D.A.F.'s "Yomi" Page

Daily, weekly and monthly Torah study schedules

PARASHAS KI SISA 5768
(Feb. 17 - Feb. 23 2008)

 


last week


entire yearnext week

Adar

11

12

13

14

15

16

17

February

17

18

19

20

21

22

23

 

Sun.

Mon.

Tues.

Wed.

Thurs.

Fri.

Shabbos

Dafyomi
Bavli

[7 year cycle]

Nedarim
58

Nedarim
59

Nedarim
60

Nedarim
61

Nedarim
62

Nedarim
63

Nedarim
64

Dafyomi
Yerushalmi

[6 year cycle]

Moed Katan
15

Moed Katan
16

Moed Katan
17

Moed Katan
18

Moed Katan
19

Moed Katan
20

Yevamos
2

Yerushalmi for
Bavli schedule

[7 year cycle]

Nedarim 7:9-10
(daf 25b)

Nedarim 7:11
(daf 25b)

Nedarim 8:1
(daf 26b)

Nedarim 8:2-4
(daf 27b)

Nedarim 8:5
(daf 28b)

Nedarim 8:6-9
(daf 28b)

Nedarim 9:1-2
(daf 30a)

Mishnah Yomis

[6 year cycle]

Avodah Zarah
4:10-11

Avodah Zarah
4:12-5:1

Avodah Zarah
5:2-3

Avodah Zarah
5:4-5

Avodah Zarah
5:6-7

Avodah Zarah
5:8-9

Avodah Zarah
5:10-11

Halachah Yomis
(Shulchan Aruch, Orach Chayim)

[4 yr. cycle]

90:3-5

90:6-8

90:9-11

90:12-14

90:15-17

90:18-20

90:21-23

Mishnah Berurah Amud Yomi
(Mifal Shonei Halachos)

[5 year cycle]

vol. 2
10 a

vol. 2
10 b

vol. 2
11 a

vol. 2
11 b

vol. 2
12 a

vol. 2
12 b

vol. 2
13 a

Mishnah Berurah Yomis - DAF

[2.5 year cycle]

408:1

408:2-4

409:1-5

409:6-8

409:9-13

410:1-411:1

412:1-413:1

Mishnah Berurah Yomis - AMUD

[5 year cycle]

235:2

235:3-4

236:1-2

236:3-237:1

238:1-2

239:1-2

240:1

Shemiras ha'Lashon

[4 month cycle]

Hilchos
Lashon Hora
2:3-4

Hilchos
Lashon Hora
2:5-6

Hilchos
Lashon Hora
2:7-8

Hilchos
Lashon Hora
2:9-10

Hilchos
Lashon Hora
2:11

Hilchos
Lashon Hora
2:12-13

Hilchos
Lashon Hora
3:1-2

Rambam

[yearly cycle]

She'ar Avos ha'Tum'ah
9-11

She'ar Avos ha'Tum'ah
12-14

She'ar Avos ha'Tum'ah
15-17

She'ar Avos ha'Tum'ah
18-20

Tum'as Ochlin
1-3

Tum'as Ochlin
4-6

Tum'as Ochlin
7-9

WEEKLY STUDY PROGRAMS

PARASHAS KI SISA 5768/ Feb. 17 - Feb. 23 2008

Nevi'im
(Chok l'Yisrael)


[yearly cycle]

Yirmeyah 17-30

Kesuvim
(Chok l'Yisrael)


[yearly cycle]

Megilas Esther

MONTHLY STUDY PROGRAMS (Mifal ha'Shas)

Adar I 5768 / Feb. 6 - Mar. 7 2008

20 Daf/Month

[10 year cycle]

Sanhedrin 22-81

30 Daf/Month

[7 year cycle]

Bava Kama 93-119
Bava Metzia 2-65

Tur and
Shulchan Aruch
Orach Chayim


ORACH CHAYIM 670-697:641-648:8

Tur and
Shulchan Aruch
Choshen Mishpat


CHOSHEN MISHPAT 46:7-38