778

זבחים קיב

4 אוג 2018

שבת

כג אב 5778

זבחים קיג

5 אוג 2018

יום א

כד אב 5778

זבחים קיד

6 אוג 2018

יום ב

כה אב 5778

זבחים קטו

7 אוג 2018

יום ג

כו אב 5778

זבחים קטז

8 אוג 2018

יום ד

כז אב 5778

זבחים קיז

9 אוג 2018

יום ה

כח אב 5778

זבחים קיח

10 אוג 2018

יום ו

כט אב 5778

זבחים קיט

11 אוג 2018

שבת

ל אב 5778

זבחים קכ

12 אוג 2018

יום א

א אלול 5778

מנחות ב

13 אוג 2018

יום ב

ב אלול 5778

מנחות ג

14 אוג 2018

יום ג

ג אלול 5778

מנחות ד

15 אוג 2018

יום ד

ד אלול 5778

מנחות ה

16 אוג 2018

יום ה

ה אלול 5778

מנחות ו

17 אוג 2018

יום ו

ו אלול 5778

מנחות ז

18 אוג 2018

שבת

ז אלול 5778

מנחות ח

19 אוג 2018

יום א

ח אלול 5778

מנחות ט

20 אוג 2018

יום ב

ט אלול 5778

מנחות י

21 אוג 2018

יום ג

י אלול 5778

מנחות יא

22 אוג 2018

יום ד

יא אלול 5778

מנחות יב

23 אוג 2018

יום ה

יב אלול 5778

מנחות יג

24 אוג 2018

יום ו

יג אלול 5778

מנחות יד

25 אוג 2018

שבת

יד אלול 5778

מנחות טו

26 אוג 2018

יום א

טו אלול 5778

מנחות טז

27 אוג 2018

יום ב

טז אלול 5778

מנחות יז

28 אוג 2018

יום ג

יז אלול 5778

מנחות יח

29 אוג 2018

יום ד

יח אלול 5778

מנחות יט

30 אוג 2018

יום ה

יט אלול 5778

מנחות כ

31 אוג 2018

יום ו

כ אלול 5778

מנחות כא

1 ספט 2018

שבת

כא אלול 5778

מנחות כב

2 ספט 2018

יום א

כב אלול 5778

מנחות כג

3 ספט 2018

יום ב

כג אלול 5778

מנחות כד

4 ספט 2018

יום ג

כד אלול 5778

מנחות כה

5 ספט 2018

יום ד

כה אלול 5778

מנחות כו

6 ספט 2018

יום ה

כו אלול 5778

מנחות כז

7 ספט 2018

יום ו

כז אלול 5778

מנחות כח

8 ספט 2018

שבת

כח אלול 5778

מנחות כט

9 ספט 2018

יום א

כט אלול 5778

מנחות ל

10 ספט 2018

יום ב

א תשרי 5779

מנחות לא

11 ספט 2018

יום ג

ב תשרי 5779

מנחות לב

12 ספט 2018

יום ד

ג תשרי 5779

מנחות לג

13 ספט 2018

יום ה

ד תשרי 5779

מנחות לד

14 ספט 2018

יום ו

ה תשרי 5779

מנחות לה

15 ספט 2018

שבת

ו תשרי 5779

מנחות לו

16 ספט 2018

יום א

ז תשרי 5779

מנחות לז

17 ספט 2018

יום ב

ח תשרי 5779

מנחות לח

18 ספט 2018

יום ג

ט תשרי 5779

מנחות לט

19 ספט 2018

יום ד

י תשרי 5779

מנחות מ

20 ספט 2018

יום ה

יא תשרי 5779

מנחות מא

21 ספט 2018

יום ו

יב תשרי 5779

מנחות מב

22 ספט 2018

שבת

יג תשרי 5779

מנחות מג

23 ספט 2018

יום א

יד תשרי 5779

מנחות מד

24 ספט 2018

יום ב

טו תשרי 5779

מנחות מה

25 ספט 2018

יום ג

טז תשרי 5779

מנחות מו

26 ספט 2018

יום ד

יז תשרי 5779

מנחות מז

27 ספט 2018

יום ה

יח תשרי 5779

מנחות מח

28 ספט 2018

יום ו

יט תשרי 5779

מנחות מט

29 ספט 2018

שבת

כ תשרי 5779

מנחות נ

30 ספט 2018

יום א

כא תשרי 5779

מנחות נא

1 אוק 2018

יום ב

כב תשרי 5779

מנחות נב

2 אוק 2018

יום ג

כג תשרי 5779

מנחות נג

3 אוק 2018

יום ד

כד תשרי 5779

מנחות נד

4 אוק 2018

יום ה

כה תשרי 5779

מנחות נה

5 אוק 2018

יום ו

כו תשרי 5779

מנחות נו

6 אוק 2018

שבת

כז תשרי 5779

מנחות נז

7 אוק 2018

יום א

כח תשרי 5779

מנחות נח

8 אוק 2018

יום ב

כט תשרי 5779

מנחות נט

9 אוק 2018

יום ג

ל תשרי 5779

מנחות ס

10 אוק 2018

יום ד

א חשון 5779

מנחות סא

11 אוק 2018

יום ה

ב חשון 5779

מנחות סב

12 אוק 2018

יום ו

ג חשון 5779

מנחות סג

13 אוק 2018

שבת

ד חשון 5779

מנחות סד

14 אוק 2018

יום א

ה חשון 5779

מנחות סה

15 אוק 2018

יום ב

ו חשון 5779

מנחות סו

16 אוק 2018

יום ג

ז חשון 5779

מנחות סז

17 אוק 2018

יום ד

ח חשון 5779

מנחות סח

18 אוק 2018

יום ה

ט חשון 5779

מנחות סט

19 אוק 2018

יום ו

י חשון 5779

מנחות ע

20 אוק 2018

שבת

יא חשון 5779

מנחות עא

21 אוק 2018

יום א

יב חשון 5779

מנחות עב

22 אוק 2018

יום ב

יג חשון 5779

מנחות עג

23 אוק 2018

יום ג

יד חשון 5779

מנחות עד

24 אוק 2018

יום ד

טו חשון 5779

מנחות עה

25 אוק 2018

יום ה

טז חשון 5779

מנחות עו

26 אוק 2018

יום ו

יז חשון 5779

מנחות עז

27 אוק 2018

שבת

יח חשון 5779

מנחות עח

28 אוק 2018

יום א

יט חשון 5779

מנחות עט

29 אוק 2018

יום ב

כ חשון 5779

מנחות פ

30 אוק 2018

יום ג

כא חשון 5779

מנחות פא

31 אוק 2018

יום ד

כב חשון 5779

מנחות פב

1 נוב 2018

יום ה

כג חשון 5779

מנחות פג

2 נוב 2018

יום ו

כד חשון 5779

מנחות פד

3 נוב 2018

שבת

כה חשון 5779

מנחות פה

4 נוב 2018

יום א

כו חשון 5779

מנחות פו

5 נוב 2018

יום ב

כז חשון 5779

מנחות פז

6 נוב 2018

יום ג

כח חשון 5779

מנחות פח

7 נוב 2018

יום ד

כט חשון 5779

מנחות פט

8 נוב 2018

יום ה

ל חשון 5779

מנחות צ

9 נוב 2018

יום ו

א כסלו 5779

מנחות צא

10 נוב 2018

שבת

ב כסלו 5779

מנחות צב

11 נוב 2018

יום א

ג כסלו 5779

מנחות צג

12 נוב 2018

יום ב

ד כסלו 5779

מנחות צד

13 נוב 2018

יום ג

ה כסלו 5779

מנחות צה

14 נוב 2018

יום ד

ו כסלו 5779

מנחות צו

15 נוב 2018

יום ה

ז כסלו 5779

מנחות צז

16 נוב 2018

יום ו

ח כסלו 5779

מנחות צח

17 נוב 2018

שבת

ט כסלו 5779

מנחות צט

18 נוב 2018

יום א

י כסלו 5779

מנחות ק

19 נוב 2018

יום ב

יא כסלו 5779

מנחות קא

20 נוב 2018

יום ג

יב כסלו 5779

מנחות קב

21 נוב 2018

יום ד

יג כסלו 5779

מנחות קג

22 נוב 2018

יום ה

יד כסלו 5779

מנחות קד

23 נוב 2018

יום ו

טו כסלו 5779

מנחות קה

24 נוב 2018

שבת

טז כסלו 5779

מנחות קו

25 נוב 2018

יום א

יז כסלו 5779

מנחות קז

26 נוב 2018

יום ב

יח כסלו 5779

מנחות קח

27 נוב 2018

יום ג

יט כסלו 5779

מנחות קט

28 נוב 2018

יום ד

כ כסלו 5779

מנחות קי

29 נוב 2018

יום ה

כא כסלו 5779

חולין ב

30 נוב 2018

יום ו

כב כסלו 5779

חולין ג

1 דצמ 2018

שבת

כג כסלו 5779

חולין ד

2 דצמ 2018

יום א

כד כסלו 5779

חולין ה

3 דצמ 2018

יום ב

כה כסלו 5779

חולין ו

4 דצמ 2018

יום ג

כו כסלו 5779

חולין ז

5 דצמ 2018

יום ד

כז כסלו 5779

חולין ח

6 דצמ 2018

יום ה

כח כסלו 5779

חולין ט

7 דצמ 2018

יום ו

כט כסלו 5779

חולין י

8 דצמ 2018

שבת

ל כסלו 5779

חולין יא

9 דצמ 2018

יום א

א טבת 5779

חולין יב

10 דצמ 2018

יום ב

ב טבת 5779

חולין יג

11 דצמ 2018

יום ג

ג טבת 5779

חולין יד

12 דצמ 2018

יום ד

ד טבת 5779

חולין טו

13 דצמ 2018

יום ה

ה טבת 5779

חולין טז

14 דצמ 2018

יום ו

ו טבת 5779

חולין יז

15 דצמ 2018

שבת

ז טבת 5779

חולין יח

16 דצמ 2018

יום א

ח טבת 5779

חולין יט

17 דצמ 2018

יום ב

ט טבת 5779

חולין כ

18 דצמ 2018

יום ג

י טבת 5779

חולין כא

19 דצמ 2018

יום ד

יא טבת 5779

חולין כב

20 דצמ 2018

יום ה

יב טבת 5779

חולין כג

21 דצמ 2018

יום ו

יג טבת 5779

חולין כד

22 דצמ 2018

שבת

יד טבת 5779

חולין כה

23 דצמ 2018

יום א

טו טבת 5779

חולין כו

24 דצמ 2018

יום ב

טז טבת 5779

חולין כז

25 דצמ 2018

יום ג

יז טבת 5779

חולין כח

26 דצמ 2018

יום ד

יח טבת 5779

חולין כט

27 דצמ 2018

יום ה

יט טבת 5779

חולין ל

28 דצמ 2018

יום ו

כ טבת 5779

חולין לא

29 דצמ 2018

שבת

כא טבת 5779

חולין לב

30 דצמ 2018

יום א

כב טבת 5779

חולין לג

31 דצמ 2018

יום ב

כג טבת 5779

חולין לד

1 ינו 2019

יום ג

כד טבת 5779

חולין לה

2 ינו 2019

יום ד

כה טבת 5779

חולין לו

3 ינו 2019

יום ה

כו טבת 5779

חולין לז

4 ינו 2019

יום ו

כז טבת 5779

חולין לח

5 ינו 2019

שבת

כח טבת 5779

חולין לט

6 ינו 2019

יום א

כט טבת 5779

חולין מ

7 ינו 2019

יום ב

א שבט 5779

חולין מא

8 ינו 2019

יום ג

ב שבט 5779

חולין מב

9 ינו 2019

יום ד

ג שבט 5779

חולין מג

10 ינו 2019

יום ה

ד שבט 5779

חולין מד

11 ינו 2019

יום ו

ה שבט 5779

חולין מה

12 ינו 2019

שבת

ו שבט 5779

חולין מו

13 ינו 2019

יום א

ז שבט 5779

חולין מז

14 ינו 2019

יום ב

ח שבט 5779

חולין מח

15 ינו 2019

יום ג

ט שבט 5779

חולין מט

16 ינו 2019

יום ד

י שבט 5779

חולין נ

17 ינו 2019

יום ה

יא שבט 5779

חולין נא

18 ינו 2019

יום ו

יב שבט 5779

חולין נב

19 ינו 2019

שבת

יג שבט 5779

חולין נג

20 ינו 2019

יום א

יד שבט 5779

חולין נד

21 ינו 2019

יום ב

טו שבט 5779

חולין נה

22 ינו 2019

יום ג

טז שבט 5779

חולין נו

23 ינו 2019

יום ד

יז שבט 5779

חולין נז

24 ינו 2019

יום ה

יח שבט 5779

חולין נח

25 ינו 2019

יום ו

יט שבט 5779

חולין נט

26 ינו 2019

שבת

כ שבט 5779

חולין ס

27 ינו 2019

יום א

כא שבט 5779

חולין סא

28 ינו 2019

יום ב

כב שבט 5779

חולין סב

29 ינו 2019

יום ג

כג שבט 5779

חולין סג

30 ינו 2019

יום ד

כד שבט 5779

חולין סד

31 ינו 2019

יום ה

כה שבט 5779

חולין סה

1 פבר 2019

יום ו

כו שבט 5779

חולין סו

2 פבר 2019

שבת

כז שבט 5779

חולין סז

3 פבר 2019

יום א

כח שבט 5779

חולין סח

4 פבר 2019

יום ב

כט שבט 5779

חולין סט

5 פבר 2019

יום ג

ל שבט 5779

חולין ע

6 פבר 2019

יום ד

א אדר א 5779

חולין עא

7 פבר 2019

יום ה

ב אדר א 5779

חולין עב

8 פבר 2019

יום ו

ג אדר א 5779

חולין עג

9 פבר 2019

שבת

ד אדר א 5779

חולין עד

10 פבר 2019

יום א

ה אדר א 5779

חולין עה

11 פבר 2019

יום ב

ו אדר א 5779

חולין עו

12 פבר 2019

יום ג

ז אדר א 5779

חולין עז

13 פבר 2019

יום ד

ח אדר א 5779

חולין עח

14 פבר 2019

יום ה

ט אדר א 5779

חולין עט

15 פבר 2019

יום ו

י אדר א 5779

חולין פ

16 פבר 2019

שבת

יא אדר א 5779

חולין פא

17 פבר 2019

יום א

יב אדר א 5779

חולין פב

18 פבר 2019

יום ב

יג אדר א 5779

חולין פג

19 פבר 2019

יום ג

יד אדר א 5779

חולין פד

20 פבר 2019

יום ד

טו אדר א 5779

חולין פה

21 פבר 2019

יום ה

טז אדר א 5779

חולין פו

22 פבר 2019

יום ו

יז אדר א 5779

חולין פז

23 פבר 2019

שבת

יח אדר א 5779

חולין פח

24 פבר 2019

יום א

יט אדר א 5779

חולין פט

25 פבר 2019

יום ב

כ אדר א 5779

חולין צ

26 פבר 2019

יום ג

כא אדר א 5779

חולין צא

27 פבר 2019

יום ד

כב אדר א 5779

חולין צב

28 פבר 2019

יום ה

כג אדר א 5779

חולין צג

1 מרץ 2019

יום ו

כד אדר א 5779

חולין צד

2 מרץ 2019

שבת

כה אדר א 5779

חולין צה

3 מרץ 2019

יום א

כו אדר א 5779

חולין צו

4 מרץ 2019

יום ב

כז אדר א 5779

חולין צז

5 מרץ 2019

יום ג

כח אדר א 5779

חולין צח

6 מרץ 2019

יום ד

כט אדר א 5779

חולין צט

7 מרץ 2019

יום ה

ל אדר א 5779

חולין ק

8 מרץ 2019

יום ו

א אדר ב 5779

חולין קא

9 מרץ 2019

שבת

ב אדר ב 5779

חולין קב

10 מרץ 2019

יום א

ג אדר ב 5779

חולין קג

11 מרץ 2019

יום ב

ד אדר ב 5779

חולין קד

12 מרץ 2019

יום ג

ה אדר ב 5779

חולין קה

13 מרץ 2019

יום ד

ו אדר ב 5779

חולין קו

14 מרץ 2019

יום ה

ז אדר ב 5779

חולין קז

15 מרץ 2019

יום ו

ח אדר ב 5779

חולין קח

16 מרץ 2019

שבת

ט אדר ב 5779

חולין קט

17 מרץ 2019

יום א

י אדר ב 5779

חולין קי

18 מרץ 2019

יום ב

יא אדר ב 5779

חולין קיא

19 מרץ 2019

יום ג

יב אדר ב 5779

חולין קיב

20 מרץ 2019

יום ד

יג אדר ב 5779

חולין קיג

21 מרץ 2019

יום ה

יד אדר ב 5779

חולין קיד

22 מרץ 2019

יום ו

טו אדר ב 5779

חולין קטו

23 מרץ 2019

שבת

טז אדר ב 5779

חולין קטז

24 מרץ 2019

יום א

יז אדר ב 5779

חולין קיז

25 מרץ 2019

יום ב

יח אדר ב 5779

חולין קיח

26 מרץ 2019

יום ג

יט אדר ב 5779

חולין קיט

27 מרץ 2019

יום ד

כ אדר ב 5779

חולין קכ

28 מרץ 2019

יום ה

כא אדר ב 5779

חולין קכא

29 מרץ 2019

יום ו

כב אדר ב 5779

חולין קכב

30 מרץ 2019

שבת

כג אדר ב 5779

חולין קכג

31 מרץ 2019

יום א

כד אדר ב 5779

חולין קכד

1 אפר 2019

יום ב

כה אדר ב 5779

חולין קכה

2 אפר 2019

יום ג

כו אדר ב 5779

חולין קכו

3 אפר 2019

יום ד

כז אדר ב 5779

חולין קכז

4 אפר 2019

יום ה

כח אדר ב 5779

חולין קכח

5 אפר 2019

יום ו

כט אדר ב 5779

חולין קכט

6 אפר 2019

שבת

א ניסן 5779

חולין קל

7 אפר 2019

יום א

ב ניסן 5779

חולין קלא

8 אפר 2019

יום ב

ג ניסן 5779

חולין קלב

9 אפר 2019

יום ג

ד ניסן 5779

חולין קלג

10 אפר 2019

יום ד

ה ניסן 5779

חולין קלד

11 אפר 2019

יום ה

ו ניסן 5779

חולין קלה

12 אפר 2019

יום ו

ז ניסן 5779

חולין קלו

13 אפר 2019

שבת

ח ניסן 5779

חולין קלז

14 אפר 2019

יום א

ט ניסן 5779

חולין קלח

15 אפר 2019

יום ב

י ניסן 5779

חולין קלט

16 אפר 2019

יום ג

יא ניסן 5779

חולין קמ

17 אפר 2019

יום ד

יב ניסן 5779

חולין קמא

18 אפר 2019

יום ה

יג ניסן 5779

חולין קמב

19 אפר 2019

יום ו

יד ניסן 5779

בכורות ב

20 אפר 2019

שבת

טו ניסן 5779

בכורות ג

21 אפר 2019

יום א

טז ניסן 5779

בכורות ד

22 אפר 2019

יום ב

יז ניסן 5779

בכורות ה

23 אפר 2019

יום ג

יח ניסן 5779

בכורות ו

24 אפר 2019

יום ד

יט ניסן 5779

בכורות ז

25 אפר 2019

יום ה

כ ניסן 5779

בכורות ח

26 אפר 2019

יום ו

כא ניסן 5779

בכורות ט

27 אפר 2019

שבת

כב ניסן 5779

בכורות י

28 אפר 2019

יום א

כג ניסן 5779

בכורות יא

29 אפר 2019

יום ב

כד ניסן 5779

בכורות יב

30 אפר 2019

יום ג

כה ניסן 5779

בכורות יג

1 מאי 2019

יום ד

כו ניסן 5779

בכורות יד

2 מאי 2019

יום ה

כז ניסן 5779

בכורות טו

3 מאי 2019

יום ו

כח ניסן 5779

בכורות טז

4 מאי 2019

שבת

כט ניסן 5779

בכורות יז

5 מאי 2019

יום א

ל ניסן 5779

בכורות יח

6 מאי 2019

יום ב

א אייר 5779

בכורות יט

7 מאי 2019

יום ג

ב אייר 5779

בכורות כ

8 מאי 2019

יום ד

ג אייר 5779

בכורות כא

9 מאי 2019

יום ה

ד אייר 5779

בכורות כב

10 מאי 2019

יום ו

ה אייר 5779

בכורות כג

11 מאי 2019

שבת

ו אייר 5779

בכורות כד

12 מאי 2019

יום א

ז אייר 5779

בכורות כה

13 מאי 2019

יום ב

ח אייר 5779

בכורות כו

14 מאי 2019

יום ג

ט אייר 5779

בכורות כז

15 מאי 2019

יום ד

י אייר 5779

בכורות כח

16 מאי 2019

יום ה

יא אייר 5779

בכורות כט

17 מאי 2019

יום ו

יב אייר 5779

בכורות ל

18 מאי 2019

שבת

יג אייר 5779

בכורות לא

19 מאי 2019

יום א

יד אייר 5779

בכורות לב

20 מאי 2019

יום ב

טו אייר 5779

בכורות לג

21 מאי 2019

יום ג

טז אייר 5779

בכורות לד

22 מאי 2019

יום ד

יז אייר 5779

בכורות לה

23 מאי 2019

יום ה

יח אייר 5779

בכורות לו

24 מאי 2019

יום ו

יט אייר 5779

בכורות לז

25 מאי 2019

שבת

כ אייר 5779

בכורות לח

26 מאי 2019

יום א

כא אייר 5779

בכורות לט

27 מאי 2019

יום ב

כב אייר 5779

בכורות מ

28 מאי 2019

יום ג

כג אייר 5779

בכורות מא

29 מאי 2019

יום ד

כד אייר 5779

בכורות מב

30 מאי 2019

יום ה

כה אייר 5779

בכורות מג

31 מאי 2019

יום ו

כו אייר 5779

בכורות מד

1 יונ 2019

שבת

כז אייר 5779

בכורות מה

2 יונ 2019

יום א

כח אייר 5779

בכורות מו

3 יונ 2019

יום ב

כט אייר 5779

בכורות מז

4 יונ 2019

יום ג

א סיון 5779

בכורות מח

5 יונ 2019

יום ד

ב סיון 5779

בכורות מט

6 יונ 2019

יום ה

ג סיון 5779

בכורות נ

7 יונ 2019

יום ו

ד סיון 5779

בכורות נא

8 יונ 2019

שבת

ה סיון 5779

בכורות נב

9 יונ 2019

יום א

ו סיון 5779

בכורות נג

10 יונ 2019

יום ב

ז סיון 5779

בכורות נד

11 יונ 2019

יום ג

ח סיון 5779

בכורות נה

12 יונ 2019

יום ד

ט סיון 5779

בכורות נו

13 יונ 2019

יום ה

י סיון 5779

בכורות נז

14 יונ 2019

יום ו

יא סיון 5779

בכורות נח

15 יונ 2019

שבת

יב סיון 5779

בכורות נט

16 יונ 2019

יום א

יג סיון 5779

בכורות ס

17 יונ 2019

יום ב

יד סיון 5779

בכורות סא

18 יונ 2019

יום ג

טו סיון 5779

ערכין ב

19 יונ 2019

יום ד

טז סיון 5779

ערכין ג

20 יונ 2019

יום ה

יז סיון 5779

ערכין ד

21 יונ 2019

יום ו

יח סיון 5779

ערכין ה

22 יונ 2019

שבת

יט סיון 5779

ערכין ו

23 יונ 2019

יום א

כ סיון 5779

ערכין ז

24 יונ 2019

יום ב

כא סיון 5779

ערכין ח

25 יונ 2019

יום ג

כב סיון 5779

ערכין ט

26 יונ 2019

יום ד

כג סיון 5779

ערכין י

27 יונ 2019

יום ה

כד סיון 5779

ערכין יא

28 יונ 2019

יום ו

כה סיון 5779

ערכין יב

29 יונ 2019

שבת

כו סיון 5779

ערכין יג

30 יונ 2019

יום א

כז סיון 5779

ערכין יד

1 יול 2019

יום ב

כח סיון 5779

ערכין טו

2 יול 2019

יום ג

כט סיון 5779

ערכין טז

3 יול 2019

יום ד

ל סיון 5779

ערכין יז

4 יול 2019

יום ה

א תמוז 5779

ערכין יח

5 יול 2019

יום ו

ב תמוז 5779

ערכין יט

6 יול 2019

שבת

ג תמוז 5779

ערכין כ

7 יול 2019

יום א

ד תמוז 5779

ערכין כא

8 יול 2019

יום ב

ה תמוז 5779

ערכין כב

9 יול 2019

יום ג

ו תמוז 5779

ערכין כג

10 יול 2019

יום ד

ז תמוז 5779

ערכין כד

11 יול 2019

יום ה

ח תמוז 5779

ערכין כה

12 יול 2019

יום ו

ט תמוז 5779

ערכין כו

13 יול 2019

שבת

י תמוז 5779

ערכין כז

14 יול 2019

יום א

יא תמוז 5779

ערכין כח

15 יול 2019

יום ב

יב תמוז 5779

ערכין כט

16 יול 2019

יום ג

יג תמוז 5779

ערכין ל

17 יול 2019

יום ד

יד תמוז 5779

ערכין לא

18 יול 2019

יום ה

טו תמוז 5779

ערכין לב

19 יול 2019

יום ו

טז תמוז 5779

ערכין לג

20 יול 2019

שבת

יז תמוז 5779

ערכין לד

21 יול 2019

יום א

יח תמוז 5779

תמורה ב

22 יול 2019

יום ב

יט תמוז 5779

תמורה ג

23 יול 2019

יום ג

כ תמוז 5779

תמורה ד

24 יול 2019

יום ד

כא תמוז 5779

תמורה ה

25 יול 2019

יום ה

כב תמוז 5779

תמורה ו

26 יול 2019

יום ו

כג תמוז 5779

תמורה ז

27 יול 2019

שבת

כד תמוז 5779

תמורה ח

28 יול 2019

יום א

כה תמוז 5779

תמורה ט

29 יול 2019

יום ב

כו תמוז 5779

תמורה י

30 יול 2019

יום ג

כז תמוז 5779

תמורה יא

31 יול 2019

יום ד

כח תמוז 5779

תמורה יב

1 אוג 2019

יום ה

כט תמוז 5779

תמורה יג

2 אוג 2019

יום ו

א אב 5779

תמורה יד

3 אוג 2019

שבת

ב אב 5779

תמורה טו

4 אוג 2019

יום א

ג אב 5779

תמורה טז

5 אוג 2019

יום ב

ד אב 5779

תמורה יז

6 אוג 2019

יום ג

ה אב 5779

תמורה יח

7 אוג 2019

יום ד

ו אב 5779

תמורה יט

8 אוג 2019

יום ה

ז אב 5779

תמורה כ

9 אוג 2019

יום ו

ח אב 5779

תמורה כא

10 אוג 2019

שבת

ט אב 5779

תמורה כב

11 אוג 2019

יום א

י אב 5779

תמורה כג

12 אוג 2019

יום ב

יא אב 5779

תמורה כד

13 אוג 2019

יום ג

יב אב 5779

תמורה כה

14 אוג 2019

יום ד

יג אב 5779

תמורה כו

15 אוג 2019

יום ה

יד אב 5779

תמורה כז

16 אוג 2019

יום ו

טו אב 5779

תמורה כח

17 אוג 2019

שבת

טז אב 5779

תמורה כט

18 אוג 2019

יום א

יז אב 5779

תמורה ל

19 אוג 2019

יום ב

יח אב 5779

תמורה לא

20 אוג 2019

יום ג

יט אב 5779

תמורה לב

21 אוג 2019

יום ד

כ אב 5779

תמורה לג

22 אוג 2019

יום ה

כא אב 5779

תמורה לד

23 אוג 2019

יום ו

כב אב 5779

כריתות ב

24 אוג 2019

שבת

כג אב 5779

כריתות ג

25 אוג 2019

יום א

כד אב 5779

כריתות ד

26 אוג 2019

יום ב

כה אב 5779

כריתות ה

27 אוג 2019

יום ג

כו אב 5779

כריתות ו

28 אוג 2019

יום ד

כז אב 5779

כריתות ז

29 אוג 2019

יום ה

כח אב 5779

כריתות ח

30 אוג 2019

יום ו

כט אב 5779

כריתות ט

31 אוג 2019

שבת

ל אב 5779

כריתות י

1 ספט 2019

יום א

א אלול 5779

כריתות יא

2 ספט 2019

יום ב

ב אלול 5779

כריתות יב

3 ספט 2019

יום ג

ג אלול 5779

כריתות יג

4 ספט 2019

יום ד

ד אלול 5779

כריתות יד

5 ספט 2019

יום ה

ה אלול 5779

כריתות טו

6 ספט 2019

יום ו

ו אלול 5779

כריתות טז

7 ספט 2019

שבת

ז אלול 5779

כריתות יז

8 ספט 2019

יום א

ח אלול 5779

כריתות יח

9 ספט 2019

יום ב

ט אלול 5779

כריתות יט

10 ספט 2019

יום ג

י אלול 5779

כריתות כ

11 ספט 2019

יום ד

יא אלול 5779

כריתות כא

12 ספט 2019

יום ה

יב אלול 5779

כריתות כב

13 ספט 2019

יום ו

יג אלול 5779

כריתות כג

14 ספט 2019

שבת

יד אלול 5779

כריתות כד

15 ספט 2019

יום א

טו אלול 5779

כריתות כה

16 ספט 2019

יום ב

טז אלול 5779

כריתות כו

17 ספט 2019

יום ג

יז אלול 5779

כריתות כז

18 ספט 2019

יום ד

יח אלול 5779

כריתות כח

19 ספט 2019

יום ה

יט אלול 5779

מעילה ב

20 ספט 2019

יום ו

כ אלול 5779

מעילה ג

21 ספט 2019

שבת

כא אלול 5779

מעילה ד

22 ספט 2019

יום א

כב אלול 5779

מעילה ה

23 ספט 2019

יום ב

כג אלול 5779

מעילה ו

24 ספט 2019

יום ג

כד אלול 5779

מעילה ז

25 ספט 2019

יום ד

כה אלול 5779

מעילה ח

26 ספט 2019

יום ה

כו אלול 5779

מעילה ט

27 ספט 2019

יום ו

כז אלול 5779

מעילה י

28 ספט 2019

שבת

כח אלול 5779

מעילה יא

29 ספט 2019

יום א

כט אלול 5779

מעילה יב

30 ספט 2019

יום ב

א תשרי 5780

מעילה יג

1 אוק 2019

יום ג

ב תשרי 5780

מעילה יד

2 אוק 2019

יום ד

ג תשרי 5780

מעילה טו

3 אוק 2019

יום ה

ד תשרי 5780

מעילה טז

4 אוק 2019

יום ו

ה תשרי 5780

מעילה יז

5 אוק 2019

שבת

ו תשרי 5780

מעילה יח

6 אוק 2019

יום א

ז תשרי 5780

מעילה יט

7 אוק 2019

יום ב

ח תשרי 5780

מעילה כ

8 אוק 2019

יום ג

ט תשרי 5780

מעילה כא

9 אוק 2019

יום ד

י תשרי 5780

מעילה כב

10 אוק 2019

יום ה

יא תשרי 5780

קנים כג

11 אוק 2019

יום ו

יב תשרי 5780

קנים כד

12 אוק 2019

שבת

יג תשרי 5780

קנים כה

13 אוק 2019

יום א

יד תשרי 5780

תמיד כו

14 אוק 2019

יום ב

טו תשרי 5780

תמיד כז

15 אוק 2019

יום ג

טז תשרי 5780

תמיד כח

16 אוק 2019

יום ד

יז תשרי 5780

תמיד כט

17 אוק 2019

יום ה

יח תשרי 5780

תמיד ל

18 אוק 2019

יום ו

יט תשרי 5780

תמיד לא

19 אוק 2019

שבת

כ תשרי 5780

תמיד לב

20 אוק 2019

יום א

כא תשרי 5780

תמיד לג

21 אוק 2019

יום ב

כב תשרי 5780

תמיד לד

22 אוק 2019

יום ג

כג תשרי 5780

מדות לה

23 אוק 2019

יום ד

כד תשרי 5780

מדות לו

24 אוק 2019

יום ה

כה תשרי 5780

מדות לז

25 אוק 2019

יום ו

כו תשרי 5780

נדה ב

26 אוק 2019

שבת

כז תשרי 5780

נדה ג

27 אוק 2019

יום א

כח תשרי 5780

נדה ד

28 אוק 2019

יום ב

כט תשרי 5780

נדה ה

29 אוק 2019

יום ג

ל תשרי 5780

נדה ו

30 אוק 2019

יום ד

א חשון 5780

נדה ז

31 אוק 2019

יום ה

ב חשון 5780

נדה ח

1 נוב 2019

יום ו

ג חשון 5780

נדה ט

2 נוב 2019

שבת

ד חשון 5780

נדה י

3 נוב 2019

יום א

ה חשון 5780

נדה יא

4 נוב 2019

יום ב

ו חשון 5780

נדה יב

5 נוב 2019

יום ג

ז חשון 5780

נדה יג

6 נוב 2019

יום ד

ח חשון 5780

נדה יד

7 נוב 2019

יום ה

ט חשון 5780

נדה טו

8 נוב 2019

יום ו

י חשון 5780

נדה טז

9 נוב 2019

שבת

יא חשון 5780

נדה יז

10 נוב 2019

יום א

יב חשון 5780

נדה יח

11 נוב 2019

יום ב

יג חשון 5780

נדה יט

12 נוב 2019

יום ג

יד חשון 5780

נדה כ

13 נוב 2019

יום ד

טו חשון 5780

נדה כא

14 נוב 2019

יום ה

טז חשון 5780

נדה כב

15 נוב 2019

יום ו

יז חשון 5780

נדה כג

16 נוב 2019

שבת

יח חשון 5780

נדה כד

17 נוב 2019

יום א

יט חשון 5780

נדה כה

18 נוב 2019

יום ב

כ חשון 5780

נדה כו

19 נוב 2019

יום ג

כא חשון 5780

נדה כז

20 נוב 2019

יום ד

כב חשון 5780

נדה כח

21 נוב 2019

יום ה

כג חשון 5780

נדה כט

22 נוב 2019

יום ו

כד חשון 5780

נדה ל

23 נוב 2019

שבת

כה חשון 5780

נדה לא

24 נוב 2019

יום א

כו חשון 5780

נדה לב

25 נוב 2019

יום ב

כז חשון 5780

נדה לג

26 נוב 2019

יום ג

כח חשון 5780

נדה לד

27 נוב 2019

יום ד

כט חשון 5780

נדה לה

28 נוב 2019

יום ה

ל חשון 5780

נדה לו

29 נוב 2019

יום ו

א כסלו 5780

נדה לז

30 נוב 2019

שבת

ב כסלו 5780

נדה לח

1 דצמ 2019

יום א

ג כסלו 5780

נדה לט

2 דצמ 2019

יום ב

ד כסלו 5780

נדה מ

3 דצמ 2019

יום ג

ה כסלו 5780

נדה מא

4 דצמ 2019

יום ד

ו כסלו 5780

נדה מב

5 דצמ 2019

יום ה

ז כסלו 5780

נדה מג

6 דצמ 2019

יום ו

ח כסלו 5780

נדה מד

7 דצמ 2019

שבת

ט כסלו 5780

נדה מה

8 דצמ 2019

יום א

י כסלו 5780

נדה מו

9 דצמ 2019

יום ב

יא כסלו 5780

נדה מז

10 דצמ 2019

יום ג

יב כסלו 5780

נדה מח

11 דצמ 2019

יום ד

יג כסלו 5780

נדה מט

12 דצמ 2019

יום ה

יד כסלו 5780

נדה נ

13 דצמ 2019

יום ו

טו כסלו 5780

נדה נא

14 דצמ 2019

שבת

טז כסלו 5780

נדה נב

15 דצמ 2019

יום א

יז כסלו 5780

נדה נג

16 דצמ 2019

יום ב

יח כסלו 5780

נדה נד

17 דצמ 2019

יום ג

יט כסלו 5780

נדה נה

18 דצמ 2019

יום ד

כ כסלו 5780

נדה נו

19 דצמ 2019

יום ה

כא כסלו 5780

נדה נז

20 דצמ 2019

יום ו

כב כסלו 5780

נדה נח

21 דצמ 2019

שבת

כג כסלו 5780

נדה נט

22 דצמ 2019

יום א

כד כסלו 5780

נדה ס

23 דצמ 2019

יום ב

כה כסלו 5780

נדה סא

24 דצמ 2019

יום ג

כו כסלו 5780

נדה סב

25 דצמ 2019

יום ד

כז כסלו 5780

נדה סג

26 דצמ 2019

יום ה

כח כסלו 5780

נדה סד

27 דצמ 2019

יום ו

כט כסלו 5780

נדה סה

28 דצמ 2019

שבת

ל כסלו 5780

נדה סו

29 דצמ 2019

יום א

א טבת 5780

נדה סז

30 דצמ 2019

יום ב

ב טבת 5780

נדה סח

31 דצמ 2019

יום ג

ג טבת 5780

נדה סט

1 ינו 2020

יום ד

ד טבת 5780

נדה ע

2 ינו 2020

יום ה

ה טבת 5780

נדה עא

3 ינו 2020

יום ו

ו טבת 5780

נדה עב

4 ינו 2020

שבת

ז טבת 5780

נדה עג

ממשיכים למחזור הבא...